BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 2 - Rom 2 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers - Rom 2,1 - Rom 2,2 - Rom 2,3 - Rom 2,4 - Rom 2,5 - Rom 2,6 - Rom 2,7 - Rom 2,8 - Rom 2,9 - Rom 2,10 - Rom 2,11 - Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran ,levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Rom 2,1 - Rom 2,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1dio anapologètos ei, ô anthrôpe pas o krinôn: en ô gar krineis ton eteron, seauton katakrineis, ta gar auta prasseis o krinôn.        [1] Maar dan ben jij, mens die oordeelt, wie je ook mag zijn, evenmin te verontschuldigen. Want met je oordeel over anderen veroordeel jij jezelf. Jij die je tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,1 .

Rom 2,2 - Rom 2,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2oidamen de oti to krima tou theou estin kata alètheian epi tous ta toiauta prassontas.         [2] Wij zijn het erover eens dat God terecht hen veroordeelt die zulke dingen doen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,2 .

Rom 2,3 - Rom 2,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3logizè de touto, ô anthrôpe o krinôn tous ta toiauta prassontas kai poiôn auta, oti su ekfeuxè to krima tou theou;         [3] En jij die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, reken jij erop dat je aan Gods oordeel zult ontsnappen?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,3 .

Rom 2,4 - Rom 2,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4è tou ploutou tès chrèstotètos autou kai tès anochès kai tès makrothumias katafroneis, agnoôn oti to chrèston tou theou eis metanoian se agei;         [4] Of misken je zijn rijkdom aan goedheid en geduld en lankmoedigheid, en besef je niet dat Gods goedheid je tot inkeer wil brengen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,4 .

Rom 2,5 - Rom 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kata de tèn sklèrotèta sou kai ametanoèton kardian thèsaurizeis seautô orgèn en èmera orgès kai apokalupseôs dikaiokrisias tou theou,       [5] Met je botte en onboetvaardige gezindheid stapel je voor jezelf een kapitaal van toorn op tegen de dag* van de toorn, wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,5 .

Rom 2,6 - Rom 2,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6os apodôsei ekastô kata ta erga autou,        [6] Hij zal iedereen loon naar werken geven:        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,6 .

Rom 2,7 - Rom 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7tois men kath upomonèn ergou agathou doxan kai timèn kai aftharsian zètousin, zôèn aiônion:        [7] het eeuwig leven aan hen die door standvastig het goede te doen, streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,7 .

Rom 2,8 - Rom 2,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8tois de ex eritheias kai apeithousi tè alètheia peithomenois de tè adikia, orgè kai thumos        [8] maar toorn en gramschap wacht hen die weerspannig de waarheid verwerpen en de ongerechtigheid omhelzen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,8 .

Rom 2,9 - Rom 2,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9thlipsis kai stenochôria epi pasan psuchèn anthrôpou tou katergazomenou to kakon, ioudaiou te prôton kai ellènos:         [9] Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwade bedrijft, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,9 .

Rom 2,10 - Rom 2,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10doxa de kai timè kai eirènè panti tô ergazomenô to agathon, ioudaiô te prôton kai ellèni:         [10] heerlijkheid, eer en vrede wacht een ieder die het goede doet, de Jood in de eerste plaats, maar ook de Griek.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,10 .

Rom 2,11 - Rom 2,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ou gar estin prosôpolèmpsia para tô theô.         [11] Want God kent geen aanzien* des persoons. Wet en besnijdenis        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,11 .

Rom 2,12-3,8 . Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -

Rom 2,12 - Rom 2,12 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12osoi gar anomôs èmarton, anomôs kai apolountai: kai osoi en nomô èmarton, dia nomou krithèsontai:         [12] Zij die zonder de wet* hebben gezondigd, zullen ook zonder de wet omkomen; en zij die met de wet hebben gezondigd, zullen door de wet worden veroordeeld.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,12 .

Rom 2,13 - Rom 2,13 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ou gar oi akroatai nomou dikaioi para [tô] theô, all oi poiètai nomou dikaiôthèsontai.         [13] Want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig in Gods oog; alleen de onderhouders van de wet zullen worden gerechtvaardigd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,13 .

Rom 2,14 - Rom 2,14 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14otan gar ethnè ta mè nomon echonta fusei ta tou nomou poiôsin, outoi nomon mè echontes eautois eisin nomos:         [14] Wanneer heidenen, die de wet niet hebben, uit zichzelf* doen wat de wet verlangt, zijn zij zichzelf tot wet, ook al bezitten zij de wet niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,14 .

Rom 2,15 - Rom 2,15 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autôn, summarturousès autôn tès suneidèseôs kai metaxu allèlôn tôn logismôn katègorountôn è kai apologoumenôn,       [15] Zij tonen dat wat de wet vereist, in hun hart geschreven staat. Hun geweten getuigt daarvan, en hun gedachten, die hen over en weer beschuldigen of ook wel vrijspreken        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,15 .

Rom 2,16 - Rom 2,16 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16en èmera ote krinei o theos ta krupta tôn anthrôpôn kata to euaggelion mou dia christou ièsou.        [16] op de dag dat God volgens mijn evangelie over de verborgen daden van de mens zal oordelen, door Christus Jezus.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,16 .

Rom 2,17 - Rom 2,17 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ei de su ioudaios eponomazè kai epanapauè nomô kai kauchasai en theô        [17] Jij die je Jood noemt en steunt op de wet en roemt op God,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg vanRom 2,17 .

Rom 2,18 - Rom 2,18 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai ginôskeis to thelèma kai dokimazeis ta diaferonta katèchoumenos ek tou nomou,         [18] zijn wil kent en, onderwezen door de wet, de dingen onderscheidt waar het op aankomt;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,18 .

Rom 2,19 - Rom 2,19 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19pepoithas te seauton odègon einai tuflôn, fôs tôn en skotei,         [19] jij die je opwerpt als gids van de blinden, als licht voor hen die in het duister zijn,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,19 .

Rom 2,20 - Rom 2,20 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20paideutèn afronôn, didaskalon nèpiôn, echonta tèn morfôsin tès gnôseôs kai tès alètheias en tô nomô         [20] als opvoeder van de onverstandigen en leraar van de onmondigen; jij die in de wet de belichaming bezit van kennis en waarheid;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,20 .

Rom 2,21 - Rom 2,21 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21o oun didaskôn eteron seauton ou didaskeis; o kèrussôn mè kleptein klepteis;         [21] jij, leraar van anderen, bent niet in staat jezelf te onderrichten? Je verkondigt dat men niet mag stelen, en zelf steel je?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,21 .

Rom 2,22 - Rom 2,22 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22o legôn mè moicheuein moicheueis; o bdelussomenos ta eidôla ierosuleis;       [22] Je verbiedt echtbreuk en pleegt zelf overspel? Je verafschuwt afgodsbeelden en plundert zelf tempels?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,22 .

Rom 2,23 - Rom 2,23 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23os en nomô kauchasai, dia tès parabaseôs tou nomou ton theon atimazeis;        [23] Je bent trots op de wet, maar onteert God door diezelfde wet te overtreden!        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,23 .

Rom 2,24 - Rom 2,24 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24to gar onoma tou theou di umas blasfèmeitai en tois ethnesin, kathôs gegraptai.         [24] Daarom staat er geschreven: Door uw toedoen wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,24 .

Rom 2,25 - Rom 2,25 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25peritomè men gar ôfelei ean nomon prassès: ean de parabatès nomou ès, è peritomè sou akrobustia gegonen.       [25] De besnijdenis* heeft zeker waarde, maar alleen als je de wet onderhoudt ; ben je echter een overtreder van de wet, dan geldt je besnijdenis als onbesnedenheid.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,25 .

1. peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25 . Nominatief of vrouwelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . O.T. (1) : Gn 17,13 . N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus : (1) Rom 2,25 . (2) Rom 2,28 . (3) Rom 2,29 . (4) Rom 4,10 . (5) 1 Kor 7,19 . (6) Gal 5,6 . (7) Gal 6,15 . (8) Fil 3,3 . (9) Fil 3,5 . (10) Kol 2,11 . (11) Kol 3,11 .

14. peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25 . Nominatief of vrouwelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . O.T. (1) : Gn 17,13 . N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus : (1) Rom 2,25 . (2) Rom 2,28 . (3) Rom 2,29 . (4) Rom 4,10 . (5) 1 Kor 7,19 . (6) Gal 5,6 . (7) Gal 6,15 . (8) Fil 3,3 . (9) Fil 3,5 . (10) Kol 2,11 . (11) Kol 3,11 .

Rom 2,26 - Rom 2,26 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26ean oun è akrobustia ta dikaiômata tou nomou fulassè, ouch è akrobustia autou eis peritomèn logisthèsetai;        [26] En omgekeerd, als een heiden de voorschriften van de wet onderhoudt, zal zijn onbesnedenheid dan voor God niet gelden als besnijdenis?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,26 .

Rom 2,27 - Rom 2,27 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kai krinei è ek fuseôs akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritomès parabatèn nomou.        [27] En hij die zonder lichamelijk besneden te zijn de wet volbrengt, zal het oordeel uitspreken over jou die mét wetboek en besnijdenis de wet overtreedt.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,27 .

Rom 2,28 - Rom 2,28 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28ou gar o en tô fanerô ioudaios estin, oude è en tô fanerô en sarki peritomè:        [28] Want Jood zijn is niet iets uiterlijks, en de besnijdenis is niet iets uiterlijks en lichamelijks.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,28 .

16. peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25 . Nominatief of vrouwelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . O.T. (1) : Gn 17,13 . N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus : (1) Rom 2,25 . (2) Rom 2,28 . (3) Rom 2,29 . (4) Rom 4,10 . (5) 1 Kor 7,19 . (6) Gal 5,6 . (7) Gal 6,15 . (8) Fil 3,3 . (9) Fil 3,5 . (10) Kol 2,11 . (11) Kol 3,11 .

Rom 2,29 - Rom 2,29 : Wet en besnijdenis - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 2 -- Rom 2,12-3,8 -- Rom 2,12 - Rom 2,13 - Rom 2,14 - Rom 2,15 - Rom 2,16 - Rom 2,17 - Rom 2,18 - Rom 2,19 - Rom 2,20 - Rom 2,21 - Rom 2,22 - Rom 2,23 - Rom 2,24 - Rom 2,25 - Rom 2,26 - Rom 2,27 - Rom 2,28 - Rom 2,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29all o en tô kruptô ioudaios, kai peritomè kardias en pneumati ou grammati, ou o epainos ouk ex anthrôpôn all ek tou theou.         [29] Jood ben je van binnen, en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke en niet een naar de wet. Zo iemand wordt geprezen, niet door de mensen maar door God.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Rom 2,29 .

8. peritomè (besnijdenis) , zie Rom 2,25 . Nominatief of vrouwelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel . O.T. (1) : Gn 17,13 . N.T. (11) , slechts in de brieven van Paulus : (1) Rom 2,25 . (2) Rom 2,28 . (3) Rom 2,29 . (4) Rom 4,10 . (5) 1 Kor 7,19 . (6) Gal 5,6 . (7) Gal 6,15 . (8) Fil 3,3 . (9) Fil 3,5 . (10) Kol 2,11 . (11) Kol 3,11 .


Griekse tekst Rom 2

1dio anapologètos ei, ô anthrôpe pas o krinôn: en ô gar krineis ton eteron, seauton katakrineis, ta gar auta prasseis o krinôn. 2oidamen de oti to krima tou theou estin kata alètheian epi tous ta toiauta prassontas. 3logizè de touto, ô anthrôpe o krinôn tous ta toiauta prassontas kai poiôn auta, oti su ekfeuxè to krima tou theou; 4è tou ploutou tès chrèstotètos autou kai tès anochès kai tès makrothumias katafroneis, agnoôn oti to chrèston tou theou eis metanoian se agei; 5kata de tèn sklèrotèta sou kai ametanoèton kardian thèsaurizeis seautô orgèn en èmera orgès kai apokalupseôs dikaiokrisias tou theou, 6os apodôsei ekastô kata ta erga autou, 7tois men kath upomonèn ergou agathou doxan kai timèn kai aftharsian zètousin, zôèn aiônion: 8tois de ex eritheias kai apeithousi tè alètheia peithomenois de tè adikia, orgè kai thumos 9thlipsis kai stenochôria epi pasan psuchèn anthrôpou tou katergazomenou to kakon, ioudaiou te prôton kai ellènos: 10doxa de kai timè kai eirènè panti tô ergazomenô to agathon, ioudaiô te prôton kai ellèni: 11ou gar estin prosôpolèmpsia para tô theô. 12osoi gar anomôs èmarton, anomôs kai apolountai: kai osoi en nomô èmarton, dia nomou krithèsontai: 13ou gar oi akroatai nomou dikaioi para [tô] theô, all oi poiètai nomou dikaiôthèsontai. 14otan gar ethnè ta mè nomon echonta fusei ta tou nomou poiôsin, outoi nomon mè echontes eautois eisin nomos: 15oitines endeiknuntai to ergon tou nomou grapton en tais kardiais autôn, summarturousès autôn tès suneidèseôs kai metaxu allèlôn tôn logismôn katègorountôn è kai apologoumenôn, 16en èmera ote krinei o theos ta krupta tôn anthrôpôn kata to euaggelion mou dia christou ièsou. 17ei de su ioudaios eponomazè kai epanapauè nomô kai kauchasai en theô 18kai ginôskeis to thelèma kai dokimazeis ta diaferonta katèchoumenos ek tou nomou, 19pepoithas te seauton odègon einai tuflôn, fôs tôn en skotei, 20paideutèn afronôn, didaskalon nèpiôn, echonta tèn morfôsin tès gnôseôs kai tès alètheias en tô nomô 21o oun didaskôn eteron seauton ou didaskeis; o kèrussôn mè kleptein klepteis; 22o legôn mè moicheuein moicheueis; o bdelussomenos ta eidôla ierosuleis; 23os en nomô kauchasai, dia tès parabaseôs tou nomou ton theon atimazeis; 24to gar onoma tou theou di umas blasfèmeitai en tois ethnesin, kathôs gegraptai. 25peritomè men gar ôfelei ean nomon prassès: ean de parabatès nomou ès, è peritomè sou akrobustia gegonen. 26ean oun è akrobustia ta dikaiômata tou nomou fulassè, ouch è akrobustia autou eis peritomèn logisthèsetai; 27kai krinei è ek fuseôs akrobustia ton nomon telousa se ton dia grammatos kai peritomès parabatèn nomou. 28ou gar o en tô fanerô ioudaios estin, oude è en tô fanerô en sarki peritomè: 29all o en tô kruptô ioudaios, kai peritomè kardias en pneumati ou grammati, ou o epainos ouk ex anthrôpôn all ek tou theou.