HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN HOOFDSTUK 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,1-9 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,24-27 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

verzicht van Handelingen van de apostelen : Hnd (Handelingen) : overzicht , Hnd : woordgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Hnd : commentaar ,
Hnd 1 , Hnd 2 , Hnd 3 , Hnd 4 , Hnd 5 , Hnd 6 , Hnd 7 , Hnd 8 , Hnd 9 , Hnd 10 , Hnd 11 , Hnd 12 , Hnd 13 , Hnd 14 , Hnd 15 , Hnd 16 , Hnd 17 , Hnd 18 , Hnd 19 , Hnd 20 , Hnd 21 , Hnd 22 , Hnd 23 , Hnd 24 , Hnd 25 , Hnd 26 , Hnd 27 , Hnd 28 ,
Uitleg per pericope - Hnd 24,1-9 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,24-27 -
- Hnd 24,1-9 : Aanklacht tegen Paulus .
- Hnd 24,10-23 : Paulus verdedigt zich voor Felix .
- Hnd 24,24-27 : Paulus en Felix .
Uitleg vers per vers : - Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 - Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 - Hnd 24,24 - Hnd 24,25 - Hnd 24,26 - Hnd 24,27 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Hnd 24,1-9 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -

Hnd 24,1 - Hnd 24,1 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1meta de pente èmeras katebè o archiereus ananias meta presbuterôn tinôn kai rètoros tertullou tinos, oitines enefanisan tô ègemoni kata tou paulou.   1 post quinque autem dies descendit princeps sacerdotum Ananias cum senioribus quibusdam et Tertullo quodam oratore qui adierunt praesidem adversus Paulum 1 En vijf dagen daarna kwam de hogepriester Ananias af met de ouderlingen, en een zekeren voorspraak, genaamd Tertullus, dewelke verschenen voor den stadhouder tegen Paulus.    
[1] Vijf dagen later kwam de hogepriester Ananias*, vergezeld van enkele oudsten en een advocaat*, een zekere Tertullus, om bij de gouverneur een aanklacht in te dienen tegen Paulus. 
[1] Vijf dagen later arriveerde Ananias, de hogepriester, samen met enkele oudsten en met Tertullus, een advocaat. Ze dienden hun klacht tegen Paulus in bij de procurator.  1 ¶ Vijf dagen later daalt hogepriester Ananias af, met enkele oudsten en een pleiter, een zekere Tertullus. Zij verschijnen voor de landvoogd met hun bezwaar tegen Paulus.   1. Cinq jours plus tard, le grand prêtre Ananie descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus, et, devant le gouverneur, ils se constituèrent accusateurs de Paul.  

King James Bible . [1] And after five days Ananias the high priest descended with the elders, and with a certain orator named Tertullus, who informed the governor against Paul.
Luther-Bibel . 1 meta de pente èmeras katebè o archiereus ananias meta presbuterôn tinôn kai rètoros tertullou tinos, oitines enefanisan tô ègemoni kata tou paulou.

Tekstuitleg van Hnd 24,1 .

7. archiereus (hogepriester) . Verwijzing : archiereis (hogepriesters) , zie Mt 2,4 . De eerste in de rij van priesters . De nominatief enkelvoud archiereus (priester) komt in zevenendertig verzen in de bijbel voor . O.T. (9) . N.T. (28) . Mt (3) . Mc (3) . Joh (4) . Hnd (9) . In negen verzen in de Hebreeënbrief .In negen verzen in Handelingen : (1) Hnd 4,6 . (2) Hnd 5,17 . (3) Hnd 5,21 . (4) Hnd 5,27 . (5) Hnd 7,1 . (6) Hnd 22,5 . (7) Hnd 23,2 . (8) Hnd 23,5 . (9) Hnd 24,1 .

8. Anananias (Ananias) , zie Hnd 5,1 . In negentien verzen in de bijbel . O.T. (11) . N.T. (8) en wel in Hnd : (1) Hnd 5,1 . (2) Hnd 5,5 . (3) Hnd 9,10 . (4) Hnd 9,13 . (5) Hnd 9,17 . (6) Hnd 22,12 . (7) Hnd 23,2 . (8) Hnd 24,1 .

Hnd 24,2 - Hnd 24,2 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2klèthentos de autou èrxato katègorein o tertullos legôn, pollès eirènès tugchanontes dia sou kai diorthômatôn ginomenôn tô ethnei toutô dia tès sès pronoias,   2 et citato Paulo coepit accusare Tertullus dicens cum in multa pace agamus per te et multa corrigantur per tuam providentiam  2 En als hij geroepen was, begon Tertullus hem te beschuldigen, zeggende:     [2] Toen die geroepen was, begon Tertullus de beschuldiging met deze woorden: ‘Door uw toedoen, Excellentie, genieten wij volop vrede en door uw vooruitziende blik komen er ten gunste van dit volk hervormingen tot stand.  [2] Toen deze voor het gerecht geroepen was, begon Tertullus zijn requisitoir als volgt: ‘Excellentie, dat wij dankzij u in duurzame vrede leven en dat door uw vooruitziend beleid hervormingen ten gunste van het Joodse volk totstandkomen,   2 Als hij is opgeroepen begint Tertullus met de beschuldiging en zegt: dat wij door u deel hebben aan grote vrede en dat er verbeteringen voor dit volk tot stand komen door uw beleid,–  2. Celui-ci fut appelé, et Tertullus entama l'accusation en ces termes : « La paix profonde dont nous jouissons grâce à toi et les réformes dont cette nation est redevable à ta providence, 

King James Bible . [2] And when he was called forth, Tertullus began to accuse him, saying, Seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence,
Luther-Bibel . 2klèthentos de autou èrxato katègorein o tertullos legôn, pollès eirènès tugchanontes dia sou kai diorthômatôn ginomenôn tô ethnei toutô dia tès sès pronoias,

