- WEBSITEWEGWIJZER - BRIEF AAN DE EFEZIERS HOOFDSTUK 2, Ef 2 - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,13-18 .

Bijbeluitleg per pericope : - Ef 1,1-2 - Ef 1,3-14 - Ef 1,15-23 - Ef 2,1-22 - Ef 3,1-21 - Ef 4,1-16 - Ef 4,17-5,2 - Ef 5,3-20 - Ef 5,21-6,9 - Ef 6,10-20 - Ef 6,21-23 -
Uitleg vers per vers : - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

- Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT) : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT) .
- Griekse tekst - Septuaginta : http://www.greekbible.com/index.php . Griekse tekst - Septuaginta .
- Aramees - Peshitta NT : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Aramees - Peshitta .
- Vulgata : http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_PXT.HTM . Vulgata .
- Statenvertaling : http://www.statenvertaling.net/bijbel/efez/2.html . Statenvertaling .
- Willibrordvertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=70070,70091 . Willibrordvertaling .
- De Nieuwe Vertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=70070,70091 . De Nieuwe Vertaling .
- De Naardense bijbel : http://naardensebijbel.nl/zoek.php . De Naardense bijbel .
- Bible de Jérusalem : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Bible de Jérusalem .
- King James Bible : http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=5182024 . King James Bible .
- Luther Bibel : http://www.die-bibel.de/online-bibeln/luther-bibel-1984/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/59/20001/29999/ch/af17f2be751b9117f86277ad74a4a067/. Luther Bibel .
- Arabisch :http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Arabisch .


Bibliografie - DE BRIEF AAN DE EFEZIERS -

Ef 1,1-2 : Schrijver, lezers, groet - Ef 1,1-2 -
Ef 1,3-14 : Loflied - Ef 1,3-14 -
Ef 1,15-23 : Dankzegging en gebed - Ef 1,15-23 -
- Ef 2,1-22 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Ef 2,1-22 -
Ef 3,1-21 : Paulus' dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -
Ef 4,1-16 : Eenheid in verscheidenheid - Ef 4,1-16 -
Ef 4,17-5,2 : De oude en de nieuwe mens - Ef 4,17-5,2 -
Ef 5,3-20 : Kinderen van het licht - Ef 5,3-20 -
Ef 5,21-6,9 : Huisregels - Ef 5,21-6,9 -
Ef 6,10-20 : De wapenrusting van God
Ef 6,21-23 : Slotmededeling en zegenwens

- Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -

Ef 2,1 - Ef 2,1 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, 2. 1 et vos cum essetis mortui delictis et peccatis vestris 1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; [1] Ook* u* die dood was door uw dwalingen en uw zonden, [1] U was dood door de misstappen en zonden 2:1 Ook ú die doden zijt geweest in uw misdaden en uw zonden 1. Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés

King James Bible . [1] And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;
Luther-Bibel . Das neue Leben als Geschenk der Gnade 21Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden,

Tekstuitleg van Ef 2,1 .

Ef 2,2 - Ef 2,2 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας: 2 in quibus aliquando ambulastis secundum saeculum mundi huius secundum principem potestatis aeris huius spiritus qui nunc operatur in filios diffidentiae 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; [2] waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de god van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht*, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen … [2] waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Efeziërs 2:2 waarin ge vroeger gewandeld hebt volgens de maatstaf van deze eeuw en de overste van de zeggenschap in de lucht: de geest die ook nú werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid, 2. dans lesquels vous avez vécu jadis, selon le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, cet Esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent...

King James Bible . [2] Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:
Luther-Bibel . 2in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams.

Tekstuitleg van Ef 2,2 .

 

Ef 2,3 - Ef 2,3 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί: 3 in quibus et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostrae facientes voluntates carnis et cogitationum et eramus natura filii irae sicut et ceteri 3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; [3] Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn*, zoals de anderen. [3] Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 2:3 onder wie ook wíj hebben verkeerd in de verlangens van ons vlees, toen we alles deden wat het vlees en de gedachten wilden: uit genade zijt ge gered! Van nature waren wij, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns, 3. Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres...

King James Bible . [3] Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
Luther-Bibel . 3Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unsres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die andern.

Tekstuitleg van Ef 2,3 .

Ef 2,4 - Ef 2,4 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 4 Deus autem qui dives est in misericordia propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, [4] Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, [4] Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 2:4 maar God, die rijk is in ontferming, heeft door zijn veelvuldige liefde waarmee hij ons heeft liefgehad 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés,

King James Bible . [4] But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
Luther-Bibel . 4Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat,

Tekstuitleg van Ef 2,4 .

 

Ef 2,5 - Ef 2,5 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι 5 et cum essemus mortui peccatis convivificavit nos Christo gratia estis salvati 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), [5] ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. [5] heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 2:5 ook óns, die in misdaden doden waren, met de Christus mee levend gemaakt vanwege genade zijt ge mensen die gered zijn; 5. alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés ! -

King James Bible . [5] Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)
Luther-Bibel . 5auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden –;

Tekstuitleg van Ef 2,5 .

 

Ef 2,6 - Ef 2,6 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 et conresuscitavit et consedere fecit in caelestibus in Christo Iesu 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; [6] Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse* regionen, in Christus Jezus, [6] Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 2:6 hij heeft ons in Christus Jezus mee-opgewekt en met hem een zetel gegeven in de hemelse gewesten, 6. avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus.

King James Bible . [6] And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:
Luther-Bibel . 6und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus,

Tekstuitleg van Ef 2,6 .

