EERSTE BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN TESSALONICA - 1 TES -- COMMENTAAR -- TAALGEBRUIK -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -
- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,1-5b -- 1 Tes 1,5c-10 -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Tes - TAALGEBRUIK 1 Tes - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Tes

Overzicht van de brief aan de christenen van Tessalonica : 1 Tes 1 , 1 Tes 2 , 1 Tes 3 , 1 Tes 4 , 1 Tes 5 ,
Uitleg per pericope
1 Tes 1,1 . Schrijver , lezers , groet .
1 Tes 1,2-10 . Dankzegging .
Uitleg vers per vers - 1 Tes 1,1 - 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- 1 Tes 1,1-5b : 29ste (negenentwintigste) zondag door het a-jaar .
- 1 Tes 1,5c-10 : 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar .

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonica) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
  N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
boeknr.  27 (aantal)   45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65     
hoofdst.  260 121 16  16  13  13  100 21
verzen  7957 2767 433  437  257  149  155  104  95  89  47  113  83  46  25  303  108  105  61  105  13  14  25  2336  431 

De 89 verzen van 1 Tes is 3,98 % van het aantal verzen van de brieven van Paulus .

1 Tes  1 Tes 1,1 1 Tes 1,2 1 Tes 1,3 1 Tes 1,4 1 Tes 1,5 1 Tes 1,6 1 Tes 1,7 1 Tes 1,8 1 Tes 1,9 1 Tes 1,10 totaal
woorden  27 14  28  31  18  13  35  24  21  219 
letters   142 80  144  45  141  94  68  144  127  97  1082 

1 Tes 1,1 . Schrijver, lezers, groet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -

Lezing op de 29ste (negenentwintigste) zondag door het a-jaar : 1 Tes 1,1-5b . Verwijzing : 1 Tes 1,1-5b .

Van Paulus, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede! Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd niet alleen met woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.

1 Tes 1,1 - 1 Tes 1,1 : Schrijver, lezers, groet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -
Griekse tekst Vulgaat 29ste (negenentwintigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1paulos kai silouanos kai timotheos tè ekklèsia thessalonikeôn en theô patri kai kuriô ièsou christô: charis umin kai eirènè.  1 Paulus et Silvanus et Timotheus ecclesiae Thessalonicensium in Deo Patre et Domino Iesu Christo gratia vobis et pax  Van Paulus, Silvánus en Timóteüs aan de christengemeente van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede!   1 Paulus, en Silvanus, en Timotheüs, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.   [1] Van* Paulus, Silvanus* en Timoteüs* aan de gemeente van de Tessalonicenzen, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede! [1] Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede.*   1 ¶ Paulus en Silvanus en Timoteüs aan de vergadering van de Tessalonicenzen in eenheid met God de Vader en de Heer, Jezus Christus: genade voor u en vrede!   1. Paul, Silvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus Christ. A vous grâce et paix. 

King James Bible . [1] Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ: Grace be unto you, and peace, from God our Father, and the Lord Jesus Christ.
Luther-Bibel . 1 Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade sei mit euch und Friede!

Tekstuitleg van 1 Tes 1,1 .

9. 1 Tes 1,1.1. εν = n (in, tijdens) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in de LXX: en (in) . (1) 1 Tes 1,1 . (2) 1 Tes 1,5 . (3) 1 Tes 1,6 . (4) 1 Tes 1,7 . (5) 1 Tes 1,8 . (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3 . (8) 1 Tes 2,5 . (9) 1 Tes 2,7 . (10) 1 Tes 2,13 . (11) 1 Tes 2,14 . (12) 1 Tes 2,17 . (13) 1 Tes 2,19 . (14) 1 Tes 3,1 . (15) 1 Tes 3,2 . (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8 . (18) 1 Tes 3,13 . (19) 1 Tes 4,1 . (20) 1 Tes 4,4 . (21) 1 Tes 4,5 . (22) 1 Tes 4,6 . (23) 1 Tes 4,7 . (24) 1 Tes 4,10 . (25) 1 Tes 4,15 . (26) 1 Tes 4,16 . (27) 1 Tes 4,17 . (28) 1 Tes 4,18 . (29) 1 Tes 5,2 . (30) 1 Tes 5,3 . (31) 1 Tes 5,4 . (32) 1 Tes 5,12 . (33) 1 Tes 5,13 . (34) 1 Tes 5,18 . (35) 1 Tes 5,23 . (36) 1 Tes 5,26 . De 89 verzen van 1 Tes is 3,98 % van het aantal verzen van de brieven van Paulus (2336) . εν = en (in) komt 36 maal of in 36 verzen in 1 Tes voor of 4,51 % (van 797 verzen in de brieven van Paulus) . Dit benadert ongeveer de verhouding aantal verzen en het voorkomen van εν = en (in) in de brieven van Paulus .

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

- Hebr. בְּ = bë . Fr. en . Ned. in . E. in . D. in . Fr. dans . Arabisch : فِي = fi (in) . Taalgebruik in de Qoran

1 Tes 1,1.10. dat. mann. enk. θεῳ = theô(i). ( - in - God) van het zelfst. naamw. θεος = theos (God) . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . Vergeleken met de evangelies komt het woord God bij Paulus veel voor . Bij Paulus is het perspectief : weldra is het koninkrijk van God er . Bij de wederkomst van Christus krijgt het zijn definitieve vorm . Nu zijn we in de fase van de nabije komst . Bij die komst komt het oordeel van God . Bij Paulus is een onrust waar te nemen om de boodschap snel aan zoveel mogelijk mensen te brengen om ze te redden voor het te laat is .

theos (God)  bijbel  OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  163  32  30  18    22  11        143 20
gen. enk.  theou 1517  876  641  360   71  46  33  15  20  10  14  15  15  29  20  29  293 67
dat.  enk. theô(i) 433  279  154  110  27  14  12        97  13 
acc.  enk. theon 496  354  142  62  14              43 19
Totaal   4132  2908  1224  695 144  93  70   30  31  23  20  35  17  21  13  12  65  15  36  52  4 576  119 

Brieven van Paulus : 2336 verzen . De 89 verzen van 1 Tes is 3,98 % van het aantal verzen van de brieven van Paulus . Een vorm van de naam θεος = theos (God) komt 35 maal of in 35 verzen voor , d. i. 5,03 % (van de 695 in de brieven van Paulus) . De datief enkelvoud komt in 1 Tes in 9 verzen voor of 9,27 % , de genitief enkelvoud in 15 verzen of 5,11 % (15 op 293) .

