BRIEF AAN DE KOLOSSENZEN HOOFDSTUK 4 - Kol 4 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Kol -- Kol 4 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Bijbeluitleg per hoofdstuk : Kol 1 , Kol 2 , Kol 3 , Kol 4
Bijbeluitleg per pericope
Tekstuitleg vers per vers - Kol 4,1 - Kol 4,2 - Kol 4,3 - Kol 4,4 - Kol 4,5 - Kol 4,6 - Kol 4,7 - Kol 4,8 - Kol 4,9 - Kol 4,10 - Kol 4,11 - Kol 4,12 - Kol 4,13 - Kol 4,14 - Kol 4,15 - Kol 4,16 - Kol 4,17 - Kol 4,18 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat (bijbelverwijzingen)
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken - bijbeloverzicht -
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Kol 4,1 - Kol 4,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1oi kurioi, to dikaion kai tèn isotèta tois doulois parechesthe, eidotes oti kai umeis echete kurion en ouranô.         Hoofdstuk 4 [1] Heren, wees rechtvaardig en billijk tegenover uw slaven, in het besef dat ook u een meester hebt: in de hemel. Gebed en omgang met anderen      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,2 - Kol 4,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2tè proseuchè proskartereite, grègorountes en autè en eucharistia,         [2] Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,3 - Kol 4,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3proseuchomenoi ama kai peri èmôn, ina o theos anoixè èmin thuran tou logou, lalèsai to mustèrion tou christou, di o kai dedemai,        [3] Bid tevens voor ons dat God de deur opent voor onze prediking, om het geheim van Christus, waarvoor ik de boeien draag, te verkondigen;      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Kol 4,3 . De deur openen wijst op openheid , ontvankelijkheid . Wat is de hoop die in het gebed uitgedrukt wordt ? De hoop dat de 'zendeling' moge ontvangen worden , dat hij zijn boodschap kan brengen . Moge God openen ... wijst erop dat men vanuit het oogpunt van de zendeling het lot niet in handen heeft en dat men het aan God of aan het lot overlaat in de hoop dat de zendeling moge ontvangen worden en dat men zal openstaan voor zijn boodschap .

6. hina (opdat) . Voegwoord . Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Kol (11) : (1) Kol 1,9 . (2) Kol 1,18 . (3) Kol 1,28 . (4) Kol 2,2 . (5) Kol 2,4 . (6) Kol 3,21 . (7) Kol 4,3 . (8) Kol 4,4 . (9) Kol 4,8 . (10) Kol 4,12 . (11) Kol 4,16 . (12) Kol 4,17 .

hina (opdat)  bijbel O.T. NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b. 
  1144  522  620  276  292  29  50  38  15  22  12  12  15  13  20  13  19    232  44 

7. theos (God)  . Taalgebruik in het NT : theos (God) . Taalgebruik in de LXX : theos (God) . L. deus , Fr. dieu . De vloek dju . D. Gott . E. God . Hebr. ´èlohîm (God) . Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God) . Getalwaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43) . Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4 . De verkorte vorm van de godsnaam ´èlohîm is ´èl . Getalwaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (spiegelbeeld) . Structuur : 1 - 3 . nom. mann. enk. theos (God) . Kol (2) : (1) Kol 1,27 . (2) Kol 4,3 . Kol 4 (3) : (1) Kol 4,3 (theos : nom. mann. enk.) . (2) Kol 4,11 (gen. mann. enk. theou) . (3) Kol 4,12 (gen. mann. enk. theou) . Een vorm van theos (God) in de LXX (3984) , in het NT (1314) .

  theos (God)  bijbel  OT  NT  syn.. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
1 nom. mann. enk. theos 1686  1399  287  29 46 163  32  30  18    22  11        143 20

9. act. conjunct. aor. 3de pers. enk. anoiksè(i) (hij moge openen) van het werkw. anoigô (openen) . Taalgebruik in de LXX : anoigô (openen) . Taalgebruik in het NT : anoigô (openen) . Lat. aperire . Fr. ouvrir . D. öffnen . E. to open . Hebr. pâthach (openen) . Taalgebruik in Tenakh : pâthach (openen) . Zie ook : pâqach (openen, opmerkzaam zijn) . Taalgebruik in Tenakh : pâqach (openen, opmerkzaam zijn) . Bijbel (3) : (1) Ex 21,33 . (2) Kol 4,3 . (3) Apk 3,20 . Een vorm van anoigô (openen) in de LXX (182) , in het NT (78) , in Kol (1) .

