TWEEDE BRIEF AAN DE KORINTIERS - 2 Kor -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kor (Korinte) -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : 2 Kor 1 - 2 Kor 2 - 2 Kor 3 - 2 Kor 4 - 2 Kor 5 - 2 Kor 6 - 2 Kor 7 - 2 Kor 8 - 2 Kor 9 - 2 Kor 10 - 2 Kor 11 - 2 Kor 12 - 2 Kor 13 -
Uitleg vers per vers : - 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 - 2 Kor 6,11 - 2 Kor 6,12 - 2 Kor 6,13 - 2 Kor 6,14 - 2 Kor 6,15 - 2 Kor 6,16 - 2 Kor 6,17 - 2 Kor 6,18 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,1 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· 6. 1 adiuvantes autem et exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis   1 En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen hebben.       1. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu.

King James Bible . [1] We then, as workers together with him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain.
Luther-Bibel . 61Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt

Tekstuitleg van 2 Kor 6,1 .

2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,2 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2 - λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας - 2 ait enim tempore accepto exaudivi te et in die salutis adiuvavi te ecce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies salutis   2 Want Hij zegt: In den aangenamen tijd heb Ik u verhoord, en in den dag der zaligheid heb Ik u geholpen. Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!       2. Il dit en effet : Au moment favorable, je t'ai exaucé ; au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut.

King James Bible . [2] (For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succoured thee: behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.)
Luther-Bibel . . 2Denn er spricht (Jesaja 49,8): »Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen.« Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils!

Tekstuitleg van 2 Kor 6,2 .

2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,3 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, 3 nemini dantes ullam offensionem ut non vituperetur ministerium   3 Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde.       3. Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale, pour que le ministère ne soit pas décrié.

King James Bible . [3] Giving no offence in any thing, that the ministry be not blamed:
Luther-Bibel . 3Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde;

Tekstuitleg van 2 Kor 6,3 .

2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,4 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4 ἀλλ' ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 4 sed in omnibus exhibeamus nosmet ipsos sicut Dei ministros in multa patientia in tribulationibus in necessitatibus in angustiis   4 Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,       4. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu : par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses,

King James Bible . [4] But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses,
Luther-Bibel . 4sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten,

Tekstuitleg van 2 Kor 6,4 .

2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,5 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 5 in plagis in carceribus in seditionibus in laboribus in vigiliis in ieiuniis   5 In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,       5. sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes ;

King James Bible . [5] In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;
Luther-Bibel . 5in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten,

Tekstuitleg van2 Kor 6,5 .

2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,6 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 6 in castitate in scientia in longanimitate in suavitate in Spiritu Sancto in caritate non ficta   6 In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde.       6. par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte,

King James Bible . [6] By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned,
Luther-Bibel . 6in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe,

Tekstuitleg van 2 Kor 6,6 .

2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,7 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 7 in verbo veritatis in virtute Dei per arma iustitiae a dextris et sinistris   7 In het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter zijde en aan de linker zijde;       7. par la parole de vérité, par la puissance de Dieu ; par les armes offensives et défensives de la justice ;

King James Bible . [7] By the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand and on the left,
Luther-Bibel . 7in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken,

Tekstuitleg van 2 Kor 6,7 .

2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,8 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 8 per gloriam et ignobilitatem per infamiam et bonam famam ut seductores et veraces sicut qui ignoti et cogniti   8 Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht; als verleiders, en nochtans waarachtigen;       8. dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation ; tenus pour imposteurs, et pourtant véridiques ;

King James Bible . [8] By honour and dishonour, by evil report and good report: as deceivers, and yet true;
Luther-Bibel . 8in Ehre und Schande; in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig;

Tekstuitleg van 2 Kor 6,8 .

