1 Koningen 12 , 1 K 12 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) -- 1 K 12 --

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht : - 1 K 1 - 1 K 2 - 1 K 3 - 1 K 4 - 1 K 5 - 1 K 6 - 1 K 7 - 1 K 8 - 1 K 9 - 1 K 10 - 1 K 11 - 1 K 12 - 1 K 13 - 1 K 14 - 1 K 15 - 1 K 16 - 1 K 17 - 1 K 18 - 1 K 19 - 1 K 20 - 1 K 21 - 1 K 22 -
Uitleg vers per vers : - 1 K 12,1 - 1 K 12,2 - 1 K 12,3 - 1 K 12,4 - 1 K 12,5 - 1 K 12,6 - 1 K 12,7 - 1 K 12,8 - 1 K 12,9 - 1 K 12,10 - 1 K 12,11 - 1 K 12,12 - 1 K 12,13 - 1 K 12,14 - 1 K 12,15 - 1 K 12,16 - 1 K 12,17 - 1 K 12,18 - 1 K 12,19 - 1 K 12,20 - 1 K 12,21 - 1 K 12,22 - 1 K 12,23 - 1 K 12,24 - 1 K 12,25 - 1 K 12,26 - 1 K 12,27 - 1 K 12,28 - 1 K 12,29 - 1 K 12,30 - 1 K 12,31 - 1 K 12,32 - 1 K 12,33 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T.
: N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

1 K (1 Koningen) : overzicht , 1 K : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , 1 K : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
.
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
-
OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

 

1 K 12,1 - 1 K 12,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  1 venit autem Roboam in Sychem illuc enim congregatus erat omnis Israhel ad constituendum eum regem       De scheuring van het rijk [1] Rechabeam ging naar Sichem waar heel* Israël samengekomen was om hem tot koning te kronen.   [1] Rechabeam ging naar Sichem, waar heel Israël was samengekomen om hem tot koning uit te roepen.      

King James Bible . [1] And Rehoboam went to Shechem: for all Israel were come to Shechem to make him king.
Luther-Bibel . 12 1 Und Rehabeam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen.

Tekstuitleg van 1 K 12,1 .


1 K 12,2 - 1 K 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 at Hieroboam filius Nabath cum adhuc esset in Aegypto profugus a facie regis Salomonis audita morte eius reversus est de Aegypto       [2] Jerobeam, de zoon van Nebat, was nog in Egypte waarheen hij gevlucht was voor koning Salomo en hij woonde daar, toen hij dit hoorde.   [2] Jerobeam, de zoon van Nebat, hoorde hiervan, maar hij bleef in Egypte, waarheen hij voor koning Salomo was gevlucht.      

King James Bible . [2] And it came to pass, when Jeroboam the son of Nebat, who was yet in Egypt, heard of it, (for he was fled from the presence of king Solomon, and Jeroboam dwelt in Egypt;)
Luther-Bibel . 2 Und Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, und kehrte aus Ägypten zurück.

Tekstuitleg van 1 K 12,2 .


1 K 12,3 - 1 K 12,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 miseruntque et vocaverunt eum venit ergo Hieroboam et omnis multitudo Israhel et locuti sunt ad Roboam dicentes      [3] Men liet hem komen. Jerobeam en heel de gemeenschap van Israël kwamen bijeen om te onderhandelen met Rechabeam.   [3] Daarom werden er boden gestuurd om hem te halen, en samen met de verzamelde Israëlieten wendde hij zich tot Rechabeam met het volgende verzoek:      

King James Bible . [3] That they sent and called him. And Jeroboam and all the congregation of Israel came, and spake unto Rehoboam, saying,
Luther-Bibel . 3 Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Und Jerobeam und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabeam und sprachen:

Tekstuitleg van 1 K 12,3 .


1 K 12,4 - 1 K 12,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  4 pater tuus durissimum iugum inposuit nobis tu itaque nunc inminue paululum de imperio patris tui durissimo et de iugo gravissimo quod inposuit nobis et serviemus tibi       [4] Ze zeiden: ‘Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd; verlicht daarom de zware arbeid waartoe uw vader ons verplicht heeft en het harde juk dat hij ons heeft opgelegd; dan zullen wij uw onderdanen zijn.’   [4] ‘Uw vader heeft ons een zwaar juk opgelegd. Maakt u onze taak nu minder zwaar, verlicht het juk waarmee uw vader ons heeft belast, dan zullen wij u dienen.’      

King James Bible . [4] Thy father made our yoke grievous: now therefore make thou the grievous service of thy father, and his heavy yoke which he put upon us, lighter, and we will serve thee.
Luther-Bibel . 4 Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns aufgelegt hat, so wollen wir dir untertan sein.

Tekstuitleg van 1 K 12,4 .


1 K 12,5 - 1 K 12,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 qui ait eis ite usque ad tertium diem et revertimini ad me cumque abisset populus      [5] Rechabeam zei tegen hen: ‘Ga en kom over drie dagen terug.’ Toen ging het volk weg.   [5] ‘Geef me drie dagen bedenktijd,’ antwoordde Rechabeam, ‘en kom dan bij me terug.’ Toen het volk was weggegaan,      

King James Bible . [5] And he said unto them, Depart yet for three days, then come again to me. And the people departed.
Luther-Bibel . 5 Er aber sprach zu ihnen: Geht hin bis zum dritten Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin.

Tekstuitleg van 1 K 12,5 .

1 K 12,6 - 1 K 12,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  6 iniit consilium rex Roboam cum senibus qui adsistebant coram Salomone patre eius dum adviveret et ait quod mihi datis consilium ut respondeam populo      [6] Daarop raadpleegde koning Rechabeam de oudsten die in dienst gestaan hadden van zijn vader Salomo toen deze nog leefde, en vroeg: ‘Wat raadt u mij aan? Wat voor antwoord moet ik geven op het verzoek van dit volk?’   [6] raadpleegde Rechabeam de oudsten die zijn vader Salomo ter zijde hadden gestaan toen die nog leefde: ‘Wat raadt u mij aan? Wat moet ik het volk antwoorden?’     

