BIJBELBOEK EERSTE BOEK KONINGEN , 1 K - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -

Overzicht van 1 Koningen : - 1 K 1 - 1 K 2 - 1 K 3 - 1 K 4 - 1 K 5 - 1 K 6 - 1 K 7 - 1 K 8 - 1 K 9 - 1 K 10 - 1 K 11 - 1 K 12 - 1 K 13 - 1 K 14 - 1 K 15 - 1 K 16 - 1 K 17 - 1 K 18 - 1 K 19 - 1 K 20 - 1 K 21 - 1 K 22 - 1 K 23 - 1 K 24 - 1 K 25
Vers per vers - 1 K 11,1 - 1 K 11,2 - 1 K 11,3 - 1 K 11,4 - 1 K 11,5 - 1 K 11,6 - 1 K 11,7 - 1 K 11,8 - 1 K 11,9 - 1 K 11,10 - 1 K 11,11 - 1 K 11,12 - 1 K 11,13 - 1 K 11,14 - 1 K 11,15 - 1 K 11,16 - 1 K 11,17 - 1 K 11,18 - 1 K 11,19 - 1 K 11,20 - 1 K 11,21 - 1 K 11,22 - 1 K 11,23 - 1 K 11,24 - 1 K 11,25 - 1 K 11,26 - 1 K 11,27 - 1 K 11,28 - 1 K 11,29 - 1 K 11,30 - 1 K 11,31 - 1 K 11,32 - 1 K 11,33 - 1 K 11,34 - 1 K 11,35 - 1 K 11,36 - 1 K 11,37 - 1 K 11,38 - 1 K 11,39 - 1 K 11,40 - 1 K 11,41 - 1 K 11,42 - 1 K 11,43 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie

Literatuur .
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Salomo’s ontrouw

1 K 11,1 - 1 K 11,1 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [1] Koning Salomo had behalve de dochter van de farao nog veel* buitenlandse vrouwen: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,2 - 1 K 11,2 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [2] uit de volken waarover de heer tegen de Israëlieten gezegd had: ‘U mag zich niet inlaten met hen, en zij mogen zich niet inlaten met u, anders zullen ze u verleiden tot het dienen van hun goden.’ Salomo hechtte zich aan deze vrouwen en had ze lief.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,3 - 1 K 11,3 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [3] Hij had ook zevenhonderd prinsessen tot vrouw genomen en daarbij nog driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen maakten hem ontrouw:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,4 - 1 K 11,4 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [4] op zijn oude dag verleidden zij Salomo tot het dienen van andere goden; hij was de heer zijn God niet meer zo met hart en ziel toegedaan als zijn vader David.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,5 - 1 K 11,5 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [5] Salomo vereerde Astoret*, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwel van de Ammonieten;      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,6 - 1 K 11,6 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [6] hij deed wat de heer mishaagde en diende Hem niet zo trouw als zijn vader David.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,7 - 1 K 11,7 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [7] Zo liet Salomo op de berg* ten oosten van Jeruzalem een offerhoogte bouwen voor Kemos*, de gruwel van Moab, en voor Moloch*, de gruwel van de Ammonieten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,8 - 1 K 11,8 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [8] Hetzelfde deed hij voor al zijn buitenlandse vrouwen die voor hun goden wierook wilden branden en offers brengen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,9 - 1 K 11,9 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [9] Toen werd de heer, de God van Israël, woedend op Salomo omdat hij zich van Hem had afgekeerd, nadat Hij hem tweemaal verschenen was.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,10 - 1 K 11,10 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [10] De heer had hem uitdrukkelijk verboden* andere goden te vereren, maar Salomo had zich niet gehouden aan het verbod van de heer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,11 - 1 K 11,11 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [11] Daarom zei de heer tegen hem: ‘Omdat het met u zo ver gekomen is, dat u zich niet houdt aan mijn verbond of aan de wetten die Ik u heb opgelegd, zal Ik het koninkrijk van u wegnemen en het geven aan een van uw knechten.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,12 - 1 K 11,12 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [12] Maar omwille van uw vader David zal Ik dit niet tijdens uw leven doen; Ik zal het wegnemen uit de hand van uw zoon. lëma`an dâwid (omwille van David) . Tenakh (5) : (1) 1 K 11,12 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,34 . (4) 1 K 15,4 . (5) 2 K 8,19 .      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van In 1 K 11,12 wordt aangekondigd , wat in 1 K 11,31 aan Jerobeam door de profeet Achia wordt toegezegd . .

