TAALGEBRUIK L : HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN - Hnd -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen)

- Hnd taalgebruik - Hnd taalgebruik A - Hnd taalgebruik B - Hnd taalgebruik C - Hnd taalgebruik D - Hnd taalgebruik E - Hnd taalgebruik F - Hnd taalgebruik G - Hnd taalgebruik H - Hnd taalgebruik I - Hnd taalgebruik J - Hnd taalgebruik K - Hnd taalgebruik L - Hnd taalgebruik M - Hnd taalgebruik N - Hnd taalgebruik O - Hnd taalgebruik P - Hnd taalgebruik Q - Hnd taalgebruik R - Hnd taalgebruik S - Hnd taalgebruik T - Hnd taalgebruik U - Hnd taalgebruik Z -
- Hnd : commentaar

Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch  
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


      Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

      Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 

  Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19
nom                  
gen                  
dat                   
acc                   
                   

  Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
nom                  
gen                  
dat                   
acc                   
                   

 

L

- laleô (lallen, spreken, praten) . laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in het N.T. : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in Lc : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in Hnd : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in de Septuaginta : laleô (lallen, spreken, praten) . Hebr. dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Lat. loqui . Fr. parler . Ned. spreken . E. to speak . D. sprechen .

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
  laleô    Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 13 Hnd 14
1.  act. ind. praes. 3de pers. enk. lalei                          
2. act. ind. praes. 1ste pers. enk. lalô 1                        
3.  act. ind. praes. + imperat. praes. 2de pers. mv. laleite         (1) Hnd 5,20 .                  
4. act. ind. imperf. 3de pers. enk. elalei          (1) Hnd 6,10 .       (2) Hnd 9,29 .          
5. act. ind. imperf. 1ste pers. mv. elaloumen 1                        
6.  act. ind. imperf. 3de pers. mv. elaloun       (1) Hnd 4,31 .             (2) Hnd 11,20 .    
7.  act. inf. praes. lalein   (1) Hnd 2,4 .   (2) Hnd 4,17 . (3) Hnd 4,20 . (4) Hnd 4,29 .   (5) Hnd 5,40 .           (6) Hnd 11,15 .        
8.  act. inf. aor. lalèsai                       (1) Hnd 14,1 .  
9. act. ind. fut. 3de pers. enk. lalèsei 1                   (1) Hnd 11,14 .    
10.  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen  (1) Hnd 2,31 . (2) Hnd 3,21 .       (3) Hnd 7,6 . (4) Hnd 8,26 . (5) Hnd 9,27 .        
11.  act. ind. aor. 3de pers. mv. elalèsan     (1) Hnd 3,24                    
12.  act. ind. aor. 2de pers. mv. elalèsate . .                            
13. act. ind. perf. 3de pers. enk. lelalètai 1                        
14.  act. part. praes. nom. mann. enk. lalôn           (1) Hnd 6,13 .   (2) Hnd 7,44 .       (3) Hnd 10,7 .        
15.  act. part. praes. gen. mann. + onz. enk. lalountos           (1) Hnd 6,11 .   (2) Hnd 7,38 .       (3) Hnd 10,44 .       (4) Hnd 14,9 .  
16.  act. part. praes. nom. mann. mv. lalountes   (1) Hnd 2,7 .                   (2) Hnd 11,19 .      
17.  act. part. praes. gen. mv. lalountôn   (1) Hnd 2,6 . (2) Hnd 2,11 .   (3) Hnd 4,1 .             (4) Hnd 10,45 .       
18. act. part. aor. nom. mann. mv. lalèsantes 2             (1) Hnd 8,25 .         (2) Hnd 14,25 .
19. 

act. conj. aor. 3de pers. enk. lalèsè(i) 

  (1) Hnd 3,22 .                      
20 pass. ind. fut. 3de pers. enk. lalèthèsetai 2               (1) Hnd 9,6 .        
21. pass. part. praes. nom. vr. enk. laloumenè 1                        
22. pass. inf. aor. lalèthènai 2                     (1) Hnd 13,42 . (2) Hnd 13,46 .  
23.  pass. part. praes. dat. mann. + onz. mv. laloumenois                       (1) Hnd 13,45 .    
  Totaal   60 

