Galaten 6 - Gal 6 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal (Galatië) -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- Gal 6,14-18 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html
Bijbeluitleg per hoofdstuk : Gal 1 , Gal 2 , Gal 3 , Gal 4 , Gal 5 , Gal 6
Bijbeluitleg per pericope : Gal 5,13-6,18
Tekstuitleg vers per vers : - Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -

Gal 6,1 - Gal 6,1 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1adelfoi, ean kai prolèmfthè anthrôpos en tini paraptômati, umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati prautètos, skopôn seauton, mè kai su peirasthès.  1 fratres et si praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto vos qui spiritales estis huiusmodi instruite in spiritu lenitatis considerans te ipsum ne et tu tempteris    1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.  [1] Broeders en zusters, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet u, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid overeind helpen; let erop dat u niet ook zelf in verleiding komt.  [1] Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.  1 ¶ Broeders–en–zusters, zelfs als een mens meegesleurd wordt in een of andere misstap, moet gíj die door de Geest geleid wordt zo iemand terechthelpen in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, dat gíj niet óók in verzoeking komt!   1. Frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté.  

King James Bible . [1] Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.
Luther-Bibel . 1 Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest.

Tekstuitleg van Gal 6,1 .

Gal 6,2 - Gal 6,2 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2allèlôn ta barè bastazete, kai outôs anaplèrôsete ton nomon tou christou.   2 alter alterius onera portate et sic adimplebitis legem Christi     2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. [2] Help elkaars lasten te dragen; op die manier zult u de wet* van Christus vervullen.  [2] Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.   2 Verdraagt elkaars lastigheden; zó zult ge Christus’ wet vervullen.  2. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du Christ.  

King James Bible . [2] Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Luther-Bibel . 2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

Tekstuitleg van Gal 6,2 .

Gal 6,3 - Gal 6,3 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3ei gar dokei tis einai ti mèden ôn, frenapata eauton:  3 nam si quis existimat se aliquid esse cum sit nihil ipse se seducit    3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.  [3] Want wie meent iets te betekenen, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.   [3] Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.  3 Want als iemand meent iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. 3. Car si quelqu'un estime être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion. 

King James Bible . [3] For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself.
Luther-Bibel . 3 Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst.

Tekstuitleg van Gal 6,3 .

Gal 6,4 - Gal 6,4 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4to de ergon eautou dokimazetô ekastos, kai tote eis eauton monon to kauchèma exei kai ouk eis ton eteron:  4 opus autem suum probet unusquisque et sic in semet ipso tantum gloriam habebit et non in altero    4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.  [4] Laat ieder zijn eigen gedrag onderzoeken, dan zal hij zijn roem wel vóór zich houden en er zijn naaste niet mee lastig vallen;  [4] Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan.  4 Nee, laat ieder zijn eigen werk toetsen, en dán zal hij zijn roem vóór zich houden en niet naar de ander…,  4. Que chacun examine sa propre conduite et alors il trouvera en soi seul et non dans les autres l'occasion de se glorifier ;  

King James Bible . [4] But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.
Luther-Bibel . 4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem andern.

Tekstuitleg van Gal 6,4 .

Gal 6,5 - Gal 6,5 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ekastos gar to idion fortion bastasei. 5 unusquisque enim onus suum portabit     5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. [5] want ieder heeft zijn eigen vracht* te dragen.  [5] Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.  5 want ieder zal zijn eigen vrachtje dragen.  5. car tout homme devra porter sa charge personnelle 

King James Bible . [5] For every man shall bear his own burden.
Luther-Bibel . 5 Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen.

Tekstuitleg van Gal 6,5 .

Gal 6,6 - Gal 6,6 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6koinôneitô de o katèchoumenos ton logon tô katèchounti en pasin agathois.   6 communicet autem is qui catecizatur verbum ei qui se catecizat in omnibus bonis    6 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst.  
[6] Wie onderricht ontvangt in het woord van God, moet zijn leermeester laten delen in alle goeds dat hij bezit. 

[6] Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij leert met zijn leermeester delen. 
6 Maar wie onderwezen wordt in het woord moet wie hem onderwijst laten delen in alle goede dingen.  . 6. Que le disciple fasse part de toute sorte de biens à celui qui lui enseigne la parole. 

King James Bible . [6] Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things.
Luther-Bibel . 6 Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten.

Tekstuitleg van Gal 6,6 .

Gal 6,7 - Gal 6,7 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7mè planasthe, theos ou muktèrizetai: o gar ean speirè anthrôpos, touto kai therisei:   7 nolite errare Deus non inridetur    7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.  [7] Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait zal hij ook oogsten.   [7] Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.   7 Dwaalt niet: God laat niet met zich spotten; want al wat een mens zaait dat zal hij ook oogsten;  7. Ne vous y trompez pas ; on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l'on sème, on le récolte : 

King James Bible . [7] Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Luther-Bibel . 7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.

Tekstuitleg van Gal 6,7 .

Gal 6,8 - Gal 6,8 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8oti o speirôn eis tèn sarka eautou ek tès sarkos therisei fthoran, o de speirôn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zôèn aiônion.  8 quae enim seminaverit homo haec et metet quoniam qui seminat in carne sua de carne et metet corruptionem qui autem seminat in spiritu de spiritu metet vitam aeternam    8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.  [8] Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten; wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten.   [8] Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.  8 want wie zaait in de akker van zijn eigen vlees zal er verderf van oogsten, maar wie zaait in de akker van de Geest zal van de Geest eeuwig leven oogsten;  8. qui sème dans sa chair, récoltera de la chair la corruption ; qui sème dans l'esprit, récoltera de l'esprit la vie éternelle. 

King James Bible . [8] For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting.
Luther-Bibel . 8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten.

Tekstuitleg van Gal 6,8 .

Gal 6,9 - Gal 6,9 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9to de kalon poiountes mè egkakômen, kairô gar idiô therisomen mè ekluomenoi.   9 bonum autem facientes non deficiamus tempore enim suo metemus non deficientes     9 Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. [9] Laten we onophoudelijk goed doen; want als we de moed niet opgeven, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen.  [9] Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.  9 laten wij in goed–doen niet verslappen; te gelegener tijd immers zullen wij oogsten als we niet verflauwen.   9. Ne nous lassons pas de faire le bien ; en son temps viendra la récolte, si nous ne nous relâchons pas.  

King James Bible . [9] And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Luther-Bibel . 9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.

Tekstuitleg van Gal 6,9 .

Gal 6,10 - Gal 6,10 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ara oun ôs kairon echomen, ergazômetha to agathon pros pantas, malista de pros tous oikeious tès pisteôs.   10 ergo dum tempus habemus operemur bonum ad omnes maxime autem ad domesticos fidei    10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.   [10] Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed zijn voor allen, maar vooral voor onze geloofsgenoten.  [10] Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.  10 Laten we daarom dan zolang wij tijd hebben goede werken doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs!  10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous et surtout de nos frères dans la foi.  

King James Bible . [10] As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Luther-Bibel . 10 Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.

Tekstuitleg van Gal 6,10 .

Gal 6,11 - Gal 6,11 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11idete pèlikois umin grammasin egraya tè emè cheiri.  11 videte qualibus litteris scripsi vobis mea manu     11 Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.  [11] Zie met wat voor grote* letters ik* u nu eigenhandig heb geschreven.   [11] U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig. 11 ¶ Ziet met hoe grote schrijfletters ik u eigenhandig heb geschreven! 11. Voyez quels gros caractères ma main trace à votre intention.  

King James Bible . [11] Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand.
Luther-Bibel . 11 Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand!

Tekstuitleg van Gal 6,11 .

Gal 6,12 - Gal 6,12 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12osoi thelousin euprosôpèsai en sarki, outoi anagkazousin umas peritemnesthai, monon ina tô staurô tou christou mè diôkôntai:   12 quicumque volunt placere in carne hii cogunt vos circumcidi tantum ut crucis Christi persecutionem non patiantur     12 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.  [12] De lieden die zo graag in menselijk opzicht een goed figuur willen slaan, trachten u alleen maar de besnijdenis op te dringen om niet vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus.  12] Degenen die er zo op aandringen dat u zich laat besnijden, willen alleen een goede indruk maken en voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het kruis van Christus.  12 Allen die een schoon aanschijn willen tonen in het vlees, die dwingen u om u te laten besnijden, enkel opdat zij voor het kruis van de Christus niet worden vervolgd.  12. Des gens désireux de faire bonne figure dans la chair, voilà ceux qui vous imposent la circoncision, à seule fin d'éviter la persécution pour la croix du Christ.  

King James Bible . [12] As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ.
Luther-Bibel . 12 Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden.

Tekstuitleg van Gal 6,12 .

Gal 6,13 - Gal 6,13 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin, alla thelousin umas peritemnesthai ina en tè umetera sarki kauchèsôntai.  13 neque enim qui circumciduntur legem custodiunt sed volunt vos circumcidi ut in carne vestra glorientur     13 Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.  [13] Want die besnedenen onderhouden zelf niet eens de wet, maar willen wel dat u zich laat besnijden, om daarop trots te kunnen zijn.  [13] Ze zijn voor de besnijdenis maar leven zelf niet volgens de wet; ze willen dat u zich laat besnijden om zich daarop te kunnen laten voorstaan.   13 Want die zich laten besnijden bewaken zelf de Wet niet, nee, zij willen dat gíj u laat besnijden opdat zij zich kunnen beroemen op uw vlees!  13. Car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la Loi ; ils veulent seulement que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre chair. 

King James Bible . [13] For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh.
Luther-Bibel . 13 Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können.

Tekstuitleg van Gal 6,13 .

Tweede lezing op de 14de (veertiende) zondag door het jaar C : Gal 6,14-18 (Verwijzing : Gal 6,14-18) :
Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn! Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods! Laat voortaan niemand mij lastig vallen want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Gal 6,14 - Gal 6,14 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat 14de (veertiende) zondag door het jaar C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14emoi de mè genoito kauchasthai ei mè en tô staurô tou kuriou èmôn ièsou christou, di ou emoi kosmos estaurôtai kagô kosmô.  14 mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi per quem mihi mundus crucifixus est et ego mundo   Broeders en zusters, God beware mij ervoor op iets anders te roemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld.   14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.  
[14] Wat mij betreft: ik denk er niet aan mij op iets anders te beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld gekruisigd ben.  
[14] Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.   14 Maar ik voor mij, laat ik me nooit op iets anders beroemen dan op het kruis van onze Heer, Jezus Christus, door wie voor mij de wereld is gekruisigd en ik voor de wereld.   14. Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi et de moi un crucifié pour le monde. 

King James Bible . [14] But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world.
Luther-Bibel . 14 Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.

Tekstuitleg van Gal 6,14 .

Gal 6,15 - Gal 6,15 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat 14de (veertiende) zondag door het jaar C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15oute gar peritomè ti estin oute akrobustia, alla kainè ktisis. 15 in Christo enim Iesu neque circumcisio aliquid valet neque praeputium sed nova creatura   Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets. Het gaat er alleen om een nieuwe schepping te zijn!   15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.   [15] Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping.  [15] Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.   15 Want noch besneden zijn is iets noch voorhuidigheid, maar wél: een nieuwe schepping! 15. Car la circoncision n'est rien, ni l'incirconcision ; il s'agit d'être une créature nouvelle.

King James Bible . [15] For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature.
Luther-Bibel . 15 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur.

Tekstuitleg van Gal 6,15 .

3. peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25 . Nominatief of vrouwelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . O.T. (1) : Gn 17,13 . N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus : (1) Rom 2,25 . (2) Rom 2,28 . (3) Rom 2,29 . (4) Rom 4,10 . (5) 1 Kor 7,19 . (6) Gal 5,6 . (7) Gal 6,15 . (8) Fil 3,3 . (9) Fil 3,5 . (10) Kol 2,11 . (11) Kol 3,11 .

Gal 6,16 - Gal 6,16 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat 14de (veertiende) zondag door het jaar C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai osoi tô kanoni toutô stoichèsousin, eirènè ep autous kai eleos, kai epi ton israèl tou theou.   16 et quicumque hanc regulam secuti fuerint pax super illos et misericordia et super Israhel Dei   Vrede en barmhartigheid kome over allen die naar dit beginsel willen leven, en over heel het volk Gods!  16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods.  [16] Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven, en over het Israël van God!  [16] Laat er vrede en barmhartigheid zijn voor allen die bij deze maatstaf blijven, en voor het Israël van God.  16 En allen die zich naar deze regel zullen richten: vrede over hen en ontferming, en over het Israël van God!   16. Et à tous ceux qui suivront cette règle, paix et miséricorde, ainsi qu'à l'Israël de Dieu.  

King James Bible . [16] And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God.
Luther-Bibel . 16 Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten - Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes!

Tekstuitleg van Gal 6,16 .

Gal 6,17 - Gal 6,17 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat 14de (veertiende) zondag door het jaar C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17tou loipou kopous moi mèdeis parechetô, egô gar ta stigmata tou ièsou en tô sômati mou bastazô.   17 de cetero nemo mihi molestus sit ego enim stigmata Iesu in corpore meo porto  Laat voortaan niemand mij lastig vallen want ik draag de merktekenen van Jezus in mijn lichaam.   17 Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.  [17] Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam.  [17] En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam.  17 Laat voortaan niemand mij moeiten aandoen, want ik draag reeds de littekens van Jezus in mijn lichaam mee.  17. Dorénavant que personne ne me suscite d'ennuis : je porte dans mon corps les marques de Jésus.  

King James Bible . [17] From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus.
Luther-Bibel . 17 Hinfort mache mir niemand weiter Mühe; denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe.

Tekstuitleg van Gal 6,17 .

Gal 6,18 - Gal 6,18 : Algemene vermaning : Gal 5 -- Gal 6 -- Gal 5,13-6,18 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Gal 5,13 - Gal 5,14 - Gal 5,15 - Gal 5,16 - Gal 5,17 - Gal 5,18 - Gal 5,19 - Gal 5,20 - Gal 5,21 - Gal 5,22 - Gal 5,23 - Gal 5,24 - Gal 5,25 - Gal 5,26 -- Gal 6,1 - Gal 6,2 - Gal 6,3 - Gal 6,4 - Gal 6,5 - Gal 6,6 - Gal 6,7 - Gal 6,8 - Gal 6,9 - Gal 6,10 - Gal 6,11 - Gal 6,12 - Gal 6,13 - Gal 6,14 - Gal 6,15 - Gal 6,16 - Gal 6,17 - Gal 6,18 -- Gal (Galatië) -
Griekse tekst Vulgaat 14de (veertiende) zondag door het jaar C  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18è charis tou kuriou èmôn ièsou christou meta tou pneumatos umôn, adelfoi: amèn.   18 gratia Domini nostri Iesu Christi cum spiritu vestro fratres amen.   Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.  18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen. 
[18] Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. 
[18] Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.  18 De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders–en–zusters! Amen!   18. Frères, la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit ! Amen.  

King James Bible . [18] Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Luther-Bibel . 18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder! Amen.

Tekstuitleg van Gal 6,18 .


1 Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προληφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πρᾳότητος σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς. 2 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι, μηδὲν ὤν, ἑαυτὸν φρεναπατᾷ· 4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον· 5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 6 Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 7 Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· 8 ὅτι ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακῶμεν· καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι. 10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως. 11 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. 12 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. 13 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. 14 Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ. 15 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. 17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 18 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.

1adelfoi, ean kai prolèmfthè anthrôpos en tini paraptômati, umeis oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati prautètos, skopôn seauton, mè kai su peirasthès. 2allèlôn ta barè bastazete, kai outôs anaplèrôsete ton nomon tou christou. 3ei gar dokei tis einai ti mèden ôn, frenapata eauton: 4to de ergon eautou dokimazetô ekastos, kai tote eis eauton monon to kauchèma exei kai ouk eis ton eteron: 5ekastos gar to idion fortion bastasei. 6koinôneitô de o katèchoumenos ton logon tô katèchounti en pasin agathois. 7mè planasthe, theos ou muktèrizetai: o gar ean speirè anthrôpos, touto kai therisei: 8oti o speirôn eis tèn sarka eautou ek tès sarkos therisei fthoran, o de speirôn eis to pneuma ek tou pneumatos therisei zôèn aiônion. 9to de kalon poiountes mè egkakômen, kairô gar idiô therisomen mè ekluomenoi. 10ara oun ôs kairon echomen, ergazômetha to agathon pros pantas, malista de pros tous oikeious tès pisteôs. 11idete pèlikois umin grammasin egraya tè emè cheiri. 12osoi thelousin euprosôpèsai en sarki, outoi anagkazousin umas peritemnesthai, monon ina tô staurô tou christou mè diôkôntai: 13oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin, alla thelousin umas peritemnesthai ina en tè umetera sarki kauchèsôntai. 14emoi de mè genoito kauchasthai ei mè en tô staurô tou kuriou èmôn ièsou christou, di ou emoi kosmos estaurôtai kagô kosmô. 15oute gar peritomè ti estin oute akrobustia, alla kainè ktisis. 16kai osoi tô kanoni toutô stoichèsousin, eirènè ep autous kai eleos, kai epi ton israèl tou theou. 17tou loipou kopous moi mèdeis parechetô, egô gar ta stigmata tou ièsou en tô sômati mou bastazô. 18è charis tou kuriou èmôn ièsou christou meta tou pneumatos umôn, adelfoi: amèn.


Vulgaat

1 fratres et si praeoccupatus fuerit homo in aliquo delicto vos qui spiritales estis huiusmodi instruite in spiritu lenitatis considerans te ipsum ne et tu tempteris 2 alter alterius onera portate et sic adimplebitis legem Christi 3 nam si quis existimat se aliquid esse cum sit nihil ipse se seducit 4 opus autem suum probet unusquisque et sic in semet ipso tantum gloriam habebit et non in altero 5 unusquisque enim onus suum portabit 6 communicet autem is qui catecizatur verbum ei qui se catecizat in omnibus bonis 7 nolite errare Deus non inridetur 8 quae enim seminaverit homo haec et metet quoniam qui seminat in carne sua de carne et metet corruptionem qui autem seminat in spiritu de spiritu metet vitam aeternam 9 bonum autem facientes non deficiamus tempore enim suo metemus non deficientes 10 ergo dum tempus habemus operemur bonum ad omnes maxime autem ad domesticos fidei 11 videte qualibus litteris scripsi vobis mea manu 12 quicumque volunt placere in carne hii cogunt vos circumcidi tantum ut crucis Christi persecutionem non patiantur 13 neque enim qui circumciduntur legem custodiunt sed volunt vos circumcidi ut in carne vestra glorientur 14 mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi per quem mihi mundus crucifixus est et ego mundo 15 in Christo enim Iesu neque circumcisio aliquid valet neque praeputium sed nova creatura 16 et quicumque hanc regulam secuti fuerint pax super illos et misericordia et super Israhel Dei 17 de cetero nemo mihi molestus sit ego enim stigmata Iesu in corpore meo porto 18 gratia Domini nostri Iesu Christi cum spiritu vestro fratres amen


Statenvertaling

1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. 2 Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. 3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. 4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen. 5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. 6 En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst. 7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. 8 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien. 9 Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. 10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. 11 Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand. 12 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. 13 Want ook zij zelven, die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. 14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. 16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. 17 Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. 18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.


King James Bible

Gal.6 [1] Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted. [2] Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ. [3] For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. [4] But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. [5] For every man shall bear his own burden. [6] Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. [7] Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. [8] For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption; but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. [9] And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not. [10] As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. [11] Ye see how large a letter I have written unto you with mine own hand. [12] As many as desire to make a fair shew in the flesh, they constrain you to be circumcised; only lest they should suffer persecution for the cross of Christ. [13] For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. [14] But God forbid that I should glory, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. [15] For in Christ Jesus neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. [16] And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy, and upon the Israel of God. [17] From henceforth let no man trouble me: for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. [18] Brethren, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.


Luther-Bibel

Galater 6 (LUT)

Mahnung zur Brüderlichkeit
1 Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. 2 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 3 Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 4 Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem andern. 5 Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. 6 Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. 7 Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. 8 Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. 9 Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. 10 Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen.

Eigenhändiger Briefschluss
11 Seht, mit wie großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand! 12 Die Ansehen haben wollen nach dem Fleisch, die zwingen euch zur Beschneidung, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. 13 Denn auch sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich dessen rühmen können. 14 Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. 15 Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. 16 Und alle, die sich nach diesem Maßstab richten - Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes! 17 Hinfort mache mir niemand weiter Mühe; denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe. 18 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder! Amen.