BRIEF AAN DE FILIPPENZEN 3 - Fil 3 - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 - - Fil 3,1b-21 -- Fil 3,8-14 - Fil 3,17-4,1 -

- Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht : Brieven van Paulus : overzicht - Brieven van Paulus : taalgebruik - Brieven van Paulus : commentaar - Fil 1 , Fil 2 , Fil 3 , Fil 4
Uitleg per pericope - Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -
- Fil 3,1 : Timoteüs en Epafroditus (vervolg) .
- Fil 3,1b-21 : Voortgaan op de ingeslagen weg .
Uitleg vers per vers : Fil 3,1 - Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -



- Fil 3,1 : Timoteüs en Epafroditus (vervolg) .
- Fil 3,1b-21 : Voortgaan op de ingeslagen weg .

Fil 3,1. Timoteüs en Epafroditus (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -

Fil 3,1 - Fil 3,1 : Timoteüs en Epafroditus (vervolg) - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1 to loipon, adelfoi mou, chairete en kuriô. ta auta grafein umin emoi men ouk oknèron, umin de asfales.   1 de cetero fratres mei gaudete in Domino eadem vobis scribere mihi quidem non pigrum vobis autem necessarium    1 Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker.   [1] Ten slotte, broeders en zusters, verheug u in de Heer … [1] U* nogmaals hetzelfde schrijven is voor mij een kleine moeite, en u geeft het zekerheid.  [1] Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb; het is voor uw eigen bestwil.   1 ¶ Voor het overige, broeders–en–zusters van mij: verheugt u in de Heer! Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig.   1. Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur... Vous adresser les mêmes avis ne m'est pas à charge, et pour vous c'est une sûreté : 

King James Bible . [1] Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.
Luther-Bibel . 1 Weiter, liebe Brüder: Freut euch in dem Herrn! Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser.

Tekstuitleg van Fil 3,1.

5. - 7. Χαίρετε ἐν κυρίῳ (= chairete en kriô: verheugen jullie zich in de Heer). NT (2): (1) Fil 3,1. (2) Fil 4,4.

Fil 3,1b-21 . Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -

Fil 3,2 - Fil 3,2 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 blepete tous kunas, blepete tous kakous ergatas, blepete tèn katatomèn.  2 videte canes videte malos operarios videte concisionem    2 Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding.  

[2] Pas* op voor de honden, pas op voor de saboteurs*, pas op voor de versnedenen!  

[2] Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!  2 Kijkt uit voor de honden, kijkt uit voor werkers van het kwade, kijkt uit voor de versnijdenis!  2. Prenez garde aux chiens ! Prenez garde aux mauvais ouvriers ! Prenez garde aux faux circoncis ! 

King James Bible . [2] Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.
Luther-Bibel . 2 Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung!

Tekstuitleg van Fil 3,2 .

Fil 3,3 - Fil 3,3 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 èmeis gar esmen è peritomè, oi pneumati theou latreuontes kai kauchômenoi en christô ièsou kai ouk en sarki pepoithotes,   3 nos enim sumus circumcisio qui spiritu Deo servimus et gloriamur in Christo Iesu et non in carne fiduciam habentes   3 Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.  

[3] Want wij zijn de besnedenen, wij die God aanbidden in de Geest, onze roem zoeken in Christus Jezus en niet op onszelf vertrouwen, 

[3] Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf,   3 Want wíj zijn de besnijdenis, wij die eer bewijzen aan Gods Géést en ons beroemen op Christus Jezus en niet vertrouwen op vlees…,  3. Car c'est nous qui sommes les circoncis, nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ Jésus, au lieu de placer notre confiance dans la chair. 

King James Bible . [3] For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.
Luther-Bibel . 3 Denn "wir" sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch ,

Tekstuitleg van Fil 3,3 .

5. peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25 . Nominatief of vrouwelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . O.T. (1) : Gn 17,13 . N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus : (1) Rom 2,25 . (2) Rom 2,28 . (3) Rom 2,29 . (4) Rom 4,10 . (5) 1 Kor 7,19 . (6) Gal 5,6 . (7) Gal 6,15 . (8) Fil 3,3 . (9) Fil 3,5 . (10) Kol 2,11 . (11) Kol 3,11 .

