Galaten 5 - Gal 5 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal (Galatië) -- Gal 5 -
- Gal 5,1-12 -- Gal 5,13-6,18 -- Gal 5,1.13-18 --
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html-
Bijbeluitleg per hoofdstuk: Gal 1 , Gal 2 , Gal 3 , Gal 4 , Gal 5 , Gal 6
Bijbeluitleg per pericope: - Gal 5,1-12 -- Gal 5,13-6,18 -
Tekstuitleg vers per vers: - Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 - Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -

Gal 5,1-12: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -

Tweede lezing op de 13de (dertiende) zondag door het c-jaar: Gal 5,1.13-18 (verwijzing: Gal 5,1.13-18)
Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde. Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: "Bemin uw naaste als uzelf". Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar op den duur zult verslinden. Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert. Wat de zelfzucht wil strijdt met de Geest, en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.

Gal 5,1 - Gal 5,1: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat 13de (dertiende) zondag door het c-jaar Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
1 Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. 5. 1 state et nolite iterum iugo servitutis contineri Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons gemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. 1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.  [1] Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen.  [1] Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.   1 ¶ Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; houdt dan stand en laat u niet opnieuw vasthouden onder een juk van knechtschap!  1. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage.  

King James Bible. [1] Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.
Luther-Bibel. 1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!

Tekstuitleg van Gal 5,1.

1. - 2. Τη ελευθερια (= tè eleutheria: voor de vrijheid). NT (1): Gal 5,1.

13. ἐνέχεσθε (= enechesthe: wordt niet vastgehouden; wkw pass imperat praes 2de pers mv van het wkw ενεχω = enechô: hebben, vast-houden in, wrokken, het op iemand gemunt hebben < en -h-ech-ô: in-how-d-en; E: pass: to be held - w/l: howden - held).

Gal 5,2 - Gal 5,2: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
2 Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. 2 ecce ego Paulus dico vobis quoniam si circumcidamini Christus vobis nihil proderit    2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.   [2] Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. [2] Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten.   2 Zie, ik, Paulus, zeg u: als ge u laat besnijden zal Christus u niets baten!  2. C'est moi, Paul, qui vous le dis: si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. 

King James Bible. [2] Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Luther-Bibel. 2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen.

Tekstuitleg van Gal 5,2.

Gal 5,3 - Gal 5,3: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. 3 testificor autem rursum omni homini circumcidenti se quoniam debitor est universae legis faciendae   3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.  [3] Nogmaals verzeker ik ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. [3] Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven.  3 Ik betuig opnieuw aan iedere mens die zich laat besnijden dat hij dan verschuldigd is om heel de Wet te doen!  3. De nouveau je l'atteste à tout homme qui se fait circoncire: il est tenu à l'observance intégrale de la Loi.  

King James Bible. [3] For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.
Luther-Bibel. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist.

Tekstuitleg van Gal 5,3.

Gal 5,4 - Gal 5,4: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
4 Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε· 4 evacuati estis a Christo qui in lege iustificamini a gratia excidistis    4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.  [4] Als* u door de wet gerechtvaardigd wilt worden, hebt u met Christus gebroken; dan hebt u de genade verbeurd.   [4] Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. 4 Ge werkt u los van Christus, u allen die in een wet rechtvaardiging zoekt; ge zijt uit de genade gevallen!  4. Vous avez rompu avec le Christ, vous qui cherchez la justice dans la Loi ; vous êtes déchus de la grâce.  

King James Bible. [4] Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace.
Luther-Bibel. 4 Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen.

Tekstuitleg van Gal 5,4.

Gal 5,5 - Gal 5,5: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
5 ἡμεῖς γὰρ Πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. 5 nos enim spiritu ex fide spem iustitiae expectamus    5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.   [5] Want wij verwachten door de Geest de verhoopte gerechtigheid van het geloof.  [5] Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen.   5 Wíj immers verwachten door de Geest uit geloof de verhoopte rechtvaardiging.  5. Car pour nous, c'est l'Esprit qui nous fait attendre de la foi les biens qu'espère la justice.  

King James Bible. [5] For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith.
Luther-Bibel. 5 Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss.

Tekstuitleg van Gal 5,5.

