BRIEVEN VAN PAULUS + APOSTOLISCHE BRIEVEN : TAALGEBRUIK T

- Brieven taalgebruik - Brieven taalgebruik A - Brieven taalgebruik B - Brieven taalgebruik C - Brieven taalgebruik D - Brieven taalgebruik E - Brieven taalgebruik F - Brieven taalgebruik G - Brieven taalgebruik H - Brieven taalgebruik I - Brieven taalgebruik J - Brieven taalgebruik K - Brieven taalgebruik L - Brieven taalgebruik M - Brieven taalgebruik N - Brieven taalgebruik O - Brieven taalgebruik P - Brieven taalgebruik Q - Brieven taalgebruik R - Brieven taalgebruik S - Brieven taalgebruik T - Brieven taalgebruik U - Brieven taalgebruik V - Brieven taalgebruik W - Brieven taalgebruik X - Brieven taalgebruik Y - Brieven taalgebruik Z -

Overzicht van het N.T. taalgebruik : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Brieven van Paulus : Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) ,
Apostolische brieven : Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas)


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
-
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelTaalgebruiken - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

  N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
boeknr.  27 (aantal)   45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65     
hoofdst.  260 121 16  16  13  13  100 21
verzen  7957 2767 433  437  257  149  155  104  95  89  47  113  83  46  25  303  108  105  61  105  13  14  25  2336  431 

 

T

- - thelèma (wil) . Taalgebruik in N.T. : thelèma (wil) . Taalgebruik in Brieven : thelèma (wil) . Vergelijk : L. volun-tas . F. : volonté . Gr. thel๔ (willen, vouloir) . L. velle .

  thelèma (wil)  bijbel  OT  NT ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
1 nom. + acc. enk. thelèma 60 23 37 16 18                         13 
2 gen. enk.  thelèmatos 16 3 13 1 12                               12   
3 dat.  enk. thelèmati 10 4 6 1 5                                
  Totaal   86 30 56 18 35                   28 

  thelèma (wil)  bijbel  OT  NT ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb P.  A.b 
1 nom. + acc. enk. thelèma 60 23 37 16 18 2 : (1) Rom 2,18 . (2) Rom 12,2 . 1 : 1 Kor 16,12 .   1 : Gal 1,4 . 2 : (1) Ef 5,17 . (2) Ef 6,6 .   2 : (1) 1 Tes 4,3 . (2) 1 Tes 5,18 . 1 : 2 Tim 2,26 . 4 : (1) Heb 10,7 . (2) Heb 10,9 . (3) Heb 10,36 . (4) Heb 13,21 . 13 
2 gen. enk.  thelèmatos 16 3 13 1 12 1 : Rom 15,32 . 2 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 7,37 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 8,5 .   4 : (1) Ef 1,1 . (2) Ef 1,5 . (3) Ef 1,9 . (4) Ef 1,11 . 2 : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,9 .   1 : 2 Tim 1,1 .   12   
3 dat.  enk. thelèmati 10 4 6 1 5 1 : Rom 1,10 .         1 : Kol 4,12 .     1 : Heb 10,10 .
  Totaal   86 30 56 18 35 28 

thelèma (wil)  bijbel  OT  NT ev. Mt  Mc  Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
thelèma (tou) theou     11 1   10 1     1 1     2           1   3   1       6 4
thelèma tou patros     3 3                                                  
thelèmatos (tou) theou     7       7 1 1 2   1   1       1                     7  
thelèmati tou theou     2       2 1           1                             2  
Totaal       23 4 19 3 1 2 1 2   2 2     1     1   3   1       15 4

thelèma (wil)  NT ev. Mt  Mc  Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb 1 Pe 1 Joh P.  A.b 
thelèma (tou) theou 11 1   10 1 : Rom 12,2 .     1 : Gal 1,4 . 1 : Ef 6,6 .   2  : (1) 1 Tes 4,3 . (2) 1 Tes 5,18 .   1 : Heb 10,36 . 3 1 6 4
thelèma tou patros 3 3                              
thelèmatos (tou) theou 7       7 1 : Rom 15,32 . 1 : 1 Kor 1,1 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 8,5 .   1 : Ef 1,1 . 1 : Kol 1,1 .   1 : 2 Tim 1,1 .       7  
thelèmati tou theou 2       2 1  : Rom 1,10 .         1  : Kol 4,12           2  
Totaal   23 4 19 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 15 4

thelèma (wil)  NT ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb 1 Pe 1 Joh P.  A.b 
thelèmatos (tou) theou 7   7 1 : Rom 15,32 . 1 : 1 Kor 1,1 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 8,5   1 : Ef 1,1 . 1 : Kol 1,1 .   1 : 2 Tim 1,1       7  
Totaal   23 4 19 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 15 4

De zeven verzen waarin thelèmatos theou (van de wil van God) in het N.T. voorkomt , staat telkens na het voorzetsel dia (door) en slechts in deze zeven verzen in de brieven van Paulus .

