2 Timoteüs 2 - 2 Tim 2 -- 2 Tim 2 -- 2 Tim 2,8-13 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - ZOEKEN -

Bijbeluitleg per hoofdstuk : 2 Tim 1 , 2 Tim 2 , 2 Tim 3 , 2 Tim 4 ,
Bijbeluitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - 2 Tim 2,1 - 2 Tim 2,2 - 2 Tim 2,3 - 2 Tim 2,4 - 2 Tim 2,5 - 2 Tim 2,6 - 2 Tim 2,7 - 2 Tim 2,8 - 2 Tim 2,9 - 2 Tim 2,10 - 2 Tim 2,11 - 2 Tim 2,12 - 2 Tim 2,13 - 2 Tim 2,14 - 2 Tim 2,15 - 2 Tim 2,16 - 2 Tim 2,17 - 2 Tim 2,18 - 2 Tim 2,19 - 2 Tim 2,20 - 2 Tim 2,21 - 2 Tim 2,22 - 2 Tim 2,23 - 2 Tim 2,24 - 2 Tim 2,25 - 2 Tim 2,26 -
2 Tim 2,1 . 2 Tim 2,2 . 2 Tim 2,3 . 2 Tim 2,4 . 2 Tim 2,5 . 2 Tim 2,6 . 2 Tim 2,7 . 2 Tim 2,8 . 2 Tim 2,9 . 2 Tim 2,10 . 2 Tim 2,11 . 2 Tim 2,12 . 2 Tim 2,13 . 2 Tim 2,14 . 2 Tim 2,15 . 2 Tim 2,16 . 2 Tim 2,17 . 2 Tim 2,18 . 2 Tim 2,19 . 2 Tim 2,20 . 2 Tim 2,21 . 2 Tim 2,22 . 2 Tim 2,23 . 2 Tim 2,24 . 2 Tim 2,25 . 2 Tim 2,26 .

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen


Woordenschat :
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

- 2 Tim 2,8-13 : 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
2 Tim 2,1 - 2 Tim 2,1 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [1] U dan, mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.   [1] Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,1 .

2 Tim 2,2 - 2 Tim 2,2 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [2] En wat u van mij in het bijzijn van vele getuigen hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten.   [2] Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,2 .

2 Tim 2,3 - 2 Tim 2,3 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [3] Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus.   [3] Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,3 .

2 Tim 2,4 - 2 Tim 2,4 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [4] Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet in met de zaken van het burgerleven, om zijn meerderen niet te mishagen.   [4] Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,4 .

2 Tim 2,5 - 2 Tim 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [5] En iemand die aan sport doet, zal geen prijs winnen als hij zich niet aan de spelregels houdt.   [5] Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,5 .

2 Tim 2,6 - 2 Tim 2,6 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [6] Een boer, die het zware werk verricht, heeft het eerst recht op de opbrengst van zijn arbeid.   [6] De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,6 .

2 Tim 2,7 - 2 Tim 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [7] Let goed op wat ik zeg; de Heer zal u inzicht geven in alles.   [7] Denk na over wat ik je heb gezegd; de Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,7 .

Lezing op de 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar : 2 Tim 2,8-13 .
Houd Jezus Christus in gedachten, Davids Nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan. Daarom ben ik bereid alles te verdragen, ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Hoe waar is dit woord: "Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als wij Hém verloochenen, zal Hij óns verloochenen. Als wij ontrouw zijn blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet."

2 Tim 2,8 - 2 Tim 2,8 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      Houd Jezus Christus in gedachten, Davids Nazaat, die uit de dood is opgestaan. Zo luidt de boodschap die ik verkondig     [8] Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaat, die uit de doden is opgestaan. Zo luidt mijn evangelie, dat ik verkondig,   [8] Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd,     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,8 .

2 Tim 2,9 - 2 Tim 2,9 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      en waarvoor ik zelfs als een misdadiger gevangenschap heb te lijden. Maar het woord van God laat zich niet in boeien slaan.     [9] en waarvoor ik te lijden heb en als een misdadiger gevangen moet zitten. Maar het woord van God zit niet gevangen.   [9] daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten;     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,9 .

2 Tim 2,10 - 2 Tim 2,10 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      Daarom ben ik bereid alles te verdragen, ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij het heil verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid.     [10] Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding verwerven in Christus Jezus, en eeuwige heerlijkheid.  [10] daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus gered worden en eeuwige luister ontvangen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,10 .

2 Tim 2,11 - 2 Tim 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      Hoe waar is dit woord: "Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen.     [11] Dit woord* is betrouwbaar: Want als wij met Hem* gestorven zijn, zullen wij met Hem leven.   [11] Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven;     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,11 .

2 Tim 2,12 - 2 Tim 2,12 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
      Als wij Hém verloochenen, zal Hij óns verloochenen. Als wij ontrouw zijn blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet."     [12] Als wij volharden, zullen wij met Hem heersen. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons verloochenen.   [12] als wij volharden, zullen we ook met hem heersen; als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen;     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,12 .

2 Tim 2,13 - 2 Tim 2,13 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [13] Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw: zichzelf verloochenen kan Hij niet. Waarschuwing tegen dwaalleraren   [13] als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,13 .

2 Tim 2,14 - 2 Tim 2,14 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [14] Breng de gelovigen dit in herinnering en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden die nergens toe dienen dan tot verderf van de toehoorders.   [14] Blijf dit de gelovigen voorhouden en roep hen ten overstaan van God dringend op om niet te redetwisten. Dat heeft geen enkel nut en leidt er alleen maar toe dat de toehoorders ten onder gaan.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,14 .

2 Tim 2,15 - 2 Tim 2,15 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [15] Werk ijverig om betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid.   [15] Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,15 .

2 Tim 2,16 - 2 Tim 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [16] Vermijd banaal en leeg geredeneer; wie daarmee aankomen, zullen de goddeloosheid nog verder drijven,   [16] Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,16 .

2 Tim 2,17 - 2 Tim 2,17 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [17] en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymeneüs* en Filetus,   [17] Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel. Ook Hymeneüs en Filetus     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,17 .

2 Tim 2,18 - 2 Tim 2,18 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [18] die van de waarheid zijn afgeweken met hun bewering* dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, en die het geloof van anderen ondermijnen.   [18] zijn van de waarheid afgedwaald door te beweren dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Daarmee ondermijnen ze het geloof van anderen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,18 .

2 Tim 2,19 - 2 Tim 2,19 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [19] Niettemin* ligt het fundament, dat God heeft gelegd, onwrikbaar vast, en het draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en: Laat ieder die de naam van de Heer noemt, ver blijven van ongerechtigheid.   [19] Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie hem toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,19 .

2 Tim 2,20 - 2 Tim 2,20 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [20] Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk, de eerste bestemd voor feestelijk, de andere voor alledaags gebruik.   [20] In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,20

2 Tim 2,21 - 2 Tim 2,21 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [21] Als iemand zich van dit alles* heeft gereinigd, zal hij een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig voor zijn meester, voor elk goed doel geschikt.   [21] Als iemand zich van alle kwaad gereinigd heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van . 2 Tim 2,21 .

2 Tim 2,22 - 2 Tim 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [22] Vermijd de begeerten* van de jeugd en streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met allen die de Heer oprecht aanroepen.   [22] Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,22 .

2 Tim 2,23 - 2 Tim 2,23 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [23] Laat u niet in met die dwaze en onzinnige twistvragen. U weet dat ze niets opleveren dan strijd;   [23] Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie leiden.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,23 .

2 Tim 2,24 - 2 Tim 2,24 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [24] en een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen. Hij moet een bekwame en geduldige leraar zijn,   [24] Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens,     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,24 .

2 Tim 2,25 - 2 Tim 2,25 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [25] die de dwarsliggers met zachtheid terechtwijst, zodat God hen misschien tot inkeer brengt en tot de erkenning van de waarheid,   [25] en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,25 .

2 Tim 2,26 - 2 Tim 2,26 -
Griekse tekst Vulgaat Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
          [26] en* zodat zij tot bezinning komen en zich losmaken uit de strikken van de duivel, die hen gevangen houdt om zijn wil te doen.  [26] en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Tim 2,26 .