Tekstuitleg van Hnd 24,2

4. èrxato (hij begon) , zie Mc 1,45 . In vier verzen in Handelingen :
(1) Hnd 1,1 : èrksato ho Ièsous poiein te kai didaskein : Jezus begon zowel te handelen als te onderrichten .
(2) Hnd 18,26 : èrksato parrèsiazesthai : hij begon vrijmoedig te spreken .
(3) Hnd 24,2 : èrksato katègorein = hij begon te beschuldigen . Paulus is naar Caesarea overgebracht . Daar wordt hij door de hogepriester bij de gouverneur gebracht en aangeklaagd . In Lc 23,1 werd Jezus bij Pilatus voorgeleid . Toen begonnen 'allen' Jezus aan te klagen . De aanzet van het proces van Paulus doet denken aan het proces van Jezus : Lc 22,2 : èrxanto de katègorein autou legontes = zij begonnen hem te beschulidgen zeggend . In Hnd 24,8 wordt de beschuldiging door de hogepriester Ananias afgesloten met de gedachte dat de procureur zich kan vergewissen van al die dingen waarvan zij Paulus beschuldigen . peri pantôn toutôn ... hôn hèmeis katègoroumen autou = over alle dingen waarvan wij hem beschuldigen .
(4) Hnd 27,35 : èrksato esthiein = hij begon te eten .

Hnd 24,3 - Hnd 24,3 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
 3pantè te kai pantachou apodechometha, kratiste fèlix, meta pasès eucharistias. 3 semper et ubique suscipimus optime Felix cum omni gratiarum actione  3 Dat wij grote vrede door u bekomen, en dat vele loffelijke diensten dezen volke geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan.    [3] Altijd en overal erkennen wij dat, met diepe dankbaarheid.   [3] erkennen we van ganser harte, en we zijn u daarvoor veel dank verschuldigd.   3 alleszins en overal, machtigste Felix, aanvaarden wij dat met alle dankbaarheid;  3. en tout et partout nous les accueillons, très excellent Félix, avec toutes sortes d'actions de grâces. 

King James Bible . [3] We accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness.
Luther-Bibel . 3pantè te kai pantachou apodechometha, kratiste fèlix, meta pasès eucharistias.

Tekstuitleg van Hnd 24,3 .

Hnd 24,4 - Hnd 24,4 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4ina de mè epi pleion se egkoptô, parakalô akousai se èmôn suntomôs tè sè epieikeia.  4 ne diutius autem te protraham oro breviter audias nos pro tua clementia  4 Maar opdat ik u niet lang ophoude, ik bid u, dat gij ons, naar uw bescheidenheid, kortelijk hoort.     [4] Maar om u niet te lang op te houden, verzoek ik u ons een ogenblik met de u eigen welwillendheid aan te horen.  [4] Ik wil u echter niet langer ophouden dan nodig is, en daarom doe ik een beroep op uw welwillendheid om een ogenblik naar ons te luisteren. 4 maar om u niet te lang op te houden roep ik u op om, in uw welwillendheid, ons kort aan te horen;  4. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un instant avec la bienveillance qui te caractérise. 

King James Bible . [4] Notwithstanding, that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency a few words.
Luther-Bibel . 4ina de mè epi pleion se egkoptô, parakalô akousai se èmôn suntomôs tè sè epieikeia.

Tekstuitleg van Hnd 24,4 .

9. akousai . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Actief infinitief aorist . In eenenzestig verzen in de bijbel . In zeventien verzen in het N.T. . Mt (2) . Lc (3) . Hnd (11) . Jak 1,19 . In elf verzen in Hnd : (1) Hnd 10,22 . (2) Hnd 10,33 . (3) Hnd 13,7 . (4) Hnd 13,44 . (5) Hnd 15,7 . (6) Hnd 19,10 . (7) Hnd 22,14 . (8) Hnd 24,4 . (9) Hnd 25,22 . (10) Hnd 26,3 . (11) Hnd 28,22 .

Hnd 24,5 - Hnd 24,5 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5eurontes gar ton andra touton loimon kai kinounta staseis pasin tois ioudaiois tois kata tèn oikoumenèn prôtostatèn te tès tôn nazôraiôn aireseôs, 5 invenimus hunc hominem pestiferum et concitantem seditiones omnibus Iudaeis in universo orbe et auctorem seditionis sectae Nazarenorum  5 Want wij hebben dezen man bevonden te zijn een pest, en een, die oproer verwekt onder al de Joden, door de ganse wereld, en een oppersten voorstander van de sekte der Nazarenen.    [5] Wij hebben namelijk bevonden dat deze man een ware pest is. Onder alle Joden in de hele wereld sticht hij verwarring. Hij is een voorman van de partij van de Nazoreeërs*.  [5] Het is ons gebleken dat deze man een ware pest is en dat hij overal ter wereld onlusten onder de Joden veroorzaakt. Als een van de voornaamste leiders van de sekte van de Nazoreeërs  5 want wij hebben bevonden dat deze man een pest is en oproeren in beweging brengt onder alle Judeeërs over de bewoonde wereld, en eerste voorman is van de ketterij der Nazoreeërs,  5. Cet homme, nous l'avons constaté, est une peste : il suscite des désordres chez tous les Juifs du monde entier, et c'est un meneur du parti des Nazôréens. 

King James Bible . [5] For we have found this man a pestilent fellow, and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes:
Luther-Bibel . 5eurontes gar ton andra touton loimon kai kinounta staseis pasin tois ioudaiois tois kata tèn oikoumenèn prôtostatèn te tès tôn nazôraiôn aireseôs,

Tekstuitleg van Hnd 24,5 .

Hnd 24,6 - Hnd 24,6 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6os kai to ieron epeirasen bebèlôsai, on kai ekratèsamen,  6 qui etiam templum violare conatus est quem et adprehendimus  6 Die ook gepoogd heeft den tempel te ontheiligen, welken wij ook gegrepen hebben, en naar onze wet hebben willen oordelen.     [6] Zelfs heeft hij een poging gedaan de tempel te bezoedelen; toen hebben we* hem dan ook gegrepen.*   [6] heeft hij zelfs een poging ondernomen om de tempel te ontwijden, waarna we hem hebben overmeesterd.*  6 hij heeft ook getracht het heiligdom te ontwijden, en wij hebben hem dan ook overmeesterd;  6. Il a même tenté de profaner le Temple, et nous l'avons alors arrêté. 

