EERSTE BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN TESSALONICA - 1 TES -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -
- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,25-28 -- 1 Tes 5,1-6 -- 1 Tes 5,16-24 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van het NT: NT: overzicht, NT: taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, NT: commentaar,

Overzicht van de brief aan de christenen van Tessalonica: 1 Tes 1, 1 Tes 2, 1 Tes 3, 1 Tes 4, 1 Tes 5,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers - 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 - 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 - 1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,28 -- Wakker blijven. 1 Tes 5,1-11.
- Allerlei vermaningen. 1 Tes 5,12-24.

1 Tes 5,1-11. Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -

Tweede lezing op de 33ste (drie?ndertigste) zondag door het a-jaar: 1 Tes 5,1-6. Verwijzing: 1 Tes 5,1-6.

Broeders en zusters, het heeft geen zin u te schrijven over tijd en uur. Gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: "Er heerst vrede en veiligheid", juist dan overvalt hen plotseling het verderf zoals wee?n een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen. Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.

1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,1: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 33ste (drie?ndertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
1peri de tôn chronôn kai tôn kairôn, adelfoi, ou chreian echete umin grafesthai,   1 de temporibus autem et momentis fratres non indigetis ut scribamus vobis   Broeders en zusters, het heeft geen zin u te schrijven over tijd en uur.   1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.  [1] Over tijd* en uur echter hoeven wij u niet te schrijven, broeders en zusters.   [1] Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren,   1 ? Maar over tijden en tijdstippen, broeders?en?zusters, hebt ge het niet nodig dat er aan u geschreven wordt.  1. Quant aux temps et moments, vous n'avez pas besoin, fr?res, qu'on vous en ?crive.  

King James Bible. [1] But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.
Luther-Bibel. 1 Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Br?der, ist es nicht n?tig, euch zu schreiben;

Tekstuitleg van 1 Tes 5,1. Het vers 1 Tes 5,1 telt 13 woorden en 60 (2² X 3 X 5) letters. De getalwaarde van 1 Tes 5,1 is 9386 (2 X 4643).

1 Tes 5,1.1. peri (omwille van, over). Taalgebruik in NT: peri (over, rondom, omwille van). Taalgebruik in de LXX: peri (over, rondom, omwille van). 1 Tes (8): (1) 1 Tes 1,2. (2) 1 Tes 1,9. (3) 1 Tes 3,9. (4) 1 Tes 4,6. (5) 1 Tes 4,9. (6) 1 Tes 4,13. (7) 1 Tes 5,1. (8) 1 Tes 5,25.

peri (omwille van)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  894  590  304  150  90 10    2 20      71  19 

1 Tes 5,1.2. de (echter), afkorting d'. Taalgebruik in de bijbel: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden. 1 Tes (15): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 2,17. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 3,11. (5) 1 Tes 3,12. (6) 1 Tes 4,9. (7) 1 Tes 4,10. (8) 1 Tes 4,13. (9) 1 Tes 5,1. (10) 1 Tes 5,4. (11) 1 Tes 5,8. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,21. (15) 1 Tes 5,23.

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

1 Tes 5,1.5. kai (en). Taalgebruik: kai (en) in NT. Nevenschikkend voegwoord. Hebr.: waw (verbindingshaak). L.: et. Fr.: et. N.: en. E.: and. D. und. 1 Tes (53). 1 Tes 5 (13): (1) 1 Tes 5,1. (2) 1 Tes 5,3. (3) 1 Tes 5,5. (4) 1 Tes 5,6. (5) 1 Tes 5,7. (6) 1 Tes 5,8. (7) 1 Tes 5,11. (8) 1 Tes 5,12. (9) 1 Tes 5,13. (10) 1 Tes 5,15. (11) 1 Tes 5,23. (12) 1 Tes 5,24. (13) 1 Tes 5,25.

kai (en)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen      7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

1 Tes 5,1.8. nom. mann. mv. adelfoi (broeders) van het zelfst. naamw. adelfos (broer). Taalgebruik in het NT: adelfos (broer). Taalgebruik in de LXX: adelfos (broer). Hebr. ´âch. Taalgebruik in Tenakh: ´ach (broer). Getalwaarde = aleph = 1, chet = 8 ; totaal: 9 (3²). Structuur: 1 - 8. L. frater. Fr. frère. Ned. broer. E. brother. D. Bruder. Arab. ´ach. Taalgebruik in de Koran: ´ach (broer). 1 Tes (14): (1) 1 Tes 1,4. (2) 1 Tes 2,1. (3) 1 Tes 2,9. (4) 1 Tes 2,14. (5) 1 Tes 2,17. (6) 1 Tes 3,7. (7) 1 Tes 4,1. (8) 1 Tes 4,10. (9) 1 Tes 4,13. (10) 1 Tes 5,1. (11) 1 Tes 5,4. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,25. Een vorm van adelfos (broer) in de LXX (924), in het NT (343), in 1 Tes (19).

nom. + voc. mv. adelfoi 329 184 145 20 98 10  22  10      14      15          81  17 

1 Tes 5,1.9. ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in het NT: ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in de LXX: ou - ouk - ouch (niet). Hebr. lo´ (niet). Taalgebruik in Tenakh: lo´ (niet). Fr. ne... pas. E. not. D. nicht. ou - ouk - ouch (niet) in achttien verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,5 (ouk). (2) 1 Tes 1,8 (ou). (3) 1 Tes 2,1 (ou). (4) 1 Tes 2,3 (ouk). (5) 1 Tes 2,4 (ouch). (6) 1 Tes 2,8 (ou). (7) 1 Tes 2,13 (ou). (8) 1 Tes 2,17 (ou). (9) 1 Tes 4,7 (ou). (10) 1 Tes 4,8 (ouk). (11) 1 Tes 4,9 (ou). (12) 1 Tes 4,13 (ou). (13) 1 Tes 4,15 (ou). (14) 1 Tes 5,1 (ou). (15) 1 Tes 5,3 (ou). (16) 1 Tes 5,4 (ouk). (17) 1 Tes 5,5 (ouk). (18) 1 Tes 5,9 (ouk).

ou (niet)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
ou   3068  2321  747  336  313  62  60  54  14  11    39  12    276  37 
ouk  3499  2752  747  388  274  40  69  27  23    27  15  24  219  55 
ouch  452  351  101  40  49  10                38 11 
Totaal  7019 5424 1595 764 636 112  135  88  37  15  14  11  18  12    71  25  13  13  41  533  103 

1 Tes 5,1.10. acc. vr. enk. chreian van het zelfst. naamw. chreia (gebrek, behoefte, nood). Taalgebruik in het NT: chreia (gebrek, behoefte, nood). In de LXX is het Griekse chreia de vertaling van 7 verschillende Hebreeuwse woorden. Bijbel (53). OT (6). NT (38). 1 Tes (4): (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 4,9. (3) 1 Tes 4,12. (4) 1 Tes 5,1. Een vorm van chreia (gebrek, behoefte, nood) in de LXX (55), in het NT (49).

1 Tes 5,1.11. act. ind. praes. 2de pers. mv. echete (jullie hebben) van het werkw. echô (hebben, bezitten). Taalgebruik: echô (hebben, bezitten) in het NT. Taalgebruik: echô (hebben, bezitten) in de LXX. Lat. habere. Ned. hebben. Fr. avoir. Bijbel (52). OT (6). NT (46). 1 Tes (3): (1) 1 Tes 3,6. (2) 1 Tes 4,9. (3) 1 Tes 5,1.

1 Tes 5,1.10. - 11. chreian echô (nodig zijn). D. nötig sein. E. have need. Fr. avoir besoin. Lat. indigere. chreian echete (jullie hebben nodig). NT (5): (1) Mt 6,8. (2) 1 Tes 4,9. (3) 1 Tes 5,1. (4) Heb 5,12. (5) 1 Joh 2,27.

1 Tes 5,1.12. Persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in NT: persoonlijk voornaamwoord. 1 Tes (14): (1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 2,8. (4) 1 Tes 2,10. (5) 1 Tes 2,13. (6) 1 Tes 3,4. (7) 1 Tes 3,7. (8) 1 Tes 4,2. (9) 1 Tes 4,6. (10) 1 Tes 4,9. (11) 1 Tes 4,11. (12) 1 Tes 4,15. (13) 1 Tes 5,1. (14) 1 Tes 5,12.

pers. vnw. 2de pers. mv.  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  
dat. mv. hèmin  470  310  160  18  22  14  33  64   49  63 

1 Tes 5,1.13. pass. inf. praes. grafesthai van het werkw. grafô (schrijven). Taalgebruik in het NT: grafô (schrijven). Taalgebruik in de LXX: grafô (schrijven). Taalgebruik in Mc: grafô (schrijven). Taalgebruik in Lc: grafô (schrijven). Taalgebruik in Hnd: grafô (schrijven). Hebr. sjâphar (schrijven). Taalgebruik in Tenach: sjâphar (schrijven). Zie eveneens Hebr. kâthabh (schrijven). Taalgebruik in Tenakh: kâthabh (schrijven). s-f-r. sofer (schrijver). sephèr (geschrift, boek). Om een tekst te lezen spreekt men soms over een tekst ontcijferen. Lat. scribere. Fr. écrire. E. write. D. schreiben. Arab. kataba (schrijven). Taalgebruik in de koran: kataba (schrijven). Bijbel (1): 1 Tes 5,1. Een vorm van grafô (schrijven) in de LXX (304), in het NT (190), in 1 Tes (2): (1) 1 Tes 4,9. (2) 1 Tes 5,1.

1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,2: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 33ste (drie?ndertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
2autoi gar akribôs oidate oti èmera kuriou ôs kleptès en nukti outôs erchetai.  2 ipsi enim diligenter scitis quia dies Domini sicut fur in nocte ita veniet   Gij weet zelf heel goed, dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht.   2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.  [2] U* weet zelf heel goed dat de dag* van de Heer komt als een dief in de nacht.   [2] want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.   2 Want zelf weet ge precies dat de dag van de Heer,? als een dief in een nacht, z? zal zij komen.   2. Vous savez vous-m?mes parfaitement que le Jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit.  

King James Bible. [2] For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
Luther-Bibel. 2 denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,2. Het vers 1 Tes 5,2 telt 14 (2 X 7) woorden en 64 (2³ X 2³) letters. De getalwaarde van 9219 (3 X 7 X 439).

1 Tes 5,2.1. persoonl. voornaamw. 3de pers. nom. mann. mv. autoi van het voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT: voornaamwoord autos. Taalgebruik in de LXX: voornaamwoord autos. 1 Tes (6): (1) 1 Tes 1,9. (2) 1 Tes 2,1. (3) 1 Tes 2,14. (4) 1 Tes 3,3. (5) 1 Tes 4,9. (6) 1 Tes 5,2.

  autoi  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
5. nom. mann. mv. autoi  356  271  85  10  19  12  30  31  40 

1 Tes 5,2.2. gar (want). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in de LXX: gar (want). Hebr. kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Fr. car. Ned. want. 1 Tes (23 of 4,45%): (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 1,9. (3) 1 Tes 2,1. (4) 1 Tes 2,3. (5) 1 Tes 2,5. (6) 1 Tes 2,9. (7) 1 Tes 2,14. (8) 1 Tes 2,19. (9) 1 Tes 2,20. (10) 1 Tes 3,3. (11) 1 Tes 3,4. (12) 1 Tes 3,9. (13) 1 Tes 4,2. (14) 1 Tes 4,3. (15) 1 Tes 4,7. (16) 1 Tes 4,9. (17) 1 Tes 4,10. (18) 1 Tes 4,14. (19) 1 Tes 4,15. (20) 1 Tes 5,2. (21) 1 Tes 5,5. (22) 1 Tes 5,7. (23) 1 Tes 5,18. In deze verzen komt gar (want) op de 2de plaats in het vers.

gar (want)   bijbel OT NT ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b.  
  2289  1299  990  339  563  131  98  71  34  11  13  23  13  14  88  15  10  15  516  47 

1 Tes 5,2.1. - 2. autoi gar (want zij / dezen). NT (10): (1) Lc 22,71. (2) Joh 4,42. (3) Joh 4,45. (4) 1 Tes 1,9. (5) 1 Tes 2,1. (6) 1 Tes 3,3. (7) 1 Tes 4,9. (8) 1 Tes 5,2. (9) 2 Tes 3,7. (10) Heb 13,17.

5. hoti (dat, omdat). Taalgebruik in NT: hoti (dat, omdat). Taalgebruik in de Septuaginta: hoti (dat, omdat). Hebr. kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenach: kî (want, omdat). Getalwaarde: kaph = 11 of 20, jod = 10 ; totaal: 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5). 1 Tes (13): (1) 1 Tes 1,5. (2) 1 Tes 2,1. (3) 1 Tes 2,13. (4) 1 Tes 2,14. (5) 1 Tes 3,3. (6) 1 Tes 3,4. (7) 1 Tes 3,6. (8) 1 Tes 3,8. (9) 1 Tes 4,14. (10) 1 Tes 4,15. (11) 1 Tes 4,16. (12) 1 Tes 5,2. (13) 1 Tes 5,9.

hoti ( dat, omdat )  bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  4396  3213  1183  137  92  160  237  114  389  54  389  626 

1 Tes 5,2.10. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

 

1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,3: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 33ste (drie?ndertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
3otan legôsin, eirènè kai asfaleia, tote aifnidios autois efistatai olethros ôsper è ôdin tè en gastri echousè, kai ou mè ekfugôsin.   3 cum enim dixerint pax et securitas tunc repentinus eis superveniet interitus sicut dolor in utero habenti et non effugient  Terwijl zij zeggen: "Er heerst vrede en veiligheid", juist dan overvalt hen plotseling het verderf zoals wee?n een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen.   3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;  [3] Terwijl ze zeggen: ‘Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw, en is er geen ontkomen aan.   [3] Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barenswee?n. Vluchten is dan onmogelijk.   3 Wanneer ze zeggen: ?alles is vrede en veiligheid?, d?n overvalt hen plotseling een verderf, zoals de eerste wee haar die een kind in de buik heeft, en ontvluchten is er niet bij.   3. Quand les hommes se diront: Paix et s?curit? ! c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y ?chapper.  

