BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN ROME 12 - Rom 12 -- bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -

Overzicht van de brief aan de christenen van Rome : Rom 1 , Rom 2 , Rom 3 , Rom 4 , Rom 5 , Rom 6 , Rom 7 , Rom 8 , Rom 9 , Rom 10 , Rom 11 , Rom 12 , Rom 13 , Rom 14 , Rom 15 , Rom 16 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers : Rom 12,1 - Rom 12,2 - Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 - Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 Cahier biblique King James Bible : (1) -  
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie : Rom 12 : bibliografie .
Literatuur .
Liturgisch gebruik
- Rom 12,1-2 : 22ste (tweeentwintigste) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Rom 12,1-2 . Toewijding aan God - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,1 - Rom 12,2 -

Lezing op de 22ste (tweeentwintigste) zondag door het a-jaar : Rom 12,1-2 .

Ik, Paulus, smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat z��r goed is en volmaakt.

Rom 12,1 - Rom 12,1 : Toewijding aan God - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,1 - Rom 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat 22ste (tweeentwintigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
1parakal� oun umas, adelfoi, dia t�n oiktirm�n tou theou, parast�sai ta s�mata um�n thusian z�san agian euareston t� the�, t�n logik�n latreian um�n:  1 obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem sanctam Deo placentem rationabile obsequium vestrum  Ik, Paulus, smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past.   1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.  [1] En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming: Wijd uzelf* aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke* eredienst die u past.   [1] Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.   1 � Ik roep u dan op, broeders�en�zusters, vanwege de barmhartigheden van God, om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige, welbehaaglijke offerande aan God, uw eredienst in de zin van het woord.  1. Je vous exhorte donc, fr�res, par la mis�ricorde de Dieu, � offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agr�able � Dieu : c'est l� le culte spirituel que vous avez � rendre.  

King James Bible . [1] I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
Luther-Bibel . 1 Ich ermahne euch nun, liebe Br�der, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgef�llig ist. Das sei euer vern�nftiger Gottesdienst.

Tekstuitleg van Rom 12,1 .

Rom 12,2 - Rom 12,2 : Toewijding aan God - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,1 - Rom 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat 22ste (tweeentwintigste) zondag door het a-jaar  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
2kai m� susch�matizesthe t� ai�ni tout�, alla metamorfousthe t� anakain�sei tou noos, eis to dokimazein umas ti to thel�ma tou theou, to agathon kai euareston kai teleion.  2 et nolite conformari huic saeculo sed reformamini in novitate sensus vestri ut probetis quae sit voluntas Dei bona et placens et perfecta  Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat z��r goed is en volmaakt.   2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.   [2] Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt.  [2] U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.   2 Wordt niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar wordt hervormd in vernieuwing van het denken, zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is, het goede en welbehaaglijke en volmaakte.  2. Et ne vous modelez pas sur le monde pr�sent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volont� de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui pla�t, ce qui est parfait. 

King James Bible . [2] And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Luther-Bibel . 2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern �ndert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr pr�fen k�nnt, was Gottes Wille ist, n�mlich das Gute und Wohlgef�llige und Vollkommene.

Tekstuitleg van Rom 12,2 .

Rom 12,3-8 . Eén lichaam met vele ledematen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 -

Rom 12,3 - Rom 12,3 : Eén lichaam met vele ledematen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
3leg� gar dia t�s charitos t�s dotheis�s moi panti t� onti en umin m� uperfronein par o dei fronein, alla fronein eis to s�fronein, ekast� �s o theos emerisen metron piste�s.   3 dico enim per gratiam quae data est mihi omnibus qui sunt inter vos non plus sapere quam oportet sapere sed sapere ad sobrietatem unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei     3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.   [3] Uit* kracht van de genade die God mij gegeven heeft zeg ik tegen ieder van u: Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden, denk over uzelf met bedachtzaamheid, ieder naar de maat van het geloof* dat God aan hem heeft toebedeeld.   [3] Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.   3 Want door de genade die aan mij gegeven is zeg ik tot ieder bij u: denkt niet hoger dan men moet denken, maar denkt tot bedachtzaamheid, zoals God ieder een mate van geloof heeft toebedeeld.  3. Au nom de la gr�ce qui m'a �t� donn�e, je le dis � tous et � chacun : ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degr� de foi que Dieu lui a d�parti.  