 

Ef 2,7 - Ef 2,7 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 7 ut ostenderet in saeculis supervenientibus abundantes divitias gratiae suae in bonitate super nos in Christo Iesu 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. [7] om in de toekomstige eeuwen* de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. [7] Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 2:7 om in de eeuwen die komen de allesovertreffende rijkdom van zijn genade te tonen in goedgunstigheid over ons in Christus Jezus. 7. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.

King James Bible . [7] That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.
Luther-Bibel . 7damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus.

Tekstuitleg van Ef 2,7 .

 

Ef 2,8 - Ef 2,8 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως: καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον: 8 gratia enim estis salvati per fidem et hoc non ex vobis Dei enim donum est 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; [8] Inderdaad,* aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; [8] Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 2:8 Ja, vanwege de genade zijt gij mensen die gered zijn door het geloof; en dat niet dankzij uzelf: Gods gave is het; 8. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ;

King James Bible . [8] For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
Luther-Bibel . 8Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es,

Tekstuitleg van Ef 2,8 .

 

Ef 2,9 - Ef 2,9 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 9 non ex operibus ut ne quis glorietur 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. [9] u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. [9] en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 2:9 niet dankzij uw werken,- laat niemand zich daarop beroemen! 9. il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier.

King James Bible . [9] Not of works, lest any man should boast.
Luther-Bibel . 9 nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme.

Tekstuitleg van Ef 2,9 .

 

Ef 2,10 - Ef 2,10 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 10 ipsius enim sumus factura creati in Christo Iesu in operibus bonis quae praeparavit Deus ut in illis ambulemus 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. [10] Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven. [10] Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zullen wandelen. 10. Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions.

King James Bible . [10] For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
Luther-Bibel . 10Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden

Tekstuitleg van Ef 2,10 .

 

Ef 2,11 - Ef 2,11 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, 11 propter quod memores estote quod aliquando vos gentes in carne qui dicimini praeputium ab ea quae dicitur circumcisio in carne manufacta 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; [11] Besef* dus goed dat u – vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep besnedenen noemen – [11] Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 2:11 Daarom, weest indachtig dat ééns gíj, de heidenvolkeren, die om hun vlees 'voorhuid' werden genoemd door wat zich 'besnijdenis' noemde, een ingreep van mensenhanden in het vlees!, 11. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens - qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez appelés » prépuce » par ceux qui s'appellent » circoncision », . . . d'une opération pratiquée dans la chair ! -

King James Bible . [11] Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;
Luther-Bibel . 11Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind,

Tekstuitleg van Ef 2,11 .

 

Ef 2,12 - Ef 2,12 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 12 quia eratis illo in tempore sine Christo alienati a conversatione Israhel et hospites testamentorum promissionis spem non habentes et sine Deo in mundo 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. [12] besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. [12] bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 2:12 dat ge toentertijd zonder Christus zijt geweest, verstoken van het burgerschap van Israël en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. 12. rappelez-vous qu'en ce temps-là vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde !

King James Bible . [12] That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:
Luther-Bibel . 12dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.

Tekstuitleg van Ef 2,12 .

Liturgische lezing 16de (zestiende) zondag door het jaar B : Ef 2,13-18 . Verwijzing : Ef 2,13-18 .
Broeders en zusters, door het bloed van Christus zijt gij, die eertijds veraf waart, thans in Christus Jezus dichtbij gekomen. Want Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidingsmuur heeft neergehaald door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen, namelijk de wet der geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen, en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood. En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren. Want in Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.

Ef 2,13 - Ef 2,13 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische tekst : 16zdhjB Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. 13 nunc autem in Christo Iesu vos qui aliquando eratis longe facti estis prope in sanguine Christi Broeders en zusters, door het bloed van Christus zijt gij, die eertijds veraf waart, thans in Christus Jezus dichtbij gekomen.   13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. [13] Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. [13] Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 2:13 Maar nu zijt gij die ééns ver weg zijt geweest door Christus Jezus 'nabij' geworden (Jes. 57,19), door het bloed van de Christus. 13. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ.

King James Bible . [13] But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.
Luther-Bibel . 13Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch das Blut Christi.

Tekstuitleg van Ef 2,13 .

Ef 2,14 - Ef 2,14 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische tekst : 16zdhjB Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, 14 ipse est enim pax nostra qui fecit utraque unum et medium parietem maceriae solvens inimicitiam in carne sua Want Hij is onze Vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidingsmuur heeft neergehaald door in zijn vlees de vijandschap te vernietigen,  14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, [14] Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden* één gemaakt heeft, en de scheidsmuur* heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap*, [14] Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken   2:14 Want hij is onze vrede, die de beide delen één gemaakt heeft en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, heeft weggebroken met inzet van zijn vlees, 14. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine,

King James Bible . [14] For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;
Luther-Bibel . 14Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes

Tekstuitleg van Ef 2,14 .

