WOORDGEBRUIK : HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN - Hnd -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen)

Handelingen van de apostelen : Hnd (Handelingen) : overzicht , Hnd : woordgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hnd : commentaar ,

NT (NT overzicht) : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch  
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


                                                             
      Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                                             
                                                             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                             

 

  Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

  Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

 

  Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19
nom                  
gen                  
dat                   
acc                   
                   

  Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
nom                  
gen                  
dat                   
acc                   
                   

 

P

- Pafou (van Pafos) . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In twee verzen in Hnd : (1) Hnd 13,6 . (2) Hnd 13,13 . In deze beide verzen gaat een participiumzin vooraf aan het hoofdwerkwoord en omsluiten het verblijf in Pafos : Hnd 13,6-13 . :
- Hnd 13,6 : dielthontes de holèn tèn nèson achri Pafou = doorgetrokken echter het hele eiland tot Pafos .
- Hnd 13,13 : anachthentes de apo tès Pafou = opgevaren echter van Pafos .
Tijdens de eerste zendingsreis trokken Barnabas en Paulus en Johannes Marcus van de stad Salamis in het zuidoosten van het eiland Cyprus naar het zuidwestelijk Pafos .In ¨Pafos resideerde de proconsul Sergius Paulus . Daar werd de magiër Elymas met blindheid geslagen . Pafos (Pafos) . Taalgebruik : Pafos (Pafos) , zie Hnd 13,13 .
Bij de zinsconstructie van Hnd 13,13a : anachthentes de apo tès Pafou = opgevaren echter van Pafos , sluit aan :
- Hnd 16,11 = anachthentes de apo Trôadas : opgevaren echter van Troas . Evenals in Hnd 13,6-13 , omsluiten Hnd 16,8 - Hnd 16,11 elkaar . Hnd 16,8 : parelthontes de tèn Musian katebèsan eis Trôada = nadat zij echter Mysië waren langsgegaan , daalden zij af naar Troas .
- Aansluitend bij Hnd 13,6a : dielthontes de holèn tèn nèson achri Pafou = doorgetrokken echter het hele eiland tot Pafos , is Hnd 17,1 : diodeuxantes de tèn Amfipolin kai tèn Apollônian = nadat zij door Pamfipolis en Apollonia waren getrokken ; bij Hnd 16,8 : katebèsan eis Trôada , is : èlthon eis Thessalonikèn = gingen zij naar Thessalonika .
- Hnd 18,21b - Hnd 18,22 : anèchthè apo tès Efesou kai katelthôn eis Kaisareien ... katebè eis Antiocheian = hij vaarde op van Efese en neergegaan naar Caesarea daalde hij af naar Antiochië .

- David wordt paidos (genitief van pais : kind , dienaar) genoemd zoals in Lc 1,69 .

- Pamfulian (Pamfilië) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In vier verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In drie verzen in Hnd : (1) Hnd 2,10 . (2) Hnd 14,14 (kai dielthontes tèn Pisidian èlthon eis tèn Pamfulian = en nadat zij Pisidië hadden doortrokken, kwamen zij in Pamfylië) . (3) Hnd 27,5 . Pamfulias : genitief vrouwelijk enkelvoud . In twee verzen in Hnd : (1) Hnd 13,13 : èlthon eis Pergèn tès Pämfulias = zij kwamen aan in Pamfylië . (2) Hnd 15,38 . Pamfulia (Pamfylië) . Taalgebruik : Pamfulia (Pamfylië) , zie Hnd 2,10 . Op hun eerste zendingsreis trokken Paulus en Barnabas na Cyprus naar Pamfylië , naar de stad Perge . Tot nu toe had Johannes Marcus hen vergezeld (Hnd 13,5) . Maar in Perge hield hij het voor bekeken en ging naar Jeruzalem terug (Hnd 13,13) . Bij de start van een tweede zendingsreis wou Barnabas Johannes Marcus meenemen . Daar ging Paulus niet mee akkoord . Het kwam tot een hoogoplopende ruzie waardoor Paulus en Barnabas uit elkaar gingen (Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39) . Pamfylië is een landstreek aan de zuidkust van Klein-Azië tussen Lydië en Cilicië . In dit gebied ligt de stad Perge .
Pamphylië was in klassieke oudheid een gebied in zuidelijk Klein-Azië tussen Lycië and Cilicië, zich uitstrekkend tussen de Middellandse Zee en het Taurusgebergte. Aan de noordzijde grensde het aan Pisidië en het was derhalve niet erg groot (ca. 110 bij 45 km). Onder Romeins bestuur werd de naam Pamphylië gebruikt voor het gebied dat naast Pisidië ook een heel gebied tot aan de grenzen van Phrygië en Lycaonië omvatte, en in deze bredere betekenis wordt de streek aangeduid door Ptolemeus. Website : http://nl.wikipedia.org/wiki/Pamphyli%C3%AB . Perge, 24 km ten oosten van Antalya . Perge, one of the chief cities of Pamphylia, was situated between the Rivers Catarrhactes (Duden sou) and Cestrus (Ak sou), 60 stadia from the mouth of the latter; now the village of Murtana on the Suridjik sou, a tributary of the Cestrus, in the vilayet of Koniah.

 

- parabiazomai (dwingen, dringen) , zie Hnd 16,15 .
- parebiasanto .Aorist derde persoon meervoud . In één vers in het O.T. . In één vers in het NT nl. Lc 24,29 .
- parebiasato .Aorist derde persoon enkelvoud . In één vers in het O.T. . In één vers in het NT nl. Hnd 16,15 .
Er zijn enkele overeenkomsten tussen het Emmaüsverhaal en het verhaal over Lydia :
- Lc 24,29 : kai parebiasanto auton legontes meinon meth èmôn ... kai eisèlthen tou meinai sun autois = en zij drongen bij hem aan zeggende : blijf bij ons ... en hij ging binnen om met hen te blijven .
- Hnd 16,15 : eiselthontes eis ton oikon mou menete: kai parebiasato èmas = binnengegaan in het huis blijf bij mij en zij drong bij ons aan .
De zin beantwoordt aan een aanbeveling van Jezus tijdens de zendingsrede . Lc 9,4 : kai eis hèn an oikian eiselthète , ekei menete = en in het huis waarin je binnengaat , blijf daar .

 

- paraggellô (afkondigen, bevelen) . paraggellô (afkondigen, bevelen) . Taalgebruik : paraggellô (afkondigen, bevelen) .
- parèggeilamen (wij bevolen) . Aorist eerste persoon meervoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Hnd 5,28 . (2) 1 Tes 4,11. Dit verwijst naar het parèggeilan (zij bevolen) van Hnd 4,18 .
- parèggeilen (hij beval) . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In eenentwintig verzen in de bijbel . In veertien verzen in het O.T. . In zeven verzen in het NT : (6) Hnd 1,4 . (7) Hnd 10,42 .

- paragenomenoi (aangekomen) . Aorist participium nominatief mannelijk meervoud . In tien verzen in de bijbel . In vier verzen in het O.T. . In zes verzen in het NT : (1) (3) Hnd 5,22 . (4) Hnd 14,27 . (5) Hnd 15,4 . (6) Hnd 17,10 .
- paragenomenos (aangekomen) . Aorist participium nominatief mannelijk enkelvoud . In eenentwintig verzen in de bijbel . In tien verzen in het O.T. . In elf verzen in het NT : (1) (2) Hnd 5,21 . (3) Hnd 5,25 . (4) Hnd 9,26 . (5) Hnd 10,33 . (6) Hnd 11,23 . (7) Hnd 18,27 . (8) Hnd 23,16 . (9) Hnd 24,24 . (10) Hnd 28,21 . (11) Heb 9,11 .
- paregenonto (zij kwamen aan) . Aorist derde persoon meervoud . In zesendertig verzen in de bijbel . In tweeëndertig verzen in het O.T. . In vier verzen in het NT : (1) (2) Hnd 13,14 . (3) Hnd 20,18 . (4) Hnd 21,18 .

- parekalei (hij riep naast zich, hij drong aan) . Actief imperfectum derde persoon enkelvoud . Taalgebruik : parakalôn (te hulp roepend) , zie Mc 1,40 . In acht verzen in het NT : (1) Mt 18,29 . (2) Mc 5,10 . (3) Mc 5,18 . (4) Lc 8,41 . (5) Lc 15,28 . (6) Hnd 2,40 . (7) Hnd 11,23 . (8) Hnd 27,33 . Vertalingen : Latijn : (ex)hortare ; Nederlands : aansporen , oproepen .
- parakalountes . Taalgebruik : parakalôn (te hulp roepend) , zie Mt 5,4 . Actief participium praesens nominatief mannelijk meervoud van het werkwoord parakaleô - ad-vocare (bij-roepen, ter hulp roepen, troosten, bijstaan, aanbevelen) . In zes verzen in de bijbel . In twee verzen in het O.T. . In vier verzen in het NT : (1) Hnd 9,38 . (2) Hnd 14,22 . (3) 1 Th 2,12 . (4) Heb 10,25 .
Vaak wordt parakaleô gebruikt in het kader van een oproep om standvastig en trouw te blijven :
- Hnd 11,23 : parekalei pantas ... prosmenein tôi kuriôi = hij riep allen op om bij de Heer te blijven (trouw te blijven aan de Heer) . Barnabas werd vanuit Jeruzalem naar Antiochië gezonden om te kijken wat er aan de hand was .
- Hnd 13,42 : epeithon autous prosmenein tèi chariti tou theou = en zij overtuigden hen te blijven bij de genade van God . Paulus en Barnabas werden uitgenodigd om de volgende sabbat nog eens te spreken .
- Hnd 14,22 : parakalountes emmenein tôi pistei = oproepend te blijven in de trouw . Bij hun terugkeer uit Lystra , Ikonium en Antiochïe deden Paulus en Barnabas deze oproep .