18. Genitief mann. enk. christou (van Christus) van de eigennaam christos (Christus) . Taalgebruik in het NT : christos (Christus) . Hebr. mâsjîach (Messias , gezalfde) , in het Grieks christos (Christus) . Zie het werkw. mâsjach (zalven) . Taalgebruik in Tenach : mâsjach (zalven) . Kol (11) : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,3 . (3) Kol 1,7 . (4) Kol 1,24 . (5) Kol 2,2 . (6) Kol 2,11 . (7) Kol 2,17 . (8) Kol 3,15 . (9) Kol 3,16 . (10) Kol 4,3 . (11) Kol 4,12 . Een vorm van Christos (Christus) in de LXX (25) , in het NT (529) , in Kol (25) , in Kol 4 (2) : (1) Kol 4,3 . (2) Kol 4,12 .

  christos (Christus)   bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
3 gen. christou 251 11 240 5 2 0 1 11 214 7 7 8

 

19. dia (door) . Taalgebruik in het NT : dia (door). L. per , post . Fr. par , après . Ned. na . dia (door) in Kol (8) : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,5 . (3) Kol 1,9 . (4) Kol 1,20 . (5) Kol 1,22 . (6) Kol 2,8 . (7) Kol 2,12 . (8) Kol 2,19 . di' (door) in Kol (5) : (1) Kol 1,16 . (2) Kol 1,20 . (3) Kol 3,6 . (4) Kol 3,17 . (5) Kol 4,3 . dia kan de vertaling zijn van de Hebreeuwse woorden : ba`äbhûr (36) , bigëlal (5) , bëjad (270) , lëma`an (235) .

dia (door)  Kol bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
dia  8 1419  938  481  51  29  32  44  62  248  15  112  156 
di'  5 310 174 136 6 2 5 13 11 99   13  26 
totaal  13 1729 1112 617 57 31 37 57 73 347 15 125  182 

 

Kol 4,4 - Kol 4,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ina fanerôsô auto ôs dei me lalèsai.        [4] bid dat ik het openlijk mag verkondigen zoals het moet.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. hina (opdat) . Voegwoord . Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Kol (11) : (1) Kol 1,9 . (2) Kol 1,18 . (3) Kol 1,28 . (4) Kol 2,2 . (5) Kol 2,4 . (6) Kol 3,21 . (7) Kol 4,3 . (8) Kol 4,4 . (9) Kol 4,8 . (10) Kol 4,12 . (11) Kol 4,16 . (12) Kol 4,17 .

hina (opdat)  bijbel O.T. NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b. 
  1144  522  620  276  292  29  50  38  15  22  12  12  15  13  20  13  19    232  44 
Kol 4,5 - Kol 4,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5en sofia peripateite pros tous exô, ton kairon exagorazomenoi.       [5] Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,6 - Kol 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6o logos umôn pantote en chariti, alati èrtumenos, eidenai pôs dei umas eni ekastô apokrinesthai.        [6] Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. pantote (al-tijd) . Taalgebruik in NT : pantote (al-tijd) . Taalgebruik in de LXX : pantote (al-tijd) . Taalgebruik in Brieven : pantote (al-tijd) . pan = al , t - t = tijd , op elk moment , in alle omstandigheden . Fr. tou- jours < tous jours = alle dagen , altijd . L. sem-per (een-s voor alle keren , altijd) , zie website : http://www.ety.nl/etywrdfam.html . al-ways (? all - ways : op alle wijzen? of 'allerwegen') .

pantote (al-tijd)  bijbel O.T. N.T. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Tit Film Heb Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  40 2 38   1 1 2 6   28   10 

pantote (al-tijd)  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Film Heb P.
  28  1 : Rom 1,10 . 2 : (1) 1 Kor 1,4 . (2) 1 Kor 15,58 . 4 : (1) 2 Kor 2,14 . (2) 2 Kor 4,10 . (3) 2 Kor 5,6 . (4) 2 Kor 9,8 . 1 : Gal 4,18 . 1 : Ef 5,20 . 4 : (1) Fil 1,4 . (2) Fil 1,20 . (3) Fil 2,12 . (4) Fil 4,4 . 3 : (1) Kol 1,3 . (2) Kol 4,6 . (3) Kol 4,12 . 6 : (1) 1 Tes 1,2 . (2) 1 Tes 2,16 . (3) 1 Tes 3,6 . (4) 1 Tes 4,17 . (5) 1 Tes 5,15 . (6) 1 Tes 5,16 . 3 : (1) 2 Tes 1,3 . (2) 2 Tes 1,11 . (3) 2 Tes 2,13 . 1 :2 Tim 3,7 . 1 : Film 1,4 . 1 : Heb 7,25 . 28

 

Kol 4,7 - Kol 4,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ta kat eme panta gnôrisei umin tuchikos o agapètos adelfos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriô,               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,8 - Kol 4,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8on epempsa pros umas eis auto touto, ina gnôte ta peri èmôn kai parakalesè tas kardias umôn,                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

8. hina (opdat) . Voegwoord . Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Kol (11) : (1) Kol 1,9 . (2) Kol 1,18 . (3) Kol 1,28 . (4) Kol 2,2 . (5) Kol 2,4 . (6) Kol 3,21 . (7) Kol 4,3 . (8) Kol 4,4 . (9) Kol 4,8 . (10) Kol 4,12 . (11) Kol 4,16 . (12) Kol 4,17 .

hina (opdat)  bijbel O.T. NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b. 
  1144  522  620  276  292  29  50  38  15  22  12  12  15  13  20  13  19    232  44 
Kol 4,9 - Kol 4,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9sun onèsimô tô pistô kai agapètô adelfô, os estin ex umôn: panta umin gnôrisousin ta ôde.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

8. betrekk. voornw. nom. mann. enk. hos (die) . Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Kol : betrekkelijk voornaamwoord . Kol (7) : (1) Kol 1,7 . (2) Kol 1,13 . (3) Kol 1,15 . (4) Kol 1,18 . (5) Kol 1,27 (variante lezing) . (6) Kol 2,10 . (7) Kol 4,9 .

  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. hos   652  454  198  27  25  28  10  31  129  80  90     

9. actief ind. pr. 3de pers. enk. estin (hij is) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in de Septuaginta : eimi (zijn) . Taalgebruik in het Kol : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Taalgebruik in Tenakh : hâjâh (zijn) . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be . D. sein . Kol (17) : (1) Kol 1,6 . (2) Kol 1,7 . (3) Kol 1,15 . (4) Kol 1,17 . (5) Kol 1,18 . (6) Kol 1,24 . (7) Kol 1,27 . (8) Kol 2,10 . (9) Kol 2,17 . (10) Kol 2,22 . (11) Kol 2,23 . (12) Kol 3,1 . (13) Kol 3,5 . (14) Kol 3,14 . (15) Kol 3,20 . (16) Kol 3,25 . (17) Kol 4,9 . Een vorm van eimi (zijn) in de LXX (6947) , in het NT (2450) .

eimi (zijn) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. pr. 3de pers. enk. estin  2371  1558  813  114  69  96  147  66  296  25  176 323    

8. - 9. hos estin (die is) . In 6 van de 7 verzen waarin het betrekkelijk voornaamwoord hos (die) wordt gebruikt : (1) Kol 1,7 . (2) Kol 1,15 . (3) Kol 1,18 . (4) Kol 1,27 . (5) Kol 2,10 . (6) Kol 4,9 .

Kol 4,10 - Kol 4,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10aspazetai umas aristarchos o sunaichmalôtos mou, kai markos o anepsios barnaba {peri ou elabete entolas, ean elthè pros umas dexasthe auton},                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,11 - Kol 4,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai ièsous o legomenos ioustos, oi ontes ek peritomès outoi monoi sunergoi eis tèn basileian tou theou, oitines egenèthèsan moi parègoria.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,12 - Kol 4,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12aspazetai umas epafras o ex umôn, doulos christou [ièsou], pantote agônizomenos uper umôn en tais proseuchais, ina stathète teleioi kai peplèroforèmenoi en panti thelèmati tou theou.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Kol 4,12 .

7. - 8. doulos Ièsou komt slechts voor in Rom 1,1 . doulos Christou komt slechts voor in Kol 4,12 . Verwijzing in N.T. : christos (Christus) . Zo wordt Epafras genoemd .

8. Genitief mann. enk. christou (van Christus) van de eigennaam christos (Christus) . Taalgebruik in het NT : christos (Christus) . Hebr. mâsjîach (Messias , gezalfde) , in het Grieks christos (Christus) . Zie het werkw. mâsjach (zalven) . Taalgebruik in Tenach : mâsjach (zalven) . Kol (11) : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,3 . (3) Kol 1,7 . (4) Kol 1,24 . (5) Kol 2,2 . (6) Kol 2,11 . (7) Kol 2,17 . (8) Kol 3,15 . (9) Kol 3,16 . (10) Kol 4,3 . (11) Kol 4,12 . Een vorm van Christos (Christus) in de LXX (25) , in het NT (529) , in Kol (25) , in Kol 4 (2) : (1) Kol 4,3 . (2) Kol 4,12 .

  christos (Christus)   bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
3 gen. christou 251 11 240 5 2 0 1 11 214 7 7 8

10. pantote (al-tijd) . Taalgebruik in NT : pantote (al-tijd) . Taalgebruik in de LXX : pantote (al-tijd) . pan = al , t - t = tijd , op elk moment , in alle omstandigheden . Fr. tou- jours < tous jours = alle dagen , altijd . L. sem-per (een-s voor alle keren , altijd) , zie website : http://www.ety.nl/etywrdfam.html . al-ways (? all - ways : op alle wijzen? of 'allerwegen') .

pantote (al-tijd)  bijbel OT NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  2 Tim Film Heb P.
  40 2 38 10  28  1 : Rom 1,10 . 2 : (1) 1 Kor 1,4 . (2) 1 Kor 15,58 . 4 : (1) 2 Kor 2,14 . (2) 2 Kor 4,10 . (3) 2 Kor 5,6 . (4) 2 Kor 9,8 . 1 : Gal 4,18 . 1 : Ef 5,20 . 4 : (1) Fil 1,4 . (2) Fil 1,20 . (3) Fil 2,12 . (4) Fil 4,4 . 3 : (1) Kol 1,3 . (2) Kol 4,6 . (3) Kol 4,12 . 6 : (1) 1 Tes 1,2 . (2) 1 Tes 2,16 . (3) 1 Tes 3,6 . (4) 1 Tes 4,17 . (5) 1 Tes 5,15 . (6) 1 Tes 5,16 . 3 : (1) 2 Tes 1,3 . (2) 2 Tes 1,11 . (3) 2 Tes 2,13 . 1 :2 Tim 3,7 . 1 : Film 1,4 . 1 : Heb 7,25 . 28

17. hina (opdat) . Voegwoord . Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Kol (11) : (1) Kol 1,9 . (2) Kol 1,18 . (3) Kol 1,28 . (4) Kol 2,2 . (5) Kol 2,4 . (6) Kol 3,21 . (7) Kol 4,3 . (8) Kol 4,4 . (9) Kol 4,8 . (10) Kol 4,12 . (11) Kol 4,16 . (12) Kol 4,17 .

hina (opdat)  bijbel O.T. NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b. 
  1144  522  620  276  292  29  50  38  15  22  12  12  15  13  20  13  19    232  44 

24. Gen. onz. enk. thelèmatos (wil) van het zelfstandig naamwoord thelema (wil) . Verwijzing : thelèma (wil) . Vergelijk : L. volun-tas . F. : volonté . Gr. thelô (willen, vouloir) . L. velle .

thelèma (wil)  bijbel  O.T.  N.T.  ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb P.  A.b 
gen. enk.  thelèmatos 16 3 13 1 12 1 : Rom 15,32 . 2 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 7,37 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 8,5 .   4 : (1) Ef 1,1 . (2) Ef 1,5 . (3) Ef 1,9 . (4) Ef 1,11 . 2 : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,9 .   1 : 2 Tim 1,1 .   12   
Totaal   86 30 56 18 35 28 
Kol 4,13 - Kol 4,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13marturô gar autô oti echei polun ponon uper umôn kai tôn en laodikeia kai tôn en ierapolei.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,14 - Kol 4,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14aspazetai umas loukas o iatros o agapètos kai dèmas.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,15 - Kol 4,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15aspasasthe tous en laodikeia adelfous kai numfan kai tèn kat oikon autès ekklèsian.              

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Kol 4,16 - Kol 4,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai otan anagnôsthè par umin è epistolè, poièsate ina kai en tè laodikeôn ekklèsia anagnôsthè, kai tèn ek laodikeias ina kai umeis anagnôte.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

9. hina (opdat) . Voegwoord . Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Kol (11) : (1) Kol 1,9 . (2) Kol 1,18 . (3) Kol 1,28 . (4) Kol 2,2 . (5) Kol 2,4 . (6) Kol 3,21 . (7) Kol 4,3 . (8) Kol 4,4 . (9) Kol 4,8 . (10) Kol 4,12 . (11) Kol 4,16 . (12) Kol 4,17 .

hina (opdat)  bijbel O.T. NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b. 
  1144  522  620  276  292  29  50  38  15  22  12  12  15  13  20  13  19    232  44 
Kol 4,17 - Kol 4,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai eipate archippô, blepe tèn diakonian èn parelabes en kuriô, ina autèn plèrois.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

11. hina (opdat) . Voegwoord . Taalgebruik in het NT : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Kol (11) : (1) Kol 1,9 . (2) Kol 1,18 . (3) Kol 1,28 . (4) Kol 2,2 . (5) Kol 2,4 . (6) Kol 3,21 . (7) Kol 4,3 . (8) Kol 4,4 . (9) Kol 4,8 . (10) Kol 4,12 . (11) Kol 4,16 . (12) Kol 4,17 .

hina (opdat)  bijbel O.T. NT ev.  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A. b. 
  1144  522  620  276  292  29  50  38  15  22  12  12  15  13  20  13  19    232  44 
Kol 4,18 - Kol 4,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18o aspasmos tè emè cheiri paulou. mnèmoneuete mou tôn desmôn. è charis meth umôn.                

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. paulos (Paulus) . Verwijzing in N.T. : paulos (Paulus) . Paulos (Paulus) staat in dertien van de veertien brieven , die aan Paulus worden toegeschreven , aan het begin van de brief . Niet in Hebr. . Hiermee wordt de afzender van de brief aangeduid .

paulos  N.T. Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 : Rom 1,1 . 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 10,1 . 2 : (1) Gal 1,1 . (2) Gal 5,2 . 2  : (1)Ef 1,1 . (2) Ef 3,1 . 1 : Fil 1,1 . 2  : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,23 . 2  : (1) 1 Tes 1,1 . (2) 1 Tes 2,18 . 1  : 2 Tes 1,1 . 1  : 1 Tim 1,1 . 1  : 2 Tim 1,1 . 1 :   Tit 1,1 . 3 : (1) Film 1,1 . (2) Film 1,9 . (3) Film 1,19. 1 : 2 Pe 3,15 . 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .         1 : Kol 4,18 .   1 : 2 Tes 3,17 .            
totaal  158  128  30  29 

GRIEKSE TEKST

1oi kurioi, to dikaion kai tèn isotèta tois doulois parechesthe, eidotes oti kai umeis echete kurion en ouranô. 2tè proseuchè proskartereite, grègorountes en autè en eucharistia, 3proseuchomenoi ama kai peri èmôn, ina o theos anoixè èmin thuran tou logou, lalèsai to mustèrion tou christou, di o kai dedemai, 4ina fanerôsô auto ôs dei me lalèsai. 5en sofia peripateite pros tous exô, ton kairon exagorazomenoi. 6o logos umôn pantote en chariti, alati èrtumenos, eidenai pôs dei umas eni ekastô apokrinesthai. 7ta kat eme panta gnôrisei umin tuchikos o agapètos adelfos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriô, 8on epempsa pros umas eis auto touto, ina gnôte ta peri èmôn kai parakalesè tas kardias umôn, 9sun onèsimô tô pistô kai agapètô adelfô, os estin ex umôn: panta umin gnôrisousin ta ôde. 10aspazetai umas aristarchos o sunaichmalôtos mou, kai markos o anepsios barnaba {peri ou elabete entolas, ean elthè pros umas dexasthe auton}, 11kai ièsous o legomenos ioustos, oi ontes ek peritomès outoi monoi sunergoi eis tèn basileian tou theou, oitines egenèthèsan moi parègoria. 12aspazetai umas epafras o ex umôn, doulos christou [ièsou], pantote agônizomenos uper umôn en tais proseuchais, ina stathète teleioi kai peplèroforèmenoi en panti thelèmati tou theou. 13marturô gar autô oti echei polun ponon uper umôn kai tôn en laodikeia kai tôn en ierapolei. 14aspazetai umas loukas o iatros o agapètos kai dèmas. 15aspasasthe tous en laodikeia adelfous kai numfan kai tèn kat oikon autès ekklèsian. 16kai otan anagnôsthè par umin è epistolè, poièsate ina kai en tè laodikeôn ekklèsia anagnôsthè, kai tèn ek laodikeias ina kai umeis anagnôte. 17kai eipate archippô, blepe tèn diakonian èn parelabes en kuriô, ina autèn plèrois. 18o aspasmos tè emè cheiri paulou. mnèmoneuete mou tôn desmôn. è charis meth umôn.


WILLIBRORDVERTALING

Hoofdstuk 4 [1] Heren, wees rechtvaardig en billijk tegenover uw slaven, in het besef dat ook u een meester hebt: in de hemel. Gebed en omgang met anderen [2] Wijd u trouw aan het gebed, wees daarbij waakzaam en dankbaar. [3] Bid tevens voor ons dat God de deur opent voor onze prediking, om het geheim van Christus, waarvoor ik de boeien draag, te verkondigen; [4] bid dat ik het openlijk mag verkondigen zoals het moet. [5] Gedraag u verstandig jegens de buitenstaanders. Benut de gunstige gelegenheid. [6] Laat uw spreken steeds innemend zijn, met een vleugje zout erbij, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven.


- A - B - C

- Genitief mann. enk. christou (van Christus) van de eigennaam christos (Christus) . Taalgebruik in het NT : christos (Christus) . Hebr. mâsjîach (Messias , gezalfde) , in het Grieks christos (Christus) . Zie het werkw. mâsjach (zalven) . Taalgebruik in Tenach : mâsjach (zalven) . Een vorm van Christos (Christus) in de LXX (25) , in het NT (529) , in Kol (25) , in Kol 4 (2) : (1) Kol 4,3 . (2) Kol 4,12 .

  christos (Christus)   bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
3 gen. christou 251 11 240 5 2 0 1 11 214 7 7 8

- D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

-