Een vorm van theos (God) in 1 Tes  (1) 1 Tes 1,1 (dat. enk. theôi) . (2) 1 Tes 1,2 (dat. enk. theôi) . (3) 1 Tes 1,3 (gen. enk. theou) . (4) 1 Tes 1,4 (gen. enk. theou) . (5) 1 Tes 1,8 (acc. enk. theon) . (6) 1 Tes 1,9 (acc. enk. theon) . (7) 1 Tes 1,9 (dat. enk. theôi) . (8) 1 Tes 2,2 (dat. enk. theôi) . (9) 1 Tes 2,2 (gen. enk. theou) . (10) 1 Tes 2,4 (gen. enk. theou) . (11) 1 Tes 2,4 (dat. enk. theôi) . (12)1 Tes 2,5 (nom. enk. theos) . (13) 1 Tes 2,8 (gen. enk. theou) . (14) 1 Tes 2,9 (gen. enk. theou) . (15) 1 Tes 2,10 (nom. enk. theos) . (16) 1 Tes 2,12 (gen. enk. theou) . (17) 1 Tes 2,13 (dat. enk. theôi) . (18) 1 Tes 2,13 (gen. enk. theou) . (19) 1 Tes 2,14 (gen. enk. theou) . (20) 1 Tes 2,15 (dat. enk. theôi) . (21) 1 Tes 3,2 (gen. enk. theou) . (22) 1 Tes 3,9 (dat. enk. theôi) . (23) 1 Tes 3,9 (gen. enk. theou) . (24) 1 Tes 3,11 (nom. enk. theos) . (25) 1 Tes 3,13 (gen. enk. theou) . (26) 1 Tes 4,1 (dat. enk. theôi) . (27) 1 Tes 4,3 (gen. enk. theou) . (28) 1 Tes 4,5 (acc. enk. theon) . (29) 1 Tes 4,7 (nom. enk. theos) . (30) 1 Tes 4,8 (acc. enk. theon) . (31) 1 Tes 4,16 (gen. enk. theou) . (32) 1 Tes 4,14 (nom. enk. theos) . (33) 1 Tes 5,9 (nom. enk. theos) . (34) 1 Tes 5,18 (gen. enk. theou) . (35) 1 Tes 5,23 (nom. enk. theos) .  

1 Tes 1,1.9. - 10. εν θεῳ = en theô(i) ( in God) . In dit vers geeft Paulus de mystieke band van God en Jezus met de kerk . Meestal is God een tegenover de mens , de Andere , in wiens nabijheid , aanwezigheid hij kan zijn , voor wiens aangezicht hij kan staan .

  NT  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.  Ap. br. 
en tôi theôi  7                               5
en theôi                                   

De relatie tussen ekklèsia (kerk) en de uitdrukking en theôi (in God) komt slechts in 1 Tes en 2 Tes voor .

1 Tes 1,1.11. dat. mann. enk. πατρι = patri (aan vader) van het zelfst. naamw. πατηρ = patèr (vader) . Taalgebruik in het NT : patèr (vader) . Taalgebruik in de LXX : patèr (vader) . God als Vader wordt geformuleerd in combinatie met de Heer Jezus Christus . In de Tenakh staat de algemene naam God en de eigennaam JHWH . In het NT staat de algemene naam God (θεος = theos) en de eigennaam Vader (πατηρ = patèr) . De term Vader specificeert de term God .

patèr (vader) enk. bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn  ev. 
dat. mann. enk. patri  109  76  33  1 11  18 
totaal 1093  749  344  60  17  48  121  11  8 125  246 

patèr (vader) enk. bijbel O.T. N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.B. 
nom. enk. patèr  305  199  106  17                      14 
voc. enk. pater  41  17  24                                                 
gen. enk. patros  420  323  97  32      24 
dat. enk. patri  109  76  33  13                        10 
dat. enk. patera  218  134  84  20                          12 
totaal 1093  749  344  82  11 11  10    60  22 

Een vorm van patèr (vader) in 1 Tes  (1) 1 Tes 1,1 (dat. enk. patri) . (2) 1 Tes 1,3 (gen. enk. patros) . (3) 1 Tes 2,11 (nom. enk. patèr , algemeen) . (4) 1 Tes 3,11 . (5) 1 Tes 3,13 (gen. enk. patros) .    

- Hebreeuws . אַב = ´abh (vader) . Taalgebruik in Tenakh : ´abh (vader) . Getalwaarde : alelph = 1 , beth = 2 ; totaal 3 . Structuur : 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 3 .
- Lat. pater . Fr. père . Ned. vader . E. father . D. Vater . Arabisch : اَب = ´ab (vader) . Taalgebruik in de Qoran : ´ab (vader) .

1 Tes 1,1.10. - 11. εν θεῳ πατρι = en theôi patri (in God Vader) . De combinatie van de algemene naam God en de eigennaam Vader komt minder voor dan wij zouden verwachten . Slechts eenmaal komen we de naam God de Vader tegen . Meestal staat voor de naam Vader geen lidwoord . In de begroeting wordt meestal apo theou patros (vanwege God Vader) gebruikt (zie onder) . In 1 Tes wordt God als Vader geformuleerd in combinatie met de Heer Jezus Christus . We zouden eerder verwachten dat naast Vader de term zoon zou staan , maar dit is niet het geval .

theos kai patèr   NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.   Ap. br 
theos kai patèr 7 7     2   2     1 1             1           6 1
theou kai patros 4 4       1     1 2                           4  
theôi kai patri 7 6   1     1 1 2               1             5 1
theon kai patera 2 2 1                           1             1 1
  20 19 1 1 2 1 3 1 3 3 1           3 1           16 3

theos patèr   NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.   Ap. br 
theôs ho patèr 1 1   1                                       1  
theou patros 19 19 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1     1 1   1     16  3
theôi patri 3 3               1 1                       1 2 1
totaal  23 23 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1     1 1   1   1 19 4

1 Tes 1,1.9. - 11. θεῳ πατρι = theôi patri (God Vader) . en theôi patri (in God Vader) . In drie verzen in het N.T. : (1) 1 Tes 1,1 . (2) 2 Tes 1,1 . (3) Jud 1 . De uitdrukking in God (al dan niet met lidwoord en tôi theôi of en theôi) komt in twaalf verzen in het N.T. voor . De combinatie van theôi patri (God Vader) zonder kai (en) tussen beide woorden kan wellicht onder invloed van de begroetingswens die hierop volgt .

  N.T.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.  Ap. br. 
en tôi theôi  7                               5
en theôi                                   
totaal  12  11          1                  

1 Tes 1,1.16. nom. vr. enk. χαρις = charis (genade, gratie) . Taalgebruik in het NT : charis (genade, gratie) . Taalgebruik in de LXX : charis (genade, gratie) . (1) 1 Tes 1,1 . In het slotvers 1 Tes 5,28 komen we χαρις = charis opnieuw tegen als slotwens . nom. vr. enk. charis (genade, gratie) . Begin van een groet . ch - r : L. gratia . Fr. grâce . Vertaling : gratie , genade , char-me , bevalligheid . We zouden groeten : aangenaam . Verwante woorden : eucharisteô (danken) . Een vorm van χαρις = charis (genade, gratie) in de LXX (164) , in het NT (155) . χαρις = charis (genade, gratie) is in de LXX de vertaling van 8 verschillende Hebreeuwse woorden .

charis (genade) bijbel  OT NT  Mt 

Mc 

Lc  Joh  ev. Hnd  Apk  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul Ap.
nom. charis 78 20 58 0 0 4 1 1 2 50         45 
gen. charitos 31 4 27 0 0 1 2 6 0 18 3                               14 
dat. chariti 26 2 24 0 0 1 0 3 0 20                     19 
acc. charin 158 108 50 0 0 3 . 1 6 0 40             34 
Totaal   293  134  159 0 0 9 4 13  16 2 128 23  18  14  10    112  16 

Meestal komen we in de slotwens van een brief de uitdrukking tegen : de genade van onze Heer Jezus Christus .

charis  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Fil  1 Tes  2 Tes  1 Tim  Film Paul  Apk 
    2 : (1) Rom 16,20 . (2) Rom 16,24 . 1 : 1 Kor 16,23 . 1 : 2 Kor 13,13   1 : Gal 6,18 1 : Fil 4,23 1 : 1 Tes 5,28 .   1 : 2 Tes 3,18 .   1 : 1 Tim 1,14 1 : Film 1,25 . 10.   1 : Apk 22,21 .  