Fil 3,4 - Fil 3,4 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 kaiper egô echôn pepoithèsin kai en sarki. ei tis dokei allos pepoithenai en sarki, egô mallon:  4 quamquam ego habeam confidentiam et in carne si quis alius videtur confidere in carne ego magis    4 Hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht; indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. 

[4] hoewel ik met recht en reden op mezelf zou kunnen vertrouwen. Als anderen menen op zichzelf te kunnen vertrouwen, dan ik zeker: 

[4] hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker.  4 ¶ ook al heb ík wel reden om op vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt op vlees te kunnen vertrouwen, ík nog meer: op de achtste dag   4. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même dans la chair ; si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien davantage : 

King James Bible . [4] Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:
Luther-Bibel . 4 obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr,

Tekstuitleg van Fil 3,4 .

Fil 3,5 - Fil 3,5 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 peritomè oktaèmeros, ek genous israèl, fulès beniamin, ebraios ex ebraiôn, kata nomon farisaios, 5 circumcisus octava die ex genere Israhel de tribu Beniamin Hebraeus ex Hebraeis secundum legem Pharisaeus    5 Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreën, naar de wet een Farizeër; 

[5] ik ben besneden op de achtste dag, ik behoor tot Israëls geslacht, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren en getogen Hebreeër; naar de wet ben ik een farizeeër, 

[5] Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een Farizeeër  5 besneden; krachtens geboorte uit Israël, stam Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeërs, in wetsbetrachting een farizeeër,  5. circoncis dès le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu fils d'Hébreux ; quant à la Loi, un Pharisien ; 

King James Bible . [5] Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;
Luther-Bibel . 5 der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer,

Tekstuitleg van Fil 3,5 .

1. peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25 . Nominatief of vrouwelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . O.T. (1) : Gn 17,13 . N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus : (1) Rom 2,25 . (2) Rom 2,28 . (3) Rom 2,29 . (4) Rom 4,10 . (5) 1 Kor 7,19 . (6) Gal 5,6 . (7) Gal 6,15 . (8) Fil 3,3 . (9) Fil 3,5 . (10) Kol 2,11 . (11) Kol 3,11 .

5. Israèl (Israël) , zie Mt 2,6 . Bijbel (2392) . O.T. (2177) . N.T. (64) . Mt (12) . Mc (2) . Lc (12) . Joh (4) . Hnd (15) . Brieven (19) . Apk (3) . In negentien verzen in Brieven : Rom (9) . 1 Kor (1) . 2 Kor (2) . Gal (1) . Ef (1) . Fil (1) : Fil 3,5 . Heb (1) .

13. farisaios (farizeeër) . Verwijzing : Farisaioi (Farizeeën) , zie Mc 2,18 . Nominatief mannelijk enkelvoud . In negen verzen in de bijbel . In vijf verzen bij Lucas : (1) Lc 7,39 . (2) Lc 11,37 . (3) Lc 11,38 . (4) Lc 18,10 . (5) Lc 18,11 . In drie verzen in Hnd : (1) Hnd 5,34 . (2) Hnd 23,6 . (3) Hnd 26,5 . In Fil 3,5 .

Fil 3,6 - Fil 3,6 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 kata zèlos diôkôn tèn ekklèsian, kata dikaiosunèn tèn en nomô genomenos amemptos.   6 secundum aemulationem persequens ecclesiam Dei secundum iustitiam quae in lege est conversatus sine querella    6 Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.  

[6] wat mijn ijver aangaat een vervolger van de kerk, en wat betreft gerechtigheid op grond van de wet ben ik volmaakt.

[6] en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig.  6 in ijver een vervolger van de vergadering, in gerechtigheid uit wetsbetrachting onberispelijk.  6. quant au zèle, un persécuteur de l'Église ; quant à la justice que peut donner la Loi, une homme irréprochable. 

King James Bible . [6] Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.
Luther-Bibel . 6 nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen.

Tekstuitleg van Fil 3,6 .