- parrèsias . Genitief vrouwelijk enkelvoud . In acht verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In vijf verzen in het NT : (1) Hnd 2,29 (meta parrèsias = met vrijmoedigheid) . (2) Hnd 4,29 (meta parrèsias pasès = met alle / totale vrijmoedigheid) . (3) Hnd 4,31 (meta parrèsias = met vrijmoedigheid) . (4) Hnd 28,31 (meta pasès parrèsias = met alle vrijmoedigheid) .
- parrèsia (vrijmoedigheid) . Taalgebruik : parrèsia (vrijmoedigheid) , zie Hnd 28,31 . par - rèsia : rè - ma : woord ; rè-sis : rede , gesprek ; rè-tôr : redenaar , spreker . Kan rè-sia : bespraaktheid , spreekvaardigheid betekenen ?
Nominatief enkelvoud , parrèsiai : datief enkelvoud . In zeventien verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In zestien verzen in het NT . Niet bij Lc en in Hnd .
- parrèsiazomai (vrijmoedig handelen of spreken) . parrèsiazesthai . Infinitief praesens . Hapax : Hnd 18,26 .
- meta parrèsias . Taalgebruik : parrèsia (vrijmoedigheid) , zie Hnd 28,31 . para - rèsia : (1) voorzetsel para : langs , ernaast , ter zijde , bij . (2) rè - ma : woord ; rè-sis : rede , gesprek ; rè-tôr : redenaar , spreker . Kan rè-sia : bespraaktheid , spreekvaardigheid betekenen ? Duidt het voorzetsel para dan aan wat bij die spreekvaardigheid hoort : vrijheid van spreken , overtuigingskracht , vrijmoedigheid , zonder terughoudendheid .
- meta parrèsias komt in Hnd viermaal voor . Het geeft aan waarop gesproken of geleerd wordt .
(1) Hnd 2,29 (meta parrèsias = met vrijmoedigheid) .
(2) Hnd 4,29 (meta parrèsias pasès = met alle / totale vrijmoedigheid) .
(3) Hnd 4,31 (meta parrèsias = met vrijmoedigheid) .
(4) Hnd 28,31 (meta pasès parrèsias = met alle vrijmoedigheid) .
In Hnd 2,29 staat meta parrèsias bij de infintief aorist eipein van het werkwoord legô (zeggen) . Wil. vertaalt met 'ronduit' , Naard. geeft 'vrijelijk' .
In zijn eerste toespraak (tot het volk) maakte Petrus duidelijk dat wat met Jezus is gebeurd , reeds door David was voorzegd . meta parrèsias wordt hier in een contekst gebruikt waarbij iedereen het eens zal zijn met wat Petrus zei nl. dat David gestorven en begraven is en dat zijn graf zich nog altijd in hun midden bevindt .

- . parethento (zij bevolen aan) . Aorist derde persoon meervoud . paratithèmi (neerzetten voor , bij) ; bij iemand neerleggen , toevertrouwen , aanbevelen . Taalgebruik : paratithèmi (neerzetten voor , bij) , zie Ps 31,6 . Het grootste toevertrouwen van Jezus vinden we in zijn woorden op het kruis : Vader , in uw handen vertrouw ik mijn geest toe (Lc 23,46) .
- paratithemai (ik beveel aan) . In vier verzen in de bijbel : (1) Tob 10,13 . (2) Lc 23,46 . (3) Hnd 20,32 . (4) 1 Tim 1,18 .
Er is nogal wat overeenkomst tussen Hnd 14,23 en Hnd 20,32 : Het zijn twee afscheidsteksten .
- Hnd 14,23 : parethento autôis tôi kuriôi (zij bevolen hen aan aan de Heer) .
- Hnd 20,32 : paratithemai humas tôi theôi ... (ik beveel jullie aan aan God) .
Eenzelfde gedachte vinden we in Hnd 15,40 waar de gemeente van Antiochië Paulus en Silas aan God toevertrouwen bij hun vertrek op een tweede zendingsreis (paradotheis tèi chariti tou kuriou = overgeleverd (toevertrouwd) aan de genade van de Heer) . Bij het vertrek van Barnabas en Paulus op een eerste zendingsreis werden zij eveneens door de gemeente van Antiochië aan God toevertrouwd , maar dat wordt slechts in Hnd 14,26 verwoord : paradedomenoi tèi chariti tou theou = overgeleverd (toevertrouwd) aan de genade van God .

- pas (ieder, elk, alles) van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in Lc : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in Hnd : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kl (al) . Taalgebruik in Tenach : kl (al) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder .

                                                             
      Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
                                                             
                                                             
                                                           
    (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,1 . (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 2,12 . (5) Hnd 2,14 . (6) Hnd 2,32 . (7) Hnd 2,44 . (8) Hnd 3,24 (9) Hnd 4,21 (10) Hnd 5,17 . (11) Hnd 5,36 . (12) Hnd 5,37 . (13) Hnd 6,15 .       (14) Hnd 8,1 . (15) Hnd 8,10 . (16) Hnd 9,21 . (17) Hnd 9,26 . (18) Hnd 9,35 . (19) Hnd 10,33 . (20) Hnd 10,43 .           (21) Hnd 16,33 . (22) Hnd 17,7 . (23) Hnd 17,21 .   (24) Hnd 18,17 .     (25) Hnd 19,7 .   (26) Hnd 20,25 (27) Hnd 21,18 . (28) Hnd 21,20 . (29) Hnd 21,24 . (30) Hnd 22,3 .     (31) Hnd 25,24 .      (32) Hnd 26,4 . (33) Hnd 27,36 .     
                                                           
                                                           
                                                           
                                                             

- nom. mann. mv. pantes (allen) van het bijvoegl. naamw. pas , pasa , pan (al) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in Lc : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in Hnd : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kl (al) . Taalgebruik in Tenach : kl (al) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder . E. every . D. jeder . Hnd (33) : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,1 . (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 2,12 . (5) Hnd 2,14 . (6) Hnd 2,32 . (7) Hnd 2,44 . (8) Hnd 3,24 . (9) Hnd 4,21 . (10) Hnd 5,17 . (11) Hnd 5,36 . (12) Hnd 5,37 . (13) Hnd 6,15 . (14) Hnd 8,1 . (15) Hnd 8,10 . (16) Hnd 9,21 . (17) Hnd 9,26 . (18) Hnd 9,35 . (19) Hnd 10,33 . (20) Hnd 10,43 . (21) Hnd 16,33 . (22) Hnd 17,7 . (23) Hnd 17,21 . (24) Hnd 18,17 . (25) Hnd 19,7 . (26) Hnd 20,25 . (27) Hnd 21,18 . (28) Hnd 21,20 . (29) Hnd 21,24 . (30) Hnd 22,3 . (31) Hnd 25,24 . (32) Hnd 26,4 . (33) Hnd 27,36 . Een vorm van pas (al) in Hnd (162 / 170) , in Hnd 2 (15) : (1) Hnd 2,1 . (2) Hnd 2,4 . (3) Hnd 2,5 . (4) Hnd 2,7 . (5) Hnd 2,12 . (6) Hnd 2,14 . (7) Hnd 2,17 . (8) Hnd 2,21 . (9) Hnd 2,25 . (10) Hnd 2,32 . (11) Hnd 2,36 . (12) Hnd 2,39 . (13) Hnd 2,43 . (14) Hnd 2,44 . (15) Hnd 2,45 . In Hnd : X vormen van pas (al) in 162 (170X) verzen in 28 /28 hoofdstukken . In Lc : X vormen van pas (al) in 149 (152X) in 24 hoofdstukken . Een vorm van pas (al) in het NT (1226) , in de LXX (6833) .
- hapantes (allen) . In zes verzen in Hnd : (Hnd 2,1) . (1) Hnd 2,7 . (2) Hnd 4,31 . (3) Hnd 5,12 . (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 16,3 . (6) Hnd 16,28 . Een vorm van hapas (geheel) in Hnd (16) , in Hnd 2 (2) : (1) Hnd 2,7 . (2) Hnd 2,44 . In Lc : X vormen van hapas (geheel) in 16 verzen in 12 / 24 hoofdstukken . In Hnd : X vormen van hapas (geheel) in 13 verzen in 8 / 28 hoofdstukken . Een vorm van hapas (geheel) in het NT (32) , in de LXX (78) .
- pantes de (allen echter) . NT (6) : (1) Mt 23,8 . (2) Hnd 2,44 . (3) Hnd 3,24 . (4) 1 Kor 15,51 . (5) 2 Tim 3,12 . (6) 1 Pe 5,5 .
-- houtoi pantes : letterlijk : deze allen ; al dezen . In vier verzen in het NT : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 17,7 . (3) Heb 11,13 . (4) Heb 11,39 .
-- pantes hoi akouantes (al wie hoort) . In twee verzen in het NT : (1) Lc 2,47 . (2) Hnd 9,21 .
- pantôn (van allen of van alles) . Taalgebruik : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . Genitief meervoud . In 443 verzen in de bijbel . In 126 verzen in het NT . In zeventien verzen in Lc . In tweeëntwintig verzen in Hnd .
-- peri pantôn (over alles) . Taalgebruik : peri (over) in Hnd , zie Hnd 1,1 . Taalgebruik : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . In vijftien verzen in het NT . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 1,1 : over alles wat Jezus begon te doen ... . (2) Hnd 22,10 : en daar zal je gezegd worden over alles wat ... . (3) Hnd 24,8 : over alles waarvan wij hem beschuldigen . (4) Hnd 26,2 : Over alles waarvan ik word aangeklaagd ... . In deze vier verzen is pantôn zelfstandig gebruikt . De bepaling peri pantôn (over alles) wordt gevolgd door een betrekkelijke zin , die ingeleid wordt door het betrekkelijk voornaamwoord genitief onzijdig meervoud hôn .
-- pantas tous akouontas (al wie hoort) . Taalgebruik : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . In vier verzen in het NT : (1) Hnd 5,5 . (2) Hnd 5,11 . (3) Hnd 10,44 . (4) Hnd 26,29 .
-- pantas tous akouontas tauta (al wie dat hoort) . Taalgebruik : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . In drie verzen in het NT : (1) Hnd 5,5 . (2) Hnd 5,11 . (3) Hnd 17,8 .

