TWEEDE BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN TESSALONICA - 2 TES -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Tes (Tessalonica) -
BIJBEL: Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.
Overzicht van de brief aan de christenen van Tessalonica : 2 Tes 1 , 2 Tes 2 , 2 Tes 3 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - 2 Tes 2,1 - 2 Tes 2,2 - 2 Tes 2,3 - 2 Tes 2,4 - 2 Tes 2,5 - 2 Tes 2,6 - 2 Tes 2,7 - 2 Tes 2,8 - 2 Tes 2,9 - 2 Tes 2,10 - 2 Tes 2,11 - 2 Tes 2,12 - 2 Tes 2,13 - 2 Tes 2,14 - 2 Tes 2,15 - 2 Tes 2,16 - 2 Tes 2,17 -


2 Tes 2,1 - 2 Tes 2,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν,           1 Maar wij vragen u, broeders-en-zusters, over de komst van onze Heer, Jezus Christus, en over onze vereniging met hem,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ' αὐτόν,

Tekstuitleg van

1. Ἐρωτῶμεν (= erôtômen: wij vragen; wkw act ind praes 1ste pers mv van het wkw ερωταω = erôtaô: vragen).

2. δὲ (= de: tegenover, echter; nevenschikkend vw; afkorting δ' = d').

3. ὑμᾶς (= humas: jullie, pers vnw 2de pers acc mv van het pers vnv ὑμεις = humeis: jullie).

4. ἀδελφοὶ (= adelfoi: broers; zn voc mann mv van het zn αδελφος = adelfos: broer).

5. ὑπὲρ (= huper: voor, ten voordele van, over; vz met gen).

6. της (= tès: van de; bep lidw gen vr enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = hè, το = to: de - het).

7.

8. τοῦ (= tou: van de; bep lidw gen onz enk van het bep lidw ὁ = ho, ἡ = h, το = to: de - het).

9. κυριου (= kuriou: van de heer; zn gen mann enk van het zn κυριος = kurios: heer).

10. Ἰησοῦ (= ièsou: van Jezus; zn eigennaam gen mann enk van het zn Ἰησους = ièsous: Jezus).

  Ièsous (Jezus)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Apk syn. ev.
1 nom. mann. enk. Ièsous 604  149  455  110 57 55 194 10 28 1 4 2 1 0 1 1 2 2 3 0 0 0 5 0 0 1 5 0 0 0 1 222 416
2 voc. + gen. + dat. mann. enk. Ièsou 348  35  313  25 13 18 18 32 196 29 17 11 14 18 19 5 12 10 10 11 4 5 4 2 9 7 4 1 0 4 11 56 74
3 acc. mann. enk. Ièsoun 163  39  124  15 11 14 26 27 31 6 2 4 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 3 1 1 0 40 66
  totaal 1115  223  892  150 81 87 238 69 255 36 23 17 17 19 21 7 16 12 13 12 4 6 14 2 9 8 9 4 1 5 12 318 556

11. Χριστοῦ (= christou: van Christus; zn gen mann enk van het zn χριστος = christos: gezalfde, Christus).

10. - 11. Ἰησοῦ Χριστοῦ (= Ièsou Christou: Jezus Christus). In 146 verzen in het NT. Slechts in vier verzen in de evangelies: (1) Mt 1,1. (2) Mt 1,18. (3) Mc 1,1. (4) Joh 1,17. Hnd (11). Brieven (125). Apk (6).


2 Tes 2,2 - 2 Tes 2,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου.         2 dat gij niet zo snel u van het verstand laat beroven of u laat verschrikken, niet door een geestesuiting, niet door een woord en niet door een brief als door ons verzonden, dat de dag van de Heer aanstaande is.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι' ἐπιστολῆς ὡς δι' ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου.

Tekstuitleg van

 


 

2 Tes 2,3 - 2 Tes 2,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον: ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,           3 Laat nooit iemand u misleiden, op geen enkele wijze,- omdat eerst de afvalligheid moet komen en de mens der wetloosheid geopenbaard zal worden, de zoon van de ondergang,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον: ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,

Tekstuitleg van

2 Tes 2,4 - 2 Tes 2,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.         4 de tegenstander die zich ook verheft tegen al wat God heet of zozeer voorwerp van verering is dat hij zich in de tempel van God neerzet om van zichzelf te tonen dat hij god is.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.

