BIBLIOGRAFIE VAN HET LUCASEVANGELIE - C : Lucasjaar : C-jaar .

Overzicht van het Lucasevangelie : Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 ,

Overzicht van het Lucasevangelie : - Lucas : overzicht .
- Lucas taalgebruik - Lucas taalgebruik A - Lucas taalgebruik B - Lucas taalgebruik C - Lucas taalgebruik D - Lucas taalgebruik E - Lucas taalgebruik F - Lucas taalgebruik G - Lucas taalgebruik H - Lucas taalgebruik I - Lucas taalgebruik J - Lucas taalgebruik K - Lucas taalgebruik L - Lucas taalgebruik M - Lucas taalgebruik N - Lucas taalgebruik O - Lucas taalgebruik P - Lucas taalgebruik Q - Lucas taalgebruik R - Lucas taalgebruik S - Lucas taalgebruik T - Lucas taalgebruik U - Lucas taalgebruik V - Lucas taalgebruik Z -
- Lc : commentaar

algemene bibliografie van het Lucasevangelie - Lucas 4 bibliografie - Lucas 5 bibliografie -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
http://www.biblicalstudies.org.uk/luke.php http://www.theol.u-szeged.hu/konyvtar/lukacs/bibl.html biblia : http://www.bsw.org/index.php?l=71 . Fililogia Neotestamentaria : http://www.bsw.org/index.php?l=72 . (1)    
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Overzicht van de bijbelboeken
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .

- Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie MatteŁsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


1. ALGEMEEN
- BARNARD, W.J.; van 'T RIET, P., Lukas de jood. Een joodse inleiding op het evangelie van Lukas en de Handelingen van de apostelen, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1984
- BOTS, J., Mij geschiede naar uw woord. Meditaties bij de zondagse evangelikn van het jaar C, Brugge, Tabor, 1988
- BOLKESTEIN, M., Vrouwen in en achter het evangelie naar Lukas, in: XX, Vrouw zijn in het licht van het evangelie; een bundel feministische- theologische studies, Baarn, Ten Have, 1982, p.10- 35
- BOUWMAN, G., Met Lukas op weg, Averbode, 1976; 1988 (C- cyclus; Cahiers voor levensverdieping)
- CHAPEL, P., Geschreven voor u. Overwegingen bij de schriftlezingen van de zondagen. Jaarcyclus C, Baarn/Mechelen, Gooi en Sticht/Liprobo, 1991

- De Heer , ‘Lucas ‘ Acta. . De oorsprongen van het geloof , Meinema , 2006 . )
- DENAUX, A., 16. Het evangelie volgens Lucas, in: XX, De Bijbel verkennen. 2. Het Nieuwe Testament, Leuven, VBS- Acco, 1980, p.102- 107
- DENAUX, A., Het lucasevangelie: traditiegeschiedenis en opbouw, in: Collationes, jg. (1972), nr.1, p.3- 25
- DENAUX, A., Jeruzalem en de tempel volgens Lucas, in: Jota, jg.(1995), nr.26, p.15- 21
- DIJK, J., Het begon in Jeruzalem. Joodse achtergronden in de boeken van Lucas, Ede, Zomer & Keuning, 1980
- DONDERS, S., Bijbels bezien. Lucas. Meditaties bij de schriftlezingen voor de weekendliturgie, C- cyclus, Boxtel/Brugge, KBS/Tabor, 1991
- DRURY John , Tradition and Design in Luke's Gospel : A Study in Early Christian Historiography , Atlanta: John Knox, 1977. Pp. xiii+208. $7.95.
- Evans, C.A., Luke, New International Biblical Commentary , New Testament 3, Hendrickson, 1990, pap, 397 pp, Based on the New International Version, ISBN: 0943575311 / 9780853646570.
- FIEY, L., Het gebedsleven van de Heer in het Lucasevangelie, in: Catechetische informatie, jg.14 (1986), nr.2, p.1- 8
- FLENDER Helmut , St. Luke, Theologian of Redemptive History. London: SPCK, 1967. Society for Promoting Christian Knowledge . Webpagina : http://www.spck.org.uk/ .
- GEYSELS, L., Kroniek: het Lukas- jaar, in: V.B.S.- Informatie, jg.23 (1992), nr.1, p.17- 20
- GREEN Joel B , The Gospel of Luke (The New International Commentary on the New Testament) . Website : http://www.librarything.nl/author/greenjoelb
- GREEN JOël B , The Theology of the Gospel of Luke (New Testament Theology) , Cambridge , 1995
- Grundmann Walter , Das Evangelium nach Lukas (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt , 1961) .
- Harnack, Adolf von, 1851-1930 , Luke the physician : the author of the third gospel and the Acts of the apostles (1907) , Publisher : London : Williams & Norgate ; New York : G.P. Putnam's Sons . http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_von_Harnack .
- HEMELSOET, B., Kanttekeningen bij sabbat en zondag. Vermeende oppositie of het ongelijk van een misverstand aan de hand van Lucas, in: Jota, jg. (1993), nr.20, p.29-37
- HEMELSOET B.P.M. , Moest de Christus dit niet lijden? in : DEURLOO K.A. e.a. , Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie 4 ACEBT , Kampen , Kok , 1983 , p.74- 82 .
- Hemelsoet B / Monshouwer D , Lucas. Lezen naar de gewoonte van Pasen , Zoetermeer, Boekencentrum 1997 . Zie http://www.schriftlezing.nl/index.php?who=0&go=15&single=30 .
- HOET, Hendrik, Lucas aan het woord, Antwerpen, Halewijn, 2000
- KEMMEREN, B., Lukas, verteller van goed nieuws, Berne, Abdij, 1986
- LAMBERIGTS, S., Algemene inleiding op het Lucasevangelie, in: WERK GROEP SACERDOS, Dichtbij is Uw woord. Exegetische commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus C, Lucasevangelie, Mechelen /Leuven, Sacerdos/VBS, 1982, p.7- 16
- LAMMENS, J., Preken en voorbeden voor elke zondag. Jaarcyclus C, Landen, Walsbets, 1990
- LAMMERS, J., Woord en Leven. Preken en voorbeden voor elke zondag van het jaar, C- cyclus, Landen, Walsbets, 1984
- LINDIJER, C.H., De armen en de rijken bij Lucas, Den Haag, 1981
- LOUF, A., Mijn liefde is U genoeg. Woorden van een abt ter meditatie bij de evangelies in de C- cyclus, Tielt, 1985
- MANIE, H., Wel en wee van arm en rijk in Lucas, in: Jota, jg. (1995), nr.27, p.17- 28
- MARSHALL Howard , Luke: Historian and Theologian , Paperback , 252 pages , Product Code/ISBN: 0830815139 . Exeter , 1970 .
- MARTINI, C., Hoe Lucas ons leert bidden, Nijmegen, (Gebed en Leven, 3)
- MICHIELS, R., Het evangelie volgens Lukas, in: Tijdschrift voor geestelijk leven, jg. (1973), nr.8, p.506- 555
- MULDER, H., Lucas I, Kampen, Kok, (Tekst en toelichting (Lc 1,1- 9,27); II, 1988
- NIELSEN, J.T., Het evangelie naar Lucas I, II, Nijkerk, Callenbach; Schoten, Westland, 1979, 1983 (De prediking van het Nieuwe Testa ment)
- NOYEN C. Bidden met het zondagsevangelie C Gent, Carmelitana, 1987
- NOORDA S.J. De geschiedenisboeken van Lukas in: Schrift jg. (1983) nr.90 p.219- 226
- NOORDA S.J. Over Teofilus in: Schrift jg. (1993) nr.150 p.157- 191
- Oosterhuis / Van Heusden , Het evangelie van Lukas , Skandalon, 2007 .
- OTTEN M. Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en ca techese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990
- PENNING DE VRIES P. Meditaties over het Lukas- evangelie Brugge, Emma¨s, 1979
- PLUMMER Alfred , The Gospel According To St. Luke , A Critical and Exegetical Commentary / International Critical Commentary - ICC , Edingburgh , 1896 . Website : http://tera-3.ul.cs.cmu.edu/cgi-bin/reader.pl?call=28123 .
- QUINTENS, W., Genezen met Lucas , Brugge, Tabor, 1991
- SAHLIN H. , Der Messias und das Gottesvolk. Studien zur Protolukanischen Theologie (Uppsala 1945)
- SCHABERG J. Lucas in: NEWSON C.A.; RINGE S.H. Met eigen ogen. Commentaar op de bijbel vanuit het perspectief van vrouwen, Zoetermeer Meinema 1995 p.350- 370
- SCHMIDT P. Hoofdstuk 7. Het evangelie van Lucas en de Handelingen der apostelen in: IDEM Woord van God - Boek van mensen. Inleiding tot de evangelikn en de Handelingen Averbode 1990 199? (2) p.158- 180
- SCHMIDT P. (red.) Eén auteur twee boeken. Lucas en de Handelingen van de Apostelen Leuven VBS- Acco 1992
- SCHOTTROFF L.; STEGEMEN W. Jezus van Nazareth - hoop van de armen Baarn 1982
- SCHRUERS P. Christen worden met Lucas. Bezinning en gesprek rond de evangelielezingen van de C- cyclus van het kerkelijk jaar, Antwerpen Patmos 1988
- SCHÜRMANN Heinz , Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zu den synoptischen Evangelien, [=KBANT], 1968 . Website : http://bautz.de/bbkl/s/s1/schuermann_h.shtml .
- Schürmann, Heinz , Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament / Lukasevangelium , Herausgegeben von Wikenhauser, Alfred / Vögtle, Anton / Schnackenburg, Rudolf , Verlag : Herder Freiburg . ISBN : 978-3-451-14662-6
- SERVOTTE H. Lucas literair. Het derde evangelie woord voor woord, Averbode Altiora 1994
- STANDAERT B. Een jaar met Lucas in: Heiliging jg.3 (1986), nr.1, p.1- 49
- STANDAERT B. Evangelie volgens Lukas in: Schrift jg. (1977) nr.49, p.1- 38
- STANDAERT B. Het Lukasevangelie: geschiedenis van Jezus glorie van Israkl en heil van alle volkeren in: Heiliging jg. (1977) nr.1 p.1- 32
- STANDAERT B. Het Woord is onder ons. Overwegingen van een monnik bij het Lucasevangelie in de C- cyclus Tielt Lannoo 1991
- van DEN ENDE T. Evangelie volgens Lucas in: Schrift jg. (1977) nr.49 p.1- 38
- van DER MAAS S.P. De datering van het evangelie naar Lucas in: KNEVEL A.G. e.a. Verkenningen in de evangelikn Kampen Kok; Voorhoeve, Hilversum Evangelische Omroep 1990 p.69- - van DER MAAS S.P. De strekking van het evangelie naar Lucas in: KNEVEL A.G. e.a. Verkenningen in de evangelikn Kampen Kok, Voorhoeve; Hilversum Evangelische Omroep 1990 p.25- 32
- van DER ZEE W.R. vandaag gebeurt het. De verhalen van Lucas ± tot 4 , 's- Gravenhage, Boekencentrum, 1985
- Ad van Nieuwpoort , Tenach opnieuw . Over het Messiaanse tegoed van het evangelie naar Lukas . Ingenaaid, 222 pagina's Verschenen: juni 2006 Gewicht: 367 gram Formaat: 221 x 150 x 19 mm Uitgeverij Van Gennep ISBN-13: 9789055157280
- van OGTROP H.J. In het leerhuis van Lucas. De schriftlezingen van de liturgie van de zondag in hun relatie met het joodse getuigenis C- jaar Boxtel/Brugge KBS/Tabor 1991
- van OMMEREN N.M. Lucas de betrouwbare historicus en evangelist, in: KNEVEL A.G. e.a. Verkenningen in de evangelikn Kampen Kok, Voorhoeve; Hilversum Evangelische Omroep 1990 p.93- 114
- VERHEIJ, DS.W.A. De geest wijst wegen in de tijd . Kampen, Kok. 1991, 1e druk. wrappers, 23,5 * 17 cm. Lucas' theologie des Woords in het evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie) 611 pp.
- WELZEN, H. ( - Welzen Huub - ) , Lucas over arm en rijk; Armoede en rijkdom in het perspectief van Jezus'verkondiging Werkschriften voor bijbel groepen KBS/Tabor 1987
- WERKGROEP SACERDOS Dichtbij is Uw woord. Exegetische commentaar bij de evangelieperikopen van jaarcyclus C Lucasevangelie Mechelen/Leuven, Sacerdos/VBS, 1982
- XX Het verhaal te doen. Preken over het evangelie van Lukas Boxtel/Brugge KBS/Tabor 1988

Kindsheidsverhalen Lc 1-2 .

- LAURENTIN René , LES EVANGILES DE ENFANCE DU CHRIST , Vérité de Noël au-delà des mythes : EXEGESE ET SEMIOTIQUE - HISTORICITE ET THEOLOGIE , Paris, DDB, 1985. Edité par Desclée/DDB, Tournai, 1982.- Paru le 24/04/1995 . Werken (1) .


2. PER PERIKOPE

Lc 1,1-4

Lc 1,5- 17: vigilie van Johannes de Doper·
- BENOIT , ‘L’Enfance de Jean-Baptiste salon Luc I’, NTS 3 (1956-57)
- BOUWMAN, G., De oude mens weg doen? in: Schrift, jg. (1976), nr.48, p.231- 236
- ELDERING- JONCKERS NIEBOER, I., Lieve Elisabeth, in: Schrift, jg. (1985), nr.99, p.100- 103
- PETERS, J., In de geest en de kracht van Elia, in: Schrift, jg. (1983) nr.88, p.148- 152
- van SEGBROECK, F., Elisabet, in: IDEM, Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS- Acco, 1993, p.15- 20
Lc 1,26- 38: aankondiging van de geboorte van Jezus
Lc 1,26- 38: B- cyclus, 4de zondag van de advent
- feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (8 december) DEDECKER G. Ark des verbonds in: IDEM God heeft naar ons gelachen. Berichten uit het beloofde land Tielt Lannoo 1990 p.54- 64
- GEYSELS L. De komende en gaande engel in: IDEM Het Oude Testament is niet zo oud Tielt- Weesp Lannoo 1985 p.63- 76
- JANSSEN J. De roeping van Maria (Lc.1,26- 38) in: De bron jg. (1989- 1990), nr.9, p.20- 22
- KAHMANN J. Het evangelie van de vrouw in: Schrift jg. (1975) nr.38 p.56- 61
- KAMPHAUS F. De aankondiging van Jezus'geboorte (Lc.1,26- 38) in: IDEM De kindsheidsverhalen bij Lucas en Matteüs Boxtel KBS 197? (van exegese tot verkondiging) p.13- 21
- KEVERS P. Hoe zal dit geschieden? (Lc. 1,26- 38). Het boodschapsverhaal van Lucas in het licht van het Oude Testament in: Tijdschrift voor geestelijk leven jg. (1977) nr.6 p.577- 594
- LAMBERIGTS S. Hoofdstuk Over Maria moeder van Jezus en beeld van de kerk in: IDEM Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen Tielt/Weesp Lannoo 1984 p.56- 65
- LOHFINK G. Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel Brugge, Emmaüs; Boxtel, KBS, 1975, p.86- 96
- MICHIELS R. De maagdelijke ontvangenis van Jezus in: BAERS God is groter , Tielt/ Weesp, Lannoo, 1985 (3), p.196- 201
- RIEBL M. Maria één van ons in: Schrift jg. (1985) nr.99 p.104- 105
- van DEN ENDE A. De boodschap van de engel in: MOURITS H.A.A. e.a. Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift Tielt/Utrecht Lannoo 1971 p.41- 47
- WERBROUCK L. 4. Literaire vormen: de boodschap van de engel in: DE VLAAMSE BIJBELSTICHTING De bijbel verkennen. 1. Het Oude Testament Leuven VBS/ Acco 1980, p.24- 29
Lc 1,39- 56: Maria bij Elisabet; Maria's lied
Lc 1,39- 45: C- cyclus, 4de zondag van de advent
- Lc 1,46- 56: feest van de tenhemelopneming van Maria (15 augustus) BOLKESTEIN- van BINSBERGEN H.J. Lied voor God in: Schrift jg. (1977) nr.52 p.138- 143
- COVELIERS M. Maria en Elisabeth een ontmoetingsverhaal in: Bijbel en bezinning, jg.14 (1995), nr.3, p.825- 828
- GILISSEN M. Maria'magnificat: een lofzang en een strijdlied... in: Mensen onderweg, jg. (1993), nr.4, p.2- 6
- JANSSEN J. Lc.1,28.39- 45: een bijbelse en gelovige ontmoeting in: De bron jg.13 (1987- 1988) nr.2 p.21- 23
- KEVERS P. Het Magnificat: een bijbels en evangelisch lied in: Thuis in Gods ruimte. Over gebed en gebedsopvoeding in onze tijd Leuven Acco 1981 p.159- 171
- KEVERS P. Maria in: Bijbel en bezinning jg.2 (1983) nr.2 p.73- 76
- LAMBERIGTS S. Maria beeld van de Kerk in: Bijbel en bezinning jg. (1985) nr.4 p.187- 190
- LAMBERIGTS S. Hoofdstuk Over Maria moeder van Jezus en beeld van de kerk in: IDEM Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen Tielt/Weesp Lannoo 1984 p.56- 65
- LUST J. Het Magnificat en de armoede als levenshouding. Oudtestamentische perspectieven in: Sacerdos jg.44 (1977) p.269- 276
- RIEBL M. Maria één van ons in: Schrift jg. (1985) nr.99 p.104- 105
- ROSSEL W. Het Magnificat: danklied omwille van bevrijding in: Pastor bonus jg. (1979) p.436- 445 jg. (1980) p.45- 53.84- 95
- TIGCHELER J. 9. Een danklied vol hoop - het magnificat in IDEM Vrouwen spiritualiteit in het Nieuwe Testament. Teksten om mee verder te gaan Kampen Kok 1985 p.115- 126; in: Speling jg.33 (1981), nr.3, p.108- 113
- TROMP N. Een veel besproken lied; kanttekeningen bij het Magnificat , in: Ons geestelijk leven, jg.49 (1972), p.182- 189
- TROMP N. Leven vanuit de psalmen met het oog op God Averbode, Cahiers voor levensverdieping 26, 1978, p.89- 102
- van DEN ENDE T. Wee jullie rijken. Blijde boodschap volgens Lucas in: Schrift jg. (1974) nr.32 p.64- 68
- van SEGBROECK F. Elisabet in: IDEM Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.15
Lc 1,57- 80: geboorte en naamgeving van Johannes; Zacharias' profetie
- Lc 1,57- 66: feest van Johannes de Doper (24 juni) van SEGBROECK F. Elisabet in: IDEM Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.15- 20

Lc 2,1- 20 : geboorte van Jezus
Lc 2,1- 14 : Kerstmis, nachtmis .
Lc 2,15- 20 : Kerstmis, dageraadsmis .
Lc 2,16- 21: 1 januari .

- BONSEN I. Het Kerstverhaal van Lucas politiek gelezen School en godsdienst jg.32 (1978) nr.8 p.180- 185
- BRAEKERS M. Kerstmis: het weerloze werd ons toevertrouwd in: IDEM Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen Averbode Altiora; Baarn Gooi en Sticht 1995 p.22- 24
- BREUKELMAN, F.H. 'Verheerlijken' bij Lucas in: XX Toonsoorten van de Schrift. Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat- leerhuis Hilversum Gooi en Sticht 1983 p.40- 49
- DEQUEKER L. Jeremia en het nieuwe verbond in: Jota jg.· (1995) nr.25, p.16- 24
- FARLA P. Jezus zoon van David in: Schrift jg. (1986) nr.103 p.29- 34
- GERITS H. Kerstmis in: Bijbel en bezinning jg.2 (1983) nr.4, p.89- 92
- GEYSELS L. Exegetische aantekeningen bij Lucas 2,1- 20 in: Korrel jg.1 (1979), nr.3, p.206- 213
- GEYSELS L. Kerstmeditatie bij Lucas 2,1- 20 De nieuwe boodschap jg.10 (1979) nr.10 p.265- 269
- HERMANS L. Kerstmis en Lucas 2. Exegetische kanttekeningen bij Lc 2,1- 20 , in: Getuigenis, jg.25 (1980- 1981), nr.1, p.29- 33
- HERMANS J.M.R. Lucas' Pastorale. Exegetische kanttekeningen bij Lucas 2,1- 20 in: BLIJLEVENS A. e.a. De weg van het Woord Gooi & Sticht 1975 p.16- 43
- JANSSEN J. Het kerstverhaal volgens Lucas (Lc 2,1- 21) in: De bron jg. (1985- 1986) nr.4 p.3- 23
- JANSSEN J. Kind in doeken in: De bron jg. (1995) nr.4 p.20- 24
- JANSSEN J. Lc.2,1- 11: Jezus Christus een huis om in te wonen in: De bron, jg.19 (1993), nr.4, p.18- 21
- KAMPHAUS F. 3. Jezus' geboorte (Lc.2,1- 20) in: IDEM De kindsheidsverhalen bij Lucas en Matteüs Boxtel KBS 197? (van exegese tot verkondiging) p.21- 26
- NOORDA S.J. Lucas 2 en het Oude Testament. Een intertextuele analyse in: Schrift (dec.1983) nr.90 p.219- 226
- SMIT J. Gelezen bij Lucas (6). Het Kerstverhaal School en godsdienst jg.3³ (1979) nr.7 p.149- 153
- van DEN BRINK H. 35. Een vluchtelingenkind in: IDEM Bijbels recht. Oefeningen in exegese Kampen Kok 1995 p.309- 315
- van DEN ENDE A. Het geboorte- verhaal in: MOURITS H.A.A. e.a. Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift Tielt/Utrecht Lannoo 1971 p.49- 56
- van HEUSDEN A. De geboorte van Israel. Het geboorteverhaal van Jezus volgens Lukas in: Werkschrift jg.1 (1988) nr.2/3 p.9- 14
- WEREN W. Lucas 2 en het Oude Testament. Een intertextuele analyse in: Schrift (dec. 1987) nr.114 p.222- 229
- ZUURMOND R. Geen plaats in de herberg. Tekstgeschiedenis en exegese van Lucas 2:7b in: DEURLOO K.A. e.a. Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie 2 Kampen Kok 1981 p.94- 130

Lc 2,21: naamgeving van Jezus
Lc 2,16- 21: 1 januari
Lc 2,22- 40: Jezus in de tempel. Simeon en Hanna
- Lc 2,22- 32: B- cyclus, feest van de h. Familie - Lichtmis (2 februari) BOUWMAN G. De oude mens weg doen? in: Schrift jg. (1976) nr.48 p.231- 236
- BRAEKERS M. Simeon: laat Heer uw dienaar in vrede gaan in: IDEM Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen Averbode Altiora Baarn Gooi en Sticht 1995 p.28- 30
- DE GROOT C.; ME'ROZ C. De profetiekn van Simeon. Een commentaar bij Lucas 2,22- 35 , in: Schrift, jg. (1989), nr.122, p.56- 62
- DE TROYER K. Hanna de profetes in: van SEGBROECK F. Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.31- 33
- HOET R. Oud en toch niet nutteloos in: Bijbel en bezinning jg. (1989) nr.4 p.447- 450
- KAMPHAUS F. 4. Het profetische getuigenis bij de opdracht in de tempel (Lc.2,21- 40) in: IDEM De kindsheidsverhalen bij Lucas en Matteüs Boxtel KBS 197? (van exegese tot verkondiging) p.26- 28
- KOET B.J. Simeons loflied. Lc.2,29- 32 als sleutel bij het evangelie volgens Lucas en de Handelingen van de apostelen in: Jota (1990), nr.6 p.35- 44
- NOORDA S.J. Lucas 2 en het Oude Testament. Een intertextuele analyse Schrift dec.1983 nr.90 p.219- 226
- ROOZE H. "Opdat onthuld worden de overleggingen uit de harten van velen (over Luc. 2,35 in de kontekst van het gehele evangelie naar Lucas) in: DEURLOO K.A. e.a. Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie 3 Kampen Kok 1982 p.99- 106
- van OGTROP H.J. Groeien door de geschiedenis in: Jota jg. (1991), nr.12, p.22- 29
- WEREN W. Lucas 2 en het Oude Testament. Een intertextuele analyse in: Schrift jg. (dec. 1987) nr.114 p.222- 229
Lc 2,41- 52: Jezus als twaalfjarige temidden van de rabbi's in de tempel
- Lc 2,41- 52: C- cyclus, zondag na Kerstmis: feest van de heilige familie BROECKX P.M. III. Jezus en de tempel in: IDEM Jezus; zijn verhaal herschreven Antwerpen- Amsterdam Patmos 1983 p.47- 66
- GERITS H. Gezin in: Bijbel en bezinning jg. (1982) nr.12 p.49- 52
- JANSSEN J. De twaalfjarige Jezus: Lucas 2,41- 52 in: De bron jg. 1981- 1982) nr.9 p.17- 19
- JANSSEN J. Lc.2,41- 52: zoeken naar Gods roeping in: De bron jg. (1988- 1989) nr.6 p.20- 23
- KAMPHAUS F. 5. De twaalfjarige Jezus in de tempel (Lc.2,41- 52) in: IDEM De kindsheidsverhalen bij Lucas en Matteüs Boxtel KBS 197? (van exegese tot verkondiging) p.28- 31
- LAMBERIGTS S. Dit boek gaat over Jezus. De evangelikn verstaan bidden bespreken leven Tielt/Amsterdam Lannoo p.142- 148
- NOORDA S.J. Lucas 2 en het Oude Testament. Een intertextuele analyse Schrift (dec.1983 nr.90 p.219- 226
- ROSSEL W. De twaalfjarige Jezus in: In de schaduw van de hoop. Gelovig leven in het licht van de bijbel Antwerpen Patmos 1979 p.43- 66
- SERVOTTE H. Jezus tussen de leraren in de tempel in Lc 2,41- 52. Structurele lezing in: Korrel jg. (1984) nr.3 p.221- 222
- TIGCHELER J. Ik moest bij mijn vaders thuis zijn in: Speling jg.44 (1992), nr.1, p.39- 43
- WEREN W. Lucas 2 en het Oude Testament. Een intertextuele analyse in: Schrift (dec. 1987) nr.114 p.222- 229
Lc 3,1- 20: optreden van Johannes
Lc 3,1- 6 // Mt 3,1- 6 // Mc 1,1- 6
Lc 3,7- 9 // Mt 3,7- 10
Lc 3,10- 14
Lc 3,15- 17 // Mt 3,11- 12 // Mc 1,7- 8
Lc 3,18- 20 // (Mt 14,3- 4) // (Mc 6,17- 18)
Lc 3,1- 20: C- cyclus, 2de zondag van de advent
Lc 3,10- 18: C- cyclus, 3de zondag van de advent
- Lc 3,15- 16.21- 22: C- cyclus, het feest van het doopsel van Jezus DELBEKE W. Johannes de Doper in: Bijbel en bezinning jg. (1987) nr.4 p.319- 322
- MOLTMANN- WENDEL E. 7. Joanna een dame bij Lucas in: IDEM Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen Baarn Ten Have 1982 p.130- 143
- OTTEN M. Prediking van Johannes de Doper en doop van Jezus (Lc.3,1- 22) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.19- 22

Lc 3,21- 22: doop van Jezus
Lc 3,21- 22 // Mt 3,13- 17 // Mc 1,9- 11

- Lc 3,15- 16.21- 22: C- cyclus, het feest van het doopsel van Jezus MANIE H. Het getuigenis van Johannes De Doper en het begin van Jezus' openbaar leven (Johannes 1,19- 2,11) in: Schrift jg. (1985) nr.101 p.181- 185
- OTTEN M. Prediking van Johannes de Doper en doop van Jezus (Lc.3,1- 22) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.19- 22
- ROSSEL W. Jij bent een man naar mijn hart in: Catechetische informatie jg.1· (1988- 1989) nr.2 p.2- 15
- van DEN ENDE T. Gedreven door de Geest in: Schrift jg. (1972) nr.19 p.13- 16
- van DEN ENDE T. Wee jullie rijken. Blijde boodschap volgens Lucas in: Schrift jg. (1974) nr.32 p.64- 68

Lc 3,23- 38: stamboom van Jezus
Lc 3,23- 28 // (Mt 1,1- 17)

Lucas 4 . Verwijzing : Lucas 4

Lc 4,1-13: door de duivel op de proef gesteld
Lc 4,1-13 // Mt 4,1-11 // Mc 1,12-13
Lc 4,1-13: C- cyclus, 1ste zondag in de veertigdagentijd

- BARNARD, W.J.; van 'T RIET, P., Bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën gebaseerd op Tenach en joodse traditie, Kampen, Kok, 1986, p.111- 135
- GERITS, H., Levenskeuze, in: Bijbel en bezinning, jg. (1986), nr.1, p.211- 214
- HEMELSOET, B., De verzoeking van Jesus in de woestijn, in: DEURLOO, K.A. e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie, Kampen, Kok, 1988, p.97- 116
- HENRICI, P., Geen andere goden. Een meditatie over de bekoringen van Jezus, in: Communio, jg.17 (1992), nr.1, p.3- 11
- MICHIELS, R., Het Nieuwe Testament lezen - 1. Evangelie en evangelies, Leuven/ Amersfoort, Acco, 1986, p.92- 100
- MICHIELS, R., Hoofdstuk 2. 4. Bij wijze van voorbeeld: een diachrone en synchrone lezing van het verhaal van Jezus'bekoring in de woestijn, in: IDEM, Evangelie en evangelies. Het Nieuwe Testament leren lezen - 1, Leuven- Amersfoort, Acco, 1986, p.92- 100
- OTTEN, M., Bekoring van Jezus in de woestijn (Lc.4,1- 13), in: Idem, Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin, school en catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.23- 27
- RIJKHOFF, M., De duivel en het Rijk van God. (Lucas 4), in: Jota, nr.9, p.30-40
- SERVOTTE, H., Deel één. 2. De bekoring van Jezus (Lc 4,1- 14) in: IDEM Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelieteksten Averbode Altiora 1991 p.35- 40; in: Korrel jg. (1984) nr.2 p.123-125
- TIGCHELER J. Jezus hield vast aan zijn oorsprong in: Speling jg.36 (1984), nr.4, p.89-94
- TIGCHELER J. Jezus in de woestijn in: Speling jg.33 (1981) nr.4 p.91-95
- VISSCHERS, M. Jezus'beproeving. Structuralisme als methode van bijbelexegese , in: Schrift, jg. (1979), nr.61, p.15-20

Lc 4,14-15: terugkeer naar Galilea
Lc 4,14-15 // Mt 4,12-17 // Mc 1,14-15
Lc 4,14-21: C- cyclus, 3de zondag door het jaar

Lc 4,16-30 : in de synagoge van Nazaret
- Lc 4,16-30 - Mc 6,1-6a - Mt 13,53-58
- Lc 4,14-21 : 3de (derde) zondag door het jaar C .
- Lc 4,21-30 : 4de (vierde) zondag door het jaar C .
- BUSSE U. , Das Nazareth-Manifest Jesu . Eine Einführung in das lukanische Jesusbild nach Lk 4:16-30 , in SBS 91 , Stuttgart 1978 . Website : http://www.uni-due.de/katheol/nt.shtml .
- GOOSSENS, A., Vormsel,in: Bijbel en bezinning, jg. (1991), nr.1, p.537- 540
- JANSSEN, J., Jezus opent de boekrol van Jesaja, in: De bron, jg.¸ (1982- 1983), nr.3, p.17- 21
- JANSSEN, J., Lc.4,16- 22: Gods woord gebeurt... ook vandaag! in: De bron, jg. (1988- 1989), nr.8, p.24- 28
- KAHMANN, J., Het Woord van Bevrijding. Redactie en interpretatie in Lucas 4,16- 30, in: De Weg van het Woord. Een bundel opstellen over Gods Woord in mensenwoorden, opgedragen aan F. van Trigt, Hilversum, Gooi en Sticht, 1975, p.44- 63
- NOORDA, S.J., Over Teofilus, in: Schrift, jg. (1993), nr.150, p.157- 191
- OTTEN, M., Prediking te Nazaret en verwerping (Lc.4,16- 30), in: Idem, Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin, school en catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.28- 31
- VAN NIEUWPOORT A., Eén van ons en tegelijk volstrekt anders! , een bijbelstheologische notitie bij Lukas 4:14-30 : in : BAKKER NICO T. , Ranfar Kouwijzer, e.a., De verdwijnende mens?: Bij­dra­gen over de bijbelse antropologie (Om het levende woord, 12), Baarn, Ten Have, 2002; viii + 173 pp., € 17,90, ISBN 9025953379. Recensie : De verdwijnende mens? Verschenen in: NTT 58.2 (2004) 168.
- XX, Wereldsolidariteit, in: Bijbel en bezinning, jg. (1985), nr.2, p.163- 166

- http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-0805-200732/Bachelor-eindwerkstuk%20M.H%20Bil.pdf .

Lc 4,31- 44: genezingen in Kafarnaüm
Lc 4,31 // Mt 4,23- 25; 5,1- 2 // Mc 1,21
Lc 4,32 // Mt 7,28- 29 // Mc 1,22
Lc 4,33- 37 // Mc 1,23- 28
Lc 4,38- 39 // Mt 8,14- 15 // Mc 1,29- 31
Lc 4,40- 41 // Mt 8,16- 17 // Mc 1,32- 34
Lc 4,42- 43 // Mc 1,35- 38

Lc 4,44 // (Mt 4,23; 9,35) // Mc 1,39
DE GRAAF, J., De genezing van de schoonmoeder van Petrus, in: MOURITS, H.A.A., e.a., Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift, Tielt/Utrecht, Lannoo, 1971 p.111- 118
- HOET, R., Opgewekt om te dienen: Petrus' schoonmoeder, in: van SEGBROECK, F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS- Acco, 1993, p.35- 39
- WEISER, A., Een wonder. Wat de bijbel onder wonderen verstaat, Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1979, p.33- 38

Lucas 5 . Verwijzing : Lucas 5

Lc 5,1- 11: roeping van enkele vissers
Lc 5,1- 11 // (Mt 4,18- 22) // (Mc 1,16- 20)
Lc 5,1- 11: C- cyclus, 5de zondag door het jaar

- BOUWMAN, G., De wonderbare visvangst (Lc.5,1- 11). Een proeve van integrale exegese, in: WEREN, W. e.a., Bij de put van Jakob, Tilburg, 1986
- DREWERMANN, E., De wonderbare visvangst, in: IDEM, Hij legde hun de handen op; de wonderen van Jezus, Zoetermeer, Meinema, 1993, p.144- 153
- GEYSELS, L., Een bijbelse familiefoto, in: Schrift, jg. (1987) nr.114, p.211- 215
- JANSSEN, J., De bekering van Petrus (Lc.5,4- 10; Joh.21,15- 19), in: De Bron, jg.17 (1991- 1992), nr.6, p.22- 25
- JANSSEN, J., Luc 5,1- 11. Kiezen in de diepte van je hart, in: De Bron, jg. (1984- 1985), nr.10, p.18- 21
- JANSSEN, J., Lc.5,1- 11: Voortaan mensen verzamelen, in: De Bron, jg. (1989- 1990) nr.2, p.20- 22
- JONCKHEERE, W., Aanpak als K- verantwoordelijke, in: Bijbel en bezinning, jg. (1995), nr.1, p.781- 784
- OTTEN, M., Roeping van de eerste leerlingen en wonderbare visvangst (Lc.5,1- 11), in: Idem, Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin, school en catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.32- 35
- ROSSEL, W., Volle netten, in: Catechetische informatie, jg.1¸ (1989), nr.3, p.12- 18
- SERVOTTE, H., Deel één. 3. De roeping van de eerste leerlingen, in: IDEM, Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelieteksten, Averbode, Altiora, 1991, p.41- 43

Lc 5,12- 16: reiniging van een melaatse
Lc 5,12- 16 // (Mt 8,2- 4) // Mc 1,40- 45

- ROSSEL W. Een lepralijder wordt gereinigd in: Catechetische Informatie jg.2: (1992) nr.5 p.27- 36

Lc 5,17- 26: genezing van een lamme, vergeving van zonden
Lc 5,17- 26 // Mt 9,1- 8 // Mc 2,1- 12

- GEYSELS L. Zondevergeving in niet- officikle vorm in: De Nieuwe Boodschap jg.91 (1972) p.72- 76
- GOOSSENS A. Biecht: vergiffenisschenkende liefde in: Bijbel en Bezinning, jg.8 (1989), nr.2, p.415- 418.
- KAMPHAUS F. I. Het verhaal van de genezing van de lamme. 3. Lucas 5,17- 26 in: IDEM De wonderverhalen in de evangelies Boxtel KBS (van exegese tot verkondiging) p.16- 17
- OTTEN M. De genezing van de lamme (Lc.5,17- 26) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.36- 41
- XX De zondevergevende macht van de mensenzoon in: De Nieuwe Boodschap, jg.92 (1965), p.281- 286

Lc 5,27- 39: aan tafel met zondaars en tollenaars
Lc 5,27- 28 // Mt 9,9 // Mc 2,27- 28
Lc 5,29- 32 // Mt 9,10- 13 // Mc 2,15- 17
Lc 5,33- 39 // Mt 9,14- 17 // Mc 2,18- 22

- LAPIDE P. Welke wijn in welke zakken? in: IDEM Geen nieu÷ gebod: een joodse visie op de evangelikn , Baarn, Ten Have, 1985, p.39- 46
- OTTEN M. Jezus roept Levi en eet met tollenaars (Lc.5,27- 32) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.42- 45
- van GEENE H. Vasten en feesten een nieuwe kode - een uitleg van Lk 5,27- 39 , in: Schrift, jg. (1981), nr.75, p.93- 99

Lc 6,1- 5: aren plukken op sabbat
- Lc 6,1- 5 // Mt 12,1- 8 // Mc 2,23- 28 LAPIDE P. III. Het lezen van de aren en de kwestie van de sabbat in: IDEM Hij leerde in hun synagogen: een joodse uitleg van de evangelikn Baarn Ten Have 1983 p.52- 71
- OTTEN M. Een dubbele sabbatovertreding: aren plukken (Lc.6,1- 5 en genezen (Lc.6,6- 11) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.46- 49
Lc 6,6- 11: een genezing op sabbat
- Lc 6,6- 11 // Mt 12,9- 14 // Mc 3,1- 6 // (Lc 14,1- 6) BESTERS A. De sabbat is er voor de mens in: Vita jg. (1970- 1971) nr.55 p.9- 11
- BESTERS A. Opkomen voor de minderen in: Bijbel en bezinning jg. (1982) nr.6 p.25- 28
- GERITS H. Opkomen voor de minderen in: Bijbel en bezinning jg.1 (1982), nr.6, p.25- 28.
- OTTEN M. Een dubbele sabbatovertreding: aren plukken (Lc.6,1- 5 en genezen (Lc.6,6- 11) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.46- 49
- ROSSEL W. In de schaduw van de hoop. Gelovig leven in het licht van de bijbel Antwerpen/Amsterdam Patmos 1979 p.67- 85
- ROSSEL W. Is uw hand of uw hart verdord? in: Pastorale begeleiding jg. (1977) p.197- 209
- WEISER A. Een wonder Wat de bijbel onder wonderen verstaat Boxtel/Brugge KBS- Emmaus 1979 p.55- 58


Lc 6,12- 16: keuze van twaalf apostelen
Lc 6,12- 16 // (Mt 10,2- 4) // Mc 3,13- 19
Lc 6,17- 49: toespraak tot de leerlingen en het volk
Lc 6,17- 20a // (Mt 12,15- 16) // (Mc 3,7- 12)
Lc 6,20b- 23 // (Mt 5,3- 12)
Lc 6,24- 26
Lc 6,27- 36 // (Mt 5,43- 44.38- 42.46- 47.45.48)
Lc 6,37- 38 // (Mt 7,1- 2)
Lc 6,39 // (Mt 15,14)
Lc 6,40 // (Mt 10,24- 25)
Lc 6,41- 42 // (Mt 7,3- 5)
Lc 6,43- 45 // (Mt 7,18.16- 17.19- 20; 12,33- 35)
Lc 6,46 // (Mt 7,21)
Lc 6,47- 49 // (Mt 7,24- 27)
Lc 6,17.20- 26: C- cyclus, 6de zondag door het jaar
Lc 6,27- 38: C- cyclus, 7de zondag door het jaar
- Lc 6,39- 45: C- cyclus, 8ste zondag door het jaar BOERWINKEL, F., Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn bergrede, Baarn, Ambo, 1977
- BRAEKERS, M., Partij kiezen of verzoenen, (Lc 6,27- 31), in: IDEM, Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen, Averbode, Altiora; Baarn, Gooi en Sticht, 1995, p.47- 49
- KLINEFELTER, H., Kruisweg van de volken, in: Schrift, jg. (1981) nr.73, p.30- 36
- LAMBERIGTS, S., De bergrede: grondwet van het kristendom, Leuven, Davidsfonds, 1977
- LAMBRECHT, J., De Lucaanse vlakterede, in: VBS- Informatie, jg. (1983), p.2- 11
- LAMBRECHT, J., Zevende hoofdstuk: de Lucaanse vlakterede (Lc. 6,20- 49), in: IDEM, Maar ik zeg u: de programmatische rede van Jezus (Mt.5- 7; Lc.6,20- 29), Leuven, Acco, 1983, p.231- 260
- OTTEN, M., Zaligsprekingen en wee- spreuken, vijanden beminnen, niet oordelen, een splinter of een balk in het oog, zeggen en doen... kriskras door de vlakterede van Lucas (Lc.6,17- 49), in: Idem, Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin, school en catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.50- 53
- ROSSEL, W., Jullie zullen lachen (Lc 6,21), in: Catechetische informatie, jg.22 (1994), nr.5, p.9- 18
- SIMONSE, J., Gelukkig de armen, wee de rijken. De veldrede bij Lucas, in: Schrift, jg. (1993), nr.146, p.53- 57
- TIGCHELER, J., Wil je eens kijken of er iets in mijn oog zit, in: Speling, jg.44 (1992), nr.2, p.29- 33
- van DEN BRINK, H., 22. Renteverbod, in: IDEM, Bijbels recht. Oefeningen in exegese, Kampen, Kok, 1995, p.189- 197
- WEREN, W., Kinderen van de Allerhoogste, in: Schrift, jg. (1980), nr.68, p.57- 63
Lc 7,1- 10: genezing van een slaaf van een centurio uit Kafarnaüm
Lc 7,1- 10 // (Mt 8,5- 10.13)
- Lc 7,1- 10: C- cyclus, 9de zondag door het jaar OTTEN M. Genezing van de knecht van de honderdman (Lc.7,1- 10) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.54- 56

Lc 7,11- 17: opwekking van de zoon van een weduwe uit Naïn
- Lc 7,11- 17: C- cyclus, 10de zondag door het jaar DREWERMANN E. De jongeling te Naïn in: IDEM Hij legde hun de handen op: de wonderen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.154- 170
- FARLA P. Meer dan Elia in: Schrift jg. (1983) nr.88 p.139- 147
- JANSSEN J. Jezus doet leven. Lc.7,11- 17 in: De bron jg. (1991- 1992) nr.8 p.28- 31
- JANSSEN J. Meeleven met zieken in: Bijbel en bezinning jg. (1988) nr.4 p.379- 382
- KARSSEN G. 5. Hij voelt zich persoonlijk bij haar betrokken in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw Kampen Kok 1987 p.33- 38
- LAMBERIGTS S. Jezus wekt doden op in: Info mensen onderweg nr.19
- LAMBERIGTS S. Jezus wekt doden op in: Mensen onderweg jg.88 (1986) nr.9 p.17- 19
- MAAS J.; TROMP N. 12. Lucas 7,11- 17 in: Idem constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semiotische methode Hilversum Gooi en Sticht 1987 p.89- 92
- OTTEN M. De opwekking van de zoon van de weduwe van Naïn (Lc.7,11- 17) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.57- 60
- ROSSEL W. Troost voor de bedroefden in Naim in: Catechetische informatie, jg.22 (1993), nr.2, p.26- 33
- VOGELS W. De weduwe van Naïn in: van SEGBROECK F. Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.57- 60
- VOGELS W. in: IDEM En Hij ontsloot de Schriften. Een doe- het- zelf methode voor bijbellezing en verkondiging. De semiotiek. Theorie en praktijk Mechelen Werkgenootschap voor catechese 1985 p.137- 150
Lc 7,18- 23: de vraag van Johannes en Jezus'antwoord
Lc 7,18- 23 // (Mt 11,2- 6)
Lc 7,24- 35: Johannes, meer dan een profeet
Lc 7,24- 28 // (Mt 11,7- 11)
Lc 7,29- 30
- Lc 7,31- 35 // (Mt 11,16- 19) WEBER H.- R. 1. We maakten muziek voor jullie en jullie wilden niet dansen. Mattheüs 11:16- 19; Lukas 7:31- 35 in: IDEM Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie Kampen Kok 1979, p.11- 24


Lc 7,36- 50 : aan tafel bij een Farizeekr; een zondige vrouw
Lc 7,36- 50 // (Mt 26,6- 7) // (Mc 14,3)
- Lc 7,36- 50 : C- cyclus, 11de (elfde) zondag door het jaar

- BROEKAERT A., De liefdevolle zondares , in: VAN SEGBROECK F. , Vrouwen in het Nieuwe Testament , Leuven VBS-Acco , 1993 , p.103-108
- GERITS H. , Vergeving , in: Bijbel en Bezinning , jg.1 (1982) nr.3 , p.13-16
- KARSSEN G. , Hij benadert haar zonder vooroordeel , in: IDEM , De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw , Kampen , Kok , 1987 , p.39-44
- KILGALLEN John J. , «A Proposal for Interpreting Luke 7,36-50», Biblica, Vol. 72(3,1991) 305-330 .
- OTTEN M. , De boetvaardige zondares ( Lc.7,36-50 ) , in: Idem : Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese , Averbode/Apeldoorn , Altiora , 1990 , p.61-65
- REID B. E. , Do you see this woman ? Luke 7:36-50 as a paradigm for feminist hermeneutics , Biblical research (Biblic. res.) ISSN 0067-6535 , 1995, vol. 40, pp. 37-49
- RIJKHOFF M. , Het plus van de zondares (Lk 7,36-50) , in: Ons Geestelijk Leven , jg. (1977) nr.5 , p.235-249
- ROSSEL W. , Het vaasje brak zij. (De zalving te Betanië) , in: Catechetische informatie , jg.19 (1990), nr.2 , p.22-31
- SMIT J. , 3. De zondares. Lucas 7,36-50 , in: Speelruimte. Een structurele lezing van het evangelie , Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.27-36
- SMIT J. , Gelezen bij Lucas (2). Kwijtschelding voor een zondares , in: School en godsdienst , jg. 33 (1979) nr.2 , p.39-44
- VAN DEN ENDE T. , Wie is hij toch? Lucas 7,36-50 , in: Schrift (1980) nr.70 , p.153-158

- Lc 8,1- 3: vrouwen trekken Jezus mee KARSSEN G. 7. Hij aanvaardt haar in zijn team in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw Kampen Kok 1987 p.45- 52
- KARSSEN G. 14. Hij vertrouwt haar zijn opdracht toe in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw Kampen Kok 1987 p.91- 97
- MEYSMAN H. Vrouwen achter de schermen in: van SEGBROECK F. Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.47- 51
- MOLTMANN- WENDEL E. 7. Joanna een dame bij Lucas in: IDEM Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen Baarn Ten Have 1982 p.130- 143
- TIGCHELER J. De plaats van de vrouw in het vroegste christendom in: Speling jg.35 (1983), nr.2, p.62- 71
- WELZEN, H. (- Welzen Huub - ), Zaaien, groeien en oogsten (Lc.8,1- 21; 13,1- 9; 20,9- 19), in: Jota (1989), nr.3 p.14- 24
- WEREN W.J.C. Oude en nieuwe wegen in de exegese: de wording en de werking van Lc 8,1- 21 in: XX Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven Kampen J.H. Kok 1987 p.58- 72

Lc 8,4- 18: de gelijkenis van het zaad
Lc 8,4 // Mt 13,1- 3a // Mc 4,1- 2
Lc 8,5- 8 // Mt 13,3b- 9 // Mc 4,3- 9
Lc 8,9- 10 // Mt 13,10- 15 // Mc 4,10- 12
Lc 8,11- 15 // Mt 13,18- 23 // Mc 4,13- 20
Lc 8,16- 17 // (Mt 5,15; 10,26) // Mc 4,21- 23 // (Lc 11,33; 12,2)
Lc 8,18 // (Mt 7,2 ; 13,12) // Mc 4,24- 25

- NOORDA S.J. Over Teofilus in: Schrift jg. (1993) nr.150 p.79- 185
- WELZEN, H. - WELZEN, H. (- Welzen Huub - ), Zaaien, groeien en oogsten (Lc.8,1- 21; 13,1- 9; 20,9- 19), in: Jota (1989), nr.3 p.14- 24Zaaien; groeien en oogsten (Lc.8,1- 21; 13,1- 9; 20,9- 19) in: Jota (1989), nr.3 p.14- 24
- WEREN W.J.C. Oude en nieuwe wegen in de exegese: de wording en de werking van Lc 8,1- 21 in: XX Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven Kampen J.H. Kok 1987 p.58- 72

Lc 8,19- 21: de echte verwanten
- Lc 8,19- 21 // (Mt 12,46- 50) // (Mc 3,31- 35)
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Zaaien, groeien en oogsten (Lc.8,1- 21; 13,1- 9; 20,9- 19), in: Jota (1989), nr.3 p.14- 24Zaaien; groeien en oogsten (Lc.8,1- 21; 13,1- 9; 20,9- 19) in: Jota (1989), nr.3 p.14- 24
- WEREN W.J.C. Oude en nieuwe wegen in de exegese: de wording en de werking van Lc 8,1- 21 in: XX Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie. Tendensen en perspectieven Kampen J.H. Kok 1987 p.58- 72
Lc 8,22- 25: storm op het meer
- Lc 8,22- 25 // (Mt 8,23- 27) // Mc 4,35- 41 KAMPHAUS F. II. Het verhaal van het stillen van de storm. 3. Lucas 8,22- 25 in: IDEM De wonderverhalen in de evangelies Boxtel KBS (van exegese tot verkondiging) p.24- 25
- OTTEN M. Het bedaren van de storm (Lc.8,22- 25) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.66- 70
Lc 8,26- 39: genezing van een bezetene
- Lc 8,26- 39 // (Mt 8,28- 34) // Mc 5,1- 20 OTTEN M. De bezetene van Gerasa (Lc.8,26- 39) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.71- 74
Lc 8,40- 56 twee vrouwen gered
- Lc 8,40- 56 // (Mt 9,18- 26) // Mc 5,21- 43 DEDECKER G. Twee vrouwen die dromen dat Jezus zal komen... in: IDEM God heeft naar ons gelachen. Berichten uit het beloofde land Tielt Lannoo 1990 p.123- 138
- DEDECKER G. Sneeuwwitje en Rozenrood... in: IDEM God heeft naar ons gelachen. Berichten uit het beloofde land Tielt Lannoo 1990 p.108- 122
- KARSSEN G. 9. Hij geeft haar onverdeelde aandacht in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw Kampen Kok 1987 p.59- 65
- KARSSEN G. 8. Hij neemt iedere vrouw serieus in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw Kampen Kok 1987 p.53- 58
- LAMBERIGTS S. Jaïrus'dochter en de genezen vrouw in: van SEGBROECK F. Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.41- 45
- ROSSEL W. "Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, in: IDEM Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel Antwerpen- Amsterdam 1977 p.98- 108
Lc 9,1- 6: zending van de twaalf
- Lc 9,1- (Mt 10,1.5.7- 11.14 / Mc 6,7- 13 / (Lc 10,1.9.4- 5.7.10- 11) JANSSEN J. Je levensstijl als een getuigenis van God. Lc. 9,1- 6 in: De bron jg. (1991- 1992) nr.7 p.18- 21
Lc 9,7- 9: Herodes' nieuwsgierigheid
- Lc 9,7- 9 // Mt 14,1- 2 // Mc 6,14- 16 MOLTMANN- WENDEL E. 7. Joanna een dame bij Lucas in: IDEM Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen Baarn Ten Have 1982 p.130- 143
Lc 9,10- 17: terugkeer van de twaalf; Jezus geeft vijfduizend mensen te eten
Lc 9,10- 11 // Mt 14,13- 14 // Mc 6,30- 34
Lc 9,12- 17 // Mt 14,15- 21 // Mc 6,35- 44
- Lc 9,11b- 17: C- cyclus, feest van het heilig Sacrament JANSSEN J. De wonderbare spijziging. Marcus 6,30- 40 in: De bron jg. (1983- 1984) nr.7 p.18- 21
- KAMPHAUS F. III. Het verhaal van de spijziging. 3. Het spijzigingsverhaal bij Lucas (9,10- 17) in: IDEM De wonderverhalen in de evangelies Boxtel KBS (van exegese tot verkondiging) p.37- 39
- MANIE H. Lucas 9,10- 17. Historisch kritisch bekeken in: BUTLER N. e.a. Dossier bijbel en katechese Nijmegen HKI 1985 p.113- 127; in: School en godsdienst jg.3¸ (1984) nr.6- 7 p.109- 113
- MÜLLER- POZZI H. De wonderbare broodvermenigvuldiging. Aanzet voor een psycho- analytische interpretatie van Lucas 9,10- 17 in: BUTLER N. e.a. Dossier bijbel en katechese Nijmegen HKI 1985 p.143- 148; in: School en godsdienst jg.3¸ (1984) nr.6- 7 p.121- 123
- OTTEN M. Het broodwonder (Lc.9,10- 1? of Mc.6,30- 44) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.75- 80
- SERVOTTE H. Een structuralistische lezing van Marcus 6 in: Sacerdos jg. (1979- 1980) p.1- 16
- SMIT J. Op leven en dood. Een strukturele lezing van Lucas 9,10- 17 in: BUTLER N. e.a. Dossier bijbel en katechese Nijmegen HKI 1985 p.128- 134; in: School en godsdienst jg.3¸ (1984) nr.6- 7 p.114- 117
- van TILBORG S. De koningszoon geeft het volk te eten. Een poli tieke lezing van Lucas 9,10- 17 in: BUTLER N. e.a. Dossier bijbel en katechese Nijmegen HKI 1985 p.135- 141; in: School en godsdienst jg.3¸ (1984) nr.6- 7 p.118- 120
- van DIJK- HEMMES F. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Een feministische lezing van Lucas 9,10- 17 in: BUTLER N. e.a. Dossier bijbel en katechese Nijmegen HKI 1985 p.149- 155
- van LIER J. Het broodwonder in de christelijke kunst in: BUTLER N. e.a. Dossier bijbel en katechese Nijmegen HKI 1985 p.156- 179
Lc 9,18- 27: het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen
Lc 9,18- 21 // Mt 16,13- 20 // Mc 8,27- 30
Lc 9,22 // Mt 16,21 // Mc 8,31- 32
Lc 9,23- 24 // Mt 16,24- 25 // Mc 8,34- 35
Lc 9,25- 26 // Mt 16,26- 27 // Mc 8,36- 38
Lc 9,27 // Mt 16,28 // Mc 9,1
- Lc 9,18- 24 : C- cyclus, 12de zondag door het jaar DELBEKE, W., "Wie zegt Gij dat Ik ben?“ in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), p.137- 140
- MOENS, R., Jezus heeft geen kerk gesticht, in: Maandbrief van de gezinsgroepen, jg.32 (1983), nr.3, p.6- 8
- OTTEN, M., De belijdenis van Petrus en de eerste lijdensvoorspelling (Lc.9,18- 24), in: Idem, Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.81- 83
- van IERSEL, B., Vier evangelies, vier portretten, kloppen ze niet? in: Schrift, jg. (1991), nr.135, p.98- 104

Lc 9,28- 36: Jezus met Mozes en Elia
Lc 9,28- 36 // Mt 17,1- 9 // Mc 9,2- 10
Lc 9,28- 36: C- cyclus, 2de zondag in de veertigdagentijd
- C- cyclus, feest van de gedaanteverandering (6 augustus)

- COUNE M. Lucas en het mysterie van Jezus'gedaanteverandering in: Sacerdos, jg.53 (1985- 1986), p.465- 473
- GERITS H. Op een berg in: Bijbel en bezinning jg.3 (1984) nr.1 p.109- 112
- JANSSEN J. Jezus' Tabormoment in: De bron jg. (1989- 1990) nr.5 p.30- 32
- OTTEN M. De verheerlijking van Jezus (Lc.9,28- 36) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.84- 87
- ROSSEL W. Een gelaat als de zon in: IDEM Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel Antwerpen- Amsterdam Patmos 1978 p.110- 126
- STANDAERT B. Leven van Jezus in: Heiliging jg.31 (1989) nr.3 p.47- 54
- TIGCHELER J. Jezus hield vast aan zijn oorsprong in: Speling jg.36 (1984), nr.4, p.89- 94
- TIGCHELER J. Zijn gezicht begon te stralen in: Speling jg.43 (1991), nr.3, p.48- 59

Lc 9,37- 50 genezing van een bezeten jongen.Tweede schets van de lijdensweg van de Mensenzoon
Lc 9,37- 43a // Mt 17,14- 21 // Mc 9,14- 29
Lc 9,43b- 45 // Mt 17,22- 23 // Mc 9,30- 32
Lc 9,46- 48 // Mt 18,1- 5 // Mc 9,33- 37
- Lc 9,49- 50 // Mc 9,38- 41 WEBER H.- R. 4. Een kind in hun midden. Matth. 18:1- 5; Marc. 9:33- 37; Luc. 9:46- 48 in: IDEM Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie Kampen Kok 1979 p.47- 67
Lc 9,51: begin van Jezus'reis naar Jeruzalem
Lc 9,51- 62 : C- cyclus, 13de zondag door het jaar
Lc 9,52- 56: een ongastvrij dorp in Samaria
Lc 9,51- 62: C- cyclus, 13de zondag door het jaar
Lc 9,57- 62: het volgen van de Mensenzoon
Lc 9,57- 62 // (Mt 8,19- 22)
- Lc 9,51- 62: C- cyclus, 13de zondag door het jaar D'HUYS K. Maar gij... ga en verkondig het evangelie in: De bron jg.18 (1992- 1993), nr.9, p.22- 24
- GEYSELS L. Een bijbelse familiefoto in: Schrift jg. (1987) nr.114 p.211- 215

Lc 10,1- 16: zending van de tweeknzeventig
Lc 10,1- 12 // (Mt 9,37- 38; 10,7- 16)
Lc 10,13- 15 // (Mt 11,21- 23)
Lc 10,16 // (Mt 10,40)
- Lc 10,1- 12.17- 20: C- cyclus, 14de zondag door het jaar D'HUYS K. Maar gij... ga en verkondig het evangelie in: De bron jg.18 (1992- 1993), nr.9, p.22- 24
Lc 10,17- 22: terugkeer van de tweeknzeventig; terechtwijzing en dankgebed van Jezus
Lc 10,17- 20
Lc 10,21- 22 // (Mt 11,25- 27)
- Lc 10,1- 12.17- 20: C- cyclus, 14de zondag door het jaar STANDAERT B. Leven van Jezus in: Heiliging jg.31 (1989) nr.3 p.37- 46
- TIGCHELER J. God- Vader Zoon en Geest in: Speling jg. (1986) nr.3, p.61- 70
Lc 10,23- 24: gelukwens aan de leerlingen
- Lc 10,23- 24 // (Mt 13,16- 17) TIGCHELER J. God- Vader Zoon en Geest in: Speling jg. (1986) nr.3, p.61- 70

Lc 10,25- 37: gesprek met een wetgeleerde : gelijkenis van een barmhartige Samaritaan
Lc 10,25- 28 // (Mt 22,34- 40) // (Mc 12,28- 34)
Lc 10,29- 37
- Lc 10,25- 37: C- cyclus, 15de zondag door het jaar

- BOEYCKENS B. Een parabel van de Heer Jezus Lc 10,25- 37 in: Pastor bonus, jg.48 (1971), p.353- 358
- CROMPHOUT F. Een mens was op weg in: De nieuwe boodschap jg. (1980) p.198- 201
- DENAUX A.; KEVERS P. De historisch- kritische methode in: Collationes (1980) nr.4 p.387- 404
- DENAUX A.; LEFEVRE F. De structuralistische bijbellezing in: Collationes jg.1: (1980) nr.4 p.426- 441
- GEYSELS L. De barmhartige Samaritaan in: De nieuwe boodschap jg.91 (1964), p.201- 207
- GEYSELS L. De barmhartige Samaritaan opnieuw bekeken in: De nieuwe boodschap jg. (1983) nr.5 p.148- 154
- GILISSEN M. Het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uitdagend en inspirerend tegelijk! in: Mensen onderweg jg. (1995) nr.7 p.11- 16; nr.8 p.18- 22
- GROLLENBERG L. Jezus sprak in gelijkenissen in: MOURITS H.A.A. e.a. Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift Tielt/Utrecht Lannoo 1971 p.153- 161
- JANSEN J.G.B. Barmhartige Samaritaan in rovershanden Apeldoorn 1974
- JANSSEN J. De barmhartige Samaritaan: Lucas 10,25- 37 in: De bron jg. (1981- 1982) nr.6 p.14- 16
- JANSSEN J. Ga en doe gij evenzo: word naaste in: De bron jg. (1991- 1992), nr.10, p.24- 28
- JANSSEN J. Menselijkheid als dienst aan God (Lc.10,25- 37) in: De bron jg.1 (1990- 1991) nr.4 p.19- 22
- JANSSEN J. Wie is mijn naaste in: Bijbel en bezinning jg. (1986) nr.2 p.227- 230
- JENS, W., De barmhartige Samaritaan, Baarn, 1975
- LAMBERIGTS S. Mensen onderweg in de bijbel. De barmhartige Samaritaan in: Mensen onderweg jg. (1986) nr.6 p.14- 16
- LAMBRECHT J. Derde hoofdstuk. De barmhartige Samaritaan (Lc.10,25- 37) in: Terwijl hij tot ons sprak. Parabels van Jezus Tielt 1976 p.79- 111
- MAES L. Bijbel verhalen. De naaste zijn. Lucas 10,25- 37 in: De katholieke schoolgids jg. (1994) nr.2, p.63- 68
- MATTIJSSEN W. Er bestaat geen naïef lezen in: School en godsdienst, jg.(1979), nr.1, p.8- 11
- MICHIELS R. De materialistische bijbellezing in: Collationes jg. (1980) nr.4 p.442- 465
- OTTEN M. De parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc.10,25- 37) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.88- 91
- RYCKEWAERT H. De barmhartige Samaritaan in: Mensen onderweg jg. (1984) nr.3 p.24- 27
- SERVOTTE H.; VERBEECK L. De structuralistische bijbellezing in: Collationes jg. (1980) nr.4 p.426- 438
- SMIT J. Gelezen bij Lucas (1). De samaritaan bijvoorbeeld in: School en godsdienst jg.33 (1979) nr.1 p.3- 7
- TIGCHELER J. Wiens naaste ben ik? in: Speling jg. (1993) nr.1, p.74- 79
- ULEYN A. Exegese en psychoanalyse. Een psychoanalytische lezing van de parabel van de barmhartige Samaritaan in: Collationes jg. (1980) nr.4 p.405- 425
- ULEYN A. in: IDEM Psycho- analytisch lezen in de Bijbel Hilversum, Gooi en Sticht, 1985, p.103- 123
- VAN DEN ENDE T. De bijbel wat is dat voor een boek?“ Utrecht Stichting Teleac, 1979, p.33- 46.155- 171
- VAN DER MEULEN H.F. Gelijkenissen om te leren hoe het wel 'l moet in: IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus Kampen Kok 1989 p.137- 170
- VAN SCHAIK T. in: van IERSEL B. Parabelverhalen in Lucas. van semiotiek naar pragmatiek Tilburg Universitaire Press 1987 p.55- 82
- WILLEMS B.A. De Kerk als werkwoord in: Getuigenis jg. (1973- 1974), p.175- 184

193. Maria en Marta : Lc 10,38- 42
- Lc 10,38- 42: C- cyclus, 16de zondag door het jaar

- BROEKAERT A. De roeping van Marta in: van SEGBROECK F., Vrouwen in het Nieuwe Testament, Leuven, VBS, Acco, 1993, p.61- 65
- DELBEKE , W. , Arbeid voor de mens , in: Bijbel en Bezinning , jg.4 (1985) nr.3 , p.179- 182
- DEVIJVER ,J. , Marta en Maria van onder het stof gehaald (Lc 10,38- 42) , in: VBS- Informatie, jg.17 (1986) nr.3 p.60- 62
- GEYSELS L. Marta en Maria. Lucas 10,38- 42 in: De nieuwe Boodschap jg.10· (1980) p.202- 216
- HENDRICKS J. 8. Maria en Martha: de geschiedenis van twee zusters, in: IDEM Bijbelse vrouwen vandaag. Facetten van modern vrouwen zijn belicht vanuit de bijbel Utrecht Novapres 1987 p.145- 158
- JANSSEN J. Maria en Marta (Lc. 10,38- 42) in: De Bron jg.19 (1994), nr.8, p.16- 19
- KARSSEN G. 1. Hij biedt haar zijn vriendschap aan in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw, Kampen Kok 1987 p.11- 15
- KARSSEN G. Hij neemt het voor haar op in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw Kampen Kok 1987 p.16- 21
- KNOCKAERT A. Structuuranalyse van een bijbeltekst in: Streven, jg.32 (1978), p.209- 216
- LAMBERIGTS, Sylvester, Marta en Maria, in : Bijbel en Bezinning, jg.23 (2004) nr.4, p.1405- 1408
- MOENS R. Vrouwelijke apostelen in: Maandbrief van de gezinsgroepen jg. (1983) nr.2 p.9- 11
- MOLTMANN- WENDEL E. Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen Baarn Ten Have 1982 p.22- 63
- STARBIRD M. De vrouw met de albasten kruik. Maria Magdalena en de betekenis van de graal , Deventer, Ankh- Hermes, 1995
- TIGCHELER J. 3. Bij Martha en Maria thuis in: IDEM Vrouw en spiritualiateit in het Nieuwe Testament. Teksten om mee verder te gaan Kampen Kok 1985 p.47- 54
- TIGCHELER J. Martha en Maria in: Speling jg.(1983) nr.1 p.89- 93

Lc 11,1- 13: Jezus leert zijn leerlingen bidden
Lc 11,1- 4 // (Mt 6,9- 13)
Lc 11,5- 8
Lc 11,9- 13 // (Mt 7,7- 11)
- Lc 11,1- 13: C- cyclus, 17de zondag door het jaar AARNINK L. Helpt bidden? in: Speling. Tijdschrift voor bezinning jg. (1984) nr.4
- BOFF L. Onze Vader. Gebed van totale bevrijding Averbode Apeldoorn, Altiora, 1984
- BOUMA H. Het Onze Vader. Matteüs 6 Kampen Kok Borgerhout Denis 198? (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- DE KRUIJF T.; POORTHUIS M. Abinoe - Onze Vader. Over de joodse achtergronden van het Onze Vader , Utrecht, 1985
- DELBEKE W. Het Onze Vader in: Bijbel en bezinning jg. (1982) nr.11 p.45- 48
- GILISSEN M. Het Onze Vader in: Mensen onderweg jg.8 (1984) nr. Info 113)
- GILISSEN M. God heeft een naam: onze Vader, in: Mensen onderweg jg.8 (1984) nr.9 p.17- 21
- GILSSEN, M., Onze Vader, in: Info mensen onderweg, nr.113
- JANSSEN J. Het Onze Vader (Lc.11,1- 4; Mt.6,9- 13) in: De Bron jg.1 (1990- 1991) nr.6 p.23- 26
- KONIJN S. Hoe bidden wij het Onze Vader?" Hilversum Gooi & Sticht 1983
- LAMBERIGTS S. Het smeekgebed in: Bijbel en bezinning jg. (1985) nr.3 p.183- 186
- LAMBERIGTS S. Vraagt en u zal gegeven worden in: Dit boek gaat over Jezus Tielt Lannoo 1978 p.149- 161
- LAMBERIGTS S. Hoofdstuk VI: Het Onze Vader (Mt. 6,9- 13; Lc. 11,2- 11) in: IDEM Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen Tielt/Weesp Lannoo 1984 p.100- 116
- LAMBRECHT J. De bergrede over het gebed; Broodrede en menselijke inzet, in: Thuis in Gods ruimte Leuven Acco 1981 p.121- 137
- LAMBRECHT J. Jezus en het gebed in: Tijdschrift voor geestelijk leven, jg. (1976), nr.6, p.649- 672
- LAMBRECHT J. Zo moet U bidden. Het Onze Vader, uitleg en vertaling in, Tijdschrift voor liturgie jg. (1977) nr.4 p.185- 205
- LAMBRECHT J. Tweede deel. Tweede hoofdstuk. Het gebed des Heren (Mt 6,9- 13). Uitleg en bezinning in: IDEM Een is onze meester. Luisteren naar het Matteüsevangelie Averbode Altiora 1994 p.114- 136
- LAMBRECHT J. Derde deel. 12. Onze Vader in de hemel...(Mt 6,5- 13) in: IDEM Een is onze meester. Luisteren naar het Matteüsevangelie Averbode Altiora 1994 p.292- 294 in: Christelijk Leven, jg.22 (1993- 1994), nr.5, p.4- 6
- LEFEVRE F. Nederlandstalige boeken rond het Onzevader in: Collationes, jg. (1984), nr.4, p.460- 470
- OTTEN M. Het Onze Vader (Lc.11,13 en Mt.6,9- 13) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.92- 97
- ROSSEL W. Met de woorden die Jezus ons geleerd heeft in: Pastor bonus jg. (1977) p.291- 308; 390- 405
- SMITMANS A.; BAUR A. Het Onze Vader in de prediking. van Exegese tot verkondiging Boxtel KBS 1972
- STANDAERT B. Het Onze Vader bidden in: Heiliging jg. (1985) nr.2, p.1- 39
- vanDEN BERGHE E. Het noemen van zijn Naam. Over het vaderschap van God , in: Catechetische informatie, jg.15 (1985), nr.1, p.33- 53
- vanDEN BERGHE E. Het noemen van zijn Naam. Over het vaderschap van God , in: Collationes, jg.15 (1985), p.33- 53
- van DER HOEVEN J. Dit heerlijk gebed. Leven op het fundament van het Onze Vader , Nijkerk, Callenbach, 1984
- van DER ZEE W.R. Gebed met open ogen. Woorden en gebeden rond het Onze Vader , 's- Gravenhage, Boekencentrum, 1983
- WITKAM, J., Onze Vader. Gebed en inwijding , Tielt, Lannoo, 1994
- XX Het Onze Vader in: Catechetische informatie jg. (1984) nr.5, p.1- 60
Lc 11,14- 26: demonen uitdrijven met de vinger van God
Lc 11,14 // (Mt 12,22- 23)
Lc 11,15- 23 // (Mt 12,24- 30) // (Mc 3,22- 27)
- Lc 11,24- 26 // (Mt 12,43- 45) SMIT J. van wonderen verhalen (10) in: School en godsdienst jg.31 (1977), nr.4, p.86- 89
Lc 11,27- 28: gelukwensen
- Lc 11,27- 28: O.L.Vrouw ten Hemelopneming (15 augustus) LAMBERIGTS S. Hoofdstuk Over Maria moeder van Jezus en beeld van de kerk in: IDEM Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen Tielt/Weesp Lannoo 1984 p.56- 65
- van SEGBROECK F. Zomaar een vrouw in: van SEGBROECK F. Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.67- 70
Lc 11,29- 32: het teken van Jona
- Lc 11,29- 32 // (Mt 12,38- 40.42.41) van IERSEL B. Net als Jona of juist niet? in: Schrift jg. (1988) nr.116 p.54- 59
Lc 11,33- 36: het goede oog
Lc 11,33 // (Mt 5,15)
Lc 11,34- 26 // (Mt 6,22- 23)

Lc 11,37- 54: aanklacht tegen Farizeekn en wetgeleerden
Lc 11,37- 54 // (Mt 23,25- 26.23.6- 7.27.4.29- 32.34- 36.13; 15,1- 3a)

Lc 12,1- 12: waarschuwing en bemoediging van de leerlingen
Lc 12,1 // (Mt 16,6) // (Mc 8,15)
Lc 12,2- 7 // (Mt 10,36- 41)
Lc 12,8- 9 // (Mt 10,32- 33)
Lc 12,10 // (Mt 12,32) // (Mc 3,29)
Lc 12,11- 12 // (Mt 10,19- 20)
- van HELMOND F. Je geld of je leven. De synoptische evangelikn over materieel bezit , in: Schrift, jg. (1975), nr.41, p.181- 187
Lc 12,13- 21: gelijkenis van een hebzuchtige boer
Lc 12,13- 15
Lc 12,16- 21
- Lc 12,13- 21: C- cyclus, 18de zondag door het jaar DREWERMANN E. De rijke dwaas in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.124- 127
- JANSSEN J. Lucas 12,16- 21: bezit en leute doen je niet echt leven, in: De Bron, jg.19 (1993), nr.2, p.15- 18
- van DER MEULEN H.F. Gelijkenissen om te leren hoe het wel moet, in: IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus Kampen Kok 1989 p.137- 170
- van DEN BRINK H. 20. Erfrecht in: IDEM Bijbels recht. Oefeningen in exegese Kampen Kok 1995 p.175- 180
- WELZEN, H. (- Welzen Huub - ), in: VAN IERSEL B., Parabelverhalen in Lucas. van semiotiek naar pragmatiek, Tilburg, Universiteit Press 1987, p.83- 109
Lc 12,22- 34: maak je geen zorgen¡
Lc 12,22- 32 // (Mt 6,25- 34)
Lc 12,33- 34 // (Mt 6,19- 21)
- Lc 12,32- 48: C- cyclus, 19de zondag door het jaar DREWERMANN E. Bezit en de terugkeer van de Heer in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.128- 131
- van DEN ENDE T. In Jezus'Naam? in: Schrift jg. (1973) nr.25 p.14- 19
Lc 12,35- 40: blijf wakker ?
Lc 12,35- 38
Lc 12,39- 40 // (Mt 24,42- 44)
- Lc 12,32- 48: C- cyclus, 19de zondag door het jaar DREWERMANN E. Bezit en de terugkeer van de Heer, in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.128- 13
- SMIT J. 'Zoals een man die terugkeert...' in: Schrift jg. (1971) nr.18 p.219- 224
Lc 12,41- 48: de verantwoordelijkheid van de beheerder
Lc 12,41- 46 // (Mt 24,45- 51)
Lc 12,47- 48
- Lc 12,32- 48: C- cyclus, 19de zondag door het jaar DREWERMANN E. Bezit en de terugkeer van de Heer, in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.128- 131
- LOHFINK G. Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Brugge, Emmaüs; Boxtel, KBS, 1975, p.96- 108
Lc 12,41- 48: de verantwoordelijkheid van de beheerder
Lc 12,41- 46 // (Mt 24,45- 51)
Lc 12,47- 48
- Lc 12,32- 48: C- cyclus, 19de zondag door het jaar DREWERMANN E. Bezit en de terugkeer van de Heer in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.128- 131
- LOHFINK G. Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel Brugge, Emmau "s; Boxtel, KBS, 1975, p.96- 108
Lc 12,49- 53: verdeeldheid en geen vrede
Lc 12,49- 53 // (Mt 10,34- 36)
- Lc 12,49- 53: C- cyclus, 20ste zondag door het jaar LOHFINK G. Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel Brugge, Emmaüs; Boxtel, KBS, 1975, p.96- 108
Lc 12,54- 59: het juiste oordeel
Lc 12,54- 56 // (Mt 16,2- 3)
Lc 12,57- 59 // (Mt 5,25- 26)

Lc 13,1- 9: gelijkenis van een vijgeboom zonder vruchten
Lc 13,1- 5
Lc 13,6- 9
Lc 13,1- 9: C- cyclus, 3de zondag in de veertigdagentijd
- DIJK, J., Het begon in Jerusalem. Joodse achtergronden in de boeken van Lucas, Ede, Zomer & Keuning, 1980, p.62- 64
- SYX, R., Schuld en lijden. Een doordenkertje bij Lc 13,1- 9, in: Maandbrief van de gezinsgroepen, jg. (1989), nr.7, p.18- 20
- TIGCHELER, J., Denken jullie nu werkelijk dat het hun eigen schuld is? in: Speling, jg.44 (1992), nr.3, p.35- 39
- WELZEN, H. (- Welzen Huub - ), Zaaien, groeien en oogsten (Lc.8,1- 21; 13,1- 9; 20,9- 19), in: Jota (1989), nr.3, p.14- 24
- Lc 13,10- 17: genezing van een kromgebogen vrouw, op sabbat KARSSEN G. 11. Hij erkent haar waarde in: IDEM De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw Kampen Kok 1987 p.73- 78
- KEVERS P. De kromgebogen vrouw in: van SEGBROECK F. Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS- Acco 1993 p.71- 75
Lc 13,18- 21: gelijkenis van een mosterdzaadje en van zuurdesem
Lc 13,18- 19 // (Mt 13,31- 32) // (Mc 4,30- 32)
Lc 13,20- 21 // (Mt 13,33)

Lc 13,22: verder naar Jeruzalem
Lc 13,22- 30: C- cyclus, 21ste zondag door het jaar
- DREWERMANN E. De enge poort in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.132- 138
Lc 13,23- 30: de nauwe en de dichte deur ?
Lc 13,22- 29 // (Mt 7,13- 14; 25,10- 12; 7,22- 23; 8,11- 12)
Lc 13,30 // (Mt 20,16)
Lc 13,22- 30: C- cyclus, 21ste zondag door het jaar

Lc 13,31- 35: een profeet moet sterven in Jeruzalem
Lc 13,31- 33
Lc 13,34- 35 // (Mt 23,37- 39)
- MOLTMANN- WENDEL E. 7. Joanna een dame bij Lucas in: IDEM Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen Baarn Ten Have 1982 p.130- 143

Lc 14,1- 6 : genezing van een waterzuchtige, op sabbat . Verwijzing : - Lc 14,1- 6 -
Lc 14,1.7- 14: C- cyclus, 22ste zondag door het jaar

- DREWERMANN E. De hoogste en de laagste plaats in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.139- 150
- *** HEMELSOET B. "Gezegend Hij die komt de koning in de naam des Heren." Rondom Lucas 14,1- 6 in: DEURLOO K.A. e.a. Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie Kampen Kok 1980 p.85- 95 . Verwijzing : - Hemelsoet Ben -
- NOORDA S.J. De les van de geschiedenis van Jezus (volgens Lucas) in: Schrift jg. (1988), nr.120 p.205- 212
Lc 14,7- 11: de ereplaats
- Lc 14,1.7- 14: C- cyclus, 22ste zondag door het jaar DREWERMANN E. De hoogste en de laagste plaats in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.139- 150
- NOORDA S.J. De les van de geschiedenis van Jezus (volgens Lucas) in: Schrift jg. (1988), nr.120 p.205- 212
- van TILBORG S. in: van IERSEL B. Parabelverhalen in Lucas. van semiotiek naar pragmatiek Tilburg Universitaire Press 1987 p.133- 167
- ZUURMOND R. 'Vriend kom hogerop' in: ELSHOUT C. Vlegels op de dorsvloer (feestbundel T. Naastepad) , Kampen, Kok, 1981, p.216- 222
- Lc 14,12- 14: de gasten NOORDA S.J. De les van de geschiedenis van Jezus (volgens Lucas) in: Schrift jg. (1988), nr.120 p.205- 212
Lc 14,15- 24: gelijkenis van een feestmaal
- Lc 14,15- 24 // (Mt 22,1- 10) LAMBRECHT J. Het bruilofsmaal (Mt.22,1- 14) in: Jota nr.3 p.25- 3?
- NOORDA S.J. De les van de geschiedenis van Jezus (volgens Lucas) in: Schrift jg. (1988), nr.120 p.205- 212
- OTTEN M. De parabel van het grote gastmaal (Lc.14,15- 24) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese, Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.98- 101
- ROSSEL W. 10. Het grote mensenfeest in: IDEM, Zonder parabels sprak Hij niet. Gelovig leven in het licht van de evangelische parabels Antwerpen/Amsterdam Patmos 1985 p.138- 159
- vanHAELEMEESCH P. Tussen de woorden. Een groepsgesprek over Mt.22,1- 14 in: Jota nr.3 p.37- 47
- van TILBORG S. in: van IERSEL B. Parabelverhalen in Lucas. van semiotiek naar pragmatiek Tilburg Universitaire Press 1987 p.133- 167
Lc 14,25- 35: de ware leerling
Lc 14,25- 26 // (Mt 10,37)
Lc 14,27 // (Mt 10,38)
Lc 14,28- 33
Lc 14,34- 35 // (Mt 5,13) // (Mc 9,50)
Lc 14,25- 33: C- cyclus, 23ste zondag door het jaar

Lc 15,1- 2: kritiek op Jezus'omgang met zondaars
Lc 15,1- 7 // (Mt 18,12- 14)
Lc 15,1- 32: C- cyclus, 24ste zondag door het jaar
C- cyclus, 4de zondag in de veertigdagentijd
- DEVIJVER J. De bijbel gebruiken of misbruiken in: VBS- Informatie jg.7 (1976), p.2- 8
- DREWERMANN E. Het verloren schaap en de verloren penning in:IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.151- 160
- LAMBRECHT J. Tweede hoofdstuk. Parabels in Lc.15: het verlorene in: IDEM Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus Tielt- Amsterdam Lannoo 1976 p.43- 78
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Lucas evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1- 17,10 , Nijmegen, 1986
Lc 15,3- 10: gelijkenis van een verloren schaap en een verloren
drachme
Lc 15,1- 7 // (Mt 18,12- 14)
Lc 15,8- 10
Lc 15,1- 32: C- cyclus, 24ste zondag door het jaar
- C- cyclus, 4de zondag in de veertigdagentijd DEVIJVER J. De bijbel gebruiken of misbruiken in: VBS- Informatie jg.7 (1976), p.2- 8
- DREWERMANN E. Het verloren schaap en de verloren penning in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.151- 160
- LAMBRECHT J. Tweede hoofdstuk. Parabels in Lc.15: het verlorene in: IDEM Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus Tielt- Amsterdam Lannoo 1976 p.43- 78
- SMIT J. Beeld van God zijn in: Schrift jg. (1972) nr.24 p.264- 267
- SMIT J. 4. Het verloren schaap en de verloren drachme. Lucas 15,1- 10 in: Speelruimte. Een structurele lezing van het evangelie Hilversum Gooi & Sticht 1981 p.37- 46
- van DEN ENDE T. Zo vader zo zoon? in: Schrift jg. (1974) nr.31 p.28- 33
- van DER MEULEN H.F. Gelijkenisverhalen over een verandering in: IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus Kampen Kok 1989 p.97- 136
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Lucas evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1- 17,10 Nijmegen, 1986
Lc 15,11- 32: gelijkenis van een vader met twee zonen
Lc 15,1- 32: C- cyclus, 24ste zondag door het jaar
- C- cyclus, 4de zondag in de veertigdagentijd BULCKENS J. Wie is eigenlijk de verloren zoon? Dieptepsychologische lezing van Lc. 15,11- 32 volgens J. Le Du op haar catechetische bruikbaarheid getoetst in: Tijdschrift van catechese jg. (1975) p.278- 290
- CROMPHOUT F. God is een verhaal. Over de taal van het geloven Tielt/ Amsterdam, Lannoo, 1975, p.39- 45.134.146- 152
- DEVIJVER J. De bijbel gebruiken of misbruiken in: VBS- Informatie jg.7 (1976), p.2- 8
- DONDERS S. Worden wie je bent. (Lc.15,11- 32) in: Jota (1990) nr.7 p.3- 10
- GIDE A. Het zoeken van de verloren zoon in: De nieuwe boodschap jg.98 (1971), p.118- 120
- JANSSEN J. , Groeien in een liefde zonder berekening Lc. 15,11- 32 , in: De Bron , jg.19 (1994), nr.9, p.16- 20
- JANSSEN J.; PIRLOT S. Een parabel... een verhaal voor jou... in: De bron jg. (1981- 1982) nr.10 p.3- 15
- JANSSEN J. Je door God laten doen. (Lc.15,11- 32) in: De bron jg. (1984- 1985) nr.8 p.20- 23
- LAMBRECHT J. Tweede hoofdstuk. Parabels in Lc.15: het verlorene in: IDEM Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus Tielt- Amsterdam Lannoo 1976 p.43- 78
- LAMBRECHT J. Parabels over 'het verlorene' in: Collationes jg. (1976), p.449- 479
- LECOMPTE, C., Taalkunde voor bijbellezers , Kampen, Kok, p.82- 101
- LE DU J. Wie is eigenlijk de verloren zoon? Dieptepsychologische lezing van de parabel Antwerpen- Amsterdam Patmos 1977
- LINMANS J. Bekering in vele vormen in: Schrift jg. (1973) nr.29 p.184- 189
- NOYEN C. Exegetisch- theologische kanttekeningen bij Luc. 15,11- 32 in: Communio, jg.18 (1993), nr.5, p.321- 330
- OTTEN M. Een man had twee zonen of de zgn. parabel van de verloren zoon (Lc.15,11- 32) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.102- 105
- ROSSEL W. Hij deelde hun het leven toe in: Catechetische informatie, jg.17 (1988), nr.1, p.14- 24
- SMETS, H., De parabel van de verloren zoon , in: De nieuwe boodschap jg.98 (1971), p.79- 82
- SMIT J. 5. Een man had twee zoons Lucas 15,11- 32 in: Speelruimte. Een structurele lezing van het evangelie Hilversum Gooi & Sticht 1981 p.47- 61
- SMIT J.; STROEKEN H. 11. De verloren zoon (Lucas 15,11- 32) in: IDEM Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytisch perspectief Amsterdam Boom 1993 p.133- 146
- van DEN ENDE T. Zo vader zo zoon in: Schrift jg. (1974) nr.31 p.28- 33
- van OUTRYVE E. Een man had twee zonen in: Tijdschrift voor geestelijk leven, jg.30 (1974), p.51- 56
- WEERSINK E. Geen woorden maar daden in: Getuigenis jg.1¸ (1973- 1974), p.93- 97
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Lucas evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1- 17,10 Nijmegen, 1986
Lc 16,1- 13: gelijkenis van een onrechtvaardige rentmeester. Spreuken over God en de geldduivel
Lc 16,1- 9
Lc 16,10- 12
Lc 16,13 // (Mt 6,24)
- Lc 16,1- 13: C- cyclus, 25ste zondag door het jaar DREWERMANN E. De onrechtvaardige rentmeester in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.161- 171
- LAMBERIGTS S. Creativiteit in: Bijbel en bezinning jg. (1988), nr.3 p.375- 378
- LAMBERIGTS S. Exegetische commentaar bij Lc 16,1- 13 in: Sacerdos, jg.5: (1983) p.595- 597
- van DEN BRINK H. 21. De oneerlijke rentmeester in: IDEM Bijbels recht. Oefeningen in exegese Kampen Kok 1995 p.181- 187
- van DER MEULEN H.F. Gelijkenisverhalen over een verandering in: IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus Kampen Kok 1989 p.97- 136
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Lucas evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1- 17,10 , Nijmegen, 1986
Lc 16,14- 18: ware gerechtigheid
Lc 16,14- 15
Lc 16,16 // (Mt 11,12- 13)
Lc 16,17 // (Mt 5,18)
- Lc 16,18 // (Mt 5,32) FARLA P. Trouw in liefde en vrijheid. De betekenis van de synoptische teksten over het huwelijk in: Schrift jg. (1982) nr.79 p.16- 32
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Lucas evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1- 17,10 , Nijmegen, 1986
Lc 16,19- 31: Lazarus en een rijke man
- Lc 16,19- 31: C- cyclus, 26ste zondag door het jaar LAMBERIGTS S. De arme Lazarus en de rijke vrek in: Bijbel en bezinning jg.¸ (1989) nr.4 p.443- 446
- ROSSEL W. De arme Lazarus en de rijke brasser (Lc 16,19- 31 in: IDEM, Zonder parabels sprak Hij niet. Gelovig leven in het licht van de evangelische parabels Antwerpen/Amsterdam Patmos 1985 p.94- 114
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Lucas evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1- 17,10 , Nijmegen, 1986

Lc 17,1- 10: lessen voor de leerlingen
Lc 17,1- 3a // (Mt 18,7.6) // (Mc 9,42)
Lc 17,3b- 4 // (Mt 18,15.21- 22)
Lc 17,5- 6 // (Mt 17,20)
Lc 17,7- 10
Lc 17,5- 10: C- cyclus, 27ste zondag door het jaar

DREWERMANN E. De moerbeiboom in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoetermeer Meinema 1993 p.172- 174
- GEYSELS L. in: De nieuwe boodschap jg.11 (1989) nr.5 p.139- 144
- TIGCHELER J. Werkheiligheid en vertrouwen in: Speling jg. (1992), nr.4, p.65- 70
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Lucas evangelist van gemeenschap. Een onderzoek naar de pragmatische effecten in Lc 15,1- 17,10 , Nijmegen, 1986

Lc 17,11- 19: reiniging van tien melaatsen
Lc 17,11- 19: C- cyclus, 28ste zondag door het jaar

- JANSSEN, J., Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus voeten neer, in: De Bron jg. (1983- 1984) nr.4, p.17- 20
- LAMBERIGTS, S., Slechts één op tien, in: Mensen onderweg, jg.81 (1987), nr.1, p.18- 20
- OBBELS, R., Zaligverklaring van Pater Damiaan, in: Bijbel en Bezinning, jg.12 (1993) nr.2, p.669- 672
- OTTEN, M., De tien melaatsen (Lc.17,11- 19), in: Idem, Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese, Averbode/Apeldoorn, Altiora, 1990, p.106- 108
- VERBEKE, J.; GEYSELS, L., Jezus en de tien melaatsen (Lc 17,11- 19, ) in: VBS- Informatie, jg. (1976) nr.4, p.2- 6

Lc 17,20- 37: de komst van het koninkrijk van God; de dag van de Mensenzoon
Lc 17,20- 21
Lc 17,22- 24 // (Mt 24,26- 27)
Lc 17,25
Lc 17,26- 30 // (Mt 24,37- 39)
Lc 17,31- 32 // (Mt 24,17- 18) // (Mc 13,15- 16)
Lc 17,33 // (Mt 10,39)
Lc 17,34- 35 (36) // (Mt 24,40- 41)
- Lc 17,37 // (Mt 24,28)

HENDRIKS W. De komende Mensenzoon in: Schrift jg. (1971) nr.18 p.227- 229

Lc 18,1- 8 : gelijkenis van een rechter en een weduwe
Lc 18,1- 8: C- cyclus, 29ste zondag door het jaar

- DE GROOT , M., 2. Het dichterschap van de navolging. Creatieve analyse van Lucasteksten in: LAM H.; STRIKWERDA S., Leer mij de vrouwen kennen. Werkboek over feminisme en christendom, 's- Gravenhage, Boekencentrum 1982, p.2¹ vlg.
- ROSSEL, W. 6. , Bij dag en nacht roepen om gerechtigheid, in: Idem, Zonder parabels sprak Hij niet. Gelovig leven in het licht van de evangelische parabels, Antwerpen/Amsterdam , Patmos , 1985 p.70- 78
- Vanderstichele , C. "Gaat weg van Mij gij allen bedrijvers van onrecht, in: ROEBBEN B.; KEVERS P. De bijbel is te doen. Over de relatie tussen Schrift en ethiek (Korrelcahier 15) , Brussel, Licap, 1995, p.25- 34

Lc 18,9- 14 : gelijkenis van een Farizeeër en een tollenaar
Lc 18,9- 14: C- cyclus, 30ste zondag door het jaar

- DREWERMANN E. De Farizeeër en de tollenaar in: IDEM Op het raakvlak van hemel en aarde. De gelijkenissen van Jezus Zoeter meer Meinema 1993 p.175- 180
- JANSSEN J. De Farizeee ~r en de tollenaar. Lc 18,9- 14 in: De bron jg.¸ (1982- 1983) nr.9 p.16- 19
- JANSSEN J. De Farizeee ~r en de tollenaar. Lc 18,9- 14 in: De bron jg.1· (1991- 1992) nr.5 p.20- 23
- LAMBERIGTS S. Dit boek gaat over Jezus... Tielt/Amsterdam Lan noo 1978 p.169- 174
- SMIT J. Gelezen bij Lucas (5). De farizeeër en de tollenaar in: School en godsdienst jg.3³ (1979) nr.6 p.129- 132
- SMIT J. 7. De Farizeeër en de tollenaar. Lucas 18,9- 14 in: Speel ruimte. Een structurele lezing van het evangelie Hilversum Gooé en Sticht 1981 p.73- 79
- van DEr MEULEN H.F. Gelijkenisverhalen over een verandering in: IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van Jezus Kampen Kok 1989 p.97- 136
- vanDEr STICHELE C. "Gaat weg van Mij gij allen bedrijvers van onrecht in: ROEBBEN B.; KEVERS P. De bijbel is te doen. Over de relatie tussen Schrift en ethiek (Korrelcahier 15) Brussel Licap 1995 p.25- 34
- XX Eerlijk voor God,“ in: Bijbel en bezinning jg.2 (1983) nr.4 p.97- 100

Lc 18,15- 17: kinderen bij Jezus
Lc 18,15- 17 // Mt 19,13- 15 // Mc 10,13- 16
- WEBER H.- R. 3. Worden als een kind. Mattheüs 18:3; Marcus 10,15; Lucas 18,17 in: IDEM Jezus en de kinderen. Bijbelse bronnen voor prediking en bijbelstudie Kampen Kok 1979 p.34- 46

Lc 18,18- 30: gesprek met een rijke
Lc 18,18- 23 // Mt 19,16- 22 // Mc 10,17- 22
Lc 18,24- 27 // Mt 19,23- 26 // Mc 10,23- 27
Lc 18,28- 30 // Mt 19,27- 29 // Mc 10,28- 30
- JANSSEN J. Een rijk man... Lucas 18,18- 23 in: De bron jg.¸ (1982- 1983) nr.4 p.15- 19
- HEMELSOET B. De rijke jongeling volgens Lucas. Lc. 18,18- 34 in: Jota (1990), nr.7 p.11- 20
- MASURE R. Arm en rijk in: Bijbel en bezinning jg.1´ (1995) nr.2, p.797- 800
- TIGCHELER J. Kan een rijke gered worden? in: Speling jg.3¹ (1987), nr.2, p.65- 69

Lc 18,31- 34: derde schets van de lijdensweg van de Mensenzoon
Lc 18,31- 34 // Mt 20,17- 19 // Mc 10,32- 34
- HEMELSOET B. De rijke jongeling volgens Lucas. Lc. 18,18- 34 in: Jota (1990), nr.7 p.11- 20

Lc 18,35- 43: genezing van een blinde bij Jericho
Lc 18,35- 43 // Mt 20,29- 34 // Mc 10,46- 52
- ROSSEL W. Een blinde ziet en volgt hem in: Catechetische informatie jg.2° (1992) nr.4 p.7- 18

Lc 19,1- 10: bij Zacheüs
Lc 19,1- 10: C- cyclus, 31ste zondag door het jaar

- BIOT C.; MOITEL P. Het verhaal van Zacheüs in: Wandelingen doorheen het evangelie. Studie van evangelieteksten Averbode 1979 p.45- 54
- BRAEKERS M. Zacheüs: geloven als passie (Lc 19,1- 10) in: IDEM Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen Averbode Altiora; Baarn Gooé en Sticht 1995 p.92- 94
- BULCKENS J. Waarde en beperktheid van de structurele lezing van bijbelverhalen in godsdienstonderricht en catechese. Het Zache üsverhaal (Luc. 19) in: De GEEST D.; BULCKENS J. De verborgen rijkdom van bijbelverhalen. Theorie en praktijk van de structu rele bijbellezing Leuven/Amersfoort Acco 1986 p.143- 162
- CROMPHOUT F. Evangelielezing met jongeren en anderen: Luc.19,1- 10 in: VBS- Informatie jg.1° (1979) nr.1 p.58- 60
- GERITS H. Hoopvol uitzien in: Bijbel en bezinning jg.³ (1984) nr.2 p.117- 120
- GEYSELS L. Met Zacheüs voor de klas in: Tijdschrift voor cate chese. jg.· (1977) nr.1 p.48- 54
- GROSSOUW W.K. Zacheüs de tollenaar in: MOURITS H.A.A. e.a. Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift Tielt/Utrecht Lannoo 1971 p.129- 136
- JANSSEN J. Een lezing van het Zacheüsverhaal (Lc.19,1- 10) in: De bron jg.¸ (1982- 1983) nr.2 p.15- 17
- JANSSEN J. Jezus en Zacheüs (Lc.19,1- 10) in: De bron jg.1µ (1989- 1990), nr.8, p.18- 22
- JANSSEN J. "Ik moet bij joõ zijn" zegt Jezus in: De bron jg.1· (1991- 1992) nr.9 p.3- 18
- OTTEN M. Zacheüs (Lc.19,1- 10) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.109- 112
- SERVOTTE H. Het verhaal van Zacheüs benaderd vanuit de literatuur wetenschap in: De nieuwe boodschap jg. (1982- 1983) p.55- 57
- SERVOTTE H. Deel e 'e 'n. 7. Het verhaal van Zacheüs (Lc 19,1- 10) in: IDEM Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelieteksten Averbode Altiora 1991 p.52- 57
- SMETS H. Jezus neemt bij Zacheüs zijn intrek in: Emmaüs jg. (1975) p.21- 27
- SMIT J. Het verhaal van Zacheüs in: School en godsdienst jg. 3³ (1979) nr.3 p.66- 70
- SMIT J. 2. Zacheüs. Lucas 19,1- 10 in: Speelruimte. Een structu rele lezing van het evangelie Hilversum Gooé en Sticht 1981 p.17- 25
- VOGELS W. En Hij ontsloot de schriften in: Idem Een doe- het- zelf methode voor bijbellezing en verkondiging Mechelen Werkgenoot schap voor catechese 1985 p.123- 136
- XX Het verhaal van Zacheüs (Luc.19,1- 10) in: Korrel jg.2 (1980) nr.2 p.145- 150, in: Schrift, jg. (1975), nr.42, p.220- 226, in: VBS- Informatie, jg.10 (1979), nr.1, p.58- 60

Lc 19,11- 27: gelijkenis van de tien ponden
Lc 19,11- 28 // (Mt 25,14- 30) // (Mc 13,34)
- BONSEN J. Verhalen van opstanding. Praktijk en hermeneutiek Kampen Kok; Borgerhout Denis 1991
- LAMBRECHT J. Zevende hoofdstuk. De talenten (Mt. 25,14- 30© en de ponden (Lc. 19,11- 27) in: IDEM Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus Tielt¯ Amsterdam Lannoo 1976 p.209- 240
- OTTEN M. De parabel van de talenten (Lc.19,11- 2· en Mt.25,14- 30) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en cate chese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.113- 115
- ROSSEL W. 9. Wat je toevertrouwd is aan bod laten komen in: IDEM, Zonder parabels sprak Hij niet. Gelovig leven in het licht van de evangelische parabels Antwerpen/Amsterdam Patmos 1985 p.115- 137
- SMIT J. 'Zoals een man die terugkeert...'. De ontwikkeling van een beeld , in: Schrift, jg. (1971), nr.18, p.219- 224

Lc 19,28: verder naar Jeruzalem
Lc 19,28- 40: C- cyclus, palmprocessie

Lc 19,29- 44: Jezus nadert Jeruzalem
Lc 19,29- 40 // Mt 21,1- 9 // Mc 11,1- 10
Lc 19,41- 44
Lc 19,28- 40: C- cyclus, palmprocessie

- DELBEKE W., Palmenzondag in: Bijbel en bezinning jg.¸ (1989) nr.1 p.407- 410
- GEYSELS L. Gisteren nog 'hosanna' vandaag 'kruisig Hem'?“ in: VBS- Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33- 45
- KERSTEN T. Zie Ik maak alles nieuw. Een dramatisatie van Lucas 19,28- 39: de intocht in Jeruzalem in: School en godsdienst jg.4° (1986) nr.6 p.115- 117
- ROSSEL W. De actie van Jezus in de voorhof van Jeruzalems tempel in: Catechetische informatie, jg.19 (1990), nr.1, p.20- 30

Lc 19,45- 48: Jezus' optreden in de tempel
Lc 19,45- 46 // Mt 21,12- 13 // Mc 11,15- 17
Lc 19,47- 48 // Mt 21,14- 17 // Mc 11,18- 19
- ROSSEL W. De actie van Jezus in de voorhof van Jeruzalems tempel in: Catechetische informatie, jg.19 (1990), nr.1, p.20- 30, in: Schrift, jg. (1978), nr.56, p.61- 67

Lc 20,1- 8: vraag naar Jezus' bevoegdheid
Lc 20,1- 8 // Mt 21,23- 27 // Mc 11,27- 33

Lc 20,9- 19: gelijkenis van de wijnbouwers
Lc 20,9- 19 // Mt 21,33- 46 // Mc 12,1- 12
- WELZEN H. (- Welzen Huub - ), Zaaien; groeien en oogsten (Lc.8,1- 21; 13,1- 9; 20,9- 19) , in: Jota, (1989), nr.3, p.14- 24

Lc 20,20- 26: strikvraag over de keizerlijke belasting
Lc 20,20- 26 // Mt 22,15- 22 // Mc 12,13- 17
- LAPIDE P. II. Geef de keizer niet wat God toekomt in: IDEM Hij leerde in hun synagogen: een joodse uitleg van de evangeliën Baarn Ten Have 1983 p.31- 51

Lc 20,27- 40: vraag over de opstanding
Lc 20,27- 38 // Mt 22,23- 33 // Mc 12,18- 27
Lc 20,39- 40 // Mt 22,34- 40 // Mc 12,28- 34
Lc 20,27- 38: C- cyclus, 32ste zondag door het jaar

Lc 20,41- 44: Jezus'tegenvraag over de Messias
Lc 20,41- 44 // Mt 22,41- 46 // Mc 12,35- 37a

Lc 20,45- 47: waarschuwing tegen de schriftgeleerden
Lc 20,45- 47 // Mt 23,1- 12 // Mc 12,37b- 40

Lc 21,1- 4: een arme weduwe
Lc 21,1- 4 // Mc 12,41- 44
- MICHIELS R. Het penninkje van de weduwe“ in: van SEGBROECK F. Vrouwen in het Nieuwe Testament Leuven VBS¯ Acco 1993 p.93- 97
- ROSSEL W. De penningen van de weduwe in: Catechetische informatie, jg.16 (1987), nr.1, p.22- 30

Lc 21,5- 36: toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon
Lc 21,8- 11 // Mt 24,4- 8 // Mc 13,5- 8 - Mc 13,1- 4 - Mt 24,1- 3 - Lc 21,5- 7 - Mc 13,5- 8 - Mt 24,4- 8 - Lc 21,8- 11 - Lc 21,12- 19 // Mt 24,9- 14 // Mc 13,9- 13 - Mc 13,9- 13 - Mt 24,9- 14 - Lc 21,12- 19 - Lc 21,20- 24 // Mt 24,15- 22 // Mc 13,14- 20 - Mc 13,14- 20 - Mt 24,15- 22 - Lc 21,20- 24 - Lc 21,25- 29 // Mt 24,29- 31 // Mc 13,24- 27 - Mc 13,24- 27 - Mt 24,29- 31 - Lc 21,25- 28 - Lc 21,29- 31 // Mt 24,32- 33 // Mc 13,28- 29 - Mc 13,28- 29 - Mt 24,32- 33 - Lc 21,29- 31 - Lc 21,32- 33 // Mt 24,34- 36 // Mc 13,30- 32 - Mc 13,30- 32 - Mt 24,34- 36 - Lc 21,32- 33 - Lc 21,34- 36 // (Mt 25,13) // (Mc 13,33) - Lc 21,34- 36 - Mc 13,33- 37 - Lc 21,5- 19: C- cyclus, 33ste zondag door het jaar
Lc 21,25- 28.34- 36: C- cyclus, 1ste zondag van de advent

- BRAAKSMA S. Zeg ons wanneer zal dat geschieden? Christus'rede in Mattheüs 24 Enschede Boersma 1982

Lc 21,37- 38: Jezus'onderricht in de tempel

Lc 22,1- 6: komplot tegen Jezus Lc 22,1- 2 // Mt 26,1- 5 // Mc 14,1- 2
Lc 22,3- 6 // Mt 26,14- 16 // Mc 14,10- 11

Lc 22,7- 13: voorbereiding van het paasmaal
Lc 22,7- 13 // Mt 26,17- 19 // Mc 14,12- 16
- GREEN Joel B. , Preparation for Passover (Luke 22:7-13): A Question of Redactional Technique , Novum Testamentum , Vol. 29 , Fasc. 4 (Oct., 1987) , pp. 305-319 . This article consists of 15 page(s) .

Lc 22,14- 23,56: (het lijdensverhaal)
Lc 22,14- 23,56: C- cyclus, palmzondag

Lc 22,14- 38: aan tafel met de apostelen
Lc 22,14 // Mt 26,20- 25 // Mc 14,17- 21
Lc 22,15- 20 // Mt 26,26- 29 // Mc 14,22- 25
Lc 22,21- 23 // (Mt 26,23- 24.22) // (Mc 14,20- 21.19)
Lc 22,24- 27 // (Mt 20,24- 28) // (Mc 10,41- 45)
Lc 22,28- 30 // (Mt 19,28)
Lc 22,31- 34 // (Mt 26,33- 35) // (Mc 14,29- 31)
- van DEn BRINK H. 31. Staat en kerk in: IDEM Bijbels recht. Oefeningen in exegese Kampen Kok 1995 p.261- 271

Lc 22,39- 53: op de Olijfberg
Lc 22,39 // Mt 26,30- 35 // Mc 14,26- 31
Lc 22,40- 46 // Mt 26,36- 46 // Mc 14,32- 42
Lc 22,47- 53 // Mt 26,47- 56 // Mc 14,43- 52
- LOHFINK Gerhard Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel Boxtel Katholieke Bijbelstichting 1975; p.81- 86
- MENKEN M. Twee sce `nes uit het passieverhaal Schrift (okt. 1985© nr.101 p.195- 198
- ROSSEL W. Een steenworp verder in: IDEM Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel Antwerpen¯ Amsterdam Patmos 1978 p.152- 175
- ROSSEL W. Het oor van Malchus in: Catechetische informatie jg.22 (1994), nr.4, p.31- 43
- TIGCHELER J. Heeft Jezus zicè mislukt gevoeld? in: Speling jg.3 (1984), nr.1, p.50- 56

Lc 22, 54- 65: verloochend door Petrus en bespot door de bewakers
Lc 22,54- 55 // Mt 26,57- 58 // Mc 14,53- 54
Lc 22,56- 62 // Mt 26,69- 75 // Mc 14,66- 72
Lc 22,63- 65 // (Mt 26,67- 68) // (Mc 14,65)

Lc 22,66- 71: voor de raad van oudsten
Lc 22,66- 71; 23,1 // Mt 27,1- 2 // Mc 15,1

Lc 23,1- 12: Jezus voor Pilatus en voor Herodes
Lc 23,1 // Mt 27,2 // Mc 15,1b
Lc 23,2- 5 // Mt 27,11- 14 // Mc 15,2- 5
- MOLTMANN- WENDEL E. 7. Joanna een dame bij Lucas in: IDEM Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen Baarn Ten Have 1982 p.130- 143
- van DEn BRINK H. 36. Het proces tegen Jezus in: IDEM Bijbels recht. Oefeningen in exegese Kampen Kok 1995 p.317- 331

Lc 23,13- 25: Jezus opnieuw voor Pilatus
Lc 23,13- 16
Lc 23 (17) 18- 23 // Mt 27,15- 23 // Mc 15,6- 14
Lc 23,24- 25 // Mt 27,24- 26 // Mc 15,15
- GEYSELS L. Gisteren nog 'hosanna' vandaag 'kruisig Hem'?“ in: VBS- ? Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33- 45

Lc 23,26- 31: Op weg naar het Schedelveld
Lc 23,26- 32 // Mt 27,32 // Mc 15,31
- GEYSELS L. Gisteren nog 'hosanna' vandaag 'kruisig Hem'?“ in: VBS- Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33- 45

Lc 23,32- 43: Jezus aan het kruis
Lc 23,26- 32 // Mt 27,32 // Mc 15,31
Lc 23,33- 34 // Mt 27,33- 37 // Mc 15,22- 26
Lc 23,35- 43 // Mt 27,38- 44 // Mc 15,27- 32

Lc 23,35- 43: C- cyclus, 34ste zondag door het jaar (Christus Koning)

Lc 23,44- 49: Jezus'dood
Lc 23,44- 48 // Mt 27,45- 54 // Mc 15,13- 39
Lc 23,49 // Mt 27,55- 56 // Mc 15,40- 41

- GEYSELS L. Gisteren nog 'hosanna' vandaag 'kruisig Hem'?“ in: VBS- Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33- 45
- MAAS J.; TROMP N. Lucas 23,44- 49 in: Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semiotische me thode Hilversum Gooé ¦ Sticht 1987 p.93- 96

Lc 23,50- 56: begrafenis van Jezus
C- cyclus, 34ste zondag door het jaar
Lc 23,50- 56a // Mt 27,57- 61 // Mc 15,42- 47
- BONSEN J. Verhalen van opstandeing. Praktijk en hermeneutiek Kampen Kok; Borgerhout Denis 1991

Lc 24,1- 12 : de vrouwen bij het graf; hun getuigenis
Lc 23,56b - 24,12 // Mt 28,1- 10 // Mc 16,1- 8
Lc 24,1- 12 : C- cyclus , paaswake
- BONSEN J. Verhalen van opstanding. Praktijk en hermeneutiek Kampen Kok; Borgerhout Denis 1991
- DRIJVERS P. Lezing van Lucas 24 in: Schrift (april 1983) nr.86 p.50- 55
- JANSSEN J. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Lc.24,1- 10 in: De bron jg.¹ (1983- 1984) nr.3 p.18- 21
- KREMER J. 4.1. Het grafverhaal bij Lucas (24,1- 12) in: IDEM De paasevangeliën. Verhalen rond een gebeurtenis Boxtel KBS 1979 p.89- 101
- MOLTMANN- WENDEL E. 7. Joanna een dame bij Lucas in: IDEM Bij Jezus tellen vrouwen mee. Evangelieverhalen doorbreken gevestigde patronen Baarn Ten Have 1982 p.130- 143
- OTTEN M. Het lege graf (Lc.24,1- 12) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.123- 127
- in: Schrift jg. (1982) nr.140 p.72.73; jg. (1991) nr.135 p.101; jg. (1982), nr.86, p.50- 55
- VAN WIELE Inge , Een filologische en socio-retorische analyse van het lege-grafverhaal van Lucas (Lc 23,54-24,12) . Website : http://www.theo.kuleuven.be/page/doctoraatsfiches/115/ .

Lc 24,13- 35: gesprekken op weg naar Emmaüs; Jezus herkend
Lc 24,13- 35: A- cyclus, 3de paaszondag
A- cyclus, Allerzielen (2 november)
- BONSEN J. Verhalen van opstanding. Praktijk en hermeneutiek Kampen Kok; Borgerhout Denis 1991
- COUNE M. Een gezin op weg in: IDEM Als een huis op de rots. Man en vrouw geschenk voor elkaar uit Gods hand Tielt Lannoo 1986 p.145- 154
- De GEEST D. Onderweg naar Emmaüs. Luc.24 in: De GEEST D.; BUL CKENS J. De verborgen rijkdom van bijbelverhalen Leuven/A mersfoort Acco 1986; p.83- 100
- De GRAAF J. De Emmaüsgangers in: MOURITS H.A.A. e.a. Evangelie zonder masker. Dertig bijdragen over een goed verstaan van de schrift Tielt/Utrecht Lannoo 1971 p.227- 233
- DRIJVERS P. Lezing van Lucas 24 in: Schrift (april 1983) nr.86 p.50- 55
- GILISSEN M. De Emmaüsgangers zijn mensen onderweg maar in welke richting? in: Mensen onderweg, jg.93 (1991), nr.3, p.3- 7
- KREMER J. 4.2. Het Emmaüsverhaal (Lc 24,13- 35) in: IDEM De paasevangeliën. Verhalen rond een gebeurtenis Boxtel KBS 1979 p.101- 121
- JANSSEN J. Emmausgangers in: Bijbel en bezinning jg. (1987) nr.1 p.271- 274
- JANSSEN J. Lc.24,13- 35: Emmaüsgangers voor vandaag in: De bron jg.15 (1989- 1990), nr.1, p.20- 23
- JANSSEN J. Spreken van mens tot mens volgens Lucas 24,13- 35 in: De bron 1± (1985- 1986© nr.7 p.16- 17.20- 23
- KAMPHAUS F. De Paasverhalen Boxtel Katholieke Bijbelstichting 1970
- KREMER J. De paasevangeliën. Verhalen rond een gebeurtenis Box tel 1979
- LAMBERIGTS S. De Emmaüsgangers in: Mensen onderweg jg.8¹ (1987) nr.4, p.14- 16
- MOUSON J. De Verrezene en de tekens van zijn aanwezigheid in: XX De verrezen Heer. Een exegetische theologische en catechetische benadering Antwerpen Patmos 1969 p.9- 63, NOORDA, S.J., Over Teofilus in: Schrift jg. (1993) nr.150 p.186- 191
- OTTEN M. De leerlingen van Emmaüs (Lc.24,13- 35) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Aver bode/Apeldoorn Altiora 1990 p.128- 131
- SMIT J. Gelezen bij Lucas (4). De Emmaüsgangers in: School en godsdienst, jg.33 (1979), nr.5, p.111- 115
- SMIT J.; STROEKEN H. 12. De Emmaüsgangers: bekering (Lucas 24,13- 35) in: IDEM Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytiscè per spectief Amsterdam Boom 1993 p.147- 157
- TIGCHELER J. 1. Het aarzelende begin tussen Jeruzalem en Emmaüs (Lukas 24.13- 35) in: IDEM Gemeenschappen in het Nieuwe Testa ment Kampen Kok 1987 p.9- 18
- TIGCHELER J. Moest hij dat alles niet lijden? in: Speling jg.3 (1984), nr.2, p.78- 83
- van DEn ENDE T. Een boodschap gevangen in menselijke taal Boxtel Katholieke Bijbelstichting 1972
- van IERSEL B. Terug naar Emmaüs. Bijdragen tot een structurele tekstanalyse van Lc.24,13- 35 in: Tijdschrift voor theologie jg. (1978) nr.4 p.294- 323, in: Schrift, jg. (1974), nr.32, p.64- 68

Lc 24,36- 49: verschijning aan de elf en hun metgezellen
Lc 24,35- 48: B- cyclus, 3de paaszondag
Lc 24,46- 53: C- cyclus, feest van de hemelvaart van Jezus
- BONSEN J. Verhalen van opstanding. Praktijk en hermeneutiek Kampen Kok; Borgerhout Denis 1991
- DRIJVERS P. Lezing van Lucas 24 in: Schrift (april 1983) nr.86 p.50- 55
- KREMER J. 4.3. Het verhaal van de verschijning op Paasavond (24,36- 53) in: IDEM De paasevangeliën. Verhalen rond een ge beurtenis Boxtel KBS 1979 p.121- 142
- KAMPHAUS F. De Paasverhalen Boxtel Katholieke Bijbelstichting 1970, in: Schrift, jg. (1970), nr.7, p.18- 22

Lc 24,50- 53: Jezus in de hemel opgenomen
C- cyclus, feest van de hemelvaart van Jezus
- BONSEN J. Verhalen van opstanding. Praktijk en hermeneutiek Kampen Kok; Borgerhout Denis 1991
- DRIJVERS P. Lezing van Lucas 24 in: Schrift (april 1983) nr.86 p.50
- KREMER J. 4.3. Het verhaal van de verschijning op Paasavond (24,36- 53) in: IDEM De paasevangeliën. Verhalen rond een ge beurtenis Boxtel KBS 1979 p.121- 142
- OTTEN M. Hemelvaart (Lc.24,50- 52 en Hand.1,1- 11) in: Idem Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en catechese Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.132- 134