5. - 6. lëma`an dâwid (omwille van David) . Tenakh (5) : (1) 1 K 11,12 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,34 . (4) 1 K 15,4 . (5) 2 K 8,19 .

1 K 11,13 - 1 K 11,13 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [13] Toch zal Ik niet het hele koninkrijk wegnemen: één* stam zal Ik voor uw zoon overlaten, omwille van David, mijn dienaar, en omwille van Jeruzalem, de stad die Ik uitverkoren heb.’ Salomo’s tegenstanders      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

17. act. qal perf. 1ste pers. enk. bâchârëthî (ik verkies) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het N.T. : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choissir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Gr. eklektos . Lat. electus . Fr. élu . D. auserwählt . E. chosen , elect . Een vorm van eklektos in de LXX (99) , in het NT (22) . Tenakh (19) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (7) : (1) 1 K 8,16 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,32 . (4) 1 K 11,34 . (5) 1 K 11,36 . (6) 2 K 21,7 . (7) 2 K 23,27 .

1 K 11,14 - 1 K 11,14 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [14] Daarom gaf de heer aan Salomo een tegenstander in de persoon van Hadad de Edomiet. Deze behoorde tot het koninklijk huis van Edom.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,15 - 1 K 11,15 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [15] Tijdens Davids verblijf in Edom namelijk, toen Joab, de legeroverste, uitgetrokken was om de gesneuvelden te begraven, sloeg Joab alle mannen in Edom neer.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,16 - 1 K 11,16 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [16] Zes maanden hield Joab zich daar op, met heel Israël, totdat hij al wat mannelijk was in Edom uitgeroeid had.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,17 - 1 K 11,17 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [17] Maar deze Hadad was met enkele Edomieten, hovelingen van zijn vader, gevlucht naar Egypte; Hadad was toen nog heel jong.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,18 - 1 K 11,18 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [18] Ze waren uit Midjan vertrokken en naar Paran gegaan; uit Paran hadden ze enkele mannen meegenomen en ze waren in Egypte bij de farao aangekomen, de koning van Egypte. Deze gaf hem een huis, beloofde in zijn levensonderhoud te voorzien en gaf hem ook land.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,19 - 1 K 11,19 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [19] Hadad kwam bij de farao zozeer in de gunst te staan dat deze hem een vrouw gaf, de zuster van zijn eigen vrouw, de zuster van Tachpenes de gebiedster*.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,20 - 1 K 11,20 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [20] De zuster van Tachpenes baarde hem een zoon, Genubat geheten, die door Tachpenes in het paleis van de farao opgevoed werd. Genubat woonde in het paleis van de farao, tezamen met de eigen kinderen van de farao.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,21 - 1 K 11,21 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [21] Toen Hadad in Egypte vernam dat David bij zijn vaderen was gaan rusten en dat ook Joab de legeroverste gestorven was, zei hij tegen de farao: ‘Sta mij toe dat ik naar mijn land terugkeer.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,22 - 1 K 11,22 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [22] Maar de farao vroeg hem: ‘Wat kom je bij mij tekort, dat je zo opeens naar je land terug wilt?’ Hij antwoordde: ‘Niets, maar laat mij toch maar gaan.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,23 - 1 K 11,23 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [23] Nog een andere tegenstander gaf God aan Salomo, in de persoon van Rezon, de zoon van Eljada. Deze was zijn heer Hadadezer, de koning van Soba, ontvlucht.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,24 - 1 K 11,24 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [24] Hij verzamelde mannen om zich heen en werd leider van een bende. Toen David hem probeerde te doden, trok hij naar Damascus waar hij zich vestigde en waar hij koning werd.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,25 - 1 K 11,25 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [25] Hij was een tegenstander van Israël zolang Salomo leefde, en richtte evenals Hadad onheil aan, want hij haatte Israël. Hij regeerde over Aram.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,26 - 1 K 11,26 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [26] Ook een dienaar van Salomo, Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efraïmiet uit Sereda wiens moeder Serua heette en een weduwe was, stond tegen de koning op.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van . Voor het eerst wordt Jerobeam , de zoon van Nebat , de latere koning van het Noordrijk vermeld .

1. wëjârâbhë`âm (en Jerobeam) . Tenakh (6) : (1) 1 K 11,26 . (2) 1 K 11,29 . (3) 1 K 13,1 . (4) 2 K 13,13 . (5) 2 Kr 12,15 . (6) 2 Kr 13,13 . Zie : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Taalgebruik in Tenakh : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 322 (2 X 7 X 23) . Structuur : 1 - 2 - 2 - 7 - 4 . Tenakh (83) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (0) . 1 K (41) . 1 K 11 (2) . 2 K (21) .