King James Bible. [3] For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
Luther-Bibel. 3 Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr -, dann wird sie das Verderben schnell ?berfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,3.

15. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

19. ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in het NT: ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in de LXX: ou - ouk - ouch (niet). Hebr. lo´ (niet). Taalgebruik in Tenakh: lo´ (niet). Fr. ne... pas. E. not. D. nicht. ou - ouk - ouch (niet) in achttien verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,5 (ouk). (2) 1 Tes 1,8 (ou). (3) 1 Tes 2,1 (ou). (4) 1 Tes 2,3 (ouk). (5) 1 Tes 2,4 (ouch). (6) 1 Tes 2,8 (ou). (7) 1 Tes 2,13 (ou). (8) 1 Tes 2,17 (ou). (9) 1 Tes 4,7 (ou). (10) 1 Tes 4,8 (ouk). (11) 1 Tes 4,9 (ou). (12) 1 Tes 4,13 (ou). (13) 1 Tes 4,15 (ou). (14) 1 Tes 5,1 (ou). (15) 1 Tes 5,3 (ou). (16) 1 Tes 5,4 (ouk). (17) 1 Tes 5,5 (ouk). (18) 1 Tes 5,9 (ouk).

ou (niet)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
ou   3068  2321  747  336  313  62  60  54  14  11    39  12    276  37 
ouk  3499  2752  747  388  274  40  69  27  23    27  15  24  219  55 
ouch  452  351  101  40  49  10                38 11 
Totaal  7019 5424 1595 764 636 112  135  88  37  15  14  11  18  12    71  25  13  13  41  533  103 

 

1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,4: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 33ste (drie?ndertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
4umeis de, adelfoi, ouk este en skotei, ina è èmera umas ôs kleptès katalabè,  4 vos autem fratres non estis in tenebris ut vos dies ille tamquam fur conprehendat  Maar gij, broeders en zusters, gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.  4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.   [4] Maar* u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.   [4] Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief,   4 Maar gij, broeders?en?zusters, verkeert niet in duisternis, zodat die dag u als een dief beet zou nemen;  4. Mais vous, fr?res, vous n'?tes pas dans les t?n?bres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur:  

King James Bible. [4] But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
Luther-Bibel. 4 Ihr aber, liebe Br?der, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb ?ber euch komme.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,4. Het vers 1 Tes 5,4 telt 14 (2 X 7) woorden en 60 (2² X 3 X 5) letters. De getalwaarde van 1 Tes 5,4 is 5824 (2³ X 2³ X 7 X 13).

1 Tes 5,4.1. nominatief mann. + vr. mv. humeis (jullie). Persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in NT: persoonlijk voornaamwoord. 1 Tes (9): (1) 1 Tes 1,6. (2) 1 Tes 2,10. (3) 1 Tes 2,14. (4) 1 Tes 2,19. (5) 1 Tes 2,20. (6) 1 Tes 3,8. (7) 1 Tes 4,9. (8) 1 Tes 5,4. (9) 1 Tes 5,5.

pers. vnw. 2de p. mv.  bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud   
nom. mv. humeis  506 284 222 77 16  10                 

1 Tes 5,4.2. de (echter), afkorting d'. Taalgebruik in de bijbel: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden. 1 Tes (15): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 2,17. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 3,11. (5) 1 Tes 3,12. (6) 1 Tes 4,9. (7) 1 Tes 4,10. (8) 1 Tes 4,13. (9) 1 Tes 5,1. (10) 1 Tes 5,4. (11) 1 Tes 5,8. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,21. (15) 1 Tes 5,23.

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

1 Tes 5,4.1. - 2. humeis (...) de (jullie echter). NT (40). 1 Tes (1): 1 Tes 5,4.

1 Tes 5,4.3. nom. mann. mv. adelfoi (broeders) van het zelfst. naamw. adelfos (broer). Taalgebruik in het NT: adelfos (broer). Taalgebruik in de LXX: adelfos (broer). Hebr. ´âch. Taalgebruik in Tenakh: ´ach (broer). Getalwaarde = aleph = 1, chet = 8 ; totaal: 9 (3²). Structuur: 1 - 8. L. frater. Fr. frère. Ned. broer. E. brother. D. Bruder. Arab. ´ach. Taalgebruik in de Koran: ´ach (broer). 1 Tes (14): (1) 1 Tes 1,4. (2) 1 Tes 2,1. (3) 1 Tes 2,9. (4) 1 Tes 2,14. (5) 1 Tes 2,17. (6) 1 Tes 3,7. (7) 1 Tes 4,1. (8) 1 Tes 4,10. (9) 1 Tes 4,13. (10) 1 Tes 5,1. (11) 1 Tes 5,4. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,25. Een vorm van adelfos (broer) in de LXX (924), in het NT (343), in 1 Tes (19).

adelfos (broer) bijbel  OT NT  ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
nom. + voc. mv. adelfoi 329 184 145 20 98 10  22  10      14      15          81  17 

1 Tes 5,4.4. ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in het NT: ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in de LXX: ou - ouk - ouch (niet). Hebr. lo´ (niet). Taalgebruik in Tenakh: lo´ (niet). Fr. ne... pas. E. not. D. nicht. ou - ouk - ouch (niet) in achttien verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,5 (ouk). (2) 1 Tes 1,8 (ou). (3) 1 Tes 2,1 (ou). (4) 1 Tes 2,3 (ouk). (5) 1 Tes 2,4 (ouch). (6) 1 Tes 2,8 (ou). (7) 1 Tes 2,13 (ou). (8) 1 Tes 2,17 (ou). (9) 1 Tes 4,7 (ou). (10) 1 Tes 4,8 (ouk). (11) 1 Tes 4,9 (ou). (12) 1 Tes 4,13 (ou). (13) 1 Tes 4,15 (ou). (14) 1 Tes 5,1 (ou). (15) 1 Tes 5,3 (ou). (16) 1 Tes 5,4 (ouk). (17) 1 Tes 5,5 (ouk). (18) 1 Tes 5,9 (ouk).

ou (niet)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
ou   3068  2321  747  336  313  62  60  54  14  11    39  12    276  37 
ouk  3499  2752  747  388  274  40  69  27  23    27  15  24  219  55 
ouch  452  351  101  40  49  10                38 11 
Totaal  7019 5424 1595 764 636 112  135  88  37  15  14  11  18  12    71  25  13  13  41  533  103 

1 Tes 5,4.5. actief ind. pr. 2de pers. mv. este (jullie zijn) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT: eimi (zijn). Taalgebruik in de Septuaginta: eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be. D. sein. 1 Tes (4): (1) 1 Tes 2,20. (2) 1 Tes 4,9. (3) 1 Tes 5,4. (4) 1 Tes 5,5.

eimi (zijn) bijbel O.T. NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br. Apk
act. ind. praes. 2de pers. mv. este 124 33 86 47
16
6
7
3
 
1
4
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 

1 Tes 5,4.6. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans. D. in. E. in. 1 Tes (36): (1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

1 Tes 5,4.7. dat. onz. enk. skotei van het zelfst. naamw. skotos (duisternis). Taalgebruik in het NT: skotos (duisternis). Taalgebruik in de Septuaginta: skotos (duisternis). Lat. tenebrae. Fr. ténèbres. E. darkness. D. Finsternis. Hebr. chosjèkh (duisternis). Taalgebruik in Tenakh: chosjèkh (duisternis). Bijbel (33). OT (29). NT (5): (1) Mt 4,16. (2) Lc 1,79. (3) Rom 2,19. (4) 1 Tes 5,4. (5) 1 Joh 1,6. Een vorm van skotos (duisternis) in de Septuaginta (120), in het NT (30), in 1 Tes (2): (1) 1 Tes 5,4. (2) 1 Tes 5,5. Tegenover duisternis staat licht. Hebr. ´ôr (licht). Taalgebruik in Tenakh: ´ôr (licht).

1 Tes 5,4.6. - 7. en skotei (in duisternis). NT (4): (1) Mt 4,16. (2) Lc 1,79. (3) Rom 2,19. (4) 1 Tes 5,4. en tô(j) skotei (in de duisternis). NT (1): 1 Joh 1,6. Hebr. bachosèkh (in - de - duisternis) < voorzetsel be + lidwoord ha -> trekt samen tot ba + zelfstandig naamwoord. Tenakh (14): (1) Joz 2,5. (2) 1 S 2,9. (3) Js 9,1. (4) Js 47,5. (5) Js 49,9. (6) Js 58,10. (7) Ez 8,12. (8) Mi 7,8. (9) Ps 88,13. (10) Ps 112,4. (11) Job 17,13. (12) Job 24,16. (13) Pr 2,14. (14) Pr 5,16.

1 Tes 5,4.8. hina (opdat, zodat). Voegwoord. Taalgebruik in het NT: hina (opdat). Taalgebruik in de LXX: hina (opdat). 1 Tes (6): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 4,1. (3) 1 Tes 4,12. (4) 1 Tes 4,13. (5) 1 Tes 5,4. (6) 1 Tes 5,10.

hina (opdat)  bijbel O.T. NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b. 
  1144  522  620  276  292  29  50  38  15  22  12  12  15  13  20  13  19    232  44 

1 Tes 5,4.9. bepaald lidw. ho, hè, to (de - het) OF voegwoord è (of). Taalgebruik in NT: bepaald lidwoord. Website: http://mediatheek.thinkquest.nl/~kla020/algemeen_3/gramm.html. Gr. to.., tè... N.: de. E.: the. D. der, die, das. 1 Tes (10): (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 2,3. (3) 1 Tes 2,16. (4) 1 Tes 2,19. (5) 1 Tes 2,20. (6) 1 Tes 3,9. (7) 1 Tes 5,3. (8) 1 Tes 5,4. (9) 1 Tes 5,23. (10) 1 Tes 5,28.

  bepaald lidw. enk. bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
2. nom. vr. enk. hè 4860 3762  1098  151  76 143  117  83  443  85  370  487 

1 Tes 5,4.10. hèmera (dag). Taalgebruik in het NT: hèmera (dag). Taalgebruik in de Septuaginta: hèmera (dag). Hebr. jôm (dag). Taalgebruik in Tenach: jôm (dag). Lat. dies. Ned. dag. D. Tag. E. day. F. jour < Lat. diurnum. Cfr journaal. 1 Tes (2): (1) 1 Tes 5,2. (2) 1 Tes 5,4. Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567), in het NT (388), in 1 Tes (6): (1) 1 Tes 2,9. (2) 1 Tes 3,10. (3) 1 Tes 5,2. (4) 1 Tes 5,4. (5) 1 Tes 5,5. (6) 1 Tes 5,8.

  hèmera (dag)  bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. en dat. vr. enk. hèmera(i)  854  750  104  13  27 17  12  28  43  60    

1 Tes 5,4.9. - 10. hè hèmera (de dag). NT (10): (1) Lc 21,34. (2) Lc 22,7. (3) Lc 24,29. (4) Joh 19,31. (5) Rom 13,12. (6) 1 Kor 3,13. (7) 1 Tes 5,2. (8) 1 Tes 5,4. (9) 2 Tes 2,2. (10) 2 Pe 3,10. hajjôm (de dag) < ha + Tenakh (425). Pentateuch (128). Eerdere Profeten (160). Latere Profeten (44). 12 Kleine Profeten (9). Geschriften (84).

1 Tes 5,4.11. persoonl. voornaamw. 2de pers. mann. + vr. mv. humas (jullie). Taalgebruik in NT: persoonlijk voornaamwoord. 1 Tes (27). 1 Tes 5 (7): (1) 1 Tes 5,4. (2) 1 Tes 5,12. (3) 1 Tes 5,14. (4) 1 Tes 5,18. (5) 1 Tes 5,23. (6) 1 Tes 5,24. (7) 1 Tes 5,27.

pers. vnw. 2de p. mv.  bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
acc. mv. humas  846 456 390 253 29  37  51  16  10  11  16  27  15          15   

1 Tes 5,4.12. hôs (zoals, zodra). Taalgebruik in het NT: hôs (zoals). Taalgebruik in de LXX: hôs (zoals). 1 Tes (7): (1) 1 Tes 2,4. (2) 1 Tes 2,7. (3) 1 Tes 2,10. (4) 1 Tes 2,11. (5) 1 Tes 5,2. (6) 1 Tes 5,4. (7) 1 Tes 5,6.

(hôs (zoals)  bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  1956  1514  442  33  21  49  30  62  189  58  103  133 

1 Tes 5,4.13. nom. mann. enk. kleptès (dief, bedrieger). Taalgebruik in het NT: kleptès (dief, bedrieger). Taalgebruik in de LXX: kleptès (dief, bedrieger). Bijbel (18): (1) Gn 22,1. (2) Dt 24,7. (3) Hos 7,1. (4) Zach 5,3. (5) Job 24,14. (6) Sir 20,25. (7) Mt 24,43. (8) Lc 12,33. (9) Lc 12,39. (10) Joh 10,1. (11) Joh 10,10. (12) Joh 12,6. (13) 1 Tes 5,2. (14) 1 Tes 5,4. (15) 1 Pe 4,15. (16) 2 Pe 3,10. (17) Apk 3,3. (18) Apk 16,15. Een vorm van kleptès (dief, bedrieger) in de LXX (17), in het NT (16).

