BRIEF AAN DE FILIPPENZEN 1 - Fil 1 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht: Fil 1, Fil 2, Fil 3, Fil 4
Per pericope - Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,27-30 -
Uitleg vers per vers - Fil 1,1 - Fil 1,2 - Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 - Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 - Fil 1,27 - Fil 1,28 - Fil 1,29 - Fil 1,30 -Fil 1,1-2: Schrijver, lezers, groet.
Fil 1,3-11: Dankzegging en gebed.
Fil 1,12-26: Paulus’ getuigenis van het evangelie.
Fil 1,27-30: Eensgezind strijden voor het evangelie.

Fil 1,1-2. Schrijver, lezers, groet - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,1 - Fil 1,2 -

Fil 1,1 - Fil 1,1: Schrijver, lezers, groet - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,1 - Fil 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1paulos kai timotheos douloi christou ièsou pasin tois agiois en christô ièsou tois ousin en filippois sun episkopois kai diakonois:  1 Paulus et Timotheus servi Iesu Christi omnibus sanctis in Christo Iesu qui sunt Philippis cum episcopis et diaconis     1 Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:  [1] Van* Paulus en Timoteüs*, dienstknechten van Christus Jezus, aan alle heiligen* in Christus Jezus te Filippi, met hun leiders* en diakens.   [1] Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren.   1 ¶ Paulus en Timoteüs, dienstknechten van Christus Jezus aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi, met opzieners en diakenen:   1. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippes, avec leurs épiscopes et leurs diacres. 

King James Bible. [1] Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:
Luther-Bibel. 1 Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi samt den Bischöfen und Diakonen:

Tekstuitleg van Fil 1,1. In de nominatief worden de afzenders aangegeven en in de datief de bestemmelingen. Daarna volgt in Fil 1,2 de groet.

3. τιμοθεος = Timotheos (Timoteüs). Taalgebruik in het NT: Timotheos (Timoteüs). Hnd (4): (1) Hnd 16,1. (2) Hnd 17,14. (3) Hnd 18,5. (4) Hnd 20,4. Timoteüs was een leerling in Lystra. Hij was de zoon van een gelovige Joodse moeder en een Griekse vader. Hij stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium. Paulus, vergezeld van Silas, ontmoette Timoteüs bij zijn tweede zendingsreis (Hnd 16,1). Hij liet hem besnijden. Hij werd een zendingsgenoot van Paulus. Tijdens die tweede zendingsreis van Paulus stuurden de gelovigen van Berea Paulus naar Athene terwijl Silas en Timoteüs in Berea bleven (Hnd 17,14). Silas en Timoteüs komen Paulus vervoegen in Korinte (na zijn vertrek uit Athene) (Hnd 18,5). Timoteüs was één van de zeven begeleiders van Paulus naar Griekenland via Macedonië (Hnd 20,4). In twee brieven wordt Timoteüs door Paulus aangehaald. Van zes brieven is Timoteüs medeauteur: (1) 2 Kor 1,1. (2) Fil 1,1. (3) Kol 1,1. (4) 1 Tes 1,1. (5) 2 Tes 1,1. (6) Film 1,1 .

timotheos bijbel O.T. N.T. Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Film Heb
nom 20  12  1 : Hnd 16,1. 1 : Hnd 17,14. 1 : Hnd 18,5.   1 : Hnd 20,4. 1 : Rom 16,21 1 : 1 Kor 16,10 1 : 2 Kor 1,1 1 : Fil 1,1 1 : Kol 1,1 1 : 1 Tes 1,1 1 : 2 Tes 1,1     1: Film 1,1   
  42  18  24  18  2

1. - 3. Paulos kai Timotheos (Paulus en Timoteüs) komt in deze constructie slechts hier voor.

5. gen. mann. enk. χριστου = christou (van Christus) van het zelfst. naamw. χριστος = christos (gezalfde, Christus). Taalgebruik in het NT: christos (Christus). Taalgebruik in de LXX: christos (Christus). Een vorm van χριστος = christos (gezalfde, Christus) in het OT (50), in het NT (529). Fil (17): (1) Fil 1,1. (2) Fil 1,2. (3) Fil 1,6. (4) Fil 1,8. (5) Fil 1,10. (6) Fil 1,11. (7)Fil 1,19. (8) Fil 1,27. (9) Fil 1,29. (10) Fil 2,16. (11) Fil 2,21. (12) Fil 2,30. (13) Fil 3,8. (14) Fil 3,9. (15) Fil 3,12. (16) Fil 3,18. (17) Fil 4,23. Het Griekse woord χριστος = christos (Christus) is de vertaling van het Hebreeuwse massiach (gezalfde, messias). Jezus was zijn geboortenaam, Christus is een bijnaam om hem als de messias aan te duiden. In de Brieven wordt de term Christus veelvuldig gebruikt. Het is niet omdat de term Christus zo weinig voorkomt in de evangelies, dat de visie van Paulus niet overheersend zou zijn.

Christos  bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  syn. ev. Hnd  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
nom. Christos 118 8 110 8 5 5 15 18 33 4 73 14 18 2 9 6 4 4   1 3       6   2 1 3      

voc. Christe

1   1 1 0 0 0 1 1 0                                            
gen. Christou 251 11 240 5 2 0 1 7 8 11 214 27 24 30 15 20 17 11 6 7 8 5 4 4 6 2 14 6 2 2   4
dat. Christô(i) 107 5 102 0 0 0 0     0 102 16  12  16  11             
acc. Christon 78 14 64 2 0 7 2 9 11 10 43                
totaal 555 38 517 16 7 12 18 35 53 25 432 65  61  44  36  46  37  25  10  10  14  13  12  21   

- Hebreeuws. מָשִׁיחַ = mâsjîach (messias, gezalfde). Zie het werkw. מָשַׁח = mâsjach (zalven). Taalgebruik in Tenakh: mâsjach (zalven). Getalwaarde: mem = 13 of 40, sjin = 20 of 200, chet = 8 ; totaal: 41 OF 248 (2³ X 31). Structuur: 4 - 2 - 8. De som van de elementen is telkens 5. m-sj-j-ch. Tenakh (11): (1) 1 S 24,7. (2) 1 S 24,11. (3) 1 S 26,16. (4) 2 S 1,14. (5) 2 S 1,16. (6) 2 S 1,21. (7) 2 S 19,22. (8) 2 S 23,1. (9) Kl 4,20. (10) Da 9,25. (11) Da 9,26.
- Zie ook het Griekse werkw. χριω = chriô (zalven). Taalgebruik in het NT: chriô (zalven). Taalgebruik in de LXX: chriô (zalven). Taalgebruik in Lc: chriô (zalven). Een vorm van χριω = chriô in de LXX (79), in het NT (5): (1) Lc 4,18. (2) Hnd 4,27. (3) Hnd 10,38. (4) 2 Kor 1,21. (5) Heb 1,9.

