BIBLIOGRAFIE VAN HET MATTEÜSEVANGELIE - bibliografie Matteüsevangelie -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht :  Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .

- Mt 21,28-32 bibliografie .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
  voorhangsel , Matteüsev. , passieverhaal   http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew      
bibliografie Service biblique            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Literatuur

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

3 HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS

3.1 ALGEMEEN

http://www.franciscanos.net/teologos/biblia/diego6.htm - http://www.uni-leipzig.de/~nt/Das_Matthausevangelium.pdf - http://epelorient.free.fr/nta/Matthieu/ . http://www.bijbel-info.nl/ . http://www.bsw.org/project/biblica/bibl80/Ani14n.htm
- http://www.bsw.org/journal/bsw1/bsw98-3b.htm#Matteo .
- http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/rzimmermann1/forschung_zimmermann/downloads/literatur/Matth%C3%A4us_16-05-07_mit_Keywords.pdf
- http://www.jebron.be/info_documentatie/tijdschriften/cataloog_2004/artikels/matteusevangelie.htm .

3.2 PER PERIKOPE

3.2.1 Mt 1,1-17

- Mateus 1:1-17 “A Genealogia de Jesus” . Webpagina : http://www.hermeneutica.com.br/estudos/mateus01_01.html .
- WEREN W. J. C. , The five women in Matthew's genealogy , in : The Catholic Biblical quarterly (Cathol. Biblic. q.) ISSN 0008-7912 , 1997, vol. 59, no2, pp. 288-305 . Webpagina : http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=2886182 .
- Dormeyer, D., Mt 1,1 als Überschrift zur Gattung und. Christologie des Matthäusevangeliums, in Segbroeck, F. van, u. a., The Four Gospels. 1992. FS

Mt 1,1-17 // (Lc 3,23-38)
Mt 1,1-25: vooravond van Kerstmis

3.2.2 Mt 1,18-25: herkomst en naamgeving van Jezus

Mt 1,1-25: vooravond van Kerstmis
Mt 1,18-25 : A-cyclus, 4de zondag van de advent

3.2.3 Mt 2: Van Betlehem naar Nazaret

Mt 2,1-12 : A-cyclus, de Openbaring van de Heer
Mt 2,13-15.19-23: A-cyclus, feest van de heilige familie

3.2.4 Mt 3,1-12: verkondiging en doop door Johannes

Mt 3,1-6 // Mc 1,1-6 // Lc 3,1-6
Mt 3,7-10 // Lc 3,7-9
Mt 3,11-12 // Mc 1,7-8 // Lc 3,15-17
Mt 3,1-12 : A-cyclus, 2de zondag van de advent

3.2.5 Mt 3,13-17: Jezus laat zich dopen

Mt 3,13-17 // Mc 1,9-11 // Lc 3,21-22
Mt 3,1-17 : A-cyclus, het doopsel van Jezus

3.2.6 Mt 4,1-11: door de duivel op de proef gesteld

Mt 4,1-11 // Mc 1,12-13 // Lc 4,1-13
Mt 4,1-11 : A-cyclus, 1ste zondag in de veertigdagentijd

3.2.7. Mt 4,12-17: begin van Jezus'verkondiging in Galilea
Mt 4,12-17 // Mc 1,14-15 // Lc 4,14-15
Mt 4,12-23: A-cyclus, 3de zondag door het jaar 3.2.8 Mt 4,18-22: roeping van enkele vissers

Mt 4,18-22 // Mc 1,16-20 // (Lc 5,1-2.10.11)
Mt 4,12-23: A-cyclus, 3de zondag door het jaar

3.2.9 Mt 4,23-25: een grote menigte volgt Hem

Mt 4,23-25 // Mc 1,21 // Lc 4,31

3.2.10 Mt 5,1-16: toespraak op de berg

Mt 4,23-25; 5,1-2 // Mc 1,21 // Lc 4,31
Mt 5,3-12 // (Lc 6,20b-23)
Mt 5,13 // (Mc 9,50b) // (Lc 14,34-35)
Mt 5,14-16 // (Mc 4,21) // (Lc 8,16; 11,33)
Mt 5,1-12: A-cyclus, 4de zondag door het jaar; Allerheiligen
Mt 5,13-16: A-cyclus, 5de zondag door het jaar

3.2.11 Mt 5,17-20: Wet en Profeten vervullen

Mt 5,17-20 // (Lc 16,16.17)
Mt 5,17-37: A-cyclus, 6de zondag door het jaar

3.2.12 Mt 5,21-48: maar Ik zeg jullie

Mt 5,21-22
Mt 5,23-24 // (Mc 11,25)
Mt 5,25-26 // (Lc 12,57-59)
Mt 5,27-28
Mt 5,29-30; (18,9.8) // Mc (9,47-48.43)
Mt 5,31-32 // (Lc 16,18)
Mt 5,33-37
Mt 5,38-42 // (Lc 6,29-30)
Mt 5,43-48 // (Lc 6,27-28.35.32-34.36)
Mt 5,17-37: A-cyclus, 6de zondag door het jaar
Mt 5,38-48: A-cyclus, 7de zondag door het jaar

Jesu Forderung zum Gewaltverzicht und zur Feindesliebe . Bibelarbeit über Matthäus 5,38-48 . von Ruth Gütter . http://www.ekkw.de/dekade/texte/jesu.htm .

3.2.13 Mt 6,1-18: de Vader ziet in het verborgene

Mt 6,1-4
Mt 6,5-6
Mt 6,7-13 // (Lc 11,2-4)
Mt 6,14-15 (18,35) // (Mc 11,25)
Mt 6,16-18
Mt 6,1-6.16-18: ABC-cyclus, aswoensdag

3.2.14 Mt 6,19-34: Maak je geen zorgen

Mt 6,19-21 // (Lc 12,33-34)
Mt 6,22-23 // (Lc 11,34-36)
Mt 6,24 // (Lc 16,13)
Mt 6,25-34 // (Lc 12,22-31)
Mt 6,24-34: A-cyclus, 8ste zondag door het jaar

3.2.15 Mt 7,1-6: Oordeel niet

Mt 7,1-5 // (Lc 6,37-38.41-42)
Mt 7,6

3.2.16 Mt 7,7-12: Zoek, en je zult vinden

Mt 7,7-11 // (Lc 11,9-13)
Mt 7,12 // (Lc 6,31)

3.2.17 Mt 7,13-23: twee wegen
Mt 7,13-14 // (Lc 13,23-24)
Mt 7,15-20 // (Lc 6,44.43)
Mt 7,21-23 // (Lc 6,46; 13,26-27)
Mt 7,21-27: A-cyclus, 9de zondag door het jaar 3.2.18 Mt 7,24-27: horen en doen
Mt 7,24-27// (Lc 6,47-49)
Mt 7,21-27: A-cyclus, 9de zondag door het jaar 3.2.19 Mt 7,28-8,1: reactie op Jezus'toespraak

Mt 7,28-29 // Mc 1,22 // Lc 4,32
Mt 8,1-4 // (Mc 1,40-45) // (Lc 5,12-16)

3.2.20 Mt 8,2-4: reiniging van een melaatse

Mt 8,1-4 // (Mc 1,40-45) // (Lc 5,12-16)

3.2.21 Mt 8,5-17: genezingen in Kafarnaüm

Mt 8,5-13 // (Lc 7,1-10; 13,28-29)
Mt 8,14-15 // Mc 1,29-31 // Lc 4,38-39
Mt 8,16-17 // Mc 1,32-34 // Lc 4,40-41

3.2.22 Mt 8,18-27: het volgen van Jezus

Mt 8,18-22 // (Lc 9,57-62)
Mt 8,23-27 // (Mc 4,35-41) // (Lc 8,22-25)

3.2.23 Mt 8,28-34: genezing van twee bezetenen

Mt 8,28-34 // (Mc 5,1-20 // (Lc 8,26-39)

3.2.24 Mt 9,1-17: weer in Kafarnaüm

Mt 9,1-8 // Mc 2,1-12 // Lc 5,17-26
Mt 9,9 // Mc 2,13-14 // Lc 5,27-28
Mt 9,10-13 // Mc 2,15-17 // Lc 5,29-32
Mt 9,14-17 // Mc 2,18-22 // Lc 5,33-39
Mt 9,9-13: A-cyclus, 10de zondag door het jaar

3.2.25 Mt  9,18-26: twee vrouwen gered

Mt  9,18-26// (Mc 5,21-43) // (Lc 8,40-56)

3.2.26  Mt 9,27-31: twee blinden zien

Mt 9,27-31; (20,29-34) // (Mc 10,46-52) // (Lc 18,35-43)

3.2.27 Mt 9,32-34: een stomme begint te praten

Mt 9,32-34; 12,22-23.24) // (Mc 3,22) // (Lc 11,14.15)

3.2.28 Mt 9,35-10,4: beeld van Jezus' optreden

Mt 9,35-38; 4,23) // (Mc 6,6; 6,34) // (Lc 8,1; 10,2)
Mt 10,1-4 // (Mc 6,7; 3,13-19) // (Lc 9,1; 6,12-16)
Mt 9,36-10,8: A-cyclus, 11de zondag door het jaar

3.2.29 Mt 10,5-42: zending van de twaalf

Mt 10,5-16 /-(Mc 6,7-11 /-(Lc 9,2-5; 10,3-12)
Mt 10,17-23; 24,9.14.13) // (Mc 13,9-13 // Lc 21,12-17.19)
Mt 10,24-25 // (Lc 6,40)
Mt 10,26-31 // (Lc 12,2-7)
Mt 10,32-33 // (Lc 12,8-9)
Mt 10,34-36 // (Lc 12,51-53)
Mt 10,37 // (Lc 14,26)
Mt 10,38 // (Lc 14,27)
Mt 10,39 // (Lc 17,33)
Mt 10,40-42 // (Mc 9,41 // (Lc 10,16)
Mt 10,26-33: A-cyclus, 12de zondag door het jaar
Mt 10,37-42: A-cyclus, 13de zondag door het jaar

3.2.30 Mt 11,1-6: de vraag van Johannes en Jezus'antwoord

Mt 11,1
Mt 11,2-6 // (Lc 7,18-23)
Mt 11,2-11: A-cyclus, 3de zondag van de advent

3.2.31 Mt 11,7-19: Johannes, meer dan een profeet

Mt 11,7-11 // (Lc 7,24-28)
Mt 11,12-15 // (Lc 16,16)
Mt 11,16-19 // (Lc 7,31-35)
Mt 11,2-11: A-cyclus, 3de zondag van de advent

3.2.32 Mt 11,20-24: wee u, steden van Galilea

Mt 11,20-24 // (Lc 10,13-15.12)

3.2.33 Mt 11,25-30: dankgebed van Jezus

Mt 11,25-27 // (Lc 10,21-22)
Mt 11,28-30
Mt 11,25-30: A-cyclus, feest van het heilig Hart
A-cyclus, 14de zondag door het jaar

3.2.34 Mt 12,1-21: men mag op sabbat goeddoen

Mt 12,1-8 // Mc 2,23-28 // Lc 6,1-5
Mt 12,9-14 // Mc 3,1-6 // Lc 6,6-11; (14,1-6)
Mt 12,15-21 // Mc 3,7-12 // (Lc 6,17-19)
- Smytegelt, Bernardus Het gekrookte riet, of honderd vijf en veertig predikaties over Mattheüs 12:20 en 21 ... Het gekrookte riet, of honderd vijf en veertig predikaties over Mattheüs 12:20 en 21 ... 1264 pagina's | Den Hertog | 1999 ISBN: 9033113759 | Bijzonderheden: 2 delen

3.2.35 Mt 12,22-45: Hoe kan de satan de satan uitdrijven?

Mt 12,22-23; (9,32-33) // (Lc 11,14)
Mt 12,24-30 // Mc 3,22-27 // (Lc 11,15-23)
Mt 12,31-32  // Mc 3,28-30 // (Lc 12,10)
Mt 12,33-37; (7,16-20) // (Lc 6,43-45)
Mt 12,38-4² (16,1-2a.4 /-(Mc 8,11-12 /-(Lc 11,16.29-30.32.31)
Mt 12,43-45 // (Lc 11,24-26)

3.2.36 Mt 12,46-50: de echte verwanten

Mt 12,46-50 // Mc 3,31-35 // (Lc 8,19-21)

3.2.37 Mt 13,1-23: gelijkenis van de zaaier

Mt 13,1-3a // Mc 4,1-2 // Lc 8,4
Mt 13,3b-9 // Mc 4,3-9 // Lc 8,5-8
Mt 13,10-15 // Mc 4,10-12 // Lc 8,9-10
Mt 13,16-17 // (Lc 10,23-24)
Mt 13,18-23 // Mc 4,13-20 // Lc 8,11-15
Mt 13,1-23: A-cyclus, 15de zondag door het jaar

3.2.38 Mt 13,24-35: gelijkenissen van het koninkrijk

Mt 13,24-30
Mt 13,31-32 // Mc 4,30-32 // (Lc 13,18-19)
Mt 13,33 // (Lc 13,20-21)
Mt 13,34-35 // Mc 4,33-34
Mt 13,24-43: A-cyclus, 16de zondag door het jaar

3.2.39 Mt 13,36-52: uitleg en andere gelijkenissen

Mt 13,36-43
Mt 13,44-46
Mt 13,47-50
Mt 13,51-52
Mt 13,24-43: A-cyclus, 16de zondag door het jaar
Mt 13,44-52: A-cyclus, 17de zondag door het jaar

3.2.40 Mt 13,53-58: gebrek aan vertrouwen

Mt 13,53-58 // Mc 6,1-6a // (Lc 4,16-30)

3.2.41 Mt 14,1-12: het levenseinde van Johannes de Doper

Mt 14,1-2 // Mc 6,14-16 // Lc 9,7-9
Mt 14,3-12  // Mc 6,17-29

3.2.42 Mt 14,13-21: Jezus geeft vijfduizend mensen te eten

Mt 14,13-14 // Mc 6,30-34 // Lc 9,10-11
Mt 14,15-21 // Mc 6,35-44 // Lc 9,12-17
Mt 14,13-21: A-cyclus, 18de zondag door het jaar

3.2.43 Mt 14,22-36: tegenwind op het meer

Mt 14,22-33 // Mc 6,45-52
Mt 14,34-36// Mc 6,53-56
Mt 14,22-32 : A-cyclus, 19de zondag door het jaar

3.2.44 Mt 15,1-20: Wat uit de mond komt, maakt onrein

Mt 15,1-9 // Mc 7,1-13
Mt 15,10-20 // Mc 7,14-23

3.2.45 Mt 15,21-31: Jezus en een Kananese vrouw

Mt 15,21-28 // Mc 7,24-30
Mt 15,29-31 // Mc 7,31-37
Mt 15,21-28: A-cyclus, 20ste zondag door het jaar

Mt 15,32-39: Jezus geeft vierduizend mensen te eten
Mt 15,32-39 // Mc 8,1-10
  KAMPHAUS   F. III.   Het  verhaal  van  de  spijziging.  2.  De   spijzigingsverhalen bij Matteüs (14,13-31»  15,32-39)   in : IDEM    De wonderverhalen in de evangelies   Boxtel  KBS 197± (Van exe   gese tot verkondiging) p.34-37