1. - 3. wëjârâbhë`âm , bèn nëbhât (Jerobeam, zoon van Nebat) . Tenakh (1) : 1 K 11,26 .
- jârâbhë`âm , bèn nëbhât (Jerobeam, zoon van Nebat) . Tenakh (24) . 1K (8) . 2 K (12) . Samen (20) . 1 K (8) : (1) 1 K 12,2 . (2) 1 K 12,15 . (3) 1 K 15,1 . (4) 1 K 16,3 . (5) 1 K 16,26 . (6) 1 K 16,31 . (7) 1 K 21,22 . (8) 1 K 22,53 . 2 K (12) : (1) 2 K 3,3 . (2) 2 K 9,9 . (3) 2 K 10,29 . (4) 2 K 13,2 . (5) 2 K 13,11 . (6) 2 K 14,24 . (7) 2 K 15,9 . (8) 2 K 15,18 . (9) 2 K 15,24 . (10) 2 K 15,28 . (11) 2 K 17,21 . (12) 2 K 23,15 .

4. ´èphërâthî (Efratiet) . ´èphërâthî (Efratiet) . Taalgebruik in Tenach : ´èphërâthî (Efratiet) . Getalwaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 , jod = 10 ; totaal : 70 (2 X 5 X 7) OF 691 (priemgetal) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 4 - 1 . Tenach (3) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 17,12 . (3) 1 K 11,26 . In 1 S 17,12 wordt gezegd dat David de zoon van een Efratiet was . David was de achterkleinzoon van Boaz en Ruth . Ruth was eerst getrouwd met één (Kiljon) van de zonen van Elimelek . Machlon en Kiljon zijn zonen van Elimelek en Noömi , Efratieten uit Betlehem . Omwille van de hongersnood zijn ze naar Moab verhuisd . Daar werd Noömi weduwe . Ze ging terug naar Betlehem . Ruth ging mee met haar schoonmoeder Noömi . Ze trouwde met de Efratiet Boaz . In Rt 4,18-22 wordt een stamboom van David gegeven . David is het 10de geslacht na Juda , zoon van Jakob . Dus is David uit de stam van Juda . In 1 K 11,26 wordt Jerobeam , de 1ste koning van het Noordrijk Israël , een Efratiet genoemd .
Op weg naar Efrata = Betlehem beviel Rachel van Benjamin . Rachel stierf en werd er begraven . Wellicht is een Efratiet afgeleid van de plaats Efrata en is een Efratiet een bewoner van Betlehem . ´èphërâthâh (Efrata) . ´èphërâthâh (Efrata) . Taalgebruik in Tenach : ´èphërâthâh (Efrata) . Tenach : (1) Gn 35,16 . (2) Gn 35,19 . (3) Gn 48,7 . (4) Mi 5,1 . (5) 1 Kr 2,24 . (6) 1 Kr 2,50 . (7) 1 Kr 4,4 .
- bë´èphërâthâh (in Efrata) . Tenach (2) : (1) Ps 132,6 . (2) Rt 4,11 .

1 K 11,27 - 1 K 11,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [27] De aanleiding daartoe was deze: Toen Salomo het Millo bouwde, dat een toegangsweg tot de stad van David, zijn vader, afsloot,      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,28 - 1 K 11,28 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [28] toonde Jerobeam zich daarbij een harde werker en toen Salomo zag dat de jonge man zijn werk goed deed, stelde hij hem aan als opzichter over de hele lichting opperlieden van de stam Jozef*.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,29 - 1 K 11,29 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [29] In* die tijd gebeurde het dat Jerobeam vanuit Jeruzalem op reis was en onderweg de profeet Achia uit Silo ontmoette. Zij waren alleen in het open veld. Achia droeg een nieuwe mantel.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

4. wëjârâbhë`âm (en Jerobeam) . Tenakh (6) : (1) 1 K 11,26 . (2) 1 K 11,29 . (3) 1 K 13,1 . (4) 2 K 13,13 . (5) 2 Kr 12,15 . (6) 2 Kr 13,13 . Zie : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Taalgebruik in Tenakh : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 322 (2 X 7 X 23) . Tenakh (83) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (0) . 1 K (41) . 1 K 11 (2) . 2 K (21) .

