1 Timoteüs 6 - 1 Tim 6 -- 1 Tim 6,11-16 .

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Bijbeluitleg per hoofdstuk : 1 Tim 1 , 1 Tim 2 , 1 Tim 3 , 1 Tim 4 , 1 Tim 5 , 1 Tim 6
Bijbeluitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - 1 Tim 6,1 - 1 Tim 6,2 - 1 Tim 6,3 - 1 Tim 6,4 - 1 Tim 6,5 - 1 Tim 6,6 - 1 Tim 6,7 - 1 Tim 6,8 - 1 Tim 6,9 - 1 Tim 6,10 - 1 Tim 6,11 - 1 Tim 6,12 - 1 Tim 6,13 - 1 Tim 6,14 - 1 Tim 6,15 - 1 Tim 6,16 - 1 Tim 6,17 - 1 Tim 6,18 - 1 Tim 6,19 - 1 Tim 6,20 - 1 Tim 6,21 -
Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- 1 Tim 6,11-16 : 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar .
Overzicht bijbelboeken :

OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


1 Tim 6,1 - 1 Tim 6,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [1] Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,2 - 1 Tim 6,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [2] And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,3 - 1 Tim 6,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [3] If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,4 - 1 Tim 6,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [4] He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,5 - 1 Tim 6,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [5] Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 Tim 6,6 - 1 Tim 6,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [6] But godliness with contentment is great gain.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,7 - 1 Tim 6,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [7] For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,8 - 1 Tim 6,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [8] And having food and raiment let us be therewith content.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,9 - 1 Tim 6,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [9] But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,10 - 1 Tim 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [10] For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Tweede lezing op 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar : 1 Tim 6,11-16 . 1 Tim 6,11-16 .
Streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen, daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt, en van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd: bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen, Hij, de gelukzalige, de enige Heerser, de grote Koning en de opperste Heer die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft Hem gezien of is in staat Hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht! Amen.

1 Tim 6,11 - 1 Tim 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [11] But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,12 - 1 Tim 6,12 -
Griekse tekst Vulgaat 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar    Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [12] Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,13 - 1 Tim 6,13 -
Griekse tekst Vulgaat 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar    Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [13] I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,14 - 1 Tim 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar    Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [14] That thou keep this commandment without spot, unrebukeable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,15 - 1 Tim 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar    Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [15] Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 Tim 6,16 - 1 Tim 6,16 -
Griekse tekst Vulgaat 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar    Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [16] Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,17 - 1 Tim 6,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [17] Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,18 - 1 Tim 6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [18] That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,19 - 1 Tim 6,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [19] Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,20 - 1 Tim 6,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [20] O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Tim 6,21 - 1 Tim 6,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible . [21] Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van