1 Tes 1,1.16. - 19.

  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud   
    Rom 1,7  1 Kor 1,3  2 Kor 1,2  Gal 1,3  Ef 1,2   Fil 1,2  Kol 1,2  1 Tes 1,1  2 Tes 1,2  1 Tim 1,2   2 Tim 1,2  Tit 1,4  Film3                   

- χαρις ὑμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ὑμων και απο κυριου ιησου χριστου = charis humin kai eirènè apo Theou Patros hèmôn kai apo kuriou Ièsou Christou (Genade zij u en vrede vanwege God onze vader en vanwege onze Heer Jezus Christus) . In tien verzen in de brieven van Paulus : (1) Rom 1,7 . (2) 1 Kor 1,3 . (3) 2 Kor 1,2 . (4) Gal 1,3 . (5) Ef 1,2 . (6) Fil 1,2 . (7) Kol 1,2 . (8) 1 Tes 1,1 . (9) 2 Tes 1,2 . (10) Film3 . Met deze begroeting opent Paulus een brief . In de pastorale brieven vinden we een variante van deze formulering : (1) 1 Tim 1,2 . (2) 2 Tim 1,2 . (3) Tit 1,4 .1 Tes 1,2-10 . Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -

1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,2 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 29ste (negenentwintigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 eucharistoumen tô theô pantote peri pantôn humôn, mneian poioumenoi epi tôn proseuchôn èmôn, adialeiptôs  2 gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis memoriam facientes in orationibus nostris sine intermissione  Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.   2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;  [2] Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij u gedenken in onze gebeden.  [2] Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden   2 ¶ Altijd brengen wij God dank voor u allen, u gedenkend in onze gebeden, niet aflatend   2. Nous rendons grâces à Dieu à tout moment pour vous tous, en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières.  

King James Bible . [2] We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers;
Luther-Bibel . 2 Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserm Gebet

Tekstuitleg van 1 Tes 1,2 . eucharistoumen (wij danken) ... mneian poioumenoi (herinnering doende) ... mnèmoneuontes (herinnerende) ... eidotes (wetende) ...

1. eucharistoumen (wij danken) ... mneian poioumenoi (herinnering doende) ... mnèmoneuontes (herinnerende) ... eidotes (wetende) ...

             
Rom 1,10   Rom 1,8 : prôton men eucharistô tô theô mou dia ièsou christou   Rom 1,10 : pantote   Rom 1,8 : peri pantôn umôn  Rom 1,9 . ... ôs adialeiptôs mneian umôn poioumai  Rom 1,10 :  epi tôn proseuchôn mou  
1 Kor 1,4             
Fil 1,3             
Kol 1,3  eucharistoumen tô theô patri tou kuriou èmôn ièsou christou  (wij danken God Vader van onze Heer Jezus Christus) pantote (altijd) peri umôn (omwille van jullie)        
             
Ef 1,16          epi tôn proseuchôn mou   
1 Tes 1,2 eucharistoumen tô theô  (wij danken God ) pantote (altijd) peri pantôn humôn (omwille van jullie allen) mneian poioumenoi  (gedachtenis houdend epi tôn proseuchôn èmôn (bij onze gebeden) adialeiptôs (onophoudelijk) 
1 Tes 2,13  kai dia touto kai hèmeis eucharistoumen tôi theôi (en daarom danken ook wij God)          adialeiptôs (onophoudelijk) 
1 Tes 3,9  tina gar eucharistian dunametha tôi theôi antapodounai (want welke dank kunnen wij aan God teruggeven)     peri humôn (voor u)         
2 Tes 1,11 proseuchometha (wij bidden)  pantote (altijd)   peri humôn (voor u)        
Film 1,4   eucharistô tô theô mou  (ik dank mijn God) pantote (altijd)     mneian sou poioumenos (gedachtenis aan u houdend) epi tôn proseuchôn mou (bij mijn gebden) ,     

eucharistoumen (wij danken) . Verwijzing : eucharisteô (danken) . Actief indicatief praesens 1ste persoon meervoud . ch - r . L. gratia . Fr. grace . Vertaling : gratie , genade , char-me , bevalligheid . eucharisteô : welgevallen , goede bevalligheid brengen . Het is verwonderlijk hoe relatief beperkt het woordgebruik rond dank(en) is . Dikwijls wordt "danken" gebruikt bij het begin van een brief in een 'dankschema' . In 1 Tes in vier verzen of 12,90 % (van de 31 verzen in de Brieven) .

eucharistô (danken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. 1ste p. enk. eucharistô  10    10      1 : Lc 18,11 . 1 : Joh 11,41 .   8 : (1) Rom 1,10 . (2) Rom 16,4 . (3) 1 Kor 1,4 . (4) 1 Kor 1,14 . (5) 1 Kor 10,30 . (6) 1 Kor 14,18 . (7) Fil 1,3 . (8) Film 1,4 .  
ind. pr. 1ste p. mv. eucharistoumen            3 : (1) Kol 1,3 . (2) 1 Tes 1,2 . (3) 1 Tes 2,13 .    
ind. pr. + imp. pr. 2de p. mv. eucharisteite 1   1           1 : 1 Tes 5,18      
  33 1 31 2 2 4 2 1 19 1 8 10

eucharistia (dankbaarheid) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.  
acc. vr. enk. eucharistian 6 2 4           3 : (1) 2 Kor 4,15 . (2) 2 Kor 9,11 . (3) 1 Tes 3,9 . 1    
Totaal  18 3 15         1 12 2    

4. pantote (al-tijd) . Taalgebruik in NT : pantote (al-tijd) . Taalgebruik in de LXX : pantote (al-tijd) . pan = al , t - t = tijd , op elk moment , in alle omstandigheden . Fr. tou- jours < tous jours = alle dagen , altijd . L. sem-per (een-s voor alle keren , altijd) , zie website : http://www.ety.nl/etywrdfam.html . al-ways (? all - ways : op alle wijzen? of 'allerwegen') . In 1 Tes in zes verzen of 21,42 % van de 28 verzen in de Br. van Paulus : (1) 1 Tes 1,2 . (2) 1 Tes 2,16 . (3) 1 Tes 3,6 . (4) 1 Tes 4,17 . (5) 1 Tes 5,15 . (6) 1 Tes 5,16 .