2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,9 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, 9 quasi morientes et ecce vivimus ut castigati et non mortificati   9 Als onbekenden, en nochtans bekend; als stervenden, en ziet, wij leven; als getuchtigd, en niet gedood;       9. pour gens obscurs, nous pourtant si connus ; pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants ; pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort ;

King James Bible . [9] As unknown, and yet well known; as dying, and, behold, we live; as chastened, and not killed;
Luther-Bibel . 9 als die Unbekannten und doch bekannt; als die Sterbenden, und siehe, wir leben; als die Gezüchtigten und doch nicht getötet;

Tekstuitleg van 2 Kor 6,9 .

2 Kor 6,10 - 2 Kor 6,10 : De dienst van de verzoening - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kor (Korinte) -- 2 Kor 4 -- 2 Kor 5 -- 2 Kor 6 -- 2 Kor 4,7-5,10 -- 2 Kor 5,11-6,10 - 2 Kor 5,11 - 2 Kor 5,12 - 2 Kor 5,13 - 2 Kor 5,14 - 2 Kor 5,15 - 2 Kor 5,16 - 2 Kor 5,17 - 2 Kor 5,18 - 2 Kor 5,19 - 2 Kor 5,20 - 2 Kor 5,21 -- 2 Kor 6,1 - 2 Kor 6,2 - 2 Kor 6,3 - 2 Kor 6,4 - 2 Kor 6,5 - 2 Kor 6,6 - 2 Kor 6,7 - 2 Kor 6,8 - 2 Kor 6,9 - 2 Kor 6,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 10 quasi tristes semper autem gaudentes sicut egentes multos autem locupletantes tamquam nihil habentes et omnia possidentes   10 Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende.       10. pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux ; pour pauvres, nous qui faisons tant de riches ; pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout.

King James Bible . [10] As sorrowful, yet alway rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, and yet possessing all things.
Luther-Bibel . 10 als die Traurigen, aber allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben und doch alles haben.

Tekstuitleg van 2 Kor 6,10 .

2 Kor 6,11 - 2 Kor 6,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται· 11 os nostrum patet ad vos o Corinthii cor nostrum dilatatum est   11 Onze mond is opengedaan tegen u, o Korinthiërs, ons hart is uitgebreid.       11. Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens ; notre cœur s'est grand ouvert.

King James Bible . [11] O ye Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged.
Luther-Bibel . 11 ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden.

Tekstuitleg van 2 Kor 6,11 .

2 Kor 6,12 - 2 Kor 6,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· 12 non angustiamini in nobis angustiamini autem in visceribus vestris   12 Gij zijt niet nauw in ons, maar gij zijt nauw in uw ingewanden.       12. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous ; c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit.

King James Bible . [12] Ye are not straitened in us, but ye are straitened in your own bowels.
Luther-Bibel . 12Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt; eng aber ist's in euren Herzen.

Tekstuitleg van 2 Kor 6,12 .

2 Kor 6,13 - 2 Kor 6,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 13 eandem autem habentes remunerationem tamquam filiis dico dilatamini et vos   13 Nu, om dezelfde vergelding te doen, (ik spreek als tot mijn kinderen) zo wordt gij ook uitgebreid.       13. Payez-nous donc de retour ; je vous parle comme à mes enfants, ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi.

King James Bible . [13] Now for a recompence in the same, (I speak as unto my children,) be ye also enlarged.
Luther-Bibel . 13Ich rede mit euch als mit meinen Kindern; stellt euch doch zu mir auch so und macht auch ihr euer Herz weit.

Tekstuitleg van 2 Kor 6,13 .

2 Kor 6,14 - 2 Kor 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 14 nolite iugum ducere cum infidelibus quae enim participatio iustitiae cum iniquitate aut quae societas luci ad tenebras   14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?       14. Ne formez pas d'attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ?

King James Bible . [14] Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?
Luther-Bibel . 14Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?

Tekstuitleg van 2 Kor 6,14 .

