Brief aan de Hebreeën 10 , Heb 10 -- http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/hebrews/10.asp -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -

Overzicht : Heb 1 , Heb 2 , Heb 3 , Heb 4 , Heb 5 , Heb 6 , Heb 7 , Heb 8 , Heb 9 , Heb 10 , Heb 11 , Heb 12 , Heb 13
Tekstuitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers : - Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- Heb 10,1-18 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -

Heb 10,1 - Heb 10,1 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·       10 [1] De wet laat slechts een schaduw zien van de goede dingen die moesten komen, niet hun ware gedaante. Daarom kan zij onmogelijk door het jaarlijks opdragen van steeds weer dezelfde offers hen die eraan deelnemen tot volmaaktheid brengen. [1] Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,2 - Heb 10,2 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους;       [2] Anders had men die offerdienst wel gestaakt; de offeraars zouden zich immers bevrijd weten van schuldgevoel als ze eens en voorgoed gereinigd waren. [2] Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,3 - Heb 10,3 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3 ἀλλ' ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν·       [3] Maar deze offers moeten juist ieder jaar opnieuw de gedachte aan de zonden levendig houden; [3] Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen –    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,4 - Heb 10,4 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.       [4] het is ook uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen. [4] bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,5 - Heb 10,5 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5 Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει· θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι·       [5] Daarom zegt Hij dan ook, als Hij in de wereld komt: Slachtoffers* en gaven hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam* bereid. [5] Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: 'Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,6 - Heb 10,6 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας·       [6] Brandoffers en zoenoffers konden U niet behagen. [6] brand- en reinigingsoffers behaagden u niet.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,7 - Heb 10,7 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7 τότε εἶπον· ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου.       [7] Toen zei Ik: Hier ben Ik, Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over Mij geschreven staat. [7] Toen heb ik gezegd: "Hier ben ik," want dit staat in de boekrol over mij geschreven: "Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen."'    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,8 - Heb 10,8 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίαν καὶ προσφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον προσφέρονται,       [8] Eerst zegt Hij: Slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt U niet gewild, die konden U niet behagen – hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. [8] Eerst zegt hij: 'Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet' – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,9 - Heb 10,9 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9 τότε εἴρηκεν· ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.       [9] En dan zegt Hij: Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. [9] Dan zegt hij: 'Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,' waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,10 - Heb 10,10 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ.       [10] Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed, door het offer* van het lichaam van Jezus Christus. [10] Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,11 - Heb 10,11 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκε καθ' ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας·       [11] Verder verricht iedere priester dagelijks staande de dienst en draagt hij telkens weer dezelfde offers op, die nooit de zonden kunnen wegnemen. [11] De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,12 - Heb 10,12 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12 αὐτὸς δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ,       [12] Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht, [12] terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,13 - Heb 10,13 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ.       [13] nog* slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd. [13] waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,14 - Heb 10,14 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.       [14] Want door één offer heeft Hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. [14] Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,15 - Heb 10,15 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ προειρηκέναι,       [15] We hebben hiervoor ook het getuigenis van de heilige Geest. Eerst zegt Hij: [15] Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er:    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,16 - Heb 10,16 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς,       [16] Dit is het verbond dat Ik met hen zal sluiten na die dagen, zegt de Heer: mijn wetten leg Ik in hun hart en Ik grif ze in hun geest. [16] 'Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,'    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,17 - Heb 10,17 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.       [17] Ik zal hun zonden en ongerechtigheden niet langer gedenken. [17] en even verder staat er: 'Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.'    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. ἁμαρτιων (= hamartiôn: van de zonden; zn gen vr mv van het zn ἁμαρτια = hamartia: zonde). Bijbel (85). OT (53). NT (32) : (1) Mt 1,21. (2) Mt 26,28. (3) Mc 1,4. (4) Lc 1,77. (5) Lc 3,3. (6) Lc 24,47. (7) Hnd 2,38. (8) Hnd 5,31. (9) Hnd 10,43. (10) Hnd 13,38. (11) Hnd 26,18. Andere boeken NT (21). Een vorm van ἁμαρτια = hamartia (zonde) in de LXX (545), in het NT (173).

hamartia (zonde)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
nom + dat. enk. hamartia(i) 81 51 30 1 : Mt 12,31 .     2 : (1) Joh 8,21 . (2) Joh 9,41 .   27  
gen enk. + acc. mv. hamartias 270 216 54 2 : (1) Mt 3,6 . (2) Mt 9,6 . 2 : (1) Mc 2,7 .  (2) Mc 2,10 . 4 : (1) Lc 5,21 . (2) Lc 5,24 . (3) Lc 7,49 . (4) Lc 11,4 . 6 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . 2 : (1) . (2) . 37      
acc. enk. hamartian 91 65 26       6 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . 1 19      
nom mv. hamartiai 35 23 12 2 : (1) Mt 9,2 . (2) Mt 9,5 . 2 : 1) Mc 2,5 . (2) Mc 2,9 . 4 : (1) Lc 5,20 . (2) Lc 5,23 . (3) Lc 7,47 . (4) Lc 7,48 .     3 1    
gen mv. hamartiôn 85 53 32 2 : (1) Mt 1,21 . (2) Mt 26,28 . 1 : Mc 1,4 . 3 : (1) Lc 1,77 . (2) Lc 3,3 . (3) Lc 24,47 .   5 : (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 5,31 . (3) Hnd 10,43 . (4) Hnd 13,38 . (5) Hnd 26,18 . 20 1    
dat. mv. hamartiais 54 46 8       2 : (1) . (2) .   5 1    
totaal 616 454 162 7 6 11 16 8 111 3    

2. - 3. των ἁμαρτιων = tôn hamartiôn (van de zonden). NT (12): (1) Mt 1,21. (2) Rom 7,5. (3) 1 Kor 15,3. (4) Gal 1,4. (5) Kol 1,14. (6) Kol 2,11. (7) Heb 1,3. (8) Heb 8,12. (9) Heb 10,17. (10) 1 Joh 2,2. (11) 1 Joh 4,10. (12) Apk 1,5.

2. - 4. των ἁμαρτιων αυτων = tôn hamartiôn (van hun zonden). NT (3): (1) Mt 1,21. (2) Heb 8,12. (3) Heb 10,17.
- των ἁμαρτιων ἡμων = tôn hamartiôn hèmôn (van onze zonden). NT (6) : (1) 1 Kor 15,3. (2) Gal 1,4. (3) Heb 1,3. (4) 1 Joh 2,2. (5) 1 Joh 4,10. (6) Apk 1,5.

Heb 10,18 - Heb 10,18 : De effecten van Christus' offer - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 -- Heb 10,1 - Heb 10,2 - Heb 10,3 - Heb 10,4 - Heb 10,5 - Heb 10,6 - Heb 10,7 - Heb 10,8 - Heb 10,9 - Heb 10,10 - Heb 10,11 - Heb 10,12 - Heb 10,13 - Heb 10,14 - Heb 10,15 - Heb 10,16 - Heb 10,17 - Heb 10,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18 Ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.       [18] En waar deze vergeven zijn, is geen zoenoffer meer nodig. Aansporingen en waarschuwingen [18] Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- Heb 10,19-39 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -

Heb 10,19 - Heb 10,19 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν Ἁγίων ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἰησοῦ,       [19] Broeders en zusters,* door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. [19] Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,20 - Heb 10,20 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ' ἔστι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,       [20] Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen, dat is zijn aardse gestalte. [20] omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,21 - Heb 10,21 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ,       [21] We* hebben nu een verheven hogepriester die over het huis van God is aangesteld. [21] We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,22 - Heb 10,22 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς,       [22] Laten* we dus naderen, maar met een oprecht hart en een vast geloof, met een hart dat door de besprenkeling vrij is van schuldbesef, met een lichaam dat gewassen* is met zuiver water. [22] laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,23 - Heb 10,23 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
23 καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ· πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος·       [23] Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar. [23] Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,24 - Heb 10,24 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,       [24] Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. [24] Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,25 - Heb 10,25 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.       [25] Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit temeer naarmate u de grote dag* dichterbij ziet komen. [25] en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,26 - Heb 10,26 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,       [26] Want als wij, na de kennis van de waarheid ontvangen te hebben, moedwillig* zondigen, blijft er geen offer voor de zonden meer over, [26] Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,27 - Heb 10,27 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους.       [27] maar alleen een schrikwekkend uitzicht op een oordeel en een vuur dat gretig de vijanden van God wil verteren. [27] en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,28 - Heb 10,28 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
28 ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει·       [28] Wie zich niet stoort aan de wet van Mozes, wordt op het getuigenis van twee of drie personen zonder pardon ter dood gebracht. [28] Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,29 - Heb 10,29 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;       [29] Moet iemand die de Zoon van God veracht, die het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd is, profaneert en de Geest van Gods genade durft honen, moet zo iemand volgens u dan niet veel strenger gestraft worden? [29] Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht?    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,30 - Heb 10,30 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος· καὶ πάλιν· Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ.       [30] We weten toch wie gezegd heeft: Mij komt het toe te straffen, Ik zal vergelden, en ook: De Heer zal rechtspreken over zijn volk. [30] We kennen immers degene die gezegd heeft: 'Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden,' en ook: 'De Heer zal oordelen over zijn volk.'    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,31 - Heb 10,31 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος.       [31] Het moet iets vreselijks zijn om in de handen van de levende God te vallen. [31] Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,32 - Heb 10,32 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
32 Ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων,       [32] Denk aan de dagen van vroeger, toen u het licht* hebt ontvangen en een zware en smartelijke strijd moest doorstaan. [32] Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden:    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
Heb 10,33 - Heb 10,33 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες.       [33] U werd voor het oog van de wereld gehoond en onderdrukt, of u was begaan met hen die zo behandeld werden. [33] enerzijds kreeg u publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
Heb 10,34 - Heb 10,34 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς μου συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν.       [34] Want u hebt meegeleden met de gevangenen, u hebt de roof van uw bezit blijmoedig verdragen, in het besef dat u beschikt over een waardevoller en blijvend bezit. [34] U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit voor uzelf.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,35 - Heb 10,35 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
35 Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην.       [35] Gooi dat vertrouwen nu niet overboord, het wordt zo rijk beloond! [35] Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u zult er ruim voor worden beloond.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,36 - Heb 10,36 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.       [36] Wat u nodig hebt is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen. [36] Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,37 - Heb 10,37 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ.       [37] Immers,* nog een heel korte tijd, en Hij die komen moet, zal komen, zonder uitstel. [37] Immers: 'Nog een heel korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet lang meer weg,    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,38 - Heb 10,38 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
38 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.       [38] Mijn rechtvaardige zal door geloof leven, maar wie terugdeinst kan Mij niet behagen. [38] en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,' maar ook: 'Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.'    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Heb 10,39 - Heb 10,39 : Aansporingen en waarschuwingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Heb (Hebreeën) -- Heb 10 -- Heb 10,1-18 -- Heb 10,19-39 - Heb 10,19 - Heb 10,20 - Heb 10,21 - Heb 10,22 - Heb 10,23 - Heb 10,24 - Heb 10,25 - Heb 10,26 - Heb 10,27 - Heb 10,28 - Heb 10,29 - Heb 10,30 - Heb 10,31 - Heb 10,32 - Heb 10,33 - Heb 10,34 - Heb 10,35 - Heb 10,36 - Heb 10,37 - Heb 10,38 - Heb 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.       [39] Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan, maar tot hen die geloven en het leven winnen. [39] Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


GRIEKSE TEKST

1 Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ' ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς, οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι· 2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ κεκαθαρμένους; 3 ἀλλ' ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ' ἐνιαυτόν· 4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας. 5 Διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει· θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι· 6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας· 7 τότε εἶπον· ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. 8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίαν καὶ προσφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ τὸν νόμον προσφέρονται, 9 τότε εἴρηκεν· ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι, ὁ Θεός, τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. 11 Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκε καθ' ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας· 12 αὐτὸς δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ, 13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 15 Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ προειρηκέναι, 16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, 17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι. 18 Ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας. 19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν Ἁγίων ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἰησοῦ, 20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ' ἔστι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, 22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ἐρραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς, 23 καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ· πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος· 24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία, 27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 28 ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει· 29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας; 30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος· καὶ πάλιν· Κύριος κρινεῖ τὸν λαὸν αὐτοῦ. 31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος. 32 Ἀναμιμνήσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων, 33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες. 34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμοῖς μου συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς κρείττονα ὕπαρξιν ἐν οὐρανοῖς καὶ μένουσαν. 35 Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. 36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. 37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ. 38 ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.