Franse priesters steunen Oostenrijkse collega’s

Er beweegt wat in de Kerk

Geplaatst door onze redactie op maandag 28 november 2011 om 00:05u

ROUEN (RKnieuws.net) - De 320 Oostenrijkse priesters die oproepen tot ongehoorzaamheid in de Kerk willen hervormen krijgen nu ook steun van priesters van het Franse bisdom Rouen. Dat meldt de Franse krant La Croix.
‘Het manifest van de Oostenrijkse priesters waarin onder meer aangedrongen wordt op gehuwde priesters en het voorgaan van leken in de eucharistieviering heeft duidelijk beperkingen. Men kan discussiëren over een of ander voorstel maar wij willen de beweging steunen om de zaken vooruit te laten gaan’, aldus de Franse priesters, die zich ook scharen achter de verklaring van de 190 Duitse theologen.

De Franse priesters steunen de eis van de hertrouwde gescheiden stellen om de sacramenten van de eucharistie en de eucharistie te ontvangen. Zij eisen ook dat de Kerk ophoudt met lessen in moraal te geven maar samen met anderen zoekt hoe de wereld beter kan gemaakt worden. De priesters stellen ook dat de leken verantwoordelijkheden moeten krijgen op alle niveaus. Ze moeten de gelegenheid krijgen om te preken en om een parochie te leiden. ‘Hen laten dopen, als getuige laten optreden bij een huwelijk en het sacrament van de zieken laten toedienen zou een werkelijke erkenning van de leken zijn”.

Steun voor bisschoppen die hervormingen eisen

“Wij zijn voor een Kerk die dialogeert en luistert. Wij steunen de bisschoppen die reeds lang hervormingen vragen aan Rome en niet gehoord worden”, aldus de priesters. “In vergelijking met Vaticanum II zet men duidelijk een stap achteruit. Men keert terug naar een pyramidale Kerk waarin de gelovigen alleen passief moeten gehoorzamen. Johannes XXIII heeft ervoor gestreden de Kerk te bevrijden van de macht van de Romeinse curie maar de curie dirigeert nog steeds de Kerk”, stellen de Franse priesters. Tenslotte stellen zij er geen enkel bezwaar is tegen de wijding van vrouwen tot priester.

Meer dan vijfduizend handtekeningen

Inmiddels hebben al meer dan vijfduizend gelovigen waaronder een tweehonderd priesters het manifest voor kerkhervorming van de Vlaamse priesters, dat vorige zondag officieel werd gelanceerd, ondertekend. Het manifest, dat ook door verscheidene prominenten werd ondertekend, wordt met Kerstmis aan de Belgische bisschoppen overhandigd.

Soutenant l'appel de prêtres rouennais en faveur des prêtres autrichiens contestataires, un groupe de laïcs catholiques du diocèse de Rouen a publié jeudi 17 novembre une lettre ouverte aux catholiques du diocèse de Rouen signée déjà par 170 personnes.

Lettre ouverte aux chrétiens du diocèse de Rouen .

Nous sommes un groupe de laïcs catholiques du diocèse de Rouen qui avons retrouvé, dans l’appel d’un groupe de prêtres rouennais, des questions qui méritent d’être débattues plus largement, et qui concernent la vie de notre Eglise. 

Si nous prenons au sérieux l’enseignement du Concile sur la vocation universelle des baptisés, la situation de nos petites communautés dispersées, le fait qu’il y a davantage de laïcs engagés et formés, capables de responsabilités, il nous paraît urgent de nous engager nous aussi dans cette démarche, en tant que laïcs, pour faire évoluer l' Églisecatholique à laquelle nous sommes attachés. Celle-ci nous semble trop frileuse et manquer d’audace pour trouver les moyens de répondre aux besoins du peuple chrétienet du monded’aujourd’hui.

Le Synode a souhaité « la reconnaissance de ministères confiés à des fidèles laïcs pour répondre à la situation actuelle de l’ Église diocésaine » (IV.15). Mais il convient d'aller beaucoup plus loin et plus vite par rapport à ce qui est proposé, afin que laïcs et prêtres soient collectivement  responsables de l’animation des communautés chrétiennes. Celles-ci doivent en effet pouvoir partager partout et toujours la Parole, le Pain et le Vin.

On imagine par exemple une communauté urbaine ou rurale, privée d’eucharistie et de partage d’évangile, qui pourrait se réunir, proposer le nom d’une ou deux personnes, hommes ou femmes d’expérience, mariés ou célibataires, pour un ministère au service de la communauté et ce serait à l’évêque de valider cette proposition. Sans nier la valeur du célibat consacré choisi librement par ceux qui envisagent de devenir prêtres, nous souhaitons que l’Église latine réfléchisse dès aujourd'hui à l'ordination de ministres de l'Eucharistie et de la Parole sur des bases plus larges, comme cela se fait dans les Églises orientales et les autres Églises chrétiennes.

Nous souhaitons aussi que l’on dynamise fortement l’appel de diacres permanents, trop peu nombreux aujourd’hui, en particulier dans notre diocèse. C’est un acquis de Vatican II insuffisamment exploité actuellement.

Nous souhaitons que l’on reconnaisse à des laïcs baptisés, hommes et femmescompétents,  le droit de faire des homélies, pratique qui s’est répandue avec bonheur après Vatican II et qui est aujourd’hui remise en cause. Beaucoup  y sont préparés par les formations reçues au diocèse.

Nous souhaitons également que l’Église cesse de refuser l’eucharistie aux fidèles divorcés-remariés au nom d’une discipline qui fait souffrir inutilement. Chacun sait d’ailleurs qu’heureusement  de nombreux prêtres, en conscience, s’écartent des directives canoniques.

Enfin, il est vital d’établir un vrai dialogue entre prêtres et laïcs, entre chrétiens de tendances différentes, voire opposées, car il est urgent de faire entendre à nos contemporains une parole plus soucieuse de promouvoir une Bonne Nouvelle que d’édicter des règles de morale, dont beaucoup sont incompréhensibles et le plus souvent inappliquées.

Nous partageons l’inquiétude de Gérard Bessière, prêtre, qui écrit le 18 octobre 2011 :
« Des milliers de chrétiens ‘ s’en vont sur la pointe des pieds’ sans être écoutés pendant qu’on recherche longuement un accord avec les intégristes(…). N’assistons-nous pas à l’enterrement discret du concile Vatican II ? »

Oui, nous sommes de ceux qui souhaitent une Église à l’écoute des besoins et des attentes des hommes et des femmes d’aujourd’hui, une Eglise solidaire des pauvres et des exclus.


MANIFEST

Gelovigen nemen het woord (zie : http://www.gelovigen-nemen-het-woord.be/manifest/ )

Parochies zonder priester, eucharistievieringen op ongeschikte uren, gebedsdiensten zonder communie: dat hoeft toch allemaal niet? Waarom blijven de noodzakelijke kerkhervormingen zolang uit? Wij, Vlaamse gelovigen, vragen onze bisschoppen om de impasse waarin we terechtgekomen zijn te doorbreken. We doen dit in verbondenheid met medegelovigen in Oostenrijk, Ierland en vele andere landen, die eveneens aandringen op hervormingen die voor de kerk levensnoodzakelijk zijn.

Wij begrijpen niet waarom de leiding van onze plaatselijke gemeenschappen (parochies bijvoorbeeld) niet wordt toevertrouwd aan een man of een vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepskracht of vrijwilliger, die daartoe de nodige vorming heeft gekregen. We hebben toegewijde herders nodig.

Wij begrijpen niet waarom deze medegelovigen niet zouden mogen voorgaan in de zondagsvieringen. We hebben in elke levende gemeenschap liturgische voorgangers nodig.

Wij begrijpen niet waarom – waar geen priester voorhanden is – een woorddienst met communie niet zou mogen.

Wij begrijpen niet waarom bekwame leken en gevormde godsdienstleerkrachten niet zouden mogen preken. We hebben het woord Gods nodig.

Wij begrijpen niet waarom aan gelovigen van goede wil die na een scheiding hertrouwd zijn de communie moet geweigerd worden. Ze horen er evenwaardig bij.

Gelukkig zijn er al plaatsen waar men wél zo bezig is.