      13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
  laleô    Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
1.  act. ind. praes. 3de pers. enk. lalei       (1) Hnd 18,9 .                  
2. act. ind. praes. 1ste pers. enk. lalô 1                 (1) Hnd 26,26 .    
3.  act. ind. praes. + imperat. praes. 2de pers. mv. laleite                         
4. act. ind. imperf. 3de pers. enk. elalei 3     (3) Hnd 18,25 .                
5. act. ind. imperf. 1ste pers. mv. elaloumen 1 (1) Hnd 16,13                    
6.  act. ind. imperf. 3de pers. mv. elaloun         (3) Hnd 19,6 .         (4) Hnd 26,31 .         
7.  act. inf. praes. lalein                          
8.  act. inf. aor. lalèsai (2) Hnd 16,6 .           (3) Hnd 21,39 .     (4) Hnd 23,18 .        
9. act. ind. fut. 3de pers. enk. lalèsei                        
10.  act. ind. aor. 3de pers. enk. elalèsen                (6) Hnd 23,9 .     (7) Hnd 28,21 . (8) Hnd 28,25 .       
11.  act. ind. aor. 3de pers. mv. elalèsan   (2) Hnd 16,32 .                 (2) Hnd 26,22 .      
12.  act. ind. aor. 2de pers. mv. elalèsate . .                          
13. act. ind. perf. 3de pers. enk. lelalètai 1                   (1) Hnd 27,25 .  
14.  act. part. praes. nom. mann. enk. lalôn                        
15.  act. part. praes. gen. mann. + onz. enk. lalountos               (5) Hnd 22,9 .   () Hnd 23,7 .        
16.  act. part. praes. nom. mann. mv. lalountes           (3) Hnd 20,30 .              
17.  act. part. praes. gen. mv. lalountôn                        
18. act. part. aor. nom. mann. mv. lalèsantes                        
19.  act. conj. aor. 3de pers. enk. lalèsè(i)  1                      
20 pass. ind. fut. 3de pers. enk. lalèthèsetai 2             (2) Hnd 22,10 .        
21. pass. part. praes. nom. vr. enk. laloumenè 1   (1) Hnd 17,19 .                  
22.  pass. inf. aor. lalèthènai                        
23. pass. part. praes. dat. mann. + onz. mv. laloumenois   (2) Hnd 16,14 .                      
  Totaal   60  4  

Een vorm van laleô (lallen, spreken, praten) in Hnd 2 (5) : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 2,6 . (3) Hnd 2,7 . (4) Hnd 2,11 . (5) Hnd 2,31 . Hnd 4 (5) : (1) Hnd 4,1 .   (2) Hnd 4,17 . (3) Hnd 4,20 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . In Hnd : 23 vormen van laleô (lallen, spreken, praten) in 23 / 28 hoofdstukken en in 60 verzen . In Lc : 17 vormen in 12 / 24 hoofdstukken en in 31 verzen .

act. inf. praes. lalein van het werkw. laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in het N.T. : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in Lc : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in Hnd : laleô (lallen, spreken, praten) . Taalgebruik in de Septuaginta : laleô (lallen, spreken, praten) . Hebr. dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Lat. loqui . Fr. parler . Ned. spreken . E. to speak . D. sprechen . Hnd (6) : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 4,17 . (3) Hnd 4,20 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 5,40 . (6) Hnd 11,15 . Een vorm van laleô (lallen, spreken, praten) in Hnd 2 in 5 verzen : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 2,6 . (3) Hnd 2,7 . (4) Hnd 2,11 . (5) Hnd 2,31 . In Lc : 17 vormen in 12 / 24 hoofdstukken en in 31 verzen . In Hnd : 23 vormen van laleô (lallen, spreken, praten) in 23 / 28 hoofdstukken en in 60 verzen .

autôn lalountôn (terwijl zij aan het praten waren , naar hen die aan het praten waren) . Losse genitief of nadere bepaling bij het werkwoord akouô ( luisteren naar hen sprekende = hen horen spreken) . Persoonlijk voornaamwoord genitief mannelijk meervoud + participium praesens genitief mannelijk meervoud . In veertien verzen in de bijbel ; in negen verzen in het O.T. . In één vers bij Lucas nl. Lc 24,36 en in vier verzen in Hnd : (1) Hnd 2,6 (lalountôn autôn) . (2) Hnd 2,11 (lalountôn autôn) . (3) Hnd 4,1 (lalountôn de autôn - losse genitief) . (4) Hnd 10,46 (autôn lalountôn) .

- lalô (praten) .
Er is een grote overeenkomst tussen Hnd 2,6 , Hnd 2,11 en Hnd 10,45 :
- Hnd 2,6 : èkouon heis hekastos tèi idiai dialektôi lalountôn autôn = eenieder hoorde hen spreken in de eigen taal .
- Hnd 2,11 : akouomen lalountôn autôn tais hèmeterais glôssais ta megaleia tou theou = wij horen hen spreken in onze talen over de grote daden van God . Hnd 2,12 : existanto de ... zij echter waren buiten zichzelf ...
- Hnd 10,45 : kai exestèsan oi ek peritomès pistoi = en de gelovigen uit de besnijdenis waren buiten zichzelf ... Hnd 10,46 : èkouon gar autôn lalountôn glôssais = zij hoorden hen spreken in talen . Het Pinksterenwonder voltrekt zich niet alleen in Jeruzalem over de apostelen en de aanwezige joden maar ook over de volken (heidenen) in Caesarea .
- Hnd 19,6 : elaloun te glôssais = en zij spraken in talen . Na de handoplegging door Paulus ontvingen de gelovigen van Efeze en spraken ze in talen .
- lalountôn (terwijl zij aan het praten waren) . Actief participium praesens genitief meervoud . Taalgebruik : laleô (lallen, spreken, praten) , zie Mt 4,6 .
Het werkwoord laleô staat zeer dicht bij het werkwoord existamai in Hnd 2,7 . Deze reactie komt na het eerste optreden van hen die door de geest vervuld zijn . Hier zijn de werkwoorden akouô (horen) , laleô (spreken) en existamai (verrast worden) in een netwerk bij elkaar .
-- autôn lalountôn (terwijl zij aan het praten waren , naar hen die aan het praten waren) . Taalgebruik : laleô (lallen, spreken, praten) , zie Mt 4,6 . Losse genitief of nadere bepaling bij het werkwoord akouô ( luisteren naar hen sprekende = hen horen spreken) . Aanwijzend voornaamwoord genitief mannelijk meervoud + participium praesens genitief mannelijk meervoud . In veertien verzen in de bijbel ; in negen verzen in het O.T. . In één vers bij Lucas nl. Lc 24,36 en in vier verzen in Hnd : (1) Hnd 2,6 (lalountôn autôn) . (2) Hnd 2,11 (lalountôn autôn) . (3) Hnd 4,1 (lalountôn de autôn - losse genitief) . (4) Hnd 10,46 (autôn lalountôn)
- elaloun (zij spraken) . Taalgebruik : laleô (lallen, spreken, praten) , zie Mt 4,6 . Actief imperfectum derde persoon meervoud . In zestien verzen in de bijbel . In tien verzen in het O.T. . In zes verzen in het N.T. . Lc (1) . Hnd (4) . 1 Kor (1) . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 4,31 . (2) Hnd 11,20 . (3) Hnd 19,6 . (4) Hnd 26,31 .
- elalèsen (hij sprak) . Taalgebruik : legô (zeggen) , zie Mt 4,6 . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In 431 verzen in de bijbel . In 400 verzen in het O.T. . In eenendertig verzen in het N.T. .
In vijf verzen bij Lucas : (1) Lc 1,55 (kathôs ... = zoals ...) . (2) Lc 1,70 (kathôs ... = zoals ...) . (3) Lc 2,50 . (4) Lc 11,14 . (5) Lc 24,6 (hôs ... = zoals ...) .
In acht verzen in Hnd : (1) Hnd 2,31 . (2) Hnd 3,21 . (3) Hnd 7,6 . (4) Hnd 8,26 . (5) Hnd 9,27 . (6) Hnd 23,9 . (7) Hnd 28,21 . (8) Hnd 28,25 .
- lalein (spreken) . Taalgebruik : laleô (lallen, spreken, praten) , zie Mt 4,6 . In zevenendertig verzen in de bijbel . In zestien verzen in het O.T. . In eenentwintig verzen in het N.T. . Mt (2) . Mc (3) . Lc (2) Joh (1) . Hnd (6) . Brieven (7) . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 4,17 . (3) Hnd 4,20 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 5,40 . (6) Hnd 11,15 .
-- lalein ton logon (het woord spreken) komt slechts in Hnd 4,29 in het N.T. voor .
- Hnd 9,6 : kai lalèthèsetai soi ho ti se dei poiein = en er zal je gezegd worden wat je moet doen .
- Hnd 22,10 : kakei soi lalèthèsetai peri pantôn hôn tetaktai soi poièsai = en daar zal je gezegd worden over alles wat er bevolen is dat je doet .

- lampô (stralen, schijnen) . lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in het N.T. : lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in Lc : lampô (stralen, schijnen) . Taalgebruik in Hnd : lampô (stralen, schijnen) . Ned. lamp .

  lampô  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. aor. 3de pers. enk. elampsen              
  Totaal     6        

- eipôn (gezegd) . Taalgebruik : legô (zeggen) , zie Mt 4,6 . In tweeëndertig verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In negenentwintig verzen in het N.T. . Lc (5) . Joh (11) . Hnd (9) . Hnd (9) . In elf verzen bij Johannes . In negen verzen in Hnd : (1) Hnd 1,9 (kai tauta eipôn = en dit gezegd) . (2) Hnd 4,25 (hierop volgt een citaat) . (3) Hnd 7,26 (hierop volgt een citaat) . (4) Hnd 7,27 (hierop volgt een citaat) . (5) Hnd 7,60 . (6) Hnd 18,21 (hierop volgt een citaat) . (7) Hnd 19,21 . (8) Hnd 19,40 (kai tauta eipôn = en dit gezegd) . (9) Hnd 20,36 (kai tauta eipôn = en dit gezegd) .
-- tauta eipon (dat gezegd) . In negen verzen in het N.T. : (1) Lc 23,46 . (7) (1) Hnd 1,9 . (8) (8) Hnd 19,40 . (9) (9) Hnd 20,36 . In het vers van Lc en in de drie verzen van Hnd wordt tauta eipôn (dit gezegd) voorafgegaan door het koppelwoord kai (en) .

- bepaald lidwoord . Taalgebruik in N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Hnd. : bepaald lidwoord . Gr. to . tè... N. : de . E. : the .

  lidw. enk. Hnd  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
1. nom. m. enk. ho 281                            
2. nom. vr. enk. hè 83                             
3. nom. + acc. onz. enk. to 172  5 8 6 8 11 3 9 9 5 9 3 4 6 3
4. gen. m. + onz. enk. tou 269                             
5. gen. vr. enk. tès 164  10  11 
6. dat. m. + onz. enk. tô(i) 163                             
7. dat. vr. enk. tè(i) 122                             
8. acc. m. + onz. enk. ton 244                            
9. acc. vr. enk. tèn 198                             
  Totaal   1696                             

    Hnd  Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
1. nom. m. enk. ho 281                            
2. nom. vr. enk. hè 83                             
3. nom. + acc. onz. enk. to 172  6 4 4 6 11 7 10 7 7 3 4 2 6 6
4. gen. m. + onz. enk. tou 269                             
5. gen. vr. enk. tès 164 
6. dat. m. + onz. enk. tô(i) 163                             
7. dat. vr. enk. tè(i) 122                             
8. acc. m. + onz. enk. ton 244                            
9. acc. vr. enk. tèn 198                             
    1696                             

5. tès (van de) . Bepaald lidwoord genitief vrouwelijk enkelvoud :
- Hnd 1 () :
 - Hnd 2 () :
 - Hnd 3 () :
 - Hnd 4 () :
 - Hnd 5 () :
 - Hnd 6 () :
 - Hnd 7 () :
 - Hnd 8 () :
 - Hnd 9 () :
 - Hnd 10 (6) : (1) Hnd 10,1 . (2) Hnd 10,3 . (3) Hnd 10,11 . (4) Hnd 10,12 . (5) Hnd 10,30 . (6) Hnd 10,37 .
 - Hnd 11 () :  
 - Hnd 12 () :
 - Hnd 13 () :
 - Hnd 14 () :
 - Hnd 15 () :
 - Hnd 16 () :
 - Hnd 17 () :
 - Hnd 18 () :
 - Hnd 19 () :
 - Hnd 20 () :
 - Hnd 21 () :
 - Hnd 22 () :
 - Hnd 23 () :
 - Hnd 24 () :
 - Hnd 25 () :
 - Hnd 26 () :
 - Hnd 27 () :  
 - Hnd 28 () :

6. dat mann. en onz. enk. tô(i) (de) :
 - Hnd 1 () :
 - Hnd 2 () :
 - Hnd 3 () :
 - Hnd 4 () :
 - Hnd 5 () :
 - Hnd 6 () :
 - Hnd 7 () :
 - Hnd 8 () :
 - Hnd 9 (5) : (1) Hnd 9,3 . (2) Hnd 9,24 . (3) Hnd 9,27 . (4) Hnd 9,28 . (5) Hnd 9,31 .
 - Hnd 10 () :
 - Hnd 11 () :  
 - Hnd 12 () :
 - Hnd 13 () :
 - Hnd 14 () :
 - Hnd 15 () :
 - Hnd 16 () :
 - Hnd 17 () :
 - Hnd 18 () :
 - Hnd 19 () :
 - Hnd 20 () :
 - Hnd 21 () :
 - Hnd 22 () :
 - Hnd 23 () :
 - Hnd 24 () :
 - Hnd 25 () :
 - Hnd 26 () :
 - Hnd 27 () :  
 - Hnd 28 () :

  lidw. mv. Hnd  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14    
10. nom. m. mv. hoi 147                                
11. nom. vr. mv. .hai 15                                
12. nom. + acc. onz. mv. ta 77                                 
13. gen. m. + vr. + onz. mv. tôn 166                                 
14. dat. m. + onz. mv. tois 82                                 
15. dat. vr. mv. tais 24                                 
16. acc. m. mv. tous 122                                
17. acc. vr. enk. tas 57                                 
  Totaal   690                                 

  lidw. mv. Hnd  Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28    
10. nom. m. mv. hoi 147                                
11. nom. vr. mv. .hai 15                                
12. nom. + acc. onz. mv. ta 77                                 
13. gen. m. + vr. + onz. mv. tôn 166                                 
14. dat. m. + onz. mv. tois 82                                 
15. dat. vr. mv. tais 24                                 
16. acc. m. mv. tous 122                                
17. acc. vr. enk. tas 57                                 
  Totaal   690                                 

14. Bepaald liwoord datief mannelijk + onzijdig meervoud :
- Hnd 1 () :
 - Hnd 2 () :
 - Hnd 3 () :
 - Hnd 4 () :
 - Hnd 5 () :
 - Hnd 6 () :
 - Hnd 7 () :
 - Hnd 8 () :
 - Hnd 9 () :
 - Hnd 10 (2) : (1) Hnd 10,36 . (2) Hnd 10,41 .
 - Hnd 11 () :  
 - Hnd 12 () :
 - Hnd 13 () :
 - Hnd 14 () :
 - Hnd 15 () :
 - Hnd 16 () :
 - Hnd 17 () :
 - Hnd 18 () :
 - Hnd 19 () :
 - Hnd 20 () :
 - Hnd 21 () :
 - Hnd 22 () :
 - Hnd 23 () :
 - Hnd 24 () :
 - Hnd 25 () :
 - Hnd 26 () :
 - Hnd 27 () :  
 - Hnd 28 () :

- logos (woord) . logos (woord) . Taalgebruik in NT : logos (woord) . Taalgebruik in Lc : logos (woord) . Taalgebruik in Hnd. : logos (woord) .
- logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13.
  logos Hnd  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
1 nom. enk. logos 9         (1) Hnd 6,5 . (2) Hnd 6,7 .       Hnd 11,22 . Hnd 12,24 . (1) Hnd 13,15 . (2) Hnd 13,26 . (3) Hnd 13,49 .  
2 gen. enk. logou 8         Hnd 6,4               Hnd 14,12  
3 dat. enk. logôi 8           Hnd 7,29   Hnd 8,21   Hnd 10,29         Hnd 14,3  
4 acc. enk. logon 31 Hnd 1,1 . Hnd 2,41 . (1) Hnd 4,4 . (2) Hnd 4,29 . (3) Hnd 4,31 .   Hnd 6,2 .   (1) Hnd 8,4 . (2) Hnd 8,14 . (3) Hnd 8,25 . (1) Hnd 10,36 . (2) Hnd 10,44 . (1) Hnd 11,1 . (2) Hnd 11,19   (1) Hnd 13,5 . (2) Hnd 13,7 . (3) Hnd 13,44 . (4) Hnd 13,46 . (5) Hnd 13,48 . Hnd 14,25 .
5 nom. mv. logoi 1                        
6 gen. mv. logôn 1                        
7 dat. mv. logois 3   Hnd 2,40        Hnd 7,22             
8 acc. mv. logous 4   Hnd 2,22     (1) Hnd 5,5 . (2) Hnd 5,24 .                  
  Totaal   65

      14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
  logos Hnd  Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 22
1 nom. enk. logos 9     Hnd 17,13 .   Hnd 19,20 .    
2 gen. enk. logou 8 (1) Hnd 15,6  . (2) Hnd 15,27 . (3) Hnd 15,32 .     Hnd 18,15     Hnd 20,24   Hnd 22,22 
3 dat. enk. logôi 8       Hnd 18,5     (1) Hnd 20,2 . (2) Hnd 21,32 . (3) Hnd 21,38 .    
4 acc. enk. logon 31 (1) Hnd 15,7 . (2) Hnd 15,35 . (3) Hnd 15,36 . (1) Hnd 16,6 . (2) Hnd 16,32 . Hnd 17,11 . (1) Hnd 18,11 . (2) Hnd 18,14 . (1) Hnd 19,10 . (2) Hnd 19,38 . (3) Hnd 19,40 . Hnd 20,7 .  
5 nom. mv. logoi 1 Hnd 15,15              
6 gen. mv. logôn 1           Hnd 20,35   
7 dat. mv. logois 3 Hnd 15,24              
8 acc. mv. logous 4   Hnd 16,36            
  Totaal   65

In Hnd : 8 vormen van logos (woord) in 20 / 28 hoofdstukken en in 65 verzen . In Lc : 8 vormen van logos (woord) in 17 / 24 hoofdstukken en in 33 verzen .

-- ho logos (het woord) . Taalgebruik : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk enkelvoud ho (de) en zelfstandig naamwoord nominatief mannelijk enkelvoud logos (woord) . In tweeënzestig verzen in het N.T. . In acht van de negen verzen van hierboven ; niet in Hnd 13,15 .
-- ho logos tou theou (het woord van God) . Taalgebruik : logos (woord) , zie Mt 7,24 . In twaalf verzen in het N.T. : Lc (1) . Joh (1) . In drie verzen in Hnd : (3) Hnd 6,7 . (4) Hnd 12,24 . (5) Hnd 17,13 . Andere boeken van het N.T. (7) .
4. Accusatief mannelijk enkelvoud logon (woord) van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . logon (woord) . Taalgebruik in N.T. : logos (woord) . Taalgebruik in Hnd. : logos (woord) . Hnd (31) . (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .
(1) Hnd 1,1 : ton men prôton logon (het eerste boek enerzijds) .
(2) Hnd 2,41 : hoi men oun apodexamenoi ton logon autou (enerzijds zij die derhalve zijn woord ont-vingen) .
(3) Hnd 4,4 : polloi de akousantôn ton logon (velen echter van wie het woord hoorden) .
(4) Hnd 4,29 : lalein ton logon sou (uw woord te spreken) .
(5) Hnd 4,31 : elaloun ton logon tou theou (zij spraken het woord van God) .
(6) Hnd 6,2 : ton logon tou theou (het woord van God) .
(7) Hnd 8,4 : euaggelizomenoi ton logon (het woord verkondigend) .
(8) Hnd 8,14 : hoti dedektai ... ton logon tou theou (dat Samaria het woord van God heeft ontvangen) .
(9) Hnd 8,25 : lalèsantes ton logon tou kuriou (sprekend het woord van de Heer) .
(10) Hnd 10,36 : ton logon (het woord) .
(11) Hnd 10,44 : pantas tous akouontas ton logon (al wie hoort het woord) .
(12) Hnd 11,1 : hoti kai ta ethnè edexanto ton logon tou theou (dat ook de heidenen het woord van God ontvingen) .
(13) Hnd 11,19 : lalountes ton logon (sprekend het woord) .
(14) Hnd 13,5 : katèggellon ton logon tou theou (zij verkondigden het woord van God) .
(15) Hnd 13,7 : akousai ton logon tou theou (te horen het woord van God) .
(16) Hnd 13,44 : akousai ton logon tou theou (het woord van God) .
(17) Hnd 13,46 : lalèthènai ton logon tou theou (gesproken te worden het woord van God) .
(18) Hnd 13,48 : edoxazon ton logon tou kuriou (zij verheerlijkten het woord van de Heer) .
(19) Hnd 14,25 : lalèsantes ... ton logon (sprekend ... het woord) .
(20) Hnd 15,7 : akousai ta ethnè ton logon tou euaggeliou (dat de heidenvolkeren het woord van het evangelie horen) .
(21) Hnd 15,35 : euaggelizomenoi ... ton logon tou kuriou (verkondigend het woord van de Heer) .
(22) Hnd 15,36 : katèggeilamen ton logon tou kuriou (wij verkondigden het woord van de Heer) .
(23) Hnd 16,6 : lalèsai ton logon (om het woord te spreken) .
(24) Hnd 16,32 : kai elalèsan autôi ton logon tou kuriou (en zij spraken het woord van de Heer) .
(25) Hnd 17,11 : edexanto ton logon (zij ontvingen het woord) .
(26) Hnd 18,11 : didaskôn ... ton logon tou theou (lerend het woord van God) .
(27) Hnd 18,14 : kata logon (tegenwoord, aanklacht) .
(28) Hnd 19,10 : akousai ton logon tou kuriou (te horen het woord van de Heer) .
(29) Hnd 19,38 : logon (een woord, zaak) .
(30) Hnd 19,40 : logon (woord, verantwoording) .
(31) Hnd 20,7 : ton logon (het woord) .
Voor logon (woord) staat het bepaald lidwoord ton wanneer de boodschap bedoeld is , in het andere geval staat er geen lidwoord : (1) Hnd 18,14 . (2) Hnd 19,38) . (3) Hnd 19,40 . Ton logon (het woord) in achtentwintig verzen . Zonder nadere bepaling (in absolute zin) : (1) Hnd 4,4 . (2) Hnd 8,4 . (3) Hnd 10,36 . (4) Hnd 10,44 . (5) Hnd 11,19 . (6) Hnd 14,25 . (7) Hnd 16,6 . (8) Hnd 17,11 . (9) Hnd 20,7 .
Met een persoonlijk voornaamwoord : (1) Hnd 2,41 . (2) Hnd 4,29 . ton logon met de nadere bepaling tou euaggeliou (van de goede boodschap) : Hnd 15,7 .
-- ton logon tou theou (het woord van God) . Taalgebruik : logos (woord) , zie Mt 7,24 . In eenentwintig verzen in het N.T. . Mc (1) . Lc (3) . Hnd (9) . Brieven (4) . Opb (4) . In negen verzen in Hnd : (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (8) Hnd 8,14 . (12) Hnd 11,1 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (26) Hnd 18,11 .
-- ton logon tou kuriou (het woord van de Heer) . Taalgebruik : logos (woord) , zie Mt 7,24 . In het N.T. enkel in Hnd : (1) Hnd 8,25 . (2) Hnd 13,48 . (3) Hnd 15,35 . (4) Hnd 15,36 . (5) Hnd 16,32 . (6) Hnd 19,10 .
-- Met een persoonlijk voornaamwoord : (1) Hnd 2,41 . (2) Hnd 4,29 .
-- ton logon met de nadere bepaling tou euaggeliou (van de goede boodschap) : Hnd 15,7 .
-- Een vorm van het werkwoord akouô (horen, luisteren) met het lijdend voorwerp ton logon , in Hnd :
(1) Hnd 4,4 : polloi de akousantôn ton logon (velen echter van wie het woord hoorden) .
(2) Hnd 10,44 : pantas tous akouontas ton logon (al wie hoort het woord) .
(3) Hnd 13,7 : akousai ton logon tou theou (te horen het woord van God) .
(4) Hnd 13,44 : akousai ton logon tou theou (het woord van God) .
(5) Hnd 19,10 : akousai ton logon tou kuriou (te horen het woord van de Heer) .
Een vorm van het werkwoord laleô (spreken) met het lijdend voorwerp ton logon (het woord) komt in Hnd in acht verzen voor .
Er is progressie in de werkwoorden : het woord spreken - naar het woord luisteren - het woord ontvangen .

- Lustran (Lystra) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In drie verzen in het N.T. . In deze drie verzen wordt de plaatsnaam Lystra voorafgegaan door het voorzetsel van richting eis (naar) .
(1) Hnd 14,6 : katefugon eis ... Lustran = zij vluchtten naar Lystra . Barnabas en Paulus vluchtten naar de steden van Lycaonië , o.a. de stad Lystra .
(2) Hnd 14,21 : hupestrepsan eis tèn Lustran = zij keerden naar Lystra terug . Tijdens een eerste zendingsreis keerden Paulus en Barnabas in omgekeerde volgorde vanuit Derbe naar Lystra , Ikonium en Antiochië van Pisidië terug .
(3) Hnd 16,1 : katèntèsen ... eis Lustran = hij kwam aan ... in Lystra . Paulus en Silas begonnen een twee zendingsreis . Ze kwamen vanuit het oosten en bereikten eerst Derbe en daarna Lystra .
Lystra ligt evenals Ikonium en Derbe in de landstreek Lykanonië , het gebied ten oosten van Pisidië, in de Romeinse provincie Galatië . In de omgeving van het huidige Hatunsaray . Ongeveer 35 km van Ikonium . Taalgebruik : Lustra (Lystra) , zie Hnd 14,6 .
- lustrois (Lystra) . Datief mannelijk meervoud . In drie verzen in het N.T. : (1) Hnd 14,8 . Onder de inwoners van Lystra is een lamme ( Hnd 14,8-20) . Paulus genas de lamme . De inwoners van Lystra waren van mening dat de goden Zeus en Hermes hen in mensengedaante bezochten en ze wilden hen als goden eren.. (2) Hnd 16,2 . (3) 2 Tim 3,11 .
In Lystra ( Hnd 14,8-20) genas Paulus een lamme . De inwoners van Lystra waren van mening dat de goden Zeus en Hermes hen in mensengedaante bezochten en ze wilden hen als goden eren. Tijdens de eerste zendingsreis kregen Paulus en Barnabas heel wat tegenstand . Uit Antiochië van Pisidië werden ze verjaagd (Hnd 13,50) . In Ikonium werden ze met steniging bedreigd en vluchtten ze (Hnd 14,6) . In Lystra werd Paulus gestenigd , maar bracht het er nog levend vanaf (Hnd 14,19 - Hnd 14,20) . In 2 Tim 3,11 vermeldt de schrijver van de brief de vervolgingen in de drie plaatsen . Bij een tweede zendingsreis ontmoette Paulus en Silas er Timoteüs , een leerling (Hnd 16,1 - Hnd 16,2 - Hnd 16,3) .

 - Hnd 1 () :
 - Hnd 2 () :
 - Hnd 3 () :
 - Hnd 4 () :
 - Hnd 5 () :
 - Hnd 6 () :
 - Hnd 7 () :
 - Hnd 8 () :
 - Hnd 9 () :
 - Hnd 10 () :
 - Hnd 11 () :  
 - Hnd 12 () :
 - Hnd 13 () :
 - Hnd 14 () :
 - Hnd 15 () :
 - Hnd 16 () :
 - Hnd 17 () :
 - Hnd 18 () :
 - Hnd 19 () :
 - Hnd 20 () :
 - Hnd 21 () :
 - Hnd 22 () :
 - Hnd 23 () :
 - Hnd 24 () :
 - Hnd 25 () :
 - Hnd 26 () :
 - Hnd 27 () :  
 - Hnd 28 () :