pantote (al-tijd)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Film Heb P.
  40 2 38 10  28  1 : Rom 1,10 . 2 : (1) 1 Kor 1,4 . (2) 1 Kor 15,58 . 4 : (1) 2 Kor 2,14 . (2) 2 Kor 4,10 . (3) 2 Kor 5,6 . (4) 2 Kor 9,8 . 1 : Gal 4,18 . 1 : Ef 5,20 . 4 : (1) Fil 1,4 . (2) Fil 1,20 . (3) Fil 2,12 . (4) Fil 4,4 . 3 : (1) Kol 1,3 . (2) Kol 4,6 . (3) Kol 4,12 . 6 : (1) 1 Tes 1,2 . (2) 1 Tes 2,16 . (3) 1 Tes 3,6 . (4) 1 Tes 4,17 . (5) 1 Tes 5,15 . (6) 1 Tes 5,16 . 3 : (1) 2 Tes 1,3 . (2) 2 Tes 1,11 . (3) 2 Tes 2,13 . 1 :2 Tim 3,7 . 1 : Film 1,4 . 1 : Heb 7,25 . 28

5. peri (voor, omwille van, om) . In tien verzen in 1 Tes :

peri (omwille van)  bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  894  590  304  150  90 10    2 20      71  19 

10. epi (op, bij, tijdens) . Voorzetsel . Een vorm van epi in zes verzen in 1 Tes : (1) 1 Tes 1,2 (epi) . (2) 1 Tes 2,16 (ep') . (3) 1 Tes 3,7 (ef') . (4) 1 Tes 3,7 (epi) . (5) 1 Tes 3,9 . (6) 1 Tes 4,7 .

epi (op, bij)   bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P. Ab
epi  4540  3946 594  268  117 13  15  15    21        106 11
ep'  1320  1179  141  65  30  8 1 2 2       1 1 1 1 1   4 2 3 1 1     1 22 8
ef'  430  348  82  37  25  6 1 5 2 1 2   1 2 1       1 1 1 1         21 4
  6290  5473  817  370  172  27   22 8 10 7 6 6 4 8 6 1 2 26 8 8 3 1   1 1 149 23

10. - 12. epi tôn proseuchôn (bij - mijn - gebeden) . In vier verzen in het N.T. : (1) Rom 1,10  . (2) Ef 1,16 . (3) 1 Tes 1,2 . (4) Film 1,4 .

14. adialeiptôs (niet - doorheen - laten , niet - tussenuit - laten , on-op-houdelijk) . Verwijzing : adialeiptôs (niet - tussen - laten , on-op-houdelijk) . In negen verzen in de bijbel . O.T. (5 : in 1 Mak en 2 Mak) . N.T. (4) : (1) Rom 1,9 . (2) 1 Tes 1,2 . (3) 1 Tes 2,13 . (4) 1 Tes 5,17 . In 1 Tes 1,2 staat dit bijwoord op het einde van het vers . Volgens sommigen hoort het bij de tweede participiumzin (1 Tes 1,3) bij het hoofdwerkwoord eucharistoumen (wij danken) (1 Tes 1,2) dat aan het begin van de zin staat . In 1 Tes 2,13 staat het onmiddellijk na eucharistoumen tôi theôi (wij danken God) onophoudelijk . In een reeks van zeven aanbevelingen staat het in 1 Tes 5,17 voor proseuchesthe (bidt) onophoudelijk . In deze drie verzen staat adialeiptôs (onophoudelijk) in het kader van bidden .

1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,3 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 29ste (negenentwintigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3mnèmoneuontes umôn tou ergou tès pisteôs kai tou kopou tès agapès kai tès upomonès tès elpidos tou kuriou èmôn ièsou christou emprosthen tou theou kai patros èmôn,  3 memores operis fidei vestrae et laboris et caritatis et sustinentiae spei Domini nostri Iesu Christi ante Deum et Patrem nostrum  Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.   3 Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;  [3] Onophoudelijk gedenken wij ten overstaan van onze God en Vader uw krachtdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.   [3] en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.   3 indachtig uw arbeidzaam geloof, uw onvermoeibare liefde, en uw volhardende hoop op onze Heer, Jezus Christus, voor het aanschijn van onze God en Vader,  3. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus Christ. 

King James Bible . [3] Remembering without ceasing your work of faith, and labour of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father;
Luther-Bibel . 3 und denken ohne Unterlass vor Gott, unserm Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus.

Tekstuitleg van 1 Tes 1,3 .

1. eucharistoumen (wij danken) ... mneian poioumenoi (herinnering doende) ... mnèmoneuontes (gedenkend) ... eidotes (wetende) ... Verwijzing : mnèmoneuô (denken aan, gedenken, zich herinneren) . m - n - m (monumen-tum : getekenteken) .

mnèmoneuô (gedenken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. 3de p. enk. + imperat. 3de p. enk. mnèmoneue 5 2 3           1 2    
ind. pr. + imperat. pr. 2de p. mv. mnèmoneuete 12 3 9 1 1 1 1   5   3 4
inf. pr. mnèmoneuein                 
part. pr.. nom. m. + vr. mv. . mnèmoneuontes 3 1 2         1 1      
Andere vormen                        
Totaal   22  15 

6. gen. vr. enk. pisteôs (geloof, vertrouwen) van het zelfstandig naamwoord pistis (geloof, vertrouwen) . Verwijzing : pistis (geloof) . In combinatie met agapè (liefde) en elpis (hoop) .

pistis (geloof) bijbel  O.T.  N.T.  ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh Jud  P. A.b
gen. pisteôs 92  89    84  22    15  5 : (1) 1 Tes 1,3 . (2) 1 Tes 3,2 . (3) 1 Tes 3,7 . (4) 1 Tes 3,10 . (5) 1 Tes 5,8 .         78 
Totaal   274  41  233    190  36  20  18  32  13  167  23 

 

1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,4 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 29ste (negenentwintigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 eidotes, adelfoi ègapèmenoi upo [tou] theou, tèn eklogèn umôn,  4 scientes fratres dilecti a Deo electionem vestram  Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren,   4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;   [4] Wij zijn ervan overtuigd, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat u door Hem bent uitgekozen.   [4] God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen:   4 wetend, door God geliefde broeders–en–zusters, aan uw uitverkiezing,   4. Nous le savons, frères aimés de Dieu, vous avez été choisis. 

