HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN HOOFDSTUK 15 - Hnd 15 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -
- Hnd 15,1-35 --
Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,1-2.22-29 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van Handelingen van de apostelen : Hnd (Handelingen) : overzicht , Hnd : woordgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hnd : commentaar ,
Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,
Uitleg per pericope - Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,36-41 -
- Hnd 15,1-35 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem .
- Hnd 15,36-41 : Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen .
Uitleg vers per vers : - Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35 - Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.bible-history.com/isbe/            
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- Hnd 15,1-2.22-29 : 6de (zesde) paaszondag C .
Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , taalgebruik , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Hnd 15,1-35 . Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35 -

Liturgische lezing op de 6de (zesde) paaszondag C : Hnd 15,1-2.22-29 (6de (zesde) paaszondag C) :

In die dagen verkondigden enige mensen die van Juda waren gekomen aan de broeders de leer: "Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden." Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaald Barsabbas en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven: "De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Sicilië. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen. De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke: namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel!"

Hnd 15,1 - Hnd 15,1 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai tines katelthontes apo tès ioudaias edidaskon tous adelfous oti ean mè peritmèthète tô ethei tô môuseôs, ou dunasthe sôthènai.   1 et quidam descendentes de Iudaea docebant fratres quia nisi circumcidamini secundum morem Mosi non potestis salvi fieri  1 En sommigen, die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende: Indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden.  In die dagen verkondigden enige mensen die van Juda waren gekomen aan de broeders de leer: "Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden."   [1] Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden: ‘Als* u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden.’   [1] Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered.   1 ¶ Enkelen komen aan uit Judea en hebben de broeders onderricht: als ge u niet naar de gewoonte van Mozes laat besnijden, kunt ge niet behouden worden!   1. Cependant certaines gens descendus de Judée enseignaient aux frères : « Si vous ne vous faites pas circoncire suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » 

King James Bible . [1] And certain men which came down from Judaea taught the brethren, and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.
Luther-Bibel . 1 Und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden.

Tekstuitleg van Hnd 15,1 .

Hnd 15,2 - Hnd 15,2 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2genomenès de staseôs kai zètèseôs ouk oligès tô paulô kai tô barnaba pros autous etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinas allous ex autôn pros tous apostolous kai presbuterous eis ierousalèm peri tou zètèmatos toutou.  2 facta ergo seditione non minima Paulo et Barnabae adversum illos statuerunt ut ascenderent Paulus et Barnabas et quidam alii ex illis ad apostolos et presbyteros in Hierusalem super hac quaestione 2 Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd, dat Paulus en Barnabas, en enige anderen uit hen, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, over deze vraag.  Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van de gemeente op met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.   [2] Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten, gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.   [2] Dit leidde tot grote onenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas, samen met enkele andere leerlingen, naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten.   2 Als er dan niet weinig opstand en twist bij Paulus en Barnabas uitbreekt tegen hen, bepalen ze dat Paulus en Barnabas en enkele anderen van hen optrekken naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem,– over dat twistpunt.  2. Après bien de l'agitation et une discussion assez vive engagée avec eux par Paul et Barnabé, il fut décidé que Paul, Barnabé et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter de ce litige. 

King James Bible . [2] When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.
Luther-Bibel . 2 Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andre von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen.

Tekstuitleg van Hnd 15,2 .

Hnd 15,3 - Hnd 15,3 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3oi men oun propemfthentes upo tès ekklèsias dièrchonto tèn te foinikèn kai samareian ekdiègoumenoi tèn epistrofèn tôn ethnôn, kai epoioun charan megalèn pasin tois adelfois.   3 illi igitur deducti ab ecclesia pertransiebant Foenicen et Samariam narrantes conversionem gentium et faciebant gaudium magnum omnibus fratribus  3 Zij dan, van de Gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samarië, verhalende de bekering der heidenen; en deden al den broederen grote blijdschap aan.     [3] De gemeente deed hun uitgeleide en zij trokken door Fenicië* en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bezorgden door te vertellen van de bekering van de heidenen.   [3] Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte.   3 Uitgeleide gedaan dan door de vergadering zijn ze Fenicië en Samaria doorgetrokken, uitvoerig de omkeer van de volkeren verhalend. Zo hebben ze alle broeders grote vreugde bereid.  3. Eux donc, après avoir été escortés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. 

King James Bible . [3] And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.
Luther-Bibel . 3 Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude.

Tekstuitleg van Hnd 15,3 .

Hnd 15,4 - Hnd 15,4 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4paragenomenoi de eis ierousalèm paredechthèsan apo tès ekklèsias kai tôn apostolôn kai tôn presbuterôn, anèggeilan te osa o theos epoièsen met autôn.   4 cum autem venissent Hierosolymam suscepti sunt ab ecclesia et ab apostolis et senioribus adnuntiantes quanta Deus fecisset cum illis  4 En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de Gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen; en zij verkondigden, wat grote dingen God met hen gedaan had.     [4] In Jeruzalem aangekomen werden ze verwelkomd door de gemeente en de apostelen en oudsten, en zij deden verslag van wat God met hen gedaan had.  [4] Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht.   4 Als ze Jeruzalem bereiken worden ze ontvangen door de vergadering, de apostelen en de oudsten, en doen zij kond van al wat God met hen heeft gedaan.  4. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.  

King James Bible . [4] And when they were come to Jerusalem, they were received of the church, and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.
Luther-Bibel . 4 Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte.

Tekstuitleg van Hnd 15,4 .

Hnd 15,5 - Hnd 15,5 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5exanestèsan de tines tôn apo tès aireseôs tôn farisaiôn pepisteukotes, legontes oti dei peritemnein autous paraggellein te tèrein ton nomon môuseôs. 5 surrexerunt autem quidam de heresi Pharisaeorum qui crediderant dicentes quia oportet circumcidi eos praecipere quoque servare legem Mosi  5 Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte der Farizeën, die gelovig zijn geworden, zeggende, dat men hen moet besnijden, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden.    [5] Maar enkele gelovigen afkomstig uit de farizeese partij kwamen naar voren en stelden: ‘Ze moeten hen besnijden en van hen eisen dat ze zich aan de wet van Mozes houden.’  [5] Enkele gelovigen die tot de partij van de Farizeeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden  5 Maar enkelen van de partij der farizeeën die tot geloof gekomen zijn, staan op en zeggen dat men hen moet besnijden en moet afkondigen de Wet van Mozes te houden.   5. Mais certaines gens du parti des Pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour déclarer qu'il fallait circoncire les païens et leur enjoindre d'observer la Loi de Moïse. 