- acc. onz. enk. + nom. + acc. onz. mv. hapanta van het bijvoegl. naamw. hapas (al) . Zie pas , pasa , pan (al) . Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in Hnd : pas (ieder, elk) . Taalgebruik in de Septuaginta : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kl (al) . Taalgebruik in Tenach : kl (al) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder . Hnd (4) : (1) Hnd 2,44 . (2) Hnd 4,32 . (3) Hnd 10,8 . (4) Hnd 11,10 . In Hnd : X vormen van pas (al) in 162 (170X) verzen in 28 /28 hoofdstukken . In Lc : X vormen van pas (al) in 149 (152X) in 24 hoofdstukken . Een vorm van pas (al) in het NT (1226) , in de LXX (6833) .

- pathein (lijden) . Taalgebruik : paschô (lijden) , zie Mt 16,21 . Actief infinitief aorist van het werkwoord paschô (lijden) . In negen verzen bij Lucas en in Hnd : (4) Lc 9,22 ( // Mc 8,31 // Mt 16,21) (eerste lijdensvoorspelling) . (5) Lc 17,25 . (6) Lc 22,15 (het laatste avondmaal) . (7) Lc 24,26 (verschijning van Jezus aan de Emmaüsgangers) . (8) Lc 24,46 (verschijning van Jezus aan de elf en hun metgezellen) . In vier verzen in Hnd : (9) Hnd 1,3 (inleiding van Hnd) . (10) Hnd 3,18 (toespraak van Petrus) . (11) Hnd 9,16 (Saulus in Damascus) . (12) Hnd 17,3 (Paulus in Tessalonica) .
De teksten van Lc 22,15 (het laatste avondmaal) : pro tou me pathein (voor mijn lijden) en van Hnd 1,3 (inleiding van Hnd) : meta to pathein auton (na zijn lijden) omsluiten het lijden . Het lijden omvat de doorgang door de dood ; het is de overgang : leven - dood - leven . In Lc 22,15 wordt de relatie gelegd tussen paschô (pasen) en pathein (lijden) . Pasen of Pesach is de viering van de uittocht uit Egypte , de doortocht door de Rietzee en het komen in de woestijn . De overgang heeft drie elementen die over drie dagen worden gespreid .
-- pathein ton Christon (dat Christus - moest - lijden) . Taalgebruik : deô (moeten) , zie Mt 16,21 . In vier verzen in het NT : (1) Lc 24,26 : edei pathein ton Christon = dat Christus moest lijden . {(2) Lc 24,46 : ' edei ' pathein ton Christon = dat Christus moest lijden.} (3) Hnd 3,18 : pathein ton Christon = dat Christus (moest) lijden .(4) Hnd 17,3 (hoti ton Christon. edei pathein = dat Christus moest lijden) .


- paulos (Paulus) .

  NT Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28 Hnd
nom.paulos 79  55 
voc. paule 2                           1 1   2
gen. paulou 30      24 
dat paulô(i) 17              17 
acc paulon 30      30 
totaal  158  11  10  11  15  10  128 

paulos  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud   
nom. enk. paulos   24  1 1                
gen. enk. paulou                                       
totaal  30                 

- en Pergèi (in Perge) . Datief vrouwelijk enkelvoud . In één vers in de bijbel , nl . in Hnd 14,25 . Pergè (Perge) . Taalgebruik : Pergè (Perge) , zie Hnd 14,25 . Perge ligt in Pamfylië . Het is een handelsstad ongeveer 10 km van de kust bij de rivier de Cestrus . Dicht bij het huidige Aksu en Antalaya .
- Pergèn (Perge) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In Hnd 13,13 : èlthon eis Pergèn tès Pämfulias = zij kwamen aan in Pamfylië .
- Pergès (Perge) . Genitief vrouwelijk enkelvoud . Hnd 13,14 : autoi de dielthontes apo tès Pergès = nadat zijzelf echter vanuit Perge (Pamfylië) waren doorgetrokken .

- peri (over) . in Hnd , zie Hnd 1,1 . In drieënzestig verzen in Hnd . Twaalf verzen met ta peri (dat over) , zie Hnd 28,31 . In drie verzen in Hnd 1 : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 1,3 : ta peri (over wat) . (3) Hnd 1,16 .

peri (over)  Hnd Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
  63  3 : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 1,3 . (3) Hnd 1,16 . 2 : (1) . (2) .        3 : (1) . (2) . (3) .  3 : (1) . (2) . (3) .  2 : (1) . (2) .   

peri (over)  Hnd Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
  63  2 : (1) . (2) .    2 : (1) . (2) .   4 : (1) . (2) . (3) . (4) .   3 : (1) . (2) . (3) .  3 : (1) . (2) . (3) .  5 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) .   7  : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . 8 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . 4 : (1) . (2) . (3) . (4) .     6 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) .

- ta peri (dat over) . In eenentwintig verzen in het NT : (1) Lc 24,19 : ta peri Ièsou tou Nazaraiou = dat over Jezus de Nazarener (Emmaüsverhaal) . (2) Lc 24,27 . (3) Hnd 1,3 . (4) Hnd 8,12 . (5) Hnd 13,29 . (6) Hnd 18,25 . (7) Hnd 19,8 . (8) Hnd 23,11 . (9) Hnd 23,15 . (10) Hnd 24,10 . (11) 24,22 . (12) Hnd 28,15 . (13) Hnd 28,23 . (14) Hnd 28,31 : didaskôn ta peri tou kuriou Ièsou Christou = onderrichtend dat over de Heer Jezus Christus .
- ta peri tès basileias tou theou (dat over het koninkrijk van God) . In drie verzen in het NT : (3) Hnd 1,3 . (4) Hnd 8,12 . (7) Hnd 19,8 .
Uit de formuleringen van Lc 4,43 , Lc 24,19 , Hnd 1,3 en Hnd 28,31 blijkt dat het eerste optreden van Jezus in Nazaret en Kafarnaüm (Lc 4,14-44) , het einde van het Lucasevangelie , het begin en het einde van de Hnd met elkaar te maken hebben .

- perièstrapsen . Taalgebruik : astraptô (bliksemen, stralen) , zie Lc 24,4 . Indicatief aorist derde persoon onzijdig enkelvoud .
- astraptousa . Participium praesens nominatief vrouwelijk enkelvoud . Slechts in Lc 17,24 . In dit vers vergelijkt Lucas de komst van de mensenzoon met een bliksem die flitst en de hemel van de ene naar de andere kant verlicht . In Hnd 9,3 wordt gezegd dat een licht uit de hemel hem omstraalde . Hier wordt het werkwoord peri-astraptô (rondom - stralen / bliksemen . Paulus wordt 'neer'gebliksemd .

- Petros (Petrus) . Taalgebruik in Hnd : Petros (Petrus) .

Nominatief mannelijk enkelvoud . Hnd (37) : (1) Hnd 1,13 . (2) Hnd 1,15 . (3) Hnd 2,14 . (4) Hnd 2,38 . (5) Hnd 3,1 . (6) Hnd 3,4 . (7) Hnd 3,6 . (8) Hnd 3,12 . (9) Hnd 4,8 . (10) Hnd 4,19 . (11) Hnd 5,3 . (12) Hnd 5,8 . (13) Hnd 5,9 . (14) Hnd 5,29 . (15) Hnd 8,20 . (16) Hnd 9,34 . (17) Hnd 9,38 . (18) Hnd 9,39 . (19) Hnd 9,40 . (20) Hnd 10,5 . (21) Hnd 10,9 . (22) Hnd 10,14 . (23) Hnd 10,17 . (24) Hnd 10,18 . (25) Hnd 10,21 . (26) Hnd 10,26 . (27) Hnd 10,32 . (28) Hnd 10,34 . (29) Hnd 10,46 . (30) Hnd 11,2 . (31) Hnd 11,4 . (32) Hnd 12,5 . (33) Hnd 12,6 . (34) Hnd 12,11 . (35) Hnd 12,16 . (36) Hnd 12,18 . (37) Hnd 15,7 .
- Genitief mannelijk enkelvoud Petrou (van Petrus) . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 4,13 . (2) Hnd 5,15 . (3) Hnd 10,19 . (4) Hnd 10,44 . (5) Hnd 12,7 . (6) Hnd 12,14 .
- Datief mannelijk enkelvoud Petrôi (aan Petrus) . In één vers in Hnd : Hnd 10,45 .
- Accusatief mannelijk enkelvoud Petron . In tien verzen in Hnd : (1) Hnd 2,37 . (2) Hnd 3,3 . (3) Hnd 3,11 . (4) Hnd 8,14 . (5) Hnd 9,32 . (6) Hnd 9,40 . (7) Hnd 10,25 . (8) Hnd 11,13 . (9) Hnd 12,3 . (10) Hnd 12,14 .