Wij pleiten er tevens voor dat binnen de kortste tijd zowel gehuwde mannen als vrouwen tot het priesterambt worden toegelaten. Wij, gelovigen, hebben hen nu broodnodig.

GELOVIGEN NEMEN HET WOORD

Persbericht Werkgroep Kerkenwerk
18 november 2011
Gelovigen vragen bisschoppen om noodzakelijke                               kerkelijke hervormingen
Een aantal Vlaamse gelovigen vraagt in een Manifest aan de bisschoppen de impasse waarin de kerkelijke gemeenschap is terechtgekomen te doorbreken en enkele noodzakelijke kerkelijke hervormingen door te voeren. Hiertoe behoren onder anderen ererector Roger Dillemans, gouverneur Paul Breyne, burgemeester Luc Dehaene, Trees Dehaene en Agnes Pas, beiden gewezen voorzitters van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, en de priesters John Dekimpe, Ignace Dewitte en Staf Nimmegeers.
Aan alle Vlaamse gelovigen wordt gevraagd het Manifest te onderschrijven. Meer dan driehonderd hebben dat al gedaan zonder dat ook maar enige ruchtbaarheid aan het initiatief werd gegeven.
Mensen zijn op zoek naar zin, houvast en richting voor hun leven. De christelijke boodschap bezit zulk een sterke eeuwigheidswaarde, dat ook de moderne mens er een antwoord op zijn zoekvragen en “geloofshoop” in kan vinden.
Om het  verhaal van Jezus van Nazareth en de christelijke heilsboodschap vandaag en morgen te kunnen doorvertellen en te kunnen beleven, is een georganiseerde kerkelijke gemeenschap onmisbaar.  Zoals elders in West-Europa, staat de kerkgemeenschap in Vlaanderen onder druk. Een van de oorzaken daarvan is het feit dat de Kerk voor haar organisatie (parochies) en de uitoefening van haar opdracht in sterke mate steunt op – en daardoor afhankelijk is van – priesters, een ambt dat voorbehouden is aan gewijde tot de celibaatsverplichting gehouden mannen.
Door het nog toenemende tekort aan priesters, maar ook door nieuwe inzichten, gewijzigde opvattingen en maatschappelijke ontwikkelingen is dat organisatiemodel aan herziening toe.
Als gelovigen, van wie sommigen professioneel en anderen niet-professioneel in de brede kerkelijke gemeenschap actief zijn, zijn wij bezorgd om de toekomst van de Kerk in Vlaanderen. Vanuit die bezorgdheid richten wij ons met onderstaand Manifest tot onze bisschoppen en vragen wij hen de al te lang aanslepende impasse te doorbreken en enkele dringend noodzakelijke hervormingen door te voeren.
De hervormingen die wij vragen, zijn kort in het Manifest vermeld. Ons pleidooi om ook gehuwde mannen en vrouwen toe te laten tot het priesterambt moet gezien worden in het kader van een volgens ons wenselijke en noodzakelijke diversifiëring, waarin creatief gezocht wordt naar nieuwe wegen om de veelheid aan talenten en de geëngageerdheid van vele gelovigen beter te benutten.
Aan de gelovigen in Vlaanderen die deze bezorgdheid delen vragen wij dit Manifest te ondertekenen.  Wij zijn er immers van overtuigd dat wat wij vragen op brede steun in al onze bisdommen kan rekenen. Wij zijn er ook van overtuigd dat wanneer wij als gelovigen het woord nemen, de bisschoppen zullen luisteren en bereid zullen zijn tot een gesprek als aanzet tot deze broodnodige hervormingen.
De tekst van het Manifest staat op de website www.gelovigen-nemen-het-woord.be en kan daar ondertekend worden.
Schriftelijke ondertekenaars kunnen schrijven naar: Werkgroep Kerkenwerk, p.a. De Wijngaard 9, 3020 Herent. Daar kan ook de tekst van het Manifest worden opgevraagd.
Meer info: Mark Deweerdt – 0497 59 35 05 – werkgroep.kerkenwerk@gmail.com.  

Kerk die "volume maakt"

Geplaatst door onze redactie op zaterdag 3 december 2011 om 12:10u

Mark Van de Voorde - Onlangs las ik onder de rubriek lokaal nieuws van een Nederlandse krant het volgende. De blaaskapel De Merweboertjes uit Dordrecht dreigt haar zestigjarig bestaan niet te halen. Ze waren ooit met velen en lang met achttien, nu nog met elf. "Met elf maak je nooit volume. Je krijgt geen balans tussen de secties", zei een van de leden tegen de reporter. Ik heb het stukje uitgeknipt en bewaard in mijn knipselmap. Waarvoor eigenlijk, want ik heb niets met Dordrecht en blaaskapellen? Dat moet voor die ene mooie zin zijn geweest: "Met elf maak je nooit volume." Gedacht: die kan ik ooit gebruiken. Nu ik het bericht weer tussen duim en wijsvinger houd, besef ik: dit bericht had over de afkalvende Kerk kunnen gaan. "Met elf maak je nooit volume. Je krijgt geen balans tussen de secties." Na de dood van Christus en de zelfmoord van hun weggelopen lid Judas bleven de apostelen ook maar met elf over. Toen moeten ze ook hebben gedacht nooit meer ’volume’ te kunnen maken. Tot ze na Hemelvaart Mattias er bijhaalden als nieuw twaalfde lid en een wijle later Paulus zou zorgen voor nieuwe ’secties’ voor hun ’kapel’.
Ik weet niet of Dordrecht buiten De Merweboertjes nog een andere blaaskapel of harmonie of fanfare heeft. Indien dat het geval zou zijn, dan kunnen De Merweboertjes een aanvraag richten tot de concurrent om te fuseren. Van voortbestaan van de kapel kun je dan niet spreken, al zullen ze het misschien wel zo voorstellen. Feit is, hoeveel meer volume ze dan ook zullen maken dan met hun elf, het zal nooit meer hetzelfde geluid zijn.

De kans is trouwens klein dat ze alle elf overstappen. Zoals de joden in ballingschap hun harpen aan de wilgen hingen, zo zal zeker de helft van De Merweboertjes zijn tuba of klarinet aan de muur hangen. Als nostalgische herinnering aan grootse tijden, toen ze hun deuntjes in volle straten buiten speelden en hun pilsjes in volle cafés binnenspeelden.

Veel katholieke parochies in onze Lage Landen zitten in de fase van De Merweboertjes. Ze zijn met te weinig om nog volume te maken. De balans tussen de secties is allang zoek. Temeer, pijnlijk is de vaststelling dat in nogal wat parochies er maar één enkele sectie nog speelt, namelijk de klarinetsectie van de liturgie. Klarinetten spelen weliswaar de vierende melodische lijn van het kerklied, maar zonder de neventonen, de ritmes en bassen van de andere secties is er geen volume, geen balans in het kerkverhaal.

Er zit dus niets anders op dan te fuseren met de buurt-’kapel’. Op het gevaar af dat ze ook daar nog slechts een sectie houten hebben. Maar als er kapelleden bijkomen, kunnen ze nieuwe instrumenten aanleren. De kans dat er ook dan weer leden afhaken is echter veel groter dan dat deze naar een nieuw instrument grijpen.

Bovenal, het geluid zal nooit hetzelfde zijn als voorheen. Erger nog, van de fans van weleer, de mensen uit de straten van die vroegere parochie, zullen er maar enkelen komen luisteren naar het ’verhaal’ van de gefuseerde ’kapellen’. Ze zijn hun kapel kwijt die stond in het midden van hun leven en hun gemeenschap.

Die nieuwe versterkte ’harmonie’ trekt trouwens nooit meer door hun straten, langs hun huizen en hun erven. Integendeel, de mensen moeten zich nu op weg begeven, als ze nog eens een keer het lied van de Kerk en de harmonie van God willen horen. Dat doen ze misschien een keertje, maar niet vaak meer. Het geluid van nu komt immers niet meer uit hun rangen.