Gal 5,6 - Gal 5,6: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη. 6 nam in Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet neque praeputium sed fides quae per caritatem operatur    6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.  [6] Want in Christus Jezus is niet de besnijdenis of de onbesnedenheid van belang, maar het geloof dat werkzaam is door de liefde.  [6] In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.  6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis noch voorhuidigheid enige kracht, maar wel: geloof, door liefde werkzaam.  6. En effet, dans le Christ Jésus ni circoncision ni incirconcision ne comptent, mais seulement la foi opérant par la charité.  

King James Bible. [6] For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision; but faith which worketh by love.
Luther-Bibel. 6 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist.

Tekstuitleg van Gal 5,6.

6. περιτομη (= peritomè: besnijdenis; zn nom vr enk).

peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25. Nominatief of vrouwelijk enkelvoud. In twaalf verzen in de bijbel. O.T. (1): Gn 17,13. N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus: (1) Rom 2,25. (2) Rom 2,28. (3) Rom 2,29. (4) Rom 4,10. (5) 1 Kor 7,19. (6) Gal 5,6. (7) Gal 6,15. (8) Fil 3,3. (9) Fil 3,5. (10) Kol 2,11. (11) Kol 3,11.

Gal 5,7 - Gal 5,7: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -

Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
7 Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; 7 currebatis bene quis vos inpedivit veritati non oboedire    7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?  [7] U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd naar de waarheid te blijven luisteren? 
[7] U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? 
7 Jullie liepen góed; wie heeft u zo tegengehouden dat ge de waarheid niet meer gehoorzaamt?  7. Votre course partait bien ; qui a entravé votre élan de soumission à la vérité ?  

King James Bible. [7] Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth?
Luther-Bibel. 7 Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen?

Tekstuitleg van Gal 5,7.

Gal 5,8 - Gal 5,8: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
8è peismonè ouk ek tou kalountos umas.  8 persuasio non est ex eo qui vocat vos    8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.  [8] Die ingeving kwam niet van Hem die u roept.   [8] Niet hij die u geroepen heeft.  8 Dat soort van overreding is niet uit hem die u roept!  8. Cette suggestion ne vient pas de Celui qui vous appelle. 

King James Bible. [8] This persuasion cometh not of him that calleth you.
Luther-Bibel. 8 Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat.

Tekstuitleg van Gal 5,8.

Gal 5,9 - Gal 5,9: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
9mikra zumè olon to furama zumoi.   9 modicum fermentum totam massam corrumpit     9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.  [9] ‘Een beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur.’  [9] Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur.   9 ‘Een klein beetje zuurdesem verzuurt het hele deeg!’   9. Un peu de levain fait lever toute la pâte.  

King James Bible. [9] A little leaven leaveneth the whole lump.
Luther-Bibel. 9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig.

Tekstuitleg van Gal 5,9.

Gal 5,10 - Gal 5,10: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
10egô pepoitha eis umas en kuriô oti ouden allo fronèsete: o de tarassôn umas bastasei to krima, ostis ean è.   10 ego confido in vobis in Domino quod nihil aliud sapietis qui autem conturbat vos portabit iudicium quicumque est ille    10 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.   [10] Ik vertrouw op u in de Heer, dat u er niet anders over denkt. Maar degene die u in verwarring brengt zal het vonnis moeten ondergaan, wie het ook is.  [10] De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn.  10 In eenheid met de Heer ben ik er voor u van overtuigd dat ge niets anders denkt; maar wie u in verwarring brengt zal het oordeel moeten torsen, wie hij ook zij!   10. Pour moi, j'ai confiance qu'unis dans le Seigneur vous n'aurez pas d'autre sentiment ; mais qui vous trouble subira sa condamnation, quel qu'il soit.  

King James Bible. [10] I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be.
Luther-Bibel. 10 Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irremacht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle

Tekstuitleg van Gal 5,10.

Gal 5,11 - Gal 5,11: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11egô de, adelfoi, ei peritomèn eti kèrussô, ti eti diôkomai; ara katèrgètai to skandalon tou staurou.   11 ego autem fratres si circumcisionem adhuc praedico quid adhuc persecutionem patior ergo evacuatum est scandalum crucis    11 Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.   [11] Wat mij betreft, broeders en zusters, als ik de besnijdenis nog verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is het immers afgelopen met de ergernis van het kruis.   [11] En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn?   11 Maar als ik, broeders–en–zusters, nog steeds besnijdenis zou prediken, waarom word ik dan nog vervolgd?– dan is toch het aanstootgevende van het kruis buiten werking gesteld?  11. Quant à moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? C'en est donc fini du scandale de la croix !  