King James Bible . [3] For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Luther-Bibel . 3 Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's geb�hrt zu halten, sondern dass er ma�voll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Ma� des Glaubens ausgeteilt hat.

Tekstuitleg van Rom 12,3 .

Rom 12,4 - Rom 12,4 : Eén lichaam met vele ledematen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
4kathaper gar en eni s�mati polla mel� echomen, ta de mel� panta ou t�n aut�n echei praxin,  4 sicut enim in uno corpore multa membra habemus omnia autem membra non eundem actum habent    4 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;  [4] Want* zoals het menselijk lichaam vele ledematen heeft en niet alle ledematen dezelfde functie hebben,   [4] Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben,   4 Want zoals wij in ��n lichaam vele leden hebben, maar alle leden niet hetzelfde te doen hebben,  4. Car, de m�me que notre corps en son unit� poss�de plus d'un membre et que ces membres n'ont pas tous la m�me fonction, 

King James Bible . [4] For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
Luther-Bibel . 4 Denn wie wir an "einem" Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben,

Tekstuitleg van Rom 12,4 .

Rom 12,5 - Rom 12,5 : Eén lichaam met vele ledematen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
5out�s oi polloi en s�ma esmen en christ�, to de kath eis all�l�n mel�. 5 ita multi unum corpus sumus in Christo singuli autem alter alterius membra    5 Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.   [5] zo vormen wij allen tezamen in Christus ��n lichaam, en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen.   [5] zo zijn we samen ��n lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.  5 z� zijn wij die velen zijn ��n lichaam in Christus, maar ieder��n leden van elkaar,  5. ainsi nous, � plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, �tant, chacun pour sa part, membres les uns des autres. 

King James Bible . [5] So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
Luther-Bibel . 5 so sind wir viele "ein" Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied,

Tekstuitleg van Rom 12,5 .

Rom 12,6 - Rom 12,6 : Eén lichaam met vele ledematen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
6echontes de charismata kata t�n charin t�n dotheisan �min diafora, eite prof�teian kata t�n analogian t�s piste�s,   6 habentes autem donationes secundum gratiam quae data est nobis differentes sive prophetiam secundum rationem fidei     6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is,   [6] De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof.   [6] We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.   6 met genadegaven die naar de genade ons gegeven verschillend zijn: hetzij profetie, dan naar gelang van het geloof,  6. Mais, pourvus de dons diff�rents selon la gr�ce qui nous a �t� donn�e, si c'est le don de proph�tie, exer�ons-le en proportion de notre foi ; 

King James Bible . [6] Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith;
Luther-Bibel . 6 und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so �be er sie dem Glauben gem��.

Tekstuitleg van Rom 12,6 .

Rom 12,7 - Rom 12,7 : Eén lichaam met vele ledematen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
7eite diakonian en t� diakonia, eite o didask�n en t� didaskalia,   7 sive ministerium in ministrando sive qui docet in doctrina    7 Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren;  [7] Is het de gave van dienstbetoon of van lering, leg u dan toe op dienstbetoon of onderricht.   [7] Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.   7 hetzij dienstbetoon, dan in het dienstbetoon; hetzij wie onderricht geeft in het onderricht;  7. si c'est le service, en servant ; l'enseignement, en enseignant ; 

King James Bible . [7] Or ministry, let us wait on our ministering: or he that teacheth, on teaching;
Luther-Bibel . 7 Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er.

Tekstuitleg van Rom 12,7 .