1 Tes 5,4.12. - 13. hôs kleptès (als een dief). Bijbel (5): (1) 1 Tes 5,2. (2) 1 Tes 5,4. (3) 2 Pe 3,10. (4) Apk 3,3. (5) Apk 16,15.

1 Tes 5,4.14. act. conjunct. aor. 3de pers. enk. katalabè(i) (dat hij verrasse) van het werkw. katalambanô (vastgrijpen, zich meester makenb van, verrassen). Taalgebruik in het NT: katalambanô (vastgrijpen, zich meester maken van, verrassen). Taalgebruik in de LXX: katalambanô (vastgrijpen, zich meester maken van, verrassen). Bijbel (14): (1) Gn 19,19. (2) Nu 32,23. (3) Dt 19,6. (4) 2 S 15,14. (5) 1 K 18,44. (6) Js 59,9. (7) Ez 33,4. (8) Hos 2,9. (9) Hos 10,9. (10) Spr 2,17. (11) Sir 7,1. (12) Mc 9,18. (13) Joh 12,35. (14) 1 Tes 5,4. Een vorm van katalambanô (vastgrijpen, zich meester maken van, verrassen) in de LXX (126), in het NT (13).

1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,5: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 33ste (drie?ndertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
5pantes gar umeis uioi fôtos este kai uioi èmeras. ouk esmen nuktos oude skotous: 5 omnes enim vos filii lucis estis et filii diei non sumus noctis neque tenebrarum  Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.  5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.   [5] U bent allemaal kinderen* van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.   [5] want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,  5 want gij zijt allen kinderen van licht en kinderen van overdag; wij zijn het niet van nacht en niet van duisternis.  5. tous vous ?tes des fils de la lumi?re, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des t?n?bres.  

King James Bible. [5] Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.
Luther-Bibel. 5 Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,5.

1 Tes 5,5.1. nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud pantes (allen) van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in het NT: pas (ieder, elk, alles). Hebr. kol. kl (al). Taalgebruik in Tenakh: kl (al). Lat. omnis. Fr. tout. Ned. elk, ieder. 1 Tes (1): 1 Tes 5,5.

  pas (al) bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
10 nom. m. mv. pantes 724 558 166 18  15 25 14  33 57 58  72 

(1) 1 Tes 1,2 (pantote: altijd). (2) 1 Tes 1,2 (gen. mv. pantôn). (3) 1 Tes 1,7 (dat. mv. pasin). (4) 1 Tes 2,15 (dat. mv. pasin). (5) 1 Tes 2,16 (pantote: altijd). (6) 1 Tes 3,6 (pantote: altijd). (7) 1 Tes 3,7 (dat. vr. enk. pantèi). (8) 1 Tes 3,9 (dat. vr. enk. pantèi). (9) 1 Tes 3,12 (acc. mv. pantas). (10) 1 Tes 3,13 (gen. mv. pantôn). (11) 1 Tes 4,6 (gen. mv. pantôn). (12) 1 Tes 4,10 (acc. mv. pantas). (13) 1 Tes 4,17 (pantote: altijd). (14) 1 Tes 5,5 (nom. mann. mv. pantes). (15) 1 Tes 5,14 (acc. mv. pantas). (16) 1 Tes 5,15 (pantote: altijd). (17) 1 Tes 5,15 (acc. mv. pantas). (18) 1 Tes 5,16 (pantote: altijd) (19) 1 Tes 5,21 acc. onz. mv. panta). (20) 1 Tes 5,22 (gen. enk. pantos). (21) 1 Tes 5,26 (acc. mv. pantas). (22) 1 Tes 5,27  (dat. mv. pasin).

1 Tes 5,5.2. gar (want). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in de LXX: gar (want). Taalgebruik in Lc: gar (want). Hebr. kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Fr. car. Ned. want. 1 Tes (23 of 4,45%): (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 1,9. (3) 1 Tes 2,1. (4) 1 Tes 2,3. (5) 1 Tes 2,5. (6) 1 Tes 2,9. (7) 1 Tes 2,14. (8) 1 Tes 2,19. (9) 1 Tes 2,20. (10) 1 Tes 3,3. (11) 1 Tes 3,4. (12) 1 Tes 3,9. (13) 1 Tes 4,2. (14) 1 Tes 4,3. (15) 1 Tes 4,7. (16) 1 Tes 4,9. (17) 1 Tes 4,10. (18) 1 Tes 4,14. (19) 1 Tes 4,15. (20) 1 Tes 5,2. (21) 1 Tes 5,5. (22) 1 Tes 5,7. (23) 1 Tes 5,18.

gar (want)   bijbel OT NT ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b.  
  2289  1299  990  339  563  131  98  71  34  11  13  23  13  14  88  15  10  15  516  47 

1 Tes 5,5.3. mann. mv. humeis (jullie). Persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in NT: persoonlijk voornaamwoord. 1 Tes (9): (1) 1 Tes 1,6. (2) 1 Tes 2,10. (3) 1 Tes 2,14. (4) 1 Tes 2,19. (5) 1 Tes 2,20. (6) 1 Tes 3,8. (7) 1 Tes 4,9. (8) 1 Tes 5,4. (9) 1 Tes 5,5.

pers. vnw. 2de pers. mv.  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  
nom. mv. hèmeis  270  148  122  18  21  70    13  31 

1 Tes 5,5.6. actief ind. pr. 2de pers. mv. este (jullie zijn) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT: eimi (zijn). Taalgebruik in de Septuaginta: eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Taalgebruik in Tenakh: hâjâh (zijn). Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be. D. sein. 1 Tes (4): (1) 1 Tes 2,20. (2) 1 Tes 4,9. (3) 1 Tes 5,4. (4) 1 Tes 5,5.

eimi (zijn) bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. praes. 2de pers. mv. este 124 33 86           47          

1 Tes 5,5.10. ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in het NT: ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in de LXX: ou - ouk - ouch (niet). Hebr. lo´ (niet). Taalgebruik in Tenakh: lo´ (niet). Fr. ne... pas. E. not. D. nicht. ou - ouk - ouch (niet) in achttien verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,5 (ouk). (2) 1 Tes 1,8 (ou). (3) 1 Tes 2,1 (ou). (4) 1 Tes 2,3 (ouk). (5) 1 Tes 2,4 (ouch). (6) 1 Tes 2,8 (ou). (7) 1 Tes 2,13 (ou). (8) 1 Tes 2,17 (ou). (9) 1 Tes 4,7 (ou). (10) 1 Tes 4,8 (ouk). (11) 1 Tes 4,9 (ou). (12) 1 Tes 4,13 (ou). (13) 1 Tes 4,15 (ou). (14) 1 Tes 5,1 (ou). (15) 1 Tes 5,3 (ou). (16) 1 Tes 5,4 (ouk). (17) 1 Tes 5,5 (ouk). (18) 1 Tes 5,9 (ouk).

ou (niet)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
ou   3068  2321  747  336  313  62  60  54  14  11    39  12    276  37 
ouk  3499  2752  747  388  274  40  69  27  23    27  15  24  219  55 
ouch  452  351  101  40  49  10                38 11 
Totaal  7019 5424 1595 764 636 112  135  88  37  15  14  11  18  12    71  25  13  13  41  533  103 

 

1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,6: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat 33ste (drie?ndertigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
6ara oun mè katheudômen ôs oi loipoi, alla grègorômen kai nèfômen.  6 igitur non dormiamus sicut ceteri sed vigilemus et sobrii simus  Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.   6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.   [6] Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar wakker blijven en nuchter zijn.   [6] dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.   6 ? Dus moeten wij dan niet slapen zoals de overigen, maar wakker blijven en nuchter zijn.  6. Alors ne nous endormons pas, comme font les autres, mais restons ?veill?s et sobres.  

King James Bible. [6] Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Luther-Bibel. 6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und n?chtern sein.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,6.

1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,7: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
7oi gar katheudontes nuktos katheudousin, kai oi methuskomenoi nuktos methuousin:   7 qui enim dormiunt nocte dormiunt et qui ebrii sunt nocte ebrii sunt    7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;  [7] Zij die slapen, slapen ’s nachts; en die zich bedrinken, bedrinken zich ’s nachts.   [7] Wie slaapt, slaapt ?s nachts, en wie zich bedrinkt, is ?s nachts dronken;   7 Want slapers slapen ?s nachts en wie zich bedrinken worden ?s nachts dronken;   7. Ceux qui dorment dorment la nuit, ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. 

King James Bible. [7] For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.
Luther-Bibel. 7 Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,7.

2. gar (want). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in de LXX: gar (want). Taalgebruik in Lc: gar (want). Hebr. kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Fr. car. Ned. want. 1 Tes (23 of 4,45%): (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 1,9. (3) 1 Tes 2,1. (4) 1 Tes 2,3. (5) 1 Tes 2,5. (6) 1 Tes 2,9. (7) 1 Tes 2,14. (8) 1 Tes 2,19. (9) 1 Tes 2,20. (10) 1 Tes 3,3. (11) 1 Tes 3,4. (12) 1 Tes 3,9. (13) 1 Tes 4,2. (14) 1 Tes 4,3. (15) 1 Tes 4,7. (16) 1 Tes 4,9. (17) 1 Tes 4,10. (18) 1 Tes 4,14. (19) 1 Tes 4,15. (20) 1 Tes 5,2. (21) 1 Tes 5,5. (22) 1 Tes 5,7. (23) 1 Tes 5,18.

1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,8: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
8èmeis de èmeras ontes nèfômen, endusamenoi thôraka pisteôs kai agapès kai perikefalaian elpida sôtèrias:  8 nos autem qui diei sumus sobrii simus induti loricam fidei et caritatis et galeam spem salutis    8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.  [8] Laten wij, die behoren aan de dag, nuchter zijn, de borst gepantserd met geloof en liefde, de helm van de hoop op redding op het hoofd.   [8] maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.   8 maar wij die van overdag zijn, laten wij nuchter zijn, bekleed met een harnas van geloof en liefde, en met een helm van hoop op heil!  8. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres ; rev?tons la cuirasse de la foi et de la charit?, avec le casque de l'esp?rance du salut. 

King James Bible. [8] But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.
Luther-Bibel. 8 Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen n?chtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,8.

2. de (echter), afkorting d'. Taalgebruik in de bijbel: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden. 1 Tes (15): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 2,17. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 3,11. (5) 1 Tes 3,12. (6) 1 Tes 4,9. (7) 1 Tes 4,10. (8) 1 Tes 4,13. (9) 1 Tes 5,1. (10) 1 Tes 5,4. (11) 1 Tes 5,8. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,21. (15) 1 Tes 5,23.

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

8. gen. vr. enk. pisteôs (geloof, vertrouwen) van het zelfstandig naamwoord pistis (geloof, vertrouwen). Verwijzing: pistis (geloof). In combinatie met agapè (liefde) en elpis (hoop).

pistis (geloof) bijbel  OT  NT  ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh Jud  P. A.b
gen. pisteôs 92  89    84  22    15  5 : (1) 1 Tes 1,3. (2) 1 Tes 3,2. (3) 1 Tes 3,7. (4) 1 Tes 3,10. (5) 1 Tes 5,8.         78 
Totaal   274  41  233    190  36  20  18  32  13  167  23 

 

1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,9: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
9oti ouk etheto èmas o theos eis orgèn alla eis peripoièsin sôtèrias dia tou kuriou èmôn ièsou christou,   9 quoniam non posuit nos Deus in iram sed in adquisitionem salutis per Dominum nostrum Iesum Christum     9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.   [9] Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus,  [9] Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.   9 Want God heeft ons niet bestemd voor zijn toorn, maar voor het verkrijgen van heil door onze Heer, Jezus Christus,   9. Dieu ne nous a pas r?serv?s pour sa col?re, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur J?sus Christ,  

King James Bible. [9] For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ,
Luther-Bibel. 9 Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unsern Herrn Jesus Christus,

Tekstuitleg van 1 Tes 5,9.