 Mt 16,1-12: onbegrip
Mt  16,1-4»  (12,38-39 /¯ Mc 8,11-1³ /¯ (Lc 11,16»  12,5´ vv»  11,29»   11,16)
Mt 16,5-12 // Mc 8,14-21
  VAN IERSEL  B.   Net als Jona of juist  niet?   in :  Schrift  jg.   (1988) nr.116 p.54-59

 Mt 16,13-20: Jezus, Zoon van de levende God
Mt 16,13-20 // Mc 8,27-30 // Lc 9,18-21
Mt 16,13-19: A-cyclus, dagmis van het feest van Petrus en Paulus
A-cyclus, 21ste zondag door het jaar
  BROWN  R.E.  e.a.   Petrus in het geloof van de jonge  Kerk.  Over   theorie en praxis van een mogelijk Petrusambt voor de Kerk van   de toekomst  Boxtel 1976
LAMBRECHT  J.  Tweede deel. Vijfde hoofdstuk. "Gij zijt Petrus". Mt   16,16-1¹ en het Pausschap  in : IDEM  Eén is onze meester. Luiste   ren naar het Matteüsevangelie   Averbode  Altiora  1994 p.177-   205; in: Collationes, jg.14 (1984), p.389-419
MICHIELS  R.  Opvolger van Petrus  in : Pastorale begeleiding jg.5µ   (1978), p.409-423; 446-453
MOENS  R.   Jezus heeft geen kerk gesticht   in :  Maandbrief van de   gezinsgroepen jg.3² (1983) nr.3 p.6-8
SCHILLEBEECKX  E.  Problemen rond 'Petrus de steenrots' (Mt.16,16-   20)   in :  XX   Toekomst voor de kerk?  (feestbundel F. Haarsma)   Kampen 1985 p.91-104
  VAN IERSEL  B.   Matteüs  16,18 :  Simon  Petros  petra  protos.   Reflectie oð woordspelingen rond Simon  de steenrots   in : Tijd   schrift voor theologie jg. (1985) p.402-409
VAN TILBORG  S.  Over de ideologie rond de Petrustekst in Mattheüs   in: Ons geestelijk leven, jg.56 (1979), p.4-15
VAN WAELDEREN  E.   Gij zijt Petrus   in : Bijbel en bezinning jg.´   (1985) nr.1 p.159-162

 Mt 16,21-28: het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen
Mt 16,21 // Mc 8,31-32a // Lc 9,22
Mt 16,22-23 // Mc 8,32b-33
Mt 16,24-25 // Mc 8,34-35 // Lc 9,23-24
Mt 16,26-27 // Mc 8,36-38 // Lc 9,25-26
ŠMt 16,28 // Mc 9,1 // Lc 9,27
Mt 16,21-27: A-cyclus, 22ste zondag door het jaar
BOUWMAN G.  Navolging en zelfverloochening  in : Idem  Nieuw en Oud.   Over het evangelie van Matteüs  Averbode Altiora 1986 p.95-97
SERVOTTE  H.   Deel één.  8. De berisping van Petrus (Mt 16,21-28)   in :  IDEM  Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelietek   sten  Averbode Altiora 1991 p.58-29
  VAN UNNIK  W.C.   Vertaling versus woordenboek bij Marcus  8,3³  -   Matthaeus 16,23   in : VAN IERSEL B.M.F. e.a.  Van taal tot taal.   Opstellen over het vertalen van de Schriften aangeboden aan prof.   dr.  W.K.  Grossouw bij diens afscheid van de Nijmeegse Universi   teit  Baarn Ambo 1977 p.51-61

Mt 17,1-13: Jezus met Mozes en Elia
Mt 17,1-9 // Mc 9,2-10 // Lc 9,28-36
Mt 17,10-13 // Mc 9,11-13
Mt 17,1-9: A-cyclus, 2de zondag in de veertigdagentijd
A-cyclus, feest van de gedaanteverandering
· JANSSEN,  J., Een woord om van te leven.  (Mt.17,1-13), in: De Bron, jg. (1991-1992),  nr.3, p.20-21
· ROSSEL,  W., Een gelaat als de zon, in: IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig  leven in het licht van de bijbel, Antwerpen-Amsterdam, Patmos, 1978, p.110-124
· SERVOTTE,  H., Deel één 9. De verheerlijking van Jezus (Mt 17,1-9), in:  IDEM, Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelieteksten, Averbode, Altiora, 1991, p.60-61
· STANDAERT, B., Leven van Jezus, in: Heiliging, jg.31 (1989), nr.3, p.47-54
· VAN AMERSFOORT, S.M., Bergen verzetten. De verheerlijking van Jezus op de berg, Hilversum, Gooi en Sticht, 1985
· VAN SEGBROECK, F., Luistert naar Hem, in: Ons geestelijk leven, jg. 49 (1972), nr.1, p.13-23
· VAN TRIGT, F.,  De woestijn in..., de berg op, in: Schrift, jg. (1972), nr.21, p.95-100

 Mt 17,14-21: genezing van een bezeten jongen
Mt 17,14-21 // Mc 9,14-29 // Lc 9,37-43a

 Mt 17,22-23 : de Mensenzoon zal uitgelverd worden
Mt 17,22-23 // Mc 9,30-32 // Lc 9,43b-45

 Mt 17,24-27: de kinderen zijn vrijgesteld

Mt 18,1-35: onderricht aan de leerlingen
Mt 18,1-5 // Mc 9,33-37 // Lc 9,46-48
Mt 18,6-7 // Mc 9,42 // (Lc 17,2.1)
Mt 18,8-9; 5,30.29) // Mc 9,43-48
Mt 18,10-14 // (Lc 15,3-7)
Mt 18,15-18 // (Lc 17,3b)
Mt 18,19-20
Mt 18,21-22 // (Lc 17,4)
Mt 18,23-35
Mt 18,15-20: A-cyclus, 23ste zondag door het jaar
Mt 18,21-35: A-cyclus, 24ste zondag door het jaar

BOUWMAN  G.  De twee knechten  in :  Nieuw en Oud. Over het evangelie   van Matteüs  Averbode Altiora 1986 p.104-106
BOUWMAN G.  "Waar er twee of drie verenigd zijn"  in :  Nieuw en Oud. ?Š  Over het evangelie van Matteüs   Averbode  Altiora 1986 p.101-   103
BRAEKERS  M.   Tot · ø 7: keer vergeven (Mt  18,21-35)   in :  IDEM    Leven van het woord. Verkondiging voor vragende mensen  Averbode   Altiora» Baarn  Gooé en Sticht 1995 p.43-46
D'HUYS  K.   Van ganser harte vergeven   in : De bron jg.1¹ (1994)   nr.7 p.16-20
GEYSELS L.» VAN DÅ WALLE A.M.  "Had ook jij niet barmhartig moeten   zijn?"  in: De nieuwe boodschap, jg.116 (1989), p.46-49
LAMBRECHT  J.  Tussen God en mens. Engelen in het Matteüsevangelie   in: Jota, jg. (1991), nr.11, p.25?33
LAMBRECHT  J.   Derde deel.  20. Tussen God en mens : engelen in het   Matteüsevangelie  (Mt  18,10)   in :  IDEM   Eén is onze  meester.   Luisteren naar het  Matteüsevangelie   Averbode  Altiora  1994   p.323-332; in: Jota, jg. (1991), nr.11, p.25-33
LAMBRECHT J.  2. Het verloren schaað (Mt 18,12-14)  in : IDEM  Nieuw   en oud uit de schat. De parabels in het Matteüsevangelie  Leuven   VBS»  Boxtel  KBS»  Leuven Acco 1991 p.33-48 LAMBRECHT J.  3. De onbarmhartige dienaar (Mt. 18,23-35)  in : IDEM    Nieuw  en oud uit de schat.  De parabels in het Matteüsevangelie   Leuven VBS» Boxtel KBS» Leuven Acco 1991 p.49-64
  MICHIELS  R.   De  kerkelijke rede uit het  Matteüsevangelie   in :   Tijdschrift voor geestelijk leven, jg. (1971), nr.7, p.441-452
ROSSEL  W.   3.  De voorsprong van Gods liefde   in :  IDEM,  Zonder   parabels sprak Hij niet.  Gelovig leven in het licht van de evan   gelische parabels  Antwerpen/Amsterdam Patmos 1985 p.40-48
SCHRUERS  P.   Derde hoofdstuk :  gemeenschað van Jezus (Mt.18)  in :   IDEM   Leerling gezondene gemeenschað van Jezus. Bezinning over   het  christen-zijn in  het  Matteüs-evangelie   Hasselt  P.I.C.   1981 p.83-122
SMIT  J.   42.  Niemand uitgesloten - Matteüs 18,15-20   in :  IDEM    Jezus  hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen   heeft  Hilversum Gooé en Sticht 1978 p.179-181
  TIGCHELER  J.   Een weg naar verzoening  het voor en  tegen   in :   Speling, jg.43 (1991), nr.2, p.56-62
TIGCHELER  J.   Wanneer je niet wordt als  kinderen   in :  Speling   jg.31 (1979), nr.4, p.84-87
WEBER H.-R.   3. Worden als een kind. Mattheüs 18:3»  Marcus 10,15»   Lucas 18,17   in :  IDEM   Jezus en de kinderen.  Bijbelse bronnen   voor prediking en bijbelstudie  Kampen Kok 1979 p.34-46
WEBER  H.-R.  4. Een kind in hun midden. Matth. 18:1-5» Marc. 9:33-   37»  Luc. 9:46-48  in : IDEM  Jezus en de kinderen. Bijbelse bron   nen voor prediking en bijbelstudie  Kampen Kok 1979 p.47-67
Weersink  E.  Een man die vertelde  in : Schrift jg. (1973) nr.26
  p.57-61
  WEREN  W.J.C.   De broeders van de Mensenzoon.  Mt.  25,31-4  als   toegang tot de eschatologie van Matteüs   Amsterdam 1979 p.158-   163
WEREN  W.  De onbarmhartige dienaar. Een parabel als toegang tot de   visie  van Matteüs oð vergeven   in :  Schrift (1978  nr.55   p.16-22

 Mt 19,1-12: echtscheiding en ongehuwd blijven
Mt 19,1-2 // Mc 10,1
Mt 19,3-9// Mc 10,2-12
Mt 19,10-12
COSIJNS  H.   Echtscheiding  in : Bijbel en bezinning jg.1± (1992) ?Š  nr.4 p.641-644
COUNE  M.   Het huwelijk : onverbreekbaar  in : IDEM  Als een huis oð   de rots. Man en vrouw geschenk voor elkaar uit Gods hand  Tielt   Lannoo  1986 p.113-124
  FARLA  P.   Trouw  in  liefde en vrijheid.  De  betekenis  van  de   synoptische teksten over het huwelijk   in :  Schrift jg. (1982)   nr.79 p.16-32

 Mt 19,13-30: binnengaan in het koninkrijk der hemelen
Mt 19,13-15 // Mc 10,13-16 // Lc 18,15-17
Mt 19,16-22 // Mc 10,17-22 // Lc 18,18-23
Mt 19,23-26 // Mc 10,23-27 // Lc 18,24-27
Mc 19,27-29 // Mc 10,28-30 // Lc 18,28-30
Mt 19,30; 20,16) // Mc 10,31 // (Lc 13,30)
KARSSEN  G.   13.  Hij schat het moederschað hoog  in : IDEM  De man   die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw  Kampen   Kok 1987 p.86-90
TIGCHELER  J.   Wanneer je niet wordt als  kinderen   in :  Speling   jg.31 (1979), nr.4, p.84-87
VAN SEGBROECK F.  "Door het oog van een naald"  in : VBS-Informatie   jg.2² (1991) p.15-16

 Mt 20,1-16: arbeiders van het elfde uur
Mt 20,1-16a: A-cyclus, 25ste zondag door het jaar
BOUWMAN  G.  "Is uw oog boos?"“ in :  Nieuw en Oud. Over het evangelie   van Matteüs  Averbode Altiora 1986 p.107-109
DELBEKE  W.   Iedereen heeft een plaats   in :  Bijbel en bezinning   jg.· (1988) nr.3 p.363-36
DÅ RU  G.   De loongedachte in het onderwijs van Jezus  in : Kerk en   theologie, jg.26 (1975), p.25-42
DREWERMANN  E.   De arbeiders in de wijngaard   in :  IDEM   Oð  het   raakvlak van hemel en aarde.  De gelijkenissen van Jezus  Zoeter   meer Meinema 1993 p.49-63
  FLESSEMAN-VAN LEER  E.   Dat is niet eerlijk.  Uitleg van  Matteüs   20,1-16  in : Schrift (1980) nr.68 p.64-69
JANSSEN  J.   Mt.20,1-15b :  oproeð tot solidariteit   in :  De bron   jg.1² (1986-1987) nr.5 p.19-23
LAMBRECHT  J.   4.  De arbeiders in de wijngaard (Mt. 20,1-16)  in :   IDEM   Nieuw en oud uit de schat. De parabels in het Matteüsevan   gelie  Leuven VBS» Boxtel KBS» Leuven Acco 1991 p.65-83
ROSSEL  W.   4.  Omdat Ik goed ben  in : IDEM,  Zonder parabels sprak   Hij  niet.  Gelovig  leven  in  het  licht  van  de  evangelische   parabels  Antwerpen/Amsterdam Patmos 1985 p.49-58
SMIT J.  Beeld van God zijn  in : Schrift jg. (1972) nr.24 p.264-   267
  SMIT  J.   6.  De arbeiders in de wijngaard.  Matteüs 20,1-16‚  in :    Speelruimte. Een structurele lezing van het evangelie  Hilversum   Gooé ¦ Sticht 1981 p.63-72
SMIT  J.   25.  Geen stijl Gods stijl - Matteüs 20,1-16  in : IDEM    Jezus  hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen   heeft  Hilversum Gooé en Sticht 1978 p.110-113
VAN DER MEULEN  H.F.   Gelijkenisverhalen over een verandering  in :   IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van   Jezus  Kampen Kok 1989 p.97-136
VANHAELEMEESCH P.  "Of zijt gij kwaad omdat ik goed ben?"“ in : IDEM,    Werken  met  bijbelgroepen.  Theorie en  praktijk   Leuven  VBS   p.117-139
Š VAN TILBORG S.  Een vertaling van de parabel van de dagloners in de   wijngaard , in: Schrift, jg. (1985), nr.102, p.220-223

 Mt 20,17-19: de Mensenzoon zal ter dood gebracht worden
Mt 20,17-19 // Mc 10,32-34 // Lc 18,31-34

Mt 20,20-28: de eerste onder jullie zal ter dood gebracht worden
Mt 20,20-23 // Mc 10,35-40
Mt 20,24-28 // Mc 10,41-45 // (Lc 22,24-27)
LAMBERIGTS  S.   De moeder van de zonen van Zebedeüs   in : VAN SEG   BROECK  F.   Vrouwen in het Nieuwe Testament  Leuven VBS¯ Acco   1993 p.87-91
MOLTMANN-WENDEL  E.  6. Mattheüs en de moeders  in : IDEM  Bij Jezus   tellen  vrouwen mee.  Evangelieverhalen doorbreken gevestigde pa   tronen  Baarn Ten Have 1982 p.118-129
  TIGCHELER  J.   Er  ging  een genezende kracht van  hem  uit   in :   Speling, jg.32 (1980), nr.2, p.73-77

 Mt 20,29-34: twee blinden zien
Mt 20,29-34 // Mc 10,46-52 // Lc 18,35-43
ROSSEL W.  Een blinde ziet en volgt hem  in : Catechetische informa   tie jg.2: (1992) nr.4 p.7-18
  TIGCHELER  J.   Er  ging  een genezende kracht van  hem  uit   in :   Speling, jg.32 (1980), nr.2, p.73-77

Mt 21,1-17: intocht in Jeruzalem
Mt 21,1-9 // Mc 11,1-10 // Lc 19,29-40
Mt 21,10-11 // Mc 11,11
Mt 21,12-13 // Mc 11,15-17 // Lc 19,45-46
Mt 21,14-17 // Mc 11,18-19 // Lc 19,47-48
Mt 21,1-11: A-cyclus, palmprocessie

- FARLA  P, Mt 21,1-9 - Farla P.J. -, ëën "evangelië  vier evangelies, in :  Schrift  jg.   (1978) nr.56 p.61-67
- GEYSELS L, Mt 21,1-9 - Geysels Luc - , Gisteren nog 'hosanna' vandaag 'kruisig Hem'?“ in : VBS-Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33-45
- ROSSEL  W., Mt 21,1-9 - Rossel Wilfried - ,  De actie van Jezus in de voorhof van Jeruzalems tempel, in : Catechetische informatie, jg.19 (1990), nr.1, p.20-30

 Mt 21,18-22: een vijgeboom vervloekt
Mt 21,18-19 // (Mc 11,12-14)
Mt 21,20-22 // Mc 11,20-25 (26)

 Mt 21,23-27: vraag naar Jezus'bevoegdheid
Mt 21,23-27 // Mc 11,27-33 // Lc 20,1-8

Mt 21,28-32 bibliografie : gelijkenis van een vader met twee zonen
- Mt 21,28-32 : 26ste (zesentwintigste) zondag door het a-jaar .
BOUWMAN  G.  , De twee zonen , in :  Nieuw en Oud . Over het evangelie van Matteüs  . Cahiers voor levensverdieping , 57 , Averbode , Altiora , 1986 , p.113-115 .
DE CRUYENAERE  L.   De twee zonen, in : Bijbel en Bezinning jg.12  (1993), nr.3, p.693-696 .
DREWERMANN  E.   De twee zonen  in : IDEM  Oð het raakvlak van hemel   en aarde.  De gelijkenissen van Jezus  Zoetermeer Meinema 1993   p.64-67
JANSSEN  J.   Een man had twee zonen   in :  De Bron  jg. 1: (1984-   1985) nr.3 p.14-18
LAMBRECHT  J.   5. De twee zonen (Mt. 21,28-32)  in : IDEM  Nieuw en oud uit de schat.  De parabels in het  Matteüsevangelie   Leuven   VBS, Boxtel KBS, Leuven Acco 1991 p.89-101
SMIT J.  Beeld van God zijn  in : Schrift jg. (1972) nr.24 p.264-   267
SMIT  J.   26.  Niet de vorm maar het hart - Matteüs 21,28-32  in :   IDEM   Jezus  hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te   zeggen heeft  Hilversum Gooé en Sticht 1978 p.114-117
VAN SEGBROECK  F.   Zonen  wijnbouwers bruiloftsgasten (Mt 21,28-   22,14) , in: Ons geestelijk leven, jg.49 (1972), p.303-313
VAN DER MEULEN  H.F.   Gelijkenisverhalen over een verandering  in :   IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van   Jezus  Kampen Kok 1989 p.97-136
VAN DEN ENDE  T.   Zo vader  zo zoon?   in :  Schrift jg. (1974)   nr.31 p.30-33

 Mt 21,33-46: gelijkenis van de vruchten
Mt 21,33-46 // Mc 12,1-12 // Lc 20,9-19
Mt 21,33-43: A-cyclus, 27ste zondag door het jaar
  BOUWMAN  G.   De slechte wijnbouwers“ in :   Nieuw en Oud.  Over  het   evangelie van Matteüs  Averbode Altiora 1986 p.116-118
  DÅ  KRUYF  T.   Wie is  verantwoordelijk?  Matteüs  21,33-46   in :   Schrift, jg. (1976), nr.43, p.26-31
DREWERMANN  E.  De onrechtvaardige pachters  in : IDEM  Oð het raak   vlak van hemel en aarde.  De gelijkenissen van Jezus  Zoetermeer   Meinema 1993 p.68-86
LAMBRECHT  J.  6. De boze wijngaardeniers (Mt. 21,33-44)  in : IDEM    Nieuw  en oud uit de schat.  De parabels in het Matteüsevangelie   Leuven VBS» Boxtel KBS» Leuven Acco 1991 p.103-123
SMIT  J.   27.  Onrustbarend - Matteüs 21,33-46   in :  IDEM  Jezus   hoeksteen of struikelblok?  Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft   Hilversum Gooé en Sticht 1978 p.118-121
VAN SEGBROECK  F.   Zonen  wijnbouwers bruiloftsgasten (Mt 21,28-   22,14) , in: Ons geestelijk leven, jg.49 (1972), p.303-313
  WEREN  W.   De broeders van de Mensenzoon :  Matteüs  25,31-4  als   toegang tot de eschatologie van Matteüs , Amsterdam, 1979
WEREN  W.   Israe ~l en Kerk.  Het substitutiedenken en de lijnen van   Jes.5,1-·  naar Mt.21,33-44   in :   Tijdschrift  voor  theologie   jg.2´ (1984) nr.4 p.355-373

 Mt 22,1-14: gelijkenis van het bruiloftsfeest
Mt 22,1-14 // (Lc 14,15-24)
Mt 22,1-14: A-cyclus, 28ste zondag door het jaar
BOUWMAN G.  Het mislukte feestmaal  in :  Nieuw en Oud. Over het
  evangelie van Matteüs  Averbode Altiora, 1986 p.119-121
BRAEKERS  M.   Een koning gaf een bruiloftsmaal (Mt  22,1-14)   in :   IDEM   Leven  van het woord.  Verkondiging voor vragende  mensen   Averbode Altiora» Baarn  Gooé en Sticht 1995 p.76-79
COUNE  M.  Genodigd of niet?“ in : IDEM  Als een huis oð de rots. Man   en  vrouw  geschenk voor elkaar uit Gods  hand   Tielt  Lannoo   1986 p.125-134
DREWERMANN  E.   Het koninklijke bruiloftsmaal   in :  IDEM   Oð het   raakvlak van hemel en aarde.  De gelijkenissen van Jezus  Zoeter   meer Meinema 1993 p.87-92
LAMBERIGTS  S.   Dit boek gaat over Jezus. De evangeliën : verstaan   bidden  bespreken  leven  Tielt/Amsterdam Lannoo 1978 p.125-   129.
LAMBRECHT  J.   21.  De parabels van Jezus (2)   in :  XX  De Bijbel ?Š  verkennen.  2.  Het  Nieuwe Testament   Leuven  VBS-Acco  1980   p.130-135
LAMBRECHT  J.   Het bruiloftsmaal (Mt.22,1-14)   in :  Jota (1989)   nr.3 p.25-36
LAMBRECHT  J.   7.  De onwillige bruiloftsgasten (Mt. 22,2-14)  in :   IDEM   Nieuw en oud uit de schat. De parabels in het Matteüsevan   gelie  Leuven VBS» Boxtel KBS» Leuven Acco 1991 p.125-140
ROSSEL  W.   10.  Het grote mensenfeest   in : IDEM,  Zonder parabels   sprak  Hij niet.  Gelovig leven in het licht van de  evangelische   parabels  Antwerpen/Amsterdam Patmos 1985 p.138-159
SMIT J.  28. Ter verantwoording - Matteüs 22,1-14  in : IDEM  Jezus   hoeksteen of struikelblok?  Wat zijn verhaal ons te zeggen heeft   Hilversum Gooé en Sticht 1978 p.122-125
  VANHAELEMEESCH  P.   Tussen  de woorden.  Een  groepsgesprek  over   Mt.22,1-14  in : Jota (1989), nr.3 p.37-47
VAN SEGBROECK  F.   Zonen  wijnbouwers bruiloftsgasten (Mt 21,28-   22,14) , in: Ons geestelijk leven, jg.49 (1972), p.303-313

 Mt 22,15-40: vragen aan Jezus
Mt 22,15-22 // Mc 12,13-17 // Lc 20,20-26
Mt 22,23-33 // Mc 12,18-27 // Lc 20,27-38
Mt 22,34-40 // Mc 12,28-34 // Lc 20,39-40; 10,25-28)
Mt 22,15-22: A-cyclus, 29ste zondag door het jaar
Mt 22,34-40: A-cyclus, 30ste zondag door het jaar
BOUWMAN G.  De cijnspenning“ in :  Nieuw en Oud. Over het
  evangelie van Matteüs  Averbode Altiora, 1986 p.122-124
BOUWMAN G.  De twee geboden  in :  Nieuw en Oud. Over het
  evangelie van Matteüs  Averbode Altiora, 1986 p.125-127
BRAEKERS  M.  De metafoor van het labyrint  in : IDEM  Leven van het   woord.  Verkondiging  voor vragende  mensen   Averbode  Altiora»   Baarn  Gooé en Sticht 1995 p.55-57
  BRAEKERS  M.   Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God   wat God toekomt (Mt 22,15-21)   in :  IDEM   Leven van het  woord.   Verkondiging  voor vragende  mensen   Averbode  Altiora»  Baarn   Gooé en Sticht 1995 p.80-82
JANSSEN  J.   Van God houden en van je medemens als van jezelf :  te   gek? , in: De bron, jg.19 (1993), nr.1, p.20-22
SERVOTTE  H.  Deel één. 5. De belasting aan de keizer (Mt 22,15-22)“   in :  IDEM  Wegen naar het woord. Interpretaties van evangelietek   sten  Averbode Altiora 1991 p.47-48

 Mt 22,41-46: Jezus'tegenvraag over de Messias
Mt 22,41-46 // Mc 12,35-37a // Lc 20,41-44

 Mt 23,1-39: toespraak over de schriftgeleerden en Farizeeën
Mt 23,1-12 // Mc 12,37b-40 // Lc 20,45-47
Mt 23,13-36 // (Lc 11,52.42.39.44.47-51
Mt 23,37-39 // (Lc 13,34-35)
Mt 23,1-11: A-cyclus, 31ste zondag door het jaar
BOUWMAN  G.   "Laat U geen rabbé noemen"“ in :  Nieuw en Oud. Over het   evangelie van Matteüs  Averbode Altiora 1986 p.128-130
VAN DER SLUIS  D.   ...  Wie van de profeten hebben uw vaderen niet   vervolgd?...  Over  het thema van de moord oð de profeten in  het   Nieuwe Testament   in :  BELLEMAKERS  S. e.a.  Van horen en ver   staan  Hilversum Gooé ¦ Sticht 1987 p.71-85
TIGCHELER  J.  Gezag in de gemeente van Matteüs  in : Speling jg.3¹   (1987), nr.3, p.54-64

Mt 24,1-2: Jezus'voorzegging over de tempel
Mt 24,1-3 //  Mc 13,1-4 // Lc 21,5-7

Mt 24,3-52 : de komst van de Mensenzoon
Mt 24,1-3 //  Mc 13,1-4 // Lc 21,5-7
Mt 24,4-8 // Mc 13,5-8 // Lc 21,8-11
Mt 24,9-14 // Mc 13,9-13 // Lc 21,12-19
Mt 24,15-22 // Mc 13,14-20 // Lc 21,20-24
Mt 24,23-25 // Mc 13,21-23
Mt 24,26-28 // (Lc 17,23-24; 17,37)
Mt 24,29-31 // Mc 13,24-27 // Lc 21,25-28
Mt 24,32-33 // Mc 13,28-29 // Lc 21,29-31
Mt 24,34-36 // Mc 13,30-32 // Lc 21,32-33
Mt 24,37-41 // (Lc 17,26-27.30.34-35)
Mt 24,42-44 // (Lc 12,39-40)
Mt 24,45-51 // (Lc 12,42-46)
Mt 24,37-44: A-cyclus, 1ste zondag van de advent

BRAAKSMA,  S.,  Zeg ons wanneer zal dat geschieden? Christus'rede in Mattheüs 24,  Enschede, Boersma, 1982
LAMBRECHT,  J.,   Derde deel. Waken en gereed zijn vandaag (Mt 24,36-44),   in : Idem,  Eén is onze meester. Luisteren naar het Matteüsevangelie,   Averbode  Altiora,  1994,  p.333-340. in : Getuigenis, jg.25 (1980-1981), p.13-18
LAMBRECHT,  J.,   9.  De goede of slechte dienaar (Mt. 24,45-51),  in :   IDEM   Nieuw en oud uit de schat. De parabels in het Matteüsevangelie,  Leuven, VBS. Boxtel, KBS. Leuven, Acco, 1991, p.185-193
LAMBRECHT,  J.,   De  goede of slechte  dienaar  (Mt.24,45-51),   in :   V.B.S.-Informatie jg.22 (1991) nr.3, p.51-60
SMIT,  J.,   'Zoals een man die  terugkeert...'   in :  Schrift,  jg. (1971) nr.18, p.219-224

Mt 25,1-13 : tien meisjes
Mt 25,1-13: A-cyclus, 32ste zondag door het jaar

BOUWMAN G.  De parabel van de bruidsmeisjes  in :  Nieuw en Oud. Over   het evangelie van Matteüs  Averbode Altiora 1986 p.134-136
COUNE  M.   Tien meisjes tien lampen  in : IDEM  Als een huis oð de   rots.  Man en vrouw  geschenk voor elkaar uit Gods hand   Tielt   Lannoo 1986 p.135-144
DREWERMANN  E.   De wijze en de dwaze maagden   in :  IDEM   Oð het   raakvlak van hemel en aarde.  De gelijkenissen van Jezus  Zoeter   meer Meinema 1993 p.93-105
LAMBERIGTS  S.  De parabel van de tien bruidsmeisjes  in : XX  Para   bels meerstemmig  Antwerpen/Amsterdam Patmos 1980 p.122-132
LAMBRECHT J.  Zesde hoofdstuk. De tien bruidsmeisjes (Mt. 25,1-13)   in :  IDEM   Terwijl Hij tot ons sprak. Parabels van Jezus  Tielt¯   Amsterdam Lannoo 1976 p.183-207
LAMBRECHT  J.   10.  De tien bruidsmeisjes (Mt. 25,1-13)  in : IDEM    Nieuw en oud uit de schat.  De parabels in het  Matteüsevangelie   Leuven VBS» Boxtel KBS» Leuven Acco 1991 p.195-211
ROSSEL  W.   Olietekort   in : IDEM  Zonder parabels sprak Hij niet.   Gelovig leven in het licht van de evangelische parabels   Antwer   pen/Amsterdam Patmos 1985 p.59-69
VERHEUL  A.   Waakzaamheid is geen afwachten  in : Getuigenis jg.1   (1971-1972), p.311-314

Mt 25,14-30 : drie slaven
Mt 25,14-30  // (Mc 13,34) // (Lc 19,12b-27)
Mt 25,14-30: A-cyclus, 33ste zondag door het jaar

* BOUWMAN  G.   De  bange  knecht   in :   Nieuw en  Oud.  Over  het   evangelie van Matteüs  Averbode Altiora, 1986 p.137-139
DÅ GEEST  D.   De parabel van de talenten.  (Mat.25)   in : Idem  De   verborgen rijkdom van bijbelverhalen.  Theorie en praktijk van de   structurele bijbellezing  Leuven/Amersfoort Acco 1986 p.65-82
DREWERMANN  E.  De talenten  in : IDEM  Oð het raakvlak van hemel en   aarde.  De gelijkenissen van Jezus   Zoetermeer  Meinema  1993   p.106-123
JANSSEN  Jaak.   De parabel van de talenten. Mt.25,14-30  De bron jg.   13 (1987-1988) nr.5 p.28-30
LAMBERIGTS  S.   Vijf talenten heeft God ons geschonken  in : Bijbel   en Bezinning jg.1± (1992) nr.3 p.633-636
LAMBRECHT  J.   Zevende hoofdstuk. De talenten (Mt. 25,14-30 en de   ponden  (Lc.  19,11-27)   in :  IDEM   Terwijl Hij tot ons  sprak.   Parabels van Jezus  Tielt¯ Amsterdam Lannoo 1976 p.209-240
LAMBRECHT  J.   11.  De talenten (Mt. 25,14-30)  in : IDEM  Nieuw en   oud  uit de schat.  De parabels in het Matteüsevangelie   Leuven   VBS» Boxtel KBS» Leuven Acco 1991 p.213-239
OTTEN  M.  De parabel van de talenten (Lc.19,11-2· en Mt.25,14-30)   in :  Idem   Deel in mijn vreugde. Lucas in gezin school en cate   chese  Averbode/Apeldoorn Altiora 1990 p.113-115
ROSSEL W.  9. Wat je toevertrouwd is aan bod laten komen  in : IDEM,    Zonder parabels sprak Hij niet. Gelovig leven in het licht van de   evangelische parabels   Antwerpen/Amsterdam Patmos 1985 p.115-   137
SMIT  J.   29.  Het loon van de angst - Matteüs 25,14-30  in : IDEM    Jezus  hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen   heeft  Hilversum Gooé en Sticht 1978 p.126-129
  SMIT  J.   'Zoals een man die  terugkeert...'   in :  Schrift  jg.   (1971) nr.18 p.219-224
TIGCHELER  J.   7.  De zorg voor de minsten (Matteüs 25,31-46)  in :   IDEM   Gemeenschappen in het Nieuwe Testament  Kampen Kok 1987   p.85-97
TIGCHELER  J.   Iets ondernemen met je talenten  in : Speling jg.4µ   (1993), nr.4, p.63-70
VAN DER MEULEN  H.F.   Gelijkenisverhalen over een verandering  in :   IDEM Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen van   Jezus  Kampen Kok 1989 p.97-136
* in: Schrift, jg. (1971), nr.18, p.223

Mt 25,31-46 : het oordeel van de Mensenzoon
Mt 25,31-46: A-cyclus, 34ste zondag door het jaar (Christus Koning) . Allerzielen

BOUWMAN  G.   De broeders van de Mensenzoon  in :  Nieuw en Oud. Over   het evangelie van Matteüs  Averbode Altiora 1986 p.140-142
DÅ JONG  H.   Mattheüs 2µ en het diakonaat   in : Kerk en theologie   jg.28 (1977), p.46-52
DÅ KRIJF  T.C.   De broeders van de mensenzoon   in :  Schrift  jg.   (1993) nr.146 p.49-52
  GEYSELS  L.   De geringste broeders van de koning   in :  De nieuwe   boodschap, jg.97 (1970), p.278-282
HOET  R.   "Ik was een vreemdeling' (Mt 25,35-43)  in : Korrel jg.µ   (1983), nr.4, p.289?292
HOET  R.   Vreemdelingen in ons midden   Bijbel en bezinning  jg.³   (1984) nr.1 p.105-108
Š  JANSSEN  J.   Al wat gij gedaan hebt...  hebt gij voor mij  gedaan   (Mt.25,34-40)  in : De bron jg.¹ (1983-1984) nr.5 p.17-20
  JANSSEN  J.   Al wat gij gedaan hebt...  hebt gij voor mij  gedaan   (Mt.25,34-40)  in : De bron jg.1 (1990-1991) nr.9 p.18-21
  JANSSEN  J.   Al wat gij gedaan hebt...  hebt gij voor mij  gedaan   (Mt.25,34-40)  in : De bron jg.18 (1992-1993) nr.4 p.18-21
  KRUIJF  T.C.   De broeders van de  mensenzoon   in :  Schrift  jg.   (1993), nr.146, p.49-52
LAMBRECHT  J.   Achtste hoofdstuk.  Het laatste oordeel (Mt. 25,31-   46)   in :  IDEM   Terwijl Hij tot ons sprak.  Parabels van Jezus   Tielt¯ Amsterdam Lannoo 1976 p.241-286
LAMBRECHT  J.   Twaalfde hoofdstuk. Het laatste oordeel (Mt. 25,31-   46)   in :  IDEM   Nieuw en oud uit de schat.  De parabels in  het   Matteüsevangelie   Leuven  VBS» Boxtel KBS» Leuven Acco 1991   p.241-279
MICHIELS R.  Geloven metterdaad  in : Getuigenis jg.1 (1971-1972)   p.316-318
ROSSEL  W.  Het bijbels recht van de vreemdeling  in : Catechetische   informatie, jg.17 (1988), p.13?21
SMIT  J.   30.  De kern van de zaak - Matteüs 25,31-46   in :  IDEM    Jezus  hoeksteen of struikelblok? Wat zijn verhaal ons te zeggen   heeft  Hilversum Gooé en Sticht 1978 p.130-133
TIGCHELER  J.   Wie zijn de minsten?   in :  Speling  jg.3´ (1982)   nr.4, p.86-92
VAN DER MEULEN  H.F.   Gelijkenissen om te leren hoe het wel 'l moet   in :  IDEM   Bijbelverhalen als prikkellektuur. Over gelijkenissen   van Jezus  Kampen Kok 1989 p.137-170
  VAN IERSEL  B.   Gaat weg van  mij  vervloekten...   in :  MOURITS   H.A.A.  Dood doet leven. Gesprekken over leven dood en toekomst   Tielt¯ Utrecht 1972 p.207-214
WEREN  W.   Mt.25,31-46 :  een analyse   in :  Schrift  jg.  (1986)   nr.105 p.114-120
  WEREN  W.J.C.   De  broeders van de Mensenzoon.  Mt  25,31-4  als   toegang tot de eschatologie van Matteüs , Amsterdam, 1979
WEREN W.J.C.  Het bestaansrecht van de zwakste. De samenhang tussen   Mt.5,3-1² en Mt 25,31-46  in : Ons geestelijk leven jg.5¹ (1982)   p.28-36

 Mt 26,1-16: met het oog op zijn begrafenis
Mt 26,1-5 // Mc 14,1-2 // Mt 22,1-2
Mt 26,6-13 // Mc 14,3-9 // (Lc 7,36-38)
Mt 26,14-16 // Mc 14,10-11 // Lc 22,3-6
DELOBEL  J.  De vrouw die Jezus zalft  in : VAN SEGBROECK F.  Vrou   wen in het Nieuwe Testament  Leuven VBS¯ Acco 1993 p.99-102
* MANIE, H.,  Judas , in: Schrift, jg. (1993), nr.147, p.65-94
  ROSSEL  W.   Het  vaasje brak zij.  (De zalving te  Betanië)   in :   Catechetische informatie, jg.19 (1990), nr.2, p.22-31

 Mt 26,17-19 : voorbereiding van het paasmaal
Mt 26,17-19 // Mc 14,12-16 // Lc 22,7-13

 Mt 26,20-30: aan tafel met de twaalf
Mt 26,20-25 // Mc 14,17-21 // Lc 22,14
Mt 26,26-29 // Mc 14,22-25 // Lc 22,15-20
Mt 26,30-35 // Mc 14,26-31 // Lc 22,39 (22,33-34)

 Mt 26,31-35: Ze zullen allen ten val komen
ŠMt 26,30-35 // Mc 14,26-31 // Lc 22,39 (22,33-34)

 Mt 26,36-46: in Getsemane
Mt 26,36-46 // Mc 14,32-42 // Lc 22,40-46
MOLTMANN-WENDEL  E.  6. Mattheüs en de moeders  in : IDEM  Bij Jezus   tellen  vrouwen mee.  Evangelieverhalen doorbreken gevestigde pa   tronen  Baarn Ten Have 1982 p.118-129
ROSSEL  W.   Een steenworð verder  in : IDEM  Gij zijt mij te sterk.   Gelovig leven in het licht van de bijbel   Antwerpen¯  Amsterdam   Patmos 1978 p.152-175

 Mt 26,47-56: arrestatie van Jezus
Mt 26,47-56 // Mc 14,43-52 // Lc 22,47-53
LOHFINK G.  Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel   Boxtel Katholieke Bijbelstichting 1975» p.81-86
MENKEN  M.   Twee sce `nes uit het passieverhaal  Schrift (okt. 1985   nr.101 p.195-198
MOLTMANN-WENDEL  E.  6. Mattheüs en de moeders  in : IDEM  Bij Jezus   tellen  vrouwen mee.  Evangelieverhalen doorbreken gevestigde pa   tronen  Baarn Ten Have 1982 p.118-129
ROSSEL W.  Het oor van Malchus  in : Catechetische informatie jg.2²   (1994), nr.4, p.31-43

 Mt 26,57-68: verhoor door de hogepriester
Mt 26,57-58 // Mc 14,53-54 // Lc 22,54-55
Mt 26,59-66 // Mc 14,55-64 // (Lc 22,66-71)
Mt 26,67-68 // Mc 14,65 // (Lc 22,63-65)

 Mt 26,69-75: verloochening door Petrus
Mt 26,69-75 // Mc 14,66-72 // Lc 22,59-62

 Mt 27,1-10: het lot van Judas
Mt 27,1-2 // Mc 15,1 // Lc 22,66-71; 23,1
Mt 27,3-10
* MANIE, H.,  Judas , in: Schrift, jg. (1993), nr.147, p.65-94

 Mt 27,11-26: voor Pilatus
Mt 27, 11-14 // Mc 15,2-5 // Lc 23,2-5
Mt 27,15-23 // Mc 15,6-14 // Lc 23,17 (18)-23
Mt 27,24-26 // Mc 15,15 // Lc 23,24-25
GEYSELS L.  Gisteren nog 'hosanna' vandaag 'kruisig Hem'?“ in : VBS-   Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.33-45
ROSSEL  W.   Mijnheer en mevrouw Pilatus   in : Bijbel en bezinning   jg.1² (1993) nr.3 p.697-700
VAN DEN BOGAARD L.  Blijvende bloedschuld? Enkele vragen betreffen   de Mt 27,25  in : Schrift jg. (1986), nr.108, p.229-233
  VAN  HELMOND  F.   'Zijn bloed kome over ons.' René Girard  en  de   structurele lezing van bijbelteksten   in : BELLEMAKERS S. e.a.    Van horen en verstaan  Hilversum Gooé ¦ Sticht 1987 p.48-60

 Mt 27,27-44: bespotting en kruisiging
Mt 27,27-31 // Mc 15,16-20
Mt 27,32 // Mc 15,21 // Lc 23,26-32
Mt 27,33-37 // Mc 15,22-26 // Lc 23,33-34
Mt 27,38-44 // Mc 15,27-32 // Lc 23,35-43 (23,32; 23,33)

 Mt 27,45-54: Jezus'dood
ŠMt 27,45-54 // Mc 15,33-39 // Lc 23,44-48
LAPIDE  P.   Stierf Jezus in vertwijfeling?   in :  IDEM  Geen nieuw   gebod :  een joodse visie oð de evangeliën  Baarn Ten Have 1985   p.79-97
KREMER J.  De dood van Jezus volgens Matteüs 27,45-56  in : IDEM  De   Schrift :  woord  van  God voor iedereen.  Aanwijzingen  voor  het   bijbellezen   Leuven  VBS¯ Acco»  's-Hertogenbosch  KBS  1992   p.112-119
MOLTMANN-WENDEL  E.  6. Mattheüs en de moeders  in : IDEM  Bij Jezus   tellen  vrouwen mee.  Evangelieverhalen doorbreken gevestigde pa   tronen  Baarn Ten Have 1982 p.118-129

 Mt 27,55-61: begrafenis van Jezus
Mt 27,55-56 // Mc 15,40-41 // Lc 23,49
Mt 27,57-61 // Mc 15,42-47 // Lc 23,50-56a
KARSSEN  G.   7.  Hij aanvaardt haar in zijn team  in : IDEM  De man   die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw  Kampen   Kok 1987 p.45-52
KARSSEN  G.  14. Hij vertrouwt haar zijn opdracht toe  in : IDEM  De   man  die anders was.  Jezus en zijn unieke omgang met  de  vrouw   Kampen Kok 1987 p.91-97
MOLTMANN-WENDEL  E.  6. Mattheüs en de moeders  in : IDEM  Bij Jezus   tellen  vrouwen mee.  Evangelieverhalen doorbreken gevestigde pa   tronen  Baarn Ten Have 1982 p.118-129

 Mt 27,62-66: wachters bij het graf
  KREMER  J.   3.1.  Het grafverhaal bij Matteüs (27,62-28,15)   in :   IDEM   De paasevangeliën.  Verhalen rond een gebeurtenis  Boxtel   KBS 1979 p.53-73

Mt 28,1-10: de vrouwen bij het graf
Mt 28,1-10 // Mc 16,1-8 // Lc 23,56b-24,12
Mt 28,1-10: paaswake

KARSSEN  G.  14. Hij vertrouwt haar zijn opdracht toe,  in : IDEM  De man die anders was. Jezus en zijn unieke omgang met de vrouw.  Kampen, Kok 1987 p.91-97
KREMER  J.   3.1.  Het grafverhaal bij Matteüs (27,62-28,15),  in : IDEM   De paasevangeliën.  Verhalen rond een gebeurtenis  Boxtel   KBS 1979 p.53-73
VAN IERSEL  B.  Slotvrouwen  in : Schrift jg. (1992) nr.140 p.70-   75
VAN IERSEL  B.  Vier evangelies vier portretten kloppen ze niet?   in : Schrift jg. (1991) nr.135 p.98-104

 Mt 28,11-15: het verhaal van de wachters
  KREMER  J.   3.1.  niet?   in : Schrift jg. (1991) nr.135 p.98-104

 Mt 28,11-15: het verhaal van de wachters
  KREMER  J.   3.1.  Het grafverhaal bij Matteüs (27,62-28,15)   in :   IDEM   De paasevangeliën.  Verhalen rond een gebeurtenis  Boxtel   KBS 1979 p.53-73

Mt 28,16-20 : opdracht in Galilea
Mt 28,16-20 : A-cyclus, drievuldigheidszondag
A-cyclus, feest van O.H. Hemelvaart

DENAUX  A.,   Het zendingsbevel van de verrezen Heer (Mt.28,16-20),  in : LAMBERIGTS  S.,  Dit boek gaat over Jezus.  De  evangelien : verstaan  bidden  bespreken  leven, Tielt/Amsterdam,  Lannoo, 1978, p.143-153
KAHMANN  J.,   De verschijningsverhalen, in :  Schrift  jg. (1970) nr.7 p.18-22
KREMER  J.,  3.2. Het verhaal van de verschijning op de berg (28,16-20), in : IDEM,  De paasevangeliën. Verhalen rond een gebeurtenis, Boxtel, KBS, 1979, p.73-87
LAMBERIGTS   S., Hoofdstuk    Lezing  en  uitleg  van   twee   paasverhalen,  in : IDEM, Wie is Hij toch? De bijbel leren lezen om Jezus te kennen  Tielt/Weesp, Lannoo, 1984, p.209-217