1 K 11,30 - 1 K 11,30 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [30] Hij pakte die, scheurde hem in twaalf stukken      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,31 - 1 K 11,31 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [31] en zei tegen Jerobeam: ‘Neem tien stukken, want zo spreekt de heer, de God van Israël: “Tien stammen van Salomo’s koninkrijk scheur Ik los uit zijn hand en die geef Ik aan u.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,32 - 1 K 11,32 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [32] Eén* stam mag hij behouden, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël uitverkoren heb.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

12. act. qal perf. 1ste pers. enk. bâchârëthî (ik verkies) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het N.T. : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choissir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Gr. eklektos . Lat. electus . Fr. élu . D. auserwählt . E. chosen , elect . Een vorm van eklektos in de LXX (99) , in het NT (22) . Tenakh (19) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (7) : (1) 1 K 8,16 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,32 . (4) 1 K 11,34 . (5) 1 K 11,36 . (6) 2 K 21,7 . (7) 2 K 23,27 .

b
1 K 11,33 - 1 K 11,33 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [33] Want hij heeft Mij de rug toegekeerd en zich neergebogen voor Astoret, de godin van de Sidoniërs, en voor Kemos, de god van Moab, en voor Milkom, de god van de Ammonieten; hij heeft mijn wegen niet bewandeld en niet gedaan wat Mij behaagt en mijn wetten en voorschriften niet onderhouden zoals zijn vader David.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
1 K 11,34 - 1 K 11,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [34] Hemzelf zal Ik echter het koninkrijk niet ontnemen, Ik zal hem heel zijn leven aan de macht laten, omwille van mijn dienaar David, die mijn wetten en geboden onderhield.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

17. act. qal perf. 1ste pers. enk. bâchârëthî (ik verkies) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het N.T. : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choissir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Gr. eklektos . Lat. electus . Fr. élu . D. auserwählt . E. chosen , elect . Een vorm van eklektos in de LXX (99) , in het NT (22) . Tenakh (19) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (7) : (1) 1 K 8,16 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,32 . (4) 1 K 11,34 . (5) 1 K 11,36 . (6) 2 K 21,7 . (7) 2 K 23,27 .

1 K 11,35 - 1 K 11,35 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [35] Ik zal het koninkrijk wegnemen van zijn zoon; u zal Ik tien stammen geven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,36 - 1 K 11,36 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [36] Eén stam laat Ik echter over voor zijn zoon, zodat mijn dienaar David altijd een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem, de stad die ik uitverkoren heb om er mijn naam te laten wonen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

16. act. qal perf. 1ste pers. enk. bâchârëthî (ik verkies) van het werkw. bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Taalgebruik in Tenakh : bâchar (kiezen, uitverkiezen) . Getalwaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 8 - 2 . Gr. eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in het N.T. : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eklegô (uit-lezen, uit-kiezen, ver-kiezen, uit-ver-kiezen) . Lat. eligere . Fr. elire , choissir . E. to choose , to elect . D. auswählen . Gr. eklektos . Lat. electus . Fr. élu . D. auserwählt . E. chosen , elect . Een vorm van eklektos in de LXX (99) , in het NT (22) . Tenakh (19) . Pentateuch (0) . Eerdere Profeten (7) : (1) 1 K 8,16 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,32 . (4) 1 K 11,34 . (5) 1 K 11,36 . (6) 2 K 21,7 . (7) 2 K 23,27 .

1 K 11,37 - 1 K 11,37 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [37] U zal Ik tot koning maken en u zult naar eigen goeddunken heersen als koning over Israël*.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,38 - 1 K 11,38 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [38] En* als u luistert naar alles wat Ik van u verlang, als u mijn wegen bewandelt en doet wat Mij behaagt, mijn geboden en wetten onderhoudt zoals mijn dienaar David gedaan heeft, dan zal Ik u bijstaan, een duurzaam huis voor u bouwen zoals Ik gedaan heb voor David, en Israël aan u geven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,39 - 1 K 11,39 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [39] Ik zal daartoe het nageslacht van David moeten vernederen, maar niet voor altijd.” ’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,40 - 1 K 11,40 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [40] Salomo* trachtte Jerobeam te doden. Maar hij vluchtte naar Egypte, naar Sisak, de koning van Egypte, en bleef daar tot aan de dood van Salomo. Dood van Salomo      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,41 - 1 K 11,41 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [41] Verdere bijzonderheden over Salomo, over alles wat hij gedaan heeft en over zijn wijsheid, zijn te vinden in de annalen van Salomo.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,42 - 1 K 11,42 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [42] Veertig jaar regeerde Salomo over heel Israël.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 K 11,43 - 1 K 11,43 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
          [43] Toen ging hij bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de stad van David, zijn vader. Zijn zoon Rechabeam volgde hem op.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van