Rom 12,8 - Rom 12,8 : Eén lichaam met vele ledematen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,3 - Rom 12,4 - Rom 12,5 - Rom 12,6 - Rom 12,7 - Rom 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
8eite o parakal�n en t� parakl�sei, o metadidous en aplot�ti, o proistamenos en spoud�, o ele�n en ilarot�ti.  8 qui exhortatur in exhortando qui tribuit in simplicitate qui praeest in sollicitudine qui miseretur in hilaritate    8 Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.   [8] Wie anderen kan bemoedigen, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. Als u leiding geeft, doe het met ijver, als u barmhartigheid bewijst, doe het blijmoedig.   [8] Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.  8 hetzij wie aanspoort in de aansporing; wie weggeeft, in eenvoudigheid; wie vooraanstaat, in ijver; wie zich ontfermt, in vrolijkheid.  8. l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul ; celui qui pr�side, avec diligence ; celui qui exerce la mis�ricorde, en rayonnant de joie. 

King James Bible . [8] Or he that exhorteth, on exhortation: he that giveth, let him do it with simplicity; he that ruleth, with diligence; he that sheweth mercy, with cheerfulness.
Luther-Bibel . 8 Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgf�ltig. �bt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern.

Tekstuitleg van Rom 12,8 .

Rom 12,9-21 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -

Rom 12,9 - Rom 12,9 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
9� agap� anupokritos. apostugountes to pon�ron, koll�menoi t� agath�:   9 dilectio sine simulatione odientes malum adherentes bono    9 De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.   [9] Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede.   [9] Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.   9 De liefde zij ongeveinsd. Verafschuwt het boze, weest gehecht aan het goede;  9. Que votre charit� soit sans feinte, d�testant le mal, solidement attach�s au bien ; 

King James Bible . [9] Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Luther-Bibel . 9 Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das B�se, h�ngt dem Guten an.

Tekstuitleg van Rom 12,9 .

5. πονηρον (= ponèron: het kwade, het slechte; bv nw acc mann en onz enk van het bv nw πονηρος = ponèros: slecht; vaak zelfstandig gebruikt: het slechte, het kwade)

Rom 12,10 - Rom 12,10 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10t� filadelfia eis all�lous filostorgoi, t� tim� all�lous pro�goumenoi,   10 caritatem fraternitatis invicem diligentes honore invicem praevenientes     10 Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande.   [10] Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen.   [10] Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.   10 in de broeder�en�zusterlijke liefde jegens elkaar hartelijk liefhebbend, in eerbetoon elkaar voorgaand,   10. que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus m�ritants,  

King James Bible . [10] Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;
Luther-Bibel . 10 Die br�derliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.

Tekstuitleg van Rom 12,10 .

Rom 12,11 - Rom 12,11 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
11t� spoud� m� okn�roi, t� pneumati zeontes, t� kuri� douleuontes,   11 sollicitudine non pigri spiritu ferventes Domino servientes     11 Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere.   [11] Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dien de Heer.   [11] Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.   11 in ijver niet verflauwend, in geestkracht vurig, aan de Heer dienstbaar,   11. d'un z�le sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur,  

King James Bible . [11] Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;
Luther-Bibel . 11 Seid nicht tr�ge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn.

Tekstuitleg van Rom 12,11 .

Rom 12,12 - Rom 12,12 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
12t� elpidi chairontes, t� thlipsei upomenontes, t� proseuch� proskarterountes,   12 spe gaudentes in tribulatione patientes orationi instantes    12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.   [12] Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed.   [12] Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  12 in de hoop vol vreugde, in de verdrukking geduldig, in het gebed volhardend,   12. avec la joie de l'esp�rance, constants dans la tribulation, assidus � la pri�re, 

King James Bible . [12] Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
Luther-Bibel . 12 Seid fr�hlich in Hoffnung, geduldig in Tr�bsal, beharrlich im Gebet.

Tekstuitleg van Rom 12,12 .

Rom 12,13 - Rom 12,13 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
13tais chreiais t�n agi�n koin�nountes, t�n filoxenian di�kontes.   13 necessitatibus sanctorum communicantes hospitalitatem sectantes    13 Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.   [13] Draag bij voor de noden van de heiligen, leg u toe op gastvrijheid.   [13] Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.   13 in de behoeften van de heiligen delend, de liefde voor vreemdelingen najagend.  13. prenant part aux besoins des saints, avides de donner l'hospitalit�.  

King James Bible . [13] Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
Luther-Bibel . 13 Nehmt euch der N�te der Heiligen an. �bt Gastfreundschaft.

Tekstuitleg van Rom 12,13 .

Rom 12,14 - Rom 12,14 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
14eulogeite tous di�kontas [umas], eulogeite kai m� katarasthe.   14 benedicite persequentibus benedicite et nolite maledicere     14 Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet.  [14] Zegen hen die u vervolgen; u moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken.  [14] Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.  14 Zegent wie u vervolgen, zegent, en vervloekt niet.    14. B�nissez ceux qui vous pers�cutent ; b�nissez, ne maudissez pas.

King James Bible . [14] Bless them which persecute you: bless, and curse not.
Luther-Bibel . 14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht.

Tekstuitleg van Rom 12,14 .

Rom 12,15 - Rom 12,15 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
15chairein meta chairont�n, klaiein meta klaiont�n. 15 gaudere cum gaudentibus flere cum flentibus    15 Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden.   [15] Wees verheugd met hen die zich verheugen, en huil met hen die huilen.  [15] Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.   15 Verheugt met verheugden, weent met wenenden.  15. R�jouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. 

King James Bible . [15] Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
Luther-Bibel . 15 Freut euch mit den Fr�hlichen und weint mit den Weinenden.

Tekstuitleg van Rom 12,15 .

Rom 12,16 - Rom 12,16 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
16to auto eis all�lous fronountes, m� ta ups�la fronountes alla tois tapeinois sunapagomenoi. m� ginesthe fronimoi par eautois.  16 id ipsum invicem sentientes non alta sapientes sed humilibus consentientes nolite esse prudentes apud vosmet ipsos    16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.  [16] Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs.   [16] Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.   16 Weest eensgezind jegens elkaar, niet zinnend op de hooggeplaatsten maar u wijdend aan de nederigen. Weest niet bezonnen in uw eigen ogen.  16. Pleins d'une �gale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attir�s plut�t par ce qui est humble, ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse.  

King James Bible . [16] Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Luther-Bibel . 16 Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den geringen. Haltet euch nicht selbst f�r klug.

Tekstuitleg van Rom 12,16 .

Rom 12,17 - Rom 12,17 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
17m�deni kakon anti kakou apodidontes: pronooumenoi kala en�pion pant�n anthr�p�n:  17 nulli malum pro malo reddentes providentes bona non tantum coram Deo sed etiam coram omnibus hominibus    17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.   [17] Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen.  [17] Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.   17 Geeft aan niemand kwaad terug voor kwaad, hebt goede dingen voor jegens het aanschijn van alle mensen.   17. Sans rendre � personne le mal pour le mal, ayant � c�ur ce qui est bien devant tous les hommes, 

King James Bible . [17] Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.
Luther-Bibel . 17 Vergeltet niemandem B�ses mit B�sem. Seid auf Gutes bedacht gegen�ber jedermann.

Tekstuitleg van Rom 12,17 .

Rom 12,18 - Rom 12,18 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
18ei dunaton, to ex um�n meta pant�n anthr�p�n eir�neuontes:  18 si fieri potest quod ex vobis est cum omnibus hominibus pacem habentes     18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.   [18] Leef, voorzover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede.   [18] Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.   18 Als het mogelijk is, wanneer het van u afhangt: houdt met alle mensen vrede,   18. en paix avec tous si possible, autant qu'il d�pend de vous,  

King James Bible . [18] If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.
Luther-Bibel . 18 Ist's m�glich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.

Tekstuitleg van Rom 12,18 .

Rom 12,19 - Rom 12,19 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
19m� eautous ekdikountes, agap�toi, alla dote topon t� org�, gegraptai gar, emoi ekdik�sis, eg� antapod�s�, legei kurios.  19 non vosmet ipsos defendentes carissimi sed date locum irae scriptum est enim mihi vindictam ego retribuam dicit Dominus    19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.   [19] Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toorn*; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer.  [19] Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: �Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.�   19 niet uzelf wrekend, beminden; nee, geeft plaats aan Gods toorn; want er staat geschreven �aan mij komt wraak toe, ik zal teruggeven�, zegt de Heer.   19. sans vous faire justice � vous-m�mes, mes bien-aim�s, laissez agir la col�re ; car il est �crit : C'est moi qui ferai justice, moi qui r�tribuerai, dit le Seigneur. 

King James Bible . [19] Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath: for it is written, Vengeance is mine; I will repay, saith the Lord.
Luther-Bibel . 19 R�cht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes; denn es steht geschrieben (5.Mose 32,35): �Die Rache ist mein; ich will vergelten, spricht der Herr.�

Tekstuitleg van Rom 12,19 .

Rom 12,20 - Rom 12,20 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
20alla ean peina o echthros sou, ps�mize auton: ean dipsa, potize auton: touto gar poi�n anthrakas puros s�reuseis epi t�n kefal�n autou.   20 sed si esurierit inimicus tuus ciba illum si sitit potum da illi hoc enim faciens carbones ignis congeres super caput eius    20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.  [20] Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd.   [20] Maar �als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd�.  20 Nee, �als je vijand honger lijdt, spijzig hem; als hij dorst heeft, geef hem te drinken; want dat doende zul je vurige kolen stapelen op zijn hoofd�.   20. Bien plut�t, si ton ennemi a faim, donne-lui � manger ; s'il a soif, donne-lui � boire ; ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa t�te. 

King James Bible . [20] Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head.
Luther-Bibel . 20 Vielmehr, �wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen; d�rstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln� (Spr�che 25,21-22).

Tekstuitleg van Rom 12,20 .

Rom 12,21 - Rom 12,21 : Liefde jegens allen - bijbelverwijzingen -- bijbeloverzicht - Rom (Rome) -- Rom 12 -- Rom 12,1-2 -- Rom 12,3-8 -- Rom 12,9-21 -- Rom 12,9 - Rom 12,10 - Rom 12,11 - Rom 12,12 - Rom 12,13 - Rom 12,14 - Rom 12,15 - Rom 12,16 - Rom 12,17 - Rom 12,18 - Rom 12,19 - Rom 12,20 - Rom 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
21m� nik� upo tou kakou, alla nika en t� agath� to kakon.   21 noli vinci a malo sed vince in bono malum     21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.   [21] Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.  [21] Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.  21 Word niet overwonnen door het kwade, nee, overwin het kwade door het goede!   21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. 

King James Bible . [21] Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Luther-Bibel . 21 Lass dich nicht vom B�sen �berwinden, sondern �berwinde das B�se mit Gutem.

Tekstuitleg van Rom 12,21 .