1 Tes 5,9.2. ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in het NT: ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in de LXX: ou - ouk - ouch (niet). Hebr. lo´ (niet). Taalgebruik in Tenakh: lo´ (niet). Fr. ne... pas. E. not. D. nicht. ou - ouk - ouch (niet) in achttien verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,5 (ouk). (2) 1 Tes 1,8 (ou). (3) 1 Tes 2,1 (ou). (4) 1 Tes 2,3 (ouk). (5) 1 Tes 2,4 (ouch). (6) 1 Tes 2,8 (ou). (7) 1 Tes 2,13 (ou). (8) 1 Tes 2,17 (ou). (9) 1 Tes 4,7 (ou). (10) 1 Tes 4,8 (ouk). (11) 1 Tes 4,9 (ou). (12) 1 Tes 4,13 (ou). (13) 1 Tes 4,15 (ou). (14) 1 Tes 5,1 (ou). (15) 1 Tes 5,3 (ou). (16) 1 Tes 5,4 (ouk). (17) 1 Tes 5,5 (ouk). (18) 1 Tes 5,9 (ouk).

ou (niet)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
ou   3068  2321  747  336  313  62  60  54  14  11    39  12    276  37 
ouk  3499  2752  747  388  274  40  69  27  23    27  15  24  219  55 
ouch  452  351  101  40  49  10                38 11 
Totaal  7019 5424 1595 764 636 112  135  88  37  15  14  11  18  12    71  25  13  13  41  533  103 

1 Tes 5,9.6. theos (God) . Taalgebruik in het NT: theos (God). Taalgebruik in de LXX: theos (God). L. deus. Fr. dieu. De vloek dju. D. Gott. E. God. Hebr. ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh: ´èlohîm (God). Getalwaarde: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal: 41 of 86 (2 X 43). Structuur: 1 - 3 -5 -1 - 4. De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl. Getalwaarde is: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld). Structuur: 1 - 3. 1 Tes (7): (1) 1 Tes 2,5. (2) 1 Tes 2,10. (3) 1 Tes 3,11. (4) 1 Tes 4,7. (5) 1 Tes 4,14. (6) 1 Tes 5,9. (7) 1 Tes 5,23. Een vorm van theos (God) in de LXX (3984), in het NT (1314). Een vorm van theos (God) in 1 Tes (35): (1) 1 Tes 1,1 (dat. enk. theôi). (2) 1 Tes 1,2 (dat. enk. theôi). (3) 1 Tes 1,3 (gen. enk. theou). (4) 1 Tes 1,4 (gen. enk. theou). (5) 1 Tes 1,8 (acc. enk. theon). (6) 1 Tes 1,9 (acc. enk. theon). (7) 1 Tes 1,9 (dat. enk. theôi). (8) 1 Tes 2,2 (dat. enk. theôi). (9) 1 Tes 2,2 (gen. enk. theou). (10) 1 Tes 2,4 (gen. enk. theou). (11) 1 Tes 2,4 (dat. enk. theôi). (12) 1 Tes 2,5 (nom. enk. theos). (13) 1 Tes 2,8 (gen. enk. theou). (14) 1 Tes 2,9 (gen. enk. theou). (15) 1 Tes 2,10 (nom. enk. theos). (16) 1 Tes 2,12 (gen. enk. theou). (17) 1 Tes 2,13 (dat. enk. theôi). (18) 1 Tes 2,13 (gen. enk. theou). (19) 1 Tes 2,14 (gen. enk. theou). (20) 1 Tes 2,15 (dat. enk. theôi). (21) 1 Tes 3,2 (gen. enk. theou). (22) 1 Tes 3,9 (dat. enk. theôi). (23) 1 Tes 3,9 (gen. enk. theou). (24) 1 Tes 3,11 (nom. enk. theos). (25) 1 Tes 3,13 (gen. enk. theou). (26) 1 Tes 4,1 (dat. enk. theôi). (27) 1 Tes 4,3 (gen. enk. theou). (28) 1 Tes 4,5 (acc. enk. theon). (29) 1 Tes 4,7 (nom. enk. theos). (30) 1 Tes 4,8 (acc. enk. theon). (31) 1 Tes 4,16 (gen. enk. theou). (32) 1 Tes 4,14 (nom. enk. theos). (33) 1 Tes 5,9 (nom. enk. theos). (34) 1 Tes 5,18 (gen. enk. theou). (35) 1 Tes 5,23 (nom. enk. theos).

theos (God)  bijbel  OT  NT  syn.. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  29 46 163  32  30  18    22  11        143 20
1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,10: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
10tou apothanontos uper èmôn ina eite grègorômen eite katheudômen ama sun autô zèsômen.   10 qui mortuus est pro nobis ut sive vigilemus sive dormiamus simul cum illo vivamus    10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.  [10] die voor ons gestorven is, opdat wij, of we nu wakker* zijn of slapen, samen met Hem zouden leven.   [10] Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. 10 die voor ons gestorven is opdat wij, hetzij wij wakker zijn hetzij wij slapen, gelijkelijk met hem zullen leven.   10. qui est mort pour nous afin que, ?veill?s ou endormis, nous vivions unis ? lui.  

King James Bible. [10] Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
Luther-Bibel. 10 der f?r uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,10.

1 Tes 5,11 - 1 Tes 5,11: Wakker blijven - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,1-11 -- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
11dio parakaleite allèlous kai oikodomeite eis ton ena, kathôs kai poieite.   11 propter quod consolamini invicem et aedificate alterutrum sicut et facitis     11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.   [11] Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet.  [11] Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.   11 ? Blijft daarom elkaar bemoedigen en bouwt elkaar op, de een de ander, zoals ge ook doet!   11. C'est pourquoi il faut vous r?conforter mutuellement et vous ?difier l'un l'autre, comme d?j? vous le faites.  

King James Bible. [11] Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Luther-Bibel. 11 Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,11.

1 Tes 5,12-24. Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -

1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,12: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
12erôtômen de umas, adelfoi, eidenai tous kopiôntas en umin kai proistamenous umôn en kuriô kai nouthetountas umas,   12 rogamus autem vos fratres ut noveritis eos qui laborant inter vos et praesunt vobis in Domino et monent vos   12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;   [12] Wij verzoeken u, broeders en zusters, om hen te erkennen die onder u arbeiden, die u leiden in de Heer en u terechtwijzen,  [12] Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 12 Maar wij vragen u wel, broeders?en?zusters, om weet te hebben van wie onder u zwoegen, in de Heer v??r u staan en u vermanen,  12. Nous vous demandons, fr?res, d'avoir de la consid?ration pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui sont ? votre t?te dans le Seigneur et qui vous reprennent. 

King James Bible. [12] And we beseech you, brethren, to know them which labour among you, and are over you in the Lord, and admonish you;
Luther-Bibel. 12 Wir bitten euch aber, liebe Br?der, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen;

Tekstuitleg van 1 Tes 5,12.

2. de (echter), afkorting d'. Taalgebruik in de bijbel: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden. 1 Tes (15): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 2,17. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 3,11. (5) 1 Tes 3,12. (6) 1 Tes 4,9. (7) 1 Tes 4,10. (8) 1 Tes 4,13. (9) 1 Tes 5,1. (10) 1 Tes 5,4. (11) 1 Tes 5,8. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,21. (15) 1 Tes 5,23.

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

8. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

13. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169
1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,13: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
13kai ègeisthai autous uperekperissou en agapè dia to ergon autôn. eirèneuete en eautois.   13 ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illorum pacem habete cum eis    13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.   [13] en om hen vanwege hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren. Bewaar de vrede onder elkaar.   [13] U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar.   13 en om hen allerovervloedigst in liefde hoog te achten vanwege hun werk. Houdt vrede onder elkaar.   13. Estimez-les avec une extr?me charit?, en raison de leur travail. Soyez en paix entre vous.  

King James Bible. [13] And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.
Luther-Bibel. 13 habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,13.

5. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

12. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169
1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,14: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
14parakaloumen de umas, adelfoi, noutheteite tous ataktous, paramutheisthe tous oligopsuchous, antechesthe tôn asthenôn, makrothumeite pros pantas.   14 rogamus autem vos fratres corripite inquietos consolamini pusillianimes suscipite infirmos patientes estote ad omnes    14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.   [14] Wij vermanen u, broeders en zusters: wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, heb geduld met allen. [14] Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben.    14 Maar wij roepen u op, broeders?en?zusters, vermaant wie ordeloos leven, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, hebt geduld met allen.   14. Nous vous y engageons, fr?res, reprenez les d?sordonn?s, encouragez les craintifs, soutenez les faibles, ayez de la patience envers tous.  

King James Bible. [14] Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feebleminded, support the weak, be patient toward all men.
Luther-Bibel. 14 Wir ermahnen euch aber, liebe Br?der: Weist die Unordentlichen zurecht, tr?stet die Kleinm?tigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,14.

2. de (echter), afkorting d'. Taalgebruik in de bijbel: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden. 1 Tes (15): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 2,17. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 3,11. (5) 1 Tes 3,12. (6) 1 Tes 4,9. (7) 1 Tes 4,10. (8) 1 Tes 4,13. (9) 1 Tes 5,1. (10) 1 Tes 5,4. (11) 1 Tes 5,8. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,21. (15) 1 Tes 5,23.

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271
1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,15: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
15orate mè tis kakon anti kakou tini apodô, alla pantote to agathon diôkete [kai] eis allèlous kai eis pantas. 15 videte ne quis malum pro malo alicui reddat sed semper quod bonum est sectamini et in invicem et in omnes     15 Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.   [15] Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen. [15] Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.    15 Ziet toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt aan iemand; nee, jaagt altijd het goede na voor elkaar en voor allen.  15. Veillez ? ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous soit envers tous.  

King James Bible. [15] See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
Luther-Bibel. 15 Seht zu, dass keiner dem andern B?ses mit B?sem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,15.

1 Tes 5,15.10. pantote (al-tijd). Taalgebruik in NT: pantote (al-tijd). Taalgebruik in de LXX: pantote (al-tijd). pan = al, t - t = tijd, op elk moment, in alle omstandigheden. Fr. tou- jours < tous jours = alle dagen, altijd. L. sem-per (een-s voor alle keren, altijd), zie website: http://www.ety.nl/etywrdfam.html. al-ways (? all - ways: op alle wijzen? of 'allerwegen'). In 1 Tes in zes verzen of 21,42 % van de 28 verzen in de Br. van Paulus: (1) 1 Tes 1,2. (2) 1 Tes 2,16. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 4,17. (5) 1 Tes 5,15. (6) 1 Tes 5,16. Er is een tegenstelling tussen mè... alla, kakon (het slechte)... agathon (het goede). pantote (altijd, in elke tijd) duidt op het goede doen, ook in omstandigheden waarin je kwaad wordt berokkend.

pantote (al-tijd)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Film Heb P.
  40 2 38 10  28  1 : Rom 1,10. 2 : (1) 1 Kor 1,4. (2) 1 Kor 15,58. 4 : (1) 2 Kor 2,14. (2) 2 Kor 4,10. (3) 2 Kor 5,6. (4) 2 Kor 9,8. 1 : Gal 4,18. 1 : Ef 5,20. 4 : (1) Fil 1,4. (2) Fil 1,20. (3) Fil 2,12. (4) Fil 4,4. 3 : (1) Kol 1,3. (2) Kol 4,6. (3) Kol 4,12. 6 : (1) 1 Tes 1,2. (2) 1 Tes 2,16. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 4,17. (5) 1 Tes 5,15. (6) 1 Tes 5,16. 3 : (1) 2 Tes 1,3. (2) 2 Tes 1,11. (3) 2 Tes 2,13. 1 :2 Tim 3,7. 1 : Film 1,4. 1 : Heb 7,25. 28

Lezing op de 3de (derde) zondag van de advent B: 1 Tes 5,16-24.

Broeders en zusters, weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet, keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort van kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.

1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,16: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
16 Πάντοτε χαίρετε, 16 semper gaudete Broeders en zusters, weest altijd blij.   16 Verblijdt u te allen tijd.  [16] Wees altijd verheugd. [16] Wees altijd verheugd, 16. Verheugt u altijd, 16. Restez toujours joyeux.  

King James Bible. [16] Rejoice evermore.
Luther-Bibel. 16 Seid allezeit fröhlich,

Tekstuitleg van 1 Tes 5,16. Dit vers bestaat uit twee woorden van telkens drie lettergrepen en zeven letters. De twee woorden eindigen telkens op -te.
Dit is een eerste van zeven aanbevelingen. Misschien wordt in deze brief de vreugde beklemtoond omdat sommigen bedroefd zijn over hun overledenen en sommigen in de war zijn over de wederkomst van Christus en de opstanding van de doden. In deze brief is er zesmaal sprake van vreugde. Altijd zou kunnen wijzen op 'in elke tijd (pan -tote), in alle omstandigheden'. Waarom mogen ze zich verheugen. Omdat ze de hoop hebben dat Christus de doden zal doen opstaan bij zijn wederkomst en zij allen met Christus samen zullen zijn.
Wellicht overheerst bij Paulus en zijn medewerkers een gevoel van vreugde omdat hun boodschap in Macedonië en Griekenland zo'n positieve reactie opriep en de nieuwe gelovigen standvastig blijven. Zo'n gevoel vloeit vlug over naar een houding van dankbaarheid dat uitmondt in een gebed. Dank zij God wordt God zij dank.

1 Tes 5,16.1. παντοτε (= pantote: al-tijd). Taalgebruik in NT: pantote (al-tijd). pan = al, t - t = tijd, op elk moment, in alle omstandigheden. Fr: tou- jours < tous jours = alle dagen, altijd. L: sem-per (een-s voor alle keren, altijd), zie website: http://www.ety.nl/etywrdfam.html. E: al-ways ( all - ways: op alle wijzen? of 'allerwegen').
- In 1 Tes in zes verzen of 21,42 % van de 28 verzen in de Br van Paulus: (1) 1 Tes 1,2. (2) 1 Tes 2,16. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 4,17. (5) 1 Tes 5,15. (6) 1 Tes 5,16.
- Vulg: sem-per (een-s voor alle keren, altijd). Vulg (178).

Er is een tegenstelling tussen mè... alla, kakon (het slechte)... agathon (het goede). pantote (altijd, in elke tijd) duidt op het goede doen, ook in omstandigheden waarin je kwaad wordt berokkend.

 παντοτε (= pantote: al-tijd). bijbel OT NT Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Tit Film Heb Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn  ev
  40 2 38   1 1 2 6   28   10 

παντοτε (= pantote: al-tijd). Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Film Heb P
  28  1: Rom 1,10. 2: (1) 1 Kor 1,4. (2) 1 Kor 15,58. 4: (1) 2 Kor 2,14. (2) 2 Kor 4,10. (3) 2 Kor 5,6. (4) 2 Kor 9,8. 1: Gal 4,18. 1: Ef 5,20. 4: (1) Fil 1,4. (2) Fil 1,20. (3) Fil 2,12. (4) Fil 4,4. 3: (1) Kol 1,3. (2) Kol 4,6. (3) Kol 4,12. 6: (1) 1 Tes 1,2. (2) 1 Tes 2,16. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 4,17. (5) 1 Tes 5,15. (6) 1 Tes 5,16. 3: (1) 2 Tes 1,3. (2) 2 Tes 1,11. (3) 2 Tes 2,13. 1:2 Tim 3,7. 1: Film 1,4. 1: Heb 7,25. 28

1 Tes 5,16.2. χαιρετε (= chairete: verheugen jullie zich; wkw act ind praes 2de pers mv van het wkw χαιρω = chairô: zich verheugen). Verwijzing:chairô (zich verheugen). Website:http://fr.wikipedia.org/wiki/Joie_(philosophie). Indo-Europees jug (band), Lat: gaudium, zie website http://fr.wiktionary.org/wiki/joie. In 1 Tes komt slechts in twee verzen een vorm van het werkwoord χαιρω (= chairô: zich verheugen) voor.