King James Bible . [5] But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses.
Luther-Bibel . 5 Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten.

Tekstuitleg van Hnd 15,5 .

13. dei (moet) . Verwijzing : deô (moeten) , zie Mt 16,21 . Actief praesens derde persoon enkelvoud van het werkwoord deô (moeten) . In vierennegentig verzen in de bijbel . In achttien verzen in het O.T. . In zesenzeventig verzen in het N.T. . In vijftien verzen in Handelingen : (1) Hnd 1,21 . (2) Hnd 3,21 . (3) Hnd 4,12 . (4) Hnd 5,29 . (5) Hnd 9,6 . (6) Hnd 9,16 . (7) Hnd 14,22 . (8) Hnd 15,5 . (9) Hnd 16,30 . (10) Hnd 19,21 . (11) Hnd 20,35 . (12) Hnd 23,11 . (13) Hnd 25,10 . (14) Hnd 27,24 . (15) Hnd 27,26 .

Hnd 15,6 - Hnd 15,6 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6sunèchthèsan te oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou.  6 conveneruntque apostoli et seniores videre de verbo hoc  6 En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen, om op deze zaak te letten.    [6] Om deze kwestie onder ogen te zien hielden de apostelen en de oudsten een bijeenkomst.  .[6] De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan.   6 ¶ De apostelen en de oudsten verzamelen zich om dit woord onder ogen te zien.  6. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. 

King James Bible . [6] And the apostles and elders came together for to consider of this matter.
Luther-Bibel . 6 Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten.

Tekstuitleg van Hnd 15,6 .

Hnd 15,7 - Hnd 15,7 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7pollès de zètèseôs genomenès anastas petros eipen pros autous, andres adelfoi, umeis epistasthe oti af èmerôn archaiôn en umin exelexato o theos dia tou stomatos mou akousai ta ethnè ton logon tou euaggeliou kai pisteusai:  7 cum autem magna conquisitio fieret surgens Petrus dixit ad eos viri fratres vos scitis quoniam ab antiquis diebus in nobis elegit Deus per os meum audire gentes verbum evangelii et credere  7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.    [7] Na veel discussie stond Petrus op en zei tegen hen: ‘Broeders*, je weet dat God er van meet af aan bij jullie voor gekozen heeft dat door mijn mond de heidenen het evangeliewoord zouden horen en tot geloof zouden komen.   [7] Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei: ‘Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen.   7 Als er veel twist uitbreekt staat Petrus op en zegt tot hen: mannen broeders, zelf weet ge dat in de dagen van het begin God er bij u voor gekozen heeft dat de heidenen door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en gaan geloven;  7. Après une longue discussion, Pierre se leva et dit : « Frères, vous le savez : dès les premiers jours, Dieu m'a choisi parmi vous pour que les païens entendent de ma bouche la parole de la Bonne Nouvelle et embrassent la foi. 

King James Bible . [7] And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel, and believe.
Luther-Bibel . 7 Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten.

Tekstuitleg van Hnd 15,7 .

27. akousai . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Actief infinitief aorist . In eenenzestig verzen in de bijbel . In zeventien verzen in het N.T. . Mt (2) . Lc (3) . Hnd (11) . Jak 1,19 . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 10,22 . (2) Hnd 10,33 . (3) Hnd 13,7 . (4) Hnd 13,44 . (5) Hnd 15,7 . (6) Hnd 19,10 . (7) Hnd 22,14 . (8) Hnd 24,4 . (9) Hnd 25,22 . (10) Hnd 26,3 . (11) Hnd 28,22 .

31. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

Hnd 15,8 - Hnd 15,8 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai o kardiognôstès theos emarturèsen autois dous to pneuma to agion kathôs kai èmin,  8 et qui novit corda Deus testimonium perhibuit dans illis Spiritum Sanctum sicut et nobis  8 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons;    [8] God die de harten kent heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de heilige Geest te schenken.  [8] God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft.   8 en de hartenkenner God heeft dat aan hen betuigd door de heilige Geest te geven zoals ook aan ons,  8. Et Dieu, qui connaît les cœurs, a témoigné en leur faveur, en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous. 

King James Bible . [8] And God, which knoweth the hearts, bare them witness, giving them the Holy Ghost, even as he did unto us;
Luther-Bibel . 8 Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns,

Tekstuitleg van Hnd 15,8 .

12. kathôs (zoals, volgens zo'n wijze) . Verwijzing : kathôs (zoals) , zie Mc 1,2 . Het komt in 405 verzen in de bijbel voor . In 326 verzen in het O.T. , in 179 verzen in het N.T. . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 2,22 . (3) Hnd 7,17 . (4) Hnd 7,42 . (5) Hnd 7,44 . (6) Hnd 7,48 . (7) Hnd 11,29 . (8) Hnd 15,8 . (9) Hnd 15,14 . (10) Hnd 15,15 . (11) Hnd 22,3 .

Hnd 15,9 - Hnd 15,9 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai outhen diekrinen metaxu èmôn te kai autôn, tè pistei katharisas tas kardias autôn.  9 et nihil discrevit inter nos et illos fide purificans corda eorum   9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof.    [9] Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, omdat Hij met het geloof hun harten gezuiverd heeft.   [9] Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd.  9 en heeft in niets onderscheid gemaakt tussen ons en hen, maar om het geloof heeft hij hun harten rein verklaard;   9. Et il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi.  

King James Bible . [9] And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.
Luther-Bibel . 9 und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben.

Tekstuitleg van Hnd 15,9 .

