BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN EFEZE HOOFDSTUK 3 - Ef 3 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Ef (Efese) -- Ef 3 -
- Ef 3,1-21 -- Ef 3,2-3a.5-6 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Brieven : overzicht - Brieven : taalgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- Brieven : commentaar -

Ef : overzicht - Ef : taalgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- Ef : commentaar -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Ef 1 , Ef 2 , Ef 3 , Ef 4 , Ef 5 , Ef 6
Bijbeluitleg per pericope : Ef 3,1-21
Uitleg vers per vers : - Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

- Ef 3,2-3a.5-6 :

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Ef 3,1-21 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -

Ef 3,1 - Ef 3,1 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1toutou charin egô paulos o desmios tou christou [ièsou] uper umôn tôn ethnôn  1 huius rei gratia ego Paulus vinctus Christi Iesu pro vobis gentibus    1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.   Paulus’ dienst onder de heidenen
[1] Daarom* is het dat ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus ter wille van u, de heidenvolken …  
[1] Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid.   1 ¶ Dankzij dit ben ik, Paulus, de gevangene van de Christus, van Jezus, voor ú, de heidenen,  1. C'est pourquoi moi, Paul, prisonnier du Christ à cause de vous, païens... 

King James Bible . [1] For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,
Luther-Bibel . 1 Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden -

Tekstuitleg van Ef 3,1 .

Tweede lezing op Openbaring van de Heer ABC : Ef 3,2-3a.5-6 . Verwijzing : Ef 3,2-3a.5-6 .
Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u is gegeven; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.

Ef 3,2 - Ef 3,2 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat Openbaring van de Heer ABC Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1toutou charin egô paulos o desmios tou christou [ièsou] uper umôn tôn ethnôn 2 ei ge èkousate tèn oikonomian tès charitos tou theou tès dotheisès moi eis umas  2 si tamen audistis dispensationem gratiae Dei quae data est mihi in vobis  Broeders en zusters, gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt die mij met het oog op u is gegeven;  2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;  [2] U* hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade, die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;  [2] U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is.   2 als ge tenminste hebt gehoord van het beheer van Gods genade die voor ú aan mij is gegeven:  2. Car vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, 

King James Bible . [2] If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to youward:
Luther-Bibel . 2 ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat:

Tekstuitleg van Ef 3,2 .

WANNEER BEGON ONZE BEDELING? http://www.goedbericht.nl/NT/Efeze/3-huishouding.htm .

Ef 3,3 - Ef 3,3 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat Openbaring van de Heer ABC Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
, 3 [oti] kata apokalupsin egnôristhè moi to mustèrion, kathôs proegrapsa en oligô,  3 quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum sicut supra scripsi in brevi   door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;  [3] aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik al in het kort heb beschreven.  [3] Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.   3 dat door openbaring aan mij het heilsgeheim bekend is gemaakt –zoals ik eerder in het kort al schreef–  3. m'accordant par révélation la connaissance du Mystère, tel que je viens de l'exposer en peu de mots : 

King James Bible . [3] How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,
Luther-Bibel . 3 Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs kürzeste geschrieben habe.

Tekstuitleg van Ef 3,3 .

Ef 3,4 - Ef 3,4 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 pros o dunasthe anaginôskontes noèsai tèn sunesin mou en tô mustèriô tou christou,  4 prout potestis legentes intellegere prudentiam meam in mysterio Christi     4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),  [4] Dientengevolge kunt u zich, wanneer u dit leest, een beeld vormen van mijn inzicht in het geheim van Christus.   [4] Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus.   4 waaraan ge, wanneer ge dit leest, u mijn inzicht kunt voorstellen in het heilsgeheim van de Christus.  4. à me lire, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du Mystère du Christ. 

King James Bible . [4] Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
Luther-Bibel . 4 Daran könnt ihr, wenn ihr's lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen.

Tekstuitleg van Ef 3,4 .

Ef 3,5 - Ef 3,5 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat Openbaring van de Heer ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 o eterais geneais ouk egnôristhè tois uiois tôn anthrôpôn ôs nun apekalufthè tois agiois apostolois autou kai profètais en pneumati, 5 quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis eius et prophetis in Spiritu  Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:   5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;  [5] Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten*:   [5] Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:  5 In andere generaties is het niet zo bekendgemaakt aan de zonen–en–dochters der mensen als het nu door de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten:  5. Ce Mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes, dans l'Esprit : 

King James Bible . [5] Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
Luther-Bibel . 5 Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist;

Tekstuitleg van Ef 3,5 .