King James Bible . [6] Who also hath gone about to profane the temple: whom we took, and would have judged according to our law. [7] But the chief captain Lysias came upon us, and with great violence took him away out of our hands,
Luther-Bibel . 6 Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen.

Tekstuitleg van Hnd 24,6 .

Hnd 24,7 - Hnd 24,7 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7par  7 […]  7 Maar Lysias, de overste, daarover komende, heeft hem met groot geweld uit onze handen weggebracht;            

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Hnd 24,7 .

Hnd 24,8 - Hnd 24,8 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8ou dunèsè autos anakrinas peri pantôn toutôn epignônai ôn èmeis katègoroumen autou.  8 a quo poteris ipse iudicans de omnibus istis cognoscere de quibus nos accusamus eum  8 Gebiedende zijn beschuldigers tot u te komen; van dewelken gij zelf, hem onderzocht hebbende, zult kunnen verstaan al hetgeen, waarvan wij hem beschuldigen.    [8] Zelf kunt u zich van de juistheid van onze beschuldigingen tegen hem vergewissen door hem over dit alles te ondervragen.’  [8] Dat al onze beschuldigingen juist zijn, kunt u uit zijn eigen mond vernemen als u hem ondervraagt.’   7 8 zelf zult u in uw gerechtelijk onderzoek over dit alles ook wel te weten komen waarvan wij hem beschuldigen!   7. 8. C'est par lui que tu pourras toi-même, en l'interrogeant, t'assurer du bien-fondé de toutes nos accusations contre lui. » 

King James Bible . [8] Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.
Luther-Bibel . 8 Wenn du ihn verhörst, kannst du selbst das alles von ihm erkunden, dessentwegen wir ihn verklagen.

Tekstuitleg van Hnd 24,8

6. 7. peri pantôn (over alles) . Verwijzing : peri (over) in Hnd , zie Hnd 1,1 . Verwijzing : pas (ieder, elk) , zie Mc 2,13 . In vijftien verzen in het N.T. . In vier verzen in Hnd : (1) Hnd 1,1 : over alles wat Jezus begon te doen ... . (2) Hnd 22,10 : en daar zal je gezegd worden over alles wat ... . (3) Hnd 24,8 : over alles waarvan wij hem beschuldigen . (4) Hnd 26,2 : Over alles waarvan ik word aangeklaagd ... . In deze vier verzen is pantôn zelfstandig gebruikt . De bepaling peri pantôn (over alles) wordt gevolgd door een betrekkelijke zin , die ingeleid wordt door het betrekkelijk voornaamwoord genitief onzijdig meervoud hôn .
Hnd 24,2 : èrksato katègorein = hij begon te beschuldigen . Paulus is naar Caesarea overgebracht . Daar wordt hij door de hogepriester bij de gouverneur gebracht en aangeklaagd . In Lc 23,1 werd Jezus bij Pilatus voorgeleid . Toen begonnen 'allen' Jezus aan te klagen . De aanzet van het proces van Paulus doet denken aan het proces van Jezus : Lc 22,2 : èrxanto de katègorein autou legontes = zij begonnen hem te beschulidgen zeggend . In Hnd 24,8 wordt de beschuldiging door de hogepriester Ananias afgesloten met de gedachte dat de procureur zich kan vergewissen van al die dingen waarvan zij Paulus beschuldigen . peri pantôn toutôn ... hôn hèmeis katègoroumen autou = over alle dingen waarvan wij hem beschuldigen .

Hnd 24,9 - Hnd 24,9 : Aanklacht tegen Paulus : Hnd 24,1-9 -- Hnd 24 -- bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24,1 - Hnd 24,2 - Hnd 24,3 - Hnd 24,4 - Hnd 24,5 - Hnd 24,6 - Hnd 24,7 - Hnd 24,8 - Hnd 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9sunepethento de kai oi ioudaioi faskontes tauta outôs echein.  9 adiecerunt autem et Iudaei dicentes haec ita se habere  9 En ook de Joden stemden het toe, zeggende, dat deze dingen alzo waren.    [9] De Joden vielen hem bij; ze verzekerden dat het zo was.  [9] De Joden steunden de aanklacht en bevestigden de juistheid ervan.  9 Ook de Judeeërs betuigen bijval en zeggen dat het zó is.   9. Les Juifs l'appuyèrent, assurant qu'il en était bien ainsi.  

King James Bible . [9] And the Jews also assented, saying that these things were so.
Luther-Bibel . 9 Auch die Juden bekräftigten das und sagten, es verhielte sich so.

Tekstuitleg van Hnd 24,9 .

8. houtôs (zo) . Verwijzing : houtôs (zo, op deze wijze) , zie Mt 21,6 . In 907 verzen in de bijbel . In 708 verzen in het O.T. . In 199 verzen in het N.T. . In eenentwintig verzen bij Lucas . In zesentwintig verzen in Handelingen : (1) Hnd 1,11 . (2) Hnd 3,18 . (3) Hnd 7,1 . (4) Hnd 7,6 . (5) Hnd 7,8 . (6) Hnd 8,32 . (7) Hnd 12,8 . (8) Hnd 12,15 . (9) Hnd 13,8 . (10) Hnd 13,34 . (11) Hnd 13,47 . (12) Hnd 14,1 . (13) Hnd 17,11 . (14) Hnd 17,33 . (15) Hnd 19,20 . (16) Hnd 20,11 . (17) Hnd 20,13 . (18) Hnd 20,35 . (19) Hnd 21,11 . (20) Hnd 22,24 . (21) Hnd 24,9 . (22) Hnd 24,14 . (23) Hnd 27,17 . (24) Hnd 27,25 . (25) Hnd 27,44 . (26) Hnd 28,14 .