King James Bible. [11] And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased.
Luther-Bibel. 11 Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben.

Tekstuitleg van Gal 5,11.

Gal 5,12 - Gal 5,12: Vrijheid in Christus: Gal 5 -- Gal 5,1-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,1 - Gal 5,2 - Gal 5,3 - Gal 5,4 - Gal 5,5 - Gal 5,6 - Gal 5,7 - Gal 5,8 - Gal 5,9 - Gal 5,10 - Gal 5,11 - Gal 5,12 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,13-6,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
12ofelon kai apokopsontai oi anastatountes umas. 12 utinam et abscidantur qui vos conturbant     12 Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!   [12] Zij* moesten zich meteen maar laten ontmannen, die opruiers!   [12] Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers!   12 Ze moesten zichzelf maar laten afsnijden, zij die jullie opstoken!   12. Qu'ils aillent jusqu'à la mutilation, ceux qui bouleversent vos âmes !  

King James Bible.[12] I would they were even cut off which trouble you.
Luther-Bibel. 12 Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen!

Tekstuitleg van Gal 5,12.

Gal 5,13-6,18: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -

Gal 5,13 - Gal 5,13: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat  13de (dertiende) zondag door het c-jaar Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
13umeis gar ep eleutheria eklèthète, adelfoi: monon mè tèn eleutherian eis aformèn tè sarki, alla dia tès agapès douleuete allèlois. 13 vos enim in libertatem vocati estis fratres tantum ne libertatem in occasionem detis carnis sed per caritatem servite invicem  Gij werdt geroepen om vrije mensen te zijn. Misbruikt echter de vrijheid niet als voorwendsel voor de zelfzucht; dient elkaar in liefde.    13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.  [13] Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde.  [13] Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,   13 ¶ Gíj immers zijt tot vrijheid geroepen, broeders–en–zusters; alleen: maakt die vrijheid niet tot een vrijbrief voor het vlees, nee, weest elkaar juist dienstbaar door de liefde!   13. Vous en effet, mes frères, vous avez été appelés à la liberté ; seulement, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair ; mais par la charité mettez-vous au service les uns des autres. 

King James Bible. [13] For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.
Luther-Bibel. 13 Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe diene einer dem andern.

Tekstuitleg van Gal 5,13.

4. eleutheria (vrijheid). Verwijzing: eleutheria (vrijheid) , zie Gal 5,13. Nominatief of datief (eleutheriai) vrouwelijk enkelvoud. In vijf verzen in de bijbel. In één vers in het O.T.. In vier verzen in het N.T.: (3) Gal 5,1. (4) Gal 5,13.

5. ἐκλήθητε (= eklèthète: jullie werden geroepen; wkw pass ind aor 2de pers mv van het wkw καλεω = kaleô: roepen, noemen). Bijbel = NT (7).
- kaleô (roepen). Verwijzing: kaleô (roepen) , zie Gal 5,13.
- ekklèsia (kerk, gemeente, gemeenschap). Verwijzing: kaleô (roepen) , zie Gal 5,13. In vierentachtig verzen in de bijbel. In eenenvijftig verzen in het O.T.. In drieëndertig verzen in het N.T.. Mt (1). Hand (6): (1) Hnd 7,38. (2) Hnd 9,31. (3) Hnd 11,26. (4) Hnd 15,22. (5) Hnd 19,32. (6) Hnd 19,39. Brieven (26).

Gal 5,14 - Gal 5,14: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat  13de (dertiende) zondag door het c-jaar Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
14o gar pas nomos en eni logô peplèrôtai, en tô agapèseis ton plèsion sou ôs seauton.  14 omnis enim lex in uno sermone impletur diliges proximum tuum sicut te ipsum   Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: "Bemin uw naaste als uzelf".   14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.   [14] Want* de hele wet is vervat in dit ene woord: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  [14] want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 14 Want heel de Wet is vervat in één woord, in dít: liefhebben zul je je naaste als jezelf’.  14. Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  

King James Bible. [14] For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Luther-Bibel. 14 Denn das ganze Gesetz ist in "einem" Wort erfüllt, in dem (3.Mose 19,18): »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!«

Tekstuitleg van Gal 5,14.