χαιρω (= chairô: zich verheugen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev
χαιρετε (= chairete: verheugen jullie zich; wkw act ind praes 2de pers mv).   1 12 2   1     Fil (4): (1) Fil 2,18. (2) Fil 3,1. (3) Fil 4,4 (2X). 6:(5) 1 Tes 5,16.  

ver-heug-en. M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, 4 delen, Amsterdam. heug zn. ‘zin, lust’.
De oorspr. Germaanse betekenis lijkt ‘gedachte’ te zijn. Deze betekenis komt ook bij hoghehueghe voor, maar leeft nu alleen nog voort in de woorden → heugen en → geheugen. Hieruit kan heel goed de betekenis ‘vrolijke gedachte’ > ‘vreugde’ zijn ontstaan (Duits en Nederlands). Ook ‘lust, zin’ is een vrolijke gedachte. Bij dit woord horen ook → verheugen en → heuglijk.
- Vulg: gaudete (= verheugen jullie zich; wkw act imperat praes 2de pers mv van het wkw gaudere: zich verheugen, zich verblijden). OT (2): NT (10).

 

chairô (zich verheugen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. 1ste p. mv. chairomen  2   2           2: (2) 1 Tes 3,9.      
ind. pr. + imp. 2de p. mv. chairete 10 1 9 2   1     6: (5) 1 Tes 5,16.  

Een vorm van chara (vreugde) in vier verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,6 (gen. vr. enk. charas). (2) 1 Tes 2,19 (nom. vr. enk. chara). (3) 1 Tes 2,20 (nom. vr. enk. chara). (4) 1 Tes 3,9 (nom. vr. enk. chara). Dit is 16 % (van de 25 in de Br. van Paulus).

chara (vreugde) bijbel  OT  NT  ev. Br. Rom 2 Kor  Gal Fil  Kol  1 Tes  2 Tim Film Heb Jak 1 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  P. A. b.
nom. + dat. enk. chara(i) 33 12 21 6 14 2. 1 .   3  : (1) 1 Tes 2,19. (2) 1 Tes 2,20. (3) 1 Tes 3,9.       1 1 1 1   10 4
gen. charas 32 10 22 8 12 1   2 1  : 1 Tes 1,6. 1   4           12  
acc. charan 23 9 14 8 5             1   1       3 2
Totaal   88 31 57 22 31 3 1 1 4 2 1 1 25 6

1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,17: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
17adialeiptôs proseuchesthe,   17 sine intermissione orate  Bidt zonder ophouden.   17 Bidt zonder ophouden.   [17] Bid zonder ophouden.   [17] bid onophoudelijk,  17 bidt zonder ophouden,   17. Priez sans cesse.  

King James Bible. [17] Pray without ceasing.
Luther-Bibel. 17 betet ohne Unterlass,

Tekstuitleg van 1 Tes 5,17. Dit is de tweede van de zeven aanbevelingen. Paulus pleit ervoor om geen gebedsdienst over te slaan, maar een houding van blijvende dank aan God - Deo gratias: God zij dank -. Die houding sluit mee in dat je in je gebed de ander in gedachtenis houdt en alles wat hij gedaan heeft. Het is in herinnering houden wat je van anderen hebt ontvangen. In deze brief is het dankwoord uitvoerig uitgewerkt.

1. adialeiptôs (niet - tussen - laten, niet - doorheen - laten, niet - tussenuit - laten, on-op-houdelijk). Verwijzing: adialeiptôs (niet - tussen - laten, on-op-houdelijk). In negen verzen in de bijbel. OT (5: in 1 Mak en 2 Mak). NT (4): (1) Rom 1,9. (2) 1 Tes 1,2. (3) 1 Tes 2,13. (4) 1 Tes 5,17. In 1 Tes 1,2 staat dit bijwoord op het einde van de eerste participiumzin bij het hoofdwerkwoord eucharistoumen (wij danken) dat aan het begin van de zin staat. In 1 Tes 1,2 staat dit bijwoord op het einde van het vers. Volgens sommigen hoort het bij de tweede participiumzin (1 Tes 1,3) bij het hoofdwerkwoord eucharistoumen (wij danken) (1 Tes 1,2) dat aan het begin van de zin staat. In 1 Tes 2,13 staat het onmiddellijk na eucharistoumen tôi theôi (wij danken God) onophoudelijk. In een reeks van zeven aanbevelingen staat het in 1 Tes 5,17 voor proseuchesthe (bidt) onophoudelijk. In deze drie verzen staat adialeiptôs (onophoudelijk) in het kader van bidden. Dit bidden ontspruit aan het geloof dat Jezus gestorven en verrezen is, aan de hoop dat hij zal wederkomen, de doden zal opwekken uit de doden en de levenden zal meevoeren en zo doden en levenden met elkaar zal verenigen. Bij de gelovige is het verlangen aanwezig naar het volle leven. Het is een verlangen dat niet ophoudt tot de komst van Christus.

2. proseuchesthe (bidt). Verwijzing: proseuchè (aanroeping, gebed). Imperatief praesens 2de pers. mv.. van het werkwoord proseuchomai (aanroepen, bidden). In 1 Tes is er niet zo veelvuldig sprake van aanroepen / bidden. Wel is het danken heel uitvoerig uitgewerkt.

proseuchomai (bidden) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. + imper. pr. 2de p. mv. proseuchesthe  14    14        10  10 
  87  33 

54 

10    13  14    27  27 

proseuchè (gebed) bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
Totaal   129 92 37 3 2 3   9 17 3

 

1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,18: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
18 en panti eucharisteite: touto gar thelèma theou en christô ièsou eis umas.   18 in omnibus gratias agite haec enim voluntas Dei est in Christo Iesu in omnibus vobis  Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus.   18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.   [18] Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus. [18] dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die ??n bent met Christus Jezus, verlangt.    18 zegt dank in alles,? want dat is de wil van God in Christus Jezus jegens u.  18. En toute condition soyez dans l'action de gr?ces. C'est la volont? de Dieu sur vous dans le Christ J?sus. 

King James Bible. [18] In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.
Luther-Bibel. 18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,18. Dit is de derde in de reeks van zeven aanbevelingen.

1. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

2. panti ( - in - alles). Verwijzing: pas (ieder, elk, alles).

  pas (al) bijbel  OT  NT  ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
6 dat. m. + onz. enk. panti   271  213  58  40  5 3 11 1 3 3 2: (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 5,18. 2 2       2   2   1       37 
  Totaal 6697  5530  1167 407  540  68  83  49  15  49  32  36  18  16  22  17  14  49  12  17  24  470  70
  en panti (in alles)     30 1     2 11   2 2 3 2 2 1       1   1           26 1

3. eucharisteite (dankt). Verwijzing: eucharisteô (danken). Imperatief praesens 2de persoon meervoud. ch - r. L. gratia. Fr. grace. Vertaling: gratie, genade, char-me, bevalligheid. eucharisteô: welgevallen, goede bevalligheid brengen. Het is verwonderlijk hoe relatief beperkt het woordgebruik rond dank(en) is. Dikwijls wordt "danken" gebruikt bij het begin van een brief in een 'dankschema'. In 1 Tes in vier verzen of 12,90 % (van de 31 verzen in de Brieven). Verwante woorden: charis (genade, gratie), proseuchè (aanroeping, gebed).

eucharisteô (danken) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. 1ste p. enk. eucharistô  10    10      1 : Lc 18,11. 1 : Joh 11,41.   8 : (1) Rom 1,10. (2) Rom 16,4. (3) 1 Kor 1,4. (4) 1 Kor 1,14. (5) 1 Kor 10,30. (6) 1 Kor 14,18. (7) Fil 1,3. (8) Film 1,4.  
ind. pr. 1ste p. mv. eucharistoumen            3 : (1) Kol 1,3. (2) 1 Tes 1,2. (3) 1 Tes 2,13 .    
ind. pr. + imp. pr. 2de p. mv. eucharisteite 1   1           1: 1 Tes 5,18      
  33 1 31 2 2 4 2 1 19 1 8 10

eucharistia (dankbaarheid) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.  
acc. vr. enk. eucharistian 6 2 4           3: (1) 2 Kor 4,15. (2) 2 Kor 9,11. (3) 1 Tes 3,9. 1    
Totaal  18 3 15         1 12 2    

5. gar (want). Taalgebruik in het NT: gar (want). Taalgebruik in de LXX: gar (want). Taalgebruik in Lc: gar (want). Hebr. kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenakh: kî (want, omdat). Fr. car. Ned. want. 1 Tes (23 of 4,45%): (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 1,9. (3) 1 Tes 2,1. (4) 1 Tes 2,3. (5) 1 Tes 2,5. (6) 1 Tes 2,9. (7) 1 Tes 2,14. (8) 1 Tes 2,19. (9) 1 Tes 2,20. (10) 1 Tes 3,3. (11) 1 Tes 3,4. (12) 1 Tes 3,9. (13) 1 Tes 4,2. (14) 1 Tes 4,3. (15) 1 Tes 4,7. (16) 1 Tes 4,9. (17) 1 Tes 4,10. (18) 1 Tes 4,14. (19) 1 Tes 4,15. (20) 1 Tes 5,2. (21) 1 Tes 5,5. (22) 1 Tes 5,7. (23) 1 Tes 5,18.

4. - 5. touto gar (want dit...)

touto gar (want dit)   bijbel OT NT ev.   Mt Mc Lc Hnd Br. Rom 2 Kor  Ef  Fil  Kol  1 Tes  1 Tim  Heb 1 Pe P.  A.b.  
25      25 3 1 1 2 20 3 2 2 1 1 3 4 1 3 17 3

6. thelèma (wil). Verwijzing: thelèma (wil). God heeft vooraf voorzien, voorzegd, vooraf bepaald wat zou gebeuren, in Jezus in vervulling zou gaan en in Jezus in vervulling zou gaan bij ons. Het is een mysterie dat langzamerhand geopenbaard wordt. In 1 Tes 4,3 verduidelijkt Paulus waarin de wil van God bestaat, nl. in de heiliging. Daarom worden allerlei aanbevelingen, voorschriften gegeven om een goede levenswandel te gaan en zich te onthouden van het slechte.

thelèma (wil)  bijbel  OT  NT  ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb P.  A.b 
nom. + acc. enk. thelèma 60 23 37 16 18 2 : (1) Rom 2,18. (2) Rom 12,2. 1 : 1 Kor 16,12.   1 : Gal 1,4. 2 : (1) Ef 5,17. (2) Ef 6,6.   2 : (1) 1 Tes 4,3. (2) 1 Tes 5,18. 1 : 2 Tim 2,26. 4 : (1) Heb 10,7. (2) Heb 10,9. (3) Heb 10,36. (4) Heb 13,21. 13 
gen. enk.  thelèmatos 16 3 13 1 12 1 : Rom 15,32. 2 : (1) 1 Kor 1,1. (2) 1 Kor 7,37. 2: (1) 2 Kor 1,1. (2) 2 Kor 8,5.   4 : (1) Ef 1,1. (2) Ef 1,5. (3) Ef 1,9. (4) Ef 1,11. 2 : (1) Kol 1,1. (2) Kol 1,9.   1 : 2 Tim 1,1.   12   
dat.  enk. thelèmati 10 4 6 1 5 1 : Rom 1,10.         1 : Kol 4,12.     1 : Heb 10,10.
Totaal   86 30 56 18 35 28 

thelèma (wil)  NT  ev. Mt  Mc  Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb 1 Pe 1 Joh P.  A.b 
thelèma (tou) theou 11 1   10 1: Rom 12,2.     1: Gal 1,4. 1: Ef 6,6.   2  : (1) 1 Tes 4,3. (2) 1 Tes 5,18.   1: Heb 10,36. 3 1 6 4
thelèma tou patros 3 3                              
thelèmatos (tou) theou 7       7 1: Rom 15,32. 1: 1 Kor 1,1. 2: (1) 2 Kor 1,1. (2) 2 Kor 8,5.   1: Ef 1,1. 1: Kol 1,1.   1: 2 Tim 1,1.       7  
thelèmati tou theou 2       2 1  : Rom 1,10.         1  : Kol 4,12           2  
Totaal   23 4 19 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 15 4

8. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169
1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,19: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
19to pneuma mè sbennute,   19 Spiritum nolite extinguere  Blust de Geest niet uit:  19 Blust den Geest niet uit.   [19] Blus* de Geest niet uit, [19] Doof de Geest niet uit    19 Dooft de Geest niet uit,  19. N'?teignez pas l'Esprit,  

King James Bible. [19] Quench not the Spirit.
Luther-Bibel. 19 Den Geist d?mpft nicht.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,19.