2 Kor 6,15 - 2 Kor 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 15 quae autem conventio Christi ad Belial aut quae pars fideli cum infidele   15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige?       15. Quelle entente entre le Christ et Béliar ? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ?

King James Bible . [15] And what concord hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?
Luther-Bibel . 15Wie stimmt Christus überein mit Beliar? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen?

Tekstuitleg van 2 Kor 6,15 .

2 Kor 6,16 - 2 Kor 6,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 16 qui autem consensus templo Dei cum idolis vos enim estis templum Dei vivi sicut dicit Deus quoniam inhabitabo in illis et inambulabo et ero illorum Deus et ipsi erunt mihi populus   16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn.       16. Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles ? Or c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l'a dit : J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai ; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.

King James Bible . [16] And what agreement hath the temple of God with idols? for ye are the temple of the living God; as God hath said, I will dwell in them, and walk in them; and I will be their God, and they shall be my people.
Luther-Bibel . 16Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes; wie denn Gott spricht »Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.«

Tekstuitleg van 2 Kor 6,16 .

2 Kor 6,17 - 2 Kor 6,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 17 propter quod exite de medio eorum et separamini dicit Dominus et inmundum ne tetigeritis   17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.       17. Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur, et moi, je vous accueillerai.

King James Bible . [17] Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you,
Luther-Bibel . 17Darum »geht aus von ihnen und sondert euch ab«, spricht der Herr; »und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen 18und euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein«, spricht der allmächtige Herr

Tekstuitleg van 2 Kor 6,17 .

2 Kor 6,18 - 2 Kor 6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ. 18 et ego recipiam vos et ero vobis in patrem et vos eritis mihi in filios et filias dicit Dominus omnipotens   18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.       18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant.

King James Bible . [18] And will be a Father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kor 6,18 .


GRIEKSE TEKST

1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς· 2 - λέγει γάρ· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας - 3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ' ἐν παντὶ συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, 10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμῶν πεπλάτυνται· 12 οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· 13 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. 14 Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. 17 διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.


VULGAAT

6. 1 adiuvantes autem et exhortamur ne in vacuum gratiam Dei recipiatis 2 ait enim tempore accepto exaudivi te et in die salutis adiuvavi te ecce nunc tempus acceptabile ecce nunc dies salutis 3 nemini dantes ullam offensionem ut non vituperetur ministerium 4 sed in omnibus exhibeamus nosmet ipsos sicut Dei ministros in multa patientia in tribulationibus in necessitatibus in angustiis 5 in plagis in carceribus in seditionibus in laboribus in vigiliis in ieiuniis 6 in castitate in scientia in longanimitate in suavitate in Spiritu Sancto in caritate non ficta 7 in verbo veritatis in virtute Dei per arma iustitiae a dextris et sinistris 8 per gloriam et ignobilitatem per infamiam et bonam famam ut seductores et veraces sicut qui ignoti et cogniti 9 quasi morientes et ecce vivimus ut castigati et non mortificati 10 quasi tristes semper autem gaudentes sicut egentes multos autem locupletantes tamquam nihil habentes et omnia possidentes 11 os nostrum patet ad vos o Corinthii cor nostrum dilatatum est 12 non angustiamini in nobis angustiamini autem in visceribus vestris 13 eandem autem habentes remunerationem tamquam filiis dico dilatamini et vos 14 nolite iugum ducere cum infidelibus quae enim participatio iustitiae cum iniquitate aut quae societas luci ad tenebras 15 quae autem conventio Christi ad Belial aut quae pars fideli cum infidele 16 qui autem consensus templo Dei cum idolis vos enim estis templum Dei vivi sicut dicit Deus quoniam inhabitabo in illis et inambulabo et ero illorum Deus et ipsi erunt mihi populus 17 propter quod exite de medio eorum et separamini dicit Dominus et inmundum ne tetigeritis 18 et ego recipiam vos et ero vobis in patrem et vos eritis mihi in filios et filias dicit Dominus omnipotens