WOORDGEBRUIK : HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN - Hnd -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen)

Handelingen van de apostelen : Hnd (Handelingen) : overzicht , Hnd : woordgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hnd : commentaar ,

NT (NT overzicht) : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,


                                                             
      Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                                             
                                                             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                             
                                                             

 

  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
                             

  Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                             

 

 

  Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19
nom                  
gen                  
dat                   
acc                   
                   

  Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
nom                  
gen                  
dat                   
acc                   
                   

 

H

- hamartiôn (van zonden) . Verwijzing: hamartia (zonde) , zie Lc 11,4 . Genitief meervoud van het zelfstandig naamwoord hamartia (zonde) . In vijfentachtig verzen in de bijbel . In tweeënvijftig verzen in het O.T. . In tweeëndertig verzen in het N.T. (1) Mt 1,21 . (2) Mt 26,28 . (3) Mc 1,4 . (4) Lc 1,77 . (5) Lc 3,3 . (6) Lc 24,47 . (7) Hnd 2,38 . (8) Hnd 5,31 . (9) Hnd 10,43 . (10) Hnd 13,38 . (11) Hnd 26,18 . In eenentwintig verzen in de andere boeken van het N.T. .
- eis afesin tôn hamartiôn (tot vergeving van de zonden) . Verwijzing : afièmi (weg-laten, af-laten, vergeven, kwijtschelden, los-laten , ver-laten) , zie Mt 6,14 . In vier verzen in het N.T. : (1) Mt 26,28 . (2) Mc 1,4 . (3) Lc 3,3 . (4) Hnd 2,38 .

- hapantes (allen) . Verwijzing : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . In zes verzen in Hnd : (Hnd 2,1) . (1) Hnd 2,7 . (2) Hnd 4,31 . (3) Hnd 5,12 . (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 16,3 . (6) Hnd 16,28 . Zie pantes (allen) .

- hekastos (ieder, elk) . hekastos (ieder, elk) . Taalgebruik in het N.T. : hekastos (ieder, elk) . Taalgebruik in Lc : hekastos (ieder, elk) . Taalgebruik in Hnd : hekastos (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : hekastos (ieder, elk) . Hebr. ´îsj (man, ieder) . Taalgebruik in Tenach : ´îsj (man) . Lat. unusquisque (eenieder) . Fr. quelq'un , chacun . . Ned. eenieder, ieder . E. each .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 
  hekastos    Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 11 Hnd 17 Hnd 20 Hnd 21
1.  nom. mann. enk. hekastos   (1) Hnd 2,6 .  (2) Hnd 2,8 . (3) Hnd 2,38 .     (4) Hnd 11,29 .        
2.  gen. mann. enk. hekastou          (1) Hnd 17,27 .     (2) Hnd 21,26 .  
3.  dat. mann. enk. hekastô(i)      (1) Hnd 4,35 .          
4.  acc. mann. enk. hekaston  (1) Hnd 2,3 .   (2) Hnd 3,26 .         (3) Hnd 20,31 .   (4) Hnd 21,19 .  
  Totaal  11 

- hèmera (dag) . hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Taalgebruik in Lc : hèmera (dag) . Taalgebruik in Hnd : hèmera (dag) .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25. 
  hèmera (dag)  Hnd Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
1 nom. en dat. vr. enk. hèmera(i)  12                                                   
2 gen. vr. enk. + acc. vr. mv hèmeras  40                                                   
3 acc. vr. enk. hèmeran   19                                                   
nom. vr. mv. hèmerai 4                                                  
5 gen. vr. mv. hèmerôn                                                   
6 dat. vr. mv. hèmerais   10                                                   
  totaal 93                                                   
                                                       
                                                       

 

- hèmeras tinas (bepaalde / enkele dagen) . Verwijzing : hèmera (dag) , zie Mc 1,13 . In vier verzen in het N.T. , enkel in Hnd : (1) Hnd 9,19 . (2) Hnd 10,48 . (3) Hnd 16,12 . (4) Hnd 24,24 .