2. pneuma (geest). Verwijzing: pneuma (geest).

pneuma bijbel  OT  NT  ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh Jud  P.   a. b.  
nom.+ acc. pneuma 366 220 146 48 55 10  14      3 : (1) 1 Tes 4,8. (2) 1 Tes 5,19. (3) 1 Tes 5,23.         46 
gen. pneumatos 138 42 96 16 56 11    1 : 1 Tes 1,6.     50 
dat. pneumati 124 37 87 24 49 10  10  1 : (1) 1 Tes 1,5.             44 
Totaal   628 299 329 88 160 31  32  16  17  14  140  20 

3. mè (niet). Verwijzing: mè (niet).

mè (niet)   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
  403  66  82  43  22  15  13  19  37  20  14  18  336  67 

mè (niet) in dertien verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 2,9. (3) 1 Tes 2,15. (4) 1 Tes 3,5. (5) 1 Tes 4,5. (6) 1 Tes 4,6. (7) 1 Tes 4,13. (8) 1 Tes 4,15. (9) 1 Tes 5,3. (10) 1 Tes 5,6. (11) 1 Tes 5,15. (12) 1 Tes 5,19. (13) 1 Tes 5,20.

4. sbennute (dooft). De geest niet doven staat tegenover de inspiratie, het vuur van de geest. Heeft het overlijden van gelovigen en de twijfel over de wederkomst van Jezus daarmee te maken ?

1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,20: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
20profèteias mè exoutheneite:   20 prophetias nolite spernere   kleineert de profetische gaven niet,   20 Veracht de profetie?n niet.   [20] kleineer de profetische gaven niet,   [20] en veracht de profetie?n niet die hij u ingeeft.   20 kleineert profetie?n niet,   20. ne d?pr?ciez pas les dons de proph?tie ;  

King James Bible. [20] Despise not prophesyings.
Luther-Bibel. 20 Prophetische Rede verachtet nicht.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,20.

1. Volgens Paulus zijn er verschillende gaven van de geest. Eén van die gaven is de profetie. Naast leraars zijn er ook profeten. Het is wel opmerkelijk dat er van profetie en profeet niet zoveel voorkomt als we zouden verwachten.

profèteia (profetie) bijbel  OT  NT  Mt 

Mc 

Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.  P. A. b.
gen. enk. + acc. mv. profèteias 13 3 10           3 7     1 Tes (1). 1 Tim (2).    
Totaal   34 16 19 1         11 7 1 1 9: Rom (1). 1 Kor (5). 1 Tes (1). 1 Tim (2). 2: 1 Pe (2).

profètès (profeet) bijbel  OT  NT  Mt 

Mc 

Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.  P. A. b.
acc. mv. profètas 55  40  15        Rom (1). 1 Kor (1). Ef (1).  1 Tes (1). Jac (1).  
Totaal 439 297 142 36 6 29 14 30 20 7 71 85 16: Rom (3). 1 Kor (6). Ef (3). 1 Tes (1). Tit (1). Heb (2). 4: Jac (1). 1 Pe (1). 2 Pe (2).

 

1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,21: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
21panta de dokimazete, to kalon katechete,   21 omnia autem probate quod bonum est tenete  keurt alles, behoudt het goede.   21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.  [21] keur alles, behoud het goede. [21] Onderzoek alles, behoud het goede   21 maar toetst alles, behoudt het goede;  21. mais v?rifiez tout: ce qui est bon, retenez-le ;  

King James Bible. [21] Prove all things; hold fast that which is good.
Luther-Bibel. 21 Pr?ft aber alles und das Gute behaltet.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,21.

2. de (echter), afkorting d'. Taalgebruik in de bijbel: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden. 1 Tes (15): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 2,17. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 3,11. (5) 1 Tes 3,12. (6) 1 Tes 4,9. (7) 1 Tes 4,10. (8) 1 Tes 4,13. (9) 1 Tes 5,1. (10) 1 Tes 5,4. (11) 1 Tes 5,8. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,21. (15) 1 Tes 5,23.

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271
kalos(goed) bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev. P. A. b.
nom. + acc. onz. enk. kalon 125 75 50 13 9 5 1   22   27 28 20 2

 

1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,22: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
22 apo pantos eidous ponèrou apechesthe. 22 ab omni specie mala abstinete vos  Houdt u verre van alle soort van kwaad.   22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.   [22] Houd u ver van alle soort kwaad. [22] en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.   22 houdt u ver van elke vorm van het boze.   22. gardez-vous de toute esp?ce de mal.  

King James Bible. [22] Abstain from all appearance of evil.
Luther-Bibel. 22 Meidet das B?se in jeder Gestalt.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,22. Zich onthouden van het slechte is één van de zeven aansporingen van Paulus. Doel van die voorschriften is derelatie tot God.

1. ?p? (= apo: weg van, vanaf; vz van plaats, nl verwijdering; afkorτing απ' = ap': vóór een niet-aangeblazen klinker en αφ' = af': vóór een aangeblazen klinker). Taalgebruik in het NT: apo (af, van-weg). Taalgebruik in de LXX: apo (af, van-weg).
Vormen van apo (af, vanr-weg) in 1 Tes:
A. apo: (1) 1 Tes 1,9. (2) 1 Tes 4,3. (3) 1 Tes 5,22.
B: ap': (1) 1 Tes 2,6. (2) 1 Tes 4,16.
C: af': (1) 1 Tes 1,8. (2) 1 Tes 2,6. (3) 1 Tes 2,17. (4) 1 Tes 3,6.
In volgorde: (1) 1 Tes 1,8 (af'). (2) 1 Tes 1,9 (apo). (3a) 1 Tes 2,6 (af'). (3b) 1 Tes 2,6. (ap'). (4) 1 Tes 2,17 (af'). (5) 1 Tes 3,6 (af'). (6) 1 Tes 4,3 (apo). (7) 1 Tes 4,16 (ap'). (8) 1 Tes 5,22 (apo).

apo (af, van-weg)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  Ab 
apo 2984 2544 440 207  115  22  13  16    100  15 
ap' 567  445  122  81  26 2   1 1       2 1         1   1 1 14 2     8 18
af' 183  141  42  16  19   1 2 1 1   2 4           4 2 1 1         15 4
  3734 3130  604  304  241 24 9 16 8 4 4 8 9 7 3 7 2 1 21 4 4 2 18 2 1 2 123 37

2. παντὸς (= pantos: van elk; bv nw gen mann en onz enk van het bv nw πᾶς = pas: ieder, elk).

4. πονηροῦ (= ponèrou: van het slechte; bv nw gen onz enk van het bv nw πονηρος = ponèros: slecht; vaak zelfstandig gebruikt: het slechte). Verwijzing: ponèros (slecht).

ponèros (slecht) bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev. P. A. b.
gen. mann. enk. ponèrou 24 12 12 4   1 1   6   5 Gal (1). Ef (1). 1 Tes (1). 2 Tes (1). 2 Tim (1) 1 Joh (1).
Totaal   397 324 73- 23 2 11 3 8 25 1 36 39  15  10

5. apechesthe (onthoud je van). Verwijzing: apechô (afhouden, onthouden).

apechô (afhouden, onthouden) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev. P. A. b.
med. pr. 2de p. mv. apechesthe 2 1 1                   1 Tes 5,22.    
med. inf. pr. apechesthai 7 2 5         2         2: (1) 1 Tes 4,3. (2) 1 Tim (1). 1 Pe (1).
Totaal   22  14         

 

1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,23: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
23autos de o theos tès eirènès agiasai umas oloteleis, kai oloklèron umôn to pneuma kai è psuchè kai to sôma amemptôs en tè parousia tou kuriou èmôn ièsou christou tèrètheiè.  23 ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia et integer spiritus vester et anima et corpus sine querella in adventu Domini nostri Iesu Christi servetur  De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.   23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.   [23] De God van de vrede, moge Hij u heiligen, geheel en al; moge u volkomen, naar geest,* ziel en lichaam, ongerept bewaard blijven tot de komst van onze Heer Jezus Christus. [23] Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.   23 ? Hij, de God van de vrede, moge u heiligen, geheel en al, en geheel uw geest en ziel en lichaam moge onberispelijk worden gehouden in de komst van onze Heer, Jezus Christus.   23. Que le Dieu de la paix lui-m?me vous sanctifie totalement, et que votre ?tre entier, l'esprit, l'?me et le corps, soit gard? sans reproche ? l'Av?nement de notre Seigneur J?sus Christ.  

King James Bible. [23] And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
Luther-Bibel. 23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig f?r die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,23.

2. de (echter), afkorting d'. Taalgebruik in de bijbel: de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden. 1 Tes (15): (1) 1 Tes 2,16. (2) 1 Tes 2,17. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 3,11. (5) 1 Tes 3,12. (6) 1 Tes 4,9. (7) 1 Tes 4,10. (8) 1 Tes 4,13. (9) 1 Tes 5,1. (10) 1 Tes 5,4. (11) 1 Tes 5,8. (12) 1 Tes 5,12. (13) 1 Tes 5,14. (14) 1 Tes 5,21. (15) 1 Tes 5,23.

de (echter)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
de  6210 3754 2456 421 149 478 203 490 708 7 1048  1251 
d'  73 50  23  12      19  20 
Totaal 6283 3804 2479 433 151 483 204 490 711 7 1067 1271

4. theos (God) . Taalgebruik in het NT: theos (God). Taalgebruik in de LXX: theos (God). L. deus. Fr. dieu. De vloek dju. D. Gott. E. God. Hebr. ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh: ´èlohîm (God). Getalwaarde: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal: 41 of 86 (2 X 43). Structuur: 1 - 3 -5 -1 - 4. De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl. Getalwaarde is: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld). Structuur: 1 - 3. 1 Tes (7): (1) 1 Tes 2,5. (2) 1 Tes 2,10. (3) 1 Tes 3,11. (4) 1 Tes 4,7. (5) 1 Tes 4,14. (6) 1 Tes 5,9. (7) 1 Tes 5,23. Een vorm van theos (God) in de LXX (3984), in het NT (1314). Een vorm van theos (God) in 1 Tes  (35): (1) 1 Tes 1,1 (dat. enk. theôi). (2) 1 Tes 1,2 (dat. enk. theôi). (3) 1 Tes 1,3 (gen. enk. theou). (4) 1 Tes 1,4 (gen. enk. theou). (5) 1 Tes 1,8 (acc. enk. theon). (6) 1 Tes 1,9 (acc. enk. theon). (7) 1 Tes 1,9 (dat. enk. theôi). (8) 1 Tes 2,2 (dat. enk. theôi). (9) 1 Tes 2,2 (gen. enk. theou). (10) 1 Tes 2,4 (gen. enk. theou). (11) 1 Tes 2,4 (dat. enk. theôi). (12) 1 Tes 2,5 (nom. enk. theos). (13) 1 Tes 2,8 (gen. enk. theou). (14) 1 Tes 2,9 (gen. enk. theou). (15) 1 Tes 2,10 (nom. enk. theos). (16) 1 Tes 2,12 (gen. enk. theou). (17) 1 Tes 2,13 (dat. enk. theôi). (18) 1 Tes 2,13 (gen. enk. theou). (19) 1 Tes 2,14 (gen. enk. theou). (20) 1 Tes 2,15 (dat. enk. theôi). (21) 1 Tes 3,2 (gen. enk. theou). (22) 1 Tes 3,9 (dat. enk. theôi). (23) 1 Tes 3,9 (gen. enk. theou). (24) 1 Tes 3,11 (nom. enk. theos). (25) 1 Tes 3,13 (gen. enk. theou). (26) 1 Tes 4,1 (dat. enk. theôi). (27) 1 Tes 4,3 (gen. enk. theou). (28) 1 Tes 4,5 (acc. enk. theon). (29) 1 Tes 4,7 (nom. enk. theos). (30) 1 Tes 4,8 (acc. enk. theon). (31) 1 Tes 4,16 (gen. enk. theou). (32) 1 Tes 4,14 (nom. enk. theos). (33) 1 Tes 5,9 (nom. enk. theos). (34) 1 Tes 5,18 (gen. enk. theou). (35) 1 Tes 5,23 (nom. enk. theos).

theos (God)  bijbel  OT  NT  syn.. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  29 46 163  32  30  18    22  11        143 20

6. genitief vrouwelijk enkelvoud eirènès (van de vrede) van het zelfst. naamw. eirènè (vrede). Taalgebruik in het NT: eirènè (vrede). Taalgebruik in de LXX: eirènè (vrede). Taalgebruik in Lc: eirènè (vrede). Hebr. sjâlôm (vrede). Taalgebruik in Tenakh: sjâlôm (vrede). Lat. pax. Fr. paix. E. peace. Ned. vrede. D. Friede. Een vorm van eirènè (vrede) in de LXX (294), in het NT (91), 1 Tes (3): (1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 5,3. (3) 1 Tes 5,23. Het woord eirènè en zijn verschillende vormen komt in de bijbel - verrassenderwijze - niet zoveel voor als verwacht. We vinden het o.a. bij de aanhef van een brief als begroeting en soms ook op het einde van een brief. Hier, in 1 Tes 5,23, komt het voor in het kader van het slotgebed.

eirènè (vrede) bijbel OT NT syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb
nom. + dat.vr. enk. eirènè(i) 151  105  46  10  25  4 : (1) Rom 1,7. (2) Rom 2,10. (3) Rom 8,6. (4) Rom 14,17. 3 : (1) 1 Kor 1,3. (2) 1 Kor 7,15. (3) 1 Kor 16,11. 1 : 2 Kor 1,2. 3 : (1) Gal 1,3. (2) Gal 5,22. (3) Gal 6,16. 3: (1) Ef 1,2. (2) Ef 2,14. (3) Ef 6,23. 2 : (1) Fil 1,2. (2) Fil 4,7. 2 : (1) Kol 1,2. (2) Kol 3,15. 2 : (1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 5,3. 1 : 2 Tes 1,2. 1 : 1 Tim 1,2. 1 : 2 Tim 1,2. 1 : Tit 1,4. 1 : Film3.  
gen. vr. enk. eirènès  68  49  19  2 12  5 : (1) Rom 3,17. (2) Rom 14,19. (3) Rom 15,13. (4) Rom 15,33. (5) Rom 16,20. 1 : 1 Kor 14,33. 1 : 2 Kor 13,11   2 : (1) Ef 4,3. (2) Ef 6,15. 1 : Fil 4,9.   1 : 1 Tes 5,23. 1 : 2 Tes 3,16.         3: (1) Heb 7,2. (2) Heb 11,31  . (3) Heb 13,20  .
acc. vr. enk. eirènèn   102  80  22  9 1 : Rom 5,1.       2 : (1) Ef 2,15. (2) Ef 2,17.       1 : 2 Tes 3,16.   1 : 2 Tim 2,22.     1 : Heb 12,14  .
Totaal  321  234  87  16  21  43 10 

4. - 5. In vijf verzen staat ho theos tès eirènès (God van de vrede) in het NT: (1) Rom 15,33. (2) Rom 16,20. (3) Fil 4,9. (4) 1 Tes 5,23. (5) Heb 13,20  .

22. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169
1 Tes 5,24 - 1 Tes 5,24: Allerlei vermaningen - 1 Tes 5,12-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,12-24 -- 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag van de advent B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
24pistos o kalôn umas, os kai poièsei.  24 fidelis est qui vocavit vos qui etiam faciet  Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand doen.   24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.   [24] Die u roept is getrouw: Hij zal zijn woord houden. [24] Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.   24 Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen!   24. Il est fid?le, celui qui vous appelle: c'est encore lui qui fera cela. 

King James Bible. [24] Faithful is he that calleth you, who also will do it.
Luther-Bibel. 24 Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,24.

1 Tes 5,25-28. Groet en zegenwens - 1 Tes 5,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,28 -

1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,25: Groet en zegenwens - 1 Tes 5,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
25adelfoi, proseuchesthe [kai] peri èmôn.  25 fratres orate pro nobis   25 Broeders, bidt voor ons.  25] Broeders en zusters, bid ook voor ons. [25] Broeders en zusters, bid ook voor ons   25 Broeders?en?zusters, bidt voor ons.   25. Fr?res, priez vous aussi pour nous.  

King James Bible. [25] Brethren, pray for us.
Luther-Bibel. 25 Liebe Br?der, betet auch f?r uns.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,25.

1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,26: Groet en zegenwens - 1 Tes 5,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
26aspasasthe tous adelfous pantas en filèmati agiô.   26 salutate fratres omnes in osculo sancto    26 Groet al de broeders met een heiligen kus.  [26] Groet al de broeders met een heilige kus. [26] en groet elkaar met een heilige kus.   26 Groet alle broeders?en?zusters met een heilige kus.   26. Saluez tous les fr?res par un saint baiser.  

King James Bible. [26] Greet all the brethren with an holy kiss.
Luther-Bibel. 26 Gr??t alle Br?der mit dem heiligen Kuss.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,26.

5. en (in). Voorzetsel. Taalgebruik in het NT: en (in). Taalgebruik in de LXX: en (in). Hebr. bë. Taalgebruik in Tenakh: bë (in, met). Fr. en. Ned. in. Fr. dans.
(1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 1,6. (4) 1 Tes 1,7. (5) 1 Tes 1,8. (6) 1 Tes 2,2. (7) 1 Tes 2,3. (8) 1 Tes 2,5. (9) 1 Tes 2,7. (10) 1 Tes 2,13. (11) 1 Tes 2,14. (12) 1 Tes 2,17. (13) 1 Tes 2,19. (14) 1 Tes 3,1. (15) 1 Tes 3,2. (16) 1 Tes 3,3. (17) 1 Tes 3,8. (18) 1 Tes 3,13. (19) 1 Tes 4,1. (20) 1 Tes 4,4. (21) 1 Tes 4,5. (22) 1 Tes 4,6. (23) 1 Tes 4,7. (24) 1 Tes 4,10. (25) 1 Tes 4,15. (26) 1 Tes 4,16. (27) 1 Tes 4,17. (28) 1 Tes 4,18. (29) 1 Tes 5,2. (30) 1 Tes 5,3. (31) 1 Tes 5,4. (32) 1 Tes 5,12. (33) 1 Tes 5,13. (34) 1 Tes 5,18. (35) 1 Tes 5,23. (36) 1 Tes 5,26.

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169
1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,27: Groet en zegenwens - 1 Tes 5,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
27enorkizô umas ton kurion anagnôsthènai tèn epistolèn pasin tois adelfois.   27 adiuro vos per Dominum ut legatur epistula omnibus sanctis fratribus    27 Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.   [27] Ik bezweer u bij de Heer dat u deze brief aan alle broeders laat voorlezen. [27] In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters.   27 Ik bezweer u bij de Heer dat deze brief voorgelezen wordt aan alle broeders?en?zusters.  27. Je vous en adjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue ? tous les fr?res.  

King James Bible. [27] I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren.
Luther-Bibel. 27 Ich beschw?re euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Br?dern.

Tekstuitleg van 1 Tes 5,27.

1 Tes 5,28 - 1 Tes 5,28: Groet en zegenwens - 1 Tes 5,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -- 1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de J?rusalem
28è charis tou kuriou èmôn ièsou christou meth umôn.   28 gratia Domini nostri Iesu Christi vobiscum amen     28 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.   [28] De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. [28] De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.  28 De genade van onze Heer, Jezus Christus, zij met u!   28. Que la gr?ce de notre Seigneur J?sus Christ soit avec vous. 

King James Bible.[28] The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen.
Luther-Bibel. 28 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!

Tekstuitleg van 1 Tes 5,28.


SEPTUAGINTA

1 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι· 2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 3 ὅταν λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. 4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ· 5 πάντες ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. 6 ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς καὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. 7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσι, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν· 8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας· 9 ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς ὀργὴν, ἀλλ' εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 11 Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, 13 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν αὐτοῖς. 14 Παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 15 ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε καὶ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16 Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε, 20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. 21 πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε. 23 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 24 πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει. 25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε καὶ περὶ ἡμῶν. 26 Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 27 Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι τοῖς ἀδελφοῖς. 28 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν· ἀμήν.

1peri de tôn chronôn kai tôn kairôn, adelfoi, ou chreian echete umin grafesthai, 2autoi gar akribôs oidate oti èmera kuriou ôs kleptès en nukti outôs erchetai. 3otan legôsin, eirènè kai asfaleia, tote aifnidios autois efistatai olethros ôsper è ôdin tè en gastri echousè, kai ou mè ekfugôsin. 4umeis de, adelfoi, ouk este en skotei, ina è èmera umas ôs kleptès katalabè, 5pantes gar umeis uioi fôtos este kai uioi èmeras. ouk esmen nuktos oude skotous: 6ara oun mè katheudômen ôs oi loipoi, alla grègorômen kai nèfômen. 7oi gar katheudontes nuktos katheudousin, kai oi methuskomenoi nuktos methuousin: 8èmeis de èmeras ontes nèfômen, endusamenoi thôraka pisteôs kai agapès kai perikefalaian elpida sôtèrias: 9oti ouk etheto èmas o theos eis orgèn alla eis peripoièsin sôtèrias dia tou kuriou èmôn ièsou christou, 10tou apothanontos uper èmôn ina eite grègorômen eite katheudômen ama sun autô zèsômen. 11dio parakaleite allèlous kai oikodomeite eis ton ena, kathôs kai poieite. 12erôtômen de umas, adelfoi, eidenai tous kopiôntas en umin kai proistamenous umôn en kuriô kai nouthetountas umas, 13kai ègeisthai autous uperekperissou en agapè dia to ergon autôn. eirèneuete en eautois. 14parakaloumen de umas, adelfoi, noutheteite tous ataktous, paramutheisthe tous oligopsuchous, antechesthe tôn asthenôn, makrothumeite pros pantas. 15orate mè tis kakon anti kakou tini apodô, alla pantote to agathon diôkete [kai] eis allèlous kai eis pantas. 16pantote chairete, 17adialeiptôs proseuchesthe, 18en panti eucharisteite: touto gar thelèma theou en christô ièsou eis umas. 19to pneuma mè sbennute, 20profèteias mè exoutheneite: 21panta de dokimazete, to kalon katechete, 22apo pantos eidous ponèrou apechesthe. 23autos de o theos tès eirènès agiasai umas oloteleis, kai oloklèron umôn to pneuma kai è psuchè kai to sôma amemptôs en tè parousia tou kuriou èmôn ièsou christou tèrètheiè. 24pistos o kalôn umas, os kai poièsei. 25adelfoi, proseuchesthe [kai] peri èmôn. 26aspasasthe tous adelfous pantas en filèmati agiô. 27enorkizô umas ton kurion anagnôsthènai tèn epistolèn pasin tois adelfois. 28è charis tou kuriou èmôn ièsou christou meth umôn.


Vulgaat

1 de temporibus autem et momentis fratres non indigetis ut scribamus vobis 2 ipsi enim diligenter scitis quia dies Domini sicut fur in nocte ita veniet 3 cum enim dixerint pax et securitas tunc repentinus eis superveniet interitus sicut dolor in utero habenti et non effugient 4 vos autem fratres non estis in tenebris ut vos dies ille tamquam fur conprehendat 5 omnes enim vos filii lucis estis et filii diei non sumus noctis neque tenebrarum 6 igitur non dormiamus sicut ceteri sed vigilemus et sobrii simus 7 qui enim dormiunt nocte dormiunt et qui ebrii sunt nocte ebrii sunt 8 nos autem qui diei sumus sobrii simus induti loricam fidei et caritatis et galeam spem salutis 9 quoniam non posuit nos Deus in iram sed in adquisitionem salutis per Dominum nostrum Iesum Christum 10 qui mortuus est pro nobis ut sive vigilemus sive dormiamus simul cum illo vivamus 11 propter quod consolamini invicem et aedificate alterutrum sicut et facitis 12 rogamus autem vos fratres ut noveritis eos qui laborant inter vos et praesunt vobis in Domino et monent vos 13 ut habeatis illos abundantius in caritate propter opus illorum pacem habete cum eis 14 rogamus autem vos fratres corripite inquietos consolamini pusillianimes suscipite infirmos patientes estote ad omnes 15 videte ne quis malum pro malo alicui reddat sed semper quod bonum est sectamini et in invicem et in omnes 16 semper gaudete 17 sine intermissione orate 18 in omnibus gratias agite haec enim voluntas Dei est in Christo Iesu in omnibus vobis 19 Spiritum nolite extinguere 20 prophetias nolite spernere 21 omnia autem probate quod bonum est tenete 22 ab omni specie mala abstinete vos 23 ipse autem Deus pacis sanctificet vos per omnia et integer spiritus vester et anima et corpus sine querella in adventu Domini nostri Iesu Christi servetur 24 fidelis est qui vocavit vos qui etiam faciet 25 fratres orate pro nobis 26 salutate fratres omnes in osculo sancto 27 adiuro vos per Dominum ut legatur epistula omnibus sanctis fratribus 28 gratia Domini nostri Iesu Christi vobiscum amen


TAALGEBRUIK

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

- ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in het NT: ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in de LXX: ou - ouk - ouch (niet). Hebr. lo´ (niet). Taalgebruik in Tenakh: lo´ (niet). Fr. ne... pas. E. not. D. nicht. ou - ouk - ouch (niet) in achttien verzen in 1 Tes: (1) 1 Tes 1,5 (ouk). (2) 1 Tes 1,8 (ou). (3) 1 Tes 2,1 (ou). (4) 1 Tes 2,3 (ouk). (5) 1 Tes 2,4 (ouch). (6) 1 Tes 2,8 (ou). (7) 1 Tes 2,13 (ou). (8) 1 Tes 2,17 (ou). (9) 1 Tes 4,7 (ou). (10) 1 Tes 4,8 (ouk). (11) 1 Tes 4,9 (ou). (12) 1 Tes 4,13 (ou). (13) 1 Tes 4,15 (ou). (14) 1 Tes 5,1 (ou). (15) 1 Tes 5,3 (ou). (16) 1 Tes 5,4 (ouk). (17) 1 Tes 5,5 (ouk). (18) 1 Tes 5,9 (ouk).

ou (niet)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
ou   3068  2321  747  336  313  62  60  54  14  11    39  12    276  37 
ouk  3499  2752  747  388  274  40  69  27  23    27  15  24  219  55 
ouch  452  351  101  40  49  10                38 11 
Totaal  7019 5424 1595 764 636 112  135  88  37  15  14  11  18  12    71  25  13  13  41  533  103 

- P

- Persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in NT: persoonlijk voornaamwoord. 1 Tes (14): (1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 1,5. (3) 1 Tes 2,8. (4) 1 Tes 2,10. (5) 1 Tes 2,13. (6) 1 Tes 3,4. (7) 1 Tes 3,7. (8) 1 Tes 4,2. (9) 1 Tes 4,6. (10) 1 Tes 4,9. (11) 1 Tes 4,11. (12) 1 Tes 4,15. (13) 1 Tes 5,1. (14) 1 Tes 5,12.