Hnd 24,10-23 . Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -

Hnd 24,10 - Hnd 24,10 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
10apekrithè te o paulos neusantos autô tou ègemonos legein, ek pollôn etôn onta se kritèn tô ethnei toutô epistamenos euthumôs ta peri emautou apologoumai,   10 respondit autem Paulus annuente sibi praeside dicere ex multis annis esse te iudicem genti huic sciens bono animo pro me satisfaciam  10 Maar Paulus, als hem de stadhouder gewenkt had, dat hij zou spreken, antwoordde: Dewijl ik weet, dat gij nu vele jaren over dit volk rechter zijt geweest, zo verantwoord ik mijzelven met des te beteren moed.    
[10] Maar toen de gouverneur hem toestond te spreken, reageerde* Paulus als volgt: ‘Ik weet dat u al jarenlang over dit volk rechtspreekt en daarom bepleit ik mijn zaak vol goede moed.  
[10] Toen de procurator Paulus toeknikte ten teken dat hij het woord mocht voeren, sprak hij als volgt: ‘Ik weet dat u al vele jaren rechtspreekt over het Joodse volk, en daarom verdedig ik mijn zaak in goed vertrouwen.  10 ¶ Als de landvoogd naar hem knikt dat hij mag spreken, antwoordt Paulus: omdat ik weet dat u sinds vele jaren rechter bent over dit volk, leg ik welgemoed verantwoording af over mijzelf;  10. Alors, le gouverneur lui ayant fait signe de parler, Paul répondit : « Voilà, je le sais, de nombreuses années que tu as cette nation sous ta juridiction ; aussi est-ce avec confiance que je plaiderai ma cause.  

King James Bible . [10] Then Paul, after that the governor had beckoned unto him to speak, answered, Forasmuch as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself:
Luther-Bibel . 10 Paulus aber antwortete, als ihm der Statthalter winkte zu reden: Weil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist, will ich meine Sache unerschrocken verteidigen.

Tekstuitleg van Hnd 24,10 .

Hnd 24,11 - Hnd 24,11 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11dunamenou sou epignônai oti ou pleious eisin moi èmerai dôdeka af ès anebèn proskunèsôn eis ierousalèm,  11 potes enim cognoscere quia non plus sunt dies mihi quam duodecim ex quo ascendi adorare in Hierusalem   11 Alzo gij kunt weten, dat het niet meer dan twaalf dagen zijn, van dat ik ben opgekomen om te aanbidden te Jeruzalem;     [11] U kunt zich ervan vergewissen dat er niet meer dan twaalf dagen verlopen zijn sinds ik op bedevaart in Jeruzalem kwam.   [11] U kunt u ervan vergewissen dat ik pas twaalf dagen geleden naar Jeruzalem ben gegaan om daar God te aanbidden.  11 u kunt te weten komen dat het voor mij niet meer dan twaalf dagen zijn sinds ik opklom om in Jeruzalem te bidden;  11. Tu peux t'en assurer : il n'y a pas plus de douze jours que je suis monté en pèlerinage à Jérusalem,  

King James Bible . [11] Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship.
Luther-Bibel . 11 Du kannst feststellen, dass es nicht mehr als zwölf Tage sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten.

Tekstuitleg van Hnd 24,11 .

Hnd 24,12 - Hnd 24,12 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12kai oute en tô ierô euron me pros tina dialegomenon è epistasin poiounta ochlou oute en tais sunagôgais oute kata tèn polin,  12 et neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantem aut concursum facientem turbae neque in synagogis neque in civitate  12 En zij hebben mij noch in den tempel gevonden tot iemand sprekende, of enige samenrotting des volks makende, noch in de synagogen, noch in de stad;    [12] En in de tempel hebben zij me niet zien redetwisten met iemand of een volksoploop zien veroorzaken, en evenmin in de synagogen of elders in de stad.  [12] Ik heb in al die tijd nooit een debat uitgelokt of een volksoploop veroorzaakt, niet in de tempel, niet in de synagogen en ook niet elders in de stad. 12 in het heiligdom hebben ze mij niet redetwistend met iemand aangetroffen of doende met opstand van een schare, en ook niet in de synagogen of her en der in de stad,  12. et, ni dans le Temple, ni dans les synagogues, ni par la ville, on ne m'a trouvé en discussion avec quelqu'un ou en train d'ameuter la foule.  

King James Bible . [12] And they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city:
Luther-Bibel . 12 Und sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte.

Tekstuitleg van Hnd 24,12 .

3. - 5. en tôi hierôi (in de tempel) . Voorzetsel van plaats + lidwoord datief onzijdig enkelvoud + zelfstandig naamwoord (hieron = tempel) datief onzijdig enkelvoud . In drieëndertig verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In tweeëndertig (5 + 4 + 7 + 7 + 9) verzen in het N.T. : Mt (5) , Mc (4) . In zeven verzen bij Lucas : (1) Lc 2,46 . (2) Lc 19,47 . (3) Lc 20,1 . (4) Lc 21,37 . (5) Lc 21,38 . (6) Lc 22,53 . (7) Lc 24,53 . In zeven verzen bij Johannes . In negen verzen in Hnd. : (1) Hnd 2,46 . (2) Hnd 5,20 . (3) Hnd 5,25 . (4) Hnd 5,42 . (5) Hnd 21,27 . (6) Hnd 22,17 . (7) Hnd 24,12 . (8) Hnd 24,18 . (9) Hnd 26,21 .

Hnd 24,13 - Hnd 24,13 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13oude parastèsai dunantai soi peri ôn nuni katègorousin mou.   13 neque probare possunt tibi de quibus nunc accusant me  13 En zij kunnen niet bewijzen, waarvan zij mij nu beschuldigen.     [13] De beschuldigingen die zij nu tegen mij inbrengen, kunnen ze ook niet waarmaken.  [13] Mijn aanklagers beschikken over geen enkel bewijs voor hun beschuldigingen. 13 en zij kunnen voor u niets staven waarvan ze mij nu beschuldigen;  13. Ils ne peuvent pas davantage te prouver ce dont ils m'accusent maintenant.  

King James Bible . [13] Neither can they prove the things whereof they now accuse me.
Luther-Bibel . 13 Sie können dir auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen.

Tekstuitleg van Hnd 24,13 .