Net zoals voor De Merweboertjes zit er bij veel parochies niets anders op dan fuseren. Maar fuseren is in de werkelijkheid niet veel meer dan een deftig woord voor opdoeken. Toch moet er ook over een andere, creatievere mogelijkheden worden nagedacht. Kunnen we niet iets leren van die oorspronkelijke ’elf’, die ook geen volume meer konden maken en de secties niet meer in balans konden krijgen? Nadenken over een nieuw twaalfde lid bijvoorbeeld dat ervoor zorgt dat we een begin van volume kunnen brengen? Zoeken naar een dertiende lid - een buitenstaander zoals Paulus - om nieuwe secties te creëren, zodat er weer balans komt in het kerkaanbod?

Dat is de reden waarom ik, na veel aarzeling, besloten heb om de Vlaamse petitie ’Gelovigen nemen het woord’ te ondertekenen. Een eeuwenoude wijsheid van de katholieke Kerk was: je krijgt geen mensen naar de Kerk door van ver naar hen te roepen dat het "hier" te doen is, je moet naar hen gaan, je tussen hen bewegen. En dat is wat die petitie ten diepste wil: een Kerk die tussen de mensen leeft en daar ’volume maakt’ door aan vele ’secties’ een partituur te bezorgen.

Mark Van de Voorde is publicist en gewezen raadgever van de Belgische politici Herman Van Rompuy, Yves Leterme en van Steven Vanackere. Hij schrijft op persoonlijke titel.

MANIFEST OOSTENRIJK

- http://www.pfarrer-initiative.at/unge.pdf en http://www.pfarrer-initiative.at/ (+ reacties) .

Pfarrer - Initiative
AUFRUF ZUM UNGEHORSAM (Eén van de initiatiefnemers is voormalig vicaris-generaal Helmut Schüller) .
Die römische Verweigerung einer längst notwendigen Kirchenreform und die Untätigkeit der Bischöfe erlauben uns nicht nur, sondern sie zwingen uns, dem Gewissen zu folgen und selbständig tätig zu werden:
Wir Priester wollen künftig Zeichen setzen:
1 WIR WERDEN in Zukunft in jedem Gottesdienst eine Fürbitte um Kirchenreform sprechen. Wir nehmen das Bibelwort ernst: Bittet, und ihr werdet empfangen. Vor Gott gilt Redefreiheit.
2 WIR WERDEN gutwilligen Gläubigen grundsätzlich die Eucharistie nicht verweigern. Das gilt besonders für Geschieden-Wiederverheiratete, für Mitglieder anderer christlicher Kirchen und fallweise auch für Ausgetretene.
3 WIR WERDEN möglichst vermeiden, an Sonn- und Feiertagen mehrfach zu zelebrieren, oder durchreisende und ortsfremde Priester einzusetzen. Besser ein selbstgestalteter Wortgottesdienst als liturgische Gastspielreisen.
4 WIR WERDEN künftig einen Wortgottesdienst mit Kommunionspendung als "priesterlose Eucharistiefeier" ansehen und auch so nennen. So erfüllen wir die Sonntagspflicht in priesterarmer Zeit.
5 WIR WERDEN auch das Predigtverbot für kompetent ausgebildete Laien und Religionslehrerinnen missachten. Es ist gerade in schwerer Zeit notwendig, das Wort Gottes zu verkünden.
6 WIR WERDEN uns dafür einsetzen, dass jede Pfarre einen eigenen Vorsteher hat: Mann oder Frau, verheiratet oder unverheiratet, hauptamtlich oder nebenamtlich. Das aber nicht durch Pfarrzusammenlegungen, sondern durch ein neues Priesterbild.
7 WIR WERDEN deshalb jede Gelegenheit nützen, uns öffentlich für die Zulassung von Frauen und Verheirateten zum Priesteramt auszusprechen. Wir sehen in ihnen willkommene Kolleginnen und Kollegen im Amt der Seelsorge.
Im Übrigen sehen wir uns solidarisch mit jenen Kollegen, die wegen einer Eheschließung ihr Amt nicht mehr ausüben dürfen, aber auch mit jenen, die trotz einer Beziehung weiterhin ihren Dienst als Priester leisten. Beide Gruppen folgen mit ihrer Entscheidung ihrem Gewissen – wie ja auch wir mit unserem Protest. Wir sehen in ihnen ebenso wie im Papst und den Bischöfen "unsere Brüder". Was darüber hinaus ein "Mitbruder" sein soll, wissen wir nicht. Einer ist unser Meister – wir alle aber sind Brüder. "Und Schwestern" – sollte es unter Christinnen und Christen allerdings heißen. Dafür wollen wir aufstehen, dafür wollen wir eintreten, dafür wollen wir beten. Amen.
Dreifaltigkeitssonntag, 19. Juni 2011

Nederlandse vertaling

OPROEP TOT ONGEHOORZAAMHEID (Zie website : http://www.evangelielevensnabij.be/ )

De weigering van Rome om een allang noodzakelijke Kerkhervorming door te voeren en de passiviteit van de bisschoppen staan ons niet alleen toe, maar verplichten ons om het geweten te volgen en zelf tot actie over te gaan:
Wij, priesters, willen voortaan tekens stellen:

1 - WIJ ZULLEN van nu af aan in elke kerkdienst een voorbede voor hervorming van de Kerk uitspreken. Wij nemen het Bijbelwoord ernstig: "Bid en gij zult ontvangen". Voor God bestaat er vrijheid van spreken.

2 - WIJ ZULLEN gelovigen van goede wil in principe de eucharistie niet weigeren. Dat geldt in het bijzonder voor gescheiden mensen die opnieuw trouwen, voor leden van andere christelijke kerken en  in bepaalde gevallen ook voor uitgetredenen.

3 - WIJ ZULLEN zoveel mogelijk vermijden om op zon- en feestdagen meermaals te celebreren of priesters in te schakelen die op doorreis of parochievreemd zijn. Beter een zelfverzorgde woorddienst dan liturgische tournees.

4 - WIJ ZULLEN voortaan een woordviering met communie-uitreiking als "eucharistieviering zonder priester" beschouwen en ook zo noemen. Zo vervullen wij de zondagsplicht in een priesterarme tijd.

5 - WIJ ZULLEN ook het preekverbod voor bekwame gevormde leken en voor vrouwelijke godsdienstleerkrachten miskennen. Juist in een moeilijke tijd is het nodig het woord van God te verkondigen.

6 - WIJ ZULLEN er ons voor inzetten dat elke parochie een eigen leidinggevende heeft: man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepsmatig of vrijwillig. Dat echter niet door de samenvoeging van parochies maar door een nieuw priesterbeeld.

7 - WIJ ZULLEN daarom elke gelegenheid te baat nemen ons openlijk voor de toelating van vrouwen en gehuwden tot het priesterschap uit te spreken. Wij zien in hen welgekomen collega's in de taak van de zielzorg.

Voor het overige zijn wij solidair met die collega's die hun ambt niet meer mogen uitoefenen omdat ze getrouwd zijn, maar ook met diegenen die, ondanks een relatie verder hun dienst als priester vervullen. Beide groepen volgen met hun beslissing hun geweten – zoals wij ook doen met ons protest. Wij zien in hen evenzeer als in de paus en de bisschoppen "onze broeders". Wat daarnaast een "medebroeder" zou zijn, weten wij niet. Eén is onze Meester – wij allen echter zijn broeders. "En zusters" – zou het onder mannelijke en vrouwelijke christenen zeker moeten luiden. Daarvoor willen wij opkomen, dat willen wij verdedigen, daarvoor willen wij bidden. Amen.

Drievuldigheidszondag 19 juni 2011


- http://begegnungunddialog.blogspot.com/2011/07/ungehorsam-schonborn-zitiert-schuller.html .

Aufruf zur Einheit

In den Impulsen zur Sommer-Ausgabe von "thema kirche" entgegnet Kardinal Schönborn dem "Aufruf zum Ungehorsam" der "Pfarrer-Initiative" und mahnt zum "Bemühen, selber neu und besser Jünger und Jüngerinnen Jesu zu werden."

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Liebe Brüder und Schwestern!
Und diesmal besonders: Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst!