- Q - R - S - T

- theos (God) . Taalgebruik in het NT: theos (God). Taalgebruik in de LXX: theos (God). L. deus. Fr. dieu. De vloek dju. D. Gott. E. God. Hebr. ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh: ´èlohîm (God). Getalwaarde: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal: 41 of 86 (2 X 43). Structuur: 1 - 3 -5 -1 - 4. De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl. Getalwaarde is: aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld). Structuur: 1 - 3. 1 Tes (7): (1) 1 Tes 2,5. (2) 1 Tes 2,10. (3) 1 Tes 3,11. (4) 1 Tes 4,7. (5) 1 Tes 4,14. (6) 1 Tes 5,9. (7) 1 Tes 5,23. Een vorm van theos (God) in de LXX (3984), in het NT (1314). Een vorm van theos (God) in 1 Tes (35): (1) 1 Tes 1,1 (dat. enk. theôi). (2) 1 Tes 1,2 (dat. enk. theôi). (3) 1 Tes 1,3 (gen. enk. theou). (4) 1 Tes 1,4 (gen. enk. theou). (5) 1 Tes 1,8 (acc. enk. theon). (6) 1 Tes 1,9 (acc. enk. theon). (7) 1 Tes 1,9 (dat. enk. theôi). (8) 1 Tes 2,2 (dat. enk. theôi). (9) 1 Tes 2,2 (gen. enk. theou). (10) 1 Tes 2,4 (gen. enk. theou). (11) 1 Tes 2,4 (dat. enk. theôi). (12) 1 Tes 2,5 (nom. enk. theos). (13) 1 Tes 2,8 (gen. enk. theou). (14) 1 Tes 2,9 (gen. enk. theou). (15) 1 Tes 2,10 (nom. enk. theos). (16) 1 Tes 2,12 (gen. enk. theou). (17) 1 Tes 2,13 (dat. enk. theôi). (18) 1 Tes 2,13 (gen. enk. theou). (19) 1 Tes 2,14 (gen. enk. theou). (20) 1 Tes 2,15 (dat. enk. theôi). (21) 1 Tes 3,2 (gen. enk. theou). (22) 1 Tes 3,9 (dat. enk. theôi). (23) 1 Tes 3,9 (gen. enk. theou). (24) 1 Tes 3,11 (nom. enk. theos). (25) 1 Tes 3,13 (gen. enk. theou). (26) 1 Tes 4,1 (dat. enk. theôi). (27) 1 Tes 4,3 (gen. enk. theou). (28) 1 Tes 4,5 (acc. enk. theon). (29) 1 Tes 4,7 (nom. enk. theos). (30) 1 Tes 4,8 (acc. enk. theon). (31) 1 Tes 4,16 (gen. enk. theou). (32) 1 Tes 4,14 (nom. enk. theos). (33) 1 Tes 5,9 (nom. enk. theos). (34) 1 Tes 5,18 (gen. enk. theou). (35) 1 Tes 5,23 (nom. enk. theos).

theos (God)  bijbel  OT  NT  syn.. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  29 46 163  32  30  18    22  11        143 20

- U - V - W - X -Y - Z -

 


COMMENTAAR

1 Tes 5,16-22: ZEVEN AANBEVELINGEN VAN PAULUS

[16] Wees altijd verheugd.
[17] Bid zonder ophouden.
[18] Dank God voor alles. Dit verlangt God van u in Christus Jezus.
[19] Blus* de Geest niet uit,
[20] kleineer de profetische gaven niet,
[21] keur alles, behoud het goede.
[22] Houd u ver van alle soort kwaad.

We verplaatsen ons naar het begin van de vijftigerjaren van de eerste eeuw. We reizen naar Griekenland, naar de havenstad Korinte. Daar treffen we Paulus en zijn twee medewerkers, Titus en Timoteüs aan. Ze zijn van plan een brief te schrijven naar de gelovigen in Tessalonica. Omwille van zijn prediking is Paulus moeten vluchten. Omwille van hun geloof werden gelovigen in Tessalonica vervolgd. In tussentijd is Timoteüs nog op bezoek geweest en hebben zowel zij als de gelovigen in Tessalonica goede herinneringen aan elkaar

Paulus, Titus en Timoteüs vinden het een uitstekend idee om aan de gelovigen van Tessalonica een brief te schrijven. Dat doen ze samen. Ze danken God uitvoerig voor de Tessalonicenzen. Ze hebben gehoord dat enkele gelovigen overleden zijn en dat sommigen zo bedroefd zijn alsof er geen troost zou zijn. Ook vragen sommigen zich af wanneer die wederkomst van Jezus Christus wel zal komen. Ze willen met hun brief de Tessalonicenzen troosten, aanmoedigen, praktische tips geven.

Op het einde van hun brief schrijven zij een zevental aanbevelingen, raadgevingen, hartewensen (1 Tes 5,16-22).

Eerste aanbeveling is: Wees altijd blij.
Wellicht legt Paulus hierop zo'n nadruk omdat hij hoort hoe troosteloos sommige nabestaanden van overledenen zijn. Daarenboven weet Paulus ook dat zij omwille van hun geloof vervolgd werden en het hard te verduren kregen. Hoe kan je dan blij zijn. En dan nog altijd blij zijn.
Het is zoals bij een relatie. Je kunt af en toe boos zijn op elkaar, geïrriteerd en geergerd. De onderstroom, het algemene gevoel is er echter een van blijdschap dat je elkaar hebt, op elkaar kunt rekenen, het geloof en het vertrouwen dat het onweer en de onweerswolken, de storm en de hevige wind wel zal overwaaien.
Wat de gelovigen van Paulus hebben mogen horen is dat God de mens wil redden en verlossen, hen met zijn liefde wil omarmen. Het is de boodschap die Jezus bracht. Paulus weet waarover hij spreekt. Paulus was een wettisch scherpslijper, iemand die de wet hoger achtte dan genade en barmhartigheid en liefde en daarom de gelovigen in Jezus vervolgde, voor het gerecht bracht en liet ombrengen. Zijn haat en ijver liep dood in de woestijn van Damascus. Daar ontdekte hij wie Jezus was, het tegendeel van hemzelf. Jezus plaatste de mens en de liefde vooraan. Dat betekende een radicale ommekeer. In die bekering heeft Paulus ontdekt dat hij dat aan mensen moest brengen en wel vanwege God. Daarenboven mocht niemand daarvan uitgesloten worden. Hij, Paulus, die zo op de precieze naleving van de wet had gestaan, relativeerde die wet in het licht van de liefde van God voor de mens.
Blijheid is de onderstroom, de ondergrondse bron, die hier en daar fris water opstuwt, ofschoon de oppervlaktegrond koud en bevroren en besneeuwd kan zijn. Blijheid is de onderstroom van optimisme en vertrouwen in het leven, ondanks allerlei lichamelijke en geestelijke tegenslagen.
Blijheid is in contact komen met onze diepste kern, waar we af en toe ontdekken dat er een goddelijke vonk aanwezig is, waar we een innerlijke stem horen die zegt: wees niet bang, ik ben bij jou. Heb vertrouwen.
We hoeven niet te huppelen en te springen van blijdschap. Altijd blij zijn betekent dat de bron, de kern, God, een liefdevolle aanwezigheid, een liefdevol vertrouwen in elkaar, aanwezig is.

Tweede aanbeveling: bid onophoudelijk.
Bidden is God aanroepen, aanspreken, zich tot Hem richten, in zijn aanwezigheid zijn of zich in Gods handen leggen zoals het avondgebed zegt. Hoe langer een koppel elkaar kent, hoe vlugger gedachten gelezen worden. Een half woord kan een hele situatie verduidelijken. Tot God bidden hoeft niet persé met een overvloed van woorden, het kan zelfs zonder woorden.
Een koppel zegt ook niet voortdurend dat ze elkaar graag zien. Dat graag zien kan uit allerlei tekens en woorden bestaan. Onophoudelijk bidden betekent niet dat we bewust altijd aan God denken. Het is de onderstroom dat we ons aan Hem toevertrouwen, ook wanneer we daarmee niet uitdrukkelijk mee bezig zijn. Uitdrukkelijk gebed is uiting van die onderstroom en voedt de onderstroom.
Onophoudelijk is de weg blijven volgen die je hebt ingeslagen: openstaan voor God, ook als Hij op Zich laat wachten of wachten op Hem die omwille van de mist reeds nabij is maar nog niet gezien kan worden.

Derde aanbeveling: Dank in alles.
De eerste brief aan de Tessalonicenzen is één grote dankbrief. Omdat de boodschap over Jezus goed is aangekomen. Omdat zij navolgers en voorbeelden zijn geworden. Het Griekse woord voor danken is eucharisteô. In dit werkwoord zit het woord charis: gratis, charme, genade. Charis (genade) is het gratis ontvangen van God, zomaar. We spreken van genadegaven of charisma’s: een sterk geloof, een onverwoestbaar vertrouwen, anderen kunnen aanmoedigen, liefdevol omgaan, bidden in stilte enz. Die gaven scheppen een zeker welbehagen, charme, voelen goed aan. In het woord eucharisteô ziet ook het woordje eu: goed. Dankjewel zeggen is laten blijken dat je de gave van de ander goed vindt, erdoor gecharmeerd zijt, ervoor dankt. Eucharistie vieren is God danken om het woord en het brood van Jezus, om alles wat ons gegeven is.
In alles danken. Er overkomt ons allerlei waarin we ons niet gelukkig voelen. Misschien is het zoals het weer. Het ene seizoen kunnen we genieten van de warmte van de zon, of de mooiheid van een lentelandschap. Het kan stormen, donderen en bliksemen. Het kan rustig winterweer zijn. Alles bij elkaar zijn we blij dat we in een landje mogen leven waarin we wat weersafwisseling krijgen.

Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.
Paulus is ervan overtuigd dat de geschiedenis verloopt volgens een plan van God. In Jezus komt tot vervulling en voltooiïng wat eerder werd voorzegd. In dat plan ziet Paulus de geloofsverkondiging en de gelovigen. Het doel van de schepping is een liefdevolle relatie van God tot de mensen, een liefdevolle relatie van de mensen tot God en tot elkaar. Die relatie komt tot uiting in blijheid, gebed en dankzegging. Paulus geeft voorschriften om hun relatie tot God en de anderen te versterken. De wil van God is uw heiliging. In dat woord zit heilig - heel. (heel-kunde). God wenst je gezondheid toe, naar lichaam en geest. Gezond omgaan met ouderdom, kwalen, ziekte, vergeetachtigheid enz.

Vierde aanbeveling: Blus de geest niet uit.
De boodschap over Jezus, door Paulus gebracht, heeft sommigen enthousiast gemaakt. Ze geloven vast in de verrijzenis van Jezus en verwachten vurig naar de wederkomst van Jezus. Anderen geloven dit met enige twijfel. Ze willen de anderen wat temperen in hun enthousiasme.
Om te leven heb je geest, spirit, inspiratie, geestdrift, optimisme, enthousiasme nodig. Die geest komt van binnenuit, vanuit je onderstroom, je diepere kern, je innerlijke goddelijke vonk.
Sommige vertalingen geven: blussen, andere: doven. Blussen doet aan brandweer denken met de waterspuit. Doven klinkt iets zachter. Blussen en doven doet denken aan vuur. Blus of doof het vuur niet uit, noch bij jezelf, noch bij de ander.
We kunnen elkaar ontmoedigen, de moed ontnemen, ont-geesten, ont-vuren, uitbussen,uitdoven.
Bidden we om Gods geest, om zijn zevenvoudige gaven. Kom, Schepper, Geest daal tot ons neer.

Vijfde aanbeveling: vernietig de profetie niet.
Het Griekse woord exoutheneô wordt heel verschillend vertaald: vernietigen, minachten (minder -achten), kleineren (klein maken), verachten (haten, honen)
De profetie is een gave om je innerlijke beleving of wat er leeft in een groep te verwoorden (pro-fèmi: profetie: voor- zich - uit - spreken), wat we 'getuigenis' noemen. Wie het goed kan zeggen, loopt in de kijker. Een hoge boom vangt veel wind. Dat kan kritiek en verwijten uitlokken: mooipraterij, aanstellerij. Zo wordt de innerlijke beleving, intuïtie geknakt. Men moet met die gave ook niet te pas en te onpas te koop lopen. Maar men moet die gave ook niet minachten. Er is een veelheid van gaven, zegt Paulus.
Een getuigenis maakt je kwetsbaar voor de ander, maar het geeft de ander de kans zich erin te herkennen, onuitgesproken ervaringen in woorden te horen, waardoor ze helder en duidelijk worden. Minacht het getuigenis niet.

Zesde aanbeveling: Toetst alles, behoud het goede.
De boodschap van Jezus, die Paulus brengt, is vernieuwend. Vernieuwing brengt creativiteit op gang. Nieuwe ideeën, suggesties, borrelen op. Soms lijkt het wel op een vulkaan die van binnen uit massa's lava naar buiten stuwt, wat jaren, soms eeuwen lag te gisten. Je leert dan uit ervaring wat voorbijgaand en standvastiger is. Toetst alles. Zeg niet op voorhand neen. Juich ook het nieuwe niet toe als het enig zaligmakende. Laat er wat tijd over gaan: een toetstijd. Behoud het goede. Paulus ziet het leven als een strijd tussen goed en kwaad. Op wereldtoneel, maar ook in onszelf. Toets je eigen hart, je leven. Behoud wat goed is in je relatie tot God en de medemens. Kieper ballast overboord. Koester het goede, de goede relaties, je gebed tot God. Koester wat je liefdevol en vertrouwvol maakt. Wees blij en dankbaar om dat goede.

Zevende aanbeveling: Onthoud je van alles wat slecht is.
Slecht is wat je relatie tot jezelf, tot de anderen en tot God schade toebrengt, verslechtert. Houd je daar verre van, zegt Paulus. Het is het omgekeerde van wat hij reeds gezegd heeft: behoud het goede.
De twee laatste verzen omsluiten de vermaningen die aan deze zeven aanbevelingen voorafgaan:
[14] Wij vermanen u, broeders en zusters: wijs de leeglopers terecht, bemoedig de kleinmoedigen, ondersteun de zwakken, heb geduld met allen. [15] Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen.

Paulus, Titus en Timotheüs schrijven deze aanbevelingen opdat de gelovigen van Tessalonica goede mensen zouden zijn: goed in relatie tot zichzelf, anderen en God.

Arseen De Kesel
6 december 2008