- pimplèmi (vervullen, vol maken) . pimplèmi (vervullen, vol maken) . Taalgebruik in het NT : pimplèmi (vervullen, vol maken) . Taalgebruik in Lc : pimplèmi (vervullen, vol maken) . Taalgebruik in Hnd : pimplèmi (vervullen, vol maken) . Taalgebruik in de Septuaginta : pimplèmi (vervullen, vol maken) . Hebr. mâlâ´ (vullen, vervullen) . Taalgebruik in Tenach : mâlâ´ (vullen, vervullen) . Lat. replere . Fr. remplir . Ned. vervullen . D. erfüllen . E. to fill .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 
  pimplèmi    Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 9 Hnd 13 Hnd 19
1.  pass. ind. aor. 3de pers. enk. eplèsthè               (1) Hnd 19,29
2.  pass. ind. aor. 3de pers. mv. eplèsthèsan (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 3,10 . (3) Hnd 4,31 . (4) Hnd 5,17 .   (5) Hnd 13,45 .        
3.  pass. conj. aor. 2de pers. enk. plèsthè(i)s           (1) Hnd 9,17 .      
4.  pass. part. aor. nom. mann. enk. plèstheis       (1) Hnd 4,8 .       (2) Hnd 13,9 .    
  Totaal 

Een vorm van pimplèmi (vervullen, vol maken) in Hnd in 9 verzen : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 3,10 . (3) Hnd 4,8 .  (4) Hnd 4,31 . (5) Hnd 5,17 . (6) Hnd 9,17 . (7) Hnd 13,9 . (8) Hnd 13,45 . (9) Hnd 19,29 . In Lc : 5 vormen van pimplèmi (vervullen, vol maken) in 6 / 24 hoofdstukken en in 5 verzen . In Hnd : 4 vormen van pimplèmi (vervullen, vol maken) in 7 / 28 hoofdstukken en in 9 verzen .

- pass. ind. aor. 3de pers. mv. eplèsthèsan (zij werden vervuld) . Hnd (5) : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 3,10 . (3) Hnd 4,31 . (4) Hnd 5,17 . (5) Hnd 13,45 .
-- kai (hote) eplèsthèsan = en (toen) zij vervuld werden . In zeven verzen in het NT .
- In twee verzen : kai hote eplèsthèsan = en toen zij vervuld werden ; in (1) Lc 2,21 . (2) Lc 2,22 .
- In vijf verzen : kai eplèsthèsan = en zij werden vervuld . In : (1) Lc 4,28 . (2) Lc 5,26 . (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 3,10 . (5) Hnd 4,31 .
- Er resten nog vijf verzen in het NT : (1) Lc 1,23 : kai egeneto hôs eplèsthèsan hai hèmerai = en het gebeurde zodra de dagen vol waren . (2) Lc 2,6 : egeneto de ... eplèsthèsan hai hèmerai = het gebeurde echter ... de dagen waren vol . (3) Lc 6,11 : autoi de eplèsthèsan = zijzelf echter werden vervuld . (4) Hnd 5,17 . (5) Hnd 13,45 : eplèsthèsan = zij werden vervuld , wordt voorafgegaan door een participiumzin .
-- kai eplèsthèsan (zij werden vervuld) pantes (allen) / hapantes (allen) . In drie verzen in het NT :
- (1) Lc 4,28 : kai eplèsthèsan pantes = en allen werden vervuld
- (1) Hnd 2,4 : kai eplèsthèsan pantes pneumatos hagiou = en allen werden vervuld van heilige geest .
- (2) Hnd 4,31 : kai eplèsthèsan hapantes tou hagiou pneumatos = en allen werden vervuld van de heilige geest .
- plèstheis (vervuld) . Taalgebruik : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Passief participium aorist . In twee verzen in Hnd : (1) Hnd 4,8 (Petrus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) . (2) Hnd 13,9 (Paulus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) .

- plèrès (vol) . plèrès (vol) . Taalgebruik in het NT : plèrès (vol) . Taalgebruik in Lc : plèrès (vol) . Taalgebruik in Hnd : plèrès (vol) . Taalgebruik in de Septuaginta : plèrès (vol) . Hebr. mâle´(vol) . Taalgebruik in Tenach : mâle´ (vol) . Lat. plenus . Fr. plein . Ned. vol . D. voll . E. full .

      1.  2.  3.  4.  5.  6. 
  plèrès    Hnd 6 Hnd 7 Hnd 9 Hnd 11 Hnd 13 Hnd 19
1.  nom. mann. enk. plèrès  (1) Hnd 6,5 .  (2) Hnd 6,8 . (3) Hnd 7,55 .   (4) Hnd 9,36 .   (5) Hnd 11,24 .   (6) Hnd 13,10 .    
2.                 
  nom. + voc. + acc. mann. mv. + vr. plèreis  (1) Hnd 6,3 .           (1) Hnd 19,28

nom. + voc. + acc. mann. mv. + vr. plèreis van het bijvoegl. naamw. plèrès (vol) . Taalgebruik in het NT : plèrès (vol) . Taalgebruik in Lc : plèrès (vol) . Taalgebruik in Hnd : plèrès (vol) . Taalgebruik in de Septuaginta : plèrès (vol) . Hebr. mâle´(vol) . Taalgebruik in Tenach : mâle´ (vol) . Lat. plenus . Fr. plein . Ned. vol . D. voll . E. full . Hnd (2) : (1) Hnd 6,3 (zeven getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) . (2) Hnd 19,28 . Een vorm van plèrès (vol) in Hnd in 8 verzen : (1) Hnd 6,3 . (2) Hnd 6,5 . (3) Hnd 6,8 . (4) Hnd 7,55 . (5) Hnd 9,36 . (6) Hnd 11,24 . (7) Hnd 13,10 . (8) Hnd 19,28 . In Hnd : 2 vormen van plèrès (vol) in 8 verzen in 6 / 28 hoofdstukken . In Lc : 1 vorm van plèrès (vol) in 2 verzen in 2 / 24 hoofdstukken . Een vorm van plèrès (vol) in het NT (16) , de LXX (122) .
plèrès in Hnd (6) : (1) Hnd 6,5 . (2) Hnd 6,8 . (3) Hnd 7,55 . (4) Hnd 9,36 . (5) Hnd 11,24 . (6) Hnd 13,10 .

- plèthos (menigte, veelheid) . plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in het NT : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in Hnd : plèthos (menigte, veelheid) .
Op Pinksterdag stroomt de menigte samen ; ieder hoort hen spreken in zijn eigen taal (Hnd 2,6) . Volgens Hnd 4,32 is de menigte gelovigen één van hart en één van geest . De invloed van de apostelen en van Petrus wordt in Jeruzalem zo groot dat een menigte uit de omliggende steden hun zieken en gekwelden door onreine geesten naar hen brengen opdat zij zouden genezen worden (Hnd 5,16) . De groep leerlingen wordt door de apostelen bijeengeroepen (Hnd 6,2) om zeven medewerkers te kiezen . De groep stemt in met het voorstel van de apostelen (Hnd 6,5) . Bij de eerste missiereis van Paulus en Barnabas gelooft een grote menigte in Iconium na hen te horen (Hnd 14,1) . Bij het eerste concilie te Jeruzalem luistert de hele menigte naar Paulus en Barnabas over hun werk bij de heidenen (Hnd 15,12) . Na het afscheid van Jeruzalem en de aankomst in Antiochië riepen Paulus en Barnabas de menigte (gemeente) samen (Hnd 15,30) . In Tessalonica sluit een grote groep en een niet gering aantal aanzienlijke vrouwen zich bij Paulus en Silas aan (Hnd 17,4) .

    1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  
  plèthos  Hnd  Hnd 2 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 17 Hnd 19 Hnd 21 Hnd 23 Hnd 25 Hnd 28
1.  nom. + acc. onz. enk. plèthos  12  (1) Hnd 2,6 .     (2) Hnd 5,16 (3) Hnd 6,2 .   (4) Hnd 14,1 . (5) Hnd 14,4 .   (6) Hnd 15,12 . (7) Hnd 15,30 .   (8) Hnd 17,4 .     () Hnd 21,22 . (9) Hnd 21,36 (10) Hnd 23,7 .   (11) Hnd 25,24 (12) Hnd 28,3 .  
2.  gen. onz. enk. plèthous    (1) Hnd 4,32 .   (2) Hnd 6,5 .       (3) Hnd 19,9 .             
3.  nom. + acc. onz. mv. plèthè       (1) Hnd 5,14 .                    
  Totaal  17 

Een vorm van plèthos (menigte, veelheid) in Lc in 17 verzen : (1) Hnd 2,6 . (2) Hnd 4,32 . (3) Hnd 5,14 .  (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 6,2 . (6) Hnd 6,5 . (7) Hnd 14,1 . (8) Hnd 14,4 . (9) Hnd 15,12 . (10) Hnd 15,30 . (11) Hnd 17,4 . (12) Hnd 19,9 . (13) Hnd 21,22 . (14) Hnd 21,36 . (15) Hnd 23,7 . (16) Hnd 25,24 . (17) Hnd 28,3 . In Hnd : 3 vormen in 13 hoofdstukken en in 17 verzen .