King James Bible . [4] Knowing, brethren beloved, your election of God.
Luther-Bibel . 4 Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid;

Tekstuitleg van 1 Tes 1,4 . Binnen het schema : eucharistoumen (wij danken) ... mneian poioumenoi (herinnering doende) ... mnèmoneuontes (herinnerende) ... eidotes (wetende) ...

adelfos (broer) bijbel  O.T. N.T.  ev. Br. 1 Tes  P.  A.b 
nom. enk. adelfos 147 107 40 21 18   14 
voc. enk. adelfe 25 19 6 1 2    
gen. enk. adelfou 123 106 17 10 7  
dat. enk. adelfôi 60 47 13 10 3    
acc. enk. adelfon 124 86 38 12 25 2 : (1) 1 Tes 3,2 . (2) 1 Tes 4,6 . 14  11 
nom. + voc. mv. adelfoi 329 184 145 20 98 14 : (1) 1 Tes 1,4 . (2) 1 Tes 2,1 . (3) 1 Tes 2,9 . (4) 1 Tes 2,14 . (5) 1 Tes 2,17 . (6) 1 Tes 3,7 . (7) 1 Tes 4,1 . (8) 1 Tes 4,10 . (9) 1 Tes 4,13 . (10) 1 Tes 5,1 . (11) 1 Tes 5,4 . (12) 1 Tes 5,12 . (13) 1 Tes 5,14 . (14) 1 Tes 5,25. 81  17 
gen. mv. adelfôn 114 93 21 3 6  
dat. mv. adelfois 63 46 17 1 8 1 : 1 Tes 5,27 .  
acc. mv. adelfous 121 82 39 15 14 2 : (1) 1 Tes 4,10 . (2) 1 Tes 5,26 . 11 
Totaal   1106 770 336 93 181 19  141  40 

Lezing op de 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar : 1 Tes 1,5c-10 . Verwijzing : 1 Tes 1,5c-10 .

Broeders en zusters, gij weet hoe ons optreden bij u is geweest. Het was gericht op uw heil. En gij van uw kant zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, toen gij het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de heilige Geest. Gij zijt een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïa. Ja, van Tessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en niet enkel in Macedonië en Achaïa; allerwegen is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen, zij vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn ontvangen; hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn.

1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,5 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 29ste (negenentwintigste) zondag door het a-jaar . 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5oti to euaggelion èmôn ouk egenèthè eis umas en logô monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiô kai [en] plèroforia pollè, kathôs oidate oioi egenèthèmen [en] umin di umas. 5 quia evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum sed et in virtute et in Spiritu Sancto et in plenitudine multa sicut scitis quales fuerimus vobis propter vos   want wij hebben u het evangelie verkondigd niet alleen met woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.  Broeders en zusters, gij weet hoe ons optreden bij u is geweest. Het was gericht op uw heil. 5 Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.  [5] Want wij hebben u het evangelie* verkondigd, niet alleen met woorden, maar ook met kracht en heilige Geest en volle overtuiging. U weet trouwens zelf wel hoe wij ons voor u hebben ingezet toen we bij u waren.  [5] onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren.   5 dat onze verkondiging niet alleen in woord aan u geweest is, maar ook in kracht en in heilige Geest en in grote volheid, zoals ge wel wéét hoe wij om u onder u zijn geweest.  5. Car notre Évangile ne s'est pas présenté à vous en paroles seulement, mais en puissance, dans l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. De fait, vous savez comment nous nous sommes comportés au milieu de vous pour votre service.  

King James Bible . [5] For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.
Luther-Bibel . 5 denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen.

Tekstuitleg van 1 Tes 1,5 .

3. euaggelion (evangelie) . Verwijzing : euaggelion (evangelie) . Nominatief onzijdig enkelvoud . Een vorm van euaggelion in 1 Tes in zes verzen : (1) 1 Tes 1,5 . (2) 1 Tes 2,2 . (3) 1 Tes 2,4 . (4) 1 Tes 2,8 . (5) 1 Tes 2,9 . (6) 1 Tes 3,2 (dat. onz. enk. euaggeliôi) .

euaggelion (evangelie) bijbel O.T. N.T. ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Film 1 Pe P.  A.b 
nom. + acc. onz. enk. euaggelion 41   41 8 31         31   
Totaal  76 1 75 12 60 59  

2. - 4. to euaggelion hèmôn (ons evangelie) . In twee verzen in het N.T. : (1) 2 Kor 4,3 . (2) 1 Tes 1,5 .

10. logô(i) = - met - een woord .

logos (woord) bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.  1 Tes. 
nom. enk. logos 296 231 65 2 1 5 15 9 32 1 8 23  1 : 1 Tes 1,8 .  
dat. enk. logôi 92 47 45 3 2 3 3 8 26 0 11  3 : (1) 1 Tes 1,5 . (2) 1 Tes 2,5 . (3) 1 Tes 4,15 .
acc. enk. logon 347 220 127 17 18 10 14 31 130 7 45  59  2 : (1) 1 Tes 1,6 . (2) 1 Tes 2,13 .  
dat. mv. logois 88 71 17 0 1 3 0 3 10 0 1 : 1 Tes 4,18 .  
Totaal   1393  1071  322 31 24 32 38 65 114 18 87  125 

(1) 1 Tes 1,5 (dat. enk. logôi) . (2) 1 Tes 1,6 (acc. enk. logon) . (3) 1 Tes 1,8 (nom. enk. logos) . (4) 1 Tes 2,5 (dat. enk. logôi) . (5) 1 Tes 2,13 ((acc. enk. logon) . (6) 1 Tes 4,15 (dat. enk. logôi) . 1 Tes 4,18 (dat. mv. logois) .

11. monon (alleen) . In drie verzen in 1 Tes : (1) 1 Tes 1,5 (ouk ... monon ... alla kai = niet alleen ... maar ook) . (2) 1 Tes 1,8 (ou monon ... all' = niet alleen ... maar 'ook') . (3) 1 Tes 2,8 (ou monon ... alla kai = niet alleen ... maar ook) .

monon (alleen)  bijbel O.T. N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  112  39  73  45  11              39 

12. alla (maar) . In de tegenstelling monon alla kai (niet alleen met het woord maar ook) . In tien verzen in 1 Tes : (1) 1 Tes 1,5 (ouk ... monon ... alla kai = niet alleen ... maar ook) . (2) 1 Tes 2,2

alla (maar)   bijbel O.T. N.T. ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  644  230  414  137  248  54  42  33  17  10  12  10  10  11  11  219  29 

 

1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,6 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 kai umeis mimètai èmôn egenèthète kai tou kuriou, dexamenoi ton logon en thlipsei pollè meta charas pneumatos agiou,   6 et vos imitatores nostri facti estis et Domini excipientes verbum in tribulatione multa cum gaudio Spiritus Sancti  En gij van uw kant zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, toen gij het woord hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de heilige Geest.   6 En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;  [6] En u bent navolgers* geworden van ons en van de Heer, toen u het woord* hebt aangenomen onder allerlei beproevingen en toch met vreugde van de heilige Geest.   [6] U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest.   6 ¶ En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer; ge hebt het woord ontvangen in grote verdrukking maar met vreugde vanuit de heilige Geest,  6. Et vous vous êtes mis à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole, parmi bien des tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint : 

King James Bible . [6] And ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost:
Luther-Bibel . 6 Und ihr seid unserm Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist,

Tekstuitleg van 1 Tes 1,6 .

15. meta + genitief : met . Verwijzing : meta (na , met) . Voorzetsel . In twee verzen in 1 Tes : (1) 1 Tes 1,6 . . (2) 1 Tes 3,13 .

meta (na, met)  bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b.  
  1443  1159  284  137  77  1 19          73  4  

16. charas ( - met - vreugde) . Genitief vrouwelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord chara (vreugde) . Verwijzing in N.T. : chara (vreugde) . Verwijzing in Brieven : chara (vreugde) . Website : http://fr.wikipedia.org/wiki/Joie_(philosophie) . Indo-Europees jug (band) , L. gaudium , Fr. joie , zie website http://fr.wiktionary.org/wiki/joie . Een vorm van chara (vreugde) in vier verzen in 1 Tes : (1) 1 Tes 1,6 . (2) 1 Tes 2,19 . (3) 1 Tes 2,20 . (4) 1 Tes 3,9 . Dit is 16 % (van de 25 in de Br. van Paulus) .

15. - 16. meta charas (met vreugde) . In elf verzen in het N.T. : Mt (1) Mt 13,20 . Mc (1) Mc 4,16 . Lc (3) : (1) Lc 8,13 . (2) Lc 10,17 . (3) Lc 24,52 . Hnd (1) Hnd 13,52 . Brieven (5) : (1) Fil 1,4 . (2) Fil 2,29 . (3) Kol 1,11 . (4) 1 Tes 1,6 . (5) Heb 10,34 . Parallel : Mt 13,20 // Mc 4,16 // Lc 8,13 .

1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,7 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ôste genesthai umas tupon pasin tois pisteuousin en tè makedonia kai en tè achaia.   7 ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia  Gij zijt een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïa.   7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonië en Achaje.  [7] Zo bent u een voorbeeld geworden voor alle gelovigen in Macedonië* en in Achaje*.  [7] Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden.   7 zodat gij een voorbeeld zijt geworden voor allen die geloven in Macedonië en in Achaje.   7. vous êtes ainsi devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. 

King James Bible . [7] So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia.
Luther-Bibel . 7 sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaja.

Tekstuitleg van 1 Tes 1,7 .

1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,8 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8af umôn gar exèchètai o logos tou kuriou ou monon en tè makedonia kai [en tè] achaia, all en panti topô è pistis umôn è pros ton theon exelèluthen, ôste mè chreian echein èmas lalein ti:  8 a vobis enim diffamatus est sermo Domini non solum in Macedonia et in Achaia sed in omni loco fides vestra quae est ad Deum profecta est ita ut non sit nobis necesse quicquam loqui  Ja, van Tessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en niet enkel in Macedonië en Achaïa; allerwegen is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen,   8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonië en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken.  [8] Want van u uit heeft het woord van de Heer zich verbreid, en niet enkel in Macedonië en Achaje, maar overal is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven daar niets over te zeggen.   [8] Want het woord van de Heer heeft zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen;  8 Want van u uit is het woord van de Heer naar buiten gaan klinken, niet alleen in Macedonië en Achaje maar op elke plek is uw geloof, dat gericht is op God, naar buiten gekomen, zodat het niet nodig is dat wij iets uitspreken.  8. De chez vous, en effet, la Parole du Seigneur a retenti, et pas seulement en Macédoine et en Achaïe, mais de tous côtés votre foi en Dieu s'est répandue, si bien que nous n'avons plus besoin d'en rien dire. 

King James Bible . [8] For from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God-ward is spread abroad; so that we need not to speak any thing.
Luther-Bibel . 8 Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen nicht allein in Mazedonien und Achaja, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen.

Tekstuitleg van 1 Tes 1,8 .

1. af' (af, van-weg) . Verwijzing : apo (af , van-weg) . Voorzetsel . Vormen van apo (af, van-weg) in 1 Tes . A. apo : (1) 1 Tes 1,9 . (2) 1 Tes 4,3 . (3) 1 Tes 5,22 . B : ap' : (1) 1 Tes 2,6 . (2) 1 Tes 4,16 . C : af' : (1) 1 Tes 1,8 . (2) 1 Tes 2,6 . (3) 1 Tes 2,17 . (4) 1 Tes 3,6 . In volgorde : (1) 1 Tes 1,8 (af') . (2) 1 Tes 1,9 (apo) . (3a) 1 Tes 2,6 (af') . (3b) 1 Tes 2,6 . (ap') . (4) 1 Tes 2,17 (af') . (5) 1 Tes 3,6 (af') . (6) 1 Tes 4,3 (apo) . (7) 1 Tes 4,16 (ap') . (8) 1 Tes 5,22 (apo) .

apo (af, van-weg)  bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  Ab 
apo  2984 2544 440 207  115  22  13  16    100  15 
ap'  567  445  122  81  26 2   1 1       2 1         1   1 1 14 2     8 18
af'  183  141  42  16  19   1 2 1 1   2 4           4 2 1 1         15 4
Totaal  3734 3130  604  304  241 24 9 16 8 4 4 8 9 7 3 7 2 1 21 4 4 2 18 2 1 2 123 37

1. - 2. af'humôn (van, vanuit jullie) . In twaalf verzen in het N.T. : Mt (1) . Joh (1) . Hnd (1) . Br. Paulus (7) . Ap. br. (2) . In vier verzen in 1 Tes : af' : (1) 1 Tes 1,8 . (2) 1 Tes 2,6 . (3) 1 Tes 2,17 . (4) 1 Tes 3,6 .

1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,9 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9autoi gar peri èmôn apaggellousin opoian eisodon eschomen pros umas, kai pôs epestrepsate pros ton theon apo tôn eidôlôn douleuein theô zônti kai alèthinô,  9 ipsi enim de nobis adnuntiant qualem introitum habuerimus ad vos et quomodo conversi estis ad Deum a simulacris servire Deo vivo et vero  zij vertellen zelf wel hoe wij bij u zijn gekomen en hoe wij door u zijn ontvangen; hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen,  9 Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;  [9] Want* zij vertellen zelf hoe ons optreden bij u is geweest en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen,   [9] iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren – om hem, de levende en ware God, te dienen   9 Want zelf verkondigen zij over ons wat een toegang wij hebben gehad tot u, en hoe ge u tot God hebt gekeerd, van de afgoden af om dienstbaar te zijn aan een levende en waarachtige God,  9. On raconte là-bas comment nous sommes venus chez vous, et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable,  

King James Bible . [9] For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;
Luther-Bibel . 9 Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott

Tekstuitleg van 1 Tes 1,9 .

1. persoonl. voornaamw. 3de pers. nom. mann. mv. autoi van het voornaamw. autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . 1 Tes (6) : (1) 1 Tes 1,9 . (2) 1 Tes 2,1 . (3) 1 Tes 2,14 . (4) 1 Tes 3,3 . (5) 1 Tes 4,9 . (6) 1 Tes 5,2 .

  autoi  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
5. nom. mann. mv. autoi  356  271  85  10  19  12  30  31  40 

2. gar (want) . Taalgebruik in het NT : gar (want) . Taalgebruik in de LXX : gar (want) . Hebr. kî (want, omdat) . Taalgebruik in Tenakh : kî (want, omdat) . Fr. car . Ned. want . 1 Tes (23 of 4,45%) : (1) 1 Tes 1,8 . (2) 1 Tes 1,9 . (3) 1 Tes 2,1 . (4) 1 Tes 2,3 . (5) 1 Tes 2,5 . (6) 1 Tes 2,9 . (7) 1 Tes 2,14 . (8) 1 Tes 2,19 . (9) 1 Tes 2,20 . (10) 1 Tes 3,3 . (11) 1 Tes 3,4 . (12) 1 Tes 3,9 . (13) 1 Tes 4,2 . (14) 1 Tes 4,3 . (15) 1 Tes 4,7 . (16) 1 Tes 4,9 . (17) 1 Tes 4,10 . (18) 1 Tes 4,14 . (19) 1 Tes 4,15 . (20) 1 Tes 5,2 . (21) 1 Tes 5,5 . (22) 1 Tes 5,7 . (23) 1 Tes 5,18 . In deze verzen komt gar (want) op de 2de plaats in het vers .

gar (want)   bijbel OT NT ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b.  
  2289  1299  990  339  563  131  98  71  34  11  13  23  13  14  88  15  10  15  516  47 

Hebr. kî . Fr. car . Ned. : want .

1. - 2. autoi gar (want zij / dezen) . NT (10) : (1) Lc 22,71 . (2) Joh 4,42 . (3) Joh 4,45 . (4) 1 Tes 1,9 . (5) 1 Tes 2,1 . (6) 1 Tes 3,3 . (7) 1 Tes 4,9 . (8) 1 Tes 5,2 . (9) 2 Tes 3,7 . (10) Heb 13,17 .

3. peri (omwille van, over) . Taalgebruik in NT : peri (over, rondom, omwille van) . Taalgebruik in de LXX : peri (over, rondom, omwille van) . 1 Tes (8) : (1) 1 Tes 1,2 . (2) 1 Tes 1,9 . (3) 1 Tes 3,9 . (4) 1 Tes 4,6 . (5) 1 Tes 4,9 . (6) 1 Tes 4,13 . (7) 1 Tes 5,1 . (8) 1 Tes 5,25 .

peri (omwille van)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  894  590  304  150  90 10    2 20      71  19 

16. theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . L. deus . Fr. dieu . De vloek dju . D. Gott . E. God . Hebr. ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . 1 Tes (7) : (1) 1 Tes 2,5 . (2) 1 Tes 2,10 . (3) 1 Tes 3,11 . (4) 1 Tes 4,7 . (5) 1 Tes 4,14 . (6) 1 Tes 5,9 . (7) 1 Tes 5,23 . Een vorm van theos (God) in de LXX (3984) , in het NT (1314) . Een vorm van theos (God) in 1 Tes (35) : (1) 1 Tes 1,1 (dat. enk. theôi) . (2) 1 Tes 1,2 (dat. enk. theôi) . (3) 1 Tes 1,3 (gen. enk. theou) . (4) 1 Tes 1,4 (gen. enk. theou) . (5) 1 Tes 1,8 (acc. enk. theon) . (6) 1 Tes 1,9 (acc. enk. theon) . (7) 1 Tes 1,9 (dat. enk. theôi) . (8) 1 Tes 2,2 (dat. enk. theôi) . (9) 1 Tes 2,2 (gen. enk. theou) . (10) 1 Tes 2,4 (gen. enk. theou) . (11) 1 Tes 2,4 (dat. enk. theôi) . (12) 1 Tes 2,5 (nom. enk. theos) . (13) 1 Tes 2,8 (gen. enk. theou) . (14) 1 Tes 2,9 (gen. enk. theou) . (15) 1 Tes 2,10 (nom. enk. theos) . (16) 1 Tes 2,12 (gen. enk. theou) . (17) 1 Tes 2,13 (dat. enk. theôi) . (18) 1 Tes 2,13 (gen. enk. theou) . (19) 1 Tes 2,14 (gen. enk. theou) . (20) 1 Tes 2,15 (dat. enk. theôi) . (21) 1 Tes 3,2 (gen. enk. theou) . (22) 1 Tes 3,9 (dat. enk. theôi) . (23) 1 Tes 3,9 (gen. enk. theou) . (24) 1 Tes 3,11 (nom. enk. theos) . (25) 1 Tes 3,13 (gen. enk. theou) . (26) 1 Tes 4,1 (dat. enk. theôi) . (27) 1 Tes 4,3 (gen. enk. theou) . (28) 1 Tes 4,5 (acc. enk. theon) . (29) 1 Tes 4,7 (nom. enk. theos) . (30) 1 Tes 4,8 (acc. enk. theon) . (31) 1 Tes 4,16 (gen. enk. theou) . (32) 1 Tes 4,14 (nom. enk. theos) . (33) 1 Tes 5,9 (nom. enk. theos) . (34) 1 Tes 5,18 (gen. enk. theou) . (35) 1 Tes 5,23 (nom. enk. theos) .

17. apo (af, van-weg) . Verwijzing : apo (af , van-weg) . Voorzetsel . Vormen van apo (af, van-weg) in 1 Tes . A. apo : (1) 1 Tes 1,9 . (2) 1 Tes 4,3 . (3) 1 Tes 5,22 . B : ap' : (1) 1 Tes 2,6 . (2) 1 Tes 4,16 . C : af' : (1) 1 Tes 1,8 . (2) 1 Tes 2,6 . (3) 1 Tes 2,17 . (4) 1 Tes 3,6 . In volgorde : (1) 1 Tes 1,8 (af') . (2) 1 Tes 1,9 (apo) . (3a) 1 Tes 2,6 (af') . (3b) 1 Tes 2,6 . (ap') . (4) 1 Tes 2,17 (af') . (5) 1 Tes 3,6 (af') . (6) 1 Tes 4,3 (apo) . (7) 1 Tes 4,16 (ap') . (8) 1 Tes 5,22 (apo) .

apo (af, van-weg)  bijbel O.T. N.T. ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  Ab 
  2984 2544 440 207  115  22  13  16    100  15 
  567  445  122  81  26 2   1 1       2 1         1   1 1 14 2     8 18
  183  141  42  16  19   1 2 1 1   2 4           4 2 1 1         15 4
  3734 3130  604  304  241 24 9 16 8 4 4 8 9 7 3 7 2 1 21 4 4 2 18 2 1 2 123 37

17. - 19. apo tôn eidôlôn (weg van de idolen - afgoden) . Hapax in de Br. van Paulus in 1 Tes 1,9 . In het N.T. nog slechts in 1 Joh 5,21 .

21. theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . L. deus . Fr. dieu . De vloek dju . D. Gott . E. God . Hebr. ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . 1 Tes (7) : (1) 1 Tes 2,5 . (2) 1 Tes 2,10 . (3) 1 Tes 3,11 . (4) 1 Tes 4,7 . (5) 1 Tes 4,14 . (6) 1 Tes 5,9 . (7) 1 Tes 5,23 . Een vorm van theos (God) in de LXX (3984) , in het NT (1314) . Een vorm van theos (God) in 1 Tes (35) : (1) 1 Tes 1,1 (dat. enk. theôi) . (2) 1 Tes 1,2 (dat. enk. theôi) . (3) 1 Tes 1,3 (gen. enk. theou) . (4) 1 Tes 1,4 (gen. enk. theou) . (5) 1 Tes 1,8 (acc. enk. theon) . (6) 1 Tes 1,9 (acc. enk. theon) . (7) 1 Tes 1,9 (dat. enk. theôi) . (8) 1 Tes 2,2 (dat. enk. theôi) . (9) 1 Tes 2,2 (gen. enk. theou) . (10) 1 Tes 2,4 (gen. enk. theou) . (11) 1 Tes 2,4 (dat. enk. theôi) . (12) 1 Tes 2,5 (nom. enk. theos) . (13) 1 Tes 2,8 (gen. enk. theou) . (14) 1 Tes 2,9 (gen. enk. theou) . (15) 1 Tes 2,10 (nom. enk. theos) . (16) 1 Tes 2,12 (gen. enk. theou) . (17) 1 Tes 2,13 (dat. enk. theôi) . (18) 1 Tes 2,13 (gen. enk. theou) . (19) 1 Tes 2,14 (gen. enk. theou) . (20) 1 Tes 2,15 (dat. enk. theôi) . (21) 1 Tes 3,2 (gen. enk. theou) . (22) 1 Tes 3,9 (dat. enk. theôi) . (23) 1 Tes 3,9 (gen. enk. theou) . (24) 1 Tes 3,11 (nom. enk. theos) . (25) 1 Tes 3,13 (gen. enk. theou) . (26) 1 Tes 4,1 (dat. enk. theôi) . (27) 1 Tes 4,3 (gen. enk. theou) . (28) 1 Tes 4,5 (acc. enk. theon) . (29) 1 Tes 4,7 (nom. enk. theos) . (30) 1 Tes 4,8 (acc. enk. theon) . (31) 1 Tes 4,16 (gen. enk. theou) . (32) 1 Tes 4,14 (nom. enk. theos) . (33) 1 Tes 5,9 (nom. enk. theos) . (34) 1 Tes 5,18 (gen. enk. theou) . (35) 1 Tes 5,23 (nom. enk. theos) .

1 Tes 1,10 - 1 Tes 1,10 : Dankzegging - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 1 -- 1 Tes 1,1 -- 1 Tes 1,2-10 -- 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat 30ste (dertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai anamenein ton uion autou ek tôn ouranôn, on ègeiren ek [tôn] nekrôn, ièsoun ton ruomenon èmas ek tès orgès tès erchomenès.   10 et expectare Filium eius de caelis quem suscitavit ex mortuis Iesum qui eripuit nos ab ira ventura   en uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn.   10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.   [10] en om uit de hemel zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de dood heeft opgewekt: Jezus, die ons redt van de komende* toorn.  [10] en om zijn Zoon te verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel.  10 en uit de hemelen zijn zoon te verbeiden welke hij heeft opgewekt uit de doden, Jezus, die ons ontrukt aan de toorn die komt.   10. dans l'attente de son Fils qui viendra des cieux, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. 

King James Bible . [10] And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come.
Luther-Bibel . 10 und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet.

Tekstuitleg van 1 Tes 1,10 . Dit vers 1 Tes 1,10 telt 21 (3 X 7) woorden en 97 letters . De getalwaarde van 1 Tes 1,10 is 11179 (7 X 1597) .

10. ègeiren ( hij wekte op ) . Actief imperfectum derde persoon enkelvoud van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken . D. auferwecken .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn. ev.
ind imp. 3de p. enk. ègeiren 27  20    10   

Mc (2) : (1) Mc 1,31 . (2) Mc 9,27 . Lc (1) : Lc 1,69 . Joh (3) : (1) Joh 12,1 . (2) Joh 12,9 . (3) Joh 12,17 . Hnd (10) : (1) Hnd 3,7 . (2) Hnd 3,15 . (3) Hnd 4,10 . (4) Hnd 5,30 . (5) Hnd 10,26 . (6) Hnd 10,40 . (7) Hnd 12,7 . (8) Hnd 13,22 . (9) Hnd 13,30 . (10) Hnd 13,37 .  Brieven (4) : (1) Rom 10,9 . (2) 1 Kor 6,14 . (3) 1 Kor 15,15 . (4) 1 Tes 1,10 .

10. -12. ηγειρεν εκ νεκρων = ègeiren ek nekrôn ( Hij wekte op uit de doden ) . NT (6) : (1) Joh 12,1 . (2) Joh 12,9 . (3) Hnd 3,15 . (4) Hnd 4,10 . (5) Rom 10,9 . (6) 1 Tes 1,10 .


1paulos kai silouanos kai timotheos tè ekklèsia thessalonikeôn en theô patri kai kuriô ièsou christô: charis umin kai eirènè. 2eucharistoumen tô theô pantote peri pantôn umôn, mneian poioumenoi epi tôn proseuchôn èmôn, adialeiptôs 3mnèmoneuontes umôn tou ergou tès pisteôs kai tou kopou tès agapès kai tès upomonès tès elpidos tou kuriou èmôn ièsou christou emprosthen tou theou kai patros èmôn, 4eidotes, adelfoi ègapèmenoi upo [tou] theou, tèn eklogèn umôn, 5oti to euaggelion èmôn ouk egenèthè eis umas en logô monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiô kai [en] plèroforia pollè, kathôs oidate oioi egenèthèmen [en] umin di umas. 6kai umeis mimètai èmôn egenèthète kai tou kuriou, dexamenoi ton logon en thlipsei pollè meta charas pneumatos agiou, 7ôste genesthai umas tupon pasin tois pisteuousin en tè makedonia kai en tè achaia. 8af umôn gar exèchètai o logos tou kuriou ou monon en tè makedonia kai [en tè] achaia, all en panti topô è pistis umôn è pros ton theon exelèluthen, ôste mè chreian echein èmas lalein ti: 9autoi gar peri èmôn apaggellousin opoian eisodon eschomen pros umas, kai pôs epestrepsate pros ton theon apo tôn eidôlôn douleuein theô zônti kai alèthinô, 10kai anamenein ton uion autou ek tôn ouranôn, on ègeiren ek [tôn] nekrôn, ièsoun ton ruomenon èmas ek tès orgès tès erchomenès.

1 Paulus et Silvanus et Timotheus ecclesiae Thessalonicensium in Deo Patre et Domino Iesu Christo gratia vobis et pax 2 gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis memoriam facientes in orationibus nostris sine intermissione 3 memores operis fidei vestrae et laboris et caritatis et sustinentiae spei Domini nostri Iesu Christi ante Deum et Patrem nostrum 4 scientes fratres dilecti a Deo electionem vestram 5 quia evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum sed et in virtute et in Spiritu Sancto et in plenitudine multa sicut scitis quales fuerimus vobis propter vos 6 et vos imitatores nostri facti estis et Domini excipientes verbum in tribulatione multa cum gaudio Spiritus Sancti 7 ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia 8 a vobis enim diffamatus est sermo Domini non solum in Macedonia et in Achaia sed in omni loco fides vestra quae est ad Deum profecta est ita ut non sit nobis necesse quicquam loqui 9 ipsi enim de nobis adnuntiant qualem introitum habuerimus ad vos et quomodo conversi estis ad Deum a simulacris servire Deo vivo et vero 10 et expectare Filium eius de caelis quem suscitavit ex mortuis Iesum qui eripuit nos ab ira ventura


TAALGEBRUIK

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z


COMMENTAAR