5. ειρηνη = eirènè (vrede) . Taalgebruik in het NT : eirènè (vrede) . Taalgebruik in de LXX : eirènè (vrede) . Een vorm van ειρηνη = eirènè (vrede) in de LXX (294) , in het NT (91) .

eirènè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.  
nom. + dat.vr. enk.  151  105  46  34  10 
gen. vr. enk. eirènès  68  49  19  15  2
acc. vr. enk. eirènèn   102  80  22  9
Totaal  321  234  87  13  57  16  21 

eirènè (vrede) bijbel OT NT syn. ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb
nom. + dat.vr. enk. eirènè(i) 151  105  46  10  25  4 : (1) Rom 1,7 . (2) Rom 2,10 . (3) Rom 8,6 . (4) Rom 14,17 . 3 : (1) 1 Kor 1,3 . (2) 1 Kor 7,15 . (3) 1 Kor 16,11 . 1 : 2 Kor 1,2 . 3 : (1) Gal 1,3 . (2) Gal 5,22 . (3) Gal 6,16 . 3 : (1) Ef 1,2 . (2) Ef 2,14 . (3) Ef 6,23 . 2 : (1) Fil 1,2 . (2) Fil 4,7 . 2 : (1) Kol 1,2 . (2) Kol 3,15 . 2 : (1) 1 Tes 1,1 . (2) 1 Tes 5,3 . 1 : 2 Tes 1,2 . 1 : 1 Tim 1,2 . 1 : 2 Tim 1,2 . 1 : Tit 1,4 . 1 : Film3 .
gen. vr. enk. eirènès  68  49  19  2 12  5 : (1) Rom 3,17 . (2) Rom 14,19 . (3) Rom 15,13 . (4) Rom 15,33 . (5) Rom 16,20 . 1 : 1 Kor 14,33 . 1 : 2 Kor 13,11 2 : (1) Ef 4,3 . (2) Ef 6,15 . 1 : Fil 4,9 . 1 : 1 Tes 5,23 . 1 : 2 Tes 3,16 . 3 : (1) Heb 7,2 . (2) Heb 11,31  . (3) Heb 13,20  .
acc. vr. enk. eirènèn   102  80  22  9 1 : Rom 5,1 . 2 : (1) Ef 2,15 . (2) Ef 2,17 . 1 : 2 Tes 3,16 . 1 : 2 Tim 2,22 . 1 : Heb 12,14  .
Totaal  321  234  87  16  21  43 10 

- Lat. pax . Fr. paix . E. peace . Ned. vrede . D. Friede .

8. act. part. aor. nom. mann. enk. ποιησας = poièsas (makende, scheppende) van het werkw. ποιεω = poieô (doen, maken) . Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken) . Taalgebruik in de LXX : poieô (doen, maken) . Een vorm van poieô (doen, maken) in de LXX (3390) , in het NT (565) .

poieô (doen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
act. part. aor. nom. mann. enk. poièsas 50  30  20 

19. acc. vr. enk. εχθραν = echthran van het zelfst. naamw. εχθρα = echthra (vijandschap) . Zie : εχθρος = echthros (vijand) . Taalgebruik in Tenakh : echthros (vijand) . Bijbel (17) : (1) Gn 3,15 . (2) Nu 35,20 . (3) Nu 35,22 . (4) Js 63,10 . (5) Jr 9,7 . (6) Ez 35,5 . (7) Ez 35,11 . (8) Mi 2,8 . (9) Spr 6,35 . (10) Spr 10,18 . (11) Spr 26,26 . (12) 1 Mak 11,40 . (13) 1 Mak 13,17 . (14) Sir 6,9 . (15) Sir 37,2 . (16) Ef 2,14 . (17) Ef 2,16 . Een vorm van εχθρα = echthra in de LXX (14) , in het NT (6) .
- Hebreeuws . וֱאֵיבָה = wë'e(j)bhâh (en vijandschap) < prefix verbindingswoord wë + zelfst. naamw. vr. enk. אֵיבָה = 'e(j)bhâh (vijandschap) . Zie אָיַב = 'âjabh (vijandig zijn) . Taalgebruik in Tenakh : 'âjabh (vijandig zijn) . Getalwaarde : aleph = 1 , jod = 10 , beth = 2 ; totaal : 13 . Structuur : 1 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (1) : Gn 3,15 .
- אֵיבָה = 'e(j)bhâh (vijandschap) . Tenakh (1) : Nu 35,23 .
- Er is een klankgelijkenis tussen het Hebreeuwse woord אֵיבָה = 'e(j)bhâh -> eva (vijandschap) en het Griekse woord ευα = Eva , vertaling van het Hebreeuwe חַוָּה = chawwâh (Eva) . Taalgebruik in Tenakh : chawwâh (Eva) . Getalwaarde : chet = 8 , waw = 6 , he = 5 ; totaal : 19 . Structuur : 8 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 .
- Latijn . acc. vr. enk. inimicitiam van het zelfst. naamw. inimicitia (vijandschap) . Tenakh (6) : (1) 1 Mak 13,17 . (2) Sir 6,9 . (3) Sir 28,9 . (4) Sir 37,2 . (5) Ef 2,14 . (6) Ef 2,16 . acc. vr. mv. inimicitias van het zelfst. naamw. inimicitia (vijandschap) . Tenakh (6) : (1) Gn 3,15 . (2) Gn 26,21 . (3) Ez 25,15 . (4) 1 Mak 7,26 . (5) 1 Mak 9,51 . (6) 1 Mak 11,40 .

Ef 2,15 - Ef 2,15 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische tekst : 16zdhjB Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 15 legem mandatorum decretis evacuans ut duos condat in semet ipsum in unum novum hominem faciens pacem namelijk de wet der geboden met haar verordeningen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit de twee, één nieuwe Mens te scheppen,  15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; [15] de wet* met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe* mens te scheppen, [15] en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede   2:15 door de Wet, vol geboden in de vorm van menselijke verordeningen, buiten werking te stellen, om de twee met inzet van zichzelf te herscheppen tot één nieuwe mens, zo vrede stichtend, 15. cette Loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme Nouveau, faire la paix,

King James Bible . [15] Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;
Luther-Bibel . 15hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache

Tekstuitleg van Ef 2,15 .

