TWEEDE BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN TESSALONICA - 2 TES -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Tes (Tessalonica)
- BIJBEL: Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van de brief aan de christenen van Tessalonica : 2 Tes 1 , 2 Tes 2 , 2 Tes 3 ,
Uitleg vers per vers - 2 Tes 1,1 - 2 Tes 1,2 - 2 Tes 1,3 - 2 Tes 1,4 - 2 Tes 1,5 - 2 Tes 1,6 - 2 Tes 1,7 - 2 Tes 1,8 - 2 Tes 1,9 - 2 Tes 1,10 - 2 Tes 1,11 - 2 Tes 1,12 -


2 Tes 1,1 - 2 Tes 1,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ:              

King James Bible .
Luther-Bibel .

Παῦλος καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων ἐν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ:

Tekstuitleg van

1. παυλος = paulos (Paulus). Taalgebruik in het NT: paulos (Paulus). Paulos (Paulus) staat in dertien van de veertien brieven, die aan Paulus worden toegeschreven, aan het begin van de brief. Niet in Hebr.. Hiermee wordt de afzender van de brief aangeduid. Het is niet omdat Paulus op de hoofding van de brief staat, dat de brief daadwerkelijk van Paulus is. Sommige leerlingen hebben gebruik gemaakt van de naam Paulus om hun brief meer gewicht te geven.

  paulos  NT Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
1 nom. enk. paulos   79  55  24  1: Rom 1,1. 4 : (1) 1 Kor 1,1. (2) 1 Kor 1,13. (3) 1 Kor 3,5. (4) 1 Kor 3,22. 2 : (1) 2 Kor 1,1. (2) 2 Kor 10,1. 2 : (1) Gal 1,1. (2) Gal 5,2. 2  : (1)Ef 1,1. (2) Ef 3,1. 1: Fil 1,1. 2  : (1) Kol 1,1. (2) Kol 1,23. 2  : (1) 1 Tes 1,1. (2) 1 Tes 2,18. 1 : 2 Tes 1,1. 1 : 1 Tim 1,1. 1 : 2 Tim 1,1. 1:   Tit 1,1. 3 : (1) Film 1,1. (2) Film 1,9. (3) Film 1,19. 1: 2 Pe 3,15. 23 
3 gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12. (2) 1 Kor 1,13. (3) 1 Kor 3,4. (4) 1 Kor 16,21.         1 : Kol 4,18.   1 : 2 Tes 3,17.            
  totaal  158  128  30  29 

2. και (= kai: en; nevensch vw; gevormd uit: vertikale streep I + <: stop en ga voort???). D: und. E: and. Fr: et. Lat: et. Hebr: וְ = wë. Arabisch: اَل = ´al.

3.

4. και (= kai: en; nevensch vw; gevormd uit: vertikale streep I + <: stop en ga voort???). D: und. E: and. Fr: et. Lat: et. Hebr: וְ = wë. Arabisch: اَل = ´al.

5. τιμοθεος = Timotheos (Timoteüs). Taalgebruik in het NT: Timotheos (Timoteüs). Hnd (4): (1) Hnd 16,1. (2) Hnd 17,14. (3) Hnd 18,5. (4) Hnd 20,4. Timoteüs was een leerling in Lystra. Hij was de zoon van een gelovige Joodse moeder en een Griekse vader. Hij stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium. Paulus, vergezeld van Silas, ontmoette Timoteüs bij zijn tweede zendingsreis (Hnd 16,1). Hij liet hem besnijden. Hij werd een zendingsgenoot van Paulus. Tijdens die tweede zendingsreis van Paulus stuurden de gelovigen van Berea Paulus naar Athene terwijl Silas en Timoteüs in Berea bleven (Hnd 17,14). Silas en Timoteüs komen Paulus vervoegen in Korinte (na zijn vertrek uit Athene) (Hnd 18,5). Timoteüs was één van de zeven begeleiders van Paulus naar Griekenland via Macedonië (Hnd 20,4). In twee brieven wordt Timoteüs door Paulus aangehaald. Van zes brieven is Timoteüs medeauteur: (1) 2 Kor 1,1. (2) Fil 1,1. (3) Kol 1,1. (4) 1 Tes 1,1. (5) 2 Tes 1,1. (6) Film 1,1 .

timotheos bijbel O.T. N.T. Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Film Heb
nom 20  12  1 : Hnd 16,1. 1 : Hnd 17,14. 1 : Hnd 18,5.   1 : Hnd 20,4. 1 : Rom 16,21 1 : 1 Kor 16,10 1 : 2 Kor 1,1 1 : Fil 1,1 1 : Kol 1,1 1 : 1 Tes 1,1 1 : 2 Tes 1,1     1: Film 1,1   
  42  18  24  18  2

6.

7. ἐκκλησίᾳ (= ekklèsia: aan de kerk; zn dat vr enk van het zn ἐκκλησία = ekklèsia: kerk; zn nom vr enk < ek-klè-sia: zie het wkw καλεω = kaleô: roepen, noemen; de geroepene uit).

9. εν (= en: in, tijdens, met; vz van plaats, tijd, middel).

en (in)   bijbel OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paulus Ap. br.
  11097 8943 2154 966  134  133  104  34  88  52  59  36  21  32  28  13  56  33  41  29  48  797 169

10. θεῳ (= theô: aan God; zn dat mann enk van het zn θεος = theos: God). Vergeleken met de evangelies komt het woord God bij Paulus veel voor. Bij Paulus is het perspectief: weldra is het koninkrijk van God er. Bij de wederkomst van Christus krijgt het zijn definitieve vorm. Nu zijn we in de fase van de nabije komst. Bij die komst komt het oordeel van God. Bij Paulus is een onrust waar te nemen om de boodschap snel aan zoveel mogelijk mensen te brengen om ze te redden voor het te laat is.

theos (God)  bijbel  OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  163  32  30  18    22  11        143 20
gen. enk.  theou 1517  876  641  360   71  46  33  15  20  10  14  15  15  29  20  29  293 67
dat.  enk. theô(i) 433  279  154  110  27  14  12        97  13 
acc.  enk. theon 496  354  142  62  14              43 19
Totaal   4132  2908  1224  695 144  93  70   30  31  23  20  35  17  21  13  12  65  15  36  52  4 576  119 

Brieven van Paulus: 2336 verzen.

9. -10. εν θεῳ (= en theô: in God). In dit vers geeft Paulus de mystieke band van God en Jezus met de kerk. Meestal is God een tegenover de mens, de Andere, in wiens nabijheid, aanwezigheid hij kan zijn, voor wiens aangezicht hij kan staan.

  NT  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.  Ap. br. 
en tôi theôi  7                               5
en theôi                                   

De relatie tussen ekklèsia (kerk) en de uitdrukking en theôi (in God) komt slechts in 1 Tes en 2 Tes voor.

  N.T.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.  Ap. br. 
en tôi theôi  7                               5
en theôi                                   
totaal  12  11          1                  

11. πατρι (= patri: aan vader; zn dat mann enk van het zn πατηρ: = patèr: vader). Taalgebruik in het NT: patèr (vader). Taalgebruik in de LXX: patèr (vader). God als Vader wordt geformuleerd in combinatie met de Heer Jezus Christus. In de Tenakh staat de algemene naam God en de eigennaam JHWH. In het NT staat de algemene naam God (θεος = theos) en de eigennaam Vader (πατηρ = patèr). De term Vader specificeert de term God.

patèr (vader) enk. bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn  ev. 
dat. mann. enk. patri  109  76  33  1 11  18 
totaal 1093  749  344  60  17  48  121  11  8 125  246 

patèr (vader) enk. bijbel O.T. N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.B. 
nom. enk. patèr  305  199  106  17                      14 
voc. enk. pater  41  17  24                                                 
gen. enk. patros  420  323  97  32      24 
dat. enk. patri  109  76  33  13                        10 
dat. enk. patera  218  134  84  20                          12 
totaal 1093  749  344  82  11 11  10    60  22 

10. - 11. θεῳ πατρι (= theô patri: God Vader). en theôi patri (in God Vader). In drie verzen in het NT: (1) 1 Tes 1,1. (2) 2 Tes 1,1. (3) Jud 1. De uitdrukking in God (al dan niet met lidwoord en tôi theôi of en theôi) komt in twaalf verzen in het NT voor. De combinatie van theôi patri (God Vader) zonder kai (en) tussen beide woorden kan wellicht onder invloed van de begroetingswens die hierop volgt.

De combinatie van de algemene naam God en de eigennaam Vader komt minder voor dan wij zouden verwachten. Slechts eenmaal komen we de naam God de Vader tegen. Meestal staat voor de naam Vader geen lidwoord. In de begroeting wordt meestal apo theou patros (vanwege God Vader) gebruikt (zie onder). In 1 Tes wordt God als Vader geformuleerd in combinatie met de Heer Jezus Christus. We zouden eerder verwachten dat naast Vader de term zoon zou staan, maar dit is niet het geval.

theos kai patèr   NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.   Ap. br 
theos kai patèr 7 7     2   2     1 1             1           6 1
theou kai patros 4 4       1     1 2                           4  
theôi kai patri 7 6   1     1 1 2               1             5 1
theon kai patera 2 2 1                           1             1 1
  20 19 1 1 2 1 3 1 3 3 1           3 1           16 3

theos patèr   NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.   Ap. br 
theôs ho patèr 1 1   1                                       1  
theou patros 19 19 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1     1 1   1     16  3
theôi patri 3 3               1 1                       1 2 1
totaal  23 23 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1     1 1   1   1 19 4

9. - 11. εν θεῳ πατρι (= en theôi patri: in God Vader). In drie verzen in het NT: (1) 1 Tes 1,1. (2) 2 Tes 1,1. (3) Jud 1. De uitdrukking in God (al dan niet met lidwoord en tôi theôi of en theôi) komt in twaalf verzen in het NT voor. De combinatie van theôi patri (God Vader) zonder kai (en) tussen beide woorden kan wellicht onder invloed van de begroetingswens die hierop volgt.

12. και (= kai: en; nevensch vw; gevormd uit: vertikale streep I + <: stop en ga voort???). D: und. E: and. Fr: et. Lat: et. Hebr: וְ = wë. Arabisch: اَل = ´al.

 


2 Tes 1,2 - 2 Tes 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 12. charis humin kai eirènè apo Theou patros hèmôn kai apo kuriou Ièsou Christou (Genade zij u en vrede vanwege God onze vader en vanwege onze Heer Jezus Christus) . In tien verzen in de brieven van Paulus : (1) Rom 1,7 . (2) 1 Kor 1,3 . (3) 2 Kor 1,2 . (4) Gal 1,3 . (5) Ef 1,2 . (6) Fil 1,2 . (7) Kol 1,2 . (8) 1 Tes 1,1 . (9) 2 Tes 1,2 . (10) Film3 . Met deze begroeting opent Paulus een brief . In de pastorale brieven vinden we een variante van deze formulering : (1) 1 Tim 1,2 . (2) 2 Tim 1,2 . (3) Tit 1,4 .

2 Tes 1,3 - 2 Tes 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,4 - 2 Tes 1,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,5 - 2 Tes 1,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,6 - 2 Tes 1,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,7 - 2 Tes 1,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,8 - 2 Tes 1,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,9 - 2 Tes 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,10 - 2 Tes 1,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,11 - 2 Tes 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 1,12 - 2 Tes 1,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


GRIEKSE TEKST

1 ?a???? ?a? S????a??? ?a? ??µ??e?? t? ?????s?? Tessa???????? ?? ?e? pat?? ?µ?? ?a? ????? ??s?? ???st?: 2????? ?µ?? ?a? e????? ?p? ?e?? pat??? [?µ??] ?a? ?????? ??s?? ???st??. 3???a??ste?? ?fe???µe? t? ?e? p??t?te pe?? ?µ??, ?de?f??, ?a??? ????? ?st??, ?t? ?pe?a????e? ? p?st?? ?µ?? ?a? p?e????e? ? ???p? ???? ???st?? p??t?? ?µ?? e?? ????????, 4?ste a?t??? ?µ?? ?? ?µ?? ???a???s?a? ?? ta?? ?????s?a?? t?? ?e?? ?p?? t?? ?p?µ???? ?µ?? ?a? p?ste?? ?? p?s?? t??? d???µ??? ?µ?? ?a? ta?? ????es?? a?? ????es?e, 5??de??µa t?? d??a?a? ???se?? t?? ?e??, e?? t? ?ata??????a? ?µ?? t?? ßas??e?a? t?? ?e??, ?p?? ?? ?a? p?s?ete, 6e?pe? d??a??? pa?? ?e? ??tap?d???a? t??? ???ß??s?? ?µ?? ?????? 7?a? ?µ?? t??? ???ß?µ????? ??es?? µe?' ?µ?? ?? t? ?p??a???e? t?? ?????? ??s?? ?p' ???a??? µet' ??????? d???µe?? a?t?? 8?? p??? f?????, d?d??t?? ??d???s?? t??? µ? e?d?s?? ?e?? ?a? t??? µ? ?pa?????s?? t? e?a??e??? t?? ?????? ?µ?? ??s??, 9??t??e? d???? t?s??s?? ??e???? a?????? ?p? p??s?p?? t?? ?????? ?a? ?p? t?? d???? t?? ?s???? a?t??, 10?ta? ???? ??d??as???a? ?? t??? ?????? a?t?? ?a? ?a?µas???a? ?? p?s?? t??? p?ste?sas??, ?t? ?p?ste??? t? µa?t????? ?µ?? ?f' ?µ??, ?? t? ?µ??? ??e???. 11e?? ? ?a? p??se???µe?a p??t?te pe?? ?µ??, ??a ?µ?? ????s? t?? ???se?? ? ?e?? ?µ?? ?a? p????s? p?sa? e?d???a? ??a??s???? ?a? ????? p?ste?? ?? d???µe?, 12?p?? ??d??as?? t? ???µa t?? ?????? ?µ?? ??s?? ?? ?µ??, ?a? ?µe?? ?? a?t?, ?at? t?? ????? t?? ?e?? ?µ?? ?a? ?????? ??s?? ???st??.