HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN HOOFDSTUK 18 - Hnd 18 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) --
Hnd 18 -
- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,18-23 -- Hnd 18,24-28 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht van Handelingen van de apostelen :
Hnd 1
, Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,
Uitleg per pericope - Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,18-23 -- Hnd 18,24-28 -
- Hnd 18,1-17 : In Korinte .
- Hnd 18,18-23 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië .
- Hnd 18,24-28 : Apollos in Efeze en Achaje .
Uitleg vers per vers : Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 - Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 - Hnd 18,24 - Hnd 18,25 - Hnd 18,26 - Hnd 18,27 - Hnd 18,28 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok), fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Hnd 18,1-17 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -

Hnd 18,1 - Hnd 18,1 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1meta tauta chôristheis ek tôn athènôn èlthen eis korinthon.  1 post haec egressus ab Athenis venit Corinthum  1 En na dezen scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe;   
[1] Hierna verliet hij Athene en ging hij naar Korinte*.  
[1] Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte.  1 ¶ Na dit alles gaat Paulus weg uit Athene en komt hij aan in Korinte.  1. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe. 

King James Bible . [1] After these things Paul departed from Athens, and came to Corinth;
Luther-Bibel . 1 Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth

Tekstuitleg van Hnd 18,1 .

1. - 2. meta (+ x +) tauta (letterlijk : na dat ; daarna : eerst aanwijzend voornaamwoord daar < dat en dan het 'voor'zetsel) . Verwijzing : tauta (die 'dingen') , zie Mt 1,20 . In dertig verzen in het N.T. . Mc (1) . Lc (5) . Joh (8) . Hnd (4) . ... Opb (9) . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 7,7 . (2) Hnd 13,20 . (3) Hnd 15,16 . (4) Hnd 18,1 .

Hnd 18,2 - Hnd 18,2 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2kai eurôn tina ioudaion onomati akulan, pontikon tô genei, prosfatôs elèluthota apo tès italias kai priskillan gunaika autou dia to diatetachenai klaudion chôrizesthai pantas tous ioudaious apo tès rômès, prosèlthen autois,   2 et inveniens quendam Iudaeum nomine Aquilam Ponticum genere qui nuper venerat ab Italia et Priscillam uxorem eius eo quod praecepisset Claudius discedere omnes Iudaeos a Roma accessit ad eos  2 En vond een zekeren Jood, met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, (omdat Claudius bevolen had, dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden), en hij ging tot hen;    [2] Daar ontmoette hij Aquila*, een uit Pontus afkomstige Jood, die kort tevoren met zijn vrouw Priscilla* uit Italië was gekomen, omdat Claudius* had verordend dat alle Joden Rome moesten verlaten*. Hij kwam bij hen,  [2] Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek,  2 Hij vindt er iemand, een Judeeër met de naam Aquila, van geboorte uit Pontus, onlangs aangekomen uit Italië, met Priscilla, zijn vrouw,– omdat Claudius heeft geboden dat alle Judeeërs weg moeten uit Rome. Hij komt bij hen,  2. Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de Claude qui ordonnait à tous les Juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux, 

King James Bible . [2] And found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla; (because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome:) and came unto them.
Luther-Bibel . 2 und fand einen Juden mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig; der war mit seiner Frau Priszilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Klaudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus.

Tekstuitleg van Hnd 18,2 .

Hnd 18,3 - Hnd 18,3 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3kai dia to omotechnon einai emenen par autois kai èrgazeto: èsan gar skènopoioi tè technè.   3 et quia eiusdem erat artis manebat apud eos et operabatur erat autem scenofactoriae artis  3 En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen, en wrocht; want zij waren tentenmakers van handwerk.     [3] en omdat zij hetzelfde vak hadden bleef hij bij hen wonen en werken; ze waren namelijk leerbewerker van hun vak.  [3] en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen werken.  3 en omdat ze van hetzelfde vak zijn blijft hij bij hen en zijn ze gaan samenwerken. Want ze zijn tentenmakers van hun vak.   3. et, comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état fabricants de tentes. 

King James Bible . [3] And because he was of the same craft, he abode with them, and wrought: for by their occupation they were tentmakers.
Luther-Bibel . 3 Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen; sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher.

Tekstuitleg van Hnd 18,3 .

Hnd 18,4 - Hnd 18,4 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4dielegeto de en tè sunagôgè kata pan sabbaton, epeithen te ioudaious kai ellènas.  4 […]  4 En hij handelde op elken sabbat in de synagoge, en bewoog tot het geloof Joden en Grieken.    [4] Iedere sabbat sprak hij in de synagoge en probeerde hij Joden en Grieken te overtuigen.   [4] Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen.   4 Elke sabbat is hij in de synagoge gesprekken gaan voeren en heeft hij getracht Judeeërs en Hellenen te overtuigen.  4. Chaque sabbat, il discourait à la synagogue et s'efforçait de persuader Juifs et Grecs. 

King James Bible . [4] And he reasoned in the synagogue every sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks.
Luther-Bibel . 4 Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen.

Tekstuitleg van Hnd 18,4 .

Hnd 18,5 - Hnd 18,5 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5ôs de katèlthon apo tès makedonias o te silas kai o timotheos, suneicheto tô logô o paulos, diamarturomenos tois ioudaiois einai ton christon, ièsoun. 5 cum venissent autem de Macedonia Silas et Timotheus instabat verbo Paulus testificans Iudaeis esse Christum Iesum  5 En als Silas en Timotheüs van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door den Geest gedrongen, betuigende den Joden, dat Jezus is de Christus.    [5] Toen Silas en Timoteüs uit Macedonië waren aangekomen, wijdde Paulus zich geheel aan de verkondiging, om tegenover de Joden te getuigen dat Jezus de Messias* is.  [5] Nadat Silas en Timoteüs uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de messias is.   5 Zodra en Silas en Timoteüs uit Macedonië aankomen, heeft Paulus zich bij de woordverkondiging gehouden, bij de Judeeërs ervan getuigend dat Jezus de Christus is.  5. Quand Silas et Timothée furent arrivés de Macédoine, Paul se consacra tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. 

King James Bible . [5] And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ.
Luther-Bibel . 5 Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist.

Tekstuitleg van Hnd 18,5 .

12. Timotheos (Timoteüs) , zie Hnd 16,1 . Bijbel (20) . O.T. (8) . N.T. (12) . Hnd (4) . Brieven (8) . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 16,1 . (2) Hnd 17,14 . (3) Hnd 18,5 . (4) Hnd 20,4 . Timoteüs was een leerling in Lystra . Hij was de zoon van een gelovige Joodse moeder en een Griekse vader . Hij stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium . Paulus , vergezeld van Silas , ontmoette Timoteüs bij zijn tweede zendingsreis (Hnd 16,1) . Hij liet hem besnijden . Hij werd een zendingsgenoot van Paulus . Tijdens die tweede zendingsreis van Paulus stuurden de gelovigen van Berea Paulus naar Athene terwijl Silas en Timoteüs in Berea bleven (Hnd 17,14) . Silas en Timoteüs komen Paulus vervoegen in Korinte (na zijn vertrek uit Athene) (Hnd 18,5) . Timoteüs was één van de zeven begeleiders van Paulus naar Griekenland via Macedonië (Hnd 20,4) . In twee brieven wordt Timoteüs door Paulus aangehaald . Van zes brieven is Timoteüs medeauteur .