 

6. - Ièsou. Genitief of datief mannelijk enkelvoud. Fil (19): (1) Fil 1,1. (2) Fil 1,2. (3) Fil 1,6. (4) Fil 1,8. (5) Fil 1,11. (6) Fil 1,19. (7) Fil 1,26. (8) Fil 2,5. (9) Fil 2,10. (10) Fil 2,19. (11) Fil 2,21. (12) Fil 3,3. (13) Fil 3,8. (14) Fil 3,12. (15) Fil 3,14. (16) Fil 4,7. (17) Fil 4,19. (18) Fil 4,21. (19) Fil 4,23.

Ièsous (Jezus)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk Fil
nom. 604  151  455  110 57 55 194 10 28 1 1 - 1
gen. + dat. 348  34  313  25 13 18 18 32 196 11 19 - 7 / 8
acc. 163  39  124  15 11 14 26 27 93 0 1 - 1
totaal 1115  224  892  150 81 87 238 69 317 12 21

5. - 6. Ièsou Christou (Jezus Christus). In 146 verzen in het N.T.. Slechts in vier verzen in de evangelies: (1) Mt 1,1. (2) Mt 1,18. (3) Mc 1,1. (4) Joh 1,17. Hnd (11). Brieven (125). Apk (6). In de brieven van Paulus. Fil (7): (1) Fil 1,1. (2) Fil 1,2. (3) Fil 1,6. (4) Fil 1,8. (5) Fil 1,11. (6) Fil 1,19. (19) Fil 4,23. Sommige tekstuitgaven geven de omgekeerde volgorde of zonder Ièsou (Jezus).

13. - 15. tois ousin en (aan hen die zijn in...). In vier verzen in het N.T.:
(1) Rom 1,7: pasin tois ousin en Romèi (aan allen die in Rome zijn)... hagiois (aan de heiligen).
(2) 2 Kor 1,1: sun tois hagiois pasin tois ousin en holèi tèi Achaiai (met alle heiligen die zijn in heel Achaia).
(3) Ef 1,1: tois hagiois tois ousin en Efesôi (aan de heiligen die zijn in...).
(4) Fil 1,1: pasin tois agiois en christô ièsou tois ousin en filippois (aan alle heiligen in Jezus Christus die zijn in Filippi).

Fil 1,2 - Fil 1,2: Schrijver, lezers, groet - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,1 - Fil 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2charis umin kai eirènè apo theou patros èmôn kai kuriou ièsou christou.   2 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo    2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.  [2] Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!  [2] Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.   2 genade voor u, en vrede, van God, onze Vader, en de Heer, Jezus Christus!   2. A vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ ! 

King James Bible. [2] Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Luther-Bibel. 2 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Tekstuitleg van Fil 1,2.

1. - 12. charis humin kai eirènè apo Theou patros hèmôn kai apo kuriou Ièsou Christou (Genade zij u en vrede vanwege God onze vader en vanwege onze Heer Jezus Christus). In tien verzen in de brieven van Paulus: (1) Rom 1,7. (2) 1 Kor 1,3. (3) 2 Kor 1,2. (4) Gal 1,3. (5) Ef 1,2. (6) Fil 1,2. (7) Kol 1,2. (8) 1 Tes 1,1. (9) 2 Tes 1,2. (10) Film3. Met deze begroeting opent Paulus een brief. In de pastorale brieven vinden we een variante van deze formulering: (1) 1 Tim 1,2. (2) 2 Tim 1,2. (3) Tit 1,4.

10. - 12. kuriou Ièsou Christou (van de Heer Jezus Christus). In eenentwintig verzen in het N.T.. Hnd (2). Brieven (19). In Fil 1,2.

Fil 1,3-11. Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -

Fil 1,3 - Fil 1,3: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3eucharistô tô theô mou epi pasè tè mneia umôn,   3 gratias ago Deo meo in omni memoria vestri     3 Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uwer gedenk.  [3] Ik* dank mijn God telkens als ik aan u denk,  [3] Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk,  3 ¶ Ik zeg dank aan mijn God bij elke herinnering aan u,  3. Je rends grâces à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous, 

King James Bible. [3] I thank my God upon every remembrance of you,
Luther-Bibel. 3 Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke -

Tekstuitleg van Fil 1,3.

Fil 1,3.1. act. ind. praes. 1ste pers. enk. = eucharistô (ik dank) van het werkw. ευχαριστεω = eucharisteô (danken). Taalgebruik in de Bijbel: eucharisteô (danken).

eucharisteô (danken) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. 1ste p. enk. eucharistô  10    10      1 : Lc 18,11. 1 : Joh 11,41.   8 : (1) Rom 1,10. (2) Rom 16,4. (3) 1 Kor 1,4. (4) 1 Kor 1,14. (5) 1 Kor 10,30. (6) 1 Kor 14,18. (7) Fil 1,3. (8) Film 1,4.  