- nom. + acc. onz. enk. πληθος = plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in het NT : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in de LXX : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in Lc : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in Hnd : plèthos (menigte, veelheid) . Mc (2) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 3,8 . Lc (8) : (1) Lc 1,10 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 5,6 . (4) Lc 6,17 . (5) Lc 8,37 . (6) Lc 19,37 . (7) Lc 23,1 . (8) Lc 23,27 . Joh (1) : Joh 5,3 . Hnd (12) : (1) Hnd 2,6 . (2) Hnd 5,16 . (3) Hnd 6,2 . (4) Hnd 14,1 . (5) Hnd 14,4 . (6) Hnd 15,12 . (7) Hnd 15,30 . (8) Hnd 17,4 . (9) Hnd 21,36 . (10) Hnd 23,7 . (11) Hnd 25,24 . (12) Hnd 28,3 . Jac (1) : Jak 5,20 . 1 Pe (1) : 1 Pe 4,8 . Een vorm van πληθος = plèthos in de LXX (288) , in het NT (31) , in Lc (8) : (1) Lc 1,10 . (2) Lc 2,13 . (3) Lc 5,6 . (4) Lc 6,17 . (5) Lc 8,37 . (6) Lc 19,37 . (7) Lc 23,1 . (8) Lc 23,27 , in Hnd (17) : 12 + 5 : (1) Hnd 4,32 . (2) Hnd 5,14 . (3) Hnd 6,5 . (4) Hnd 19,9 . (5) Hnd 21,22 .  In de LXX is πληθος = plèthos de vertaling van 17 verschillende Hebreeuwse woorden .
- gen. onz. enk. plèthous . Hnd (3)  : (1) Hnd 4,32 . (2) Hnd 6,5 . (3) Hnd 19,9 .  

- plèthunô (vol maken, vermeerderen, in getal toenemen, gedijen) .

plèthunô (vermeerderen) bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk  Lc Hnd  
ind. pr. 3de p. enk. plèthunei 14 13           1      
ind. pr. 3de p. mv. plèthunousin 1 1                    
part. pr. nom. m. enk. plèthunôn 7 6 1           1      
part. pr. gen. mv. plèthunontôn 1   1         1       (1) Hnd 6,1 .
pas. ind imp . 3de p. enk. eplèthuneto 4 1 3         3       (1) Hnd 6,7 . (2) Hnd 9,31 . (3) Hnd 12,24
pas. inf. aor. plèthunthènai.                
pas. conj. aor. 3de p. enk. plèthuntheiè                  
inf. pas. aor. plèthunthènai 2 1 1 1                

-- eplèthuneto (en nam toe) . In vier verzen in de bijbel . O.T. (1) . NT (3) : (1) Hnd 6,7 . (2) Hnd 9,31 . (3) Hnd 12,24 .
-- plèthunontôn (terwijl zij in aantal toenamen) . Taalgebruik : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Actief participium praesens genitief meervoud . Slechts in één vers in de bijbel : Hnd 6,1 . Inclusio met Hnd 6,7 : kai eplèthuneto o arithmos tôn mathètôn en ierousalèm (en het aantal leerlingen in Jeruzalem nam toe) .

- pesôn (gevallen) . Taalgebruik : piptô (vallen) , zie Mc 1,40 . Participium aorist nominatief mannelijk enkelvoud van het werkwoord piptô = vallen . In tweeëntwintig verzen in de bijbel . In negen verzen in het O.T. . In dertien verzen in het NT . Mt (4) . Mc (1) . Lc (3) . Joh (1) . Hnd (3) : (1) Hnd 5,5 . (2) Hnd 9,4 . (3) Hnd 10,25 . 1 Kor (1) .
-- pesôn (gevallen) epi tèn gèn (op de grond) .

- pisidian (Pisidië) is een ongewoon bijvoeglijk naamwoord . Hiermee wil Lucas dit Antiochië onderscheiden van dat aan de Orontes . Pisidië is een streek ten noorden van Pamfylië . Het is nog steeds een ruig en onherbergzaam gebied . Pisidië behoorde tot de Romeinse provincie Galatië . In twee verzen in Hnd : (1) Hnd 13,14 . (2) Hnd 14,24 . Pisidia (Pisidië) . Taalgebruik : Pisidia (Pisidië) , Hnd 13,14 .
- Pisidië wordt genoemd in Hand. 13:14 en 14:24. Daar lag de stad Antiochië waar Paulus een lange preek heeft gehouden (Hand. 13:14)- zie daar - maar ook lag daar de stad Salagassos die de laatste jaren stilaan gaat lijken op een Turks Pompeï. De recente opgravingen geven ons een indruk van de hoge cultuur van die regio. In de tijd van Paulus behoorde Pisidië tot de Romeinse provincie Galatië. Aan de bewoners van Galatië schreef Paulus de bekende brief aan de Galaten. Salagassos is nu het grootste opgravingstraject van Turkije.Het is een archeologisch lusthof. Hier werken 124 onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines. Door de metersdikke laag sediment en de geisoleerde ligging van de streek zijn plunderingen voorkomen. De Pisidiërs waren een bergvolk met een eigen taal en eigen cultuur . De stad werd met veel moeite door Alexander de Grote veroverd en daardoor was er ook in de tijd van Paulus een grote invloed van het Hellenisme. Op een hoog punt in de stad is het beeld van een heroon (een held die vereerd werd) gevonden. De doelgroep van Paulus was allereerst de Joodse gemeenschap wat ook blijkt uit zijn brief aan de Galaten. Website : http://www.bijbelseplaatsen.nl/algemeen/Opgravingen.htm . Pisidië is de streek ten noorden van Pamfylië. Om in Antiochië te komen moesten Paulus en Barnabas door het Taurusgebergte trekken. Het is nog steeds een ruig en onherbergzaam gebied. In de tijd van Paulus behoorde Pisidië tot de Romeinse provincie Galatië.

- pisteôs (- vol - geloof) . In het zinsdeel dat uit vijf woorden bestaat , beginnen drie woorden met de letter p . Alfabetisch bekeken gaat pisteôs (- vol - geloof) aan pneumatos (- vol - heilige geest) vooraf .

- plèroô (vervullen) .

plèroô (vervullen) bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk Lc Hnd
ind. pr. 3de p. enk.                        
ind. pr. 3de p. mv.                        
imp. 2de p. mv.                        
inf. pr.                        
ind imp. 3de p. enk.                        
ind. imp. 3de p. mv. eplèrounto 2   2         2       1) Hnd 9,23 . (2) Hnd 13,52 .
ind. aor. 3de p. enk. eplèrôsen 11 7 4     1   3        
ind. aor. 3de p. mv.                        
part. aor. nom. m. + vr. enk.                        
part. aor. nom. m. + vr. mv.                        
                         

In zijn Taalgebruik naar de schrift in Lc 4,21 wijst Jezus op de vervulling ervan . peplèrôtai : (is vervuld geworden, is in vervulling gegaan) . Passief perfectum derde persoon enkelvoud van het werkwoord plèroô (vervullen) . Op twee andere opmerkelijke plaatsen wordt de passief infinitief perfectum gebruikt : (1) Lc 24,44 . (2) Hnd 1,16 . (In zes verzen in de bijbel . In vier verzen in het O.T. . In twee verzen in het NT .) In deze beide gevallen is er eveneens Taalgebruik naar vervulling van de schrift(en) . In Lc 24,44 geeft Lucas de voorlaatste woorden van Jezus bij zijn verschijnen aan de elf en hun metgezellen . In Hnd 1,16 spreekt Petrus voor het eerst de verzamelde gemeenschap toe . Taalgebruik : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 .

Lc 4,21   peplèrôtai hè grafè autè
Lc 24,44 dei plèrôthènai panta ta gegrammena
Hnd 1,16 edei plèrôthènai tèn grafèn

eplèrounto (zij vervulden) . Imperfectum derde persoon meervoud . Taalgebruik : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . In twee verzen in de bijbel : (1) Hnd 9,23 . (2) Hnd 13,52 (eplèrounto charas kai pneumatis hagiou = zij werden vervuld van genade en heilige geest) .
- plèrès (vol) . Taalgebruik : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Bijvoeglijk naamwoord mannelijk enkelvoud .
In vierenvijftig verzen in de bijbel . In vijfenveertig verzen in het O.T. . In negen verzen in het NT . Niet bij Matteüs en Marcus .
In twee verzen bij Lucas :
(1) Lc 4,1 (Jezus : plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(2) Lc 5,12 (kai idou anèr plèrès lepras = en zie een man vol van melaatsheid) .
In één vers in Joh . In Joh 1,14 (Jezus : plèrès charitos kai alètheias = vol van genade en waarheid) .
In zes verzen in Hnd , waaronder drie verzen die op de diaken Stefanus betrekking hebben :
(1) Hnd 6,5 (Stefanus - plèrès pisteôs kai pneumatos hagiou = vol van geloof en heilige geest) .
(2) Hnd 6,8 (Stefanos de plèrès charitos kai dunameôs = Stefanus echter vol van genade en kracht) .
(3) Hnd 7,55 (Stefanus : plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(4) Hnd 9,36 (Dorkas : hautè èn plèrès ergôn agathôn kai eleèmosunôn = Dorkas, zij was vol van goede werken en aalmoezen) .
(5) Hnd 11,24 (Barnabas - plèrès pneumatos hagiou kai pisteôs = vol van heilige geest en van geloof) .
(6) Hnd 13,10 .
- plèreis (vol) . Taalgebruik : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Nominatief meervoud . In vijfentwintig verzen in de bijbel . In twintig verzen in het O.T. . In vijf verzen in het NT : (1) Mt 14,20 . (2) Mt 15,37 . (3) Mc 8,19 . (4) Hnd 6,3 (zeven getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) . (5) Hnd 19,28 .
-- plèreis (vol) met genitief , die de 'volheid' nader bepaalt .