 

Ef 2,16 - Ef 2,16 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische tekst : 16zdhjB Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 16 et reconciliet ambos in uno corpore Deo per crucem interficiens inimicitiam in semet ipso en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.  16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. [16] en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan* Hij de vijandschap heeft gedood. [16] en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.   2:16 en om die beide in één lichaam te verzoenen met God, door middel van het kruis, zo de vijandschap dodend met inzet van zichzelf. 16. et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix : en sa personne il a tué la Haine.

King James Bible . [16] And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:
Luther-Bibel . 16und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst.

Tekstuitleg van Ef 2,16 . Het vers Ef 2,16 telt 17 woorden en 87 letters . De getalwaarde van Ef 2,16 is 13386 (2 X 11 X 563) .

Ef 2,16.12. gen. mann. enk. σταυρου = staurou van het zelfstandig naamw. σταυρος = stauros (kruis) . Taalgebruik : stauroô (kruisigen) . Br. (6) : (1) 1 Kor 1,18 . (2) Gal 5,11 . (3) Ef 2,16 . (4) Fil 2,8 . (5) Fil 3,18 . (6) Kol 1,20 .
- Lat. crucifigere (crux - kruis ) . Fr. crucifier . Ned. kruisigen (k-r-) . Een vorm van σταυρος = stauros in het NT (27) .

stauros (kruis)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. mann. enk. stauros 
2 gen. mann. enk. staurou   13  13 
3 dat. mann. enk. staurô(i) 
4 acc. mann. enk. stauron  10  10 
totaal 28  28  11  13  17  11 

Ef 2,16.13. act. part. aor. nom. mann. enk. αποκτεινας = apokteinas (dodende) van het werkw. αποκτεινω = apokteinô (doden) . Taalgebruik in de LXX : apokteinô (doden, vermoorden) . Taalgebruik in het NT : apokteinô (doden, vermoorden) . Bijbel (3) : (1) Gn 4,15 . (2) Joh 16,2 . (3) Ef 2,16 . Een vorm van αποκτεινω = apokteinô in de LXX (243) , in het NT (74) .

Ef 2,16.15. acc. vr. enk. εχθραν = echthran van het zelfst. naamw. εχθρα = echthra (vijandschap) . Zie : εχθρος = echthros (vijand) . Taalgebruik in Tenakh : echthros (vijand) . Bijbel (17) : (1) Gn 3,15 . (2) Nu 35,20 . (3) Nu 35,22 . (4) Js 63,10 . (5) Jr 9,7 . (6) Ez 35,5 . (7) Ez 35,11 . (8) Mi 2,8 . (9) Spr 6,35 . (10) Spr 10,18 . (11) Spr 26,26 . (12) 1 Mak 11,40 . (13) 1 Mak 13,17 . (14) Sir 6,9 . (15) Sir 37,2 . (16) Ef 2,14 . (17) Ef 2,16 . Een vorm van εχθρα = echthra in de LXX (14) , in het NT (6) .
- Hebreeuws . וֱאֵיבָה = wë'e(j)bhâh (en vijandschap) < prefix verbindingswoord wë + zelfst. naamw. vr. enk. אֵיבָה = 'e(j)bhâh (vijandschap) . Zie אָיַב = 'âjabh (vijandig zijn) . Taalgebruik in Tenakh : 'âjabh (vijandig zijn) . Getalwaarde : aleph = 1 , jod = 10 , beth = 2 ; totaal : 13 . Structuur : 1 - 1 - 2 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (1) : Gn 3,15 .
- אֵיבָה = 'e(j)bhâh (vijandschap) . Tenakh (1) : Nu 35,23 .
- Er is een klankgelijkenis tussen het Hebreeuwse woord אֵיבָה = 'e(j)bhâh -> eva (vijandschap) en het Griekse woord ευα = Eva , vertaling van het Hebreeuwe חַוָּה = chawwâh (Eva) . Taalgebruik in Tenakh : chawwâh (Eva) . Getalwaarde : chet = 8 , waw = 6 , he = 5 ; totaal : 19 . Structuur : 8 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 1 .
- Latijn . acc. vr. enk. inimicitiam van het zelfst. naamw. inimicitia (vijandschap) . Tenakh (6) : (1) 1 Mak 13,17 . (2) Sir 6,9 . (3) Sir 28,9 . (4) Sir 37,2 . (5) Ef 2,14 . (6) Ef 2,16 . acc. vr. mv. inimicitias van het zelfst. naamw. inimicitia (vijandschap) . Tenakh (6) : (1) Gn 3,15 . (2) Gn 26,21 . (3) Ez 25,15 . (4) 1 Mak 7,26 . (5) 1 Mak 9,51 . (6) 1 Mak 11,40 .

Ef 2,17 - Ef 2,17 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische tekst : 16zdhjB Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς: 17 et veniens evangelizavit pacem vobis qui longe fuistis et pacem his qui prope En Hij is gekomen en Hij heeft vrede verkondigd aan u die veraf waart en vrede aan hen die dichtbij waren.   17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. [17] En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. [17] Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren:   2:17 Bij zijn komst heeft hij u verkondigd: 'vrede voor wie ver weg zijn en vrede voor wie nabij zijn' (Jes. 57,19), 17. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches :

King James Bible . [17] And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.
Luther-Bibel . 17Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren.

Tekstuitleg van Ef 2,17 . Het vers Ef 2,17 telt 10 (2 X 5) woorden en 53 letters . De getalwaarde van Ef 2,17 is 4705 (5 X 941) .