Fil 1,3.3. dat. mann. enk. θεῳ = theô(i). ( - in - God) van het zelfst. naamw. θεος = theos (God). Taalgebruik in het NT: theos (God). Taalgebruik in de LXX: theos (God). Vergeleken met de evangelies komt het woord God bij Paulus veel voor. Bij Paulus is het perspectief: weldra is het koninkrijk van God er. Bij de wederkomst van Christus krijgt het zijn definitieve vorm. Nu zijn we in de fase van de nabije komst. Bij die komst komt het oordeel van God. Bij Paulus is een onrust waar te nemen om de boodschap snel aan zoveel mogelijk mensen te brengen om ze te redden voor het te laat is.

theos (God)  bijbel  OT NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  163  32  30  18    22  11        143 20
gen. enk.  theou 1517  876  641  360   71  46  33  15  20  10  14  15  15  29  20  29  293 67
dat.  enk. theô(i) 433  279  154  110  27  14  12        97  13 
acc.  enk. theon 496  354  142  62  14              43 19
Totaal   4132  2908  1224  695 144  93  70   30  31  23  20  35  17  21  13  12  65  15  36  52  4 576  119 

Fil 1,4 - Fil 1,4: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4pantote en pasè deèsei mou uper pantôn umôn meta charas tèn deèsin poioumenos,  4 semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens     4 (Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende) [4] altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. Met blijdschap zeg ik mijn gebed,  [4] telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde,   4 altijd in al mijn gebed voor u allen als ik met vreugde het gebed doe,–  4. en tout temps dans toutes mes prières pour vous tous, prières que je fais avec joie ;  

King James Bible. [4] Always in every prayer of mine for you all making request with joy,
Luther-Bibel. 4 was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden -,

Tekstuitleg van Fil 1,4.

1. παντοτε (= pantote: al-tijd). Taalgebruik in NT: pantote (al-tijd). pan = al, t - t = tijd, op elk moment, in alle omstandigheden. Fr: tou- jours < tous jours = alle dagen, altijd. L: sem-per (een-s voor alle keren, altijd), zie website: http://www.ety.nl/etywrdfam.html. E: al-ways ( all - ways: op alle wijzen? of 'allerwegen').

παντοτε (= pantote: al-tijd).   bijbel OT NT ev  Br Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Film Heb P
  40 2 38 10  28  1 : Rom 1,10. 2 : (1) 1 Kor 1,4. (2) 1 Kor 15,58. 4 : (1) 2 Kor 2,14. (2) 2 Kor 4,10. (3) 2 Kor 5,6. (4) 2 Kor 9,8. 1 : Gal 4,18. 1 : Ef 5,20. 4 : (1) Fil 1,4. (2) Fil 1,20. (3) Fil 2,12. (4) Fil 4,4. 3 : (1) Kol 1,3. (2) Kol 4,6. (3) Kol 4,12. 6 : (1) 1 Tes 1,2. (2) 1 Tes 2,16. (3) 1 Tes 3,6. (4) 1 Tes 4,17. (5) 1 Tes 5,15. (6) 1 Tes 5,16. 3 : (1) 2 Tes 1,3. (2) 2 Tes 1,11. (3) 2 Tes 2,13. 1 :2 Tim 3,7. 1 : Film 1,4. 1 : Heb 7,25. 28

9. μετα (= meta: met, na; vz met gen, acc; afkorting: μετ' = met' of μεθ' = meth'). Taalgebruik in het NT: meta (na, met). Fil (4).

meta (na, met)  bijbel OT NT ev  Br Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P Ab  
  1443  1159  284  137  77  1 19          73  4  

10. χαρας (= charas: van vreugde; zn gen vr enk van het zn χαρα = chara: vreugde).
- Website: http://fr.wikipedia.org/wiki/Joie_(philosophie). Indo-Europees jug (band). Lat: gaudium, zie website http://fr.wiktionary.org/wiki/joie.

  χαρα (= chara: vreugde). bijbel  OT  NT  Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk  syn ev
1 nom. + dat. vr. enk. chara(i) 33 12 21 0 0 3 : (1) Lc 1,14 . (2) Lc 15,7 . (3) Lc 15,10 . 3 : (1) Joh 3,29 . (2) Joh 15,11 . (3) Joh 16,24 . 1 : Hnd 8,8 . 14   3 6
2 gen. vr. enk. charas 32 10 22 3 : (1) Mt 13,20 . (2) Mt 13,44 . (3) Mt 28,8 . 1 : Mc 4,16 . 4 : (1) Lc 8,13 . (2) Lc 10,17 . (3) Lc 24,41 . (4) Lc 24,52 . 0 2 : Hnd 13,52 . 12 : (1) Fil 1,4 . (2) Fil 2,29 . (3) Kol 1,11 . (4) 1 Tes 1,6 . (5) Heb 10,34 .   8 : Mt 13,20 // Mc 4,16 // Lc 8,13 . 8
3 acc. vr. enk. charan 23 9 14 3 : (1) Mt 2,10 . (2) Mt 25,21 . (3) Mt 25,23 . 0 1 : Lc 2,10 . 4 : (1) Joh 16,20 . (2) Joh 16,21 . (3) Joh 16,22 . (4) Joh 17,13 . 1 : Hnd 15,3 5   4 8
  Totaal   88 31 57 6 1 8 7 4 31   15 22

9. - 10. μετα χαρας (= meta charas: met vreugde). NT (11): Mt (1) Mt 13,20. Mc (1) Mc 4,16. Lc (3): (1) Lc 8,13. (2) Lc 10,17. (3) Lc 24,52. Hnd (1) Hnd 13,52. Brieven (5): (1) Fil 1,4. (2) Fil 2,29. (3) Kol 1,11. (4) 1 Tes 1,6. (5) Heb 10,34. Parallel: Mt 13,20 // Mc 4,16 // Lc 8,13.


Fil 1,5 - Fil 1,5: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5epi tè koinônia umôn eis to euaggelion apo tès prôtès èmeras achri tou nun, 5 super communicatione vestra in evangelio a prima die usque nunc    5 Over uw gemeenschap aan het Evangelie, van den eersten dag af tot nu toe;  [5] vanwege* uw aandeel* in de prediking van het evangelie vanaf de eerste dag tot nu toe.   [5] omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie.   5 om uw aandeel in de evangelieverkondiging, vanaf de eerste dag tot nu toe  5. car je me rappelle la part que vous avez prise à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant ; 

King James Bible. [5] For your fellowship in the gospel from the first day until now;
Luther-Bibel. 5 für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute;

Tekstuitleg van Fil 1,5.

Fil 1,6 - Fil 1,6: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6pepoithôs auto touto, oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achri èmeras christou ièsou:   6 confidens hoc ipsum quia qui coepit in vobis opus bonum perficiet usque in diem Christi Iesu    6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;  [6] Ik ben er zeker van dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag* van Christus Jezus.   [6] Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.   , 6 juist hiervan overtuigd dat hij die een goed werk in u begonnen is, het zal voltooien, tot op de dag van Christus Jezus.  6. j'en suis bien sûr d'ailleurs, Celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente en poursuivra l'accomplissement jusqu'au Jour du Christ Jésus. 

King James Bible. [6] Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:
Luther-Bibel. 6 und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.

Tekstuitleg van Fil 1,6.

Fil 1,7 - Fil 1,7: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kathôs estin dikaion emoi touto fronein uper pantôn umôn, dia to echein me en tè kardia umas, en te tois desmois mou kai en tè apologia kai bebaiôsei tou euaggeliou sugkoinônous mou tès charitos pantas umas ontas.  7 sicut est mihi iustum hoc sentire pro omnibus vobis eo quod habeam in corde vos et in vinculis meis et in defensione et confirmatione evangelii socios gaudii mei omnes vos esse     7 Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde, dat gij, beide in mijn banden, en in mijn verantwoording en bevestiging van het Evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt.  [7] Het spreekt trouwens vanzelf dat ik zo over u allen denk, want ik draag u in mijn hart, u allen die, tijdens mijn gevangenschap en bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie, in de genade deelt die mij gegeven wordt.   [7] Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig.  7 ¶ Zoals het voor mij recht is zo over u allen te denken, omdat ik van u in het hart houd dat ge én in mijn boeien én in de verdediging en bekrachtiging van de evangelieverkondiging allen mijn deelgenoten zijt in de genade.  7. Il n'est que juste pour moi d'avoir ces sentiments à l'égard de vous tous, car je vous porte en mon cœur, vous qui, dans mes chaînes comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous associez tous à ma grâce. 

King James Bible. [7] Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.
Luther-Bibel. 7 Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige.

Tekstuitleg van Fil 1,7.

Fil 1,8 - Fil 1,8: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8martus gar mou o theos, ôs epipothô pantas umas en splagchnois christou ièsou.  8 testis enim mihi est Deus quomodo cupiam omnes vos in visceribus Christi Iesu     8 Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus.  [8] God kan voor mij getuigen hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus.   [8] God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.   8 Want God is mijn getuige hoe ik naar u allen verlang met de innigheid van Christus Jezus.  8. Oui, Dieu m'est témoin que je vous aime tous tendrement dans le cœur du Christ Jésus ! 

King James Bible. [8] For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.
Luther-Bibel. 8 Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus.

Tekstuitleg van Fil 1,8.

5. nom. mann. enk. theos van het zelfst. naamw. theos (God) . Taalgebruik in het N.T.: theos (God). Taalgebruik in Brieven: theos (God). Taalgebruik in Fil: theos (God). Vergelijk: L. deus, Fr. dieu. De vloek dju. Fil (8): (1) Fil 1,8. (2) Fil 2,9. (3) Fil 2,13. (4) Fil 2,27. (5) Fil 3,15. (6) Fil 3,19. (7) Fil 4,9. (8) Fil 4,19. Een vorm van theos (God) in Fil (22 / 23), in Fil 1 (5 / 6): (1) Fil 1,2. (2) Fil 1,3. (3) Fil 1,8. (4) Fil 1,11.- Fil 1,14 - (5) Fil 1,28.

Fil 1,9 - Fil 1,9: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai touto proseuchomai, ina è agapè umôn eti mallon kai mallon perisseuè en epignôsei kai pasè aisthèsei,  9 et hoc oro ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia et omni sensu     9 En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worde in erkentenis en alle gevoelen;   [9] En dit is mijn bede: dat uw liefde steeds rijker wordt aan ware kennis en fijngevoeligheid in alles,   [9] En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,   9 ¶ En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig mag worden in kennis en alle fijngevoeligheid,   9. Et voici ma prière: que votre charité croissant toujours de plus en plus s'épanche en cette vraie science et ce tact affiné  

King James Bible. [9] And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;
Luther-Bibel. 9 Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung,

Tekstuitleg van Fil 1,9.

Fil 1,10 - Fil 1,10: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10eis to dokimazein umas ta diaferonta, ina ète eilikrineis kai aproskopoi eis èmeran christou,   10 ut probetis potiora ut sitis sinceres et sine offensa in diem Christi     10 Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;   [10] om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt*. Dan zult u zuiver en onberispelijk zijn op de dag van Christus,   [10] zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn,  10 zodat ge kunt toetsen welke dingen verschil uitmaken, opdat ge glashelder en zonder aanstoot zijt op de dag van Christus,  10. qui vous donneront de discerner le meilleur et de vous rendre purs et sans reproche pour le Jour du Christ, 

King James Bible. [10] That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;
Luther-Bibel. 10 sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi,

Tekstuitleg van Fil 1,10.

Fil 1,11 - Fil 1,11: Dankzegging en gebed - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,3-11 -- Fil 1,3 - Fil 1,4 - Fil 1,5 - Fil 1,6 - Fil 1,7 - Fil 1,8 - Fil 1,9 - Fil 1,10 - Fil 1,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11peplèrômenoi karpon dikaiosunès ton dia ièsou christou eis doxan kai epainon theou.  11 repleti fructu iustitiae per Christum Iesum in gloriam et laudem Dei     11 Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God.   [11] vol van de vrucht van de gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot lof en eer van God.  [11] vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.   11 vervuld van de vrucht van de rechtvaardiging door Jezus Christus, tot glorie en lof van God.   11. dans la pleine maturité de ce fruit de justice que nous portons par Jésus Christ, pour la gloire et louange de Dieu.  

King James Bible. [11] Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.
Luther-Bibel. 11 erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes.

Tekstuitleg van Fil 1,11.

Fil 1,12-26. Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -

Fil 1,12 - Fil 1,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ginôskein de umas boulomai, adelfoi, oti ta kat eme mallon eis prokopèn tou euaggeliou elèluthen,  12 scire autem vos volo fratres quia quae circa me sunt magis ad profectum venerunt evangelii     12 En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is;  [12] Ik wil dat u weet, broeders en zusters, dat wat mij overkomen* is juist veel heeft bijgedragen tot de voortgang van het evangelie.   [12] U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid.   12 ¶ Ik wil dat ge er kennis van hebt, broeders–en–zusters, dat mijn wederwaardigheden eerder zijn uitgelopen op bevordering van de evangelieverkondiging,   12. Je désire que vous le sachiez, frères, mon affaire a tourné plutôt au profit de l'Évangile: 

King James Bible. [12] But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;
Luther-Bibel. 12 Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder: Wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten.

Tekstuitleg van Fil 1,12.

Fil 1,13 - Fil 1,13: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ôste tous desmous mou fanerous en christô genesthai en olô tô praitôriô kai tois loipois pasin,   13 ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni praetorio et in ceteris omnibus     13 Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen;   [13] Zo is het in heel het pretorium* en voor alle anderen duidelijk geworden, dat ik mijn boeien draag ter wille van Christus  [13] Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus.   13 zodat van mijn boeien duidelijk is geworden dat ze om de eenheid met Christus zijn,– in heel het rechthuis en bij alle overigen,  13. en effet, dans tout le Prétoire et partout ailleurs, mes chaînes ont acquis, dans le Christ, une vraie notoriété, 

King James Bible. [13] So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;
Luther-Bibel. 13 Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen andern offenbar geworden,

Tekstuitleg van Fil 1,13.

Fil 1,14 - Fil 1,14: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai tous pleionas tôn adelfôn en kuriô pepoithotas tois desmois mou perissoterôs tolman afobôs ton logon lalein.   14 et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis abundantius audere sine timore verbum Dei loqui     14 En dat het meerder deel der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken.   [14] en dat de meesten van mijn broeders uit mijn gevangenschap kracht hebben geput om, in vertrouwen op de Heer en met meer durf dan eerst, onbevreesd het woord* te verkondigen.   [14] Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen.   14 en de meesten van mijn broeders–en–zusters in de Heer hebben door mijn boeien vertrouwen gekregen om overvloediger en onbevreesd het woord van God te durven spreken.   14. et la plupart des frères, enhardis dans le Seigneur du fait même de ces chaînes, redoublent d'une belle audace à proclamer sans crainte la Parole.  

King James Bible. [14] And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.
Luther-Bibel. 14 und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu.

Tekstuitleg van Fil 1,14.

Fil 1,15 - Fil 1,15: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15tines men kai dia fthonon kai erin, tines de kai di eudokian ton christon kèrussousin: 15 quidam quidem et propter invidiam et contentionem quidam autem et propter bonam voluntatem Christum praedicant     15 Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.  [15] Weliswaar doen sommigen het uit nijd en strijd, maar anderen prediken Christus met goede bedoelingen.   [15] Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen.   15 Enkelen ook wel uit afgunst en twistzucht, maar enkelen ook uit welbehagen om de Christus te prediken.  15. Certains, il est vrai, le font par envie, en esprit de rivalité, mais pour les autres, c'est vraiment dans de bons sentiments qu'ils prêchent le Christ.  

King James Bible. [15] Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:
Luther-Bibel. 15 Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht:

Tekstuitleg van Fil 1,15.

Fil 1,16 - Fil 1,16: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16oi men ex agapès, eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai,   16 quidam ex caritate scientes quoniam in defensionem evangelii positus sum     16 Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen;  [16] Die doen het uit liefde, in de overtuiging dat ik sta voor de verdediging van het evangelie.   [16] Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen.   16 Sommigen uit liefde, omdat ze weten dat ik hier lig voor de verdediging van de verkondiging,  16. Ces derniers agissent par charité, sachant bien que je suis voué à défendre ainsi l'Évangile ; 

King James Bible. [16] The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:
Luther-Bibel. 16 diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege;

Tekstuitleg van Fil 1,16.

Fil 1,17 - Fil 1,17: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17oi de ex eritheias ton christon kataggellousin, ouch agnôs, oiomenoi thlipsin egeirein tois desmois mou.   17 quidam autem ex contentione Christum adnuntiant non sincere existimantes pressuram se suscitare vinculis meis    17 Doch dezen uit liefde, dewijl zij weten, dat ik tot verantwoording van het Evangelie gezet ben.   [17] De anderen verkondigen Christus met zelfzuchtige en onzuivere bedoelingen, in de waan mijn boeien daardoor te verzwaren.   [17] Maar de eersten verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.  17 maar anderen verkondigen de Christus uit twistzucht, met onzuivere bedoeling, van zins om bij mijn boeien verdrukking op te wekken.   17. quant aux premiers, c'est par esprit d'intrigue qu'ils annoncent le Christ ; leurs intentions ne sont pas pures: ils s'imaginent ainsi aggraver le poids de mes chaînes.  

King James Bible. [17] But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.
Luther-Bibel. 17 jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft.

Tekstuitleg van Fil 1,17.

Fil 1,18 - Fil 1,18: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ti gar; plèn oti panti tropô, eite profasei eite alètheia, christos kataggelletai, kai en toutô chairô: alla kai charèsomai,  18 quid enim dum omni modo sive per occasionem sive per veritatem Christus adnuntiatur et in hoc gaudeo sed et gaudebo     18 Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid, verkondigd; en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden.   [18] Wat dan nog? In elk geval wordt Christus verkondigd, met of zonder bijbedoeling. En daarover verheug ik mij. En ik zal mij ook blijven verheugen,   [18] Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend,   18 Maar wat doet het ertoe?– behalve dat op alle manier, hetzij onder een voorwendsel hetzij in waarachtigheid, Christus wordt verkondigd, en wel in dit tijdsgewricht, en daarover ben ik verheugd; maar ik zal mij ook verheugen.   18. Mais qu'importe ? Après tout, d'une manière comme de l'autre, hypocrite ou sincère, le Christ est annoncé, et je m'en réjouis. Je persisterai même à m'en réjouir,  

King James Bible. [18] What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.
Luther-Bibel. 18 Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen;

Tekstuitleg van Fil 1,18.
- Vulg: gaudebo (= ik zal mij verheugen; wkw act ind fut 1ste pers enk van het wkw gaudere: zich verheugen, zich verblijden). Vulg (4): (1) Js 61,10. (2) Js 65,19. (3) Hab 3,18. (4) Fil 1,18.

Fil 1,19 - Fil 1,19: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19oida gar oti touto moi apobèsetai eis sôtèrian dia tès umôn deèseôs kai epichorègias tou pneumatos ièsou christou,   19 scio enim quia hoc mihi proveniet in salutem per vestram orationem et subministrationem Spiritus Iesu Christi     19 Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes van Jezus Christus.   [19] want ik weet dat dit zal uitlopen op mijn redding, dankzij uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus.   [19] omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.   19 Want ik weet dat dit ‘voor mij zal uitlopen op redding’, door uw gebed en de bijstand van de Geest van Jezus Christus,   19. car je sais que cela servira à mon salut, grâce à vos prières et au secours de l'Esprit de Jésus Christ qui me sera fourni ;  

King James Bible. [19] For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,
Luther-Bibel. 19 denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi,

Tekstuitleg van Fil 1,19.

Fil 1,20 - Fil 1,20: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kata tèn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthèsomai, all en pasè parrèsia ôs pantote kai nun megalunthèsetai christos en tô sômati mou, eite dia zôès eite dia thanatou.   20 secundum expectationem et spem meam quia in nullo confundar sed in omni fiducia sicut semper et nunc magnificabitur Christus in corpore meo sive per vitam sive per mortem     20 Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.  [20] Het is mijn stellige verwachting en mijn hoop dat ik in niets beschaamd zal staan, maar dat in de volle openbaarheid, zoals altijd, ook nu Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam, of ik nu levend ben of dood. [20] Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen, maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden, of ik nu in leven blijf of moet sterven.   20 overeenkomstig de verwachting en mijn hoop dat ik in niets beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd zo ook nu, Christus grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, hetzij door leven hetzij door dood.  20. telle est l'attente de mon ardent espoir: rien ne me confondra, je garderai au contraire toute mon assurance et, cette fois-ci comme toujours, le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive soit que je meure.  

King James Bible. [20] According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.
Luther-Bibel. 20 wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zuschanden werde, sondern dass frei und offen, wie allezeit so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod.

Tekstuitleg van Fil 1,20.

Fil 1,21 - Fil 1,21: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21emoi gar to zèn christos kai to apothanein kerdos. 21 mihi enim vivere Christus est et mori lucrum     21 Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. [21] Want voor mij is leven Christus en sterven winst*. 21] Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 21 ¶ Want te léven is mij Christus én te stérven is gewin! 21. Pour moi, certes, la Vie c'est le Christ et mourir représente un gain.

King James Bible. [21] For to me to live is Christ, and to die is gain.
Luther-Bibel. 21 Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn.

Tekstuitleg van Fil 1,21.

Fil 1,22 - Fil 1,22: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22ei de to zèn en sarki, touto moi karpos ergou: kai ti airèsomai ou gnôrizô. 22 quod si vivere in carne hic mihi fructus operis est et quid eligam ignoro     22 Maar of te leven in het vlees, hetzelve mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet.   [22] Maar als blijven leven betekent dat ik vruchtbaar kan werken, dan zou ik niet weten wat ik moet kiezen.   [22] Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen.   22 Maar indien te leven in het vlees…, is dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen herken ik niet.  22. Cependant, si la vie dans cette chair doit me permettre encore un fructueux travail, j'hésite à faire un choix... 

King James Bible. [22] But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.
Luther-Bibel. 22 Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen; und so weiß ich nicht, was ich wählen soll.

Tekstuitleg van Fil 1,22.

Fil 1,23 - Fil 1,23: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23sunechomai de ek tôn duo, tèn epithumian echôn eis to analusai kai sun christô einai, pollô [gar] mallon kreisson:  23 coartor autem e duobus desiderium habens dissolvi et cum Christo esse multo magis melius     23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.  [23] Ik word naar twee kanten getrokken: ik heb het verlangen heen* te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.   [23] Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste;   23 Vanuit de twee kanten word ik vastgehouden: ik heb het verlangen om op te lossen en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste,  23. Je me sens pris dans cette alternative: d'une part, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait, et de beaucoup, bien préférable ;  

King James Bible. [23] For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:
Luther-Bibel. 23 Denn es setzt mir beides hart zu: Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre;

Tekstuitleg van Fil 1,23.

Fil 1,24 - Fil 1,24: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24to de epimenein [en] tè sarki anagkaioteron di umas.  24 permanere autem in carne magis necessarium est propter vos    24 Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil.   [24] Maar voor u is het nuttiger dat ik nog blijf leven.   [24] anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven.  24 maar omwille van u is het meer nodig in het vlees te blijven,   24. mais de l'autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien.  

King James Bible. [24] Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.
Luther-Bibel. 24 aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben um euretwillen.

Tekstuitleg van Fil 1,24.

Fil 1,25 - Fil 1,25: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai touto pepoithôs oida oti menô kai paramenô pasin umin eis tèn umôn prokopèn kai charan tès pisteôs, 25 et hoc confidens scio quia manebo et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum et gaudium fidei     25 En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven, en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs;  [25] En omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven voor uw vooruitgang en geloofsvreugde.   [25] Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt.   25 en hiervan overtuigd weet ik dat ik zal blijven en verblijven bij u allen, voor uw vooruitgang en vreugde in het geloof,   25. Au fait, ceci me persuade: je sais que je vais rester et demeurer près de vous tous pour votre avancement et la joie de votre foi,  

King James Bible. [25] And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;
Luther-Bibel. 25 Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben,

Tekstuitleg van Fil 1,25.

Fil 1,26 - Fil 1,26: Paulus’ getuigenis van het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,1-2 -- Fil 1,12-26 -- Fil 1,12 - Fil 1,13 - Fil 1,14 - Fil 1,15 - Fil 1,16 - Fil 1,17 - Fil 1,18 - Fil 1,19 - Fil 1,20 - Fil 1,21 - Fil 1,22 - Fil 1,23 - Fil 1,24 - Fil 1,25 - Fil 1,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26ina to kauchèma umôn perisseuè en christô ièsou en emoi dia tès emès parousias palin pros umas.  26 ut gratulatio vestra abundet in Christo Iesu in me per meum adventum iterum ad vos     26 Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u.   [26] Dan zult u nog meer reden hebben om trots te zijn op mij in Christus Jezus, wanneer ik weer bij u ben.  [26] Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.  26 zodat uw trots op mij in Christus Jezus overvloedig zal zijn doordat ik opnieuw bij u ben.   26. afin que mon retour et ma présence parmi vous soient pour vous un nouveau sujet de fierté dans le Christ Jésus. 

King James Bible. [26] That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.
Luther-Bibel. 26 damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme.

Tekstuitleg van Fil 1,26.

Fil 1,27-30. Eensgezind strijden voor het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,27-30 -- Fil 1,27 - Fil 1,28 - Fil 1,29 - Fil 1,30 -

Fil 1,27 - Fil 1,27: Eensgezind strijden voor het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,27-30 -- Fil 1,27 - Fil 1,28 - Fil 1,29 - Fil 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27monon axiôs tou euaggeliou tou christou politeuesthe, ina eite elthôn kai idôn umas eite apôn akouô ta peri umôn, oti stèkete en eni pneumati, mia psuchè sunathlountes tè pistei tou euaggeliou,  27 tantum digne evangelio Christi conversamini ut sive cum venero et videro vos sive absens audiam de vobis quia stetistis uno spiritu unianimes conlaborantes fide evangelii    27 Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk strijdende door het geloof des Evangelies;  [27] Maar u moet wel een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is. Dan zal ik, als ik u kom bezoeken, met eigen ogen zien of, als ik ver van u af ben, over u horen, dat u vast staat in één geest en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie,   [27] Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt.   27 ¶ Maar één ding: leidt een leven waardig aan de verkondiging van de Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie hetzij ik wegblijf, ik over u mag horen dat ge vaststaat in één geest en met één ziel samen strijdt voor het geloof van de verkondiging,   27. Menez seulement une vie digne de l'Évangile du Christ, afin que je constate, si je viens chez vous, ou que j'entende dire, si je reste absent, que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant de concert et d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile,  

King James Bible. [27] Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;
Luther-Bibel. 27 Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit - ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre - ihr in "einem" Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums

Tekstuitleg van Fil 1,27.

Fil 1,28 - Fil 1,28: Eensgezind strijden voor het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,27-30 -- Fil 1,27 - Fil 1,28 - Fil 1,29 - Fil 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai mè pturomenoi en mèdeni upo tôn antikeimenôn, ètis estin autois endeixis apôleias, umôn de sôtèrias, kai touto apo theou:   28 et in nullo terreamini ab adversariis quae est illis causa perditionis vobis autem salutis et hoc a Deo    28 En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen, die tegenstaan; hetwelk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid, en dat van God.  [28] zonder dat u zich ook maar in het minst door de tegenstanders laat afschrikken. Voor hen is dit een teken van ondergang en voor u een teken van redding, en wel van Godswege.   [28] Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered.   28 niet verschrikt, in niets, door de tegenstanders; voor hen is dat een aanwijzing van ondergang, maar van heil bij u, en dat van Godswege.  28. et nullement effrayés par vos adversaires: c'est là un présage certain, pour eux de la ruine et pour vous du salut. Et cela vient de Dieu: 

King James Bible. [28] And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.
Luther-Bibel. 28 und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit, und das von Gott.

Tekstuitleg van Fil 1,28.

Fil 1,29 - Fil 1,29: Eensgezind strijden voor het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,27-30 -- Fil 1,27 - Fil 1,28 - Fil 1,29 - Fil 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29oti umin echaristhè to uper christou, ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein,  29 quia vobis donatum est pro Christo non solum ut in eum credatis sed ut etiam pro illo patiamini     29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;   [29] Want u is de genade omwille van Christus verleend, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.   [29] Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden.   29 Want u is de genade verleend, en dat ter wille van Christus, om niet alleen in hem te geloven maar ook ter wille van hem te lijden,  29. car c'est par sa faveur qu'il vous a été donné, non pas seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui.  

King James Bible. [29] For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;
Luther-Bibel. 29 Denn euch ist es gegeben um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden,

Tekstuitleg van Fil 1,29.

Fil 1,30 - Fil 1,30: Eensgezind strijden voor het evangelie - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Fil (Filippi) -- Fil 1 -- Fil 1,27-30 -- Fil 1,27 - Fil 1,28 - Fil 1,29 - Fil 1,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30ton auton agôna echontes oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi.   30 eundem certamen habentes qualem et vidistis in me et nunc audistis de me     30 Denzelfden strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt, en nu in mij hoort.  [30] U hebt dezelfde strijd te leveren die ik voor uw ogen geleverd heb en die ik, zoals u weet, nog steeds lever.  [30] U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.  30 in dezelfde worsteling die gij in mij hebt gezien en nu in mij hoort.   30. Par là vous menez le même combat que vous m'avez vu soutenir et que, vous le savez, je soutiens encore. 

King James Bible. [30] Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.
Luther-Bibel. 30 habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört.

Tekstuitleg van Fil 1,30.