- hieron (heiligdom, tempel) . hieron (heiligdom, tempel) . Taalgebruik in het NT : hieron (heiligdom, tempel) . Taalgebruik in Lc : hieron (heiligdom, tempel) . Taalgebruik in Hnd : hieron (heiligdom, tempel) .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
  hieron   Hnd Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 19 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26
  nom. + acc. onz. enk. hieron   11    (1) Hnd 3,1 . (2) Hnd 3,2 .  (3) Hnd 3,3 . (4) Hnd 3,8 .   (5) Hnd 5,21 .   (6) Hnd 19,27 .   (7) Hnd 21,26 . (8) Hnd 21,28 .  (9) Hnd 21,29 .   (10) Hnd 24,6 .   (11) Hnd 25,8 .    
  gen. onz. enk. hierou     (1) Hnd 3,1 . (2) Hnd 3,10 .   (3) Hnd 4,1 .   (4) Hnd 5,24 .     (5) Hnd 21,30 .          
  dat. onz. enk. hierô(i)   (1) Hnd 2,46 .       (2) Hnd 5,20 . (3) Hnd 5,25 . (4) Hnd 5,42 .   (5) Hnd 21,27 .    (6) Hnd 22,17 (7) Hnd 24,12 . (8) Hnd 24,18 .     (9) Hnd 26,21 .  
  totaal 25  5

Een vorm van (heiligdom, tempel) in Hnd in 24 verzen : (1) Hnd 2,46 . (2) Hnd 3,1 . (3) Hnd 3,2 .  (4) Hnd 3,3 . (5) Hnd 3,8 .   (6) Hnd 3,10 .  (7) Hnd 4,1 . (8) Hnd 5,20 .(9) Hnd 5,21 .(10) Hnd 5,24 . (11) Hnd 5,25 . (12) Hnd 5,42 . (13) Hnd 19,27 . (14) Hnd 21,26 . (15) Hnd 21,27 . (16) Hnd 21,28 .  (17) Hnd 21,29 . (18) Hnd 21,30 . (19) Hnd 22,17 . (20) Hnd 24,6 . (21) Hnd 24,12 . (22) Hnd 24,18 . (23) Hnd 25,8 .  (24) Hnd 26,21 . In Hnd : 3 vormen van hieron (heiligdom, tempel) in 10 hoofdstukken en in 24 verzen . In Lc : 3 vormen van hieron (heiligdom, tempel) in 8 hoofdstukken en in 14 verzen .

hieron (tempel) . Verwijzing : hieron (tempel) , zie Lc 24,53 . Nominatief of accusatief onzijdig enkelvoud. In veertig verzen in de bijbel . In twintig verzen in het O.T. . In twintig (2 + 2 + 3 + 2 + 11) verzen in het N.T. : Mt (2) , Mc (2) , Lc (3) , Joh (2) . In elf verzen in Hnd komt de accusatief onzijdig enkelvoud voor . In acht verzen is dat in de uitdrukking eis to hieron (naar de tempel) met een werkwoordvorm van een werkwoord 'gaan' . In zeven van die verzen staat een werkwoord met een voorvoegsel eis... , in één ervan met het voorvoegsel ana... (op...) .
(1) Hnd 3,1 : anebainon eis to hieron = zij klommen op naar de tempel .
(2) Hnd 3,2 : para tôn eisporeuomenôn eis to hieron = vanwege hen die zich naar de tempel begeven .
(3) Hnd 3,3 : eisienai eis to hieron = binnen te gaan naar de tempel .
(4) Hnd 3,8 : kai eisèlthen sun autois eis to hieron = en hij ging met hen naar binnen naar de tempel .
(5) Hnd 5,21 : eisèlthon ... eis to hieron = gingen zij naar de tempel .
(6) Hnd 19,27 : de tempel van de grote godin Artemis .
(7) Hnd 21,26 : eisèei eis to hieron : hij ging binnen naar de tempel ..
(8) Hnd 21,28 : eisègagen eis to hieron = hij leidde hen naar de tempel ..
(9) Hnd 21,29 : eis to hieron eisègagen ho Paulos = naar de tempel leidde Paulus .
(10) Hnd 24,6 : die de tempel trachtte te bezoedelen .
(11) Hnd 25,8 : noch tegen de tempel heb ik iets misdaan .
-- en tôi hierôi (in de tempel) . Voorzetsel van plaats + lidwoord datief onzijdig enkelvoud + zelfstandig naamwoord (hieron = tempel) datief onzijdig enkelvoud . In drieëndertig verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In tweeëndertig (5 + 4 + 7 + 7 + 9) verzen in het N.T. : Mt (5) , Mc (4) . In zeven verzen bij Lucas : (1) Lc 2,46 . (2) Lc 19,47 . (3) Lc 20,1 . (4) Lc 21,37 . (5) Lc 21,38 . (6) Lc 22,53 . (7) Lc 24,53 . In zeven verzen bij Johannes . In negen verzen in Hnd. : (1) Hnd 2,46 . (2) Hnd 5,20 . (3) Hnd 5,25 . (4) Hnd 5,42 . (5) Hnd 21,27 . (6) Hnd 22,17 . (7) Hnd 24,12 . (8) Hnd 24,18 . (9) Hnd 26,21 .

- estèsan (zij plaatsten) . Verwijzing : histèmi (doen staan), zie Lc 24,36 . Actief aorist derde persoon meervoud van histèmi (plaatsen, stellen) . In negen verzen in het N.T. . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 1,23 . (2) Hnd 5,27 . (3) Hnd 6,6 . (4) Hnd 6,13 .

- hodègos (weg-leider , aanvoerder) .
- Lc 22,47 . Tegenover Jezus , die zijn slapende leerlingen wakker maakte en hen vroeg opdat zij niet op de beproeving zouden ingaan , kwam Judas met een menigte achter zich . proèrcheto (hij ging voorop , hij ging op kop) . Het is een hapax vorm in de bijbel . In Hnd 1,16 wordt hij hodègos ( hodos = weg , en agô = voeren , leiden ; vandaar : weg-leider , aanvoerder) . Judas kende de weg , want hij had die weg zovele malen met Jezus en met zijn collega's afgelegd 's avonds en 's morgens . Hij ging op kop , kuste Jezus om hem over te leveren . Vanaf dat moment is Judas' rol uitgespeeld . Zijn rol bestond juist in het overleveren van Jezus .

- holos (heel) . Verwijzing in N.T. : holos (heel) . Verwijzing in Mc : holos (heel) .

  holos (heel)  Hnd bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. holos  15  11           
nom. + dat. vr. enk. holè(i)   66  48  18   
nom. + acc. onz.  + acc. mann. enk. holon 53  20  33    19  21 
gen. mann. + onz. enk. holou              
gen. vr. enk. holès   42  29  13       
dat. mann. + onz.  enk. holô(i) 11           
acc. vr. enk. holèn   105  85  20    12  12   
  totaal 21  305  207  98  20  13  14  21  21  47  51     

- homothumadon (eensgezind , gelijkgezind) . Verwijzing : homothumadon (eensgezind , gelijkgezind) , zie Hnd 1,14 . homoios : gelijkend . thumos : opwelling , hardstocht . Bijwoord . In veertig verzen in de bijbel . In negenentwintig verzen in het O.T. . In elf verzen in het N.T. . In tien verzen in Hnd . In één vers in Rom . (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,46 . (3) Hnd 4,24 . (4) Hnd 5,12 . (5) Hnd 7,57 . (6) Hnd 8,6 . (7) Hnd 12,20 . (8) Hnd 15,25 . (9) Hnd 18,12 . (10) Hnd 19,29 .
-- proskarterountes homothumadon (gelijkgezind volhardend) . In twee verzen in de bijbel : Hnd 1,14 en Hnd 2,46 .

- homou (op dezelfde plaats) of op gelijke plaats . homoios : gelijk , gelijksoortig . hou : betrekkelijk voornaamwoord van plaats waar op de vraag pou (waar) ; bijeen , samen , tegelijkertijd . In twaalf verzen in de bijbel . In acht verzen in het O.T. . In vier verzen in het N.T. . In drie verzen in Joh . In Hnd 2,1 .

- hôsei (als of , evenals, ongeveer) . hôsei (als of , evenals, ongeveer) . Taalgebruik in het N.T. : hôsei (als of , evenals, ongeveer) . Taalgebruik in Lc : hôsei (als of , evenals, ongeveer) . Hebr. kë . Lat. tamquam . Fr. comme . E. like . D. wie . Ned. (zo)als. Hnd (6) : (1) Hnd 1,5 . (2) Hnd 2,3 . (3) Hnd 2,41 . (4) Hnd 6,15 . (5) Hnd 10,3 . (6) Hnd 19,7 . N.T. (21) . LXX (180) .

- horaô (zien) . horaô (zien) . Taalgebruik in het N.T. : horaô (zien) . Taalgebruik in Lc : horaô (zien) . Taalgebruik in Hnd : horaô (zien) . Taalgebruik in de Septuaginta : horaô (zien) . Hebr. râ´âh (zien, verschijnen) . Taalgebruik in Tenach : râ´âh (zien) . Lat. videre . Fr. voir . Ned. zien . E. to see . D. sehen . pass. Lat. apparere . Fr. apparaître . E. appear . Ned. verschijnen . D. erscheinen . Een vorm van horaô (zien, verschijnen) in het N.T. (114) , in de LXX (1539) .

                                                   
      Hnd 2 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                                   
                                                   
  fut. 3de pers. mv. opsontai   (1) Hnd 2,17 .                                              
                                                   
  pass. ind. aor. 3de pers. mv. ôfthèsan  (1) Hnd 2,3 .                                              
                                                 
                                                 

 

- houtos (deze) . aanwijz. voornaamw. houtos (deze) . Taalgebruik in het N.T. : houtos (deze) . Taalgebruik in Lc : houtos (deze) . Taalgebruik in Hnd : houtos (deze) .

- houtoi (deze) , zie Hnd 1,14 . Aanwijzend voornaamwoord nominatief mannelijk meervoud . In 382 verzen in de bijbel . In veertien verzen in Hnd : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,7 . (3) Hnd 2,15 . (4) Hnd 11,12 . (5) Hnd 16,17 . (6) Hnd 16,20 . (7) Hnd 17,6 . (8) Hnd 17,7 . (9) Hnd 17,11 . (10) Hnd 20,5 . (11) Hnd 24,15 . (12) Hnd 24,20 . (13) Hnd 25,11 . (14) Hnd 27,31 .
-- houtoi pantes : letterlijk : deze allen ; al dezen . In vier verzen in het N.T. : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 17,7 . (3) Heb 11,13 . (4) Heb 11,39 .

- houtôs (zo) . Verwijzing : houtôs (zo, op deze wijze) , zie Mt 21,6 . In 907 verzen in de bijbel . In 708 verzen in het O.T. . In 199 verzen in het N.T. . In eenentwintig verzen bij Lucas . In zesentwintig verzen in Handelingen : (1) Hnd 1,11 . (2) Hnd 3,18 . (3) Hnd 7,1 . (4) Hnd 7,6 . (5) Hnd 7,8 . (6) Hnd 8,32 . (7) Hnd 12,8 . (8) Hnd 12,15 . (9) Hnd 13,8 . (10) Hnd 13,34 . (11) Hnd 13,47 . (12) Hnd 14,1 . (13) Hnd 17,11 . (14) Hnd 17,33 . (15) Hnd 19,20 . (16) Hnd 20,11 . (17) Hnd 20,13 . (18) Hnd 20,35 . (19) Hnd 21,11 . (20) Hnd 22,24 . (21) Hnd 24,9 . (22) Hnd 24,14 . (23) Hnd 27,17 . (24) Hnd 27,25 . (25) Hnd 27,44 . (26) Hnd 28,14 .


- hupestrepsan (zij keerden terug). Verwijzing : hupostrefô (omkeren, terugkeren) , zie Lc 4,1 . Actief aorist derde persoon meervoud . In elf verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In tien verzen in het N.T. . Niet bij Matteüs en Marcus .In vijf verzen bij Lucas : (1) Lc 2,20 (de herders) . (2) Lc 2,45 (de ouders - eis Hierousalèm) . (3) Lc 10,17 (de tweeënzeventig) . (4) Lc 24,33 (de Emmaüsgangers - eis Hierousalèm) . (5) Lc 24,52 (de leerlingen - eis Hierousalèm) . In vijf verzen in Hnd : (1) Hnd 1,12 (de leerlingen - eis Hierousalèm) . (2) Hnd 12,25 (Barnabas en Saulus) . (3) Hnd 14,21 (Paulus en Barnabas keerden in omgekeerde volgorde naar Lystra , Ikonium en Antiochië van Pisidië terug) . (4) Hnd 21,6 . (5) Hnd 23,32 .
Tussen Hnd 13,4 en Hnd 14,27 ligt de eerste zendingsreis van Barnabas en Paulus besloten . Ze werden gezonden door de gemeente van Antiochië . Het is voor het eerste maal dat voor een systematische aanpak van missionering wordt gekozen . Barnabas en Paulus vertrokken vanuit Antiochië en keerden terug naar Antiochië . Derbe was de laatste standplaats . Vandaar keerden zij terug .