Ef 2,17.4. acc. vr. enk. ειρηνην = eirènèn van het zelfst. naamw. ειρηνη = eirènè (vrede) . Taalgebruik in het NT : eirènè (vrede) . Taalgebruik in de LXX : eirènè (vrede) . Ef (2) : (1) Ef 2,15 . (2) Ef 2,17 . Een vorm van ειρηνη = eirènè (vrede) in de LXX (294) , in het NT (91) .

eirènè  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.  
nom. + dat.vr. enk.  151  105  46  34  10 
gen. vr. enk. eirènès  68  49  19  15  2
acc. vr. enk. eirènèn   102  80  22  9
Totaal  321  234  87  13  57  16  21 

eirènè (vrede) bijbel OT NT syn. ev.   Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb
nom. + dat.vr. enk. eirènè(i) 151  105  46  10  25  4 : (1) Rom 1,7 . (2) Rom 2,10 . (3) Rom 8,6 . (4) Rom 14,17 . 3 : (1) 1 Kor 1,3 . (2) 1 Kor 7,15 . (3) 1 Kor 16,11 . 1 : 2 Kor 1,2 . 3 : (1) Gal 1,3 . (2) Gal 5,22 . (3) Gal 6,16 . 3 : (1) Ef 1,2 . (2) Ef 2,14 . (3) Ef 6,23 . 2 : (1) Fil 1,2 . (2) Fil 4,7 . 2 : (1) Kol 1,2 . (2) Kol 3,15 . 2 : (1) 1 Tes 1,1 . (2) 1 Tes 5,3 . 1 : 2 Tes 1,2 . 1 : 1 Tim 1,2 . 1 : 2 Tim 1,2 . 1 : Tit 1,4 . 1 : Film3 .
gen. vr. enk. eirènès  68  49  19  2 12  5 : (1) Rom 3,17 . (2) Rom 14,19 . (3) Rom 15,13 . (4) Rom 15,33 . (5) Rom 16,20 . 1 : 1 Kor 14,33 . 1 : 2 Kor 13,11 2 : (1) Ef 4,3 . (2) Ef 6,15 . 1 : Fil 4,9 . 1 : 1 Tes 5,23 . 1 : 2 Tes 3,16 . 3 : (1) Heb 7,2 . (2) Heb 11,31  . (3) Heb 13,20  .
acc. vr. enk. eirènèn   102  80  22  9 1 : Rom 5,1 . 2 : (1) Ef 2,15 . (2) Ef 2,17 . 1 : 2 Tes 3,16 . 1 : 2 Tim 2,22 . 1 : Heb 12,14  .
Totaal  321  234  87  16  21  43 10 
Ef 2,18 - Ef 2,18 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Liturgische tekst : 16zdhjB Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ὅτι δι' αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 18 quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem Want in Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader.  18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. [18] Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader. [18] dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 2:18 want door hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader. 18. par lui nous avons en effet, tous deux en un seul Esprit, libre accès auprès du Père.

King James Bible . [18] For through him we both have access by one Spirit unto the Father.
Luther-Bibel . 18Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater.

Tekstuitleg van Ef 2,18 .

 

Ef 2,19 - Ef 2,19 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 19 ergo iam non estis hospites et advenae sed estis cives sanctorum et domestici Dei 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; [19] Zo* bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, [19] Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 2:19 Dus zijt ge dan geen 'vreemdelingen en bijwoners' meer, nee, ge zijt medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu.

King James Bible . [19] Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;
Luther-Bibel . 19 So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen,

Tekstuitleg van Ef 2,19 .

 

Ef 2,20 - Ef 2,20 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, 20 superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Iesu 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; [20] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten*, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. [20] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is 20. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même.

King James Bible . [20] And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;
Luther-Bibel . 20 erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist,

Tekstuitleg van Ef 2,20 .

 

Ef 2,21 - Ef 2,21 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 21 in quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; [21] Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit* het uit tot een heilige tempel in de Heer. [21] Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 2:21 op wie heel dat welsaamgevoegde gebouw uitgroeit tot een heilige tempel, in de Heer, 21. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ;

King James Bible . [21] In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
Luther-Bibel . 21auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn.

Tekstuitleg van Ef 2,21 .

 

Ef 2,22 - Ef 2,22 : Ook de heidenen zijn met God verzoend - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- Ef (Efese) -- Ef 2 -- Ef 2,1-22 - Ef 2,1 - Ef 2,2 - Ef 2,3 - Ef 2,4 - Ef 2,5 - Ef 2,6 - Ef 2,7 - Ef 2,8 - Ef 2,9 - Ef 2,10 - Ef 2,11 - Ef 2,12 - Ef 2,13 - Ef 2,14 - Ef 2,15 - Ef 2,16 - Ef 2,17 - Ef 2,18 - Ef 2,19 - Ef 2,20 - Ef 2,21 - Ef 2,22 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι. 22 in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest. [22] Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de Geest. [22] in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 2:22 in wie ook gij mee-opgebouwd wordt tot behuizing van God, in de Geest. 22. en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans l'Esprit.

King James Bible . [22] In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.
Luther-Bibel . 22Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.

Tekstuitleg van Ef 2,22 .


 

- Hebreeuwse tekst OF modern Hebreeuws NT

גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃ .1 אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃ .2 וגם אנחנו כלנו בתוכם הלכנו לפנים בתאות הבשר לעשות חפצי בשרנו ומחשבותינו ונהי אך בני רגז בטבענו כאשר בני אדם׃ .3 אבל האלהים המלא רחמים ברב אהבתו אשר אהב אתנו׃ .4 אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃ .5 ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃ .6 להראות בדרות הבאים את גדלת עשר חסדו בטובתו עלינו במשיח ישוע׃ .7 כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃ .8 לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃ .9 כי פעל אלהים אנחנו נבראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר הכין האלהים מקדם למען נתהלך בהם׃ .10 על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃ .11 כי אתם בעת ההיא הייתם בלי משיח מוזרים לעדת ישראל ונכרים לבריתות ההבטחה באין תקוה ובאין לכם אלהים בעולם׃ .12 ועתה בישוע המשיח אתם הרחוקים מאז הייתם קרובים בדם המשיח׃ .13 כי הוא שלומנו אשר עשה השנים לאחד והרס מחיצת הגדר׃ .14 בבטלו האיבה בבשרו את תורת המצות בגזרותיהן לברא בנפשו את השנים לאיש אחד חדש ויעש שלום׃ .15 וירצה את שניהם בגוף אחד לאלהים על ידי צליבתו בהמיתו בנפשו את האיבה׃ .16 ויבא ויבשר שלום לכם הרחוקים והקרובים׃ .17 כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃ .18 לכן אינכם עוד גרים ותושבים כי אתם בני עיר אחת עם הקדשים ובני בית אלהים׃ .19 בנוים על יסוד השליחים והנביאים וישוע המשיח הוא אבן הפנה׃ .20 אשר חבר בו יחד הבנין כלו עדי יגבה להיכל קדש ליהוה׃ .21 ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלהים ברוח׃ .22


- Griekse tekst - Septuaginta

1Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, 2ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας: 3ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί: 4ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 5καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι 6καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 7ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ' ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως: καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον: 9οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. 10αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. 11Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, 12ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 13νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. 14Αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, 15τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, 16καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. 17καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς: 18ὅτι δι' αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. 19ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 20ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, 21ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 22ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.


- Aramees - Peshitta

ܘܐܦ ܠܟܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ ܘܒܤܟܠܘܬܟܘܢ ܀ .1 ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܟܬܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܥܠܡܝܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܪܝܫ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܐܪ ܘܕܪܘܚܐ ܗܕܐ ܕܡܬܚܦܛܐ ܒܒܢܝܐ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܤܢܘܬܐ ܀ .2 ܒܗܢܘܢ ܥܒܕܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܐܬܗܦܟܢ ܒܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܪܓܝܓܬܐ ܕܒܤܪܢ ܘܥܒܕܝܢ ܗܘܝܢ ܨܒܝܢܐ ܕܒܤܪܢ ܘܕܬܪܥܝܬܢ ܘܒܢܝܐ ܗܘܝܢ ܕܪܘܓܙܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܀ .3 ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܥܬܝܪ ܒܪܚܡܘܗܝ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܤܓܝܐܐ ܕܐܚܒܢ ܀ .4 ܟܕ ܡܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܒܚܛܗܝܢ ܐܚܝܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܦܪܩܢ ܀ .5 ܘܐܩܝܡܢ ܥܡܗ ܘܐܘܬܒܢ ܥܡܗ ܒܫܡܝܐ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀ .6 ܕܢܚܘܐ ܠܥܠܡܐ ܕܐܬܝܢ ܪܒܘܬܐ ܕܥܘܬܪܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܘܒܤܝܡܘܬܗ ܕܗܘܬ ܥܠܝܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀ .7 ܒܛܝܒܘܬܗ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܦܪܩܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܗܕܐ ܠܐ ܗܘܬ ܡܢܟܘܢ ܐܠܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܀ .8 ܠܐ ܡܢ ܥܒܕܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܒܗܪ ܀ .9 ܒܪܝܬܐ ܚܢܢ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܕܐܬܒܪܝܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܥܒܕܐ ܛܒܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܛܝܒ ܐܠܗܐ ܕܒܗܘܢ ܢܗܠܟ ܀ .10 ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܗܕܝܢ ܕܐܢܬܘܢ ܥܡܡܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܒܤܪ ܗܘܝܬܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܥܘܪܠܘܬܐ ܡܢ ܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܙܘܪܬܐ ܘܐܝܬܝܗ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ ܒܒܤܪܐ ܀ .11 ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܡܫܝܚܐ ܘܢܘܟܪܝܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܡܢ ܕܘܒܪܐ ܕܐܝܤܪܝܠ ܘܐܟܤܢܝܐ ܗܘ ܠܕܝܬܩܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܘܕܠܐ ܤܒܪ ܗܘܝܬܘܢ ܘܕܠܐ ܐܠܗ ܒܥܠܡܐ ܀ .12 ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܪܚܝܩܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܩܪܝܒܐ ܗܘܝܬܘܢ ܒܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܀ .13 ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܫܝܢܢ ܗܘ ܕܥܒܕ ܬܪܬܝܗܝܢ ܚܕܐ ܘܫܪܐ ܤܝܓܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ ܀ .14 ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܒܒܤܪܗ ܘܢܡܘܤܐ ܕܦܘܩܕܐ ܒܦܘܩܕܢܘܗܝ ܒܛܠ ܕܠܬܪܝܗܘܢ ܢܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܠܚܕ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܥܒܕ ܫܝܢܐ ܀ .15 ܘܪܥܝ ܠܬܪܝܗܘܢ ܒܚܕ ܦܓܪ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܒܙܩܝܦܗ ܩܛܠ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܀ .16 ܘܐܬܐ ܤܒܪ ܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܠܪܚܝܩܐ ܘܠܩܪܝܒܐ ܀ .17 ܡܛܠ ܕܒܗ ܗܘ ܗܘܐ ܠܢ ܩܘܪܒܐ ܠܬܪܝܢ ܒܚܕܐ ܪܘܚ ܠܘܬ ܐܒܐ ܀ .18 ܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܟܤܢܝܐ ܘܠܐ ܬܘܬܒܐ ܐܠܐ ܒܢܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܘܒܢܝ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܀ .19 ܘܐܬܒܢܝܬܘܢ ܥܠ ܫܬܐܤܬܐ ܕܫܠܝܚܐ ܘܕܢܒܝܐ ܘܗܘ ܗܘܐ ܪܝܫ ܩܪܢܐ ܕܒܢܝܢܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀ .20 ܘܒܗ ܡܬܪܟܒ ܟܠܗ ܒܢܝܢܐ ܘܪܒܐ ܠܗܝܟܠܐ ܩܕܝܫܐ ܒܡܪܝܐ ܀ .21 ܟܕ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܡܬܒܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܥܡܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܘܚ ܀ .22


- Vulgata

2. 1 et vos cum essetis mortui delictis et peccatis vestris 2 in quibus aliquando ambulastis secundum saeculum mundi huius secundum principem potestatis aeris huius spiritus qui nunc operatur in filios diffidentiae 3 in quibus et nos omnes aliquando conversati sumus in desideriis carnis nostrae facientes voluntates carnis et cogitationum et eramus natura filii irae sicut et ceteri 4 Deus autem qui dives est in misericordia propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos 5 et cum essemus mortui peccatis convivificavit nos Christo gratia estis salvati 6 et conresuscitavit et consedere fecit in caelestibus in Christo Iesu 7 ut ostenderet in saeculis supervenientibus abundantes divitias gratiae suae in bonitate super nos in Christo Iesu 8 gratia enim estis salvati per fidem et hoc non ex vobis Dei enim donum est 9 non ex operibus ut ne quis glorietur 10 ipsius enim sumus factura creati in Christo Iesu in operibus bonis quae praeparavit Deus ut in illis ambulemus 11 propter quod memores estote quod aliquando vos gentes in carne qui dicimini praeputium ab ea quae dicitur circumcisio in carne manufacta 12 quia eratis illo in tempore sine Christo alienati a conversatione Israhel et hospites testamentorum promissionis spem non habentes et sine Deo in mundo 13 nunc autem in Christo Iesu vos qui aliquando eratis longe facti estis prope in sanguine Christi 14 ipse est enim pax nostra qui fecit utraque unum et medium parietem maceriae solvens inimicitiam in carne sua 15 legem mandatorum decretis evacuans ut duos condat in semet ipsum in unum novum hominem faciens pacem 16 et reconciliet ambos in uno corpore Deo per crucem interficiens inimicitiam in semet ipso 17 et veniens evangelizavit pacem vobis qui longe fuistis et pacem his qui prope 18 quoniam per ipsum habemus accessum ambo in uno Spiritu ad Patrem 19 ergo iam non estis hospites et advenae sed estis cives sanctorum et domestici Dei 20 superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Iesu 21 in quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino 22 in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu


- Statenvertaling

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader. 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; 22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.


- Willibrordvertaling

Hoofdstuk 2 Ook de heidenen zijn met God verzoend [1] Ook* u* die dood was door uw dwalingen en uw zonden, [2] waarin u eertijds hebt geleefd, toen u zich nog liet leiden door de god van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht*, de geest die nog altijd aan het werk is onder de ongehoorzamen … [3] Trouwens, ook wij allen hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zondige gedachten ons ingaven. Van nature waren wij een voorwerp van Gods toorn*, zoals de anderen. [4] Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, [5] ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. [6] Hij heeft ons samen met Hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse* regionen, in Christus Jezus, [7] om in de toekomstige eeuwen* de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. [8] Inderdaad,* aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; [9] u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. [10] Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven. [11] Besef* dus goed dat u – vroeger vanwege uw lichamelijk voorkomen de heidenen geheten, onbesnedenen genoemd door hen die zich vanwege een lichamelijke ingreep besnedenen noemen – [12] besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. [13] Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus. [14] Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden* één gemaakt heeft, en de scheidsmuur* heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap*, [15] de wet* met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe* mens te scheppen, [16] en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan* Hij de vijandschap heeft gedood. [17] En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. [18] Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader. [19] Zo* bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, [20] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten*, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. [21] Op Hem, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt, groeit* het uit tot een heilige tempel in de Heer. [22] Op Hem wordt ook u mee opgebouwd tot een woning van God, in de Geest.


- De Nieuwe Bijbelvertaling

Hoofdstuk 2 Eén in Christus [1] U was dood door de misstappen en zonden [2] waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. [3] Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. [4] Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, [5] heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. [6] Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. [7] Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. [8] Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God [9] en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. [10] Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. [11] Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – [12] bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. [13] Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. [14] Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken [15] en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede [16] en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. [17] Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: [18] dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. [19] Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, [20] gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. [21] Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, [22] in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.


- De Naardense bijbel

2:1 Ook ú die doden zijt geweest in uw misdaden en uw zonden Efeziërs 2:2 waarin ge vroeger gewandeld hebt volgens de maatstaf van deze eeuw en de overste van de zeggenschap in de lucht: de geest die ook nú werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid, 2:3 onder wie ook wíj hebben verkeerd in de verlangens van ons vlees, toen we alles deden wat het vlees en de gedachten wilden: uit genade zijt ge gered! Van nature waren wij, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns, 2:4 maar God, die rijk is in ontferming, heeft door zijn veelvuldige liefde waarmee hij ons heeft liefgehad 2:5 ook óns, die in misdaden doden waren, met de Christus mee levend gemaakt vanwege genade zijt ge mensen die gered zijn; 2:6 hij heeft ons in Christus Jezus mee-opgewekt en met hem een zetel gegeven in de hemelse gewesten, 2:7 om in de eeuwen die komen de allesovertreffende rijkdom van zijn genade te tonen in goedgunstigheid over ons in Christus Jezus. 2:8 Ja, vanwege de genade zijt gij mensen die gered zijn door het geloof; en dat niet dankzij uzelf: Gods gave is het; 2:9 niet dankzij uw werken,- laat niemand zich daarop beroemen! 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zullen wandelen. 2:11 Daarom, weest indachtig dat ééns gíj, de heidenvolkeren, die om hun vlees 'voorhuid' werden genoemd door wat zich 'besnijdenis' noemde, een ingreep van mensenhanden in het vlees!, 2:12 dat ge toentertijd zonder Christus zijt geweest, verstoken van het burgerschap van Israël en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. 2:13 Maar nu zijt gij die ééns ver weg zijt geweest door Christus Jezus 'nabij' geworden (Jes. 57,19), door het bloed van de Christus. 2:14 Want hij is onze vrede, die de beide delen één gemaakt heeft en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap, heeft weggebroken met inzet van zijn vlees, 2:15 door de Wet, vol geboden in de vorm van menselijke verordeningen, buiten werking te stellen, om de twee met inzet van zichzelf te herscheppen tot één nieuwe mens, zo vrede stichtend, 2:16 en om die beide in één lichaam te verzoenen met God, door middel van het kruis, zo de vijandschap dodend met inzet van zichzelf. 2:17 Bij zijn komst heeft hij u verkondigd: 'vrede voor wie ver weg zijn en vrede voor wie nabij zijn' (Jes. 57,19), 2:18 want door hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader. 2:19 Dus zijt ge dan geen 'vreemdelingen en bijwoners' meer, nee, ge zijt medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is 2:21 op wie heel dat welsaamgevoegde gebouw uitgroeit tot een heilige tempel, in de Heer, 2:22 in wie ook gij mee-opgebouwd wordt tot behuizing van God, in de Geest.


- Bible de Jérusalem

1. Et vous qui étiez morts par suite des fautes et des péchés 2. dans lesquels vous avez vécu jadis, selon le cours de ce monde, selon le Prince de l'empire de l'air, cet Esprit qui poursuit son œuvre en ceux qui résistent... 3. Nous tous d'ailleurs, nous fûmes jadis de ceux-là, vivant selon nos convoitises charnelles, servant les caprices de la chair et des pensées coupables, si bien que nous étions par nature voués à la colère tout comme les autres... 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés, 5. alors que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - c'est par grâce que vous êtes sauvés ! - 6. avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus. 7. Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. 8. Car c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ; 9. il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier. 10. Nous sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. 11. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens - qui étiez tels dans la chair, vous qui étiez appelés » prépuce » par ceux qui s'appellent » circoncision », . . . d'une opération pratiquée dans la chair ! - 12. rappelez-vous qu'en ce temps-là vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde ! 13. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ. 14. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, 15. cette Loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul Homme Nouveau, faire la paix, 16. et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul Corps, par la Croix : en sa personne il a tué la Haine. 17. Alors il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches : 18. par lui nous avons en effet, tous deux en un seul Esprit, libre accès auprès du Père. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. 20. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. 21. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ; 22. en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu, dans l'Esprit.


- King James Bible

[1] And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins; [2] Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience: [3] Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others. [4] But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, [5] Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;) [6] And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus: [7] That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. [8] For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: [9] Not of works, lest any man should boast. [10] For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. [11] Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands; [12] That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world: [13] But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. [14] For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us; [15] Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace; [16] And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby: [17] And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. [18] For through him we both have access by one Spirit unto the Father. [19] Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God; [20] And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone; [21] In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord: [22] In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.


- Luther Bibel

Das neue Leben als Geschenk der Gnade 21Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, 2in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. 3Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unsres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die andern. 4Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, 5auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr selig geworden –; 6und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, 7damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. 8Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, 9 nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. 10Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden 11Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, 12dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung; daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. 13Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch das Blut Christi. 14Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes 15hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache 16und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. 17Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. 18Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. 19 So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, 20 erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, 21auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. 22Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.


- Arabisch

وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا .1 التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في ابناء المعصية .2 الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والافكار وكنا بالطبيعة ابناء الغضب كالباقين ايضا .3 الله الذي هو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بها .4 ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح. بالنعمة انتم مخلّصون. .5 واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع .6 ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. .7 لانكم بالنعمة مخلّصون بالايمان وذلك ليس منكم. هو عطية الله. .8 ليس من اعمال كي لا يفتخر احد .9 لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها .10 لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد .11 انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا اله في العالم. .12 ولكن الآن في المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. .13 لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط .14 اي العداوة. مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما .15 ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. .16 فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين. .17 لان به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى الآب. .18 فلستم اذا بعد غرباء ونزلا بل رعية مع القديسين واهل بيت الله .19 مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية .20 الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. .21 الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا للّه في الروح .22


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar