BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 6 - Rom 6 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,3-4.8-11 -

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers : - Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 - Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik
- Rom 6,3-4.8-11 : 13de (dertiende) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Rom 6,1-14 : Bevrijd van de zonde .
Rom 6,15-23 : In dienst van de gerechtigheid .

Rom 6,1-14 . Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -

Rom 6,1 - Rom 6,1 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

1ti oun eroumen; epimenômen tè amartia, ina è charis pleonasè;

1 quid ergo dicemus permanebimus in peccato ut gratia abundet    1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?   [1] Volgt* hieruit dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?  [1] Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?   1 ¶ Wat zullen wij dan zeggen? Moeten we bij de zonde blijven opdat de genade vermeerdert?  1. Que dire alors ? Qu'il nous faut rester dans le péché, pour que la grâce se multiplie ? Certes non !

King James Bible . [1] What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound?
Luther-Bibel . 1 Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde?

Tekstuitleg van Rom 6,1 .

Rom 6,2 - Rom 6,2 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

2mè genoito: oitines apethanomen tè amartia, pôs eti zèsomen en autè;

2 absit qui enim mortui sumus peccato quomodo adhuc vivemus in illo   2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?  [2] Natuurlijk niet! Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?   [2] Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?   2 Dat zij verre! Wij die gestorven zijn aan de zonde, hoe zullen we nog in haar leven?   2. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui ?  

King James Bible . [2] God forbid. How shall we, that are dead to sin, live any longer therein?
Luther-Bibel . 2 Das sei ferne! Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind?

Tekstuitleg van Rom 6,2 .

Tweede lezing op de 13de (dertiende) zondag door het a-jaar : Rom 6,3-4.8-11 . Verwijzing : Rom 6,3-4.8-11 .

Broeders en zusters, gij weet, dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan met Christus gestorven zijn geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dóód die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.

Rom 6,3 - Rom 6,3 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat 13de (dertiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

3è agnoeite oti osoi ebaptisthèmen eis christon ièsoun eis ton thanaton autou ebaptisthèmen;

3 an ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Iesu in morte ipsius baptizati sumus gij weet, dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood?   3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?  [3] Weet u niet dat wij door de doop*, die ons één heeft gemaakt met Christus Jezus, delen in zijn dood?  [3] Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?  3 Of is het u onbekend dat wij allen die in Christus Jezus zijn gedompeld, in zijn dood gedompeld zijn?  3. Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? 

King James Bible . [3] Know ye not, that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death?
Luther-Bibel . 3 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft?

Tekstuitleg van Rom 6,3 .

Rom 6,4 - Rom 6,4 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat 13de (dertiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

4sunetafèmen oun autô dia tou baptismatos eis ton thanaton, ina ôsper ègerthè christos ek nekrôn dia tès doxès tou patros, outôs kai èmeis en kainotèti zôès peripatèsômen.

4 consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem ut quomodo surrexit Christus a mortuis per gloriam Patris ita et nos in novitate vitae ambulemus   Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.   4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.   [4] Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt*, een nieuw leven zouden gaan leiden.   [4] We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.   4 Dus zijn wij met hem begraven door de dompeling in de dood, opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt, door de glorie van de Vader, zo ook wíj in vernieuwing van leven zullen wandelen.   4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. 

King James Bible . [4] Therefore we are buried with him by baptism into death: that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life.
Luther-Bibel . 4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.

Tekstuitleg van Rom 6,4 .

Rom 6,5 - Rom 6,5 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

5ei gar sumfutoi gegonamen tô omoiômati tou thanatou autou, alla kai tès anastaseôs esometha:

5 si enim conplantati facti sumus similitudini mortis eius simul et resurrectionis erimus     5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;   [5] Want indien wij als het ware vergroeid zijn met zijn dood, moeten wij Hem ook volgen in zijn opstanding,   [5] Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.   5 Want als wij een medeplanting zijn geworden in de gelijkheid aan hem in zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in zijn opstanding,   5. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable ; 

King James Bible . [5] For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection:
Luther-Bibel . 5 Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.

Tekstuitleg van Rom 6,5 .

Rom 6,6 - Rom 6,6 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

6touto ginôskontes, oti o palaios èmôn anthrôpos sunestaurôthè, ina katargèthè to sôma tès amartias, tou mèketi douleuein èmas tè amartia:

6 hoc scientes quia vetus homo noster simul crucifixus est ut destruatur corpus peccati ut ultra non serviamus peccato    6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.   [6] in de overtuiging dat onze oude* mens met Hem gekruisigd is. Daardoor is aan het bestaan* in de zonde een einde gekomen, zodat wij niet langer dienstbaar zijn aan de zonde.  [6] Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.   6 nu wij dít weten dat ons oude mens–zijn medegekruisigd is opdat het lichaam van de zonde buiten werking wordt gesteld en wij niet meer dienstbaar zijn aan de zonde.   6. comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance ce corps de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. 

King James Bible . [6] Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin.
Luther-Bibel . 6 Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen.

Tekstuitleg van Rom 6,6 .

Rom 6,7 - Rom 6,7 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

7o gar apothanôn dedikaiôtai apo tès amartias.

7 qui enim mortuus est iustificatus est a peccato    7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.  [7] Want* wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.   [7] Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.   7 Want wie gestorven is, is rechtens vrijgesproken van de zonde.  7. Car celui qui est mort est affranchi du péché.  

King James Bible . [7] For he that is dead is freed from sin.
Luther-Bibel . 7 Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.

Tekstuitleg van Rom 6,7 .

Rom 6,8 - Rom 6,8 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat 13de (dertiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

8ei de apethanomen sun christô, pisteuomen oti kai suzèsomen autô:

8 si autem mortui sumus cum Christo credimus quia simul etiam vivemus cum Christo  Indien wij dan met Christus gestorven zijn geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.   8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;   [8] Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.   [8] Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven,   8 Als wij gestorven zijn met Christus, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven,  8. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, 

King James Bible . [8] Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:
Luther-Bibel . 8 Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden,

Tekstuitleg van Rom 6,8 .

Rom 6,9 - Rom 6,9 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat 13de (dertiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

9eidotes oti christos egertheis ek nekrôn ouketi apothnèskei, thanatos autou ouketi kurieuei.

9 scientes quod Christus surgens ex mortuis iam non moritur mors illi ultra non dominabitur   Want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.  9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.  [9] Want wij weten dat Christus, eenmaal uit de doden opgewekt, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.  [9] omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem.   9 wetend dat Christus, opgewekt uit de doden niet meer sterft,– de dood is geen heer meer over hem.   9. sachant que le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui.  

King James Bible . [9] Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more; death hath no more dominion over him.
Luther-Bibel . 9 und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen.

Tekstuitleg van Rom 6,9 .

Rom 6,10 - Rom 6,10 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat 13de (dertiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

10o gar apethanen, tè amartia apethanen efapax: o de zè, zè tô theô.

10 quod enim mortuus est peccato mortuus est semel quod autem vivit vivit Deo   Door de dóód die Hij gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen.   10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.   [10] Door de dood die Hij is gestorven, heeft* Hij afgerekend met de zonde, eens en voorgoed; het leven dat Hij leeft, heeft* alleen met God van doen.   [10] Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God.   10 Want sinds hij gestorven is, is hij gestorven voor de zonde,– eens–en–voor–al; sinds hij leeft, leeft hij voor God.   10. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes ; mais sa vie est une vie à Dieu.  

King James Bible . [10] For in that he died, he died unto sin once: but in that he liveth, he liveth unto God.
Luther-Bibel . 10 Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott.

Tekstuitleg van Rom 6,10 .

Rom 6,11 - Rom 6,11 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat 13de (dertiende) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

11outôs kai umeis logizesthe eautous [einai] nekrous men tè amartia zôntas de tô theô en christô ièsou.

11 ita et vos existimate vos mortuos quidem esse peccato viventes autem Deo in Christo Iesu   Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.   11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.   [11] Zo moet u ook uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God* in Christus Jezus.   [11] Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.   11 Zo ook gíj: rekent ermee dat gij dood zijt voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus.   11. Et vous de même, considérez que vous êtes morts au péché et vivants à Dieu dans le Christ Jésus.  

King James Bible . [11] Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
Luther-Bibel . 11 So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus.

Tekstuitleg van Rom 6,11 .

Rom 6,12 - Rom 6,12 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12mè oun basileuetô è amartia en tô thnètô umôn sômati eis to upakouein tais epithumiais autou,   12 non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore ut oboediatis concupiscentiis eius     12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.   [12] Laat* dus de zonde* niet heersen in uw sterfelijk lichaam*, gehoorzaam zijn begeerten niet,   [12] Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.   12 Laat dan de zonde geen koning zijn in uw sterfelijke lichaam zodat ge gehoorzaamt aan de verlangens daarvan,   12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel de manière à vous plier à ses convoitises. 

King James Bible . [12] Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.
Luther-Bibel . 12 So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam.

Tekstuitleg van Rom 6,12 .

Rom 6,13 - Rom 6,13 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13mède paristanete ta melè umôn opla adikias tè amartia, alla parastèsate eautous tô theô ôsei ek nekrôn zôntas kai ta melè umôn opla dikaiosunès tô theô: 13 sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato sed exhibete vos Deo tamquam ex mortuis viventes et membra vestra arma iustitiae Deo     13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.   [13] stel uw ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid in dienst van de zonde. Bied uzelf aan God aan, als mensen die uit de dood ten leven zijn opgestaan. Offer Hem uw ledematen als werktuigen in dienst van de gerechtigheid.   [13] Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.   13 en stelt uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapenrusting van ongerechtigheid, maar stelt uzelf ter beschikking aan God, u die uit de doden lééft, en uw leden als wapenrusting van gerechtigheid aan God,  13. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché ; mais offrez-vous à Dieu comme des vivants revenus de la mort et faites de vos membres des armes de justice au service de Dieu.  

King James Bible . [13] Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.
Luther-Bibel . 13 Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit.

Tekstuitleg van Rom 6,13 .

Rom 6,14 - Rom 6,14 : Bevrijd van de zonde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,1-14 -- Rom 6,1 - Rom 6,2 - Rom 6,3 - Rom 6,4 - Rom 6,5 - Rom 6,6 - Rom 6,7 - Rom 6,8 - Rom 6,9 - Rom 6,10 - Rom 6,11 - Rom 6,12 - Rom 6,13 - Rom 6,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14amartia gar umôn ou kurieusei, ou gar este upo nomon alla upo charin.  14 peccatum enim vobis non dominabitur non enim sub lege estis sed sub gratia     14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.   [14] De* zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade.   [14] De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.   14 want zonde zal geen heer over u zijn; want ge staat niet onder een wet maar onder genade.   14. Car le péché ne dominera pas sur vous : vous n'êtes pas sous la Loi, mais sous la grâce.  

King James Bible . [14] For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.
Luther-Bibel . 14 Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade.

Tekstuitleg van Rom 6,14 .

Rom 6,15-23 . In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -

Rom 6,15 - Rom 6,15 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15ti oun; amartèsômen oti ouk esmen upo nomon alla upo charin; mè genoito. 15 quid ergo peccavimus quoniam non sumus sub lege sed sub gratia absit    15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.   [15] Betekent* dit dat het ons vrij staat te zondigen, omdat wij niet meer onder de wet leven, maar onder de genade? Dat verhoede God! [15] Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet.   15 Wat krijgen we dan?– moeten wij zondigen omdat we niet onder een wet staan maar onder genade? Dat zij verre!   15. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la Loi, mais sous la grâce ? Certes non ! 

King James Bible . [15] What then? shall we sin, because we are not under the law, but under grace? God forbid.
Luther-Bibel . 15 Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne!

Tekstuitleg van Rom 6,15 .

Rom 6,16 - Rom 6,16 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ouk oidate oti ô paristanete eautous doulous eis upakoèn, douloi este ô upakouete, ètoi amartias eis thanaton è upakoès eis dikaiosunèn;   16 nescitis quoniam cui exhibetis vos servos ad oboediendum servi estis eius cui oboeditis sive peccati sive oboeditionis ad iustitiam    16 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?  [16] Het is immers duidelijk dat men díé meester als slaaf moet gehoorzamen in wiens dienst men zich stelt: ofwel u dient de zonde – en dit loopt uit op de dood – ofwel de gehoorzaamheid – en die leidt tot gerechtigheid.   [16] Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak.   16 Weet ge dat niet: als ge uzelf aan iemand ter beschikking stelt als dienstknechten en onderhorig wilt zijn, dat ge dan dienstknechten zijt van hem aan wie ge onderhorig zijt?– óf van zonde, wat leidt tot dood, óf van gehoorzaamheid wat leidt tot gerechtigheid!   16. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclaves pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ?  

King James Bible . [16] Know ye not, that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey; whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness?
Luther-Bibel . 16 Wisst ihr nicht: wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit?

Tekstuitleg van Rom 6,16 .

Rom 6,17 - Rom 6,17 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17charis de tô theô oti ète douloi tès amartias upèkousate de ek kardias eis on paredothète tupon didachès, 17 gratias autem Deo quod fuistis servi peccati oboedistis autem ex corde in eam formam doctrinae in qua traditi estis     17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;   [17] Maar u bent, God zij dank, geen slaven meer van de zonde: u hebt zich van harte onderworpen aan de beginselen van de leer die u is overgeleverd*.   [17] Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd,   17 Maar God zij dank: gij waart dienstknechten van de zonde maar zijt van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van onderricht waaraan ge u hebt overgegeven;   17. Mais grâces soient rendues à Dieu ; jadis esclaves du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés,  

King James Bible . [17] But God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.
Luther-Bibel . 17 Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde "gewesen" seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, der ihr ergeben seid.

Tekstuitleg van Rom 6,17 .

Rom 6,18 - Rom 6,18 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18eleutherôthentes de apo tès amartias edoulôthète tè dikaiosunè:   18 liberati autem a peccato servi facti estis iustitiae     18 En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.   [18] U bent bevrijd van de zonde en dienaren geworden van de gerechtigheid.  [18] en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid.   18 vrijgemaakt van de zonde zijt ge dienstbaar geworden aan de gerechtigheid.   18. et, affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. -  

King James Bible . [18] Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
Luther-Bibel . 18 Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit.

Tekstuitleg van Rom 6,18 .

Rom 6,19 - Rom 6,19 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19anthrôpinon legô dia tèn astheneian tès sarkos umôn. ôsper gar parestèsate ta melè umôn doula tè akatharsia kai tè anomia eis tèn anomian, outôs nun parastèsate ta melè umôn doula tè dikaiosunè eis agiasmon.   19 humanum dico propter infirmitatem carnis vestrae sicut enim exhibuistis membra vestra servire inmunditiae et iniquitati ad iniquitatem ita nunc exhibete membra vestra servire iustitiae in sanctificationem    19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil; want gelijk gij uw leden gesteld hebt, om dienstbaar te zijn der onreinigheid en der ongerechtigheid, tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn der gerechtigheid, tot heiligmaking.  [19] – Sprekend* tot zwakke mensen, druk ik mij erg menselijk uit. – Zoals u eertijds uw ledematen in dienst hebt gesteld van onreinheid en steeds grotere bandeloosheid, zo moet u ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid, tot uw heiliging.   [19] Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven.  19 Ik zeg het menselijk vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals gij uw leden dienstbaar hebt gesteld aan de onreinheid en aan de on–wettigheid tot nog meer on–wettigheid, zo hebt ge nu uw leden dienstbaar gesteld aan de gerechtigheid tot heiligmaking.   19. J'emploie une comparaison humaine en raison de votre faiblesse naturelle. - Car si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier.  

King James Bible . [19] I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.
Luther-Bibel . 19 Ich muss menschlich davon reden um der Schwachheit eures Fleisches willen: Wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden.

Tekstuitleg van Rom 6,19 .

Rom 6,20 - Rom 6,20 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20ote gar douloi ète tès amartias, eleutheroi ète tè dikaiosunè.   20 cum enim servi essetis peccati liberi fuistis iustitiae    20 Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.  [20] Toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten opzichte van de gerechtigheid.   [20] Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid.   20 Want toen ge dienstknechten waart van de zonde, waart ge vrij van de gerechtigheid.   20. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. 

King James Bible . [20] For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.
Luther-Bibel . 20 Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit.

Tekstuitleg van Rom 6,20 .

Rom 6,21 - Rom 6,21 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21tina oun karpon eichete tote ef ois nun epaischunesthe; to gar telos ekeinôn thanatos.   21 quem ergo fructum habuistis tunc in quibus nunc erubescitis nam finis illorum mors est   21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood.  [21] Welke vruchten hebben uw daden toen opgeleverd? Alleen dingen waarover u zich nu schaamt, want ze liepen uit op de dood.  [21] Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood.  21 Welke vrucht dan hebt ge toen gehad?– dingen waarover ge u nu schaamt! Want het einde van die dingen is: dood.   21. Quel fruit recueilliez-vous alors d'actions dont aujourd'hui vous rougissez ? Car leur aboutissement, c'est la mort.  

King James Bible . [21] What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.
Luther-Bibel . 21 Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt; denn das Ende derselben ist der Tod.

Tekstuitleg van Rom 6,21 .

Rom 6,22 - Rom 6,22 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22nuni de, eleutherôthentes apo tès amartias doulôthentes de tô theô, echete ton karpon umôn eis agiasmon, to de telos zôèn aiônion. 22 nunc vero liberati a peccato servi autem facti Deo habetis fructum vestrum in sanctificationem finem vero vitam aeternam   22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.  [22] Maar nu, bevrijd van de zonde en dienstknecht geworden van God, oogst u heiligheid en tenslotte eeuwig leven.   [22] Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven.   22 Maar nu, vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar geworden aan God hebt ge uw vrucht tot heiligmaking, en als het einde: eeuwig leven.   22. Mais aujourd'hui, libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifiez pour la sainteté, et l'aboutissement, c'est la vie éternelle.  

King James Bible . [22] But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.
Luther-Bibel . 22 Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet; das Ende aber ist das ewige Leben.

Tekstuitleg van Rom 6,22 .

Rom 6,23 - Rom 6,23 : In dienst van de gerechtigheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Rom (Rome) -- Rom 6 -- Rom 6,15-23 -- Rom 6,15 - Rom 6,16 - Rom 6,17 - Rom 6,18 - Rom 6,19 - Rom 6,20 - Rom 6,21 - Rom 6,22 - Rom 6,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23ta gar opsônia tès amartias thanatos, to de charisma tou theou zôè aiônios en christô ièsou tô kuriô èmôn.   23 stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna in Christo Iesu Domino nostro     23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.   [23] Want het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer.   [23] Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.  23 Want de bezoldiging der zonde is: dood, maar de begenadiging door God is: eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer.   23. Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

King James Bible . [23] For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Luther-Bibel . 23 Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn.

Tekstuitleg van Rom 6,23 .


HOOFDSTUK 6 1ti oun eroumen; epimenômen tè amartia, ina è charis pleonasè; 2mè genoito: oitines apethanomen tè amartia, pôs eti zèsomen en autè; 3è agnoeite oti osoi ebaptisthèmen eis christon ièsoun eis ton thanaton autou ebaptisthèmen; 4sunetafèmen oun autô dia tou baptismatos eis ton thanaton, ina ôsper ègerthè christos ek nekrôn dia tès doxès tou patros, outôs kai èmeis en kainotèti zôès peripatèsômen. 5ei gar sumfutoi gegonamen tô omoiômati tou thanatou autou, alla kai tès anastaseôs esometha: 6touto ginôskontes, oti o palaios èmôn anthrôpos sunestaurôthè, ina katargèthè to sôma tès amartias, tou mèketi douleuein èmas tè amartia: 7o gar apothanôn dedikaiôtai apo tès amartias. 8ei de apethanomen sun christô, pisteuomen oti kai suzèsomen autô: 9eidotes oti christos egertheis ek nekrôn ouketi apothnèskei, thanatos autou ouketi kurieuei. 10o gar apethanen, tè amartia apethanen efapax: o de zè, zè tô theô. 11outôs kai umeis logizesthe eautous [einai] nekrous men tè amartia zôntas de tô theô en christô ièsou. 12mè oun basileuetô è amartia en tô thnètô umôn sômati eis to upakouein tais epithumiais autou, 13mède paristanete ta melè umôn opla adikias tè amartia, alla parastèsate eautous tô theô ôsei ek nekrôn zôntas kai ta melè umôn opla dikaiosunès tô theô: 14amartia gar umôn ou kurieusei, ou gar este upo nomon alla upo charin. 15ti oun; amartèsômen oti ouk esmen upo nomon alla upo charin; mè genoito. 16ouk oidate oti ô paristanete eautous doulous eis upakoèn, douloi este ô upakouete, ètoi amartias eis thanaton è upakoès eis dikaiosunèn; 17charis de tô theô oti ète douloi tès amartias upèkousate de ek kardias eis on paredothète tupon didachès, 18eleutherôthentes de apo tès amartias edoulôthète tè dikaiosunè: 19anthrôpinon legô dia tèn astheneian tès sarkos umôn. ôsper gar parestèsate ta melè umôn doula tè akatharsia kai tè anomia eis tèn anomian, outôs nun parastèsate ta melè umôn doula tè dikaiosunè eis agiasmon. 20ote gar douloi ète tès amartias, eleutheroi ète tè dikaiosunè. 21tina oun karpon eichete tote ef ois nun epaischunesthe; to gar telos ekeinôn thanatos. 22nuni de, eleutherôthentes apo tès amartias doulôthentes de tô theô, echete ton karpon umôn eis agiasmon, to de telos zôèn aiônion. 23ta gar opsônia tès amartias thanatos, to de charisma tou theou zôè aiônios en christô ièsou tô kuriô èmôn.


1 quid ergo dicemus permanebimus in peccato ut gratia abundet 2 absit qui enim mortui sumus peccato quomodo adhuc vivemus in illo 3 an ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Iesu in morte ipsius baptizati sumus 4 consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem ut quomodo surrexit Christus a mortuis per gloriam Patris ita et nos in novitate vitae ambulemus 5 si enim conplantati facti sumus similitudini mortis eius simul et resurrectionis erimus 6 hoc scientes quia vetus homo noster simul crucifixus est ut destruatur corpus peccati ut ultra non serviamus peccato 7 qui enim mortuus est iustificatus est a peccato 8 si autem mortui sumus cum Christo credimus quia simul etiam vivemus cum Christo 9 scientes quod Christus surgens ex mortuis iam non moritur mors illi ultra non dominabitur 10 quod enim mortuus est peccato mortuus est semel quod autem vivit vivit Deo 11 ita et vos existimate vos mortuos quidem esse peccato viventes autem Deo in Christo Iesu 12 non ergo regnet peccatum in vestro mortali corpore ut oboediatis concupiscentiis eius 13 sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato sed exhibete vos Deo tamquam ex mortuis viventes et membra vestra arma iustitiae Deo 14 peccatum enim vobis non dominabitur non enim sub lege estis sed sub gratia 15 quid ergo peccavimus quoniam non sumus sub lege sed sub gratia absit 16 nescitis quoniam cui exhibetis vos servos ad oboediendum servi estis eius cui oboeditis sive peccati sive oboeditionis ad iustitiam 17 gratias autem Deo quod fuistis servi peccati oboedistis autem ex corde in eam formam doctrinae in qua traditi estis 18 liberati autem a peccato servi facti estis iustitiae 19 humanum dico propter infirmitatem carnis vestrae sicut enim exhibuistis membra vestra servire inmunditiae et iniquitati ad iniquitatem ita nunc exhibete membra vestra servire iustitiae in sanctificationem 20 cum enim servi essetis peccati liberi fuistis iustitiae 21 quem ergo fructum habuistis tunc in quibus nunc erubescitis nam finis illorum mors est 22 nunc vero liberati a peccato servi autem facti Deo habetis fructum vestrum in sanctificationem finem vero vitam aeternam 23 stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna in Christo Iesu Domino nostro