Ef 3,6 - Ef 3,6 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat Openbaring van de Heer ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 einai ta ethnè sugklèronoma kai sussôma kai summetocha tès epaggelias en christô ièsou dia tou euaggeliou,   6 esse gentes coheredes et concorporales et conparticipes promissionis in Christo Iesu per evangelium  dat de heidenen in Christus Jezus medeerfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.   6 Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;  [6] dat de heidenen mede-erfgenamen* zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie,   [6] de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.  6 dat de heidenvolkeren mede–erfgenamen zijn, mede–lichaam van en mede–deelhebbers aan de aankondiging in Christus Jezus, door middel van de evangelieverkondiging,  6. les païens sont admis au même héritage, membres du même Corps, bénéficiaires de la même Promesse, dans le Christ Jésus, par le moyen de l'Évangile. 

King James Bible . [6] That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
Luther-Bibel . 6 nämlich dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium,

Tekstuitleg van Ef 3,6 .

Ef 3,7 - Ef 3,7 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ou egenèthèn diakonos kata tèn dôrean tès charitos tou theou tès dotheisès moi kata tèn energeian tès dunameôs autou.  7 cuius factus sum minister secundum donum gratiae Dei quae data est mihi secundum operationem virtutis eius    7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de werking Zijner kracht.  [7] waarvan ik bedienaar geworden ben krachtens de gave van Gods genade, mij geschonken door de werking van zijn macht.  [7] Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.  7 waarvan ik een bediende ben geworden ten gevolge van de gave van Gods genade, die aan mij gegeven is ten gevolge van de inwerking van zijn kracht!  7. Et de cet Évangile je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance :  

King James Bible . [7] Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.
Luther-Bibel . 7 dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist.

Tekstuitleg van Ef 3,7 .

Ef 3,8 - Ef 3,8 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 emoi tô elachistoterô pantôn agiôn edothè è charis autè, tois ethnesin euaggelisasthai to anexichniaston ploutos tou christou,   8 mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec in gentibus evangelizare ininvestigabiles divitias Christi    8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, 
[8] Aan mij, de minste van alle heiligen, is de genade gegeven om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, 
[8] Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,  8 Aan mij, de minste van alle heiligen, is deze genade gegeven: aan de heidenvolkeren het evangelie te verkondigen van de ondoorgrondelijke rijkdom van de Christus,  8. à moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens l'insondable richesse du Christ 

King James Bible . [8] Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
Luther-Bibel . 8 Mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi

Tekstuitleg van Ef 3,8 .

Ef 3,9 - Ef 3,9 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 kai fôtisai [pantas] tis è oikonomia tou mustèriou tou apokekrummenou apo tôn aiônôn en tô theô tô ta panta ktisanti,  9 et inluminare omnes quae sit dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in Deo qui omnia creavit     9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;  [9] en voor allen in het licht te stellen hoe het geheim* verwerkelijkt moet worden dat van eeuwigheid verborgen was in God, de schepper van alles,   [9] en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.   9 en in het licht te stellen hoe het beheer is van het heilsgeheim dat van de eeuwigheden af verborgen is geweest in God die alles heeft geschapen,   9. et de mettre en pleine lumière la dispensation du Mystère : il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses,  

King James Bible . [9] And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ: Amen.
Luther-Bibel . 9 und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat;

Tekstuitleg van Ef 3,9 .

Ef 3,10 - Ef 3,10 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 ina gnôristhè nun tais archais kai tais exousiais en tois epouraniois dia tès ekklèsias è polupoikilos sofia tou theou,   10 ut innotescat principibus et potestatibus in caelestibus per ecclesiam multiformis sapientia Dei   10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods;   [10] opdat nu aan de heerschappijen en de machten in de hemelse* regionen, door middel van de kerk, de rijk* geschakeerde wijsheid van God bekend zou worden.  [10] Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,  10 opdat nu aan de overheden en de gezagsdragers in de hemelse regionen door middel van de vergadering bekendgemaakt wordt de veelkleurige wijsheid van God,   10. pour que les Principautés et les Puissances célestes aient maintenant connaissance, par le moyen de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployée par Dieu  

King James Bible . [10] To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
Luther-Bibel . 10 damit jetzt kundwerde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde.

Tekstuitleg van Ef 3,10 .

Ef 3,11 - Ef 3,11 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 kata prothesin tôn aiônôn èn epoièsen en tô christô ièsou tô kuriô èmôn,  11 secundum praefinitionem saeculorum quam fecit in Christo Iesu Domino nostro    11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;  [11] Zo was zijn eeuwig voornemen, dat Hij uitgevoerd heeft in Christus Jezus, onze Heer.  [11] naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,   11 overeenkomstig het voornemen van eeuwigheden her dat hij heeft verwerkelijkt in Christus Jezus,  11. en ce dessein éternel qu'il a conçu dans le Christ Jésus notre Seigneur, 

King James Bible . [11] According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
Luther-Bibel . 11 Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserm Herrn,

Tekstuitleg van Ef 3,11 .

Ef 3,12 - Ef 3,12 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 en ô echomen tèn parrèsian kai prosagôgèn en pepoithèsei dia tès pisteôs autou.   12 in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem eius   12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.   [12] Door Hem durven wij, dankzij het geloof in Hem, vol vertrouwen aan te kloppen bij God.  [12] in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. 12 door wie wij de vrijmoedige toegang hebben, vol vertrouwen vanwege zijn geloof.  12. et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance par le chemin de la foi au Christ. 

King James Bible . [12] In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
Luther-Bibel . 12 durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn.

Tekstuitleg van Ef 3,12 .

Ef 3,13 - Ef 3,13 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 dio aitoumai mè egkakein en tais thlipsesin mou uper umôn, ètis estin doxa umôn.  13 propter quod peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis quae est gloria vestra    13 Daarom bid ik, dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, hetwelke is uw heerlijkheid.  [13] Ik bid u dus de moed niet te verliezen bij de verdrukkingen die ik voor u doorsta: die zijn voor u een eer.  [13] Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.  13 Daarom bid ik u niet moedeloos te worden in mijn verdrukkingen ter wille van u,– dat is uw glorie!  13. Ainsi, je vous en prie, ne vous laissez pas abattre par les épreuves que j'endure pour vous ; elles sont votre gloire !  

King James Bible . [13] Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
Luther-Bibel . 13 Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind.

Tekstuitleg van Ef 3,13 .

Ef 3,14 - Ef 3,14 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 toutou charin kamptô ta gonata mou pros ton patera,   14 huius rei gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Iesu Christi     14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
[14] Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 

[14] Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 
14 ¶ Dankzij dit buig ik mijn knieën voor de Vader,  14. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père  

King James Bible . [14] For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
Luther-Bibel . 14 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,

Tekstuitleg van Ef 3,14 .

Ef 3,15 - Ef 3,15 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 ex ou pasa patria en ouranois kai epi gès onomazetai, 15 ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur    15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,   [15] naar wie alle vaderschap* in de hemel en op aarde genoemd wordt:  [15] die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.   15 uit wie alle vaderschap in hemelen en op aarde naam mag hebben,  15. de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom.  

King James Bible . [15] Of whom the whole family in heaven and earth is named,
Luther-Bibel . 15 der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden,

Tekstuitleg van Ef 3,15 .

Ef 3,16 - Ef 3,16 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 ina dô umin kata to ploutos tès doxès autou dunamei krataiôthènai dia tou pneumatos autou eis ton esô anthrôpon,  16 ut det vobis secundum divitias gloriae suae virtute corroborari per Spiritum eius in interiore homine    16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;  [16] moge Hij u in de rijkdom van zijn heerlijkheid de kracht geven, zodat u innerlijk door zijn Geest wordt gesterkt,  [16] Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,  16 en bid dat hij het u zal geven dat ge, overeenkomstig de rijkdom van zijn glorie, in de inwendige mens met kracht wordt versterkt door zijn heilige Geest,   16. Qu'Il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur,  

King James Bible . [16] That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
Luther-Bibel . 16 dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen,

Tekstuitleg van Ef 3,16 .

Ef 3,17 - Ef 3,17 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 katoikèsai ton christon dia tès pisteôs en tais kardiais umôn, en agapè errizômenoi kai tethemeliômenoi,   17 habitare Christum per fidem in cordibus vestris in caritate radicati et fundati    17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;  [17] zodat Christus door het geloof woont in uw hart, en u in de liefde geworteld en gegrondvest blijft.   [17] zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.  17 en dat door het geloof de Christus zijn huis zal vinden in uw harten, bij u die in liefde bent geworteld en gegrond,  17. que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. 

King James Bible . [17] That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
Luther-Bibel . 17 dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid.

Tekstuitleg van Ef 3,17 .

Ef 3,18 - Ef 3,18 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18 ina exischusète katalabesthai sun pasin tois agiois ti to platos kai mèkos kai upsos kai bathos,   18 ut possitis conprehendere cum omnibus sanctis quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum    18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,  [18] Dat u in staat mag zijn om samen met alle heiligen* te vatten wat de lengte* en de breedte, de hoogte en de diepte is,  [18] Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,  18 opdat ge sterk genoeg zult zijn om samen met alle heiligen te bevatten wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is,   18. Ainsi vous recevrez la force de comprendre, avec tous les saints, ce qu'est la Largeur, la Longueur, la Hauteur et la Profondeur, 

King James Bible . [18] May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
Luther-Bibel . 18 So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist,

Tekstuitleg van Ef 3,18 .

Ef 3,19 - Ef 3,19 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19 gnônai te tèn uperballousan tès gnôseôs agapèn tou christou, ina plèrôthète eis pan to plèrôma tou theou.  19 scire etiam supereminentem scientiae caritatem Christi ut impleamini in omnem plenitudinem Dei    19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.  [19] en dat u in staat bent de liefde te kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat; dat u geheel vervuld wordt van de volheid van God. [19] ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.  19 (3:18) en om de alle kennis overtreffende liefde van de Christus te kennen, opdat ge vervuld moogt worden tot aan heel de volheid van God.   19. vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu. 

King James Bible . [19] And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
Luther-Bibel . 19 auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle.

Tekstuitleg van Ef 3,19 .

Ef 3,20 - Ef 3,20 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20 tô de dunamenô uper panta poièsai uperekperissou ôn aitoumetha è nooumen kata tèn dunamin tèn energoumenèn en èmin,   20 ei autem qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intellegimus secundum virtutem quae operatur in nobis    20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,  
[20] Aan Hem die bij machte is oneindig meer te volbrengen dan al wat wij door de kracht die in ons werkt kunnen vragen of bedenken,  

[20] Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 
20 Aan hem die ten gevolge van de kracht die in ons werkt bij machte is meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken,   20. A Celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, 

King James Bible . [20] Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
Luther-Bibel . 20 Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt,

Tekstuitleg van Ef 3,20 .

Ef 3,21 - Ef 3,21 : Paulus’ dienst onder de heidenen - Ef 3,1-21 -- bijbeloverzicht -- Ef (Efese) -- Ef 3 -- bijbelverwijzingen -- Ef 3,1 - Ef 3,2 - Ef 3,3 - Ef 3,4 - Ef 3,5 - Ef 3,6 - Ef 3,7 - Ef 3,8 - Ef 3,9 - Ef 3,10 - Ef 3,11 - Ef 3,12 - Ef 3,13 - Ef 3,14 - Ef 3,15 - Ef 3,16 - Ef 3,17 - Ef 3,18 - Ef 3,19 - Ef 3,20 - Ef 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21 autô è doxa en tè ekklèsia kai en christô ièsou eis pasas tas geneas tou aiônos tôn aiônôn: amèn.  21 ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu in omnes generationes saeculi saeculorum amen     21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.  [21] aan Hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus, iedere generatie weer, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.  [21] aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.  21 aan hem zij de glorie, in de vergadering en in Christus Jezus tot in alle geslachten van de eeuwigheid der eeuwen. Amen!   21. à Lui la gloire, dans l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles ! Amen.  

King James Bible . [21] Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end.
Luther-Bibel . 21 dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Tekstuitleg van Ef 3,21 .


GRIEKSE TEKST

1toutou charin egô paulos o desmios tou christou [ièsou] uper umôn tôn ethnôn 2ei ge èkousate tèn oikonomian tès charitos tou theou tès dotheisès moi eis umas, 3[oti] kata apokalupsin egnôristhè moi to mustèrion, kathôs proegrapsa en oligô, 4pros o dunasthe anaginôskontes noèsai tèn sunesin mou en tô mustèriô tou christou, 5o eterais geneais ouk egnôristhè tois uiois tôn anthrôpôn ôs nun apekalufthè tois agiois apostolois autou kai profètais en pneumati, 6einai ta ethnè sugklèronoma kai sussôma kai summetocha tès epaggelias en christô ièsou dia tou euaggeliou, 7ou egenèthèn diakonos kata tèn dôrean tès charitos tou theou tès dotheisès moi kata tèn energeian tès dunameôs autou. 8emoi tô elachistoterô pantôn agiôn edothè è charis autè, tois ethnesin euaggelisasthai to anexichniaston ploutos tou christou, 9kai fôtisai [pantas] tis è oikonomia tou mustèriou tou apokekrummenou apo tôn aiônôn en tô theô tô ta panta ktisanti, 10ina gnôristhè nun tais archais kai tais exousiais en tois epouraniois dia tès ekklèsias è polupoikilos sofia tou theou, 11kata prothesin tôn aiônôn èn epoièsen en tô christô ièsou tô kuriô èmôn, 12en ô echomen tèn parrèsian kai prosagôgèn en pepoithèsei dia tès pisteôs autou. 13dio aitoumai mè egkakein en tais thlipsesin mou uper umôn, ètis estin doxa umôn. 14toutou charin kamptô ta gonata mou pros ton patera, 15ex ou pasa patria en ouranois kai epi gès onomazetai, 16ina dô umin kata to ploutos tès doxès autou dunamei krataiôthènai dia tou pneumatos autou eis ton esô anthrôpon, 17katoikèsai ton christon dia tès pisteôs en tais kardiais umôn, en agapè errizômenoi kai tethemeliômenoi, 18ina exischusète katalabesthai sun pasin tois agiois ti to platos kai mèkos kai upsos kai bathos, 19gnônai te tèn uperballousan tès gnôseôs agapèn tou christou, ina plèrôthète eis pan to plèrôma tou theou. 20tô de dunamenô uper panta poièsai uperekperissou ôn aitoumetha è nooumen kata tèn dunamin tèn energoumenèn en èmin, 21autô è doxa en tè ekklèsia kai en christô ièsou eis pasas tas geneas tou aiônos tôn aiônôn: amèn.


VULGAAT

1 huius rei gratia ego Paulus vinctus Christi Iesu pro vobis gentibus 2 si tamen audistis dispensationem gratiae Dei quae data est mihi in vobis 3 quoniam secundum revelationem notum mihi factum est sacramentum sicut supra scripsi in brevi 4 prout potestis legentes intellegere prudentiam meam in mysterio Christi 5 quod aliis generationibus non est agnitum filiis hominum sicuti nunc revelatum est sanctis apostolis eius et prophetis in Spiritu 6 esse gentes coheredes et concorporales et conparticipes promissionis in Christo Iesu per evangelium 7 cuius factus sum minister secundum donum gratiae Dei quae data est mihi secundum operationem virtutis eius 8 mihi omnium sanctorum minimo data est gratia haec in gentibus evangelizare ininvestigabiles divitias Christi 9 et inluminare omnes quae sit dispensatio sacramenti absconditi a saeculis in Deo qui omnia creavit 10 ut innotescat principibus et potestatibus in caelestibus per ecclesiam multiformis sapientia Dei 11 secundum praefinitionem saeculorum quam fecit in Christo Iesu Domino nostro 12 in quo habemus fiduciam et accessum in confidentia per fidem eius 13 propter quod peto ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobis quae est gloria vestra 14 huius rei gratia flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Iesu Christi 15 ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur 16 ut det vobis secundum divitias gloriae suae virtute corroborari per Spiritum eius in interiore homine 17 habitare Christum per fidem in cordibus vestris in caritate radicati et fundati 18 ut possitis conprehendere cum omnibus sanctis quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum 19 scire etiam supereminentem scientiae caritatem Christi ut impleamini in omnem plenitudinem Dei 20 ei autem qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intellegimus secundum virtutem quae operatur in nobis 21 ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu in omnes generationes saeculi saeculorum amen