2 Tes 2,5 - 2 Tes 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;         5 Herinnert ge u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u deze dingen heb gezegd?    

King James Bible .
Luther-Bibel .

5Ο ὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν;

Tekstuitleg van

2 Tes 2,6 - 2 Tes 2,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            6 Voor nu wéét ge wat hem tegenhoudt; hij moet geopenbaard worden als het zijn tijd is.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,7 - 2 Tes 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            7 Want het geheimenis der wetloosheid doet reeds z’n werk; alleen moet wie hem nu nog tegenhoudt worden tegengehouden tot hij uit het midden weg is.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,8 - 2 Tes 2,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            8 En dán zal de wetloze worden geopenbaard, welke de Heer zal wegrukken door de adem van zijn mond en buiten werking zal stellen met de verschijning van zijn komst,-  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,9 - 2 Tes 2,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            9 hem wiens komst is, overeenkomstig de werking van de satan, in alle kracht en tekenen en wonderen van leugen,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

6καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. 7τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας: μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται. 8καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριος [Ἰησοῦς] ἀνελεῖ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ, 9οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ' ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους.

Tekstuitleg van

2 Tes 2,10 - 2 Tes 2,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            10 en in alle misleiding in ongerechtigheid voor wie verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde voor de waarheid niet hebben willen ontvangen waardoor zij konden worden gered.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

10καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ ἀδικίας τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς.

Tekstuitleg van

2 Tes 2,11 - 2 Tes 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,12 - 2 Tes 2,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,13 - 2 Tes 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,14 - 2 Tes 2,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,15 - 2 Tes 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,16 - 2 Tes 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Tes 2,17 - 2 Tes 2,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


GRIEKSE TEKST

1 ???t?µe? d? ?µ??, ?de?f??, ?p?? t?? pa???s?a? t?? ?????? ?µ?? ??s?? ???st?? ?a? ?µ?? ?p?s??a????? ?p' a?t??, 2e?? t? µ? ta???? sa?e????a? ?µ?? ?p? t?? ???? µ?d? ???e?s?a? µ?te d?? p?e?µat?? µ?te d?? ????? µ?te d?' ?p?st???? ?? d?' ?µ??, ?? ?t? ???st??e? ? ?µ??a t?? ??????. 3µ? t?? ?µ?? ??apat?s? ?at? µ?d??a t??p??: ?t? ??? µ? ???? ? ?p?stas?a p??t?? ?a? ?p??a??f?? ? ?????p?? t?? ???µ?a?, ? ???? t?? ?p??e?a?, 4? ??t??e?µe??? ?a? ?pe?a???µe??? ?p? p??ta ?e??µe??? ?e?? ? s?ßasµa, ?ste a?t?? e?? t?? ?a?? t?? ?e?? ?a??sa?, ?p?de?????ta ?a?t?? ?t? ?st?? ?e??. 5?? µ??µ??e?ete ?t? ?t? ?? p??? ?µ?? ta?ta ??e??? ?µ??; 6?a? ??? t? ?at???? ??date, e?? t? ?p??a??f???a? a?t?? ?? t? ?a?t?? ?a???. 7t? ??? µ?st????? ?d? ??e??e?ta? t?? ???µ?a?: µ???? ? ?at???? ??t? ??? ?? µ?s?? ????ta?. 8?a? t?te ?p??a??f??seta? ? ???µ??, ?? ? ?????? [??s???] ??e?e? t? p?e?µat? t?? st?µat?? a?t?? ?a? ?ata???se? t? ?p?fa?e?? t?? pa???s?a? a?t??, 9?? ?st?? ? pa???s?a ?at' ?????e?a? t?? Sata?? ?? p?s? d???µe? ?a? s?µe???? ?a? t??as?? ?e?d??? 10?a? ?? p?s? ?p?t? ?d???a? t??? ?p????µ?????, ???' ?? t?? ???p?? t?? ????e?a? ??? ?d??a?t? e?? t? s????a? a?t???. 11?a? d?? t??t? p?µpe? a?t??? ? ?e?? ?????e?a? p????? e?? t? p?ste?sa? a?t??? t? ?e?de?, 12??a ?????s?? p??te? ?? µ? p?ste?sa?te? t? ????e?? ???? e?d???sa?te? t? ?d????. 13?µe?? d? ?fe???µe? e??a??ste?? t? ?e? p??t?te pe?? ?µ??, ?de?f?? ??ap?µ???? ?p? ??????, ?t? e??at? ?µ?? ? ?e?? ?pa???? e?? s?t???a? ?? ???asµ? p?e?µat?? ?a? p?ste? ????e?a?, 14e?? ? [?a?] ????ese? ?µ?? d?? t?? e?a??e???? ?µ??, e?? pe??p???s?? d???? t?? ?????? ?µ?? ??s?? ???st??. 15??a ???, ?de?f??, st??ete, ?a? ??ate?te t?? pa?ad?se?? ?? ?d?d????te e?te d?? ????? e?te d?' ?p?st???? ?µ??. 16??t?? d? ? ?????? ?µ?? ??s??? ???st?? ?a? [?] ?e?? ? pat?? ?µ??, ? ??ap?sa? ?µ?? ?a? d??? pa?????s?? a????a? ?a? ??p?da ??a??? ?? ????t?, 17pa?a?a??sa? ?µ?? t?? ?a?d?a? ?a? st????a? ?? pa?t? ???? ?a? ???? ??a??. 

NAARDENSE VERTALING

1 Maar wij vragen u, broeders-en-zusters, over de komst van onze Heer, Jezus Christus, en over onze vereniging met hem, 2Tessalonicenzen 2 Literatuur bij 2Tessalonicenzen 2 dat gij niet zo snel u van het verstand laat beroven of u laat verschrikken, niet door een geestesuiting, niet door een woord en niet door een brief als door ons verzonden, dat de dag van de Heer aanstaande is. 3 Laat nooit iemand u misleiden, op geen enkele wijze,- omdat eerst de afvalligheid moet komen en de mens der wetloosheid geopenbaard zal worden, de zoon van de ondergang, 4 de tegenstander die zich ook verheft tegen al wat God heet of zozeer voorwerp van verering is dat hij zich in de tempel van God neerzet om van zichzelf te tonen dat hij god is. 5 Herinnert ge u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u deze dingen heb gezegd? 6 Voor nu wéét ge wat hem tegenhoudt; hij moet geopenbaard worden als het zijn tijd is. 7 Want het geheimenis der wetloosheid doet reeds z’n werk; alleen moet wie hem nu nog tegenhoudt worden tegengehouden tot hij uit het midden weg is. 8 En dán zal de wetloze worden geopenbaard, welke de Heer zal wegrukken door de adem van zijn mond en buiten werking zal stellen met de verschijning van zijn komst,- 9 hem wiens komst is, overeenkomstig de werking van de satan, in alle kracht en tekenen en wonderen van leugen, 10 en in alle misleiding in ongerechtigheid voor wie verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde voor de waarheid niet hebben willen ontvangen waardoor zij konden worden gered. 11 En daarom zendt God hun een inwerking die misleidt, zodat zij in de leugen geloven,- 12 opdat allen geoordeeld worden die niet in de waarheid geloven maar welbehagen hebben in de ongerechtigheid. 13 Maar wij behoren God altijd voor u, ‘door de Heer geliefde’ broeders-en-zusters, (Deut. 33,12) dank te brengen, omdat God u als eerstelingsgave heeft uitgekozen om gered te worden in heiliging door de Geest en waarachtig geloof, 14 waartoe hij u ook geroepen heeft door onze verkondiging, om de glorie van onze Heer, Jezus Christus, te mogen verwerven. 15 Dus, broeders-en-zusters, staat dan pal en houdt vast aan de overleveringen waarin ge onderricht zijt, hetzij door een woord hetzij door een brief van ons. 16 Maar moge onze Heer, Jezus Christus zelf, en God onze Vader, die ons liefgehad heeft en eeuwige bemoediging heeft gegeven en goede hoop, 17 in genade uw harten bemoedigen en versterken in alle werk en woord dat goed is!