- pneuma (geest) . pneuma (geest) . Taalgebruik in het NT : pneuma (geest) . Taalgebruik in Lc : pneuma (geest) . Taalgebruik in Hnd : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Hebr. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . In Lc : X vormen van pneuma (geest) in 36 verzen in 14 / 24 hoofdstukken . In Hnd : X vormen van pneuma (geest) in 70 verzen in 20 : 28 hoofdstukken . Een vorm van pneuma (geest) in het NT (379) , in de LXX (382) .

                                                             
  pneuma   Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
  nom.+ acc. onz. enk. pneuma                                                          
  gen. enk. pneumatos 23  (1) Hnd 1,2 . (2) Hnd 1,8 .   (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 2,17 . (5) Hnd 2,18 . (6) Hnd 2,33 . (7) Hnd 2,38 .     (8) Hnd 4,8 . (9) Hnd 4,25 . (10) Hnd 4,31 .     (11) Hnd 6,3 . (12) Hnd 6,5 .   (13) Hnd 7,17 . (14) Hnd 7,55 .     (15) Hnd 9,31 .   (16) Hnd 10,45 .   (17) Hnd 11,24 . (18) Hnd 11,28 .     (19) Hnd 13,4 . (20) Hnd 13,9 . (21) Hnd 13,52 .       (22) Hnd 16,6 .           (23) Hnd 21,4 .                
  dat. onz. enk. pneumati                                                          
  nom. + acc. mv. pneumata                                                          
  gen. mv. pneumatôn                                                          
  dat. mv. pneumasi(n)                                                          
                                                             
                                                             

 

- pneumatos (- vol - geest) . Taalgebruik : pneuma (adem, wind, geest) , zie Lc 4,1 . Genitief onzijdig enkelvoud . In 138 verzen in de bijbel . In tweeënveertig verzen in het O.T. . In zesennegentig verzen in het NT .
- In drieëntwintig verzen in Hnd.:
(1) Hnd 1,2 (dia pneumatos hagiou = via heilige geest) .
(2) Hnd 1,8 (dunamin epelthontos tou pneumatos hagiou ef'humas = kracht van de over jullie komende heilige geest) .
(3) Hnd 2,4 (eplèsthèsan pantes pneumatos hagiou = allen werden vervuld van heilige geest) .
(4) Hnd 2,17 .
(5) Hnd 2,18 .
(6) Hnd 2,33 .
(7) Hnd 2,38 (tèn dôrean tou hagiou pneumatos = de gave van de heilige geest) .
(8) Hnd 4,8 (Petrus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) .
(9) Hnd 4,25 .
(10) Hnd 4,31 (eplèsthèsan hapantes tou hagiou pneumatos = allen werden vervuld van de heilige geest) .
(11) Hnd 6,3 (7 getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) .
(12) Hnd 6,5 (Stefanus - plèrès pisteôs kai pneumatos hagiou = vol van geloof en heilige geest) .
(13) Hnd 7,17 XXX
(14) Hnd 7,55 (plèrès pneumatos hagiou = vol van heilige geest) .
(15) Hnd 9,31 XXX .
(16) Hnd 10,45 (hè dôrea tou hagiou pneumatos ekkechutai = de gave van de heilige geest wordt uitgestort) .
(17) Hnd 11,24 (plèrès pneumatos hagiou kai pisteôs = vol van heilige geest en van geloof) .
(18) Hnd 11,28 .
(19) Hnd 13,4 .
(20) Hnd 13,9 (Paulus - plèstheis pneumatos hagiou = vervuld van heilige geest) .
(21) Hnd 13,52 .
(22) Hnd 16,6 .
(23) Hnd 21,4 .
- pneumati (met geest) . Taalgebruik : pneuma (adem, wind, geest) , zie Lc 4,1 . Zelfstandig naamwoord datief enkelvoud . In Hnd 1,5 zullen de leerlingen gedoopt worden met heilige geest. In Lc 24,49 zullen de leerlingen bekleed worden met kracht . Zoals in Hnd 1,8 nog sterker blijkt , komen de woordcombinatie pneuma (geest) en dunamis (kracht, macht) vaak voor .

- poiein (doen, handelen) . Taalgebruik : poiein (doen, handelen) , zie Hnd 1,1 . Infinitief praesens .

poieô (doen) bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Brieven Apk    
ind. pr. 3de p. enk. poiei 85 56 29 7 2 3 9   5 3    
ind. pr. 3de p. mv. poiousin 42 30 12 6 1 3     2      
ind p. + imp. 2de p. mv. poieite 51  18  33  12       
inf. pr. poiein 131  107  24    10       
part. pr. nom. m. enk. poiôn  91  64  27    14     
part. pr. nom + acc. onz. enk. poioun 42 30 12 6 1 3     2      
part. pr. dat. enk. poiounti                
ind imp. 3de p. enk. epoièsen 714 641 73 13 9 14 18 14 4 1    
ind. imp. 3de p. mv. epoièsan 264  249  15         
impera. aor. 2de p. mv. poièsate  48  38  10          
part. aor. nom. m. + vr. enk. poièsas 50  30  20         
part. aor. nom. m. + vr. mv. poièsantes 10       
                         

(1) Hnd 2,22 . (2) Hnd 2,36 . (3) Hnd 7,24 . (4) Hnd 7,50 . (5) Hnd 9,13 .  (6) Hnd 10,39 . (7) Hnd 12,8 . (8) Hnd 14,11 . (9) Hnd 14,15 . (10) Hnd 14,27 . (11) Hnd 15,4 . (12) Hnd 15,12 . (13) Hnd 17,26 . (14) Hnd 21,19 .

In 151 verzen in de bijbel . In vierentwintig verzen in het NT . Niet bij Lucas . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 7,19 . (3) Hnd 9,6 . (4) Hnd 16,21 . (5) Hnd 16,30 . (6) Hnd 22,26 .
Paulus en Silas waren op hun tweede zendingsreis in Filippi (Macedonië) . Daar dreef Paulus uit een winstgevende slavin de helderziende geest uit . Dit zette kwaad bloed bij de eigenaars en de stedelingen . Ze werden gevangen genomen en beschuldigd dat ze zeden en gewoonten verkondigden die de Romeinen niet mogen doen (Hnd 16,21) . Paulus en Silas werden in de gevangenis geworpen . Door een aardbeving raakten de deuren van de gevangenis open . In paniek vroeg de gevangenisbewaarder aan Paulus en Silas : "wat moet ik doen om gered te worden?" (Hnd 16,30) .
-- In twee van de zes verzen staat : dei poiein (men moet doen) : (1) (3) Hnd 9,6 . (2) (5) Hnd 16,30 . In het bekeringsverhaal van Paulus zegt de stem wat Paulus moet doen .
- epoièsen ho theos (God deed) . In vier verzen in het NT : (1) Lc 8,39 .
(2) Hnd 14,27 (Paulus en Barnabas brengen in Antiochië verslag uit over hun eerste zendingsreis) hosa epoisen ho theos met'autôn kai hoti ènoiksen tois ethnesin thuran pisteôs = hoevele dingen God met hen deed en dat Hij voor de heidenen de deur van het geloof opende .
(3) Hnd 15,12 (Paulus en Barnabas brengen in Jeruzalem verslag uit over hun eerste zendingsreis) : hosa epoisen ho theos .... en tois ethnesin di'autôn = hoevele dingen God deed onder de heidenen via hen .
(4) Hnd 21,19 .(Paulus brengt verslag uit in Jeruzalem) : hôn epoièsen ho theos en tois ethnesin dia tès diakonias autou = van wat God deed onder de heidenen via zijn dienstwerk .
Deze teksten maken deel uit van het verhaal van het Lucasevangelie en de Handelingen : hoe langzamerhand de boodschap van Jezus meer en meer door de heidenen werd aanvaard .

- polis (stad) . Taalgebruik in NT : polis (stad) . Taalgebruik in Mc : polis (stad) . Taalgebruik in Hnd : polis (stad) .

  polis (stad)  bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. vr. enk. polis   149  128  21         
gen. vr. enk. poleôs  318  283  35  10  12  16   
dat. vr. enk.  polei 183  162  21       
acc. vr. enk. polin   353  289  64  12  17  14  33  37 
nom. + acc. vr. mv. poleis  296  284  12     
gen. vr. mv. poleôn  80  72           
dat. vr. mv. polesin  98  96                   
  totaal 1477  1314  161  27  38  43 11  26  71  79 

  polis (stad)  Hnd   Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
nom. vr. enk. polis                                
gen. vr. enk. poleôs  10                               
dat. vr. enk.  polei         (1) Hnd 4,27 .         (2) Hnd 8,8 . (3) Hnd 8,9 .     (4) Hnd 10,9 .   (5) Hnd 11,5 .      
acc. vr. enk. polin   14                               
nom. + acc. vr. mv. poleis                               
gen. vr. mv. poleôn                               
dat. vr. mv. polesin                                 
  totaal 43                              

  polis (stad)  Hnd   Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
nom. vr. enk. polis                                
gen. vr. enk. poleôs  10                               
dat. vr. enk.  polei     (6) Hnd 16,12 .     (7) Hnd 18,10 .     (8) Hnd 21,29 . (9) Hnd 22,3 .                 
acc. vr. enk. polin   14                               
nom. + acc. vr. mv. poleis                               
gen. vr. mv. poleôn                               
dat. vr. mv. polesin                                 
  totaal 43                              

3. datief vrouwelijk enkelvoud polei (stad) . Hnd (9) : (1) Hnd 4,27 . (2) Hnd 8,8 . (3) Hnd 8,9 . (4) Hnd 10,9 . (5) Hnd 11,5 . (6) Hnd 16,12 . (7) Hnd 18,10 . (8) Hnd 21,29 . (9) Hnd 22,3 .
- tèi polei (de stad) . Taalgebruik : polis , zie Hnd 16,12 . In zestien verzen in het NT . Mt (2) . Mc (1) . Lc (5) . Hnd (7) . Apk (1) . In zeven verzen in Hnd : (2) Hnd 8,8 . (3) Hnd 8,9 . (4) Hnd 10,9 . (6) Hnd 16,12 . (7) Hnd 18,10 . (8) Hnd 21,29 . (9) Hnd 22,3 .
-- en tèi polei (in de stad) . In tien verzen in het NT . Mt (1) . Lc (4) . Hnd (5) . In vijf verzen in Hnd : (2) Hnd 8,8 . (3) Hnd 8,9 . ( (7) Hnd 18,10 . (8) Hnd 21,29 . (9) Hnd 22,3 .
--- en tei polei tautèi (in deze stad) . In drie verzen in het NT . Mt (1) . Hnd (2) . (3) Hnd 8,9 . (9) Hnd 22,3 . In (6) Hnd 16,12 lezen we en tautèi tèi polei (in deze stad) . In (2) Hnd 8,8 lezen we en tèi polei ekeinèi (in die stad) .