1parakal� oun umas, adelfoi, dia t�n oiktirm�n tou theou, parast�sai ta s�mata um�n thusian z�san agian euareston t� the�, t�n logik�n latreian um�n: 2kai m� susch�matizesthe t� ai�ni tout�, alla metamorfousthe t� anakain�sei tou noos, eis to dokimazein umas ti to thel�ma tou theou, to agathon kai euareston kai teleion. 3leg� gar dia t�s charitos t�s dotheis�s moi panti t� onti en umin m� uperfronein par o dei fronein, alla fronein eis to s�fronein, ekast� �s o theos emerisen metron piste�s. 4kathaper gar en eni s�mati polla mel� echomen, ta de mel� panta ou t�n aut�n echei praxin, 5out�s oi polloi en s�ma esmen en christ�, to de kath eis all�l�n mel�. 6echontes de charismata kata t�n charin t�n dotheisan �min diafora, eite prof�teian kata t�n analogian t�s piste�s, 7eite diakonian en t� diakonia, eite o didask�n en t� didaskalia, 8eite o parakal�n en t� parakl�sei, o metadidous en aplot�ti, o proistamenos en spoud�, o ele�n en ilarot�ti. 9� agap� anupokritos. apostugountes to pon�ron, koll�menoi t� agath�: 10t� filadelfia eis all�lous filostorgoi, t� tim� all�lous pro�goumenoi, 11t� spoud� m� okn�roi, t� pneumati zeontes, t� kuri� douleuontes, 12t� elpidi chairontes, t� thlipsei upomenontes, t� proseuch� proskarterountes, 13tais chreiais t�n agi�n koin�nountes, t�n filoxenian di�kontes. 14eulogeite tous di�kontas [umas], eulogeite kai m� katarasthe. 15chairein meta chairont�n, klaiein meta klaiont�n. 16to auto eis all�lous fronountes, m� ta ups�la fronountes alla tois tapeinois sunapagomenoi. m� ginesthe fronimoi par eautois. 17m�deni kakon anti kakou apodidontes: pronooumenoi kala en�pion pant�n anthr�p�n: 18ei dunaton, to ex um�n meta pant�n anthr�p�n eir�neuontes: 19m� eautous ekdikountes, agap�toi, alla dote topon t� org�, gegraptai gar, emoi ekdik�sis, eg� antapod�s�, legei kurios. 20alla ean peina o echthros sou, ps�mize auton: ean dipsa, potize auton: touto gar poi�n anthrakas puros s�reuseis epi t�n kefal�n autou. 21m� nik� upo tou kakou, alla nika en t� agath� to kakon.


1 obsecro itaque vos fratres per misericordiam Dei ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem sanctam Deo placentem rationabile obsequium vestrum 2 et nolite conformari huic saeculo sed reformamini in novitate sensus vestri ut probetis quae sit voluntas Dei bona et placens et perfecta 3 dico enim per gratiam quae data est mihi omnibus qui sunt inter vos non plus sapere quam oportet sapere sed sapere ad sobrietatem unicuique sicut Deus divisit mensuram fidei 4 sicut enim in uno corpore multa membra habemus omnia autem membra non eundem actum habent 5 ita multi unum corpus sumus in Christo singuli autem alter alterius membra 6 habentes autem donationes secundum gratiam quae data est nobis differentes sive prophetiam secundum rationem fidei 7 sive ministerium in ministrando sive qui docet in doctrina 8 qui exhortatur in exhortando qui tribuit in simplicitate qui praeest in sollicitudine qui miseretur in hilaritate 9 dilectio sine simulatione odientes malum adherentes bono 10 caritatem fraternitatis invicem diligentes honore invicem praevenientes 11 sollicitudine non pigri spiritu ferventes Domino servientes 12 spe gaudentes in tribulatione patientes orationi instantes 13 necessitatibus sanctorum communicantes hospitalitatem sectantes 14 benedicite persequentibus benedicite et nolite maledicere 15 gaudere cum gaudentibus flere cum flentibus 16 id ipsum invicem sentientes non alta sapientes sed humilibus consentientes nolite esse prudentes apud vosmet ipsos 17 nulli malum pro malo reddentes providentes bona non tantum coram Deo sed etiam coram omnibus hominibus 18 si fieri potest quod ex vobis est cum omnibus hominibus pacem habentes 19 non vosmet ipsos defendentes carissimi sed date locum irae scriptum est enim mihi vindictam ego retribuam dicit Dominus 20 sed si esurierit inimicus tuus ciba illum si sitit potum da illi hoc enim faciens carbones ignis congeres super caput eius 21 noli vinci a malo sed vince in bono malum