18. diamarturomenos (getuigend) . Verwijzing : martureô (getuigen) , zie Joh 1,7 . (martus - mart-elaar) . Passief participium nominatief mannelijk enkelvoud van het werkwoord diamarturomai (getuigen) . In vijf verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In vier verzen in het N.T. : (1) Hnd 18,5 . (2) Hnd 20,21 . (3) Hnd 28,23 . (4) 2 Tim 2,14 .

Hnd 18,6 - Hnd 18,6 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6antitassomenôn de autôn kai blasfèmountôn ektinaxamenos ta imatia eipen pros autous, to aima umôn epi tèn kefalèn umôn: katharos egô: apo tou nun eis ta ethnè poreusomai.   6 contradicentibus autem eis et blasphemantibus excutiens vestimenta dixit ad eos sanguis vester super caput vestrum mundus ego ex hoc ad gentes vadam  6 Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heengaan.    [6] Maar gezien hun tegenstand en godslasterlijke taal schudde* hij het stof van zijn kleren en zei tegen hen: ‘Uw bloed kome neer op uw eigen hoofd; ik heb er geen schuld aan; van nu af aan ga ik naar de heidenen.’   [6] Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei: ‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’   6 Maar omdat zij ‘tegen’ blijven en lasteren, schudt hij zijn kleren uit en zegt tot hen: uw eigen bloed op uw eigen hoofd!– ik ben er rein van en zal van nu af naar de heidenen gaan!  6. Mais devant leur opposition et leurs paroles blasphématoires, il secoua ses vêtements et leur dit : « Que votre sang retombe sur votre tête ! Pour moi, je suis pur, et désormais c'est aux païens que j'irai. » 

King James Bible . [6] And when they opposed themselves, and blasphemed, he shook his raiment, and said unto them, Your blood be upon your own heads; I am clean: from henceforth I will go unto the Gentiles.
Luther-Bibel . 6 Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt; ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden.

Tekstuitleg van Hnd 18,6 .

Hnd 18,7 - Hnd 18,7 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7kai metabas ekeithen eisèlthen eis oikian tinos onomati titiou ioustou sebomenou ton theon, ou è oikia èn sunomorousa tè sunagôgè.  7 et migrans inde intravit in domum cuiusdam nomine Titi Iusti colentis Deum cuius domus erat coniuncta synagogae  7 En vandaar gegaan zijnde, kwam hij in het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge.    [7] Hij ging van de synagoge naar het huis ernaast, waar een zekere Titius Justus woonde, een godvrezende*.   [7] Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond.  7 ¶ Hij loopt daarvandaan weg en komt het huis binnen van iemand met de naam Titius Justus, een vereerder van God wiens huis grenst aan de synagoge.  7. Alors, se retirant de là, Paul se rendit chez un certain Justus, homme adorant Dieu, dont la maison était contiguè à la synagogue. 

King James Bible . [7] And he departed thence, and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue.
Luther-Bibel . 7 Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen; dessen Haus war neben der Synagoge.

Tekstuitleg van Hnd 18,7 .

Hnd 18,8 - Hnd 18,8 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8krispos de o archisunagôgos episteusen tô kuriô sun olô tô oikô autou, kai polloi tôn korinthiôn akouontes episteuon kai ebaptizonto.  8 Crispus autem archisynagogus credidit Domino cum omni domo sua et multi Corinthiorum audientes credebant et baptizabantur  8 En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den Heere met geheel zijn huis; en velen van de Korinthiërs, hem horende, geloofden, en werden gedoopt.    [8] De synagogebestuurder Crispus* kwam met al zijn huisgenoten tot geloof in de Heer. Veel Korintiërs die hem hoorden geloofden eveneens en lieten zich dopen.  [8] Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen.   8 De synagoge–overste Crispus echter komt met heel zijn huis tot geloof in de Heer, en velen van de Korintiërs die hem horen, zijn tot geloof gekomen en hebben zich laten dopen.  8. Crispus, le chef de synagogue, crut au Seigneur avec tous les siens. Beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul embrassaient également la foi et se faisaient baptiser. 

King James Bible . [8] And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house; and many of the Corinthians hearing believed, and were baptized.
Luther-Bibel . 8 Krispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.

Tekstuitleg van Hnd 18,8 .

17. akouontes (horende) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Tegenwoordig deelwoord nominatief mannelijk meervoud . In twintig verzen in de bijbel . In vijf verzen in het O.T. . In vijf verzen in Lc : (1) Lc 2,47 . (2) Lc 4,28 . (3) Lc 8,10 . (4) Lc 8,21 . (5) Lc 11,28 . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 7,54 . (2) Hnd 9,7 . (3) Hnd 9,21 . (4) Hnd 18,8 .

20. ebaptizonto (zij werden gedoopt) . Verwijzing : baptizô (dopen) , zie Mt 3,13 . Zie ook : baptizô (dopen) , zie Mc 1,8 . Passief imperfectum derde persoon meervoud . In vijf verzen in de bijbel . Slechts in het N.T. : (1) Mt 3,6 . (2) Mc 1,5 . (3) Joh 3,23 . (4) Hnd 8,12 . (5) Hnd 18,8 .

Mc 1,8 egô (ik)       ebaptisa (doopte) humas (jullie) hudati (met water)  
  autos (hij) de (echter)     baptisei (zal dopen) humas (jullie) pneumati hagiôi (met heilige geest)  
Mt 3,11 egô (ik) men (enerzijds) humas (jullie)   baptizô (doop)   en hudati (met water) eis metanoian (tot bekering)
  autos (hij)   humas (jullie)   baptisei (zal dopen)   en pneumati hagiôi kai puri (met heilige geest en vuur)  
Lc 3,16 egô (ik) men  (enerzijds)   hudati (met water) baptizô (doop) humas (jullie)    
  autos (hij)   humas (jullie)   baptisei (zal dopen)   en pneumati hagiôi kai puri (met heilige geest en vuur)  
Joh 1,26 egô (ik)       baptizô (doop)   en hudati (met water)  
Hnd 1,5 (hoti) Iôannès (want) (Johannes) men (enerzijds)     ebaptisen (doopte)   hudati (met water)  
  humeis (jullie) de (echter)   en pneumati (met geest) baptisthèsesthe (zullen gedoopt worden)   hagiôi (heilige)  
Hnd 8,38 (kai) (en)       ebaptisen (doopte) auton (hem)    
Hnd 11,16 Iôannès (Johannes) men (enerzijds)     ebaptisen(doopte)   hudati (met water)  
  humeis (jullie) de (echter)     baptisthèsesthe (zullen gedoopt worden)   en pneumati hagiôi (met heilige geest)  
Hnd 19,4 Iôannès (Johannes)       ebaptisen baptisma (doopte een doopsel)     metanoias (van bekering)

 

Hnd 18,9 - Hnd 18,9 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9eipen de o kurios en nukti di oramatos tô paulô, mè fobou, alla lalei kai mè siôpèsès,  9 dixit autem Dominus nocte per visionem Paulo noli timere sed loquere et ne taceas  9 En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in den nacht: Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet.     [9] ’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet.   [9] ’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: ‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet!  9 In een nacht zegt de Heer door een gezicht tot Paulus: vrees niet, maar spreek en zwijg niet,  9. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul : « Sois sans crainte. Continue de parler, ne te tais pas.  

King James Bible . [9] Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace:
Luther-Bibel . 9 Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!

Tekstuitleg van Hnd 18,9 .

Hnd 18,10 - Hnd 18,10 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10dioti egô eimi meta sou kai oudeis epithèsetai soi tou kakôsai se, dioti laos esti moi polus en tè polei tautè.  10 propter quod ego sum tecum et nemo adponetur tibi ut noceat te quoniam populus est mihi multus in hac civitate  10 Want Ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen; want Ik heb veel volks in deze stad.     [10] Ik ben bij je; niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want in deze stad behoren velen Mij toe.’   [10] Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren mij toe.’   10 want ik ben met je en niemand zal het op je aanleggen om je kwaad te doen, omdat ik een grote gemeente heb in deze stad!   10. Car je suis avec toi, et personne ne mettra sur toi la main pour te faire du mal, parce que j'ai à moi un peuple nombreux dans cette ville. »  

King James Bible . [10] For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee: for I have much people in this city.
Luther-Bibel . 10 Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.

Tekstuitleg van Hnd 18,10 .

Hnd 18,11 - Hnd 18,11 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11ekathisen de eniauton kai mènas ex didaskôn en autois ton logon tou theou.  11 sedit autem annum et sex menses docens apud eos verbum Dei  11 En hij onthield zich aldaar een jaar en zes maanden, lerende onder hen het Woord Gods.     [11] Een jaar en zes maanden bleef hij daar, en hij onderwees hun het woord van God.   [11] Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap.  11 Hij blijft er een jaar en zes maanden zitten, bij hen onderricht gevend in het woord van God.   11. Il séjourna là un an et six mois, enseignant aux gens la parole de Dieu.  

King James Bible . [11] And he continued there a year and six months, teaching the word of God among them.
Luther-Bibel . 11 Er blieb aber dort ein Jahr und sechs Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes.

Tekstuitleg van Hnd 18,11 .

11. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

Hnd 18,12 - Hnd 18,12 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12galliônos de anthupatou ontos tès achaias katepestèsan omothumadon oi ioudaioi tô paulô kai ègagon auton epi to bèma,  12 Gallione autem proconsule Achaiae insurrexerunt uno animo Iudaei in Paulum et adduxerunt eum ad tribunal  12 Maar als Gallio stadhouder van Achaje was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op, en brachten hem voor den rechterstoel.    [12] Toen Gallio proconsul van Achaje* was, keerden de Joden zich als één man tegen Paulus en brachten hem voor de rechterstoel. 
[12] Toen Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich echter gezamenlijk tegen Paulus en daagden hem voor het gerecht. 
12 ¶ Maar als Gallio landvoogd is van Achaje, staan de Judeeërs eendrachtig tegen Paulus op en brengen hem naar de rechterstoel.  12. Alors que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal 

King James Bible . [12] And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul, and brought him to the judgment seat,
Luther-Bibel . 12 Als aber Gallio Statthalter in Achaja war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl

Tekstuitleg van Hnd 18,12

12. homothumadon (gelijkgezind) . Verwijzing : homothumadon (eensgezind , gelijkgezind) , zie Hnd 1,14 . homoios : gelijkend . thumos : opwelling , hardstocht . Bijwoord . In veertig verzen in de bijbel . In negenentwintig verzen in het O.T. . In elf verzen in het N.T. . In tien verzen in Hnd . In één vers in Rom . (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,46 . (3) Hnd 4,24 . (4) Hnd 5,12 . (5) Hnd 7,57 . (6) Hnd 8,6 . (7) Hnd 12,20 . (8) Hnd 15,25 . (9) Hnd 18,12 . (10) Hnd 19,29 .

14. ègagon (zij leidden) . Verwijzing : agô (leiden) , zie Lc 23,1 . Actief aorist derde persoon meervoud van het werkwoord agô (leiden , voeren) . In negenendertig verzen in de bijbel . In zesentwintig verzen in het O.T. . In dertien verzen in het N.T. : (1) Mt 21,7 . (2) Lc 4,29 . (3) Lc 4,40 . (4) Lc 19,35 . (5) Lc 22,54 : ègagon eis tèn oikian tou archiereôs = naar het huis van de hogepriester . (6) Lc 23,1 : ègagon auton epi ton Pilaton = zij leidden hem tot bij Pilatus . (7) Joh 18,13 : ègagon pros Annan = zij leidden (hem) naar Annas . In zes verzen in Hnd : (1) Hnd 6,12 : kai ègagon eis to sunedrion = en zij leidden (hem) naar het sanhedrin . (2) Hnd 17,15 . (3) Hnd 17,19 . (4) Hnd 18,12 : kai ègagon auton epi to bèma = en zij leidden hem tot de rechterstoel . (5) Hnd 20,12 . (6) Hnd 23,31 . Vaak in de betekenis van : iemand voor het gerecht brengen , voorleiden .

Hnd 18,13 - Hnd 18,13 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13legontes oti para ton nomon anapeithei outos tous anthrôpous sebesthai ton theon.   13 dicentes quia contra legem hic persuadet hominibus colere Deum  13 Zeggende: Deze raadt den mensen aan, dat zij God zouden dienen tegen de wet.     [13] Ze zeiden: ‘Het gaat tegen de wet in, zoals deze man mensen overhaalt om God te dienen.’  [13] Ze namen hem mee naar Gallio en zeiden: ‘Deze man haalt de mensen over om God te vereren op een wijze die in strijd is met de wet.’   13 Ze zeggen: hij tracht de mensen te overreden om God te vereren tegen de wet in!  13. en disant : « Cet individu cherche à persuader les gens d'adorer Dieu d'une manière contraire à la Loi. »  

King James Bible . [13] Saying, This fellow persuadeth men to worship God contrary to the law.
Luther-Bibel . 13 und sprachen: Dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen dem Gesetz zuwider.

Tekstuitleg van Hnd 18,13 .