Der Vorstand der "Pfarrer-Initiative" hat am Dreifaltigkeitssonntag (19. Juni) einen "Aufruf zum Ungehorsam" veröffentlicht (www.pfarrer-initiative.at). Ich wollte nicht sofort reagieren, um nicht im Zorn und in der Trauer zu antworten, die dieser Aufruf in mir ausgelöst hat. Bei der Priesterweihe am 24. Juni habe ich in meiner Predigt indirekt darauf Bezug genommen. Mich erschüttert der offene Aufruf zum Ungehorsam. Wie würden in unserem Land die Familien aussehen, wenn Ungehorsam zur Tugend erhoben würde? Viele Berufstätige fragen sich, wie es möglich ist, in der Kirche den Ungehorsam zu propagieren und zu praktizieren, wo sie wissen, dass sie ihren Arbeitsplatz längst verloren hätten, wenn sie dort zum Ungehorsam aufriefen.

Wir Priester haben alle bei unserer Weihe aus freien Stücken, von niemandem dazu gezwungen, dem Bischof "Ehrfurcht und Gehorsam" in die Hand versprochen und vor der ganzen Gemeinde laut und deutlich gesagt: "Ja, ich verspreche es". Steht ihr dazu? Kann ich, können die Gemeinden sich darauf verlassen? Als Bischof habe ich auch dem Papst treue Gemeinschaft und Gehorsam versprochen. Ich will dazu stehen, auch wenn es Momente gegeben hat, wo das nicht leicht war.

Der christliche Gehorsam ist eine Schule der Freiheit. Es geht um die konkrete Übersetzung ins Leben von dem, was wir in jedem Vaterunser beten, wenn wir den Vater bitten, sein Wille möge geschehen, im Himmel und auf Erden. Diese Bitte erhält ihren Sinn und ihre Kraft durch die innere Bereitschaft des Beters, den Willen Gottes auch dort anzunehmen, wo er von den eigenen Vorstellungen abweicht. Diese Bereitschaft konkretisiert sich auch im kirchlichen Gehorsam dem Papst und Bischof gegenüber. Sie kann manchmal Schmerzliches abverlangen.

Um den Willen Gottes geht es auch im "Masterplan" für unsere Diözese, im Prozess Apostelgeschichte 2010 und im diözesanen Entwicklungsplan. Was ist Gottes Willen für uns, die Erzdiözese heute, in der Situation großen Wandels? In gemeinsamem Gebet und Eucharistiefeier, im Betrachten der Schrift, im Hinschauen auf die Entwicklung unserer Gesellschaft, bemühen wir uns, den Willen Gottes zu erkennen. Der "Masterplan" soll ja der Plan des Meisters, des Herrn sein.

Genau hier setzt nun der "Aufruf zum Ungehorsam" an – aber quer zum "Masterplan". Da die von den Initiatoren der "Pfarrer-Initiative" geforderten Reformen noch immer nicht erfolgt sind, und da die Bischöfe, so meinen sie, untätig sind, sehen sie sich gezwungen, "dem Gewissen zu folgen und selbstständig tätig zu werden".

Wenn es zur Gewissensfrage wird, dem Papst und dem Bischof gegenüber ungehorsam zu werden, dann ist eine neue Stufe erreicht, die zu einer klaren Entscheidung drängt. Denn dem Gewissen ist immer Folge zu leisten, wenn es ein geformtes und sich selbst kritisch prüfendes Gewissen ist. Der selige Franz Jägerstätter hat in einsamer Gewissensentscheidung den Kriegsdienst in Hitlers Armee verweigert, um den Preis seines Lebens. Der selige John Henry Newman kam in einem jahrelangen intensiven Ringen zur Gewissheit seines Gewissens, dass die anglikanische Kirche von der Wahrheit abgewichen ist und dass die Kirche Jesu Christi in der katholischen Kirche weiterlebt. So verließ er seine Kirche und wurde katholisch. Wer also im geprüften Gewissen zur Überzeugung kommt, dass "Rom" auf einem Irrweg ist, der gravierend dem Willen Gottes widerspricht, müsste im äußersten Fall die Konsequenz ziehen, den Weg nicht mehr mit der römisch-katholischen Kirche zu gehen. Ich glaube und hoffe aber, dass dieser äußerste Fall hier nicht eintritt.

Ich muss nicht jeder kirchlichen Entscheidung, vor allem im disziplinären Bereich, meine Herzenszustimmung geben, und ich darf mir auch ehrlich andere Entscheidungen der Kirchenleitung wünschen. Wenn aber der Papst immer wieder – etwa in der Ämterfrage - klare Vorgaben nennt und die geltende Lehre in Erinnerung ruft, dann stellt die Aufforderung zum Ungehorsam doch die kirchliche Gemeinschaft in Frage. Letzen Endes muss sich jeder Priester, müssen wir uns alle entscheiden, ob wir den Weg mit dem Papst, dem Bischof und der Weltkirche gehen wollen oder nicht. Abstriche von eigenen Vorstellungen zu machen, ist immer schwer. Wer aber das Prinzip des Gehorsams aufgibt, löst die Einheit auf.

Zu einem gemeinsamen Weg habe ich in meinem Hirtenbrief eingeladen. Ich habe einen sehr konkreten Weg vorgeschlagen: Dass wir die Mission an die erste Stelle setzen, und alles an ihr ausrichten, allem voran das Bemühen, selber neu und besser Jünger und Jüngerinnen Jesu zu werden. Daran wird "die Welt" erkennen, ob Nachfolge Jesu sich lohnt, ob Kirche Jesu Christi zu sein, wirklich etwas Heilsames bringt. In dieser Perspektive stehen auch alle Bemühungen um Strukturreformen.

Den "Aufruf zum Ungehorsam" halte ich für keinen hilfreichen Schritt. Ich werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Gespräch mit den Vertretern der "Pfarrer-Initiative" führen. Ich werde sie besonders auch auf einige Ungereimtheiten in ihrem "Ungehorsams-Programm" hinweisen, etwa die Formulierung "priesterlose Eucharistiefeier" oder die abschätzigen Bemerkungen über Priesteraushilfen als "liturgische Gastspielreisen". Nur ein von gegenseitiger Wertschätzung geprägter Stil hilft uns weiter, wie wir ihn beglückend in den drei Diözesanversammlungen erleben durften.

Ich bin nun bald 20 Jahre Bischof. Der Bischof hat den Dienst der Einheit; für die eigene Diözese und mit dem Papst und der Weltkirche. Ich mache diesen Dienst mit Freude. Ich erfahre viel Schönes, erlebe aber auch mache schmerzliche Verwundung der Einheit. Zu diesen Wunden gehört der "Aufruf zum Ungehorsam". Ich rufe auf zur Einheit, um die Jesus den Vater gebeten (vgl. Joh 17,21) und für die er sein Leben hingegeben hat. Er helfe mir in meinem Dienst, das Band der Einheit in Liebe und Wahrheit zu erhalten.

Eine gesegnete Sommerzeit wünscht Ihnen allen

Ihr

+ Christoph Kardinal Schönborn


- http://www.themakirche.at/impulse/articles/2011/09/13/a4149/ .

Aufbrechen und den Glauben verkünden

In den Impulsen nimmt Kardinal Schönborn zur aktuellen Diskussion in der Kirche Stellung: "Die Kirche braucht einen radikalen Aufbruch, um den Menschen des 21. Jahrhunderts wirklich nahe sein und den Glauben verkünden zu können."

Liebe Schwestern und Brüder!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Ich erbitte Ihnen, uns allen, Gottes Segen, die Liebe Christi und die Kraft des Heiligen Geistes. Ich hoffe, wir alle können auf Erfahrungen der Nähe Gottes in diesen Sommermonaten zurückblicken, und ich hoffe, wir erzählen als Erstes diese Erfahrungen weiter. Für mich war der Weltjugendtag in Madrid mit mehr als zwei Millionen jungen Menschen eine ganz starke Erfahrung einer leidenschaftlichen, bunten, jungen und weltweiten Kirche. In vielen Begegnungen habe ich berührende Zeugnisse der Suche und des Glaubens gehört, und ich habe Gottes Gegenwart unter uns gespürt.

Ich bin bestärkt nach Hause zurückgekommen. Und ich sehe, dass unsere Kirche so viel lebendiger ist, als es berichtet wird. Wie sehr sich die Kirche bewegt, wird von vielen nicht wahrgenommen, die wie hypnotisiert nur auf die klassischen Streitfragen starren. Dabei ist die durch die Pfarrer-Initiative losgetretene Diskussion bei all ihrer Problematik auch ein Beweis dieser Lebendigkeit des Glaubens in unserer Zeit. Die Menschen schauen auf uns – und sie erwarten sich Großes von dieser Kirche, sogar noch dann, wenn sie die Kirche nicht mehr als ihre Heimat betrachten. Diese Hellhörigkeit, dieses Bewusstsein für eine Zeitenwende in der Kirche macht mir Mut für den großen Aufbruch, der seit drei Jahren in unserer Diözese im Gange ist. Und ich bitte inständig alle Katholiken, diesen Aufbruch mitzugehen – besonders auch alle, deren Kritik an den heutigen Zuständen sie als sorgende Kämpfer für den Glauben und das Heil der Menschen ausweist.

 

1. Den Aufbruch weiterführen

In diesem Monat sind es zwanzig Jahre seit meiner Bischofsweihe am 29. September 1991. Für mich ein Moment des Innehaltens, des dankbaren, aber auch selbstkritischen Rückblicks. Einfach waren diese Jahre nicht. Sie waren unter anderem gekennzeichnet von europäischen Megatrends: dem Auszug der Menschen aus den Institutionen und einer starken Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Das betrifft auch die Kirchen, und hier wieder alle – nicht nur uns Katholiken. Das Antlitz der Gesellschaft wandelt sich radikal. Es ist mir in diesen 20 Jahren immer deutlicher geworden: Die Kirche braucht einen ebenso radikalen Aufbruch, um den Menschen des 21. Jahrhunderts wirklich nahe sein und den Glauben verkünden zu können.

Der Prozess "Apostelgeschichte 2010" hatte den Sinn, diesen Aufbruch vorzubereiten. In der dritten Diözesanversammlung haben wir aus dem Schiffbruch des Apostels Paulus vor Malta Vertrauen gewonnen: Auch dann, wenn uns alle Sicherheiten genommen werden und die gewohnten Strukturen zerbrechen, werden die Menschen, die mit uns fahren, nicht zu Schaden kommen.

Dennoch ist diese Situation für unsere Kirche schmerzvoll. Unser Ansehen wird geringer, und es wird immer schwerer, in den tradierten Strukturen nach den gewohnten Maßstäben zu arbeiten. Diese Wahrnehmung teile ich mit vielen, etwa auch mit der Pfarrer-Initiative. Aber die tiefgreifenden Veränderungen rund um uns verlangen von der Kirche in Österreich adäquate Strukturen und einen Mentalitätswandel. Wir sollten uns daher eine Lösung unserer Probleme nicht durch Regeländerungen erhoffen, die, wenn überhaupt, nur von der Weltkirche vorgenommen werden können.

Die Lösung liegt zu allererst bei und in uns selbst. Es geht darum, den Aufbruch des Zweiten Vatikanums ernst zu nehmen, die Türen als missionarische Kirche weit aufzumachen und in die Welt hinauszugehen. Diese Erneuerung wird nur aus einer inneren Bekehrung heraus gelingen, und nur, wenn wir alle Verantwortung übernehmen. Kirche ist eine Gemeinschaft, in der jeder und jede als Bruder und Schwester Jesu einen unverwechselbaren Platz hat. Alle getauften Frauen und Männer haben Anteil am gemeinsamen Priestertum, um der Welt zu zeigen, dass Gott lebt und welche Kraft Er hat. Wichtig ist nicht, welchen Platz wer in der Struktur der Kirche einnimmt, sondern ob wir einander im Christsein ermutigen. Nicht die Anzahl der Priester ist entscheidend, sondern was jede und jeder, der und die in der Nachfolge Christi steht, dazu beiträgt, dass Gottes Reich in der Welt sichtbar wird – auch heute in Österreich.

Ich liebe die Volkskirche und ich kann gut verstehen, dass man die vergangene Größe der Kirche bewahren, die seit über 200 Jahren unveränderten Pfarrgemeinden weiterführen möchte. Etwas ist mir in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. An erster Stelle steht der Grundauftrag des Herrn an seine Kirche, an uns: Geht in alle Welt, verkündet das Evangelium! Das ist der Maßstab für all unser Tun. Von da her müssen wir uns der Frage stellen: Welche Strukturen helfen uns dabei und welche nicht (mehr)?

Im Prozess "Apostelgeschichte 2010" haben wir darüber bereits nachgedacht, vor allem aber Kirche miteinander neu erleben dürfen. Mein Hirtenbrief vom Mai d.J. hat daraus Schritte in die Zukunft abgeleitet. Nun gehen wir von der Nachdenk- in die Handlungsphase über. Wir haben dafür kein fertiges Rezept, sondern wollen es gemeinsam entfalten – im Hören auf unseren Meister: Christus. Deswegen habe ich von einem "Masterplan" gesprochen. Eine nach seinem Plan erneuerte Kirche wird den Menschen des 21. Jahrhunderts Christus besser verkünden und in ihren Nöten besser helfen können. Wir werden vielleicht kleiner und weniger angesehen sein, aber neu strahlen und unseren Auftrag glaubwürdiger erfüllen.

Es ist nicht überraschend, dass über Erneuerung kontrovers diskutiert wird; es ist notwendig. Denn nur im Austausch, im Gespräch, im Aufeinander-Hören und im gemeinsamen Suchen nach dem Willen Gottes kann das Anliegen der Reform der Kirche zu einem gemeinsamen Weg werden. Spaltungen hat es schon genug gegeben, fast immer im Namen der Reform der Kirche. Auch heute sagen manche, die Spaltung in der Kirche sei de facto schon geschehen. Ich sehe das nicht so. Die katholische Weite fasst auch unterschiedliche kirchenpolitische Optionen. Für mich ist das Gut der Einheit in unserer Ortskirche und der Einheit mit der Weltkirche etwas höchst Kostbares. Die Vielfalt unserer Kirche ist ein Geschenk, das einen weiten Raum in der Kirche eröffnet, in dem so viel möglich ist. Ebenso ist es ein Geschenk, dass wir in all dieser Verschiedenheit in einer Kirche zusammengehören. Das dankbare Bewusstsein dieser Einheit soll alle unsere Bemühungen begleiten.

Wir müssen also immer neu die Frage stellen: Meister, Herr, was willst Du? Was ist Dein Plan? Kirche ist kein Selbstzweck. Mission ist ihr Grundauftrag, und von diesem her sind auch jetzt die Entwicklungsschritte des "Masterplans" anzugehen:

 

2. Jeder trägt Verantwortung

Ich sehe meinen bischöflichen Dienst sehr stark geprägt von dem Neuen, das sich bereits vielgestaltig zeigt. Ich danke allen, die sich beherzt und mit Hoffnung auf das Neue einlassen. Sie geben mir die Gewissheit, dass die Kirche in unserem Land viel hoffnungsvoller und begeisterter daran geht, den Menschen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden, als das oft dargestellt wird.

Ich nenne ein Beispiel: Ich habe in den vergangenen Monaten das Dekanat Favoriten (Wien 10) visitiert. Es gehört zu den Gebieten, in denen die gesellschaftlichen und kirchlichen Umbrüche am stärksten spürbar sind. Unsere Gemeinden wandeln sich gewaltig. Wo früher zum Teil übergroße "Massenpfarren" waren, sind heute Inseln in einer säkularen, multikulturellen und multireligiösen Welt. Voll Dankbarkeit sehe ich das große Engagement der Kerngemeinden. Ich sehe, wie das Dekanat aktiv und mutig selber an die notwendigen Umgestaltungen herangeht. Ähnliches kann ich vom 15. Bezirk berichten. Alle Stadtdekanate sind in diesem Umgestaltungsprozess engagiert.

Die beiden Landvikariate waren in den vergangenen Jahren ebenfalls nicht müßig und haben über Strukturveränderungen nachgedacht und vorausschauend geplant, ohne dabei die Themen Jüngerschaft, Nachfolge Jesu, Glaubensvertiefung aus den Augen zu verlieren. Der Weinviertler Pilger- und Glaubensweg steht für viele Schritte in dieser Richtung.

Beides wird unser diözesaner Entwicklungsprozess aufgreifen: den Ruf in die Jüngerschaft und die Veränderung unserer Strukturen. Wir wollen dabei einen großen Wurf wagen. Das Zukunftsbild ist, dass es an vielen Orten verschiedenste Arten von Gemeinschaften von Katholiken und Katholikinnen gibt, die miteinander ihren Glauben leben. Insofern wird unsere Struktur kleinteiliger werden. Zugleich wird es größere Einheiten in verschiedenen Kooperationsformen heutiger Pfarren geben, um eine lebendige pastorale Arbeit zu fördern und die Gemeinden um geistliche Quellorte zu sammeln. Dabei werden sich auch manche Aufgaben des Pfarrers und der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark verändern.

Diese Form von Kirche lebt von der gemeinsamen Verantwortung, nicht nur von Amtsträgern. Nicht die staatskirchliche Versorgung früherer Zeiten ist hier im Blick, sondern viele Keimzellen des Glaubens um lebendige Zentren mit Strahlkraft. Solche Zentren können Pfarren sein, aber auch Klöster, kirchliche Schulen und Krankenhäuser, Caritasstellen etc. Hier werden Suchende Herberge finden, ohne festgehalten zu werden. Gastfreundschaft ist ihr Kennzeichen.

In zwei Arbeitsgruppen werden Schritte auf dem Weg in diese Zukunft unter breiter Beteiligung verschiedener Kräfte der Diözese erarbeitet. Ab Oktober wird es dazu Workshops, Konsultationen, Planung etc., ab etwa Ostern 2012 konkrete Vorgaben für variable Entwicklungen vor Ort geben.

 

3. Reform ja – aber welche?

Manche meinen, es gebe dennoch zu wenig oder nicht die richtigen Reformen. Seit frühester Zeit beschäftigt diese Frage die Kirche: Sie bedarf ständig der Erneuerung, aber worin besteht die wahre Reform?

Seit Jahren ist mein Herzensanliegen die innere Erneuerung im Glauben. Ich vertraue darauf, dass dieses Anliegen allen Richtungen gemeinsam ist. Die vergangenen 20 Jahre waren aber auch geprägt von der wiederkehrenden Forderung nach ganz bestimmten Regeländerungen, die nun auch in der Form einer "Aufforderung zum Ungehorsam" vorgetragen wird. Ich verstehe, dass manche dabei die Geduld verlieren, und bitte um Verständnis, dass auch ich sie nicht immer behalte.

Es gibt aber zwei unterschiedliche Denkansätze. Der eine ist in meinen Augen strukturkonservativ: Er hat zum Ziel, die Strukturen in der Kirche, so wie sie heute sind, aufrechtzuerhalten, etwa indem die Zulassungsbedingungen zum Priestertum geändert werden. Dabei wird übersehen, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Zahl der aktiven, praktizierenden Katholiken schneller zurückgegangen ist als die Zahl der Priester. Und die Erfahrungen - in unserer Kirchengeschichte, aber auch in anderen Konfessionen - zeigen, dass leidenschaftlich glaubende Gemeinden auch mehr Berufungen hervorbringen, nicht umgekehrt. Daher halte ich unseren Lösungsansatz für zukunftsfähiger und angemessener: Er versucht, die sich so tiefgreifend ändernde Wirklichkeit, in der wir heute als Kirche leben, in ihrer ganzen Tragweite wahr- und anzunehmen, um mit neuer Leidenschaft den Menschen von heute die christliche Botschaft anzubieten. Der missionarische Grundauftrag der Kirche drängt eben – wie bei Paulus – zu einer radikalen Erneuerung, sowohl beim Einzelnen wie in den Strukturen.

Zu denken gibt mir hier das Wort eines evangelischen Pfarrers, Eckard H. Krause, (er sprach auf unserer ersten Diözesanversammlung), der mir dieser Tage in Reaktion auf die Pfarrer-Initiative schrieb: "Für mich, als evangelischer Christ, sind viele dieser Einlassungen nachvollziehbar… In unserer evangelischen Kirche sind all diese Forderungen erfüllt. Aber unsere Kirche ist dadurch weder frömmer noch missionarischer geworden, noch ist die Akzeptanz der Kirche in der Gesellschaft gewachsen. Dogmatische, strukturelle und organisatorische Veränderungen machen Kirche nicht missionarisch, sondern eine missionarische Kirche wird in ihrer missionarischen Hinwendung zur von Gott geliebten Welt Zug um Zug erkennen, was sich in der Kirche ändern muss, damit sich Gottes leidenschaftliche Sehnsucht nach seinen verloren gegangenen Menschen ungehindert Bahn brechen kann."

Genau das ist das Anliegen, das mich durch alle Jahre meines Dienstes bewegt: "Mission zuerst", so habe ich es im Hirtenbrief "als oberste Priorität" genannt. Und dafür braucht es vor allem eine neue Dynamik des Aufbauens und Gründens. Diese so veränderte – und immer stärker suchende – Welt wird lebendige Keimzellen brauchen. Kleine, offene christliche Gemeinschaften mitten im weltlichen Geschehen, die gerade Laien in eine größere Verantwortung rufen werden. Diese "missionarische" Reform wird langfristig sicherlich auch weitreichende Strukturveränderungen zur Folge haben. Und wir müssen dazu auf keine Regeländerung der Weltkirche warten. Wir können in diesem Augenblick beginnen.

 

4. Mission und Aufbruch: Erfahrungen, die Mut machen

Viele Glieder unserer Diözese haben bereits reiche Erfahrungen mit pfarrlichen, dekanatlichen, ordenseigenen missionarischen Initiativen gemacht. Immer wieder zeigt sich in ihren Berichten davon zweierlei: Zuerst, dass wir selber durch solche Erfahrung verändert werden. Vom eigenen Glauben Zeugnis zu geben, belebt ihn. Es schenkt uns neue Freude am Glauben. Es zeigt uns – oft zu unserer eigenen Überraschung –, dass viel Offenheit und Suchen da ist und wie viele Menschen darauf warten, dass wir über den Glauben mit ihnen reden und unseren Glauben bezeugen. Dabei sind wir nicht Besserwisser, sondern die Sehnsucht der Menschen ist unsere Lehrerin.

Eine zweite Erfahrung wird mir immer wichtiger: Gott wirkt Neues! Wie oft haben in der Geschichte unerwartete Aufbrüche, Orden, Gemeinschaften, einzelne Heilige das Gesicht der Kirche nachhaltig verändert! Trauen wir Gott das auch für heute zu!

Die Statistik sagt: Wir werden weniger! Aber kann die Statistik erfassen, ob wir "heiliger" werden? Eine zentrale Botschaft des Zweiten Vatikanums ist "die universale Berufung zur Heiligkeit". Mich berührt es zutiefst, mehr und mehr junge, gläubige Familien zu erleben, die mit großer Bereitschaft Ja zum Glauben, zur Kirche, Ja zum Leben, zu mehreren Kindern und zur ehelichen Treue sagen. Und ich erlebe nicht wenige Männer, junge und ältere, die auch unter den bestehenden Vorgaben zum Priesterberuf bereit sind. Mehr als alle Theorie werden es immer solche gelebten Vorbilder sein, die Glauben wecken und vermitteln. Ich bete dafür, dass diese Eheleute und Priester ihren Weg ein Leben lang in Frieden und Treue gehen können.

Der Weltjugendtag in Madrid hat abermals gezeigt, welche Kraft junge Menschen aus ihrer Freude an Christus und am Kirche-Sein beziehen. In der Liebe zur ganzen Kirche, die nicht nur die Kontinente, sondern auch die Zeiten umspannt und deren Einheit im Amt des Papstes einen so starken Ausdruck findet, erleben diese jungen Menschen weit mehr als ein Megaevent. Ähnlich waren die Diözesanversammlungen von Apg 2010 Räume der gemeinsamen Glaubenserfahrung in einer Kirche, die bunt und vielfältig ist, das offene Wort verträgt und uns dabei erleben lässt, dass wir zusammengehören.

Die Kirche ist auch nach 2000 Jahren jung und lebendig. Sie ist voll von Neuem, von Aufbrüchen, die Mut machen. Wo wir die Türen und Tore weit aufmachen für die Menschen, dort geht der Himmel auf und wir entdecken das Reich Gottes unter uns.

 

5. Geschiedene Wiederverheiratete: die brennende Frage

In den letzten Jahren hat mich das Thema "Barmherzigkeit" intensiv beschäftigt. Es wird auch im Blick auf die Not der wiederverheirateten Geschiedenen immer wieder genannt. Kann, muss die Kirche hier nicht "barmherziger" werden? Ich habe seit 1998 bei vielen Gelegenheiten versucht, hier eine pastorale Hilfe anzubieten. Die diözesane Plattform für Wiederverheiratete Geschiedene (WiGe) hat mit fünf "Aufmerksamkeiten" auf den weiteren Umkreis der Problematik einer "gescheiterten Ehe" eine wichtige Handreichung entwickelt, die ich allen Seelsorgern empfehle. Die "WiGe" bietet zudem persönliche und seelsorgliche Hilfe für Menschen, deren Ehe gescheitert ist. Hier ist pastoral viel möglich. Zugleich ist aber festzuhalten, dass wir Jesu klare Worte nicht aushöhlen dürfen: "Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen" (Mt 19,6). Und bei aller Sorge um die, deren Ehe gescheitert ist, dürfen wir nicht vergessen, dass die katholische Kirche inzwischen fast die einzige Kraft ist, die die Ehe in unserer Gesellschaft verteidigt.

 

6. Dankbarkeit und Hoffnung

Den Weg der geistlichen und strukturellen Erneuerung wollen wir in der Erzdiözese beherzt weitergehen. Er ist vom klaren Ja zu unserer Zeit und zu unserer Situation geprägt, die wir als positive Herausforderung begreifen. Auf der Grundlage unserer Berufung zum gemeinsamen Priestertum wollen wir Zeugen und Zeuginnen des Auferstandenen sein. Die Reformschritte im Diözesanprozess sollen uns dabei unterstützen. (Der Herr Generalvikar zeichnet in dieser Ausgabe von Thema Kirche ein Bild der nächsten Schritte auf diesem Weg.) Die öffentliche Diskussion um die Kirche hat viel Dynamik in sich – nutzen wir diesen Wind, um mutig in die Zukunft zu segeln!

Am Beginn dieses erwartbar spannenden Arbeitsjahres kommt mir erneut die Emmaus-Geschichte in den Sinn, die uns ja auch schon auf dem Weg von Apostelgeschichte 2010 begleitet hat. Sie erzählt, wie aus Enttäuschten, die dem Herrn begegnen, Zeugen Seiner Auferstehung werden (vgl. Lk 24). Wichtig ist, dass wir – wie sie – gemeinsam auf dem Weg sind, in allen Unterschieden und Spannungen. Wir sind nicht alleine. Der Herr geht mit – wie damals nach Emmaus. Er erschließt uns den Sinn dessen, was sich ereignet, und er schenkt sich uns im Brotbrechen.

Die zwanzig Jahre des bischöflichen Amtes haben mich wirklich gefordert, aber auch erfüllt. Was bleibt, ist die Dankbarkeit – vor allem für alle die Momente, in denen der gemeinsame Glaube erfahrbar wird. Und eine große Hoffnung: Aus dem Glauben an Jesus Christus und aus der Gemeinschaft mit Ihm, ja aus der Freundschaft mit Ihm, kommt die Kraft, den Weg weiterzugehen und zwar gemeinsam. Dazu lade ich alle herzlich ein und bitte um den Segen Gottes!

Ihr
+Christoph Kardinal Schönborn

Wien, am 12. September 2011, dem Fest Maria Namen


- http://www.deroerom.nl/pagina/736/%E2%80%98oproep_tot_kerkelijke_ongehoorz .

‘Oproep tot kerkelijke ongehoorzaamheid’ in Vlaanderen


MECHELEN (RKnieuws.net) - Het Oostenrijkse initiatief dat oproept tot ‘kerkelijke ongehoorzaamheid’ vindt nu ook meer en meer weerklank in Vlaanderen. In een aantal parochies in het aartsbisdom Mechelen-Brussel is het initiatief al toegelicht tijdens de eucharistievieringen en is de tekst van de oproep ter beschikking gesteld van de kerkgangers.
‘Het Oostenrijkse standpunt sluit nauw bij het onze aan’, stelt een Vlaams-Brabants parochiebestuur. ‘Wij willen geen rent-a-priest toestanden als er geen eigen priester meer beschikbaar is maar zelf onze eigen voorgangers – mannen en vrouwen – gewijd zien’.

In Oostenrijk hebben nu al 320 priesters en diakens de ‘oproep tot ongehoorzaamheid’ ondertekend. De oproep werd gelanceerd door ‘Pharrer-initiative’, een beweging voor levende gemeenschappen in de Kerk. ‘De weigering van Rome om een al lang noodzakelijke kerkhervorming door te voeren en de passiviteit van de bisschoppen staan ons niet alleen toe, maar verplichten ons om het geweten te volgen en zelf tot de actie over te gaan’, aldus de organisatie.

- http://www.rorate.com . /nieuws/nws.php?id=67960 .

Franse priesters steunen oproep tot ongehoorzaamheid

Geplaatst door onze redactie (Rorate) op maandag 19 september 2011 om 20:40u

In het manifest, dat inmiddels door meer dan 300 Oostenrijkse priesters werd ondertekend, wordt opgeroepen tot ongehoorzaamheid. In het manifest wordt onder meer ook gepleit voor gehuwd priesterschap en om preekbevoegheid voor leken. De priesters betreuren dat parochies worden opgeofferd omdat Rome halsstarrig vasthoudt aan het celibataire priesterschap.

- http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/France/Des-pretres-de-Rouen-rejoignent-l-appel-a-la-desobeissance-des-pretres-autrichiens-_NP_-2011-09-19-712905 .

19/9/11 - 16 h 05 LA CROIX - FRANCE lacroix
Des prêtres de Rouen rejoignent l’appel à la désobéissance des prêtres autrichiens

Une douzaine de prêtres du diocèse de Rouen ont signé le manifeste des prêtres autrichiens pour demander des réformes dans l’Église.http://www.pfarrer-initiative.at/unge.pdf

Selon le quotidien régionalParis-Normandie, trois prêtres ont pris la tête, dans le diocèse, de ce mouvement : « Nous voulons une Église qui soit à l’écoute des besoins et des attentes des hommes d’aujourd’hui, une Église solidaire des pauvres et des exclus » explique le P. Paul Flament, entouré du P. Guy Gravier, curé de Grand-Couronne, et du P. René Gobbé, délégué à la pastorale des migrants.

Ces prêtres avaient d’ailleurs été signataires d’une lettre ouverte allant dans ce sens, publiée par La Croix en 2008 (« Qu’attendent nos évêques ? »). Par leur mobilisation, qu’ils espèrent bien voir s’étendre dans les diocèses voisins du Havre et d’Évreux, ils souhaitent montrer que la question ne saurait être circonscrite à la seule Église d’Autriche.

L’archevêque de Rouen, Mgr Jean-Charles Descubes, n’a pas souhaité s’exprimer sur le fond de cet appel à la désobéissance.

Dans leur manifeste, les prêtres autrichiens, plus de 300 selon le site de l’appel, souhaitent que les laïcs puissent désormais prononcer des sermons et diriger des paroisses, afin de faire face au recul des vocations. Ils annoncent aussi qu’ils ne refuseront pas la communion aux divorcés remariés, et qu’ils feront campagne pour l’ordination des femmes et des personnes mariées.

I. de G.

- http://www.paris-normandie.fr/article/societe/ces-cures-qui-veulent-des-pretres-maries .

Ces curés qui veulent des prètres mariés

Publié le lundi 19 septembre 2011 à 07H11

Religion : l'appel à la désobéissance de 329 écclésiastiques autrichiens trouve écho en Normandie

La fronde est venue de l'Est, d'Autriche… Elle se propage jusqu'à la vallée de la Seine et la capitale normande. «Appel à la désobéissance… pour une vraie obéissance à l'Evangile». Une douzaine de prêtres du diocèse de Rouen ont signé le manifeste des 329 prêtres autrichiens (lire page3). «Nous voulons une Eglise qui soit à l'écoute des besoins et des attentes des hommes d'aujourd'hui, une Eglise solidaire des pauvres et des exclus» argumente le père Flament. Entouré de Guy Gravier, curé de Grand-Couronne et de René Gobbé, délégué à la pastorale des migrants et prêtre à l'Action catholique des adultes, Paul Flament s'explique dans les locaux de Fraternité Banlieues, le mouvement qu'il dirige dans l'agglomération rouennaise. «L'Eglise doit changer. Nous sommes en tout point d'accord avec l'appel de nos frères autrichiens en faveur de l'ordination des femmes et des hommes mariés». Les trois hommes ont reçu le renfort d'une dizaine de prêtres. «D'ici quelques jours, nous devrions être une vingtaine. Ce qui n'est pas négligeable à l'échelle de la centaine de prêtres dans le diocèse de Rouen» avance Paul Flament. Par leur mobilisation, qu'ils espèrent bien voir s'étendre dans les diocèses voisins duHavre et d'Evreux, ces hommes entendent bien montrer aux autorités de l'Eglise que la question ne saurait être circonscrite à la seule Eglise d'Autriche. «L'interdiction faite aux laïcs formés de prêcher, le refus fait aux divorcés remariés de refuser l'eucharistie nous interpellent tous» ajoute René Gobbé. Autour de la table, les trois prêtres insistent. «Nous n'inscrivons pas notre démarche hors l'Eglise. La vraie obéissance - l'histoire nous l'a montré - c'est parfois aller contre l'autorité quand celle-ci va à l'encontre de ce qui nous semble la vérité» plaide le père Flament. «Nous sommes las du piétinement des autorités de Rome qui se réfugient dans le culte et refusent d'écouter le monde d'aujourd'hui. Nous venons au secours de nos évêques». Les pères Flament, Gravier et Gobbé s'empressent d'ajouter que leur démarche n'est pas de s'opposer à leur hiérarchie directe. «Monseigneur Descubes est un homme ouvert, très sensible à l'action sociale et aux réalités d'aujourd'hui». L'archevêque de Rouen n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond de cet appel à la désobéissance et sur l'adhésion de plusieurs religieux de son diocèse à ce manifeste. Cependant, d'autres voix telle celle du cardinal Martini se sont fait entendre sur le fond du débat. L'archevêque de Milan - qui était en lice avec le cardinal Ratzinger pour la succession du pape Jean-Paul II - a écrit de sa main «que rien ne s'oppose à l'ordination des femmes». Alors qu'un prêtre de Loire-Atlantique a été démis de ses fonctions par l'évêque de Nantes parce qu'il vivait ouvertement avec une femme, les pères Flament, Gravier et Gobbé répètent avec force qu'ils ne sont absolument pas favorables au mariage des prêtres mais pour l'ordination d'hommes mariés. «Le célibat peut être positif s'il est bien vécu au service de l'Eglise. La disponibilité qu'il induit est une force. Soit, mais de là à dire qu'on ne peut être prêtre parce qu'on est mari, c'est refuser le monde d'aujourd'hui» juge René Gobbé. Et peut-être insulter l'avenir, alors que les vocations se raréfient et que les églises se vident.
Christophe Preteux

Dans l'Eure, à l'heure de la messe : « Que les choses bougent ! »

Comment vit-on ces nouvelles prises de position à la campagne, dans une petite commune de l'Eure à l'heure de la messe ? Direction Le Theillement hier matin, sur le plateau du Roumois.
La messe a lieu à 9 h 45. Les paroissiens sont tous des locaux, arrivent d'Epreville, de Berville, de Bosc-Regnoult…, au total six communes du plateau du Roumois où « tourne » le prêtre. « Enfin, il y a quelques années encore, nous n'avions pas toujours de curé. On se débrouillait entre nous, et ça marchait bien. Je ne vois pas pourquoi ce n'est plus possible », regrette Jean.
Quant aux revendications des prêtres autrichiens, « elles sont tout sauf nouvelles », remarquent de concert Françoise, Jean-Charles, Philippe… « ça fait des années, des décennies qu'on parle du mariage des prêtes. On est tous pour ici. On a connu des prêtres qui vivaient avec quelqu'un, parfois c'était leur bonne. Et alors ? » Jean-Charles renchérit : « Ce prêtre de Nantes démis, ça faisait des années qu'il vivait avec une femme, et c'est maintenant qu'on le vire ! »
Yvette, 72 ans, arrive de Berville-en-Roumois. « ça a toujours existé. Je me souviens même d'un prêtre malade que sa compagne venait voir à l'hôpital. C'était connu, et ça n'affectait pas la foi du monsieur, ni la nôtre… On peut dire aussi que le mariage, ou en tout cas l'absence de célibat, ça peut empêcher certaines choses de se passer, comme on en voit dans l'actualité ».
François Pieplu, de Bosc-Regnoult, est une adepte de l'œcuménisme, de l'unité des religions par conséquent. « Il faut arrêter l'hypocrisie, vivre avec son temps… Nous fréquentons des Anglicans, à travers un jumelage. C'est vrai qu'au début, ça nous faisait drôle de voir une femme officier. Maintenant, on s'est habitués… En fait, ici vous voyez, on est une petite vingtaine de catholiques qui voulons que les choses bougent, un peu comme le père abbé du Bec Hellouin. Nous voulons du changement. Et pourtant, nous ne sommes plus tout jeunes ! »
M. B.

Ces rebelles qui font trembler l'episcopat autrichien

Un appel à la désobéissance d'un groupe de prêtres autrichiens avides de réformes rencontre un large soutien dans l'opinion et met en émoi une église catholique déjà fragilisée par le départ en masse de ses fidèles après les scandales d'abus sexuels. Selon un récent sondage, près des trois quarts des Autrichiens estiment « justes » les revendications de ces prêtres qui bravent la loi de Rome et l'autorité du Pape.
« A chaque messe, nous intercéderons désormais en faveur d'une réforme de l'église », avaient-ils déclaré dans leur appel lancé en juin.
Parmi leurs autres revendications l'ordination des femmes et des personnes mariées, deux grands tabous de l'église. Ils préconisent aussi la communion aux personnes divorcées et demandent de permettre aux pratiquants non ordonnés, hommes comme femmes, de prononcer des sermons et de diriger des paroisses, pour pallier la crise des vocations.
Selon le « meneur » des rebelles, Helmut Schüller, plus de la moitié des ecclésiastiques sympathiseraient déjà avec leurs revendications. Dans le très traditionnel Tyrol, le moine supérieur d'une importante abbaye bénédictine, Anselm Zeller, leur a affiché un soutien inattendu. « Quand des prêtres appellent à la désobéissance, c'est un événement inquiétant », a-t-il déclaré. Il a même été jusqu'à mettre en question le célibat, jugeant plus important d'encourager les vocations de prêtres dont l'Autriche et l'Europe manquent cruellement. « Le célibat n'est pas le plus important », a-t-il ajouté. Dans le sondage de l'institut Oekonsult, plus de 86 % des personnes interrogées jugeaient que le célibat avait fait plus de mal que de bien à l'église.
Après les scandales d'abus sexuels commis sur des enfants dans les institutions religieuses, l'église catholique autrichienne traverse une crise sans précédent. L'an passé, le nombre de fidèles a diminué de 64 %, du jamais vu depuis 1945, selon les dernières statistiques compilées par les diocèses. 

dat zij leken laten voorgaan tijdens eucharistievieringen indien geen priester beschikbaar is. De diensten met leken zouden zich niet beperken tot de woorddienst. De groep zorgde eerder al voor ophef met zijn openlijk verzet tegen het priestercelibaat en de oproep om vrouwen toe te laten tot het priesterschap.

Tijdens hun overleg van deze week, dat samenvalt met het najaarsoverleg van de Oostenrijkse bisschoppen, is een voorstel goedgekeurd om leken te vragen voor te gaan tijdens eucharistievieringen, indien er geen priester beschikbaar is. Volgens sommige Oostenrijkse media kan de groep rekenen op de steun van 86 procent van de Oostenrijkse bevolking. De Oostenrijkse bisschoppen roepen hen op trouw te blijven aan de richtlijnen van de katholieke Kerk. Zij gaan tijdens hun najaarsoverleg na hoe zij een breuk met de groep dissidente priesters alsnog kunnen voorkomen.
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch embainô
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie

8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   (2) liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (be