TAALGEBRUIK : HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN - Hnd -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen)

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

NT (NT overzicht) : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- Hnd taalgebruik - Hnd taalgebruik A - Hnd taalgebruik B - Hnd taalgebruik C - Hnd taalgebruik D - Hnd taalgebruik E - Hnd taalgebruik F - Hnd taalgebruik G - Hnd taalgebruik H - Hnd taalgebruik I - Hnd taalgebruik J - Hnd taalgebruik K - Hnd taalgebruik L - Hnd taalgebruik M - Hnd taalgebruik N - Hnd taalgebruik O - Hnd taalgebruik P - Hnd taalgebruik Q - Hnd taalgebruik R - Hnd taalgebruik S - Hnd taalgebruik T - Hnd taalgebruik U - Hnd taalgebruik Z -
- Hnd : commentaar

Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch  
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


                                                             
      Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                                             
                                                             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                             

 

- oikos (huis)
- Hnd 10,2 : sun panti tôi oikôi autou = (Cornelius) vroom en godvrezend met heel zijn huis .
- Hnd 11,14 : Petrus vertelde aan de gemeente van Jeruzalem wat hem in Joppe en Cesarea is overkomen ; en hois sôthèsèi su kai pas ho oikos sou = waardoor jij en heel je huis zal gered worden .
- Paulus in Filippi waar Lydia en haar huisgenoten worden gedoopt ; Hnd 16,15 : hôs de ebaptisthè kai ho oikos autès = toen echter zij en haar huis werd gedoopt .
- In Filippi kwamen Paulus en Silas in de gevangenis terecht . 's Nachts werden ze eruit bevrijd dank zij een aardbeving . De gevangenisbewaker wilde zelfmoord plegen , maar Paulus zei hoe hij kon worden gered . Hnd 16,31 : kai sôthèsèi su kai ho oikos sou = en jij en heel je huis zal gered worden . Hnd 16,33 : kai ebaptisthè autos kai hoi autou pantes = en hij zelf en al de zijnen werd (en) gedoopt .
- Na Filippi, Tessalonica , Berea en Athene is Paulus in Korinte . Hnd 18,8 : Krispos de ho archisunagôgos episteusen tôi kuriôi sun holôi tôi oikôi autou = Krispus echter de overste van de synagoge geloofde in de Heer met heel zijn huis .

- onoma (naam) . onoma (naam) . Taalgebruik in het N.T. : onoma (naam) . Taalgebruik in Mc : onoma (naam) . Taalgebruik in Lc : onoma (naam) . Taalgebruik in Hnd : onoma (naam) . Stam : N ... M . Fr. nom . Ned. naam . Eng. name .

                                                             
  onoma (naam)  Hnd  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
  nom. + acc. onz. enk. onoma 15                                                        
  gen. onz. enk. onomatos 8                                                        
  dat. onz. enk. onomati 35   (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 3,6 . (3) Hnd 4,7 . (4) Hnd 4,10 . (5) Hnd 4,17 . (6) Hnd 4,18 . (7) Hnd 5,1 . (8) Hnd 5,28 . (9) Hnd 5,34 . (10) Hnd 5,40 .     (11) Hnd 8,9 . (12) Hnd 9,10 . (13) Hnd 9,11 . (14) Hnd 9,12 . (15) Hnd 9,27 . (16) Hnd 9,28 . (17) Hnd 9,33 . (18) Hnd 9,36 .   (19) Hnd 10,1 . (20) Hnd 10,48 . (21) Hnd 11,28 .    (22) Hnd 12,13 .     (23) Hnd 15,14 .    (24) Hnd 16,1 . (25) Hnd 16,14 . (26) Hnd 16,18 . (27) Hnd 17,34 .    (28) Hnd 18,2 . (29) Hnd 18,7 . (30) Hnd 18,24 .    (31) Hnd 19,24 . (32) Hnd 20,9 . (33) Hnd 21,10 .           (34) Hnd 27,1 . (35) Hnd 28,7 .      
  nom. + acc. onz. mv. onomata                                                          
  gen. onz. mv. onomatôn                                                        
  dat. onz. mv. onomasin                                                          
  Totaal   60                                                         
                                                             

- dat. onz. enk. onomati (met naam) van het zelfst. naamw. onoma (naam) . Taalgebruik in het N.T. : onoma (naam) . Taalgebruik in Hnd : onoma (naam) . Stam : N ... M . Fr. nom . Ned. naam . Eng. name . Hnd (35) : (1) Hnd 2,38 . (2) Hnd 3,6 . (3) Hnd 4,7 . (4) Hnd 4,10 . (5) Hnd 4,17 . (6) Hnd 4,18 . (7) Hnd 5,1 . (8) Hnd 5,28 . (9) Hnd 5,34 . (10) Hnd 5,40 . (11) Hnd 8,9 . (12) Hnd 9,10 . (13) Hnd 9,11 . (14) Hnd 9,12 . (15) Hnd 9,27 . (16) Hnd 9,28 . (17) Hnd 9,33 . (18) Hnd 9,36 . (19) Hnd 10,1 . (20) Hnd 10,48 . (21) Hnd 11,28 . (22) Hnd 12,13 . (23) Hnd 15,14 . (24) Hnd 16,1 . (25) Hnd 16,14 . (26) Hnd 16,18 . (27) Hnd 17,34 . (28) Hnd 18,2 . (29) Hnd 18,7 . (30) Hnd 18,24 . (31) Hnd 19,24 . (32) Hnd 20,9 . (33) Hnd 21,10 . (34) Hnd 27,1 . (35) Hnd 28,7 .
-- en tôi onomati (in de naam) . In zesentwintig verzen in het N.T. . Mt (1) . Mc (2) . Lc (1) . Joh (12) . In zes verzen in Hnd : (1) (2) Hnd 3,6 . (2) (4) Hnd 4,10 . (3) (15) Hnd 9,27 . (4) (16) Hnd 9,28 . (5) (20) Hnd 10,48 . (6) (26) Hnd 16,18 . Andere boeken (4) .
--- en tôi onomati Ièsou Christou (in de naam van Jezus Christus) . In drie verzen in het N.T. : (1) Hnd 3,6 . (2) Hnd 4,10 . (3) Hnd 16,18 .
--- en tôi onomati Ièsou Christou tou Nazôraiou (in de naam van Jezus Christus de Nazarener) . In twee verzen in het N.T. : (1) Hnd 3,6 . (2) Hnd 4,10 .
--- en tôi onomati tou Ièsou (in de naam van Jezus) . Slechts in Hnd 9,27 in de bijbel .
--- en tôi onomati tou kuriou (in de naam van de Heer) . In vijf verzen in de bijbel : (1) Hnd 9,28 . (2) Hnd 10,48 . (3) 1 Kor 5,4 . (4) 1 Kor 6,11 . (5) Jak 5,14 .
-- epi tôi onomati (bij de naam van) . In zestien verzen in het N.T. . Mt (2) . Mc (3) . Lc (5) . In zes verzen in Hnd : (1) (1) Hnd 2,38 . (2) (5) Hnd 4,17 . (3) (6) Hnd 4,18 . (4) (8) Hnd 5,28 . (5) (10) Hnd 5,40 . (6) (23) Hnd 15,14 .
--- epi tôi onomati (bij de naam van) Ièsou Christou (Jezus Christus) . Slechts in Hnd 2,38 in het N.T. .
--- epi tôi onomati tou Ièsou (bij de naam van Jezus) . In twee verzen in het N.T. : (1) Hnd 4,18 . (2) Hnd 5,40 .
--- epi tôi onomati toutôi (bij deze naam) . In twee verzen in het N.T. :
(1) Hnd 4,17 : mèketi lalein epi tôi onomati toutôi = niet meer te praten bij deze naam .
(2) Hnd 5,28 : mè didaskein epi tôi onomati toutôi = niet te leraren bij deze naam .

Hnd 4,17     mèketi lalein (niet meer te praten) epi tôi onomati toutôi (bij deze naam)
Hnd 4,18 kai kalesantes autous paraggeilan to katholou mè ftheggesthai mède didaskein epi tôi onomati tou Ièsou
Hnd 5,28   paraggeliai parèggeilamen humin mè didaskein epi tôi onomati toutôi (bij deze naam)
Hnd 5,40 kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes paraggeilan mè lalein epi tôi onomati tou Ièsou

- horizô (begrenzen, bepalen, vaststellen) , zie horizon .
- hôrismenè(i) . Passief participium aorist datief vrouwelijk enkelvoud . Slechts in één vers in de bijbel : Hnd 2,23 .