Fil 3,7 - Fil 3,7 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7[alla] atina èn moi kerdè, tauta ègèmai dia ton christon zèmian.   7 sed quae mihi fuerunt lucra haec arbitratus sum propter Christum detrimenta    7 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. 

[7] Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies.  

[7] Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.   7 Maar de dingen die voor mij winst waren acht ik schade, door de Christus.  7. Mais tous ces avantages dont j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage, à cause du Christ. 

King James Bible . [7] But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.
Luther-Bibel . 7 Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet.

Tekstuitleg van Fil 3,7 .

Tweede lezing op 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C : Fil 3,8-14 . Verwijzing : Fil 3,8-14 .

Broeders en zusters: Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles voor afval als het er om gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem. Ik heb geen eigen gerechtigheid op grond van de wet, mijn gerechtigheid komt door het geloof in Christus, ze is een gave van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden. Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: Ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt, ik storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping.

Fil 3,8 - Fil 3,8 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8alla menounge kai ègoumai panta zèmian einai dia to uperechon tès gnôseôs christou ièsou tou kuriou mou, di on ta panta ezèmiôthèn, kai ègoumai skubala ina christon kerdèsô  8 verumtamen existimo omnia detrimentum esse propter eminentem scientiam Iesu Christi Domini mei propter quem omnia detrimentum feci et arbitror ut stercora ut Christum lucri faciam    8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. 

[8] Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen  

[8] Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen  8 Sterker nog, ik acht alles schade doordat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat; door hem ben ik alles als schade gaan zien en acht ik het vuilnis als het erom gaat Christus te winnen  8. Bien plus, désormais je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. A cause de lui j'ai accepté de tout perdre, je considère tout comme déchets, afin de gagner le Christ, 

King James Bible . [8] Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,
Luther-Bibel . 8 Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne
- 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . Broeders en zusters: Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Christus Jezus kennen gaat alles te boven. Om Christus heb ik alles prijsgegeven en houd ik alles voor afval als het er om gaat Hem te winnen en één te zijn met Hem.

Tekstuitleg van Fil 3,8 .

Fil 3,9 - Fil 3,9 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai eurethô en autô, mè echôn emèn dikaiosunèn tèn ek nomou alla tèn dia pisteôs christou, tèn ek theou dikaiosunèn epi tè pistei,   9 et inveniar in illo non habens meam iustitiam quae ex lege est sed illam quae ex fide est Christi quae ex Deo est iustitia in fide     9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; 

[9] en één te zijn met Hem; mijn gerechtigheid steunt niet op de wet maar op het geloof in Christus: zij komt van God en steunt op het geloof.onderwerpen.  

[9] en één met hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.   9 ¶ en één met hem bevonden te worden; niet met mijn gerechtigheid uit een wet maar met die uit geloof in Christus, de gerechtigheid die uit God is op grond van het geloof,–   9. et d'être trouvé en lui, n'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la Loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi ;  

King James Bible . [9] And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:
Luther-Bibel . 9 und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird.
- 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . Ik heb geen eigen gerechtigheid op grond van de wet, mijn gerechtigheid komt door het geloof in Christus, ze is een gave van God en steunt op het geloof.

Tekstuitleg van Fil 3,9 .

Fil 3,10 - Fil 3,10 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10tou gnônai auton kai tèn dunamin tès anastaseôs autou kai [tèn] koinônian [tôn] pathèmatôn autou, summorfizomenos tô thanatô autou,   10 ad agnoscendum illum et virtutem resurrectionis eius et societatem passionum illius configuratus morti eius    10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;   [10] Ik* wil Christus kennen, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden; ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn dood   [10] Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood,   10 om hem te kennen, en de kracht van zijn opstanding en gemeenschap met al zijn lijden, hem gelijkvormig wordend in zijn dood   10. le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort,  

King James Bible . [10] That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
Luther-Bibel . 10 Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich gestaltet werden,
- 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven

Tekstuitleg van Fil 3,10 .

Fil 3,11 - Fil 3,11 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ei pôs katantèsô eis tèn exanastasin tèn ek nekrôn.   11 si quo modo occurram ad resurrectionem quae est ex mortuis     11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.   [11] om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden.   [11] in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan.  11 om mogelijk de opstanding uit de doden te bereiken.  11. afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts. 

King James Bible . [11] If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
Luther-Bibel . 11 damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.
- 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden.

Tekstuitleg van Fil 3,11 .

Fil 3,12 - Fil 3,12 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ouch oti èdè elabon è èdè teteleiômai, diôkô de ei kai katalabô, ef ô kai katelèmfthèn upo christou [ièsou].   12 non quod iam acceperim aut iam perfectus sim sequor autem si conprehendam in quo et conprehensus sum a Christo Iesu    12 Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.   [12] Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben! Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.  [12] Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.   12 Niet dat ik die al heb gegrepen of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik die ook mag grijpen, omdat ik ook gegrepen bén door Christus Jezus.   12. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus.  

King James Bible . [12] Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.
Luther-Bibel . 12 Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin.
- 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . Niet dat ik het al bereikt heb. Ik ben nog niet volmaakt. Maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus.

Tekstuitleg van Fil 3,12 .

Fil 3,13 - Fil 3,13 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13adelfoi, egô emauton ou logizomai kateilèfenai: en de, ta men opisô epilanthanomenos tois de emprosthen epekteinomenos,  13 fratres ego me non arbitror conprehendisse unum autem quae quidem retro sunt obliviscens ad ea vero quae sunt in priora extendens me    13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.   [13] Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb. Alleen dit: vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt,  [13] Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.  13 Broeders–en–zusters, ik denk van mijzelf niet dat ik die gegrepen heb, maar één ding wel: vergetend wat achter mij ligt en mij uitstrekkend naar wat vóór mij ligt,  13. Non, frères, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi ; je dis seulement ceci : oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, 

King James Bible . [13] Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,
Luther-Bibel . 13 Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist,
- 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . Nee vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit: Ik vergeet wat achter me ligt, ik reik naar wat voor me ligt,

Tekstuitleg van Fil 3,13 .

Fil 3,14 - Fil 3,14 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kata skopon diôkô eis to brabeion tès anô klèseôs tou theou en christô ièsou.   14 ad destinatum persequor ad bravium supernae vocationis Dei in Christo Iesu     14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.  [14] streef ik naar het doel: de prijs van de hemelse roeping, die God in Christus Jezus tot mij richt.   [14] Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.   14 jaag ik naar het doel voor de prijs van de roeping van boven, van God in Christus Jezus.  14. et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. 

King James Bible . [14] I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
Luther-Bibel . 14 und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.
- 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . ik storm af op het doel: de prijs van Gods heerlijke roeping.

Tekstuitleg van Fil 3,14 .

Fil 3,15 - Fil 3,15 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15osoi oun teleioi, touto fronômen: kai ei ti eterôs froneite, kai touto o theos umin apokalupsei: 15 quicumque ergo perfecti hoc sentiamus et si quid aliter sapitis et hoc vobis Deus revelabit    15 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.   [15] Laten wij, ‘volmaakten’*, er zo over denken; en als u op een of ander punt anders denkt, zal God u ook dat openbaren.  [15] Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken.   15 ¶ Laten wij dan, voorzover wij volmaakt zijn, daarop zinnen; en als ge op een punt andersgezind zijt, zal God u ook dat openbaren.   15. Nous tous qui sommes des » parfaits », c'est ainsi qu'il nous faut penser ; et si, sur quelque point, vous pensez autrement, là encore Dieu vous éclairera.  

King James Bible . [15] Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
Luther-Bibel . 15 Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren.

Tekstuitleg van Fil 3,15 .

Fil 3,16 - Fil 3,16 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16plèn eis o efthasamen, tô autô stoichein.   16 verumtamen ad quod pervenimus ut idem sapiamus et in eadem permaneamus regula    16 Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.   [16] Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan.   [16] In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.  16 Maar wat we bereikt hebben, laten we daarin voortgaan.  16. En attendant, quel que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne.  

King James Bible . [16] Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.
Luther-Bibel . 16 Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben.

Tekstuitleg van Fil 3,16 .

Tweede lezing op de 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C : Fil 3,17-4,1 (Verwijzing : Fil 3,17-4,1) :
Broeders en zusters! Volg mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb. Want velen leiden een leven ... ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken: de vijanden van Christus' kruis. Hun einde zal het verderf zijn, hun buik is hun god, in hun schande stellen zij hun eer en hun zinnen zijn gericht op het aardse. Ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

Fil 3,17 - Fil 3,17 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17summimètai mou ginesthe, adelfoi, kai skopeite tous outô peripatountas kathôs echete tupon èmas.   17 imitatores mei estote fratres et observate eos qui ita ambulant sicut habetis formam nos  Volg mij na en houdt hen voor ogen die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.   17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.  [17] Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld en kijk naar hen die zich gedragen naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.  [17] Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.  17 ¶ Wordt mijn mede–navolgers, broeders–en–zusters, en richt u op hen die zó wandelen als gij ons tot voorbeeld hebt.  17. Devenez à l'envi mes imitateurs, frères, et fixez vos regards sur ceux qui se conduisent comme vous en avez en nous un exemple.  

King James Bible . [17] Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.
Luther-Bibel . 17 Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt.

Tekstuitleg van Fil 3,17 .

Fil 3,18 - Fil 3,18 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin, nun de kai klaiôn legô, tous echthrous tou staurou tou christou,  18 multi enim ambulant quos saepe dicebam vobis nunc autem et flens dico inimicos crucis Christi  Want velen leiden een leven ... ik heb u vaak op hen gewezen, maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken: de vijanden van Christus' kruis.  18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;   [18] Want velen leiden een leven – ik heb u al vaak over hen gesproken maar nu herhaal ik het onder tranen – als vijanden* van het kruis van Christus.  [18] Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus   18 Want er wandelen velen van wie ik u veelvuldig heb gezegd, en nu zeg ik het ook wenend, dat zij de vijanden zijn van het kruis van de Christus;   18. Car il en est beaucoup, je vous l'ai dit souvent et je le redis aujourd'hui avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ : 

King James Bible . [18] (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
Luther-Bibel . 18 Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen: Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi.

Tekstuitleg van Fil 3,18 .

Fil 3,19 - Fil 3,19 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19ôn to telos apôleia, ôn o theos è koilia kai è doxa en tè aischunè autôn, oi ta epigeia fronountes.  19 quorum finis interitus quorum deus venter et gloria in confusione ipsorum qui terrena sapiunt  Hun einde zal het verderf zijn, hun buik is hun god, in hun schande stellen zij hun eer en hun zinnen zijn gericht op het aardse.   19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.   [19] Hun einde is de ondergang, hun god is hun buik, ze stellen hun eer in schande, zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.   [19] en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.  19 hun einde is ondergang, hun god is de buik en hun glorie ligt in hun schande; zij zinnen op de aardse zaken.   19. leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre et mettent leur gloire dans leur honte ; ils n'apprécient que les choses de la terre. 

King James Bible . [19] Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
Luther-Bibel . 19 Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande; sie sind irdisch gesinnt.

Tekstuitleg van Fil 3,19 .

Fil 3,20 - Fil 3,20 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20èmôn gar to politeuma en ouranois uparchei, ex ou kai sôtèra apekdechometha kurion ièsoun christon,  20 nostra autem conversatio in caelis est unde etiam salvatorem expectamus Dominum Iesum Christum   Ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;  [20] Maar óns vaderland* is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten, de Heer Jezus Christus.  [20] Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.   20 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook als redder de Heer, Jezus Christus, verwachten,  20. Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, d'où nous attendons ardemment, comme sauveur, le Seigneur Jésus Christ, 

King James Bible . [20] For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:
Luther-Bibel . 20 Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel; woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus,

Tekstuitleg van Fil 3,20 .

 

Fil 3,21 - Fil 3,21 : Voortgaan op de ingeslagen weg - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Fil (Filippi) -- Fil 3 -- Fil 3,1 -- Fil 3,1b-21 -- Fil 3,2 - Fil 3,3 - Fil 3,4 - Fil 3,5 - Fil 3,6 - Fil 3,7 - Fil 3,8 - Fil 3,9 - Fil 3,10 - Fil 3,11 - Fil 3,12 - Fil 3,13 - Fil 3,14 - Fil 3,15 - Fil 3,16 - Fil 3,17 - Fil 3,18 - Fil 3,19 - Fil 3,20 - Fil 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα..  21 qui reformabit corpus humilitatis nostrae configuratum corpori claritatis suae secundum operationem qua possit etiam subicere sibi omnia   Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen. 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.  [21] Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen.   [21] Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.   21 die ons vernederd lichaam zal veranderen en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werkzaamheid waarmee hij machtig is om alles ook aan zich te onderschikken.   21. qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire, avec cette force qu'il a de pouvoir même se soumettre toutes choses. 

King James Bible . [21] Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.
Luther-Bibel . 21 der unsern nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann.

Tekstuitleg van Fil 3,21 .

- συμμορφον (= summorfon: gelijkvormig, van gelijke gedaante; bv nw acc onz enk van het bv nw συμμορφος = summorfos: gelijkvormig; Lat: conformis). Fil 3,21

1Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 2Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν. 3ἡμεῖς γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες, 4καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον: 5περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 6κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 7[ἀλλὰ] ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. 8ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι' ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω 9καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 10τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 11εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 12Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ' ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. 13ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι: ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος, 14κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15Οσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν: καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει: 16πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν. 17Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 18πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, 19ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν ὁ θεὸς ἡ κοιλία καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 20ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 21ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα.


1to loipon, adelfoi mou, chairete en kuriô. ta auta grafein umin emoi men ouk oknèron, umin de asfales. 2blepete tous kunas, blepete tous kakous ergatas, blepete tèn katatomèn. 3èmeis gar esmen è peritomè, oi pneumati theou latreuontes kai kauchômenoi en christô ièsou kai ouk en sarki pepoithotes, 4kaiper egô echôn pepoithèsin kai en sarki. ei tis dokei allos pepoithenai en sarki, egô mallon: 5peritomè oktaèmeros, ek genous israèl, fulès beniamin, ebraios ex ebraiôn, kata nomon farisaios, 6kata zèlos diôkôn tèn ekklèsian, kata dikaiosunèn tèn en nomô genomenos amemptos. 7[alla] atina èn moi kerdè, tauta ègèmai dia ton christon zèmian. 8alla menounge kai ègoumai panta zèmian einai dia to uperechon tès gnôseôs christou ièsou tou kuriou mou, di on ta panta ezèmiôthèn, kai ègoumai skubala ina christon kerdèsô 9kai eurethô en autô, mè echôn emèn dikaiosunèn tèn ek nomou alla tèn dia pisteôs christou, tèn ek theou dikaiosunèn epi tè pistei, 10tou gnônai auton kai tèn dunamin tès anastaseôs autou kai [tèn] koinônian [tôn] pathèmatôn autou, summorfizomenos tô thanatô autou, 11ei pôs katantèsô eis tèn exanastasin tèn ek nekrôn. 12ouch oti èdè elabon è èdè teteleiômai, diôkô de ei kai katalabô, ef ô kai katelèmfthèn upo christou [ièsou]. 13adelfoi, egô emauton ou logizomai kateilèfenai: en de, ta men opisô epilanthanomenos tois de emprosthen epekteinomenos, 14kata skopon diôkô eis to brabeion tès anô klèseôs tou theou en christô ièsou. 15osoi oun teleioi, touto fronômen: kai ei ti eterôs froneite, kai touto o theos umin apokalupsei: 16plèn eis o efthasamen, tô autô stoichein. 17summimètai mou ginesthe, adelfoi, kai skopeite tous outô peripatountas kathôs echete tupon èmas. 18polloi gar peripatousin ous pollakis elegon umin, nun de kai klaiôn legô, tous echthrous tou staurou tou christou, 19ôn to telos apôleia, ôn o theos è koilia kai è doxa en tè aischunè autôn, oi ta epigeia fronountes. 20èmôn gar to politeuma en ouranois uparchei, ex ou kai sôtèra apekdechometha kurion ièsoun christon, 21os metaschèmatisei to sôma tès tapeinôseôs èmôn summorfon tô sômati tès doxès autou kata tèn energeian tou dunasthai auton kai upotaxai autô ta panta.