1paulos kai timotheos douloi christou ièsou pasin tois agiois en christô ièsou tois ousin en filippois sun episkopois kai diakonois: 2charis umin kai eirènè apo theou patros èmôn kai kuriou ièsou christou. 3eucharistô tô theô mou epi pasè tè mneia umôn, 4pantote en pasè deèsei mou uper pantôn umôn meta charas tèn deèsin poioumenos, 5epi tè koinônia umôn eis to euaggelion apo tès prôtès èmeras achri tou nun, 6pepoithôs auto touto, oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achri èmeras christou ièsou: 7kathôs estin dikaion emoi touto fronein uper pantôn umôn, dia to echein me en tè kardia umas, en te tois desmois mou kai en tè apologia kai bebaiôsei tou euaggeliou sugkoinônous mou tès charitos pantas umas ontas. 8martus gar mou o theos, ôs epipothô pantas umas en splagchnois christou ièsou. 9kai touto proseuchomai, ina è agapè umôn eti mallon kai mallon perisseuè en epignôsei kai pasè aisthèsei, 10eis to dokimazein umas ta diaferonta, ina ète eilikrineis kai aproskopoi eis èmeran christou, 11peplèrômenoi karpon dikaiosunès ton dia ièsou christou eis doxan kai epainon theou. 12ginôskein de umas boulomai, adelfoi, oti ta kat eme mallon eis prokopèn tou euaggeliou elèluthen, 13ôste tous desmous mou fanerous en christô genesthai en olô tô praitôriô kai tois loipois pasin, 14kai tous pleionas tôn adelfôn en kuriô pepoithotas tois desmois mou perissoterôs tolman afobôs ton logon lalein. 15tines men kai dia fthonon kai erin, tines de kai di eudokian ton christon kèrussousin: 16oi men ex agapès, eidotes oti eis apologian tou euaggeliou keimai, 17oi de ex eritheias ton christon kataggellousin, ouch agnôs, oiomenoi thlipsin egeirein tois desmois mou. 18ti gar; plèn oti panti tropô, eite profasei eite alètheia, christos kataggelletai, kai en toutô chairô: alla kai charèsomai, 19oida gar oti touto moi apobèsetai eis sôtèrian dia tès umôn deèseôs kai epichorègias tou pneumatos ièsou christou, 20kata tèn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthèsomai, all en pasè parrèsia ôs pantote kai nun megalunthèsetai christos en tô sômati mou, eite dia zôès eite dia thanatou. 21emoi gar to zèn christos kai to apothanein kerdos. 22ei de to zèn en sarki, touto moi karpos ergou: kai ti airèsomai ou gnôrizô. 23sunechomai de ek tôn duo, tèn epithumian echôn eis to analusai kai sun christô einai, pollô [gar] mallon kreisson: 24to de epimenein [en] tè sarki anagkaioteron di umas. 25kai touto pepoithôs oida oti menô kai paramenô pasin umin eis tèn umôn prokopèn kai charan tès pisteôs, 26ina to kauchèma umôn perisseuè en christô ièsou en emoi dia tès emès parousias palin pros umas. 27monon axiôs tou euaggeliou tou christou politeuesthe, ina eite elthôn kai idôn umas eite apôn akouô ta peri umôn, oti stèkete en eni pneumati, mia psuchè sunathlountes tè pistei tou euaggeliou, 28kai mè pturomenoi en mèdeni upo tôn antikeimenôn, ètis estin autois endeixis apôleias, umôn de sôtèrias, kai touto apo theou: 29oti umin echaristhè to uper christou, ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein, 30ton auton agôna echontes oion eidete en emoi kai nun akouete en emoi.


1 Paulus et Timotheus servi Iesu Christi omnibus sanctis in Christo Iesu qui sunt Philippis cum episcopis et diaconis 2 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo 3 gratias ago Deo meo in omni memoria vestri 4 semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens 5 super communicatione vestra in evangelio a prima die usque nunc 6 confidens hoc ipsum quia qui coepit in vobis opus bonum perficiet usque in diem Christi Iesu 7 sicut est mihi iustum hoc sentire pro omnibus vobis eo quod habeam in corde vos et in vinculis meis et in defensione et confirmatione evangelii socios gaudii mei omnes vos esse 8 testis enim mihi est Deus quomodo cupiam omnes vos in visceribus Christi Iesu 9 et hoc oro ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia et omni sensu 10 ut probetis potiora ut sitis sinceres et sine offensa in diem Christi 11 repleti fructu iustitiae per Christum Iesum in gloriam et laudem Dei 12 scire autem vos volo fratres quia quae circa me sunt magis ad profectum venerunt evangelii 13 ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni praetorio et in ceteris omnibus 14 et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis abundantius audere sine timore verbum Dei loqui 15 quidam quidem et propter invidiam et contentionem quidam autem et propter bonam voluntatem Christum praedicant 16 quidam ex caritate scientes quoniam in defensionem evangelii positus sum 17 quidam autem ex contentione Christum adnuntiant non sincere existimantes pressuram se suscitare vinculis meis 18 quid enim dum omni modo sive per occasionem sive per veritatem Christus adnuntiatur et in hoc gaudeo sed et gaudebo 19 scio enim quia hoc mihi proveniet in salutem per vestram orationem et subministrationem Spiritus Iesu Christi 20 secundum expectationem et spem meam quia in nullo confundar sed in omni fiducia sicut semper et nunc magnificabitur Christus in corpore meo sive per vitam sive per mortem 21 mihi enim vivere Christus est et mori lucrum 22 quod si vivere in carne hic mihi fructus operis est et quid eligam ignoro 23 coartor autem e duobus desiderium habens dissolvi et cum Christo esse multo magis melius 24 permanere autem in carne magis necessarium est propter vos 25 et hoc confidens scio quia manebo et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum et gaudium fidei 26 ut gratulatio vestra abundet in Christo Iesu in me per meum adventum iterum ad vos 27 tantum digne evangelio Christi conversamini ut sive cum venero et videro vos sive absens audiam de vobis quia stetistis uno spiritu unianimes conlaborantes fide evangelii 28 et in nullo terreamini ab adversariis quae est illis causa perditionis vobis autem salutis et hoc a Deo 29 quia vobis donatum est pro Christo non solum ut in eum credatis sed ut etiam pro illo patiamini 30 eundem certamen habentes qualem et vidistis in me et nunc audistis de me


COMMENTAAR