Hnd 18,14 - Hnd 18,14 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14mellontos de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliôn pros tous ioudaious, ei men èn adikèma ti è radiourgèma ponèron, ô ioudaioi, kata logon an aneschomèn umôn:  14 incipiente autem Paulo aperire os dixit Gallio ad Iudaeos si quidem esset iniquum aliquid aut facinus pessimum o viri iudaei recte vos sustinerem  14 En als Paulus zijn mond zou opendoen, zeide Gallio tot de Joden: Zo er enig ongelijk, of kwaad stuk begaan ware, o Joden, zo zou ik met reden ulieden verdragen;    [14] Paulus wilde net zijn mond opendoen toen Gallio tegen de Joden zei: ‘Als het nu ging om misdaad of ernstig wangedrag, dan zou ik u, Joden, natuurlijk bereidwillig aanhoren,  [14] Nog voordat Paulus daarop kon reageren, zei Gallio tegen de Joden: ‘Als er sprake was van een misdrijf of een ernstige vorm van wangedrag, zou ik uw aanklacht uiteraard ontvankelijk hebben verklaard,   14 Maar als Paulus op het punt staat de mond te openen, zegt Gallio tot de Judeeërs: als er een onrecht was of een boosaardige boevenstreek, o Judeeërs, zou ik mij dat vanzelfsprekend van u aantrekken;  14. Paul allait ouvrir la bouche, quand Gallion dit aux Juifs : « S'il était question de quelque délit ou méfait, j'accueillerais, Juifs, votre plainte, comme de raison.  

King James Bible . [14] And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you:
Luther-Bibel . 14 Als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden: Wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist;

Tekstuitleg van Hnd 18,14 .

25. logon (woord , ver-woord-ing) . Verwijzing : logos (woord) , zie Mt 7,24 . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . Accusatief mannelijk enkelvoud van het zelfstandig naamwoord logos (woord) . In 347 verzen in de bijbel . In 127 verzen in het N.T. . Mt (17) . Mc (18) . Lc (10) . Joh (14) . Hnd (31) : (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 2,41 . (3) Hnd 4,4 . (4) Hnd 4,29 . (5) Hnd 4,31 . (6) Hnd 6,2 . (7) Hnd 8,4 . (8) Hnd 8,14 . (9) Hnd 8,25 . (10) Hnd 10,36 . (11) Hnd 10,44 . (12) Hnd 11,1 . (13) Hnd 11,19 . (14) Hnd 13,5 . (15) Hnd 13,7 . (16) Hnd 13,44 . (17) Hnd 13,46 . (18) Hnd 13,48 . (19) Hnd 14,25 . (20) Hnd 15,7 . (21) Hnd 15,35 . (22) Hnd 15,36 . (23) Hnd 16,6 . (24) Hnd 16,32 . (25) Hnd 17,11 . (26) Hnd 18,11 . (27) Hnd 18,14 . (28) Hnd 19,10 . (29) Hnd 19,38 . (30) Hnd 19,40 . (31) Hnd 20,7 .

Hnd 18,15 - Hnd 18,15 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15ei de zètèmata estin peri logou kai onomatôn kai nomou tou kath umas, opsesthe autoi: kritès egô toutôn ou boulomai einai. 15 si vero quaestiones sunt de verbo et nominibus et legis vestrae vos ipsi videritis iudex ego horum nolo esse  15 Maar indien er geschil is over een woord, en namen, en over de wet, die onder u is, zo zult gij zelven toezien; want ik wil over deze dingen geen rechter zijn.    [15] maar nu het gaat om geschillen over een woord*, over benamingen* en over uw eigen wet, moet u zelf maar zien; in zulke zaken wil ik geen rechter zijn.’   [15] maar aangezien het een geschil betreft over woorden en namen en uw eigen wet, moet u zelf maar zien wat u doet; over die zaken wil ik geen recht spreken.’   15 maar als het verzoeken zijn over een woord en namen en de wet die bij u geldt, dan moet ge zelf maar zien; over die dingen wil ik geen rechter zijn!   15. Mais puisqu'il s'agit de contestations sur des mots et des noms et sur votre propre Loi, à vous de voir ! Etre juge, moi, en ces matières, je m'y refuse. » 

King James Bible . [15] But if it be a question of words and names, and of your law, look ye to it; for I will be no judge of such matters.
Luther-Bibel . 15 weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu; ich gedenke, darüber nicht Richter zu sein.

Tekstuitleg van Hnd 18,15 .

Hnd 18,16 - Hnd 18,16 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16kai apèlasen autous apo tou bèmatos.   16 et minavit eos a tribunali   16 En hij dreef hen weg van den rechterstoel.     [16] En hij stuurde hen van de rechterstoel weg.   [16] En hij liet hen uit de rechtszaal verwijderen.  16 En hij jaagt hen van de rechterstoel weg.   16. Et il les renvoya du tribunal. 

King James Bible . [16] And he drave them from the judgment seat.
Luther-Bibel . 16 Und er trieb sie weg von dem Richterstuhl.

Tekstuitleg van Hnd 18,16 .

Hnd 18,17 - Hnd 18,17 : In Korinte . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- - Hnd (Handelingen) -- Hnd 18 -- Hnd 18,1-17 -- Hnd 18,1 - Hnd 18,2 - Hnd 18,3 - Hnd 18,4 - Hnd 18,5 - Hnd 18,6 - Hnd 18,7 - Hnd 18,8 - Hnd 18,9 - Hnd 18,10 - Hnd 18,11 - Hnd 18,12 - Hnd 18,13 - Hnd 18,14 - Hnd 18,15 - Hnd 18,16 - Hnd 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17epilabomenoi de pantes sôsthenèn ton archisunagôgon etupton emprosthen tou bèmatos: kai ouden toutôn tô galliôni emelen.  17 adprehendentes autem omnes Sosthenen principem synagogae percutiebant ante tribunal et nihil eorum Gallioni curae erat  17 Maar al de Grieken namen Sosthenes, den overste der synagoge, en sloegen hem voor den rechterstoel; en Gallio trok zich geen van deze dingen aan.     [17] Daarop grepen ze met zijn allen de synagogebestuurder Sostenes vast en ranselden* hem voor de rechterstoel af. Maar Gallio trok er zich niets van aan.   [17] Toen grepen de omstanders met zijn allen Sostenes vast, een leider van de synagoge, en ranselden hem voor het gerechtsgebouw af. Gallio trok zich van dit alles echter niets aan.  17 Ook toen zij allen Sostenes de synagoge–overste vastnamen en vóór de rechtbank slaag gaven, heeft Gallio zich helemaal niet om hen bekommerd. 17. Tous alors se saisirent de Sosthène, le chef de synagogue, et, devant le tribunal, se mirent à le battre. Et de tout cela Gallion n'avait cure. 

King James Bible . [17] Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things.
Luther-Bibel . 17 Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl und Gallio kümmerte sich nicht darum.

Tekstuitleg van Hnd 18,17 .

3. pantes (allen) . Verwijzing : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . Nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In 724 verzen in de bijbel . In 166 verzen in het N.T. In drieëndertig verzen in Hnd , zie Hnd 1,14 : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,1 . (3) Hnd 2,4 . (4) Hnd 2,12 . (5) Hnd 2,14 . (6) Hnd 2,32 . (7) Hnd 2,44 . (8) Hnd 3,24 . (9) Hnd 4,21 . (10) Hnd 5,17 . (11) Hnd 5,36 . (12) Hnd 5,37 . (13) Hnd 6,15 . (14) Hnd 8,1 . (15) Hnd 8,10 . (16) Hnd 9,21 . (17) Hnd 9,26 . (18) Hnd 9,35 . (19) Hnd 10,33 . (20) Hnd 10,43 . (21) Hnd 16,33 . (22) Hnd 17,7 . (23) Hnd 17,21 . (24) Hnd 18,17 . (25) Hnd 19,7 . (26) Hnd 20,25 . (27) Hnd 21,18 . (28) Hnd 21,20 . (29) Hnd 21,24 . (30) Hnd 22,3 . (31) Hnd 25,24 . (32) Hnd 26,4 . (33) Hnd 27,36 .
- hapantes (allen) . In zes verzen in Hnd : (Hnd 2,1) . (1) Hnd 2,7 . (2) Hnd 4,31 . (3) Hnd 5,12 . (4) Hnd 5,16 . (5) Hnd 16,3 . (6) Hnd 16,28 .

Hnd 18,18-23 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië : Hnd 18,18-23 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 -

Hnd 18,18 - Hnd 18,18 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië : Hnd 18,18-23 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18o de paulos eti prosmeinas èmeras ikanas tois adelfois apotaxamenos exeplei eis tèn surian, kai sun autô priskilla kai akulas, keiramenos en kegchreais tèn kefalèn, eichen gar euchèn.  18 Paulus vero cum adhuc sustinuisset dies multos fratribus valefaciens navigavit Syriam et cum eo Priscilla et Aquila qui sibi totonderat in Cencris caput habebat enim votum  18 En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen, en scheepte van daar naar Syrië; en Priscilla en Aquila met hem, zijn hoofd te Kenchreen geschoren hebbende; want hij had een gelofte gedaan.      [18] Paulus bleef er nog geruime tijd; daarna nam hij afscheid van de broeders en ging hij per schip naar Syrië in gezelschap van Priscilla en Aquila. In Kenchreeën* had hij eerst zijn haar laten afknippen in verband met een gelofte*.   [18] Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Voor zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was.   18 ¶ Paulus is nog heel wat dagen gebleven. Na van de broeders–en–zusters afscheid genomen te hebben is hij uitgevaren naar Syrië, met bij zich Priscilla en Aquila. In Kenchreeën heeft hij eerst zijn hoofd kaal laten scheren, want hij stond onder een gelofte.   18. Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquilas l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à Cenchrées, à cause d'un vœu qu'il avait fait. 

King James Bible . [18] And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila; having shorn his head in Cenchrea: for he had a vow.
Luther-Bibel . 18 Paulus aber blieb noch eine Zeit lang dort. Danach nahm er Abschied von den Brüdern und wollte nach Syrien fahren und mit ihm Priszilla und Aquila. Zuvor ließ er sich in Kenchreä sein Haupt scheren, denn er hatte ein Gelübde getan.

Tekstuitleg van Hnd 18,18 .

Hnd 18,19 - Hnd 18,19 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië : Hnd 18,18-23 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19katèntèsan de eis efeson, kakeinous katelipen autou, autos de eiselthôn eis tèn sunagôgèn dielexato tois ioudaiois.  19 devenitque Ephesum et illos ibi reliquit ipse vero ingressus synagogam disputavit cum Iudaeis  19 En hij kwam te Efeze aan, en liet hen aldaar; maar hij ging in de synagoge, en handelde met de Joden.    

[19] Zij kwamen in Efeze* en daar nam hij afscheid van hen. Hij ging naar de synagoge en sprak er met de Joden.  

[19] Ze kwamen aan in Efeze, waar hij hen achterliet; zelf ging hij nog naar de synagoge om met de Joden te spreken.   19 Als ze in Efeze aankomen verlaat hij ook hén. Zelf gaat hij de synagoge binnen en voert er gesprekken met de Judeeërs.  19. Ils abordèrent à Éphèse, où il se sépara de ses compagnons. Il se rendit à la synagogue et s'y entretint avec les Juifs. 

King James Bible . [19] And he came to Ephesus, and left them there: but he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews.
Luther-Bibel . 19 Und sie kamen nach Ephesus und er ließ die beiden dort zurück; er aber ging in die Synagoge und redete mit den Juden.

Tekstuitleg van Hnd 18,19 .

Hnd 18,20 - Hnd 18,20 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië : Hnd 18,18-23 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20erôtôntôn de autôn epi pleiona chronon meinai ouk epeneusen,  20 rogantibus autem eis ut ampliori tempore maneret non consensit   20 En als zij baden, dat hij langer bij hen blijven zoude, bewilligde hij het niet.    

[20] Op hun vraag wat langer te blijven ging hij niet in,  

[20] Op hun verzoek om langere tijd te blijven, ging hij niet in,  20 Maar als ze hem vragen voor langere tijd te blijven, stemt hij daarin niet toe. 20. Ceux-ci lui demandèrent de prolonger son séjour. Il n'y consentit pas, 

King James Bible . [20] When they desired him to tarry longer time with them, he consented not;
Luther-Bibel . 20 Sie baten ihn aber, dass er längere Zeit bei ihnen bleibe. Doch er willigte nicht ein,

Tekstuitleg van Hnd 18,20 .

Hnd 18,21 - Hnd 18,21 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië : Hnd 18,18-23 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
21alla apotaxamenos kai eipôn, palin anakampsô pros umas tou theou thelontos, anèchthè apo tès efesou:  21 sed valefaciens et dicens iterum revertar ad vos Deo volente profectus est ab Epheso   21 Maar hij nam afscheid van hen, zeggende: Ik moet ganselijk het toekomende feest te Jeruzalem houden; doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze.    

[21] maar toen hij afscheid nam zei hij: ‘Als God het wil, kom ik nog eens bij u terug’. Daarna voer hij uit Efeze weg.  

[21] maar hij nam afscheid met de woorden: ‘Ik zal later bij jullie terugkomen, als God het wil.’ Zo vertrok hij uit Efeze.   21 Nee, hij neemt afscheid en zegt: als God wil, buig ik weer naar u terug. Hij wordt weggevaren van Efeze,  21. mais, en prenant congé d'eux, il leur dit : « Je reviendrai chez vous une autre fois, s'il plaît à Dieu. » Et il partit d'Éphèse. 

King James Bible . [21] But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem: but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus.
Luther-Bibel . 21 sondern nahm Abschied von ihnen und sprach: Will's Gott, so will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr weg von Ephesus .

Tekstuitleg van Hnd 18,21 .

eipôn (gezegd) . Verwijzing : leg˘ (zeggen) , zie Mt 4,6 . In tweeëndertig verzen in de bijbel . In drie verzen in het O.T. . In negenentwintig verzen in het N.T. . In vijf verzen bij Lucas : (1) Lc 9,22 (eerste lijdensvoorspelling) . (2) Lc 19,28 (kai eipôn tauta = en dit gezegd) . Jezus was op weg naar Jeruzalem . (3) Lc 22,8 . Bij de zending van Petrus en Johannes gaf Jezus hen een opdracht , die ingeleid wordt door eipôn (gezegd) . (4) Lc 23,46 ( touto de eipôn = dit echter gezegd) (5) Lc 24,40 (kai touto eipôn = en dit gezegd) . Daarop toonde Jezus zijn handen en zijn voeten . In elf verzen bij Johannes . In negen verzen in Hnd : (1) Hnd 1,9 (kai tauta eipôn = en dit gezegd) . (2) Hnd 4,25 (hierop volgt een citaat) . (3) Hnd 7,26 (hierop volgt een citaat) . (4) Hnd 7,27 (hierop volgt een citaat) . (5) Hnd 7,60 . (6) Hnd 18,21 (hierop volgt een citaat) . (7) Hnd 19,21 . (8) Hnd 19,40 (kai tauta eipôn = en dit gezegd) . (9) Hnd 20,36 (kai tauta eipôn = en dit gezegd) .
- In negen verzen in het N.T. : (1) Lc 23,46 . (7) (1) Hnd 1,9 . (8) (8) Hnd 19,40 . (9) (9) Hnd 20,36 . In het vers van Lc en in de drie verzen van Hnd wordt tauta eipôn (dit gezegd) voorfagegaan door het koppelwoord kai (en) .

Hnd 18,22 - Hnd 18,22 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië : Hnd 18,18-23 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
22kai katelthôn eis kaisareian, anabas kai aspasamenos tèn ekklèsian, katebè eis antiocheian, 22 et descendens Caesaream ascendit et salutavit ecclesiam et descendit Antiochiam  22 En als hij te Cesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem, en de Gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië.    

[22] Hij ging aan land in Caesarea*, ging de gemeente* een groet brengen en reisde naar Antiochië*.  

[22] Nadat hij in Caesarea aan land was gegaan, reisde hij via Jeruzalem, waar hij een bezoek bracht aan de gemeente, naar Antiochië.  22 en aangekomen in Caesarea klimt hij op en groet de vergadering. Dan daalt hij af naar Antiochië.  22. Débarqué à Césarée, il monta saluer l'Église, puis descendit à Antioche ; 

King James Bible . [22] And when he had landed at Caesarea, and gone up, and saluted the church, he went down to Antioch.
Luther-Bibel . 22 und kam nach Cäsarea und ging hinauf nach Jerusalem und grüßte die Gemeinde und zog hinab nach Antiochia.

Tekstuitleg van Hnd 18,22 . Dit vers Hnd 18,22 telt 12 (2 X 2 X 3) woorden en 75 (3 X 5 X 5) letters . De gtalwaarde van Hnd 18,22 is 5343 (3 X 13 X 137)

2. katelthôn (naar beneden gegaan , afgedaald) . Verwijzing : eiselthôn (binnengegaan) , zie Mc 2,1 . Aorist actief participium aorist nominatief mannelijk enkelvoud van het werkwoord katerchômai (naar beneden gaan , afdalen) . Slechts in drie verzen in de bijbel : (1) Hnd 8,5 . (2) Hnd 12,19 . (3) Hnd 18,22 .
De drie teksten gelijken sterk op elkaar :
1. Hnd 8,5 : Filippos de katelthôn eis tèn polin tès Samareias = nadat echter Filippus naar de stad van Samaria was afgedaald . Na de steniging van Stefanus brak er in Jeruzalem een grote vervolging uit waardoor vele gelovigen uitweken naar andere plaatsen .
2. Hnd 12,19 : kai katelthôn apo tès Ioudaias eis Kaisareian dietriben = en nadat hij (Herodes) was afgedaald van Judea naar Caesarea , verbleef hij er . Na de vervolging van de gelovigen in Jeruzalem , keerde Herodes naar Caesarea terug .
3. Hnd 18,22 : kai katelthôn eis Kaisareian = en nadat hij (Paulus) naar Caesarea was afgedaald . Op het einde van zijn tweede zendingsreis ging Paulus een groet brengen aan Caesarea om vervolgens naar Antiochië aan de Orontes te gaan .

4. Kaisareia (Caesarea / Cesarea) . Verwijzing : Kaisareia (Cesarea) , zie Hnd 10,1 . '"Keizersstad" . Naam van een aantal steden die naar de Kaisar / Caesar genoemd zijn . Hier is Caesarea van Pälestina bedoeld . Zij is een havenstad aan de Middellandse Zee , tussen Jafo en Dor en ligt ongeveer 30 km ten zuiden van het huidige Haifa . Hij werd tussen 12 en 9 v. Chr. gebouwd door Herodes de Grote bij de oude Stratonstoren .
K-s-r (Kaisar) en K-r-s (Kurios) hebben dezelfde medeklinkers , in een verschillende volgorde . Met Kaisar (Caesar / keizer) werd de opperste macht van het Romeinse Rijk aangeduid , met Kurios (zie Kyrie) de Heer Jezus Christus .
In Hnd 10 bekeerde de Romeinse centurio Cornelius zich tot het joods-christelijke geloof .
--- nominatief (of datief) vrouwelijk enkelvoud . Slechts in Hnd 10,1
--- genitief vrouwelijk enkelvoud Kaisareias . In zes verzen : Hnd 23,23 .
--- accusatief vrouwelijk enkelvoud Kaisaraian . In tien verzen in Hnd . (1) Hnd 8,40 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . Filippus predikte in Samaria tot Caesarea toe . (2) Hnd 9,30 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . Leden van de gemeente van Jeruzalem brachtten de bekeerde Saulus eerst naar Caesarea en zonden hem vervolgens naar Tarsus . (3) Hnd 10,24 : eis tèn Kaisaraian = naar / in Caesarea . Petrus ging in op de uitnodiging van de centurio Cornelius en hij kwam met zijn gezondenen in Caesarea aan . (4) Hnd 12,19 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . In Jeruzalem vervolgde koning Herodes de christelijke gemeente van Jeruzalem . De gevangen genomen Petrus werd op wonderlijke wijze bevrijd . Herodes keerde naar Caesarea terug . (5) Hnd 18,22 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . Op het einde van zijn tweede zendingsreis ging Paulus een groet brengen aan Caesarea om vervolgens naar Antiochië aan de Orontes te gaan . (6) Hnd 21,8 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . Tijdens zijn derde zendingsreis verbleef Paulus op weg naar Jeruzalem enige tijd in Caesarea . (7) Hnd 23,33 : eis tèn Kaisaraian = naar / in Caesarea . De gevangen Paulus werd vanuit Jeruzalem naar Caesarea in veiligheid gebracht . (8) Hnd 25,4 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . Festus was in Jeruzalem . De joden deden Festus een verzoek om de gevangen Paulus naar Jeruzalem over te brengen om hem te verhoren . Festus antwoordde hem dat Paulus in Caesarea nu eenmaal gevangen zat en dat zij naar Caesarea konden komen . (9) Hnd 25,6 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . Festus was naar Caesarea teruggekeerd . Daar werd Paulus verhoord . (10) Hnd 25,13 : eis Kaisaraian = naar / in Caesarea . Bij een bezoek van koning Agrippa en Bernice aan Festus in Caesarea legde Festus de zaak van Paulus voor .

Hnd 18,23 - Hnd 18,23 : Paulus’ terugkeer naar Antiochië en Klein-Azië : Hnd 18,18-23 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,18 - Hnd 18,19 - Hnd 18,20 - Hnd 18,21 - Hnd 18,22 - Hnd 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
23kai poièsas chronon tina exèlthen, dierchomenos kathexès tèn galatikèn chôran kai frugian, epistèrizôn pantas tous mathètas.   23 et facto ibi aliquanto tempore profectus est perambulans ex ordine galaticam regionem et Frygiam confirmans omnes discipulos   23 En als hij aldaar enigen tijd geweest was, ging hij weg, en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frygië, versterkende al de discipelen.       [23] Hij bleef daar enige tijd en ging er toen weer opuit; hij trok* achtereenvolgens door de landstreek Galatië en door Frygië, en sterkte er alle leerlingen.  [23] Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en Frygië, waar hij alle leerlingen moed insprak.  23 Als hij er enige tijd heeft doorgemaakt gaat hij weg. Achtereenvolgens trekt hij door de landstreek Galatië en Frygië en versterkt er alle leerlingen.   23. après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut successivement le territoire galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples.  

King James Bible . [23] And after he had spent some time there, he departed, and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples.
Luther-Bibel . 23 Und nachdem er einige Zeit geblieben war, brach er wieder auf und durchzog nacheinander das galatische Land und Phrygien und stärkte alle Jünger.

Tekstuitleg van Hnd 18,23 .

Hnd 18,24-28 : Apollos in Efeze en Achaje : Hnd 18,24-28 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,24 - Hnd 18,25 - Hnd 18,26 - Hnd 18,27 - Hnd 18,28 -

Hnd 18,24 - Hnd 18,24 : Apollos in Efeze en Achaje : Hnd 18,24-28 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,24 - Hnd 18,25 - Hnd 18,26 - Hnd 18,27 - Hnd 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
24ioudaios de tis apollôs onomati, alexandreus tô genei, anèr logios, katèntèsen eis efeson, dunatos ôn en tais grafais. 24 Iudaeus autem quidam Apollo nomine Alexandrinus natione vir eloquens devenit Ephesum potens in scripturis  24 En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften.     [24] Intussen was Apollos*, een Alexandrijnse Jood, in Efeze aangekomen; het was een welsprekend man, doorkneed in de Schriften. 
[24] Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood, die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man, die goed onderlegd was in de Schriften.  
24 ¶ Een zeker Judeeër, met de naam Apollos, een Alexandriër van geboorte, een man van het woord, bereikt Efeze. Hij is deskundig in Schriftteksten.  24. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. 

King James Bible . [24] And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man, and mighty in the scriptures, came to Ephesus.
Luther-Bibel .
24 Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift.

Tekstuitleg van Hnd 18,24 .

1. ioudaios (jood) . Verwijzing : ioudaios (jood) . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 18,24 . (2) Hnd 19,34 . (3) Hnd 21,39 . (4) Hnd 22,3 .

Ioudaios (jood)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. Ioudaios   18  13               
gen. mann. enk. Ioudaiou                
dat. mann. enk. Joudaiô(i)  3                  
acc. mann. enk. Ioudaion                      
nom. mann. mv. Ioudaioi   83  26  57      30  22    31     
gen. mann. mv. Ioudaiôn   123  58  65  23  24    14  37   
dat. mann. mv. Ioudaiois  51  25  26      13     
acc. mann. mv. Ioudaious   59  42  17           
totaal 350  162  188  68  76  26  16  84     

2. de (echter) . Verwijzing : de (echter) . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden .

de (echter) Hnd 1 Hnd 2 Hnd 3 Hnd 4 Hnd 5 Hnd 6 Hnd 7 Hnd 8 Hnd 9 Hnd 10 Hnd 11 Hnd 12 Hnd 13 Hnd 14
  14  13  12  24  23  26  30 17  19  22  23  11 

de (echter) Hnd 15 Hnd 16 Hnd 17 Hnd 18 Hnd 19 Hnd 20 Hnd 21 Hnd 22 Hnd 23 Hnd 24 Hnd 25 Hnd 26 Hnd 27  Hnd 28
  15  23  16  16  25  18  25  17  20  11  13  26  16 

Hnd (18) : (1) Hnd 18,4 . (2) Hnd 18,5 . (3) Hnd 18,6 . (4) Hnd 18,8 . (5) Hnd 18,9 . (6) Hnd 18,11 . (7) Hnd 18,12 . (8) Hnd 18,14 . (9) Hnd 18,15 . (10) Hnd 18,17 . (11) Hnd 18,18 . (12) Hnd 18,19 . (13) Hnd 18,20 . (14) Hnd 18,24 . (15) Hnd 18,26 . (16) Hnd 18,27 .

9. anèr (man) . Verwijzing : anèr (man) , zie Lc 5,12 . In veertien verzen in Hnd . In vijf van de veertien verzen in Hnd staat anèr (man) vooraan de zin : (2) Hnd 5,1 . (3) Hnd 8,9 . (5) Hnd 10,1 . (10) Hnd 16,9 . (14) Hnd 25,14 . In drie verzen ervan (2) Hnd 5,1 . (3) Hnd 8,9 . (5) Hnd 10,1 .wordt anèr (man) gevolgd door het partikel de (echter) en het onbepaald voornaamwoord tis (een) . In deze drie verzen wordt dan de concrete naam gegeven : (2) Hnd 5,1 (anèr de tis Ananias onomati = een man echter, Ananias met name) . (3) Hnd 8,9 (anèr de tis onomati Sumeôn = een man echter, met name Simeon) . (5) Hnd 10,1 (anèr de tis en Kaisareiai onomati Kornèlios = een man echter in Caesarea, met name Cornelius) . Deze constructie vinden we ook in Hnd 18,24 waar Ioudaious (jood) het woord anèr (man) vervangt ; wellicht omdat anèr (man) nog verder in de zin vermeld wordt . Hnd 18,24 (Ioudaios de tis Apollôs onomati = een jood echter , Apollo met name ) .

Hnd 18,25 - Hnd 18,25 : Apollos in Efeze en Achaje : Hnd 18,24-28 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,24 - Hnd 18,25 - Hnd 18,26 - Hnd 18,27 - Hnd 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
25outos èn katèchèmenos tèn odon tou kuriou, kai zeôn tô pneumati elalei kai edidasken akribôs ta peri tou ièsou, epistamenos monon to baptisma iôannou. 25 hic erat edoctus viam Domini et fervens spiritu loquebatur et docebat diligenter ea quae sunt Iesu sciens tantum baptisma Iohannis   25 Deze was in den weg des Heeren onderwezen; en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren, wetende alleenlijk den doop van Johannes.     [25] Hij was onderwezen in de weg des Heren en verkondigde geestdriftig en nauwkeurig de leer over Jezus, ook al kende hij alleen de doop van Johannes.  [25] Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht.  25 Hij is onderricht in de weg van de Heer, en vurig van geest heeft hij nauwgezet over Jezus gesproken en onderricht, al kende hij alleen de doop van Johannes.   25. Il avait été instruit de la Voie du Seigneur, et, dans la ferveur de son âme, il prêchait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il connût seulement le baptême de Jean. 

King James Bible . [25] This man was instructed in the way of the Lord; and being fervent in the spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John.
Luther-Bibel . 25 Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes.

Tekstuitleg van Hnd 18,25 .

Hnd 18,26 - Hnd 18,26 : Apollos in Efeze en Achaje : Hnd 18,24-28 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,24 - Hnd 18,25 - Hnd 18,26 - Hnd 18,27 - Hnd 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26outos te èrxato parrèsiazesthai en tè sunagôgè: akousantes de autou priskilla kai akulas proselabonto auton kai akribesteron autô exethento tèn odon [tou theou]. 26 hic ergo coepit fiducialiter agere in synagoga quem cum audissent Priscilla et Aquila adsumpserunt eum et diligentius exposuerunt ei viam Dei  26 En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit.    [26] Hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem met zich mee en zetten hem de weg van God nog nauwkeuriger uiteen.  [26] In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de Weg van God precies inhield.   26 Ook hij begint vrijmoedig te spreken in de synagoge. Maar als Priscilla en Aquila hem horen, nemen zij hem bij zich en leggen hem nauwgezetter de weg van God uit.  26. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Priscille et Aquilas, qui l'avaient entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la Voie. 

King James Bible . [26] And he began to speak boldly in the synagogue: whom when Aquila and Priscilla had heard, they took him unto them, and expounded unto him the way of God more perfectly.
Luther-Bibel . 26 Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als ihn Aquila und Priszilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus.

Tekstuitleg van Hnd 18,26 .

8. akousantes (gehoord) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Participium aorist nominatief mannelijk meervoud . In zevenenzestig verzen in de bijbel . In vijftien verzen in het O.T. . In tweeënvijftig verzen in het N.T. . Mt (13) . Mc (7) . Lc (7) . Joh (5) . Hnd (16) . In zestien verzen in Handelingen : (1) Hnd 2,37 . (2) Hnd 4,24 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,33 . (5) Hnd 8,14 . (6) Hnd 9,38 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (9) Hnd 16,38 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (14) Hnd 21,20 . (15) Hnd 22,2 . (16) Hnd 28,15 .

8. - 9. akousantes de (gehoord echter) . In twaalf verzen in het N.T. . Mt (1) . Lc (1) . Hnd (10) : (1) Hnd 2,37 . (3) Hnd 5,21 . (5) Hnd 8,14 . (7) Hnd 11,18 . (8) Hnd 14,14 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 18,26 . (12) Hnd 19,5 . (13) Hnd 19,28 . (15) Hnd 22,2 . In deze tien verzen in Hnd staat dit telkens bij het begin van een zin . In negen verzen in het begin van een vers , niet in Hnd 18,26 .

Hnd 18,27 - Hnd 18,27 : Apollos in Efeze en Achaje : Hnd 18,24-28 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,24 - Hnd 18,25 - Hnd 18,26 - Hnd 18,27 - Hnd 18,28 -

Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
27boulomenou de autou dielthein eis tèn achaian protrepsamenoi oi adelfoi egrapsan tois mathètais apodexasthai auton: os paragenomenos sunebaleto polu tois pepisteukosin dia tès charitos:   27 cum autem vellet ire Achaiam exhortati fratres scripserunt discipulis ut susciperent eum qui cum venisset contulit multum his qui crediderant  27 En als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden; welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade.    [27] Toen hij door wilde reizen naar Achaje, schreven de broeders een brief aan de leerlingen met het dringende verzoek hem goed te ontvangen. Daar bleek hij de mensen die door Gods gunst gelovig geworden waren, tot grote steun te zijn,  [27] Toen hij naar Achaje wilde afreizen, moedigden de leerlingen hem aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen,  27 Hij wil doorsteken naar Achaje. De broeders schrijven aan de leerlingen een dringend verzoek om hem te ontvangen. Als hij aankomt, blijkt hij door zijn genadegave van grote waarde voor hen die zijn gaan geloven.  27. Comme il voulait partir pour l'Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il fut, par l'effet de la grâce, d'un grand secours aux croyants :  

King James Bible . [27] And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him: who, when he was come, helped them much which had believed through grace:
Luther-Bibel . 27 Als er aber nach Achaja reisen wollte, schrieben die Brüder an die Jünger dort und empfahlen ihnen, ihn aufzunehmen. Und als er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade.

Tekstuitleg van Hnd 18,27 .

Hnd 18,28 - Hnd 18,28 : Apollos in Efeze en Achaje : Hnd 18,24-28 -- Hnd 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Hnd 18,24 - Hnd 18,25 - Hnd 18,26 - Hnd 18,27 - Hnd 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
28eutonôs gar tois ioudaiois diakatèlegcheto dèmosia epideiknus dia tôn grafôn einai ton christon, ièsoun.   28 vehementer enim Iudaeos revincebat publice ostendens per scripturas esse Christum Iesum   28 Want hij overtuigde de Joden met groten ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat Jezus de Christus was.     [28] want krachtig weerlegde hij in het openbaar de Joden door vanuit de Schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is.  [28] want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften aan te tonen dat Jezus de messias is.  28 Want krachtig heeft hij de Judeeërs weerlegd, in het openbaar door de Schriften aantonend dat Jezus de Christus is.   28. car il réfutait vigoureusement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. 

King James Bible . [28] For he mightily convinced the Jews, and that publickly, shewing by the scriptures that Jesus was Christ.
Luther-Bibel . 28 Denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus ist.

Tekstuitleg van Hnd 18,28 .