Hnd 15,10 - Hnd 15,10 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10nun oun ti peirazete ton theon, epitheinai zugon epi ton trachèlon tôn mathètôn on oute oi pateres èmôn oute èmeis ischusamen bastasai;   10 nunc ergo quid temptatis Deum inponere iugum super cervicem discipulorum quod neque patres nostri neque nos portare potuimus  10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?      10] Waarom* wilt u dan nu God uitdagen om op de nek van de leerlingen een juk te leggen dat onze voorvaderen noch wijzelf konden dragen?  [10] Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders noch wijzelf konden dragen?   10 wat stelt ge dan nu God op de proef door op de hals van de leerlingen een juk te leggen dat noch onze vaderen noch wij hebben kunnen torsen?–  10. Pourquoi donc maintenant tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ?  

King James Bible . [10] Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?
Luther-Bibel . 10 Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsre Väter noch wir haben tragen können?

Tekstuitleg van Hnd 15,10 .

Hnd 15,11 - Hnd 15,11 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11alla dia tès charitos tou kuriou ièsou pisteuomen sôthènai kath on tropon kakeinoi.  11 sed per gratiam Domini Iesu credimus salvari quemadmodum et illi   11 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.     [11] Nee, het is door de genade van de Heer Jezus dat wij geloven gered te worden, evengoed als zij.’  [11] Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden, op dezelfde wijze als zij.’  11 nee, wij geloven dat wij op dezelfde wijze door de genade van de Heer Jezus worden gered als ook zij!   11. D'ailleurs, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, exactement comme eux. »  

King James Bible . [11] But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they.
Luther-Bibel . 11 Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie.

Tekstuitleg van Hnd 15,11 .

Hnd 15,12 - Hnd 15,12 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12esigèsen de pan to plèthos, kai èkouon barnaba kai paulou exègoumenôn osa epoièsen o theos sèmeia kai terata en tois ethnesin di autôn. 12 tacuit autem omnis multitudo et audiebant Barnaban et Paulum narrantes quanta fecisset Deus signa et prodigia in gentibus per eos  12 En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.     [12] Heel de vergadering werd stil en men luisterde naar de verhalen van Barnabas en Paulus over de tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan.   [12] Daarop zwegen alle aanwezigen, en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht.   12 Dan zwijgt heel de menigte en zij hebben toegehoord terwijl Barnabas en Paulus verhalen hoevele tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan heeft.   12. Alors toute l'assemblée fit silence. On écoutait Barnabé et Paul exposer tout ce que Dieu avait accompli par eux de signes et prodiges parmi les païens. 

King James Bible . [12] Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them.
Luther-Bibel . 12 Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden.

Tekstuitleg van Hnd 15,12 .

5. nom. + acc. onz. enk. plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in het N.T. : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in Hnd : plèthos (menigte, veelheid) . Hnd (12) : (1) Hnd 2,6 . (2) Hnd 5,16 . (3) Hnd 6,2 . (4) Hnd 14,1 . (5) Hnd 14,4 . (6) Hnd 15,12 . (7) Hnd 15,30 . (8) Hnd 17,4 . (9) Hnd 21,36 . (10) Hnd 23,7 . (11) Hnd 25,24 . (12) Hnd 28,3 . Een vorm van plèthos (menigte, veelheid) in Hnd in 17 verzen : 12 + 5 : (1) Hnd 4,32 . (2) Hnd 5,14 . (3) Hnd 6,5 . (4) Hnd 19,9 . (5) Hnd 21,22 .

3. - 5. (a)pan to plèthos (de hele menigte) . N.T. (3) : (1) Lc 1,10 . (2) Hnd 15,12 . (3) Hnd 25,24 .

7. Actief ind. imp. 3de p. mv. èkouon (zij hoorden) van het werkwoord akouô ( horen ) . Verwijzing in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare ( het oor lenen aan , toehoren , aanhoren ) -> écouter . Hnd (4) : (1) Hnd 2,6 . (2) Hnd 10,46 . (3) Hnd 15,12 . (4) Hnd 22,22 .

akouô (horen) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. imp. 3de p. mv. èkouon 17  10         

 

Hnd 15,13 - Hnd 15,13 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13meta de to sigèsai autous apekrithè iakôbos legôn, andres adelfoi, akousate mou.   13 et postquam tacuerunt respondit Iacobus dicens viri fratres audite me  13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij.    [13] Toen zij uitgesproken waren, nam Jakobus* het woord: ‘Broeders, luister naar mij.  [13] Toen ze waren uitgesproken, nam Jakobus het woord. Hij zei: ‘Broeders, luister.   13 Daarna, als zij zwijgen, antwoordt Jakobus en zegt: mannen broeders, hoort naar mij!–  13. Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi.  

King James Bible . [13] And after they had held their peace, James answered, saying, Men and brethren, hearken unto me:
Luther-Bibel . 13 Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu!

Tekstuitleg van Hnd 15,13 .

Hnd 15,14 - Hnd 15,14 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14sumeôn exègèsato kathôs prôton o theos epeskepsato labein ex ethnôn laon tô onomati autou.   14 Simeon narravit quemadmodum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suo  14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door Zijn Naam.    [14] Simeon* heeft uiteengezet hoe God zelf begonnen is zich het lot aan te trekken van de heidenen, om uit hen een volk te vormen voor zijn naam.   [14] Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert.  14 Simeon heeft uiteengezet hoe in het eerst God heeft omgezien en uit heidenen een gemeente heeft genomen voor zijn naam;  14. Syméon a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé à son Nom.  

King James Bible . [14] Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.
Luther-Bibel . 14 Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen.

Tekstuitleg van Hnd 15,14 .

3. kathôs (zoals, volgens zo'n wijze) . Verwijzing : kathôs (zoals) , zie Mc 1,2 . Het komt in 405 verzen in de bijbel voor . In 326 verzen in het O.T. , in 179 verzen in het N.T. . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 2,22 . (3) Hnd 7,17 . (4) Hnd 7,42 . (5) Hnd 7,44 . (6) Hnd 7,48 . (7) Hnd 11,29 . (8) Hnd 15,8 . (9) Hnd 15,14 . (10) Hnd 15,15 . (11) Hnd 22,3 .

Hnd 15,15 - Hnd 15,15 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai toutô sumfônousin oi logoi tôn profètôn, kathôs gegraptai, 15 et huic concordant verba prophetarum sicut scriptum est  15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:    [[15] Hiermee stemmen ook de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat:   [15] Dat stemt overeen met de woorden van de profeten; er staat immers geschreven:  15 daarmee stemmen overeen de woorden van de profeten, zoals geschreven staat:   15. Ce qui concorde avec les paroles des Prophètes, puisqu'il est écrit :  

King James Bible . [15] And to this agree the words of the prophets; as it is written,
Luther-Bibel . 15 Und dazu stimmen die Worte der Propheten, wie geschrieben steht (Amos 9,11-12):

Tekstuitleg van Hnd 15,15 .

8. kathôs (zoals, volgens zo'n wijze) . Verwijzing : kathôs (zoals) , zie Mc 1,2 . Het komt in 405 verzen in de bijbel voor . In 326 verzen in het O.T. , in 179 verzen in het N.T. . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 2,4 . (2) Hnd 2,22 . (3) Hnd 7,17 . (4) Hnd 7,42 . (5) Hnd 7,44 . (6) Hnd 7,48 . (7) Hnd 11,29 . (8) Hnd 15,8 . (9) Hnd 15,14 . (10) Hnd 15,15 . (11) Hnd 22,3 .

Hnd 15,16 - Hnd 15,16 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16meta tauta anastrepsô kai anoikodomèsô tèn skènèn dauid tèn peptôkuian, kai ta kateskammena autès anoikodomèsô kai anorthôsô autèn,  16 post haec revertar et aedificabo tabernaculum David quod decidit et diruta eius reaedificabo et erigam illud   16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.    [16] Daarna* zal Ik terugkeren en de ingestorte tent van David herbouwen; wat omver ligt zal Ik herbouwen en weer overeind zetten,   [16] “Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen,   16 ‘daarna zal ik terugkeren en opbouwen de vervallen tent van David; al wat daarvan ondersteboven is gekeerd zal ik opbouwen, en ik zal haar rechtzetten,  16. Après cela je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée , je relèverai ses ruines et je la redresserai,  

King James Bible . [16] After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up:
Luther-Bibel . 16 »Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen, und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten,

Tekstuitleg van Hnd 15,16 .

1. - 2. meta (+ x +) tauta (letterlijk : na dat ; daarna : eerst aanwijzend voornaamwoord daar < dat en dan het 'voor'zetsel) . Verwijzing : tauta (die 'dingen') , zie Mt 1,20 . In dertig verzen in het N.T. . Mc (1) . Lc (5) . Joh (8) . Hnd (4) . ... Opb (9) . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 7,7 . (2) Hnd 13,20 . (3) Hnd 15,16 . (4) Hnd 18,1 .

Hnd 15,17 - Hnd 15,17 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17opôs an ekzètèsôsin oi kataloipoi tôn anthrôpôn ton kurion, kai panta ta ethnè ef ous epikeklètai to onoma mou ep autous, legei kurios poiôn tauta   17 ut requirant ceteri hominum Dominum et omnes gentes super quas invocatum est nomen meum dicit Dominus faciens haec  17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.     [17] opdat de mensen die zijn overgebleven op zoek gaan naar de Heer en ook de heidenen, over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die daaraan   [17] zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.”  17 opdat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken,– ook alle heidenvolkeren over wie mijn naam is uitgeroepen!, zegt de Heer die dit alles doet  17. afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations qui ont été consacrées à mon Nom, dit le Seigneur qui fait  

King James Bible . [17] That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things.
Luther-Bibel . 17 damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr,

Tekstuitleg van Hnd 15,17 .

Hnd 15,18 - Hnd 15,18 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18gnôsta ap aiônos.   18 notum a saeculo est Domino opus suum  18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.     [18] van oudsher bekendheid geeft.     18 dat van eeuwig af bekend is’;   18. connaître ces choses depuis des siècles. 

King James Bible . [18] Known unto God are all his works from the beginning of the world.
Luther-Bibel . 18 der tut, was von alters her bekannt ist.«

Tekstuitleg van Hnd 15,18 .

Hnd 15,19 - Hnd 15,19 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19dio egô krinô mè parenochlein tois apo tôn ethnôn epistrefousin epi ton theon,  19 propter quod ego iudico non inquietari eos qui ex gentibus convertuntur ad Deum  19 Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere;     [19] Daarom ben ik van oordeel dat we de heidenen die zich tot God bekeren, geen onnodige last moeten opleggen,  [19] Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen,  19 daarom ben ik van oordeel dat we het voor hen die zich uit de heidenvolkeren keren tot God niet te moeilijk moeten maken,  19. « C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se convertissent à Dieu. 

King James Bible . [19] Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God:
Luther-Bibel . 19 Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache,

Tekstuitleg van Hnd 15,19 .

Hnd 15,20 - Hnd 15,20 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20alla episteilai autois tou apechesthai tôn alisgèmatôn tôn eidôlôn kai tès porneias kai tou pniktou kai tou aimatos:  20 sed scribere ad eos ut abstineant se a contaminationibus simulacrorum et fornicatione et suffocatis et sanguine  20 Maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van de dingen, die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed.     [20] maar hun moeten schrijven dat ze zich onthouden* van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees, en bloed.   [20] maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf.   20 maar aan hen moeten schrijven dat ze zich moeten onthouden van de verontreinigingen door de afgoden, van de ontucht, van wat verstikt is en van het bloed;  20. Qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les idoles, des unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang. 

King James Bible . [20] But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood.
Luther-Bibel . 20 sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut.

Tekstuitleg van Hnd 15,20 .

Hnd 15,21 - Hnd 15,21 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21môusès gar ek geneôn archaiôn kata polin tous kèrussontas auton echei en tais sunagôgais kata pan sabbaton anaginôskomenos.   21 Moses enim a temporibus antiquis habet in singulis civitatibus qui eum praedicent in synagogis ubi per omne sabbatum legitur   21 Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad, die hem prediken, en hij wordt op elken sabbat in de synagogen gelezen.     [21] Want* van oudsher heeft Mozes in elke stad zijn verkondigers, omdat hij iedere sabbat in de synagoge wordt voorgelezen.’  [21] In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen voorgelezen.’  21 want sinds generaties van het begin heeft Mozes er in elke stad die hem prediken: in de synagogen wordt hij elke sabbat voorgelezen!  21. Car depuis les temps anciens Moïse a dans chaque ville ses prédicateurs, qui le lisent dans les synagogues tous les jours de sabbat. »  

King James Bible . [21] For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.
Luther-Bibel . 21 Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird alle Sabbattage in den Synagogen gelesen.

Tekstuitleg van Hnd 15,21 .

Hnd 15,22 - Hnd 15,22 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22tote edoxe tois apostolois kai tois presbuterois sun olè tè ekklèsia eklexamenous andras ex autôn pempsai eis antiocheian sun tô paulô kai barnaba, ioudan ton kaloumenon barsabban kai silan, andras ègoumenous en tois adelfois,   22 tunc placuit apostolis et senioribus cum omni ecclesia eligere viros ex eis et mittere Antiochiam cum Paulo et Barnaba Iudam qui cognominatur Barsabban et Silam viros primos in fratribus  22 Toen heeft het den apostelen en den ouderlingen, met de gehele Gemeente, goed gedacht, enige mannen uit zich te verkiezen, en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië: namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen, die voorgangers waren onder de broeders.  Deze besloten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaald Barsabbas en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven:   [22] Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas*, ook Barsabbas geheten, en Silas*, twee leidende figuren uit de gemeente.  [22] Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente: Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en Silas.  22 ¶ Dan dunkt het de apostelen en de oudsten samen met heel de vergadering goed om uit hun midden uitgelezen mannen samen met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas die Barsabas wordt genoemd, en Silas,– leidinggevende mannen onder de broeders.   22. Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabbas, et Silas, hommes considérés parmi les frères.  

King James Bible . [22] Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; namely, Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:
Luther-Bibel . 22 Und die Apostel und Ältesten beschlossen samt der ganzen Gemeinde, aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern.

Tekstuitleg van Hnd 15,22 . Dit vers Hnd 15,22 telt X woorden en X letters . De getalwaarde van Hnd 15,22 is X .

11. ekklèsia (kerk, gemeente, gemeenschap) . Verwijzing : kaleô (roepen) , zie Gal 5,13 . In vierentachtig verzen in de bijbel . In eenenvijftig verzen in het O.T. . In drieëndertig verzen in het N.T. . Mt (1) . Hond (6) : (1) Hnd 7,38 . (2) Hnd 9,31 . (3) Hnd 11,26 . (4) Hnd 15,22 . (5) Hnd 19,32 . (6) Hnd 19,39 . Brieven (26) .

Hnd 15,23 - Hnd 15,23 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23grapsantes dia cheiros autôn, oi apostoloi kai oi presbuteroi adelfoi tois kata tèn antiocheian kai surian kai kilikian adelfois tois ex ethnôn chairein.  23 scribentes per manus eorum apostoli et seniores fratres his qui sunt Antiochiae et Syriae et Ciliciae fratribus ex gentibus salutem  23 En zij schreven door hen dit navolgende: De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders wensen den broederen uit de heidenen, die in Antiochië, en Syrië, en Cilicië zijn, zaligheid.   "De apostelen en de oudsten zenden hun broederlijke groet aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Sicilië.  [23] Men gaf hun deze brief mee: ‘De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië*.   [23] Men gaf hun een brief mee met de volgende inhoud: ‘Van de apostelen en de oudsten. Aan hun broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië die uit de heidense volken afkomstig zijn: gegroet!   23 Door hun hand schrijven zij: de apostelen en de oudsten als broeders aan de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië: gegroet!–   23. Ils leur remirent la lettre suivante : « Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut !  

King James Bible . [23] And they wrote letters by them after this manner; The apostles and elders and brethren send greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:
Luther-Bibel . 23 Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend: Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien.

Tekstuitleg van Hnd 15,23 .

Hnd 15,24 - Hnd 15,24 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24epeidè èkousamen oti tines ex èmôn [exelthontes] etaraxan umas logois anaskeuazontes tas psuchas umôn, ois ou diesteilametha,  24 quoniam audivimus quia quidam ex nobis exeuntes turbaverunt vos verbis evertentes animas vestras quibus non mandavimus  24 Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;.  Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwarring hebben gebracht en uw gemoederen hebben verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen,  [24] Wij hebben vernomen dat enkelen, uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.   [24] Wij hebben vernomen dat enkelen van ons u een bezoek hebben gebracht – zonder dat wij hun dat hadden opgedragen – en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting.   24 daar wij horen dat sommigen uit ons midden u met woorden in de war brengen en uw zielen verontrusten,– en wij hebben hun niets opgedragen!,  24. Ayant appris que, sans mandat de notre part, certaines gens venus de chez nous ont, par leurs propos, jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits, 

King James Bible . [24] Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, Ye must be circumcised, and keep the law: to whom we gave no such commandment:
Luther-Bibel . 24 Weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irregemacht und eure Seelen verwirrt haben,

Tekstuitleg van Hnd 15,24 .

Hnd 15,25 - Hnd 15,25 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25edoxen èmin genomenois omothumadon eklexamenois andras pempsai pros umas sun tois agapètois èmôn barnaba kai paulô, 25 placuit nobis collectis in unum eligere viros et mittere ad vos cum carissimis nostris Barnaba et Paulo   25 Zo heeft het ons eendrachtelijk te zamen zijnde, goed gedacht, enige mannen te verkiezen, en tot u te zenden, met onze geliefden, Barnabas en Paulus.   hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen, in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen   [25] Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,  [25] Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus,  25 zijn wij het eens geworden en dunkt het ons goed uitgelezen mannen naar u toe te sturen samen met onze geliefden Barnabas en Paulus,   25. nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul,  

King James Bible . [25] It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul,
Luther-Bibel . 25 so haben wir, einmütig versammelt, beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unsern geliebten Brüdern Barnabas und Paulus,

Tekstuitleg van Hnd 15,25 .

4. homothumadon (gelijkgezind) . Verwijzing : homothumadon (eensgezind , gelijkgezind) , zie Hnd 1,14 . homoios : gelijkend . thumos : opwelling , hardstocht . Bijwoord . In veertig verzen in de bijbel . In negenentwintig verzen in het O.T. . In elf verzen in het N.T. . In tien verzen in Hnd . In één vers in Rom . (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,46 . (3) Hnd 4,24 . (4) Hnd 5,12 . (5) Hnd 7,57 . (6) Hnd 8,6 . (7) Hnd 12,20 . (8) Hnd 15,25 . (9) Hnd 18,12 . (10) Hnd 19,29 .

Hnd 15,26 - Hnd 15,26 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26anthrôpois paradedôkosi tas psuchas autôn uper tou onomatos tou kuriou èmôn ièsou christou.   26 hominibus qui tradiderunt animas suas pro nomine Domini nostri Iesu Christi   26 Mensen, die hun zielen overgegeven hebben voor den Naam van onzen Heere Jezus Christus.   die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus.   [26] die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.   [26] mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus.   26 mensen die hun zielen hebben prijsgegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus;  26. ces hommes qui ont voué leur vie au nom de notre Seigneur Jésus Christ.  

King James Bible . [26] Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.
Luther-Bibel . 26 Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Tekstuitleg van Hnd 15,26 .

Hnd 15,27 - Hnd 15,27 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27apestalkamen oun ioudan kai silan, kai autous dia logou apaggellontas ta auta.   27 misimus ergo Iudam et Silam qui et ipsi vobis verbis referent eadem   27 Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met den mond hetzelfde zullen verkondigen.   Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd die ook mondeling hetzelfde zullen overbrengen.   [27] Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd; zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.  [27] We hebben Judas en Silas afgevaardigd, en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten.  27 dus hebben wij Judas en Silas uitgezonden, die ook in gesproken woord hetzelfde zullen verkondigen,  27. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettront de vive voix le même message. 

King James Bible . [27] We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell you the same things by mouth.
Luther-Bibel . 27 So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden.

Tekstuitleg van Hnd 15,27 .

Hnd 15,28 - Hnd 15,28 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28edoxen gar tô pneumati tô agiô kai èmin mèden pleon epitithesthai umin baros plèn toutôn tôn epanagkes,   28 visum est enim Spiritui Sancto et nobis nihil ultra inponere vobis oneris quam haec necessario  28 Want het heeft den Heiligen Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerderen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:   De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan het strikt noodzakelijke:   [28] De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is:  [28] In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is:   28 namelijk dat het de heilige Geest en ons goeddunkt u geen zwaardere last op te leggen dan noodzakelijkerwijs dit:  28. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables :  

King James Bible . [28] For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;
Luther-Bibel . 28 Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge:

Tekstuitleg van Hnd 15,28 .

Hnd 15,29 - Hnd 15,29 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling 6de (zesde) paaszondag C  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29apechesthai eidôlothutôn kai aimatos kai pniktôn kai porneias: ex ôn diatèrountes eautous eu praxete. errôsthe.   29 ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum et sanguine suffocato et fornicatione a quibus custodientes vos bene agetis valete  29 Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel.  namelijk u te onthouden van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van verstikt vlees en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel!"   [29] u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht. Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’ [29] onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’ 29 u verre houden van afgodenoffers, bloed, verstikte dieren en ontucht; als ge u daarvoor in acht neemt handelt ge goed; vaart wel!  29. vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. »  

King James Bible . [29] That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.
Luther-Bibel . 29 dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl!

Tekstuitleg van Hnd 15,29 .

Hnd 15,30 - Hnd 15,30 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30oi men oun apoluthentes katèlthon eis antiocheian, kai sunagagontes to plèthos epedôkan tèn epistolèn:   30 illi igitur dimissi descenderunt Antiochiam et congregata multitudine tradiderunt epistulam  30 Dezen dan, hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië; en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij den brief over.     [30] Zij namen afscheid en reisden naar Antiochië; daar riepen zij de gemeente bijeen en overhandigden de brief. [30] Ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochië, en nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief.   30 Men maakt zich van hen los en zij komen naar Antiochië; zij brengen de menigte samen en geven de brief.   30. Prenant congé donc, les délégués descendirent à Antioche, où ils réunirent l'assemblée et remirent la lettre. 

King James Bible . [30] So when they were dismissed, they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle:
Luther-Bibel . 30 Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief.

Tekstuitleg van Hnd 15,30 .

11. nom. + acc. onz. enk. plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in het N.T. : plèthos (menigte, veelheid) . Taalgebruik in Hnd : plèthos (menigte, veelheid) . Hnd (12) : (1) Hnd 2,6 . (2) Hnd 5,16 . (3) Hnd 6,2 . (4) Hnd 14,1 . (5) Hnd 14,4 . (6) Hnd 15,12 . (7) Hnd 15,30 . (8) Hnd 17,4 . (9) Hnd 21,36 . (10) Hnd 23,7 . (11) Hnd 25,24 . (12) Hnd 28,3 . Een vorm van plèthos (menigte, veelheid) in Hnd in 17 verzen : 12 + 5 : (1) Hnd 4,32 . (2) Hnd 5,14 . (3) Hnd 6,5 . (4) Hnd 19,9 . (5) Hnd 21,22 .

Hnd 15,31 - Hnd 15,31 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31anagnontes de echarèsan epi tè paraklèsei.  31 quam cum legissent gavisi sunt super consolatione  31 En zij, dien gelezen hebbende, verblijdden zich over de vertroosting.     [31] Toen zij die gelezen hadden, waren ze verheugd over de bemoedigende inhoud.   [31] Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud.  31 Ze lezen die voor en zijn verheugd over de bemoediging.   31. Lecture en fut faite, et l'on se réjouit de l'encouragement qu'elle apportait.  

King James Bible . [31] Which when they had read, they rejoiced for the consolation.
Luther-Bibel . 31 Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh.

Tekstuitleg van Hnd 15,31 .

Hnd 15,32 - Hnd 15,32 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32ioudas te kai silas, kai autoi profètai ontes, dia logou pollou parekalesan tous adelfous kai epestèrixan:   32 Iudas autem et Silas et ipsi cum essent prophetae verbo plurimo consolati sunt fratres et confirmaverunt  32 Judas nu en Silas, die ook zelven profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden, en versterkten hen.    [32] Judas en Silas, die ook profeten waren, spraken langdurig met de broeders om hen te bemoedigen en te sterken.   [32] Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten.  32 Judas en Silas, die ook profeten zijn, bemoedigen de broeders door veel gesproken woord, en versterken hen.  32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent les frères et les affermirent par un long discours. 

King James Bible . [32] And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed them.
Luther-Bibel . 32 Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie.

Tekstuitleg van Hnd 15,32 .

7. Silas (Silas) . Verwijzing : Silas (Silas) , zie Hnd 15,32 .
- Nominatief enkelvoud . In vier verzen in de bijbel : (1) Hnd 15,32 . Judas en Barnabas werden mede-afgezanten van de kerk van Jeruzalem naar Antiochië na het eerste oecumenische concilie te Jerualem en zij bemoedigden de gemeente van Antiochië . (2) Hnd 16,25 . Paulus en Silas zaten in de gevangenis van Filippi . (3) Hnd 17,14 . Silas en Timoteüs bleven in Berea terwijl Paulus de wijk neemt naar Athene . (4) Hnd 18,5 . Silas en Timoteüs voegden zich in Korinte terug bij Paulus .
- Accusatief enkelvoud . In zes verzen in de bijbel : (1) Hnd 15,22 . Judas en Barnabas werden mede-afgezanten van de kerk van Jeruzalem naar Antiochië na het eerste oecumenische concilie te Jerualem . (2) Hnd 15,27 . Judas en Silas moesten in de gemeente van Antiochië mondelinge toelichting geven bij de brief met de besluiten van het concilie van Jeruzalem . (3) Hnd 15,40 . Na de breuk met Barnabas werd Paulus en Silas voor een twee zendingsreis gezonden . (4) Hnd 16,19 . In Filippi werd Paulus en Silas gevangen gezet . (5) Hnd 17,10 . Paulus en Silas vertrokken uit Tessalonica naar Berea . (6) Hnd 17,15 . Silas en Timoteüs die in Berea waren gebleven , het verzoen van Paulus uit Athene om hem te vervoegen .

Hnd 15,33 - Hnd 15,33 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33poièsantes de chronon apeluthèsan met eirènès apo tôn adelfôn pros tous aposteilantas autous.  33 facto autem ibi tempore dimissi sunt cum pace a fratribus ad eos qui miserant illos  33 En als zij daar een tijd lang vertoefd hadden, lieten hen de broeders wederom gaan met vrede, tot de apostelen.     [33] Toen ze daar enige tijd hadden doorgebracht, lieten de broeders hen teruggaan met een vredesgroet voor degenen die hen hadden afgevaardigd.*  [33] Ze brachten enige tijd in Antiochië door en werden toen met een vredeswens door de gelovigen teruggezonden naar degenen die hen hadden afgevaardigd.*   33 Ze doen dat een tijd en maken zich dan van hen los met een vredegroet van de broeders aan wie hen hebben uitgezonden. 33. Au bout de quelque temps, les frères les renvoyèrent avec des souhaits de paix vers ceux qui les avaient députés. 

King James Bible . [33] And after they had tarried there a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles.
Luther-Bibel . 33 Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten.

Tekstuitleg van Hnd 15,33 .

Hnd 15,34 - Hnd 15,34 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
34paulos  34 […]  34 Maar het dacht Silas goed aldaar te blijven.         34 Silas besluit bij hen te blijven.    

King James Bible . [34] Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hnd 15,34 .

Hnd 15,35 - Hnd 15,35 : Conflict over de besnijdenis ; bijeenkomst te Jeruzalem . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,1-35 -- Hnd 15,1 - Hnd 15,2 - Hnd 15,3 - Hnd 15,4 - Hnd 15,5 - Hnd 15,6 - Hnd 15,7 - Hnd 15,8 - Hnd 15,9 - Hnd 15,10 - Hnd 15,11 - Hnd 15,12 - Hnd 15,13 - Hnd 15,14 - Hnd 15,15 - Hnd 15,16 - Hnd 15,17 - Hnd 15,18 - Hnd 15,19 - Hnd 15,20 - Hnd 15,21 - Hnd 15,22 - Hnd 15,23 - Hnd 15,24 - Hnd 15,25 - Hnd 15,26 - Hnd 15,27 - Hnd 15,28 - Hnd 15,29 - Hnd 15,30 - Hnd 15,31 - Hnd 15,32 - Hnd 15,33 - Hnd 15,34 - Hnd 15,35
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
35paulos de kai barnabas dietribon en antiocheia didaskontes kai euaggelizomenoi meta kai eterôn pollôn ton logon tou kuriou. 35 Paulus autem et Barnabas demorabantur Antiochiae docentes et evangelizantes cum aliis pluribus verbum Domini   35 En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen, het Woord des Heeren.     [35] Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochië; ze gaven er onderricht en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer.  [35] Paulus en Barnabas bleven in Antiochië, waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden.   35 Maar Paulus en Barnabas blijven in Antiochië, onderrichtend en ook met vele anderen verkondigend het woord van de Heer.   34. 35. Paul et Barnabé toutefois demeurèrent à Antioche où, avec beaucoup d'autres, ils enseignaient et annonçaient la Bonne Nouvelle, la parole du Seigneur. Paul se sépare de Barnabé et s'adjoint Silas. 

King James Bible . [35] Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.
Luther-Bibel . 35 Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen andern das Wort des Herrn.

Tekstuitleg van Hnd 15,35 .

16. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

15. - 18. ton logon tou kuriou (het woord van de Heer) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . In het N.T. enkel in Hnd : (1) Hnd 8,25 . (2) Hnd 13,48 . (3) Hnd 15,35 . (4) Hnd 15,36 . (5) Hnd 16,32 . (6) Hnd 19,10 .

Hnd 15,36-41 . Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41

Hnd 15,36 - Hnd 15,36 : Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
36meta de tinas èmeras eipen pros barnaban paulos, epistrepsantes dè episkepsômetha tous adelfous kata polin pasan en ais katèggeilamen ton logon tou kuriou, pôs echousin.   36 post aliquot autem dies dixit ad Barnaban Paulus revertentes visitemus fratres per universas civitates in quibus praedicavimus verbum Domini quomodo se habeant  36 En na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas: Laat ons nu wederkeren, en bezoeken onze broeders in elke stad, in welke wij het Woord des Heeren verkondigd hebben, hoe zij het hebben.    [36] Enkele dagen later zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we eens teruggaan naar alle steden waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het met de broeders gaat.’   [36] Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’ 36 ¶ Na enkele dagen zegt Paulus tot Barnabas: laten we eens terugkeren en in elke stad waarin wij het woord van de Heer verkondigd hebben naar de broeders omzien, hoe ze het hebben!  36. Quelque temps après, Paul dit à Barnabé : « Retournons donc visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » 

King James Bible . [36] And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do.
Luther-Bibel . 36 Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unsern Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht.

Tekstuitleg van Hnd 15,36 .

16. acc. vr. enk. pasan van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in het N.T. : pas (ieder, elk, alles) . Taalgebruik in Lc : pas (ieder, elk, alles) . Hebr. kol . kl (al) . Taalgebruik in Tenakh : kl (al) . Lat. omnis . Fr. tout . Ned. elk , ieder . Hnd (8) : (1) Hnd 2,17 . (2) Hnd 5,21 . (3) Hnd 5,42 . (4) Hnd 7,14 . (5) Hnd 15,36 . (6) Hnd 17,17 . (7) Hnd 20,27 . (8) Hnd 26,20 .

  pas (al) bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
9 acc. vr. enk. pasan  380  329  51  26  13  14 

21. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

20. - 23. ton logon tou kuriou (het woord van de Heer) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . In het N.T. enkel in Hnd : (1) Hnd 8,25 . (2) Hnd 13,48 . (3) Hnd 15,35 . (4) Hnd 15,36 . (5) Hnd 16,32 . (6) Hnd 19,10 .

Hnd 15,37 - Hnd 15,37 : Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
37barnabas de ebouleto sumparalabein kai ton iôannèn ton kaloumenon markon:   37 Barnabas autem volebat secum adsumere et Iohannem qui cognominatur Marcus  37 En Barnabas ried, dat zij Johannes, die genaamd is Markus, zouden medenemen.    [37] Barnabas wilde ook Johannes meenemen, die Marcus heet.  [37] Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen,  37 Barnabas’ wil is het geweest om ook Johannes die Marcus genoemd wordt mee te nemen.  37. Mais Barnabé voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc ; 

King James Bible . [37] And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.
Luther-Bibel . 37 Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnähmen.

Tekstuitleg van Hnd 15,37 .

Hnd 15,38 - Hnd 15,38 : Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
38paulos de èxiou ton apostanta ap autôn apo pamfulias kai mè sunelthonta autois eis to ergon mè sumparalambanein touton. 38 Paulus autem rogabat eum qui discessisset ab eis a Pamphilia et non isset cum eis in opus non debere recipi eum  38 Maar Paulus achtte billijk, dat men dien niet zoude medenemen, die van Pamfylië af van hen was afgeweken, en met hen niet was gegaan tot het werk.     [38] Maar Paulus vond het beter hem niet mee te nemen, omdat hij hen al in Pamfilië had verlaten en niet met hen aan het werk was gegaan.  [38] maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk.   38 Maar Paulus is van mening geweest dat ze niet iemand moesten meenemen die vanaf Pamfilië afstand van hen had gehouden en niet met hen meeging naar het werk.   38. Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. 

King James Bible . [38] But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.
Luther-Bibel . 38 Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war.

Tekstuitleg van Hnd 15,38 .

Hnd 15,39 - Hnd 15,39 : Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
39egeneto de paroxusmos ôste apochôristhènai autous ap allèlôn, ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eis kupron.   facta est autem dissensio ita ut discederent ab invicem et Barnabas adsumpto Marco navigaret Cyprum  39 Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte;     [39] Het meningsverschil liep zo hoog op, dat zij uit elkaar gingen. Barnabas nam Marcus mee en voer naar Cyprus.   [39] Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok.   39 Het geschiedt: er ontstaat zo’n verbittering dat zij van elkaar verwijderd raken en Barnabas Marcus bij zich neemt om met hem naar Cyprus te varen.  39. On s'échauffa, et l'on finit par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre.  

King James Bible . [39] And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;
Luther-Bibel . 39 Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern.

Tekstuitleg van Hnd 15,39 .

Hnd 15,40 - Hnd 15,40 : Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
40paulos de epilexamenos silan exèlthen paradotheis tè chariti tou kuriou upo tôn adelfôn,  40 Paulus vero electo Sila profectus est traditus gratiae Domini a fratribus  40 Maar Paulus verkoos Silas, en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde.    [40] Maar Paulus liet zijn keuze vallen op Silas en vertrok, door de broeders toevertrouwd aan de gunst van de Heer.   [40] Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd.  40 Paulus verkiest Silas en vertrekt ook, nadat hij door de broeders is overgegeven aan de genade van de Heer.  40. De son côté, Paul fit choix de Silas et partit, après avoir été confié par les frères à la grâce de Dieu.  

King James Bible . [40] And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.
Luther-Bibel . 40 Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen.

Tekstuitleg van Hnd 15,40 .

Hnd 15,41 - Hnd 15,41 : Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen . - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 15 -- Hnd 15,36-41 -- Hnd 15,36 - Hnd 15,37 - Hnd 15,38 - Hnd 15,39 - Hnd 15,40 - Hnd 15,41
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
41dièrcheto de tèn surian kai [tèn] kilikian epistèrizôn tas ekklèsias.   41 perambulabat autem Syriam et Ciliciam confirmans ecclesias   41 En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de Gemeenten    [41] Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten sterkte.   [41] Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde.   41 Hij is Syrië en Cilicië doorgetrokken en heeft daar de vergaderingen versterkt.   41. Il traversa la Syrie et la Cilicie, où il affermit les Églises. 

King James Bible . [41] And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.
Luther-Bibel . 41 Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden.

Tekstuitleg van Hnd 15,41 .