Gal 5,15 - Gal 5,15: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat  13de (dertiende) zondag door het c-jaar Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 15 quod si invicem mordetis et comeditis videte ne ab invicem consumamini   Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen, vrees ik dat ge elkaar op den duur zult verslinden.  15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.  [15] Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.   [15] Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.   15 Maar als ge elkaar bijt en aanvreet, kijk dan maar uit dat ge niet door elkaar wordt vernietigd!   15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire.  

King James Bible. [15] But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another.
Luther-Bibel. 15 Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet.

Tekstuitleg van Gal 5,15.

Gal 5,16 - Gal 5,16: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat  13de (dertiende) zondag door het c-jaar Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
16 Λέγω δὲ πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 16 dico autem spiritu ambulate et desiderium carnis non perficietis Ik bedoel dit: leef naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.   16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.   [16] Ik bedoel dit: leef volgens de Geest, dan zult u niet toegeven aan uw zondige begeerte.   [16] Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.   16 Ik zeg daarmee: wandelt gedreven door de Geest en volbrengt niet het verlangen van het vlees.   16. Or je dis: laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle.  

King James Bible. [16] This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh.
Luther-Bibel. 16 Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen.

Tekstuitleg van Gal 5,16.

Gal 5,17 - Gal 5,17: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat  13de (dertiende) zondag door het c-jaar Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
17 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. 17 caro enim concupiscit adversus spiritum spiritus autem adversus carnem haec enim invicem adversantur ut non quaecumque vultis illa faciatis  Wat de zelfzucht wil strijdt met de Geest, en omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen.   17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.  [17] Want* de zondige natuur begeert tegen de Geest in en de Geest tegen de zondige natuur in, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat u juist niet doet wat u zou willen doen.  [17] Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.   17 Want wat het vlees verlangt gaat tegen de Geest in, en de Geest gaat tegen het vlees in; want die zijn elkaars tegengestelden, zodat ge niet dat doet wat ge wel wílt.   17. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair ; il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. 

King James Bible. [17] For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.
Luther-Bibel. 17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt.

Tekstuitleg van Gal 5,17.

Gal 5,18 - Gal 5,18: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat  13de (dertiende) zondag door het c-jaar Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
18 εἰ δὲ Πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 18 quod si spiritu ducimini non estis sub lege  Maar als ge u door de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.   18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.   [18] Maar als u zich door de Geest laat leiden, staat u niet onder de wet.   [18] Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.   18 Maar als ge u laat leiden door Geestkracht, dan staat ge niet meer onder een wet.   18. Mais si l'Esprit vous anime, vous n'êtes pas sous la Loi.  

King James Bible. [18] But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.
Luther-Bibel. 18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.

Tekstuitleg van Gal 5,18.

Gal 5,19 - Gal 5,19: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
19 φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστι μοιχεία πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 19 manifesta autem sunt opera carnis quae sunt fornicatio inmunditia luxuria    19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,  [19] De* uitingen van een zondig leven zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, [19] Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,  19 Het is duidelijk wat allemaal de werken van het vlees zijn: ontucht, zedeloosheid, bandeloosheid, 19. Or on sait bien tout ce que produit la chair: fornication, impureté, débauche,  

King James Bible. [19] Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Luther-Bibel. 19 Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung,

Tekstuitleg van Gal 5,19.

Gal 5,20 - Gal 5,20: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
20 εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 20 idolorum servitus veneficia inimicitiae contentiones aemulationes irae rixae dissensiones sectae    20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,  [20] afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid,  [20] afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,  20 beeldenverering, toverij, vijandschappen, twist, naijver, woede uitbarstingen, uitingen van zelfzucht, tweedrachten, partijschappen,  20. idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, scissions,  

King James Bible. [20] Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,
Luther-Bibel. 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen,

Tekstuitleg van Gal 5,20.

Gal 5,21 - Gal 5,21: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
21 φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. 21 invidiae homicidia ebrietates comesationes et his similia quae praedico vobis sicut praedixi quoniam qui talia agunt regnum Dei non consequentur    21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.  [21] jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke dingen meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven.   [21] afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.  21 aanvallen van afgunst, dronkenschappen, orgiën en dergelijke dingen,– waarvan ik u voorzeg –zoals ik voorheen gezegd heb– dat zij die dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven!   21. sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses semblables - et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du Royaume de Dieu. 

King James Bible. [21] Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.
Luther-Bibel. 21 Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben.

Tekstuitleg van Gal 5,21.

Gal 5,22 - Gal 5,22: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 22 fructus autem Spiritus est caritas gaudium pax longanimitas bonitas benignitas    22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.  [22] Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen,  [22] Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,   22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid,  22. - Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 

King James Bible. [22] But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,
Luther-Bibel. 22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,

Tekstuitleg van Gal 5,22.

Gal 5,23 - Gal 5,23: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
23 πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. 23 fides modestia continentia adversus huiusmodi non est lex    23 Tegen de zodanigen is de wet niet.   [23] zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen richt de wet zich niet.   [23] zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.   23 zachtmoedigheid, zelfbeheersing; tegen dergelijke dingen is geen wet.  23. douceur, maîtrise de soi: contre de telles choses il n'y a pas de loi. 

King James Bible. [23] Meekness, temperance: against such there is no law.
Luther-Bibel. 23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht.

Tekstuitleg van Gal 5,23.

Gal 5,24 - Gal 5,24: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 24 qui autem sunt Christi carnem crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis    24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.   [24] Zij die Christus Jezus toebehoren, hebben de zondige natuur gekruisigd*, met zijn hartstochten en begeerten.  [24] Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.   24 Maar wie van Christus Jezus zijn hebben het vlees met zijn hartstochten en verlangens gekruisigd.  24. Or ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. 

King James Bible. [24] And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts.
Luther-Bibel. 24 Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden.

Tekstuitleg van Gal 5,24.

7. ἐσταύρωσαν (= staurôsan: zij kruisigden; wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw σταυροω = stauroô: kruisigen).

 σταυροω = stauroô: kruisigen bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
ἐσταύρωσαν (= staurôsan: zij kruisigden; wkw act ind aor 3de pers mv          

Gal 5,25 - Gal 5,25: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
25 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 25 si vivimus spiritu spiritu et ambulemus    25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.  [25] Als wij leven door de Geest, laten we ons dan ook gedragen volgens de Geest.   [25] Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.  25 Als wij leven uit Geestkracht, moeten wij in Geestkracht het spoor houden;  25. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir.  

King James Bible. [25] If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Luther-Bibel. 25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln.

Tekstuitleg van Gal 5,25

stoicheô (in een rij naast of achter elkaar staan, gaan wandelen).
- stoichômen (wij zouden wandelen). Actief conjunctief praesens eerste persoon meervoud. Hapax in de bijbel.

Gal 5,26 - Gal 5,26: Algemene vermaning: Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -- Gal 5,1-12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες. 26 non efficiamur inanis gloriae cupidi invicem provocantes invicem invidentes.     26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.  [26] We moeten niet verwaand zijn en elkaar niet voortdurend uitdagen en benijden.  [26] Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.  26 laten we geen zoekers van ijdele eer worden, die elkaar uitdagen, op elkaar afgunstig zijn!   26. Ne cherchons pas la vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement.  

King James Bible. [26] Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.
Luther-Bibel. 26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden.

Tekstuitleg van Gal 5,26.


Griekse tekst:

1 Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε. 2 Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε, Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. 3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι. 4 Κατηργήθητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε· 5 ἡμεῖς γὰρ Πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. 6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη. 7 Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; 8 ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ. 10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἂν ᾖ. 11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ' ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 14 ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 16 Λέγω δὲ πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 17 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα δὲ ἀντίκειται ἀλλήλοις, ἵνα μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε. 18 εἰ δὲ Πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον. 19 φανερὰ δέ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστι μοιχεία πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 20 εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρεις, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κῶμοι καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, ἃ προλέγω ὑμῖν καθὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν. 22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 23 πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. 24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. 25 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.

 

 

tè eleutheria èmas christos èleutherôsen: stèkete oun kai mè palin zugô douleias enechesthe. 2ide egô paulos legô umin oti ean peritemnèsthe christos umas ouden ôfelèsei. 3marturomai de palin panti anthrôpô peritemnomenô oti ofeiletès estin olon ton nomon poièsai. 4katèrgèthète apo christou oitines en nomô dikaiousthe, tès charitos exepesate. 5èmeis gar pneumati ek pisteôs elpida dikaiosunès apekdechometha. 6en gar christô ièsou oute peritomè ti ischuei oute akrobustia, alla pistis di agapès energoumenè. 7etrechete kalôs: tis umas enekopsen [tè] alètheia mè peithesthai; 8è peismonè ouk ek tou kalountos umas. 9mikra zumè olon to furama zumoi. 10egô pepoitha eis umas en kuriô oti ouden allo fronèsete: o de tarassôn umas bastasei to krima, ostis ean è. 11egô de, adelfoi, ei peritomèn eti kèrussô, ti eti diôkomai; ara katèrgètai to skandalon tou staurou. 12ofelon kai apokopsontai oi anastatountes umas. 13umeis gar ep eleutheria eklèthète, adelfoi: monon mè tèn eleutherian eis aformèn tè sarki, alla dia tès agapès douleuete allèlois. 14o gar pas nomos en eni logô peplèrôtai, en tô agapèseis ton plèsion sou ôs seauton. 15ei de allèlous daknete kai katesthiete, blepete mè up allèlôn analôthète. 16legô de, pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou mè telesète. 17è gar sarx epithumei kata tou pneumatos, to de pneuma kata tès sarkos: tauta gar allèlois antikeitai, ina mè a ean thelète tauta poiète. 18ei de pneumati agesthe, ouk este upo nomon. 19fanera de estin ta erga tès sarkos, atina estin porneia, akatharsia, aselgeia, 20eidôlolatria, farmakeia, echthrai, eris, zèlos, thumoi, eritheiai, dichostasiai, aireseis, 21fthonoi, methai, kômoi, kai ta omoia toutois, a prolegô umin kathôs proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian theou ou klèronomèsousin. 22o de karpos tou pneumatos estin agapè, chara, eirènè, makrothumia, chrèstotès, agathôsunè, pistis, 23prautès, egkrateia: kata tôn toioutôn ouk estin nomos. 24oi de tou christou [ièsou] tèn sarka estaurôsan sun tois pathèmasin kai tais epithumiais. 25ei zômen pneumati, pneumati kai stoichômen. 26mè ginômetha kenodoxoi, allèlous prokaloumenoi, allèlois fthonountes.


Latijnse tekst: 5. 1 state et nolite iterum iugo servitutis contineri 2 ecce ego Paulus dico vobis quoniam si circumcidamini Christus vobis nihil proderit 3 testificor autem rursum omni homini circumcidenti se quoniam debitor est universae legis faciendae 4 evacuati estis a Christo qui in lege iustificamini a gratia excidistis 5 nos enim spiritu ex fide spem iustitiae expectamus 6 nam in Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet neque praeputium sed fides quae per caritatem operatur 7 currebatis bene quis vos inpedivit veritati non oboedire 8 persuasio non est ex eo qui vocat vos 9 modicum fermentum totam massam corrumpit 10 ego confido in vobis in Domino quod nihil aliud sapietis qui autem conturbat vos portabit iudicium quicumque est ille 11 ego autem fratres si circumcisionem adhuc praedico quid adhuc persecutionem patior ergo evacuatum est scandalum crucis 12 utinam et abscidantur qui vos conturbant 13 vos enim in libertatem vocati estis fratres tantum ne libertatem in occasionem detis carnis sed per caritatem servite invicem 14 omnis enim lex in uno sermone impletur diliges proximum tuum sicut te ipsum 15 quod si invicem mordetis et comeditis videte ne ab invicem consumamini 16 dico autem spiritu ambulate et desiderium carnis non perficietis 17 caro enim concupiscit adversus spiritum spiritus autem adversus carnem haec enim invicem adversantur ut non quaecumque vultis illa faciatis 18 quod si spiritu ducimini non estis sub lege 19 manifesta autem sunt opera carnis quae sunt fornicatio inmunditia luxuria 20 idolorum servitus veneficia inimicitiae contentiones aemulationes irae rixae dissensiones sectae 21 invidiae homicidia ebrietates comesationes et his similia quae praedico vobis sicut praedixi quoniam qui talia agunt regnum Dei non consequentur 22 fructus autem Spiritus est caritas gaudium pax longanimitas bonitas benignitas 23 fides modestia continentia adversus huiusmodi non est lex 24 qui autem sunt Christi carnem crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis 25 si vivimus spiritu spiritu et ambulemus 26 non efficiamur inanis gloriae cupidi invicem provocantes invicem invidentes.