- - poreuomai (zich op weg begeven , op weg gaan) . poreuomai (zich op weg begeven , op weg gaan) . Taalgebruik in het NT : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) . Taalgebruik in Lc : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) . Taalgebruik in Hnd : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) .por-euomai . p of ph = f -> v + r . Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats . Lat. por-tus : haven . Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford . Het woord behoort tot de groep van varen .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21. 
  poreuomai Hnd Hnd 1 Hnd 5 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 12 Hnd 14 Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
  imp. 2de p. mv. poreuesthe 2   (1) Hnd 5,20 .               (2) Hnd 16,36                        
  ind imp. 3de p. enk. eporeueto 1     (1) Hnd 8,39                                    
  ind. imp. 3de p. mv. eporeuonto 2   (1) Hnd 5,41 (2) Hnd 8,36 .                                      
  ind. aor. 3de p. enk. eporeuthè 2     (1) Hnd 8,27 .       (2) Hnd 12,17 .                                
  imperat. praes. 2de pers. enk. poreuou    

(1) Hnd 8,26 .  

(2) Hnd 9,15 .   (3) Hnd 10,20 .                     (4) Hnd 22,10 . (5) Hnd 22,11 .     (6) Hnd 24,25 .          
  inf. praes. poreuesthai         (1) Hnd 9,3 .       (2) Hnd 14,6 .       (3) Hnd 17,14 .     (4) Hnd 19,21 .   (5) Hnd 20,1 .           (6) Hnd 25,20 .        
  inf. aor. poreuthènai   (1) Hnd 1,25 .                 (2) Hnd 16,7 .                          
  part. aor. nom. m. + vr. enk. poreutheis                                            
  part. aor. nom. m. + vr. mv. poreuthentes                                            
  part. praes. nom. mann. enk. poreuomenos                                     (1) Hnd 26,12 .      
  part. praes. gen. mann. enk. poreuomenou (1) Hnd 1,10 .                                          
  part. pr. dat . m. enk. poreuomenô(i)                             (1) Hnd 22,6            
  part. pr. acc. m. enk. poreuomenon (1) Hnd 1,11 .                                          
  part. pr. gen. mv. poreuomenôn                 (1) Hnd 16,16                        
  part. pr. acc. m. mv. poreuomenous                                      (1) Hnd 26,13    
    39                                       
                                               

In Hnd : X vormen van poreuomai (zich op weg begeven , op weg gaan) in 21 hoofdstukken en in 39 verzen .

. Infintief praesens . In vierenzeventig verzen in de bijbel . In zestien verzen in het NT . Mt (0) . Mc (0) . Lc (7) . Joh (1) . Hnd (6) . 2 Kor (2) . In zeven verzen bij Lucas : (1) Lc 4,42 . (2) Lc 9,51 . (3) Lc 10,38 . (4) Lc 13,33 . (5) Lc 17,11 . (6) Lc 22,33 . (7) Lc 24,28 . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 9,3 . (2) Hnd 14,16 . (3) Hnd 17,14 . (4) Hnd 19,21 . (5) Hnd 20,1 . (6) Hnd 25,20 .
- en (de) tôi poreuesthai (terwijl ... onderweg was / waren) : (1) Lc 10,38 : egeneto de en tôi poreuesthai autous (terwijl zij echter onderweg waren) . (2) Lc 17,11 : kai egeneto en tôi poreuesthai auton eis Ierousalèm (en terwijl hij onderweg was naar Jeruzalem) . (3) Hnd 9,3 : en de tôi poreusesthai (onderweg echter) . Taalgebruik : Hnd 9,3 .

Lc 9,51 Lc 9,52 Lc 9,53 Lc 9,56  Lc 9,57 Lc 10,38 Lc 17,11
kai (en) kai (en) hoti (omdat)  kai (en)  kai (en)   kai egeneto (en het gebeurde)
autos (hij)            
to prosôpon (het aangezicht)   to prosôpon autou (zijn aangezicht)        
estèrisen (was vast van plan) apesteilen... pro prosôpou autou (hij zond... voor zijn aangezicht)          
tou poreuesthai (om te gaan) kai poreuthentes (en gaande) eisèlthon (gingen zij) èn poreuomenon (was gaande) eporeuthèsan (zij gingen) poreuomenôn autôn en tôi hodôi (terwijl zij onderweg gingen)n en de tôi poreuesthai autous autos eisèlthen (terwijl zij aan het gaan waren, ging hij zelf binnen) en tôi poreuesthai (in het gaan)
eis (naar) eis (naar) eis (naar)  eis heteran kômèn (naar een ander dorp)   eis  (naar) eis (naar) 
Ierousalèm (naar Jeruzalem) kômèn Samaritôn (van de Samaritanen) Ierousalèm (Jeruzalem)      kômèn tina (een bepaald dorp) Ierousalèm (Jeruzalem) 
 183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56 -  183. Het ongastvrije samaritanendorp :Lc 9,51-56 -  183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56 -  183. Het ongastvrije samaritanendorp : Lc 9,51-56 - 184. Voorwaarden van het volgen : Lc 9,57-62 - Mt 8,18-22   193. Maria en Marta : Lc 10,38-42 253. Genezing van de tien melaatsen : Lc 17,11-19  

- presbuterous (oudsten) , zie Hnd 14,23 . Accusatief mannelijk meervoud . In negenenveertig verzen in de bijbel . In twaalf verzen in het NT : (3) Hnd 4,5 . (4) Hnd 6,12 . (5) Hnd 11,30 . (6) Hnd 14,23 . (7) Hnd 15,2 . (8) Hnd 20,17 . (9) Tit 1,5 : kai katastèsèis kata polin presbuterous = en dat je per stad oudsten zoudt aanstellen . In een brief aan Titus herinnert Paulus Titus eraan om op Kreta per stad oudsten aan te stellen . Hnd 14,23 : chierotonèsantes de autois kat'ekklèsian presbuterous , proseuxamenoi meta nèsteiôn = (nadat zij echter over hen per kerk oudsten hadden aangesteld, nadat zij gebeden hadden met vasten ... (bij de aanstelling van oudsten per kerk in Lystra, Ikonium en Antiochië van Pisidië) .
In de gemeente van Jeruzalem worden de presbuteroi (oudsten) telkens vermeld naast de apostoloi (apostelen) : (1) Hnd 15,2 . (2) Hnd 15,4 . (3) Hnd 15,6 . (4) Hnd 15,22 . (5) Hnd 15,23 . Verder : Hnd 20,17 . Hnd 21,18 . Zie ook 1 Tim 5,1 : presbuterôi = aan de oudere man (oudere man) , 1 Tim 5,2 : presbuteras = oudere vrouwen (oudere vrouw) . 1 Tim 5,17 . 1 Tim 5,19 . Tit 1,5 .
- nominatief mannelijk meervoud presbuteroi . In zevenenzestig verzen in de bijbel . In eenentwintig verzen in het NT . (8) Hnd 2,17 . (9) Hnd 4,8 . (10) Hnd 4,23 . (11) Hnd 15,6 . (12) Hnd 15,23 . (13) Hnd 21,18 . (14) Hnd 25,15 . (15) 1 Tim 5,17 .
- genitief mannelijk meervoud presbuterôn . In eenenzestig verzen in de bijbel . In tweeëntwintig verzen in het NT : (14) Hnd 15,4 .(15) Hnd 16,4 . (16) Hnd 24,1 . (17)
- datief mannelijk meervoud presbuterois . In twintig verzen in de bijbel . In vijf verzen in het NT : (3) Hnd 15,22 . (4) Hnd 23,14 . (5) 1 Pe 5,5 .

- profètès (profeet) . profètès (profeet) . Taalgebruik in het NT : profètès (profeet) . Taalgebruik in Mc : profètès (profeet) . Taalgebruik in Lc : profètès (profeet) . Taalgebruik in Hnd : profètès (profeet) . Taalgebruik in Tenach : nâbhî´(profeet) . Hebr. nâbhî´(profeet) . Gr. profètès < pro - fè - tès (fèmi : spreken) .

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. 
  profètès   Hnd 2 Hnd 3 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 13 Hnd 15 Hnd 21 Hnd 24 Hnd 26 Hnd 28
1.  nom. mann. enk. profètès (1) Hnd 2,30 .     (2) Hnd 7,48 .   (3) Hnd 8,34 .           (4) Hnd 21,10 .        
2.  gen. enk. profètou (1) Hnd 2,16 .   (2) Hnd 3,23 .           (3) Hnd 13,20 .           (4) Hnd 28,25 .  
3.  acc. enk. profètèn                        
4.  nom. mv. profètai                        
5.  gen. mv. profètôn                        
6.  dat. mv. profètais                        
  Totaal 30 

Een vorm van profètès (profeet) in Hnd in 30 verzen , in Hnd 2 (2) : (1) Hnd 2,16 . (2) Hnd 2,30 .   In Hnd : 6 vormen van profètès (profeet) in 30 verzen in 12 / 28 hoofdstukken . In Lc : 7 vormen van profètès (profeet) in 13 / 24 hoofdstukken en in 29 verzen .
1. Hnd (4) : (1) Hnd 2,30 . (2) Hnd 7,48 . (3) Hnd 8,34 . (4) Hnd 21,10 .  

nom. mann. enk. profètès (profeet) . Taalgebruik in het NT : profètès (profeet) . Taalgebruik in Lc : profètès (profeet) . Taalgebruik in Hnd : profètès (profeet) . Taalgebruik in Tenach : nâbhî´(profeet) . Hebr. nâbhî´(profeet) . Gr. profètès < pro - fè - tès (fèmi : spreken) . Hnd (4) : (1) Hnd 2,30 . (2) Hnd 7,48 . (3) Hnd 8,34 . (4) Hnd 21,10 . Lc (7) . Een vorm van profètès (profeet) in Hnd in 30 verzen , in Hnd 2 : (1) Hnd 2,16 . (2) Hnd 2,30 . In Hnd : 6 vormen van profètès (profeet) in 30 verzen in 12 / 28 hoofdstukken . In Lc : 7 vormen van profètès (profeet) in 29 verzen in 13 / 24 hoofdstukken .
- Dé profeet is Mozes . Geen enkel profeet kan met hem vergeleken worden . Deze uniciteit wordt hem toegeschreven omdat hij God van aangezicht tot aangezicht heeft gezien (Dt 34,10) . In Nu 11, 25 ontvangen de zeventig oudsten een deel van de geest van Mozes , maar zij profeteerden slechts kortstondig en tijdelijk . In Nu 12 worden Mirjam en Aäron gestraft omdat ze de uniciteit van Mozes in twijfel hebben getrokken . Zo is Jezus uniek omdat hij is 'in de schoot van de Vader' . Hiertegenover staat Dt 18,9-23 : "de Heer God zal voor u uit uw broeders een profeet doen opstaan gelijk aan mij, luister naar hem." In Hnd 3,22 en Hnd 7,37 wordt Dt 18,18 geciteerd .

- pro - orizô : begrenzen , bepalen , definiëren . pro-orizô : vooraf bepalen , bestemmen , zie horizon .
- hôrismenè(i) . Passief participium aorist datief vrouwelijk enkelvoud . Slechts in één vers in de bijbel : Hnd 2,23 . Zie de overeenkomsten tussen :
-- Hnd 2,23 : tè ôrismenè boulè (volgens de vastgestelde wil) .
-- Hnd 4,28 : kai è boulè sou proôrisen (en uw wil vooraf bepaalde) .
- proôrisen . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In vier verzen in de bijbel . Enkel in het NT : (1) Hnd 4,28 . (2) Rom 8,29 . (3) Rom 8,30 . (4) 1 Kor 2,7 .
- proorisas . Actief participium aorist nominatief mannelijk enkelvoud . In één vers in de bijbel : Ef 1,5 .
- prooristhentes . Passief aorist nomeniatief mannelijk meervoud . In één vers in de bijbel : Ef 1,11 .
Zie proidôn . Actief participium aorist nominatief mannelijk enkelvoud . In één vers in de bijbel : Hnd 2,31 .

- proseuchomai (bidden) . Een vorm ervan . In vijftien verzen in Mt . In tien verzen in Mc . In negentien verzen in Lc . In zestien verzen in Hnd .
proseuxamenoi (gebeden) . Participium aorist nominatief mannelijk meervoud . Enkel in Hnd . In vijf verzen :
(1) Hnd 1,24 : kai proseuxamenoi (gebeden) . (bij de aanstelling van Mattatias) .
(2) Hnd 6,6 : kai proseuxamenoi epethèkan autois tas chieras = en gebeden legden zij - de apostelen - hen de handen op (bij de aanstelling van de zeven) .
(3) Hnd 13,3 : kai nèsteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras utois = en nadat zij hadden gevast en gebeden en hun handen op hen gelegd (bij het uitsturen van missionarissen vanuit Antiochië) .
(4) Hnd 14,23 : chierotonèsantes de autois kat'ekklèsian presbuterous , proseuxamenoi meta nèsteiôn = (nadat zij echter over hen per kerk oudsten hadden aangesteld, nadat zij gebeden hadden met vasten ... (bij de aanstelling van oudsten per kerk in Lystra, Ikonium en Antiochië van Pisidië) .
(5) Hnd 21,5 .
In vier teksten handelt het over een aanstelling . Twee teksten sluiten nauw bij elkaar aan : Hnd 13,3 en Hnd 14,23 : bidden , vasten , aanstelling .
- prosèuxanto (zij baden) . Aorist derde persoon meervoud . Hapax in de bijbel . Hnd 8,15 .
- proseuchais (gebeden) . Taalgebruik : proseuchomai (bidden) , zie Hnd 6,6 . Datief vrouwelijk meervoud van het zelfstandig naamwoord proseuchè (gebed, aanroeping) . In negen verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In zes verzen in het NT . Niet in de evangelies . In Hnd 2,42 .
- proseuchè(i) . Zelfstandig naamwoord nominatief of datief vrouwelijk enkelvoud . Werkwoordvorm conjunctief tweede persoon enkelvoud . In zevenenveertig verzen in de bijbel .

- proskartereô (volharden, aan iets volhouden) . Taalgebruik : proskartereô (volharden, aan iets volhouden) , zie Hnd 1,14 .
- proskarterountes (volhardend) . Taalgebruik : proskartereô (volharden, aan iets volhouden) , zie Hnd 1,14 . Actief participium praesens nominatief mannelijk meervoud van het werkwoord proskartereô (volharden, aan iets volhouden) . Het werkwoord kartereô = sterk zijn of zich sterk houden, zichzelf in bedwang houden, standvastig zijn, geduldig dragen . In vijf verzen in de bijbel . Slechts in het NT : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,42 . (3) Hnd 2,46 . (4) Rom 12,12 . (5) Rom 13,6 .
- Hnd 6,4 : hèmeis de tèi proseuchèi kai tèi diakoniai tou logou proskartèsomen = wij echter zullen volhouden in het gebed en in de bediening van het woord . Actief futurum eerste persoon enkelvoud . De gemeenschap zal zeven diakens kiezen en de apostelen zullen hen aanstellen om de tafeldienst te verzorgen .
--- omschrijvende constructie + gebed :
(1) Hnd 1,14 : houtoi pantes èsan proskarterountes homothumadon ... tèi proseuchèi = al dezen waren volhardend gelijkgezind in het gebed - of - zij bleven gelijkgezind volharden in het gebed . Nadat Jezus in de hemel was opgenomen , keerden de 'ooggetuigen' naar Jeruzalem terug . In een bovenzaal bleven zij gelijkgezind volharden in het gebed . Ze baden opdat ze zouden gedoopt worden met heilige geest .
(2) Hnd 2,42 : èsan de proskarterountes ... tais proseuchais = zij echter waren volhardend in de gebeden .
(3) Hnd 2,46 : proskarterountes homothumadon en tôi hierôi ... Hnd 2,47 : ainontes ton theon = gelijkgezind volhardend in de tempel ... God lovend . Wat in Hnd 2,42 kernachtig werd weergegeven , wordt in de volgende verzen uitvoeriger beschreven .
Voegen we hieraan nog enkele teksten toe :
- Lc 24,53 : kai èsan dia pantos en tôi hierôi eulogountes ton theon = en zij waren voortdurend in de tempel God zegenend = zij bleven God voortdurend zegenen in de tempel . Hiermee sluit Lucas zijn evangelie af .  
- Hnd 2,1 : èsan pantes homou epi to auto = waren allen tegelijkertijd op dezelfde plaats . Dit vers grijpt terug op Hnd 1,13 - Hnd 1,14 . De leerlingen van Jezus zijn bijeen om Gods geest te ontvangen .
In Hnd 6,6 tref je teksten aan waarin de band tussen bidden en handoplegging aanwezig is .
-- èsan de proskarterountes (zij echter waren volhardend) : Hnd 2,42 ; èsan proskarterountes (zij waren volhardend) : Hnd 1,14 . Slechts in deze twee verzen in de bijbel .
-- proskarterountes homothumadon (gelijkgezind volhardend) . In twee verzen in de bijbel : Hnd 1,14 en Hnd 2,46 .

- pur (vuur) . pur (vuur) . Taalgebruik in het NT : pur (vuur) . Taalgebruik in Lc : pur (vuur) . Taalgebruik in Hnd : pur (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Hebr. ´esj (vuur) . Ned. vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het NT (71) , in de LXX (540) .

      1.  2.  3. 
  pur    Hnd 2 Hnd 7 Hnd 28
1.  nom. onz. enk. pur  (1) Hnd 2,19 .     (2) Hnd 28,5 .  
2.  gen. onz. enk. puros   (1) Hnd 2,3 .   (2) Hnd 7,30 .    
  Totaal 

Hnd (4) : (1) Hnd 2,3 . (1) Hnd 2,19 .  (2) Hnd 7,30 . (2) Hnd 28,5 . In Hnd : 2 vormen van pur (vuur) in 4 verzen in 3 hoofdstukken . In Lc : 2 vormen van pur (vuur) in 7 verzen in 5 hoofdstukken .