- theos (God) . theos (God)  . Taalgebruik in het N.T. : theos (God) . Taalgebruik in Brieven : theos (God) . Taalgebruik in Fil : theos (God) . Taalgebruik in Kol : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju .

theos (God)  bijbel  OT  NT Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  Fil  
nom. 1686  1311  287  15  17  58  287 - 124 = 163  20 
gen.  1517  770  641  28  31  70 43  56  641 - 281 = 360   53  10 
dat.  433  249  154  13  154 - 44 = 110  13 
acc.  496  300  142  23  12  30  142 - 80 = 62 
Totaal   4132  2630  1224  44  44  117  76  157   1224 - 529 = 695 91  23 

 

  theos (God)  bijbel  OT  NT syn.. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
1 nom. mann. enk. theos 1686  1399  287  29 46 163  32  30  18    22  11        143 20
2 gen. mann. enk.  theou 1517  876  641  129 172 360   71  46  33  15  20  10  14  15  15  29  20  29  293 67
3 dat.  mann. enk. theô(i) 433  279  154  14 18 110  27  14  12        97  13 
4 acc.  mann. enk. theon 496  354  142  33 45 62  14              43 19
  Totaal   4132  2908  1224  205 281 695 144  93  70   30  31  23  20  35  17  21  13  12  65  15  36  52  4 576  119 

http://www.interlevensbeschouwelijk.be/ntbrieven taalgebruik.htm
-

- Timotheos (Timoteüs) . Taalgebruik in N.T. : Timotheos (Timoteüs) . Taalgebruik in N.T. : Timotheos (Timoteüs) .

  timotheos bijbel OT N.T. Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Film Heb
1 nom. mann. enk. timotheos 20  12  1 : Hnd 16,1 . 1 : Hnd 17,14 . 1 : Hnd 18,5 .   1 : Hnd 20,4 . 1 : Rom 16,21 1 : 1 Kor 16,10 1 : 2 Kor 1,1 1 : Fil 1,1 1 : Kol 1,1 1 : 1 Tes 1,1 1 : 2 Tes 1,1     1 : Film 1,1   
2 voc.  mann. enk. timothee 2   2                                
3 gen. mann. enk. timotheou                              
4 dat. mann. enk. timotheô(i)                                 
5 acc. mann. enk. timotheon  14    1 : Hnd 17,15     1 : Hnd 19,22     1 : 1 Kor 4,17   1 : Fil 2,19   1 : 1 Tes 3,2         1 : Heb 13,23
  totaal   42  18  24  18  2

- Timotheos (Timoteüs) . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 16,1 . (2) Hnd 17,14 . (3) Hnd 18,5 . (4) Hnd 20,4 . Timoteüs was een leerling in Lystra . Hij was de zoon van een gelovige Joodse moeder en een Griekse vader . Hij stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium . Paulus , vergezeld van Silas , ontmoette Timoteüs bij zijn tweede zendingsreis (Hnd 16,1) . Hij liet hem besnijden . Hij werd een zendingsgenoot van Paulus . Tijdens die tweede zendingsreis van Paulus stuurden de gelovigen van Berea Paulus naar Athene terwijl Silas en Timoteüs in Berea bleven (Hnd 17,14) . Silas en Timoteüs kwamen Paulus vervoegen in Korinte (na zijn vertrek uit Athene) (Hnd 18,5) . Timoteüs was één van de zeven begeleiders van Paulus naar Griekenland via Macedonië (Hnd 20,4) . In twee brieven wordt Timoteüs door Paulus aangehaald . In zes brieven is Timoteüs medeauteur : (1) 2 Kor 1,1 . (2) Fil 1,1 . (3) Kol 1,1 . (4) 1 Tes 1,1 . (5) 2 Tes 1,1 . (6) Film 1,1 .


 

 

 

U

 

V

 

W

 

X

 

Y

 

Z