1 state et nolite iterum iugo servitutis contineri 2 ecce ego Paulus dico vobis quoniam si circumcidamini Christus vobis nihil proderit 3 testificor autem rursum omni homini circumcidenti se quoniam debitor est universae legis faciendae 4 evacuati estis a Christo qui in lege iustificamini a gratia excidistis 5 nos enim spiritu ex fide spem iustitiae expectamus 6 nam in Christo Iesu neque circumcisio aliquid valet neque praeputium sed fides quae per caritatem operatur 7 currebatis bene quis vos inpedivit veritati non oboedire 8 persuasio non est ex eo qui vocat vos 9 modicum fermentum totam massam corrumpit 10 ego confido in vobis in Domino quod nihil aliud sapietis qui autem conturbat vos portabit iudicium quicumque est ille 11 ego autem fratres si circumcisionem adhuc praedico quid adhuc persecutionem patior ergo evacuatum est scandalum crucis 12 utinam et abscidantur qui vos conturbant 13 vos enim in libertatem vocati estis fratres tantum ne libertatem in occasionem detis carnis sed per caritatem servite invicem 14 omnis enim lex in uno sermone impletur diliges proximum tuum sicut te ipsum 15 quod si invicem mordetis et comeditis videte ne ab invicem consumamini 16 dico autem spiritu ambulate et desiderium carnis non perficietis 17 caro enim concupiscit adversus spiritum spiritus autem adversus carnem haec enim invicem adversantur ut non quaecumque vultis illa faciatis 18 quod si spiritu ducimini non estis sub lege 19 manifesta autem sunt opera carnis quae sunt fornicatio inmunditia luxuria 20 idolorum servitus veneficia inimicitiae contentiones aemulationes irae rixae dissensiones sectae 21 invidiae homicidia ebrietates comesationes et his similia quae praedico vobis sicut praedixi quoniam qui talia agunt regnum Dei non consequentur 22 fructus autem Spiritus est caritas gaudium pax longanimitas bonitas benignitas 23 fides modestia continentia adversus huiusmodi non est lex 24 qui autem sunt Christi carnem crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis 25 si vivimus spiritu spiritu et ambulemus 26 non efficiamur inanis gloriae cupidi invicem provocantes invicem invidentes


Statenvertaling

HOOFDSTUK 5 1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. 2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. 3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. 4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen. 5 Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. 6 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende. 7 Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? 8 Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept. 9 Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. 10 Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. 11 Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. 12 Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken! 13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde. 14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven. 15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt. 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. 19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, 20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, 21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 23 Tegen de zodanigen is de wet niet. 24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. 25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.


King James Bible

Gal.5 [1] Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. [2] Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. [3] For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law. [4] Christ is become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law; ye are fallen from grace. [5] For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. [6] For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision; but faith which worketh by love. [7] Ye did run well; who did hinder you that ye should not obey the truth? [8] This persuasion cometh not of him that calleth you. [9] A little leaven leaveneth the whole lump. [10] I have confidence in you through the Lord, that ye will be none otherwise minded: but he that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be. [11] And I, brethren, if I yet preach circumcision, why do I yet suffer persecution? then is the offence of the cross ceased. [12] I would they were even cut off which trouble you. [13] For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. [14] For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself. [15] But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. [16] This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. [17] For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would. [18] But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. [19] Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, [20] Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, [21] Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. [22] But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, [23] Meekness, temperance: against such there is no law. [24] And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. [25] If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. [26] Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another.


Aufruf zur rechten Freiheit
1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen! 2 Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. 3 Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. 4 Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. 5 Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. 6 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. 7 Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? 8 Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. 9 Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. 10 Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irremacht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. 11 Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. 12 Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen! 13 Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern durch die Liebe diene einer dem andern. 14 Denn das ganze Gesetz ist in "einem" Wort erfüllt, in dem (3.Mose 19,18): »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!« 15 Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom andern aufgefressen werdet.

Das Leben im Geist
16 Ich sage aber: Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. 18 Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. 19 Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, 21 Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. 22 Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies ist das Gesetz nicht. 24 Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. 25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 26 Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden.