TAALGEBRUIK : HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN - Hnd -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen)

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

NT (NT overzicht) : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- Hnd taalgebruik - Hnd taalgebruik A - Hnd taalgebruik B - Hnd taalgebruik C - Hnd taalgebruik D - Hnd taalgebruik E - Hnd taalgebruik F - Hnd taalgebruik G - Hnd taalgebruik H - Hnd taalgebruik I - Hnd taalgebruik J - Hnd taalgebruik K - Hnd taalgebruik L - Hnd taalgebruik M - Hnd taalgebruik N - Hnd taalgebruik O - Hnd taalgebruik P - Hnd taalgebruik Q - Hnd taalgebruik R - Hnd taalgebruik S - Hnd taalgebruik T - Hnd taalgebruik U - Hnd taalgebruik Z -
- Hnd : commentaar

Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch  
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


                                                             
      Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                                             
                                                             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                             
                                                             

A

- achri (tot) , zie Hnd 1,2 . Voorzetsel . In zevenenveertig verzen in de bijbel . O.T. (3) . N.T. (44) . Mt (1) . Lc (4) . Hnd (15) . Brieven (13) . Apk (11) . In drie verzen in het O.T. . In vierenveertig verzen in het N.T. . In vier verzen in Lc . In vijftien verzen in Hnd : (1) Hnd 1,2 . (2)

- afesis (vergeving) . Verwijzing : afièmi (weg-laten, af-laten, vergeven, kwijtschelden, los-laten , ver-laten) , zie Mt 6,14 .

afesis  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk  
nom : afesis 5 2 3         1 2    
gen : afeseôs 21 21                  
dat : afesei 8 6       2          
acc.: afesin 26 14 12 1 2 3   4 2    
totaal 60 44 14 1 2 4   5 4    

- afesin . Verwijzing : afièmi (weg-laten, af-laten, vergeven, kwijtschelden, los-laten , ver-laten) , zie Mt 6,14 . Accusatief enkelvoud . In zesentwintig verzen in de bijbel . In veertien verzen in het O.T. . In twaalf verzen in het N.T. . In zes verzen in de evangelies : (1) Mt 26,28 . (2) Mc 1,4 . (3) Mc 3,29 . (4) Lc 3,3 . (5) Lc 4,18 . (6) Lc 24,47 . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 5,31 . (3) Hnd 10,43 . (4) Hnd 26,18 . In twee verzen in Brieven : (1) Ef 1,7 . (2) Kol 1,14 .
In negen verzen in combinatie met hamartiôn (van zonden) , vandaar : zondenvergeving : (1) Mt 26,28 . (2) Mc 1,4 . . (4) Lc 3,3 . (6) Lc 24,47 . Niet in (2) Mc 3,29 . (5) Lc 4,18 . (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 5,31 . (3) Hnd 10,43 . (4) Hnd 26,18 . (2) Kol 1,14 . Niet in : (3) Ef 1,7 (vergeving van overtredingen) . In Hnd 13,38 lezen we afesis (nominatief) hamartiôn (zondenvergeving) , in Lc 1,77 afesei (datief) hamartiôn (zondenvergeving) .
- eis afesin tôn hamartiôn (tot vergeving van de zonden) . Verwijzing : afièmi (weg-laten, af-laten, vergeven, kwijtschelden, los-laten , ver-laten) , zie Mt 6,14 . In vier verzen in het N.T. : (1) Mt 26,28 . (2) Mc 1,4 . (3) Lc 3,3 . (4) Hnd 2,38 . In Lc 1,77 lezen we afesei (datief) hamartiôn (zondenvergeving) .

- aggelos (engel) . aggelos (engel) . Taalgebruik in het N.T. : aggelos (engel) . Taalgebruik in Mc : aggelos (engel) . Stam : n - g - l . L. angelus . Fr. ange . N. engel . Fr. un messager uit L. mittere (zenden) , missus = gezonden . Hebr. malë´akh .

  aggelos (engel) bijbel  O.T. N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk syn. ev.
1 nom. enk. aggelos 155 108 47 6   10 1 11 2 17 16 17
2 gen. enk. aggelou 23 9 14     1   5   8 1 1
4 acc. enk. aggelon 57 35 22 1 1 3   4 2 11 5 5
6 gen. mv. aggelôn 51 20 31 2 1 7   1 13 7 10 10
  Totaal   440 267 173 20 6 25 3 21 32 66 51 54

  Hnd  Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 23 Hnd 27 
1 11 (1) Hnd 5,19   (2) Hnd 7,30 (3) Hnd 8,26 .   (4) Hnd 10,7 .     (5) Hnd 12,7 . (6) Hnd 12,8 . (7) Hnd 12,10 . (8) Hnd 12,15 . (9) Hnd 12,23 . (10) Hnd 23,9 .   (11) Hnd 27,23
2 5   (1) Hnd 6,15 .   (2) Hnd 7,35 . (3) Hnd 7,38 .   (4) Hnd 10,22 .     (5) Hnd 12,9 .      
4 4         (1) Hnd 10,3 .   (2) Hnd 11,13 .   (3) Hnd 12,11 .   (4) Hnd 23,8 .    
6 1     (1) Hnd 7,53 .              
  21 1  

1. Hnd (11) : (1) Hnd 5,19 . (2) Hnd 7,30 . (3) Hnd 8,26 . (4) Hnd 10,7 . (5) Hnd 12,7 . (6) Hnd 12,8 . (7) Hnd 12,10 . (8) Hnd 12,15 . (9) Hnd 12,23 . (10) Hnd 23,9 . (11) Hnd 27,23 .
2. Hnd (5) : (1) Hnd 6,15 . (2) Hnd 7,35 . (3) Hnd 7,38 . (4) Hnd 10,22 . (5) Hnd 12,9 .
4. Hnd (4) : (1) Hnd 10,3 . (2) Hnd 11,13 . (3) Hnd 12,11 . (4) Hnd 23,8 .
- aggelos (...) kuriou (de engel van de Heer) . Hnd (5 / 11) : (1) Hnd 5,19 . (2) Hnd 7,30 . (3) Hnd 8,26 . (4) Hnd 12,7 . (5) Hnd 12,23 .

- ègagon (zij leidden) . Verwijzing : agô (leiden) , zie Lc 23,1 . Actief aorist derde persoon meervoud van het werkwoord agô (leiden , voeren) . In negenendertig verzen in de bijbel . In zesentwintig verzen in het O.T. . In dertien verzen in het N.T. : (1) Mt 21,7 . (2) Lc 4,29 . (3) Lc 4,40 . (4) Lc 19,35 . (5) Lc 22,54 : ègagon eis tèn oikian tou archiereôs = naar het huis van de hogepriester . (6) Lc 23,1 : ègagon auton epi ton Pilaton = zij leidden hem tot bij Pilatus . (7) Joh 18,13 : ègagon pros Annan = zij leidden (hem) naar Annas . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 6,12 : kai ègagon eis to sunedrion = en zij leidden (hem) naar het sanhedrin . (2) Hnd 17,15 . (3) Hnd 17,19 . (4) Hnd 18,12 : kai ègagon auton epi to bèma = en zij leidden hem tot de rechterstoel . (5) Hnd 20,12 . (6) Hnd 23,31 . Vaak in de betekenis van : iemand voor het gerecht brengen , voorleiden .
- agagontes (geleid) . Verwijzing : agô (leiden) , zie Lc 23,1 . Participium aorist nominatief mannelijk meervoud . In één vers in de bijbel : Hnd 5,27 . Deze bepaling verwijst naar Hnd 5,26 : ho stratègos sun tois hupèretais ègen autous = de bevelhebber samen met (zijn) onderhorigen leidde hen . In de evangelies en in Hnd wordt een vorm van agô (leiden) vaak gebruikt om aan te duiden dat iemand voor het gerecht wordt gebracht , wordt voorgeleid , van de ene naar de andere plaats onder politiebegeleiding wordt gebracht / gevoerd / geleid .

- ainounta (prijzend) . Accusatief enkelvoud . Slechts in één vers in de bijbel : Hnd 3,9 .

akatharos (onzuiver) N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
nom. m. enk. akathartos 1           1 : Ef 5,5 .      
nom. + dat vr. enk , nom + acc. onz. mv. .akatharta(i) 6   2 : (1) Mc 3,11 . (2) Mc 5,13 .     1 : Hnd 8,7 . 1 : 1 Kor 7,14 . 2
nom. + acc. onz. enk. akatharton 9 1: Mt 12,43 . 4 : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 3,30 . (3) Mc 5,8 . (4) Mc 7,25 . 1 : Lc 8,29 .   3     6 : Mc 5,8 // Lc 8,29 .
gen. mann. enk. akathartou 3     1     1 1 1 1
dat. m. + onz. enk. akathartô(i) 5   3 : (1) Mc 1,23 . (2) Mc 5,2 . (3) Mc 9,25 . 2        
nom. m. mv. akathartoi                    
gen. m. + vr. + onz. mv. akathartôn 4 1: Mt 10,1 . 1 : Mc 6,7 . 1   1    
dat. mv. akathartois 2   1 : Mc 1,27 . 1 : Lc 4,36 .         2 : (1) Mc 1,27 // Lc 4,36 . 2
Totaal   30 2 11 6   5 3 3 19  19 

- akouô (horen) . akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Taalgebruik in Mc : akouô (horen) . Taalgebruik in Lc : akouô (horen) . Taalgebruik in Hnd : akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Hebr. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Beide (horen en oor) zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . In Hnd : X vormen van akouô (horen) in 87 verzen in 25 / 28 hoofdstukken . In Lc : X vormen van akouô (horen) in 58 verzen in 20 / 24 hoofdstukken .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25. 
  akouô  Hnd  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 28
  act. ind. praes. 1ste pers. mv. akouomen   (1) Hnd 2,8 . (2) Hnd 2,11 .                                              
  act. ind. imperf. 3de pers. mv. èkouon                                                     
  act. ind. aor. 3de pers. enk. èkousen                 (1) Hnd 8,30 .   (2) Hnd 9,4 .         (3) Hnd 14,9 .                   (4) Hnd 24,24 .        
  act. ind. aor. 3de pers. mv. èkousen           (1) Hnd 5,24 .             (2) Hnd 11,1 .                   (3) Hnd 22,9 .           (4) Hnd 28,27 .  
  act. ind. aor. 2de pers. mv. èkousate (1) Hnd 1,4 .                                                  
                                                     
                                                     
                                                     
                                                       
                                                       

Een vorm van akouô (horen) in Hnd 2 in 6 verzen : (1) Hnd 2,6 . (1) Hnd 2,8 . (2) Hnd 2,11 . (4) Hnd 2,22 . (5) Hnd 2,33 . (6) Hnd 2,37 .

- akousantes (gehoord) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Participium aorist nominatief mannelijk meervoud . In zevenenzestig verzen in de bijbel . In vijftien verzen in het O.T. . In tweeënvijftig verzen in het N.T. . Mt (13) . Mc (7) . Lc (7) . Joh (5) . Hnd (16) . In zestien verzen in Handelingen : (1) Hnd 2,37 . (2) Hnd 4,24 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,33 . (5) Hnd 8,14 . (6) Hnd 9,38 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (9) Hnd 16,38 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (14) Hnd 21,20 . (15) Hnd 22,2 . (16) Hnd 28,15 .
-- akousantes de (gehoord echter) . In twaalf verzen in het N.T. . Mt (1) . Lc (1) . Hnd (10) : (1) Hnd 2,37 . (3) Hnd 5,21 . (5) Hnd 8,14 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (15) Hnd 22,2 . In deze tien verzen in Hnd staat dit telkens bij het begin van een zin . In negen verzen in het begin van een vers , niet in Hnd 18,26 .
-- akouontes (de) tauta = dat (echter) horende . In twee verzen in het N.T. : (1) Lc 4,28 : akouontes tauta = dat horende .Op het einde van de zin . (2) Hnd 7,54 : akouontes de tauta = dat echter horende . Bij het begin van de zin .
-- pantes hoi akouantes (al wie hoort) . In twee verzen in het N.T. : (1) Lc 2,47 . (2) Hnd 9,21 .
- akouontas (horende) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Tegenwoordig deelwoord accusatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In zes verzen in de bijbvel . Hnd (5) : (1) Hnd 5,5 . (2) Hnd 5,11 . (3) Hnd 10,44 . (4) Hnd 17,8 . (5) Hnd 26,29 . Tenslotte : 1 Tim 4,16 .
-- pantas tous akouontas (al wie hoort) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . In vier verzen in het N.T. : (1) Hnd 5,5 . (2) Hnd 5,11 . (3) Hnd 10,44 . (4) Hnd 26,29 .
-- pantas tous akouontas tauta (al wie dat hoort) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . In drie verzen in het N.T. : (1) Hnd 5,5 . (2) Hnd 5,11 . (3) Hnd 17,8 .
- akouein (horen) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Actief infinitief praesens . In tweeëntwintig verzen in het O.T. . In tweeënveertig verzen in de bijbel . In twintig verzen in het N.T. . Mt (1) . Mc (4) . Lc (7) . Joh (3) . Hnd (3) . In zeven verzen in Lc . : (1) Lc 5,1 . (2) Lc 5,15 . (3) Lc 8,8 . (4) Lc 14,35 . (5) Lc 15,1 . (6) Lc 22,38 . (7) Lc 23,8 . In drie verzen in Hnd : (1) Hnd 4,19 . (2) Hnd 8,6 . (3) Hnd 17,21 .
- akousai . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Actief infinitief aorist . In eenenzestig verzen in de bijbel . In zeventien verzen in het N.T. . Mt (2) . Lc (3) . Hnd (11) . Jak 1,19 . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 10,22 . (2) Hnd 10,33 . (3) Hnd 13,7 . (4) Hnd 13,44 . (5) Hnd 15,7 . (6) Hnd 19,10 . (7) Hnd 22,14 . (8) Hnd 24,4 . (9) Hnd 25,22 . (10) Hnd 26,3 . (11) Hnd 28,22 .
-- Een vorm van het werkwoord akouô (horen, luisteren) met het lijdend voorwerp ton logon , in Hnd :
(1) Hnd 4,4 : polloi de akousantôn ton logon (velen echter van wie het woord hoorden) .
(2) Hnd 10,44 : pantas tous akouontas ton logon (al wie hoort het woord) .
(3) Hnd 13,7 : akousai ton logon tou theou (te horen het woord van God) .
(4) Hnd 13,44 : akousai ton logon tou theou (het woord van God) .
(5) Hnd 19,10 : akousai ton logon tou kuriou (te horen het woord van de Heer) .

- Amfipolin (Amfipolis) . Verwijzing : Amfipolin (Amfipolis) , zie Hnd 17,1 . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In één vers in het N.T. : Hnd 17,1 . Iets meer van vijftig km ten westen van Filippi . Een kleine vijftig km ten oosten van Tessalonica . Een stad in Macedonië. Onder macedonische en romeinse heerschappij een aanzienlijke handelsstad . Onder de Romeinen de hoofdstad van de provincie Macedonia prima . Deze stad werd door Paulus op zijn tweede zendingsreis bezocht . Het tegenwoordige Neochori .

- an . an . Taalgebruik in de Bijbel : an . Bijbel (679) . OT (493) . NT (151) . Hnd (15) : (1) Hnd 2,21 . (2) Hnd 2,35 . (3) Hnd 2,39 . (4) Hnd 2,45 . (5) Hnd 3,20 . (6) Hnd 3,22 . (7) Hnd 4,35 . (8) Hnd 5,24 . (9) Hnd 7,3 . (10) Hnd 8,31 . (11) Hnd 10,17 . (12) Hnd 15,17 . (13) Hnd 17,18 . (14) Hnd 18,14 . (15) Hnd 26,29 .

- anèggellon (zij brachten verslag uit, verkondigden) . Imperfectum derde persoon meervoud . Verwijzing : aggelos (engel) , zie Mt 13,41 . Hapax in deze vorm in de bijbel . Dit ligt in de lijn van Lc 9,10 waarin de teruggekeerde apostelen aan Jezus vertelden hoevele dingen zij deden.

- anagô : naar boven leiden , opvaren
- anachthentes (opgevaren) . Verwijzing : agô (leiden) , zie Lc 23,1 . Passief aorist participium nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud van het werkwoord anagô (naar boven leiden / voeren, opvaren) . In drie verzen in de bijbel . Slechts in Hnd : (1) Hnd 13,13 . (2) Hnd 16,11 . (3) Hnd 27,4 .

- anaireô (opnemen, doden, vernietigen) . anaireô (opnemen, doden, vernietigen) . Taalgebruik in het N.T. : anaireô (opnemen, doden, vernietigen) . Taalgebruik in Lc : anaireô (opnemen, doden, vernietigen) . Taalgebruik in Hnd : anaireô (opnemen, doden, vernietigen) .

                             
      Hnd 2 Hnd 5 Hnd 7 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 16 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 25 Hnd 26
                             
  act. ind. aor. 3de pers. aneilen 

 

          (1) Hnd 12,2 .              
  act. ind. aor. 2de pers. mv. aneilate   (1) Hnd 2,23 .                        
  act. inf. aor. anelein    (1) Hnd 5,33 .   (2) Hnd 7,28 .   (3) Hnd 9,23 . (4) Hnd 9,29 .             (5) Hnd 23,15 .   (6) Hnd 25,3 .    
                           
                           
                           
                             
     

- analambanô (opnemen) . Verwijzing : analambanô (opnemen) , zie Hnd 1,2 .
- ανελημφθη = anelèmfthè (hij werd opgenomen) = passief indicatief aorist derde persoon enkelvoud . Bijbel (8) . OT (3) : (1) 2 K 2,11 : ανελημφθη ... εις τον ουρανον = anelèmfthè ... eis ton ouranon : hij werd opgenomen naar de hemel . (2) 1 Mak 2,58 : Ηλιας ... ανελημφθη ... εις τον ουρανον = Hlias ... anelèmfthè ... eis ton ouranon = Elia ... werd opgenomen naar de hemel . (3) Sir 49,14 : ανελημφθη απο της γης = anelèmfthè apo tès gès = (Henoch) werd opgenomen van de aarde . NT (5) : (1) Mc 16,19 : ανελημφθη εις τον ουρανον = anelèmfthè eis ton ouranon (Hij werd naar de hemel opgenomen) . (2) Hnd 1,2 : αχρι της ημερας ανελημφθη = achri hès hèmeras ... anelèmfthè = tot de dag waarop Hij werd opgenomen . (3) Hnd 1,22 : εως ημερας ης ανελημφθη = heôs hèmeras hès anelèmfthè = tot de dag waarop Hij werd opgenomen . (4) Hnd 10,16 . In een visioen werd aan Petrus voorgesteld om van zogenaamd onrein voedsel te eten . (5) 1 Tim 3,16 : ανελημφθη εν δοξῃ = anelèmfthè en doxèi : Hij werd opgenomen in heerlijkheid .

Lc 9,51 Lc 24,50 2 K 2,1 2 K 2,9 2 K 2,11   Mc 16,19 Hnd 1,9 Hnd 1,11 
Egeneto de (het gebeurde echter) kai egeneto (en het gebeurde) kai egeneto (en het gebeurde)   kai egeneto autôn poreuomenôn eporeuonto (en het gebeurde dat zij terwijl zij aan het gaan waren, aan het gaan waren) Ho men oun kurios (Ièsous) (De heer Jezus echter derhalve) kai (en) houtos ho Ièsous (Deze Jezus)
en tôi sumplèrousthai (in het vol worden)

en tôi eulogein auton autous ('terwijl hij hen zegende)

    kai elaloun (en met elkaar praatten)  ... meta to lalèsai autois (na gesproken te hebben met hen) tauta eipôn (dat gezegd hebbende) ...    
  diestè ap'autôn (verwijderde hij zich van hen)       kai diesteilan ana meson amfoterôn (en zij - de strijdkarren en de paarden - plaatste zich tussen hen beiden - Elia en Elisa)        
tas hèmeras tès analèmpseôs autou (de dagen van zijn opneming)   en tôi anagein kurion ton Hliou ... eis ton ouranon (toen de Heer Elia ... in de hemel opnam prin è analèmfthènai me apo sou (vooraleer ik van u wordt opgenomen) kai anelèmfthè ... eis ton ouranon (en hij - Elia - werd in de hemel opgenomen) anelèmfthè eis ton ouranon (werd in de hemel opgenomen) epèrthè (werd hij opgenomen) ho analèmftheis af'humôn eis ton ouranon (die van u werd opgenomen in de hemel)
183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56 356. Afscheid en hemelvaart : Lc 24,50-53 2 K 2 ,1-18 : Elia in de hemel opgenomen 2 K 2 ,1-18 : Elia in de hemel opgenomen 2 K 2 ,1-18 : Elia in de hemel opgenomen 357. Het langere Marcusslot : Mc 16,9-20   Hnd 1  : Jezus'laatste opdracht en hemelvaart Hnd 1   : Jezus'laatste opdracht en hemelvaart

- Anananias (Ananias) , zie Hnd 5,1 . In negentien verzen in de bijbel . O.T. (11) . N.T. (8) en wel in Hnd : (1) Hnd 5,1 . (2) Hnd 5,5 . (3) Hnd 9,10 . (4) Hnd 9,13 . (5) Hnd 9,17 . (6) Hnd 22,12 . (7) Hnd 23,2 . (8) Hnd 24,1 .

- anastasis (opstanding) . Verwijzing : egeirô (ontwaken, opwekken) , zie Mc 1,31 .

anastasis (opstanding) bijbel  N.T.  Lc  Hnd  Lc   Hnd 
nom. enk. anastasis 7 6        
gen. enk. anastaseôs 19 16 2 6 (1) Lc 20,35 . (2) Lc 20,36 .   (1) Hnd 1,22 . (2) Hnd 2,31 . (3) Hnd 4,33 . (4) Hnd 23,6 . (5) Hnd 24,21 . (6) Hnd 26,23
dat. enk. anastasei 7 7 2   (1) Lc 14,14 . (2) Lc 20,33 .    
acc. enk.anastasin 13 11 2 5 (1) Lc 2,34 . (2) Lc 20,27 .   (1) Hnd 4,2 . (2) Hnd 17,18 . (3) Hnd 17,32 . (4) Hnd 23,8 . (5) Hnd 24,15
Totaal   46 40 6 11    

gen. mv. nekrôn opstanding uit doden : (2) Hnd 4,2 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 23,6 . (12) Hnd 24,21 . (13) Hnd 26,23 .


- verwijzing naar de opstanding van Jezus :
-- (1) Hnd 1,22 : martura tès anastaseôs autou (getuige van zijn opstanding) .
-- (2) Hnd 2,31 : peri tès anastaseôs tou Christou (over de opstanding van Christus) .
-- (3) Hnd 4,33 : to marturion ... tès anastaseôs tou kuriou Ièsou (het getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus) .
-- (1) Hnd 4,2 : kai kataggellein en tôi Ièsou tèn anastasin tèn ek nekrôn (en aan te kondigen de opstanding die uit doden) .
-- (2) Hnd 17,18 : hoti ton Ièsoun kai tèn anastasin euèggelizeto (want hij verkondigde Jezus en de opstanding) .
- anastaseôs nekrôn (van een opstanding van doden) . (4) Hnd 23,6 . (5) Hnd 24,21 . (6) Hnd 26,23 .  of (11) Hnd 23,6 . (12) Hnd 24,21 . (13) Hnd 26,23
-- tèn anastasin tès ek nekrôn (de opstanding die uit doden) : Hnd 4,2 .
-- anastasin nekrôn (een opstanding van doden) : Hnd 17,32 .
In Hnd zijn er elf verzen met een vorm van het zelfstandig naamwoord anastasis (opstanding) . Meestal verwijst opstanding naar opstanding uit (de) doden . In negen verzen is er sprake over (de) opstanding van / uit (de) doden . In vijf verzen verwijst de opstanding naar de opstanding uit de doden . Bij het zelftstandig naawoord 'opstanding' staat dan telkens het bepaald lidwoord .

- anèr (man) . anèr (man) . Taalgebruik in het N.T. : anèr (man) . Taalgebruik in Lc : anèr (man) . Taalgebruik in Hnd : anèr (man) .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26. 
  anèr Hnd  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 27  Hnd 28
1 nom. mann. enk. anèr 14                                                    
2                                                        
3 gen.  mann. enk. andros 2                                                    
4 dat. mann. enk. andri 4                                                    
5 acc. mann. enk. andra 14                                                    
6 nom. + voc. mann. mv. andres 44                                                    
7 gen.  mann. mv. andrôn 5                                                    
8   1                                                    
9 acc.  mann. mv. andras 15                                                    
  Totaal   99                                                     
                                                         

In Hnd : 9 vormen van anèr (man) in 26 hoofdstukken en in 99 verzen .
- kai idou andres (en zie mannen) : (1) Lc 5,18 . (2) Lc 9,30 . (3) Lc 24,4 : kai idou andres duo = en zie twee mannen . (4) Hnd 1,10 : kai idou andres duo = en zie twee mannen . (5) Hnd 10,17 : kai idou hoi andres (en zie de mannen) .

- anèr (man) . Verwijzing : anèr (man) , zie Lc 5,12 . Het komt in 480 verzen in de bijbel voor . In 432 verzen in het O.T. . In achtenveertig verzen in het N.T. . In negen verzen bij Lucas : In veertien verzen in Hnd :
(1) Hnd 3,2 (kai tis anèr chôlos... = en een man , lam ...) .
(2) Hnd 5,1 (anèr de tis Ananias onomati = een man echter, Ananias met name) .
(3) Hnd 8,9 (anèr de tis onomati Sumeôn = een man echter, met name Simeon) .
(4) Hnd 8,27 (kai idou anèr Aithiops = en zie een Ethiopisch man) .
(5) Hnd 10,1 (anèr de tis en Kaisareiai onomati Kornèlios = een man echter in Caesarea, met name Cornelius) .
(6) Hnd 10,28 (Cornelius - anèr dikaios kai foboumenos ton theon = een rechtvaardig en godvrezend man) .
(7) Hnd 10,30 (kai idou anèr - Paulus - = en zie een man) .
(8) Hnd 11,24 (Barnabas - hoti èn anèr agathos kai plèrès pneumatos hagiou kai pisteôs = want hij was een goed man en vol van heilige geest en van geloof) .
(9) Hnd 14,8 (kai tis anèr = en een man) .
(10) Hnd 16,9 (anèr Makedôn tis = een Macedoniër) .
(11) Hnd 18,24 (Apollo - anèr logios = een welbespraakt man) .
(12) Hnd 22,3 (egô eimi anèr Ioudaios = ik ben een jood) .
(13) Hnd 22,12 (Ananias de tis, anèr eulabès... = Een Ananias, een godsvruchtig man) .
(14) Hnd 25,14 (anèr tis = welke man) .
In vijf van de veertien verzen in Hnd staat anèr (man) vooraan de zin : (2) Hnd 5,1 . (3) Hnd 8,9 . (5) Hnd 10,1 . (10) Hnd 16,9 . (14) Hnd 25,14 . In drie verzen ervan (2) Hnd 5,1 . (3) Hnd 8,9 . (5) Hnd 10,1 .Het woord anèr (man) wordt gevolgd door het partikel de (echter) en het onbepaald voornaamwoord tis (een bepaald iemand) . In deze drie verzen wordt dan de concrete naam gegeven : (2) Hnd 5,1 (anèr de tis Ananias onomati = een man echter, Ananias met name) . (3) Hnd 8,9 (anèr de tis onomati Sumeôn = een man echter, met name Simeon) . (5) Hnd 10,1 (anèr de tis en Kaisareiai onomati Kornèlios = een man echter in Caesarea, met name Cornelius) . Deze constructie vinden we ook in Hnd 18,24 waar Ioudaious (jood) het woord anèr (man) vervangt ; wellicht omdat anèr (man) nog verder in de zin vermeld wordt . Hnd 18,24 (Ioudaios de tis Apollôs onomati = een jood echter , Apollo met name ) .
- De constructie kai tis anèr (en een man) komt tweemaal in Hnd voor : (1) Hnd 3,2 . (2) Hnd 14,8 . In beide teksten staat het aan het begin van een vers en van de beschrijving van de noodlijdende . In deze beide teksten gaat het om de genezing van een lamme : Hnd 3,1-10 en Hnd 14,8-20 . In deze beide teksten draagt de man geen naam of wordt zijn afkomst niet vermeld .
-- anèr de tis onomati (een bepaalde man echter met naam) . In het N.T. slechts in dit vers Hnd 5,1 .
-- De constructie kai tis anèr (en een man) komt tweemaal in Hnd voor : (1) Hnd 3,2 . (2) Hnd 14,8 . In beide teksten staat het aan het begin van een vers en van de beschrijving van de noodlijdende . In deze beide teksten gaat het om de genezing van een lamme : Hnd 3,1-10 en Hnd 14,8-20 . In deze beide teksten draagt de man geen naam of wordt zijn afkomst niet vermeld .
- andres adelfoi . Nominatief mannelijk meervoud . In een vers in het N.T. Vocatief mannelijk meervoud . In dertien verzen in het N.T. : (1) Hnd 1,16 . (2) Hnd 2,29 . (3) . Zie Hnd 1,16 .

- anistèmi (opstaan) . anistèmi (opstaan) . Taalgebruik in het N.T. : anistèmi (opstaan) . Taalgebruik in Lc : anistèmi (opstaan) . Taalgebruik in Hnd : anistèmi (opstaan) . Hebr. qûm (opstaan) . Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan) .

anistèmi (opstaan) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk  Lc Hnd  
ind. fut. pr. 1ste p. enk. anastèsô 19 15 4       4          
ind. fut. 3de p. enk. anastèsei 8 5 3 1       2       (1) Hnd 3,22 . (2) Hnd 7,37 .
ind. aor. 3de p. enk. anestèsen 13 9 4         4       (1) Hnd 2,24 . (2) Hnd 2,32 . (3) Hnd 9,41 . (4) Hnd 13,34 .
inf. aor. anastènai 20 13 7   2 2 1 2 (1) Lc 24,7 . (2) Lc 24,46 .       (1) Hnd 10,41 . (2) Hnd 17,3 .
part. aor. nom. m. enk. anastèsas 3   3         3       (1) Hnd 13,26 . (2) Hnd 13,33 . (3) Hnd 17,31 .
  63 42 21 1 2 2 5 11        

gen. mv. nekrôn God - deed - opstaan uit doden : (1) Hnd 10,41 . (2) Hnd 13,34 . (3) Hnd 17,3 . (4) Hnd 17,31 .

- antiocheia(i) (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Nominatief of datief vrouwelijk enkelvoud . In de bijbel slechts de datief in combinatie met het voorzetsel en (in) . In vijf verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In vier verzen in het N.T. : (1) Hnd 11,26 . (2) Hnd 13,1 . (3) Hnd 15,35 . (4) 2 Tim 3,11 .
Antiocheias (Antiochië) . Antiocheia (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In vijf verzen in de bijbel . In twee verzen in het O.T. In drie verzen in het N.T. . In Hnd 11,19 en Hnd 11,22 staat de genitief na het voorzetsel heôs (tot) , in Hnd 14,19 na het voorzetsel apo (van, vanuit) .
antiocheian (Antiochië) . Verwijzing : Antiocheia (Antiochië) , zie Hnd 11,19 . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In tweeëntwintig verzen in de bijbel . In elf verzen in het O.T. (1 Mak en 2 Mak) . In elf verzen in het N.T. . In tien verzen voorafgegaan door eis (naar) . Niet in Hnd 15,23 (kata tèn antiocheian = tot Antiochië behorend) .
Er zijn meerdere steden die Antiochië heten , o.a. Antiochië aan de Orontes en Antiochië van Pisidië . Antiochië aan de Orontes was de hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië en een van de grootste steden van het Romeinse Rijk . Antiochië van Pisidië lag zo'n 200 km landinwaarts, ten noorden van het Taurusgebergte, vlak bij of in de landstreek Pisidië, een deel van de Romeinse provincie Galatië . Het huidige Yalvaç of Yalobatch .
Onder verschillende vormen komt Antiochië in zeventien verzen in het N.T. voor : (1) Hnd 11,19 (genitief) . (2) Hnd 11,20 (accusatief) . (3) Hnd 11,22 (genitief) . (4) Hnd 11,26 (accusatief en datief) . (5) Hnd 11,27 (accusatief) . (6) Hnd 13,1 (datief) . (7) Hnd 13,14 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (8) Hnd 14,19 (Antiochië van Pisidië ; genitief) . (9) Hnd 14,21 (Antiochië van Pisidië ; accusatief) . (10) Hnd 14,26 (accusatief) . (11) Hnd 15,22 (accusatief) . (12) Hnd 15,23 (accusatief) . (13) Hnd 15,30 (accusatief) . (14) Hnd 15,35 (datief) . (15) Hnd 18,22 (accusatief) . (16) Gal 2,11 (accusatief) . (17) 2 Tim 3,11 .
In Hnd 11,19 komt de stad Antiochië aan de Orontes voor het eerst voor .

- Antipatris . Stad in de Sefela tussen Jeruzalem en Caesarea, op de plaats van het oude Afek door Herodes de Grote gebouwd en naar zijn vader Antipater genoemd . Paulus kwam er , toen hij vanuit Jeruzalem naar Caesarea in veiligheid werd gebracht (Hnd 23,31) .

- antistènai (weerstaan, tegenstaan) . Verwijzing : histèmi (doen staan) , zie Lc 24,36 . Infinitief aorist . In twaalf verzen in de bijbel . In acht verzen in het O.T. .In vier verzen in het N.T. :
(1) Mt 5,39 .
(2) Lc 21,15 : egô gar dôsô humin stoma kai sofian hèi ou dunèsontai antistènai ... = want ik zal jullie een mond en wijsheid geven waaraan zij niet zullen kunnen weerstaan) .
(3) Hnd 6,10 : kai ouk ischuon antistènai tèi sofiai kai tôi pneumati hôi elalei = en zij konden niet weerstaan aan de wijsheid en aan de geest waarmee hij sprak )
(4) Ef 6,13 : hina dunèthète antistènai = opdat jullie zouden kunnen weerstaan .

- apaggellô (af-kondigen) . apèggeilen (hij kondigde af) . Verwijzing : aggelos (engel) , zie Mt 13,41 . Actief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord apaggellô : berichten , afkondigen , rapporteren , vertellen . In zesenzestig verzen in de bijbel . In tien verzen in het N.T. . In zeven verzen in Hnd : (1) Hnd 5,25 . (2) Hnd 11,13 . (3) Hnd 12,14 . (4) Hnd 16,36 . (5) Hnd 22,26 . (6) Hnd 23,16 . (7) Hnd 28,21 .

- apodexamenoi (ont-vangen) . Verwijzing : dechomai (ontvangen) , zie Mt 10,40 . Mediaal participium aorist nominatief mannelijk meervoud . Slechts in één vers in de bijbel : Hnd 2,41 : hoi men oun apodexamenoi ton logon autou (enerzijds zij die derhalve zijn woord ont-vingen) .

- apokteinô (doden) . apokteinô (doden) . Taalgebruik in het N.T. : apokteinô (doden, vermoorden) . Taalgebruik in Lc : apokteinô (doden, vermoorden) . Taalgebruik in Hnd : apokteinô (doden, vermoorden) . Gr. kteinô (doden, vermoorden) . Lat. occidere < ob-cadere (tegenslaan, doodslaan) . Fr. tuer . Ned. doden . Duits : töten . Hebr. mûth - môth . Fr. mourir (Lat. mori) . mort (Lat. mors , mortis) .

                                                             
  apokteinô    Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                                             
                                                             
  act. ind. aor. 2de pers. mv. apekteinate      (1) Hnd 3,15 .                                                    
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                             
                                                             

 

- Apollônia (Apollonia) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud Apollônian . In één vers in de bijbel : Hnd 17,1 . Aan Apollo gewijd . Stad in Macedonië , halfweg tussen Amfipolis en Tessalonika (Saloniki) aan het Bolbe - (nu Besjik-) meer . Door Paulus op zijn tweede missiereis bezocht .

- apollumi (ten gronde richten , doden , verliezen ) . apollumi (verderven, verdoemen) . Taalgebruik in het N.T. : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . Taalgebruik in Lc : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . Taalgebruik in Hnd : apollumi ( ten gronde richten , doden , verliezen ) . < ap- + ollumi < ol-numi . Hebr. ´âbhad . Lat. perdere . Fr. perdre . Lat. perditio . Fr. perdition . Ned. verderf (v / p - r - d) , verdoemenis .

 

- apestalè (hij werd gezonden) . Verwijzing : apostellô (wegsturen, zenden) , zie Joh 1,6 . Passief aorist derde persoon enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . In tien verzen in het O.T. . In twee verzen in het N.T. : (1) Lc 1,26 . (2) Hnd 28,28 . exapestalè (hij werd uitgezzonden) . Passief tweede aorist derde persoon enkelvoud . In één vers in de bijbel nl. Hnd 13,26 .
- apostolois (aan de apostelen) .Verwijzing : apostoloi (apostelen) , zie Mc 3,14 . Datief mannelijk meervoud . In zes verzen in de bijbel . Hnd (3) . Brieven (3) . In drie verzen in Hnd : (1) Hnd 1,2 . (2) Hnd 14,4 . (3) Hnd 15,22 .

- archomai (beginnen , aan het hoofd staan , heersen) .

archomai (beginnen, aanvangen) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk  Lc Hnd  
ind. pr. 3de p. enk. archetai 1 1                    
ind. pr. 3de p. mv. archontai -                      
ind imp. 3de p. enk.                        
ind. imp. 3de p. mv.                        
ind. aor. 3de p. enk. èrxato 76 35 41 7 18 11 1 4     (1) Lc 4,21 .  (2) Lc 7,15 . (3) Lc 7,24 . (4) Lc 7,38 . (5) Lc 9,12 . (6) Lc 11,29 . (7) Lc 12,1 . (8) Lc 14,30 . (9) Lc 15,14 . (10) Lc 19,45 . (11) Lc 20,9 . (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 18,26 . (3) (3) Hnd 24,2 . (4) Hnd 27,35
ind. aor. 3de p. mv. èrxanto 37 18 19 2 8 8   1        
inf. aor. arxasthai 5 3 2         1 1     (1) Hnd 11,15 .
part. aor. nom. m. + vr. enk. arxamenos 11 3 8 2   2   4     (1) Lc 23,5 . (2) Lc 24,27 . (1) Hnd 1,22 . (2) Hnd 8,35 . (3) Hnd 10,37 . (4) Hnd 11,4 .
part. aor. nom. m. + vr. mv. arxamenoi 2   2     1 1       (1) Lc 24,47   
                         


- èrxato (hij begon) , zie Mc 1,45 . Actief aorist derde persoon enkelvoud van het werkwoord archomai (beginnen) . In zesenzeventig verzen in de bijbel . O.T. (35) . N.T. (41) . Mt (7) . Mc (18) . Lc (11) . Joh (1) . Hnd (4) .
In vier verzen in Handelingen : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 18,26 . (3) Hnd 24,2 . (4) Hnd 27,35 .
(1) Hnd 1,1 : èrksato ho Ièsous poiein te kai didaskein : Jezus begon zowel te handelen als te onderrichten . Het optreden van Jezus wordt samengevat in woord en daad . In Mc 1,45 stelden we vast dat erxato (hij begon) een inclusio vormt met archè (begin) van Mc 1,1 . We staan hier aan het begin van een boek , maar tevens aan het begin van een verhaal over Jezus .
(2) Hnd 18,26 : èrksato parrèsiazesthai : hij begon vrijmoedig te spreken .
(3) Hnd 24,2 : èrksato katègorein = hij begon te beschuldigen .
(4) Hnd 27,35 : èrksato esthiein = hij begon te eten .
- arxamenos (begonnen) . Verwijzing : archomai (beginnen) , zie Mc 1,45 . Aorist participium nominatief mannelijk enkelvoud van het werkwoord archomai (beginnen, heersen) . In elf verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In acht verzen in het N.T. : (1) Mt 14,30 .
(2) Mt 20,8 : arxamenos apo ... heôs ... = begonnen vanaf ... tot .
(3) Lc 23,5 : kai arxamenos apo tès Galilaias heôs hôde = en begonnen vanaf Galilea tot hier .
(4) Lc 24,27 : kai arxamenos apo Moüseôs kai pantôn tôn profètôn = en begonnen vanaf Mozes en al de profeten .
(5) Hnd 1,22 : arxamenos apo tou baptismatos tou Iôannou heôs tès hèmeras hès anelèfthè af' èmôn = begonnen vanaf het doopsel van Johannes tot de dag waarop hij werd opgenomen van ons .
(6) Hnd 8,35 : kai arxamenos apo tès grafès tautès = en begonnen van deze schrifttekst .
(7) Hnd 10,37 : arxamenos apo tès Galilaias meta to baptisma ho ekèruxen Iôannès = begonnen vanaf Galilea na het doopsel dat Johannes verkondigde .
(8) Hnd 11,4 .
-- arxamenos apo (begonnen vanaf) . In zes van de acht verzen in het N.T. . Niet in Mt 14,30 en Hnd 11,4 .

archè (begin) bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  Lc Hnd
nom. + dat enk. archè (i) 82 70 12 1 2 1 2 1 2 3 (1) Lc 20,20 . (1) Hnd 11,15 .
gen. enk. archès 97  72  25  3 14    (1) Lc 1,2 . (1) Hnd 26,4 .
dat. enk. zie nom.                        
acc. enk. archèn 35   29               
nom. mv. archai                
gen. mv. archôn zie part. pr. 124  116        (1) Lc 8,41 . (2) Lc 18,18  
dat. mv. archais             (1) Hnd 10,11 . (2) Hnd 11,5 .  
acc. mv. archas 22  18               
Totaal                          

- archiereus (hogepriester) . archiereus (hogepriester) . Taalgebruik in het N.T. : archiereus (hogepriester) . Taalgebruik in Lc : archiereus (hogepriester) . Taalgebruik in Hnd : archiereus (hogepriester) . De eerste in de rij van priesters .

archiereus (hogepriester) bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk     
nom. enk. archiereus 37 9 28 3 3   4 9 9      
gen. enk. archiereôs 29 13 16 3 4 3 4 1 1      
dat. enk. archierei 10 7 3       2 1        
acc. enk. archierea 16 7 9 1 1   1 1 5      
nom. + acc. mann. mv. archiereis 50   50 12 11 10 9 6 2      
gen. mann. mv. archiereôn 10   10 3 2 1 1 3        
dat. mv. archiereusin 6   6 3 1 1   1        
Totaal   158  36  122  25  22  15  21  22  17       

archiereus (hogepriester) Lc  Hnd 
nom. enk. archiereus   9 : (1) Hnd 4,6 . (2) Hnd 5,17 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,27 . (5) Hnd 7,1 . (6) Hnd 22,5 . (7) Hnd 23,2 . (8) Hnd 23,5 . (9) Hnd 24,1 .
gen. mann. enk. archiereôs 3 : (1) Lc 3,2 . (2) Lc 22,50 . (3) Lc 22,54 . 1 : Hnd 19,14 .
dat. enk. archierei   1 : Hnd 9,1 .
acc. enk. archierea   1 : Hnd 23,4 .
nom. + acc. mv. archiereis 10 : (1) Lc 19,47 (// Mc 11,18 , zie schema Mc 7,1) . (2) Lc 20,1 . (3) Lc 20,19 (// Mc 12,12 // Mt 21,46) . (4) Lc 22,2 (// Mc 14,1 // Mt 26,3) . (5) Lc 22,52 . (6) Lc 22,66 . (7) Lc 23,4 . (8) Lc 23,10 . (9) Lc 23,13 . (10) Lc 24,20 . 7 : (1) . (1) Hnd 4,23 . (2) Hnd 5,24 . (3) Hnd 9,21 . (4) Hnd 22,30 . (5) Hnd 25,2 . (6) Hnd 25,15 .
gen. mv. archiereôn 1 : Lc 9,22 . 3 : (1) Hnd 9,14 . (2) Hnd 26,10 . (3) Hnd 26,12 .
dat. mann. mv. archiereusin 1 : Lc 22,4 . 1 : Hnd 23,10 .
Totaal   15  22 

- èresen (- het woord - behaagde) . Aorist derde persoon mannelijk enkelvoud van het werkwoord areskô (bevallen , behagen) . In achtentwintig verzen in de bijbel . In vierentwintig verzen in het O.T. . In vier verzen in het N.T. .

- arithmos (getal, aantal) , zie Hnd 4,4 . In Hnd 2,41 is er sprake van 3000 , in Hnd 4,4 van 5000 .

arithmos (getal, aantal) bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  Lc Hnd
nom. enk. 59 50 9         4 1 4   (1) Hnd 4,4 . (2) Hnd 5,36 . (3) Hnd 6,7 . (4) Hnd 11,21 .
gen. enk. 5 3 2     1       1 (1) Lc 22,3  
dat. enk. 27 26 1         1       (1) Hnd 16,5 .
acc. enk. 74 69 5       1     4    
Totaal   165  148  17         

- Assos . Stad aan de Egeïsche zee , in de golf van Edremit .
"Als het hele gezelschap in Troas is aangekomen, wil Paulus per se alleen te voet naar Assus. De afstand bedraagt ongeveer 40 km. Met het schip is de afstand groter. Het landschap tussen Troas en Assus vind ik nog altijd een schitterend wandelgebied. Lichtglooiende heuvelruggen afgewisseld met uitgestrekte vruchtbare vlakten zoals in Limburg. Lopend langs de kustlijn zie je telkens de zee rechts beneden je. Paulus zal na die drukke dagen in Troas eens een tijdje alleen willen zijn. Ik denk ook dat hij zich wilde voorbereiden op wat hem in Jeruzalem te wachten stond. Ik loop een gedeelte van de weg die Paulus ook is gegaan. Wat heeft Paulus gezien? Als hij een dag gelopen heeft ziet hij op grote afstand boven op de acropolis van Assus de beroemde tempel van Athene liggen. Deze is van 530 vóór Chr. Wandelend door Assus vond ik enkele zuilen van deze tempel terug in de nieuwbouw. De acropolis lag op een terrasvormige trachietkegel van 234 km. hoogte. Boven op deze acropolis heb je een schitterend uitzicht op de Egeïsche zee. Van hieruit kon Paulus ook het reisgezelschap uit Troas zien aankomen." Website : http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/Assus.htm .

- atenisas (strak aangekeken) . Participium aorist nominatief mannelijk enkelvoud . atenizô : gespannen / strak aankijken . In zeven verzen in de bijbel . Enkel in Hnd : (1)

- tèi (de = echter / oun = derhalve, bijgevolg) epaurion ('s anderendaags) . Verwijzing : tèi epaurion ('s anderendaags) , zie Joh 1,35 . ep (afkorting van epi : op , bij) - aurion (morgen) . In zeventien verzen in het N.T. . In tien verzen tèi epaurion (a) , in zes verzen tèi de epaurion (b) , in één vers tèi oun epaurion (c) . In tien verzen in Hnd : (1) Hnd 10,9 (b) . (2) Hnd 10,23 (b) . (3) Hnd 10,24 (b) . (4) Hnd 14,20 (a) . (5) Hnd 20,7 (a) . (6) Hnd 21,8 (b) . (7) Hnd 22,30 (b) . (8) Hnd 23,32 (b) . (9) Hnd 25,6 (a) . (10) Hnd 25,23 (c) .

- voornaamwoord autos . pers. voornaamw. autos (hij - hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Lc. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Hnd. : voornaamwoord autos .

- auto (zelf) . Verwijzing : autos (hij zelf) , zie Lc 24,36 . Nominatief en accusatief onzijdig enkelvoud . In 490 verzen in de bijbel . In 101 verzen in het N.T. . In acht verzen in Hnd : (1) Hnd 1,15 . (2) Hnd 2,1 . (3) Hnd 2,44 . (4) Hnd 2,47 . (5) Hnd 4,26 . (6) Hnd 7,6 . (7) Hnd 14,1 . (8) Hnd 27,6 .
-- epi to auto (op hetzelfde - op dezelfde plaats) . Verwijzing : autos (hij zelf) , zie Lc 24,36 . In tien verzen in het N.T. : (3) Hnd 1,15 . (4) Hnd 2,1 . (5) Hnd 2,44 . (6) Hnd 2,47 . (7) Hnd 4,26 .

- auxanô (doen groeien , toenemen, vermeerderen) . auxanô (doen groeien , toenemen, vermeerderen) . Taalgebruik in het N.T. : auxanô (doen groeien , toenemen, vermeerderen) . Taalgebruik in Lc : auxanô (doen groeien , toenemen, vermeerderen) . Taalgebruik in Hnd : auxanô (doen groeien , toenemen, vermeerderen) . Groeien kan een kind , een groep, een volk enz.

  Hnd   Hnd 6 Hnd 7 Hnd 12 Hnd 20 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk
3 act. ind imperf. 3de p. enk. èuxanen (1) Hnd 6,7 .     (2) Hnd 12,24 .   (3) Hnd 19,20  6   6     2   3 1  
1 act. ind. aor. 3de p. enk. èuxèsen   (1) Hnd 7,17     7 5 2     1   1    
  4                      

1 Hnd (3) : (1) Hnd 6,7 . (2) Hnd 12,24 . (3) Hnd 19,20 . Een vorm van auxanô (doen groeien , toenemen, vermeerderen) in Hnd in 4 verzen : (1) Hnd 6,7 . (2) Hnd 7,17 .  (3) Hnd 12,24 . (4) Hnd 19,20 .

 

- èuxanen (groeide op) . Verwijzing : auxanô (doen groeien, vermeerderen) , zie Lc 2,40 . Actief imperfectum derde persoon enkelvoud van het werkwoord auxanô (doen groeien, vermeerderen) . In zes verzen in de bijbel , slechts in het N.T. : (1) Lc 1,80 . (2) Lc 2,40 . (3) Hnd 6,7 . (4) Hnd 12,24 . (5) Hnd 19,20 . (6) 1 Kor 3,6 . Onderwerp van deze groei is to paidion (het kind) : (1) Lc 1,80 . (2) Lc 2,40 , het woord van God : (3) Hnd 6,7 . (4) Hnd 12,24 , het woord van de Heer : (5) Hnd 19,20 , God zelf (6) (1 Kor 3,6) . In vijf van de zes zinnen volgt een nevenschikkende zin , die de eerste zin aanvult : to de paidion èuxanen kai ekrataiouto : (1) Lc 1,80 (Johannes de Doper) . (2) Lc 2,40 (Jezus) .
-- Drie teksten met enkele varianten :
(1) Hnd 6,7 : kai ho logos tou theou (het woord van God) èuxanen (groeide) .
(2) Hnd 12,24 : ho de logos tou theou (het woord van God echter) èuxanen (groeide) .
(3) Hnd 19,20 : tou kuriou ho logos (het woord van de Heer) èuxanen (groeide) .
- auxanesthe §vermeerder je) . In vijf verzen in Gn .

- azumôn (ongedesemde broden) . Genitief onzijdig meervoud . In tweeëntwintig verzen in de bijbel . In zestien verzen in het O.T. : (1) Ex 23,15 . In zes verzen in het N.T. : (1) Mt 26,17 . (2) Mc 14,12 . (3) Lc 22,1 . (4) Lc 22,7 . (5) Hnd 12,3 . (6) Hnd 20,6 .