Commentaar op het boek Openbaring van Johannes , Apk ,

Overzicht van Apokalyps of Openbaring van Johannes :
- Apk 1 - Apk 2 - Apk 3 - Apk 4 - Apk 5 - Apk 6 - Apk 7 - Apk 8 - Apk 9 - Apk 10 - Apk 11 - Apk 12 - Apk 13 - Apk 14 - Apk 15 - Apk 16 - Apk 17 - Apk 18 - Apk 19 - Apk 20 - Apk 21 - Apk 22 - Apk 23 - Apk 24 -
Bijbeluitleg vers per vers :
ZOEKEN OP DE WEBSITES WEDERKERIGHEID EN INTERLEVENSBESCHOUWELIJK (meer dan 650 webpagina's)
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
ZOEKEN OP HET INTERNET
Google

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Apk 1,1-3 : (Voorwoord) - Apk 1,1-3 -

Apk 1,4-8 : Schrijver, lezers, groet - Apk 1,4-8 -

 

Apk 1,1-3 : (Voorwoord) - Apk 1,1-3 -

 

Op 1,3 Op 22,7   Op 22,9   NBV Op 1,3 NBV Op 22,7   Op 22,9 
makarios (zalig) makarios (zalig)       gelukkig is gelukkig is    
ho anaginôskôn (de lezer)         wie dit voorleest,      
kai oi akouontes (en de luisteraars)         en gelukkig zijn zij die      
tous logous (naar de woorden)   tous logous (naar de woorden)   tous logous (naar de woorden)        
tès profèteias (van de profetie)   tès profèteias (van de profetie)     deze profetie horen   de profetie  
kai tèrountes (en de bewaarders - de onderhoudenden) ho tèroon (de onderhoudende)   kai tôn tèrountôn (en van de onderhoudenden)   en zich houden aan wie zich houdt aan   en zij die de woorden van dit boek trouw bewaren
ta en autèi gegrammena (het erin geschrevene)   tou bibliou toutou (van dit boek)   tou bibliou toutou (van dit boek) wat hier gezegd wordt.   van dit boek  
16 + 4 = 20 woorden 4 + 10 = 14 woorden              
36 + 6 = 42 lettergrepen 8 + 21 = 29 lettergrepen              
(Voorwoord) Op 1,1-3 Christus : Op 22,7   De ziener en de engel : Op 22,8-11   (Voorwoord) Op 1,1-3 Christus : Op 22,7    De ziener en de engel : Op 22,8-11

Apk 1,4-8 : Schrijver, lezers, groet - Apk 1,4-8 -

De engel en het boekje : Apk 10,1-11

Op 10, 9 Ez 3,1 Ez 3,2 Ez 3,3     Op10, 9 vervolg      
Kai (en) kai (en)   kai (en) kai ,(en) kai all' (maar) kai (en) hote (toen)    
legei (hij zegt) eipen (hij zei)   eipen (hij zei)            
moi (aan mij) pros me (tot mij)   pros me (tot mij)            
    kai diènoixa (en ik opende)     egeneto (het was) èn (hij zal zijn)      
    to stoma mou (mijn mond)              
  huie anthrôpou (mensenkind)   huie anthrôpou (mensenkind)            
labe kai katafage (neem en eet) katafage (eet) kai epsômisen (en gaf te eten) to stoma sou fagetai (je mond eet) efagèn (ik at) en tôi stomati mou (in mijn mond) en tôi stomati sou (in uw mond) efagon (ik at)    
auto (het) tèn kefalida tautèn (deze boekrol) tèn kefalida tautèn (deze boekrol)   autèn (ze) hôs meli glukazon (als zoete honing) hôs meligluku zoet als honing auto (het)    
       kai hè koilia sou (en je buik)            
 kai pikranei sou tèn koilian (en hij zal uw buik prikkelen)      plèsthèsetai (zal verzadigd worden)        epikranthè hè koilia mou (werd mijn buik geprikkeld)    
       tès kefalidos tautès (met deze boekrol) ...            
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Christus : Op 22,7

De ziener en de engel : Op 22,8-11