Hnd 24,14 - Hnd 24,14 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14omologô de touto soi oti kata tèn odon èn legousin airesin outôs latreuô tô patrôô theô, pisteuôn pasi tois kata ton nomon kai tois en tois profètais gegrammenois,   14 confiteor autem hoc tibi quod secundum sectam quam dicunt heresim sic deservio patrio Deo meo credens omnibus quae in lege et prophetis scripta sunt   14 Maar dit beken ik u, dat ik naar dien weg, welken zij sekte noemen, den God der vaderen alzo diene, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;     [14] Wel wil ik u dit bekennen: ik dien de God van mijn voorouders volgens de weg*, de “partij” die zij bedoelen; ik geloof in alles wat volgens de wet is en wat in de Profeten staat geschreven;   [14] Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat; 14 maar ik beken u dit: volgens ‘de Weg’ die zij een ketterij noemen, zó vereer ik de voorvaderlijke God; ik geloof in alles wat volgens de Wet is en in de profeten staat geschreven;   14. « Je t'avoue pourtant ceci : c'est suivant la Voie, qualifiée par eux de parti, que je sers le Dieu de mes pères, gardant ma foi à tout ce qu'il y a dans la Loi et à ce qui est écrit dans les Prophètes,  

King James Bible . [14] But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets:
Luther-Bibel . 14 Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten.

Tekstuitleg van Hnd 24,14 .

12. houtôs (zo) . Verwijzing : houtôs (zo, op deze wijze) , zie Mt 21,6 . In 907 verzen in de bijbel . In 708 verzen in het O.T. . In 199 verzen in het N.T. . In eenentwintig verzen bij Lucas . In zesentwintig verzen in Handelingen : (1) Hnd 1,11 . (2) Hnd 3,18 . (3) Hnd 7,1 . (4) Hnd 7,6 . (5) Hnd 7,8 . (6) Hnd 8,32 . (7) Hnd 12,8 . (8) Hnd 12,15 . (9) Hnd 13,8 . (10) Hnd 13,34 . (11) Hnd 13,47 . (12) Hnd 14,1 . (13) Hnd 17,11 . (14) Hnd 17,33 . (15) Hnd 19,20 . (16) Hnd 20,11 . (17) Hnd 20,13 . (18) Hnd 20,35 . (19) Hnd 21,11 . (20) Hnd 22,24 . (21) Hnd 24,9 . (22) Hnd 24,14 . (23) Hnd 27,17 . (24) Hnd 27,25 . (25) Hnd 27,44 . (26) Hnd 28,14 .

Hnd 24,15 - Hnd 24,15 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15elpida echôn eis ton theon, èn kai autoi outoi prosdechontai, anastasin mellein esesthai dikaiôn te kai adikôn. 15 spem habens in Deum quam et hii ipsi expectant resurrectionem futuram iustorum et iniquorum  15 Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.     [15] ik heb mijn hoop gevestigd op God en evenals deze mannen hier verwacht* ik dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen en onrechtvaardigen.   [15] en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan.   15 ik heb hoop op God –en zij zelf koesteren die ook– dat er weldra een opstanding zal zijn van én rechtvaardigen én onrechtvaardigen; 15. ayant en Dieu l'espérance, comme ceux-ci l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des pécheurs. 

King James Bible . [15] And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust.
Luther-Bibel . 15 Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird.

Tekstuitleg van Hnd 24,15 .

Hnd 24,16 - Hnd 24,16 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16en toutô kai autos askô aproskopon suneidèsin echein pros ton theon kai tous anthrôpous dia pantos.   16 in hoc et ipse studeo sine offendiculo conscientiam habere ad Deum et ad homines semper  16 En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen.     [16] Daarom leg ik althans me erop toe altijd een onberispelijk geweten te hebben voor God en de mensen.   [16] Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen.   16 daarom oefen ik ook mijzelf om een onberispelijk geweten te hebben voor God en de mensen, aldoor;   16. C'est pourquoi, moi aussi, je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes.  

King James Bible . [16] And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and toward men.
Luther-Bibel . 16 Darin übe ich mich, allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen.

Tekstuitleg van Hnd 24,16 .

Hnd 24,17 - Hnd 24,17 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17di etôn de pleionôn eleèmosunas poièsôn eis to ethnos mou paregenomèn kai prosforas,   17 post annos autem plures elemosynas facturus in gentem meam veni et oblationes et vota   17 Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk, en offeranden.    [17] Na vele jaren ben ik teruggekomen naar mijn volk om liefdadigheid* te bewijzen en offers op te dragen.  [17] Na verscheidene jaren ben ik naar Jeruzalem gekomen om giften te brengen voor mijn volk en offers op te dragen.   17 na vele jaren ben ik aangekomen om aalmoezen aan mijn volk te brengen en offeranden,   17. « Au bout de bien des années, je suis venu apporter des aumônes à ma nation et présenter des offrandes : 

King James Bible . [17] Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings.
Luther-Bibel . 17 Nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern.

Tekstuitleg van Hnd 24,17 .

Hnd 24,18 - Hnd 24,18 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18en ais euron me ègnismenon en tô ierô, ou meta ochlou oude meta thorubou:  18 in quibus invenerunt me purificatum in templo non cum turba neque cum tumultu  18 Waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde, in den tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië;    [18] Daarmee zagen ze me in de tempel bezig; ik was ritueel rein en er was geen sprake van mensenmassa of tumult rond mij.  [18] Ik was daarmee bezig en had me al gereinigd, toen enkele Joden uit Asia me in de tempel aantroffen – er had zich geen menigte verzameld, en er was ook geen sprake van tumult.  18 waarmee mij vonden –toen ik mij geheiligd had in het heiligdom, niet met een schare erbij en niet met rumoer–  18. c'est ainsi qu'ils m'ont trouvé dans le Temple ; je m'étais purifié et ne provoquais ni attroupement ni tumulte.  

King James Bible . [18] Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, neither with multitude, nor with tumult.
Luther-Bibel . 18 Als ich mich im Tempel reinigte, ohne Auflauf und Getümmel, fanden mich dabei

Tekstuitleg van Hnd 24,18 .

6. - 8. en tôi hierôi (in de tempel) . Voorzetsel van plaats + lidwoord datief onzijdig enkelvoud + zelfstandig naamwoord (hieron = tempel) datief onzijdig enkelvoud . In drieëndertig verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In tweeëndertig (5 + 4 + 7 + 7 + 9) verzen in het N.T. : Mt (5) , Mc (4) . In zeven verzen bij Lucas : (1) Lc 2,46 . (2) Lc 19,47 . (3) Lc 20,1 . (4) Lc 21,37 . (5) Lc 21,38 . (6) Lc 22,53 . (7) Lc 24,53 . In zeven verzen bij Johannes . In negen verzen in Hnd. : (1) Hnd 2,46 . (2) Hnd 5,20 . (3) Hnd 5,25 . (4) Hnd 5,42 . (5) Hnd 21,27 . (6) Hnd 22,17 . (7) Hnd 24,12 . (8) Hnd 24,18 . (9) Hnd 26,21 .

Hnd 24,19 - Hnd 24,19 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19tines de apo tès asias ioudaioi, ous edei epi sou pareinai kai katègorein ei ti echoien pros eme  19 quidam autem ex Asia Iudaei quos oportebat apud te praesto esse et accusare si quid haberent adversum me  19 Welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn, en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij.    [19] Maar er waren een paar Joden uit Asia … eigenlijk moesten die voor u verschijnen om mij aan te klagen als ze iets tegen mij hebben.   [19] Zij zijn het die voor u hadden moeten verschijnen om me aan te klagen, aangenomen dat ze iets tegen me hadden kunnen inbrengen.  19 enkele Judeeërs uit Asia, die hier bij u moesten zijn en beschuldigingen moesten uiten, als ze iets tegen mij hadden!  19. Mais quelques Juifs d'Asie... - c'est eux qui auraient dû se présenter devant toi et m'accuser, s'ils avaient quelque chose contre moi ! 

King James Bible . [19] Who ought to have been here before thee, and object, if they had ought against me.
Luther-Bibel . 19 einige Juden aus der Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten.

Tekstuitleg van Hnd 24,19 .

8. edei (het moest) . Verwijzing : deô (moeten) , zie Mt 16,21 . In tweeëntwintig verzen in de bijbel . In zes verzen in het O.T. . In zestien verzen in het N.T. . In vier verzen in Hnd : (10) Hnd 1,16 . (11) Hnd 17,3 . (12) Hnd 24,19 . (13) Hnd 27,21 .

Hnd 24,20 - Hnd 24,20 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20è autoi outoi eipatôsan ti euron adikèma stantos mou epi tou sunedriou   20 aut hii ipsi dicant si quid invenerunt in me iniquitatis cum stem in concilio   20 Of dat dezen zelf zeggen of zij enig onrecht in mij gevonden hebben, als ik voor den raad stond;    [20] Laten anders deze mannen hier zelf zeggen welke misdaad ze hebben vastgesteld toen ik voor het Sanhedrin stond.   [20] En anders moeten deze mensen hier maar eens zeggen van welk misdrijf ze me konden betichten toen ik voor het Sanhedrin verscheen,  20 Of laten zijzelf hier zeggen welke ongerechtigheid zij hadden gevonden, toen ik voor het sanhedrin stond,   20. Que ceux-ci du moins dissent, eux, de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin ! 

King James Bible . [20] Or else let these same here say, if they have found any evil doing in me, while I stood before the council,
Luther-Bibel . 20 Oder lass diese hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand;

Tekstuitleg van Hnd 24,20 .

3. houtoi (deze) , zie Hnd 1,14 . Aanwijzend voornaamwoord nominatief mannelijk meervoud . In 382 verzen in de bijbel . In veertien verzen in Hnd : (1) Hnd 1,14 . (2) Hnd 2,7 . (3) Hnd 2,15 . (4) Hnd 11,12 . (5) Hnd 16,17 . (6) Hnd 16,20 . (7) Hnd 17,6 . (8) Hnd 17,7 . (9) Hnd 17,11 . (10) Hnd 20,5 . (11) Hnd 24,15 . (12) Hnd 24,20 . (13) Hnd 25,11 . (14) Hnd 27,31 .

Hnd 24,21 - Hnd 24,21 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
21è peri mias tautès fônès ès ekekraxa en autois estôs oti peri anastaseôs nekrôn egô krinomai sèmeron ef umôn.   21 nisi de una hac solummodo voce qua clamavi inter eos stans quoniam de resurrectione mortuorum ego iudicor hodie a vobis  21 Dan van dit enig woord, hetwelk ik riep, staande onder hen: Over de opstanding der doden word ik heden van ulieden geoordeeld!    [21] Of het moet deze ene uitspraak zijn, die ik in hun gezelschap heb gedaan: “Ik sta vandaag voor u terecht vanwege de opstanding van de doden.” ’  [21] of het moest zijn dat ik heb uitgeroepen, toen ik voor hen stond: “Omwille van de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht.”’  21 of het moet om deze éne uitroep zijn die ik, staande in hun midden, schreeuwde: voor de opstanding van doden word ik heden bij u geoordeeld!   21. A moins qu'il ne s'agisse de cette seule parole que j'ai criée, debout au milieu d'eux : C'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis aujourd'hui en jugement devant vous. » 

King James Bible . [21] Except it be for this one voice, that I cried standing among them, Touching the resurrection of the dead I am called in question by you this day.
Luther-Bibel . 21 es sei denn dies "eine" Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand: Um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute angeklagt.

Tekstuitleg van Hnd 24,21 .

Hnd 24,22 - Hnd 24,22 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
22anebaleto de autous o fèlix, akribesteron eidôs ta peri tès odou, eipas, otan lusias o chiliarchos katabè diagnôsomai ta kath umas, 22 distulit autem illos Felix certissime sciens de via dicens cum tribunus Lysias descenderit audiam vos   22 Toen nu Felix dit gehoord had, stelde hij hen uit, zeggende: Als ik nader wetenschap van dezen weg zal hebben, wanneer Lysias, de overste, zal afgekomen zijn, zo zal ik volle kennis nemen van uw zaken.   
[22] Daarop besloot Felix, die nauwkeurig op de hoogte was van de weg, hun zaak te verdagen. ‘Zodra tribunus Lysias komt, zal ik in uw zaak een beslissing nemen’, zei hij.  

[22] Felix, die goed bekend was met alles wat op de Weg betrekking had, verdaagde daarop de zitting en zei: ‘Zodra Lysias, de tribuun, is aangekomen zal ik in uw zaak uitspraak doen.’  
22 ¶ Maar Felix verdaagt hun zaak, omdat hij nauwkeurig alles over ‘de Weg’ wil weten; hij zegt: wanneer overste over duizend Lysias afdaalt, zal ik in uw zaak beslissen!, waarbij hij  22. Félix, qui était fort exactement informé de ce qui concerne la Voie, les ajourna en disant : « Dès que le tribun Lysias sera descendu, je statuerai sur votre affaire. » 

King James Bible . [22] And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of that way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter.
Luther-Bibel . 22 Felix aber zog die Sache hin, denn er wusste recht gut um diese Lehre und sprach: Wenn der Oberst Lysias herabkommt, so will ich eure Sache entscheiden.

Tekstuitleg van Hnd 24,22 .

Hnd 24,23 - Hnd 24,23 : Paulus verdedigt zich voor Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,10 - Hnd 24,11 - Hnd 24,12 - Hnd 24,13 - Hnd 24,14 - Hnd 24,15 - Hnd 24,16 - Hnd 24,17 - Hnd 24,18 - Hnd 24,19 - Hnd 24,20 - Hnd 24,21 - Hnd 24,22 - Hnd 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
23diataxamenos tô ekatontarchè tèreisthai auton echein te anesin kai mèdena kôluein tôn idiôn autou upèretein autô.  23 iussitque centurioni custodiri eum et habere requiem nec quemquam prohibere de suis ministrare ei  23 En hij beval den hoofdman over honderd, dat Paulus zou bewaard worden, en verlichting hebben, en dat hij niemand van de zijnen zou beletten hem te dienen, of tot hem te komen.    [23] De centurio gaf hij opdracht hem gevangen te houden volgens licht regime, en geen van zijn vrienden te beletten om voor hem te zorgen.  [23] Hij gaf de centurio opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder een mild regime, en gelastte dat niemand uit zijn kring verhinderd mocht worden voor hem te zorgen.  23 aan de overste over honderd opdraagt hem wel in bewaring te houden –maar dat hij ook een lichter regiem mag hebben– en niemand van zijn eigen mensen te verhinderen om hem te helpen.  23. Il prescrivit au centurion de garder Paul prisonnier, mais de lui laisser quelques facilités et de n'empêcher aucun des siens de lui rendre service.  

King James Bible . [23] And he commanded a centurion to keep Paul, and to let him have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him.
Luther-Bibel . 23 Er befahl aber dem Hauptmann, Paulus gefangen zu halten, doch in leichtem Gewahrsam, und niemandem von den Seinen zu wehren, ihm zu dienen.

Tekstuitleg van Hnd 24,23 .

Hnd 25,24-27 . Paulus en Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,24-27 - Hnd 24,24 - Hnd 24,25 - Hnd 24,26 - Hnd 24,27 -

Hnd 24,24 - Hnd 24,24 : Paulus en Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,24-27 - Hnd 24,24 - Hnd 24,25 - Hnd 24,26 - Hnd 24,27 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
24meta de èmeras tinas paragenomenos o fèlix sun drousillè tè idia gunaiki ousè ioudaia metepempsato ton paulon kai èkousen autou peri tès eis christon ièsoun pisteôs.   24 post aliquot autem dies veniens Felix cum Drusilla uxore sua quae erat Iudaea vocavit Paulum et audivit ab eo fidem quae est in Iesum Christum  24 En na sommige dagen, Felix, daar gekomen zijnde met Drusilla, zijn vrouw, die een Jodin was, ontbood Paulus, en hoorde hem van het geloof in Christus.    
[24] Enkele dagen later was Felix in het gezelschap van zijn Joodse vrouw Drusilla*. Hij liet Paulus weer halen en ondervroeg hem over het geloof in Christus Jezus*. 
[24] Enkele dagen later ging Felix samen met zijn vrouw Drusilla, die een Jodin was, naar de gevangenis. Hij liet Paulus halen om te horen wat hij over het geloof in Christus Jezus te zeggen had. 24 Enkele dagen later komt Felix samen met Drusilla, zijn eigen vrouw, die een Judese is, en laat Paulus halen; dan hoort hij hem over het geloof in Christus Jezus.  24. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. 

King James Bible . [24] And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ.
Luther-Bibel . 24 Nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus.

Tekstuitleg van Hnd 24,24 .

18. houtôs (zo) . Verwijzing : houtôs (zo, op deze wijze) , zie Mt 21,6 . In 907 verzen in de bijbel . In 708 verzen in het O.T. . In 199 verzen in het N.T. . In eenentwintig verzen bij Lucas . In zesentwintig verzen in Handelingen : (1) Hnd 1,11 . (2) Hnd 3,18 . (3) Hnd 7,1 . (4) Hnd 7,6 . (5) Hnd 7,8 . (6) Hnd 8,32 . (7) Hnd 12,8 . (8) Hnd 12,15 . (9) Hnd 13,8 . (10) Hnd 13,34 . (11) Hnd 13,47 . (12) Hnd 14,1 . (13) Hnd 17,11 . (14) Hnd 17,33 . (15) Hnd 19,20 . (16) Hnd 20,11 . (17) Hnd 20,13 . (18) Hnd 20,35 . (19) Hnd 21,11 . (20) Hnd 22,24 . (21) Hnd 24,9 . (22) Hnd 24,14 . (23) Hnd 27,17 . (24) Hnd 27,25 . (25) Hnd 27,44 . (26) Hnd 28,14 .

Hnd 24,25 - Hnd 24,25 : Paulus en Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,24-27 - Hnd 24,24 - Hnd 24,25 - Hnd 24,26 - Hnd 24,27 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
25dialegomenou de autou peri dikaiosunès kai egkrateias kai tou krimatos tou mellontos emfobos genomenos o fèlix apekrithè, to nun echon poreuou, kairon de metalabôn metakalesomai se: 25 disputante autem illo de iustitia et castitate et de iudicio futuro timefactus Felix respondit quod nunc adtinet vade tempore autem oportuno accersiam te  25 En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde, antwoordde: Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegenen tijd zal hebben bekomen, zo zal ik u tot mij roepen.    [25] Toen Paulus sprak over gerechtigheid, zelfbeheersing en het komende oordeel, kreeg Felix het benauwd. ‘Ga nu maar,’ zei hij, ‘als ik weer eens tijd heb zal ik u wel laten roepen.’  [25] Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God werd Felix bang en zei: ‘Voorlopig kunt u gaan. Wanneer ik in de gelegenheid ben, zal ik u weer laten roepen.’  25 Maar als hij spreekt over gerechtigheid, zelfbeheersing en het oordeel dat aanstaande is, wordt hij bevreesd en antwoordt Felix: voor nu kunt u gaan, als ik er weer tijd voor neem zal ik u weer laten roepen!–  25. Mais comme il se mettait à discourir sur la justice, la continence, le jugement à venir, Félix prit peur et répondit : « Pour le moment, tu peux aller. Je te rappellerai à la première occasion. »  

King James Bible . [25] And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.
Luther-Bibel . 25 Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete: Für diesmal geh! Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen.

Tekstuitleg van Hnd 24,25 .

Hnd 24,25.13. nom. mann. enk. εμφοβος = emfobos (bevreesd) . Taalgebruik in het NT : emfobos (bevreesd) . Taalgebruik in de LXX : emfobos (bevreesd) . Taalgebruik in Lc : emfobos (bevreesd) . Bijbel (3) : (1) Sir 19,24 . (2) Hnd 10,4 . (3) Hnd 24,25 . Een vorm van emfobos (bevreesd) in de LXX (1) : Sir 19,24 . In het NT (5) , in Lc in 2 verzen : (1) Lc 24,5 . (2) Lc 24,37 . In Lc : 2 vormen in 1 hoofdstuk en in 2 verzen . Hnd (2) : (1) Hnd 10,4 . (2) Hnd 24,25 . Apk (1) : Apk 11,13 .

Hnd 24,25.13. - 14. εμφοβος γενομενος = emfobos genomenos (bevreesd geworden) . Bijbel (2) : (1) Hnd 10,4 . (2) Hnd 24,25 .

Hnd 24,26 - Hnd 24,26 : Paulus en Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,24-27 - Hnd 24,24 - Hnd 24,25 - Hnd 24,26 - Hnd 24,27 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
26ama kai elpizôn oti chrèmata dothèsetai autô upo tou paulou: dio kai puknoteron auton metapempomenos ômilei autô.   26 simul et sperans quia pecunia daretur a Paulo propter quod et frequenter accersiens eum loquebatur cum eo   26 En tegelijk ook hopende, dat hem van Paulus geld gegeven zou worden, opdat hij hem losliet; waarom hij hem ook dikwijls ontbood, en sprak met hem.    [26] Intussen hoopte hij ook dat Paulus hem geld zou geven. Daarom liet hij hem zelfs herhaaldelijk komen voor een gesprek.
 
[26] Maar intussen hoopte hij dat Paulus hem geld zou aanbieden; daarom liet hij hem telkens weer komen voor een gesprek.  26 tegelijk ook hopend dat hem door Paulus het nodige zou worden gegeven; daarom heeft hij hem ook vaker laten halen en zich met hem onderhouden.  26. Il espérait par ailleurs que Paul lui donnerait de l'argent ; aussi l'envoyait-il assez souvent chercher pour converser avec lui. 

King James Bible . [26] He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might loose him: wherefore he sent for him the oftener, and communed with him.
Luther-Bibel . 26 Er hoffte aber nebenbei, dass ihm von Paulus Geld gegeben werde; darum ließ er ihn auch oft kommen und besprach sich mit ihm.

Tekstuitleg van Hnd 24,26 .

Hnd 24,27 - Hnd 24,27 : Paulus en Felix . - bijbeloverzicht -- Hnd (Handelingen) -- bijbelverwijzingen -- Hnd 24 -- Hnd 24,10-23 -- Hnd 24,24-27 - Hnd 24,24 - Hnd 24,25 - Hnd 24,26 - Hnd 24,27 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem

27dietias de plèrôtheisès elaben diadochon o fèlix porkion fèston: thelôn te charita katathesthai tois ioudaiois o fèlix katelipe ton paulon dedemenon.

 
27 biennio autem expleto accepit successorem Felix Porcium Festum volens autem gratiam praestare Iudaeis Felix reliquit Paulum vinctum   27 Maar als twee jaren vervuld waren, kreeg Felix Porcius Festus in zijn plaats; en Felix, willende den Joden gunst bewijzen, liet Paulus gevangen.
 
  [27] Na verloop van twee jaar werd Felix opgevolgd door Porcius* Festus. Om de Joden een gunst te bewijzen liet Felix Paulus in gevangenschap achter.  [27] Toen er twee jaren verstreken waren, werd Felix opgevolgd door Porcius Festus. Om de Joden ter wille te zijn, liet hij Paulus in gevangenschap achter.  27 Maar als een periode van twee jaar is vervuld, neemt Felix als opvolger Porcius Festus aan; en omdat hij de Judeeërs een gunst wil bewijzen, laat Felix Paulus als gevangene achter.   27. Après deux années révolues, Félix reçut pour successeur Porcius Festus. Voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en captivité. 

King James Bible . [27] But after two years Porcius Festus came into Felix' room: and Felix, willing to shew the Jews a pleasure, left Paul bound.
Luther-Bibel . 27 Als aber zwei Jahre um waren, kam Porzius Festus als Nachfolger des Felix. Felix aber wollte den Juden eine Gunst erweisen und ließ Paulus gefangen zurück.

Tekstuitleg van Hnd 24,27 .