King James Bible . [6] And king Rehoboam consulted with the old men, that stood before Solomon his father while he yet lived, and said, How do ye advise that I may answer this people?
Luther-Bibel . 6 Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach: Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben?

Tekstuitleg van 1 K 12,6 .


1 K 12,7 - 1 K 12,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  7 qui dixerunt ei si hodie oboedieris populo huic et servieris et petitioni eorum cesseris locutusque fueris ad eos verba lenia erunt tibi servi cunctis diebus      [7] Zij antwoordden hem: ‘Als u nu de dienaar van het volk bent en het wilt dienen door een vriendelijk antwoord te geven, dan zullen zij voor altijd uw dienaren zijn.’   [7] ‘Als u zich nu een dienaar van het volk toont,’ zeiden ze, ‘en het van dienst bent met een welwillend antwoord, zal het u voor altijd dienen.’      

King James Bible . [7] And they spake unto him, saying, If thou wilt be a servant unto this people this day, and wilt serve them, and answer them, and speak good words to them, then they will be thy servants for ever.
Luther-Bibel . 7 Sie sprachen zu ihm: Wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben, so werden sie dir untertan sein dein Leben lang.

Tekstuitleg van 1 K 12,7 .


1 K 12,8 - 1 K 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 qui dereliquit consilium senum quod dederant ei et adhibuit adulescentes qui nutriti fuerant cum eo et adsistebant illi      [8] Maar hij sloeg de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind, en raadpleegde de jongelieden die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst stonden.   [8] Maar hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde de jongemannen die met hem waren opgegroeid en die hem nu ter zijde stonden:     

King James Bible . [8] But he forsook the counsel of the old men, which they had given him, and consulted with the young men that were grown up with him, and which stood before him:
Luther-Bibel . 8 Aber er kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen.

Tekstuitleg van 1 K 12,8 .


1 K 12,9 - 1 K 12,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  9 dixitque ad eos quod mihi datis consilium ut respondeam populo huic qui dixerunt mihi levius fac iugum quod inposuit pater tuus super nos       [9] Hij vroeg hun: ‘Wat raadt u mij aan? Wat voor antwoord moet ik geven op het verzoek van het volk dat vroeg: “Verlicht het juk dat uw vader ons opgelegd heeft?” ’   [9] ‘Wat raden jullie aan? Wat moeten wij het volk antwoorden op zijn verzoek om het juk te verlichten dat mijn vader het heeft opgelegd?’      

King James Bible . [9] And he said unto them, What counsel give ye that we may answer this people, who have spoken to me, saying, Make the yoke which thy father did put upon us lighter?
Luther-Bibel . 9 Und er sprach zu ihnen: Was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat: Mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat?

Tekstuitleg van 1 K 12,9 .


1 K 12,10 - 1 K 12,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  10 et dixerunt ei iuvenes qui nutriti fuerant cum eo sic loquere populo huic qui locuti sunt ad te dicentes pater tuus adgravavit iugum nostrum tu releva nos sic loqueris ad eos minimus digitus meus grossior est dorso patris mei       [10] De jongelieden die met hem opgegroeid waren antwoordden: ‘Dit moet u zeggen op het verzoek van dat volk: “Mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader:   [10] De jongemannen zeiden tegen hem: ‘Het volk heeft je gevraagd om het te ontlasten van het zware juk dat je vader het heeft opgelegd. Welnu, zeg tegen hen: “Mijn pink is dikker dan het lid van mijn vader!      

King James Bible . [10] And the young men that were grown up with him spake unto him, saying, Thus shalt thou speak unto this people that spake unto thee, saying, Thy father made our yoke heavy, but make thou it lighter unto us; thus shalt thou say unto them, My little finger shall be thicker than my father's loins.
Luther-Bibel . 10 Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm: Du sollst zu dem Volk, das zu dir sagt: »Dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht; mache du es uns leichter«, so sagen: Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden.

Tekstuitleg van 1 K 12,10 .


1 K 12,11 - 1 K 12,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 et nunc pater meus posuit super vos iugum grave ego autem addam super iugum vestrum pater meus cecidit vos flagellis ego autem caedam scorpionibus      [11] als mijn vader u een zwaar juk heeft opgelegd, dan zal ik het nog zwaarder maken. Als mijn vader u gemarteld heeft met zwepen, dan ik zal het doen met schorpioenen*.” ’   [11] Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen!”’      

King James Bible . [11] And now whereas my father did lade you with a heavy yoke, I will add to your yoke: my father hath chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.
Luther-Bibel . 11 Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will's euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen.

Tekstuitleg van 1 K 12,11 .


1 K 12,12 - 1 K 12,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 venit ergo Hieroboam et omnis populus ad Roboam die tertia sicut locutus fuerat rex dicens revertimini ad me die tertia       [12] Toen Jerobeam met het volk drie dagen later bij Rechabeam terugkwam, overeenkomstig het verzoek van de koning die gezegd had: ‘Kom overmorgen terug’,   [12] Toen Jerobeam en de andere Israëlieten na drie dagen bij koning Rechabeam terugkwamen, zoals hun gezegd was,      

King James Bible . [12] So Jeroboam and all the people came to Rehoboam the third day, as the king had appointed, saying, Come to me again the third day.
Luther-Bibel . 12 Als nun Jerobeam und das ganze Volk zu Rehabeam kamen am dritten Tage, wie der König gesagt hatte: Kommt wieder zu mir am dritten Tage,

Tekstuitleg van 1 K 12,12 .


1 K 12,13 - 1 K 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 responditque rex populo dura derelicto consilio seniorum quod ei dederant       [13] gaf Rechabeam een hard antwoord en sloeg hij de raad die de oudsten hem gegeven hadden in de wind.   [13] gaf de koning hun een hardvochtig antwoord. Hij legde de raad van de oudsten naast zich neer      

King James Bible . [13] And the king answered the people roughly, and forsook the old men's counsel that they gave him;
Luther-Bibel . 13 da gab der König dem Volk eine harte Antwort und kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten,

Tekstuitleg van 1 K 12,13 .


1 K 12,14 - 1 K 12,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 et locutus est eis secundum consilium iuvenum dicens pater meus adgravavit iugum vestrum ego autem addam iugo vestro pater meus cecidit vos flagellis et ego caedam scorpionibus       [14] Hij hield zich aan de raad van de jongelieden en zei: ‘Als mijn vader u een zwaar juk heeft opgelegd, dan zal ik het nog zwaarder maken; als mijn vader u gemarteld heeft met zwepen, dan zal ik het doen met schorpioenen.’   [14] en antwoordde zoals de jongemannen hem hadden aangeraden: ‘Mijn vader heeft u een zwaar juk opgelegd, ik zal het nog verzwaren. Mijn vader heeft u gehoorzaamheid geleerd met zwepen, ik zal u gehoorzaamheid leren met schorpioenen.’      

King James Bible . [14] And spake to them after the counsel of the young men, saying, My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke: my father also chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.
Luther-Bibel . 14 und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will's euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen.

Tekstuitleg van 1 K 12,14 .


1 K 12,15 - 1 K 12,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 et non adquievit rex populo quoniam aversatus eum fuerat Dominus ut suscitaret verbum suum quod locutus fuerat in manu Ahiae Silonitae ad Hieroboam filium Nabath       [15] De koning luisterde dus niet naar het volk; de heer* had het zo beschikt om het woord waar te maken dat Hij door Achia uit Silo gesproken had tot Jerobeam, de zoon van Nebat.   [15] De koning gaf dus geen gehoor aan het verzoek van het volk. De HEER had dit zo beschikt om in vervulling te laten gaan wat hij bij monde van Achia uit Silo aan Jerobeam, de zoon van Nebat, had voorzegd.      

King James Bible . [15] Wherefore the king hearkened not unto the people; for the cause was from the LORD, that he might perform his saying, which the LORD spake by Ahijah the Shilonite unto Jeroboam the son of Nebat.
Luther-Bibel . 15 So hörte der König nicht auf das Volk; denn so war es bestimmt von dem HERRN, damit er sein Wort wahr machte, das er durch Ahija von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohn Nebats.

Tekstuitleg van 1 K 12,15 .


1 K 12,16 - 1 K 12,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  16 videns itaque populus quod noluisset eos audire rex respondit ei dicens quae nobis pars in David vel quae hereditas in filio Isai in tabernacula tua Israhel nunc vide domum tuam David et abiit Israhel in tabernacula sua       [16] Daarmee was het voor de Israëlieten duidelijk dat de koning niet bereid was om aan hun verzoek te voldoen. Zij gaven de koning het antwoord: ‘Wat hebben wij te maken met David? Wat hebben wij uit te staan met de zoon van Isaï? Israël, terug naar uw tenten; David, zorg maar voor uw eigen huis.’ De Israëlieten gingen dus naar hun tenten.   [16] Toen de Israëlieten merkten dat de koning aan hun verzoek geen gehoor gaf, zeiden ze tegen hem: ‘Wat hebben wij met David te maken? Wij hebben niets gemeen met de zoon van Isaï! We breken op, volk van Israël! Het koningshuis van David zorgt maar voor zichzelf!’ En de Israëlieten braken op.      

King James Bible . [16] So when all Israel saw that the king hearkened not unto them, the people answered the king, saying, What portion have we in David? neither have we inheritance in the son of Jesse: to your tents, O Israel: now see to thine own house, David. So Israel departed unto their tents.
Luther-Bibel . 16 Als aber ganz Israel sah, dass der König sie nicht hören wollte, gab das Volk dem König Antwort und sprach: Was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Auf zu deinen Hütten, Israel! So sorge nun du für dein Haus, David! – Da ging Israel heim,

Tekstuitleg van 1 K 12,16 .


1 K 12,17 - 1 K 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  17 super filios autem Israhel quicumque habitabant in civitatibus Iuda regnavit Roboam       [17] Alleen over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden werd Rechabeam koning.   [17] Rechabeam bleef alleen koning over de Israëlieten die in de steden van Juda woonden.      

King James Bible . [17] But as for the children of Israel which dwelt in the cities of Judah, Rehoboam reigned over them.
Luther-Bibel . 17 sodass Rehabeam nur über die Israeliten regierte, die in den Städten Judas wohnten.

Tekstuitleg van 1 K 12,17 .


1 K 12,18 - 1 K 12,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  18 misit igitur rex Roboam Aduram qui erat super tributum et lapidavit eum omnis Israhel et mortuus est porro rex Roboam festinus ascendit currum et fugit in Hierusalem       [18] Koning Rechabeam probeerde nog iets te bereiken via Adoram, het hoofd van de herendiensten, maar het volk van Israël stenigde hem dood en koning Rechabeam kon ternauwernood in zijn wagen stappen en naar Jeruzalem vluchten.   [18] Hij stuurde Adoniram, de opzichter van de herendienst, nog naar de Israëlieten, maar die werd gestenigd. De koning zelf kon nog net op een wagen klimmen en naar Jeruzalem ontkomen.      

King James Bible . [18] Then king Rehoboam sent Adoram, who was over the tribute; and all Israel stoned him with stones, that he died. Therefore king Rehoboam made speed to get him up to his chariot, to flee to Jerusalem.
Luther-Bibel . 18 Und als der König Rehabeam den Fronvogt Adoniram hinsandte, warf ihn ganz Israel mit Steinen zu Tode. Aber der König Rehabeam stieg eilends auf einen Wagen und floh nach Jerusalem.

Tekstuitleg van 1 K 12,18 .


1 K 12,19 - 1 K 12,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  19 recessitque Israhel a domo David usque in praesentem diem       [19] Zo braken de Israëlieten met het huis van David; dit is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Jerobeam I van Israël   [19] Zo brak Israël met het koningshuis van David, en dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag.      

King James Bible . [19] So Israel rebelled against the house of David unto this day.
Luther-Bibel . 19 Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. Jerobeam wird König über die zehn Stämme. Seine Abgötterei

Tekstuitleg van 1 K 12,19 .


1 K 12,20 - 1 K 12,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  20 factum est autem cum audisset omnis Israhel quod reversus esset Hieroboam miserunt et vocaverunt eum congregato coetu et constituerunt regem super omnem Israhel nec secutus est quisquam domum David praeter tribum Iuda solam       [20] Zodra het volk van Israël vernomen had dat Jerobeam teruggekeerd was, ontboden zij hem naar de volksvergadering en kroonden zij hem tot koning over heel Israël. Niemand bleef het huis van David trouw, behalve de stam Juda.   [20] De Israëlieten, die hadden gehoord dat Jerobeam was teruggekeerd, lieten hem vragen om voor de volksvergadering te verschijnen. Daar werd hij uitgeroepen tot koning van heel Israël. Er was niemand meer die het koningshuis van David steunde, behalve de stam Juda.      

King James Bible . [20] And it came to pass, when all Israel heard that Jeroboam was come again, that they sent and called him unto the congregation, and made him king over all Israel: there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only.
Luther-Bibel . 20 Als nun ganz Israel hörte, dass Jerobeam zurückgekommen war, sandten sie hin und ließen ihn rufen zu der Gemeinde und machten ihn zum König über ganz Israel; niemand folgte dem Hause David als der Stamm Juda allein.

Tekstuitleg van 1 K 12,20 .


1 K 12,21 - 1 K 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  21 venit autem Roboam Hierusalem et congregavit universam domum Iuda et tribum Beniamin centum octoginta milia electorum virorum et bellatorum ut pugnaret contra domum Israhel et reduceret regnum Roboam filio Salomonis      [21] Toen Rechabeam in Jeruzalem gekomen was, riep hij het hele huis van Juda en de stam Benjamin bijeen; honderdtachtigduizend strijdbare mannen om de strijd aan te binden met het volk van Israël en het koninkrijk te herwinnen voor Rechabeam, de zoon van Salomo.   [21] Bij zijn terugkeer in Jeruzalem riep Rechabeam uit de stammen Juda en Benjamin honderdtachtigduizend geoefende krijgslieden op om de strijd aan te binden met de Israëlieten en het koningschap voor hem, de zoon van Salomo, terug te winnen.      

King James Bible . [21] And when Rehoboam was come to Jerusalem, he assembled all the house of Judah, with the tribe of Benjamin, an hundred and fourscore thousand chosen men, which were warriors, to fight against the house of Israel, to bring the kingdom again to Rehoboam the son of Solomon.
Luther-Bibel . 21 Und als Rehabeam nach Jerusalem kam, sammelte er das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin, hundertachtzigtausend streitbare Männer, um gegen das Haus Israel zu kämpfen und das Königtum an Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzubringen.

Tekstuitleg van 1 K 12,21 .


1 K 12,22 - 1 K 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  22 factus est vero sermo Domini ad Semeiam virum Dei dicens       [22] Maar het woord van God werd gericht tot Semaja, een man van God:   [22] Maar God richtte zich tot de godsman Semaja met de woorden:      

King James Bible . [22] But the word of God came unto Shemaiah the man of God, saying,
Luther-Bibel . 22 Es kam aber Gottes Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes:

Tekstuitleg van 1 K 12,22 .


1 K 12,23 - 1 K 12,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  23 loquere ad Roboam filium Salomonis regem Iuda et ad omnem domum Iuda et Beniamin et reliquos de populo dicens       [23] ‘Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, tegen het volk van Juda en Benjamin en het overige volk:   [23] ‘Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo en koning van Juda, en tegen Juda en Benjamin en de rest van het volk:      

King James Bible . [23] Speak unto Rehoboam, the son of Solomon, king of Judah, and unto all the house of Judah and Benjamin, and to the remnant of the people, saying,
Luther-Bibel . 23 Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda, und dem ganzen Hause Juda und Benjamin und dem übrigen Volk und sprich:

Tekstuitleg van 1 K 12,23 .


1 K 12,24 - 1 K 12,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  24 haec dicit Dominus non ascendetis nec bellabitis contra fratres vestros filios Israhel revertatur vir in domum suam a me enim factum est verbum hoc audierunt sermonem Domini et reversi sunt de itinere sicut eis praeceperat Dominus      [24] “Zo spreekt de heer: Trek niet op en voer geen oorlog met uw broeders, de Israëlieten, want dit alles is door Mij geregeld. Ga terug naar huis!” ’ Zij luisterden naar het woord van de heer en gingen naar huis, zoals de heer had bevolen.   [24] “Dit zegt de HEER: Trek niet ten strijde tegen de Israëlieten, jullie broeders, maar keer terug naar huis, want dit alles is van mij uitgegaan.”’ Ze gehoorzaamden en gingen terug naar huis, zoals de HEER had gezegd. Jerobeam, koning van Israël      

King James Bible . [24] Thus saith the LORD, Ye shall not go up, nor fight against your brethren the children of Israel: return every man to his house; for this thing is from me. They hearkened therefore to the word of the LORD, and returned to depart, according to the word of the LORD.
Luther-Bibel . 24 So spricht der HERR: Ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder, die von Israel, kämpfen. Jedermann gehe wieder heim, denn das alles ist von mir geschehen. Und sie gehorchten dem Wort des HERRN, kehrten um und gingen heim, wie der HERR gesagt hatte.

Tekstuitleg van 1 K 12,24 .

1 K 12,25 - 1 K 12,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  25 aedificavit autem Hieroboam Sychem in monte Ephraim et habitavit ibi et egressus inde aedificavit Phanuhel       [25] Jerobeam versterkte Sichem* in het bergland van Efraïm en vestigde zich daar; later trok hij daar weg en versterkte Penuël*.   [25] Jerobeam vestigde zich in Sichem, in het bergland van Efraïm, nadat hij de stad eerst had versterkt. Later trok hij daar weg en versterkte hij Penuël.      

King James Bible . [25] Then Jeroboam built Shechem in mount Ephraim, and dwelt therein; and went out from thence, and built Penuel.
Luther-Bibel . 25 Jerobeam aber baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin und zog von da fort und baute Pnuël aus.

Tekstuitleg van 1 K 12,25 .

1. וַיִּבֶן = wajjibhèn (en hij bouwde) < wë + act; qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. בָנָה = bânâh (bouwen, bebouwen) . Taalgebruik in Tenakh : bânâh (bouwen, bebouwen) . Getalswaarde : beth = 2, nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 21 (3 X 7) of 57 (3 X 19) . Structuur : 2 - 5 - 5 ; totaal : 12 -> 3 . Tenakh (64) . Pentateuch (15) . Eerdere Profeten (25) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (20) . 2 K (3) : (1) 2 K 16,11 . (2) 2 K 21,3 . (3) 2 K 21,5 . = wajjibhèn ´èth (en hij bouwde) . Tenakh (17) : (1) Gn 10,11 . (2) 1 K 6,9 . (3) 1 K 6,10 . (4) 1 K 6,15 . (5) 1 K 6,16 . (6) 1 K 6,36 . (7) 1 K 7,2 . (8) 1 K 12,25 . (9) 1 K 15,17 . (10) 1 K 16,24 . (11) 2 K 21,3 . (12) 2 Kr 8,4 . (13) 2 Kr 8,5 . (14) 2 Kr 11,6 . (15) 2 Kr 16,1 . (16) 2 Kr 32,5 . (17) 2 Kr 33,3 .

2. יָרָבְעָם = jârâbhë`âm (Jerobeam) . Taalgebruik in Tenakh : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 322 (2 X 7 X 23) . Structuur : 1 - 2 - 2 - 7 - 4 . Tenakh (83) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (0) . 1 K (41) . 2 K (21) . 1 K 11 (2) : (1) 1 K 11,28 . (2) 1 K 11,40 . 1K 12 (8) : (1) 1 K 12,2 . (2) 1 K 12,3 . (3) 1 K 12,12 . (4) 1 K 12,15 . (5) 1 K 12,20 . (6) 1 K 12,25 . (7) 1 K 12,26 . (8) 1 K 12,32 . 1 K 13 (3) : (1) 1 K 13,4 . (2) 1 K 13,33 . (3) 1 K 13,34 . 1 K 14 (13) : (1) 1 K 14,1 . (2) 1 K 14,2 . (3) 1 K 14,4 . (4) 1 K 14,5 . (5) 1 K 14,6 . (6) 1 K 14,10 . (7) 1 K 14,13 . (8) 1 K 14,14 . (9) 1 K 14,16 . (10) 1 K 14,17 . (11) 1 K 14,19 . (12) 1 K 14,20 . (13) 1 K 14,30 . 1 K 15 (7) : (1) 1 K 15,1 . (2) 1 K 15,6 . (3) 1 K 15,7 . (4) 1 K 15,25 . (5) 1 K 15,29 . (6) 1 K 15,30 . (7) 1 K 15,34 . 1 K 16 (6) : (1) 1 K 16,2 . (2) 1 K 16,3 . (3) 1 K 16,7 . (4) 1 K 16,19 . (5) 1 K 16,26 . (6) 1 K 16,31 . 1 K 21 (1) : 1 K 21,22 . 1 K 22 (1) : 1 K 22,53 .

1. - 3 . wajjibhèn (...) ´èth (en hij bouwde) . Tenakh (17) : (1) Gn 10,11 . (2) 1 K 6,9 . (3) 1 K 6,10 . (4) 1 K 6,15 . (5) 1 K 6,16 . (6) 1 K 6,36 . (7) 1 K 7,2 . (8) 1 K 12,25 . (9) 1 K 15,17 . (10) 1 K 16,24 . (11) 2 K 21,3 . (12) 2 Kr 8,4 . (13) 2 Kr 8,5 . (14) 2 Kr 11,6 . (15) 2 Kr 16,1 . (16) 2 Kr 32,5 . (17) 2 Kr 33,3 .

6. אִפְרָיֶם = ´èphërajim (Efraïm) . Taalgebruik in Tenakh : ´èphëraîm (Efraïm) . Getalwaarde : aleph = 1 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 331 (priemgetal) . Structuur : 1 - 8 - 2 - 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (138) . Pentateuch (20) . Eerdere Profeten (44) . Latere Profeten (20) . 12 Kleine Profeten (30) . Geschriften (24) . Gn (8) : (1) Gn 41,52 . (2) Gn 46,20 . (3) Gn 48,1 . (4) Gn 48,5 . (5) Gn 48,13 . (6) Gn 48,14 . (7) Gn 48,17 . (8) Gn 48,20 . Vroege Profeten (44) . Joz (13) . Re (20) . 1 S (3) . 2 S (4) . 1 K (2) . 2 K (2) . Re (20) : (1) Re 2,9 . (2) Re 3,27 . (3) Re 4,5 . (4) Re 5,14 . (5) Re 7,24 . (6) Re 8,1 . (7) Re 8,2 . (8) Re 10,1 . (9) Re 10,9 . (10) Re 12,1 . (11) Re 12,4 . (12) Re 12,5 . (13) Re 12,15 . (14) Re 17,1 . (15) Re 17,8 . (16) Re 18,2 . (17) Re 18,13 . (18) Re 19,1 . (19) Re 19,16 . (20) Re 19,18 . 1 S (3) : (1) 1 S 1,1 . (2) 1 S 9,4 . (3) 1 S 14,22 . 2 S (4) : (1) 2 S 2,9 . (2) 2 S 13,23 . (3) 2 S 18,6 . (4) 2 S 20,21 . 1 K (2) : (1) 1 K 4,8 . (2) 1 K 12,25 . 2 K (2) : (1) 2 K 5,22 . (2) 2 K 14,13 . In Gn 41,51-52 krijgt Jozef twee zonen : Manasse en Efraïm . De stam Jozef wordt in twee gesplitst zodat er 13 stammen zijn . Zo wordt Efraïm de stamvader van de 13de stam . De getalwaarde 13 is ´èchad (één) .
Jozef was de oudste zoon van Jakob en Rachel , Benjamin was de jongste zoon . Rachel werd begraven op de weg naar Efrata (d.i. Betlehem) . De stam Efraïm lag in het Noorden , de stam Benjamin in het Zuiden . Beiden vertegenwoordigen het geheel . Dit is een genealogische eenheid , geen geografische . De stammen Juda en Benjamin wonen in het Zuiden : een geografische eenheid . Door het verblijf van de stam Benjamin in het Zuiden is de stam Juda verbonden met het Noorden , met Efraïm .

9. - 10.
- εξηλθεν εκειθεν = exèlthen ekeithen (hij ging vandaar uit) . LXX (2) : (1) Gn 10,14 . (2) 1 K 12,25 . NT (2) : (1) Mc 6,1 . (2) Joh 4,43 .
-


1 K 12,26 - 1 K 12,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  26 dixitque Hieroboam in corde suo nunc revertetur regnum ad domum David       [26] Intussen dacht hij bij zichzelf: ‘Tenslotte zal mijn koninkrijk toch weer bij het huis van David komen.   [26] Hij bedacht dat er alle kans was dat het koningschap weer zou terugvallen aan het huis van David      

King James Bible . [26] And Jeroboam said in his heart, Now shall the kingdom return to the house of David:
Luther-Bibel . 26 Und Jerobeam dachte in seinem Herzen: Das Königtum wird nun wieder an das Haus David fallen.

Tekstuitleg van 1 K 12,26 .


1 K 12,27 - 1 K 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  27 si ascenderit populus iste ut faciat sacrificia in domo Domini in Hierusalem et convertetur cor populi huius ad dominum suum Roboam regem Iuda interficientque me et revertentur ad eum       [27] Als dit volk naar Jeruzalem blijft trekken om offers op te dragen in het huis van de heer, zullen ze zich weer gaan hechten aan Rechabeam, de koning van Juda, hun heer.’   [27] en overlegde bij zichzelf: Wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om daar offers op te dragen in de tempel van de HEER, zullen ze zich weer hechten aan hun heer, koning Rechabeam van Juda. Dan zullen ze mij vermoorden en zich weer bij Rechabeam aansluiten.      

King James Bible . [27] If this people go up to do sacrifice in the house of the LORD at Jerusalem, then shall the heart of this people turn again unto their lord, even unto Rehoboam king of Judah, and they shall kill me, and go again to Rehoboam king of Judah.
Luther-Bibel . 27 Wenn dies Volk hinaufgeht, um Opfer darzubringen im Hause des HERRN zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volks wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, dem König von Juda, und sie werden mich umbringen und wieder Rehabeam, dem König von Juda, zufallen.

Tekstuitleg van 1 K 12,27 .

1 K 12,28 - 1 K 12,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  28 et excogitato consilio fecit duos vitulos aureos et dixit eis nolite ultra ascendere Hierusalem ecce dii tui Israhel qui eduxerunt te de terra Aegypti       [28] Na rijp beraad liet de koning twee gouden stierenbeelden* maken en hij zei tegen het volk: ‘U bent nu lang genoeg naar Jeruzalem gegaan: dit, Israëlieten, zijn de goden die u uit Egypte hebben geleid.’ [28] Na rijp beraad besloot hij om twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop zei hij tegen het volk: ‘U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem gegaan! Israël, dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid.’      

King James Bible . [28] Whereupon the king took counsel, and made two calves of gold, and said unto them, It is too much for you to go up to Jerusalem: behold thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt.
Luther-Bibel . 28 Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zu viel für euch, dass ihr hinauf nach Jerusalem geht; siehe, da ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat.

Tekstuitleg van 1 K 12,28 .

1 K 12,28.3. וַיַּעַשׂ = wajja`ash (en hij maakte, en hij deed) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (232) . Pentateuch (81) . Eerdere Profeten (86) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (55) . 1 K (34) . 1 K 12 (4) : (1) 1 K 12,28 . (2) 1 K 12,31 . (3) 1 K 12,32 . (4) 1 K 12,32 .

1 K 12,28.5. mann. mv. stat. constr. עֶגְלֵי = ´ègële(j) (kalveren van) van het zelfst. naamw. עֶגֶל = `egèl (kalf) . Taalgebruik in Tenakh : `egèl (kalf) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , gimel = 3 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 31 OF 103 (priemgetal) . Structuur : 7 - 3 - 3 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (3) : (1) 1 K 12,28 . (2) 2 K 10,29 . (3) 2 Kr 13,8 .

1 K 12,28.17. hè`êlûkhâ (zij deden je opklimmen) < act. hifil perf. 3de pers. mann. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 2de pers; mann; enk; van het werkw. `âlâh (opgaan, opklimmen) . Taalgebruik in Tenakh : `âlâh (opgaan, opklimmen) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , he = 5 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 105 (3 X 5 X 7) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenach (3) : (1) Ex 32,4 . (2) Ex 32,8 . (3) 1 K 12,28 .

1 K 12,28.16. - 19. ´äsjèr hè`êlûkhâ (die deden je opklimmen) me´èrèts mitsërajim (uit het land van Egypte) . Tenakh (3) : (1) Ex 32,4 . (2) Ex 32,8 . (3) 1 K 12,28 .

1 K 12,28.14. - 19. ´êlohè(j)khâ jishërâ´el ´äsjèr hè`êlûkhâ me´èrèts mitsërajim (je God, Israël , die je deed opklimmen uit het land van Egypte) . Tenakh (3) : (1) Ex 32,4 . (2) Ex 32,8 . (3) 1 K 12,28 .

1 K 12,28.7. - 19. wajjo´mërû (en zij zeiden) ´ellèh ´êlohè(j)khâ jishërâ´el (deze zijn je goden, Israël) ´äsjèr hè`êlûkhâ (die deden je opklimmen)) me´èrèts mitsërajim (uit het land van Egypte) . Tenakh (2) : (1) Ex 32,4 . (2) Ex 32,8 . Zie ook 1 K 12,28 : wajjo´mèr ... hinneh ´êlohè(j)khâ jishërâ´el ´äsjèr hè`êlûkhâ me´èrèts mitsërajim (en hij zei ... zie je God, Israël , die je deed opklimmen uit het land van Egypte) .

1 K 12,29 - 1 K 12,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  29 posuitque unum in Bethel et alterum in Dan      [29] Het ene beeld stelde hij op in Betel* en het andere plaatste hij in Dan*.   [29] Het ene beeld liet hij in Betel plaatsen, en het andere in Dan,      

King James Bible . [29] And he set the one in Bethel, and the other put he in Dan.
Luther-Bibel . 29 Und er stellte eins in Bethel auf und das andere tat er nach Dan.

Tekstuitleg van 1 K 12,29 .

1. prefix waw consecutivum + act. qal imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud וַיָּשֶׂם = wajjâshèm (en hij plaatste) van het werkw. שָׂם = shâm (plaatsen, stellen)  . Taalgebruik in Tenakh : shâm (plaatsen, stellen) . Getalwaarde : shin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 340 (10 X 34) . Structuur : 3 - 4 . De som van de elementen is telkens 7 . Tenakh (87) . Pentateuch (33) . Eerdere Profeten (36) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (2) . Geschriften (14) . Gn (14) : (1) Gn 2,8 . (2) Gn 4,15 . (3) Gn 22,6 . (4) Gn 22,9 . (5) Gn 24,9 . (6) Gn 28,11 . (7) Gn 28,18 . (8) Gn 30,36 . (9) Gn 31,21 . (10) Gn 33,2 . (11) Gn 37,34 . (12) Gn 41,42 . (13) Gn 47,26 . (14) Gn 48,20 . Ex (13) : (1) Ex 9,5 . (2) Ex 14,21 . (3) Ex 19,7 . (4) Ex 24,6 . (5) Ex 39,7 . In acht verzen in Ex 40 : (1) Ex 40,18 . (2) Ex 40,19 . (3) Ex 40,20 . (4) Ex 40,21 . (5) Ex 40,24 . (6) Ex 40,26 . (7) Ex 40,28 . (8) Ex 40,30 . 1 S 1 (7) : (1) 1 S 7,12 . (2) 1 S 8,1 . (3) 1 S 9,24 . (4) 1 S 11,11 . (5) 1 S 17,40 . (6) 1 S 19,5 . (7) 1 S 21,13 .

shâm (plaatsen, stellen)  Tenakh Pentateuch Vroege prof. 12 kl. prof. grote prof. hagiografen
qal imperf. 3de p. enk. wajjâshèm   87  33  36  2 14 

shâm (plaatsen, stellen)  Tenakh Gn   Ex   Lv   Nu   Joz   Re   1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Est  Job  Ps  Js  Da  Hab  Sef 
qal imperf. 3de p. mann. enk. wajjâshèm  87  14 13  2

1 K 12,30 - 1 K 12,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  30 et factum est verbum hoc in peccatum ibat enim populus ad adorandum vitulum usque in Dan      [30] Dit bracht de Israëlieten* tot zonde. Het volk begeleidde het beeld naar Dan.   [30] waar het door de Israëlieten in optocht naartoe werd gebracht. Zo verviel het volk tot zonde.      

King James Bible . [30] And this thing became a sin: for the people went to worship before the one, even unto Dan.
Luther-Bibel . 30 Und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine in Bethel und vor das andre in Dan.

Tekstuitleg van 1 K 12,30 .

1 K 12,31 - 1 K 12,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  31 et fecit fana in excelsis et sacerdotes de extremis populi qui non erant de filiis Levi       [31] Ook bouwde hij offerhoogten en stelde hij priesters aan uit het gewone volk die niet tot de stam Levi behoorden.   [31] Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogten en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking.     

King James Bible . [31] And he made an house of high places, and made priests of the lowest of the people, which were not of the sons of Levi.
Luther-Bibel . 31 Er baute auch ein Höhenheiligtum und machte Priester aus allerlei Leuten, die nicht von den Söhnen Levi waren.

Tekstuitleg van 1 K 12,31 .

1 K 12,31.1. וַיַּעַשׂ = wajja`ash (en hij maakte, en hij deed) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (232) . Pentateuch (81) . Eerdere Profeten (86) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (55) . 1 K (34) . 1 K 12 (4) : (1) 1 K 12,28 . (2) 1 K 12,31 . (3) 1 K 12,32 . (4) 1 K 12,32 .

1 K 12,31.5. וַיַּעַשׂ = wajja`ash (en hij maakte, en hij deed) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (232) . Pentateuch (81) . Eerdere Profeten (86) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (55) . 1 K (34) . 1 K 12 (4) : (1) 1 K 12,28 . (2) 1 K 12,31 . (3) 1 K 12,32 . (4) 1 K 12,32 .

1 K 12,31.6. mann. mv. כֹּהֲנִים = kohänîm (priesters) van het zelfst naamw. כֹהֵן = kohen (priester) . Taalgebruik in Tenakh : kohen (priester) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20, he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²) . Structuur : 2 - 5 - 5 . Tenakh (24) : (1) Ex 19,6 . (2) Joz 6,4 . (3) Joz 6,6 . (4) Re 18,30 . (5) 1 S 1,3 . (6) 2 S 8,17 . (7) 2 S 8,18. (8) 2 S 20,25 . (9) 1 K 4,4 . (10) 1 K 12,31 . (11) Hos 6,9 . (12) Job 12,19 . (13) Kl 4,16 . (14) Ezr 2,69 . (15) Neh 7,69 . (16) Neh 7,71 . (17) Neh 12,12 . (18) 1 Kr 18,16 . (19) 2 Kr 5,12 . (20) 2 Kr 11,15 . (21) 2 Kr 13,9 . (22) 2 K 26,17 . (23) 2 K 30,24 . (24) 2 K 34,5 .


1 K 12,32 - 1 K 12,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  32 constituitque diem sollemnem in mense octavo quintadecima die mensis in similitudinem sollemnitatis quae celebratur in Iuda et ascendens altare similiter fecit in Bethel ut immolaret vitulis quos fabricatus erat constituitque in Bethel sacerdotes excelsorum quae fecerat       [32] Verder voerde Jerobeam op de vijftiende dag van de achtste maand een feest in dat leek op het feest dat in Juda bestond. Bij die gelegenheid besteeg hij het altaar dat hij in Betel had laten maken om te offeren aan de stierenbeelden die hij vervaardigd had. En in Betel installeerde hij de priesters van de offerhoogten die hij gebouwd had. [32] Ook stelde hij op de vijftiende dag van de achtste maand een feest in dat leek op het feest in Juda. Hij besteeg dan, in Betel, de treden naar het altaar om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Betel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaatsen had aangesteld. Profetie tegen Jerobeam      

King James Bible . [32] And Jeroboam ordained a feast in the eighth month, on the fifteenth day of the month, like unto the feast that is in Judah, and he offered upon the altar. So did he in Bethel, sacrificing unto the calves that he had made: and he placed in Bethel the priests of the high places which he had made.
Luther-Bibel . 32 Und er machte ein Fest am fünfzehnten Tag des achten Monats wie das Fest in Juda und opferte auf dem Altar. So tat er in Bethel, dass er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte, und bestellte in Bethel Priester für die Höhen, die er gemacht hatte. Reich Israel: Ein Prophet verkündet Jerobeam eine Strafe für seine Abgötterei

Tekstuitleg van 1 K 12,32 .

1 K 12,32.1. וַיַּעַשׂ = wajja`ash (en hij maakte, en hij deed) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (232) . Pentateuch (81) . Eerdere Profeten (86) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (55) . 1 K (34) . 1 K 12 (4) : (1) 1 K 12,28 . (2) 1 K 12,31 . (3) 1 K 12,32 . (4) 1 K 12,32 .

1 K 12,32.2. יָרָבְעָם = jârâbhë`âm (Jerobeam) . Taalgebruik in Tenakh : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 322 (2 X 7 X 23) . Structuur : 1 - 2 - 2 - 7 - 4 . Tenakh (83) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (0) . 1 K (41) . 2 K (21) . 1 K 11 (2) : (1) 1 K 11,28 . (2) 1 K 11,40 . 1K 12 (8) : (1) 1 K 12,2 . (2) 1 K 12,3 . (3) 1 K 12,12 . (4) 1 K 12,15 . (5) 1 K 12,20 . (6) 1 K 12,25 . (7) 1 K 12,26 . (8) 1 K 12,32 . 1 K 13 (3) : (1) 1 K 13,4 . (2) 1 K 13,33 . (3) 1 K 13,34 . 1 K 14 (13) : (1) 1 K 14,1 . (2) 1 K 14,2 . (3) 1 K 14,4 . (4) 1 K 14,5 . (5) 1 K 14,6 . (6) 1 K 14,10 . (7) 1 K 14,13 . (8) 1 K 14,14 . (9) 1 K 14,16 . (10) 1 K 14,17 . (11) 1 K 14,19 . (12) 1 K 14,20 . (13) 1 K 14,30 . 1 K 15 (7) : (1) 1 K 15,1 . (2) 1 K 15,6 . (3) 1 K 15,7 . (4) 1 K 15,25 . (5) 1 K 15,29 . (6) 1 K 15,30 . (7) 1 K 15,34 . 1 K 16 (6) : (1) 1 K 16,2 . (2) 1 K 16,3 . (3) 1 K 16,7 . (4) 1 K 16,19 . (5) 1 K 16,26 . (6) 1 K 16,31 . 1 K 21 (1) : 1 K 21,22 . 1 K 22 (1) : 1 K 22,53 .

1 K 12,32.17. וַיַּעַשׂ = wajja`ash (en hij maakte, en hij deed) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (232) . Pentateuch (81) . Eerdere Profeten (86) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (55) . 1 K (34) . 1 K 12 (4) : (1) 1 K 12,28 . (2) 1 K 12,31 . (3) 1 K 12,32 . (4) 1 K 12,32 .

1 K 12,32.27. mann. mv. stat. construct. kohäne(j) (priesters van) van het zelfst. naamw. kohen (priester) . Taalgebruik in Tenakh : kohen (priester) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20, he = 5 , nun = 14 of 50 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²) . Structuur : 2 - 5 - 5 . Tenakh (13) : (1) 1 S 5,5 . (2) 1 S 22,17 . (3) 1 S 22,21 . (4) 1 K 12,32 . (5) 1 K 13,2 . (6) 1 K 13,33 . (7) 2 K 17,32 . (8) 2 K 23,4 . (9) 2 K 23,9 . (10) 2 K 23,20 . (11) Js 61,6 . (12) Kl 1,19 . (13) 2 Kr 13,9 .

1 K 12,32.26. - 27. = ´èth kohäne(j) (priesters van) . Tenakh (3) : (1) 1 K 12,32 . (2) 1 K 13,2 . (3) 2 Kr 13,9 .

1 K 12,32.27. - 28. kohäne(j) habbâmôth (priesters van de offerhoogten) . Tenakh (4) : (1) 1 K 12,32 . (2) 1 K 13,2 . (3) 2 K 23,9 . (4) 2 K 23,20 .
- kohäne(j) bâmôth (priesters van offerhoogten) . Tenakh (2) : (1) 1 K 13,33 (2X) . (2) 2 K 17,32 .

1 K 12,32.29. הַבָּמוֹת = habbâmôth (de hoogten) < bepaald lidw. + vr. mv. van het zelfst. naamw. בָמָה = bâmâh (hoogte, grafheuvel, tempel) . Taalgebruik in Tenakh : bâmâh (hoogte, grafheuvel, tempel) . Getalswaarde : beth = 2 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 20 (2² X 5) OF 47 . Structuur : 2 - 4 - 5 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (24) . 1 K (4) : (1) 1 K 12,32 . (2) 1 K 13,2 . (3) 1 K 13,32 . (4) 1 K 22,44 . 2 K (13) : (1) 2 K 12,4 . (2) 2 K 14,4 . (3) 2 K 15,4 . (4) 2 K 15,35 . (5) 2 K 17,29 . (6) 2 K 17,32 . (7) 2 K 18,4 . (8) 2 K 21,3 . (9) 2 K 23,8 . (10) 2 K 23,9 . (11) 2 K 23,13 . (12) 2 K 23,19 . (13) 2 K 23,20 . Js (1) . 2 Kr (6) .


b
1 K 12,33 - 1 K 12,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  33 et ascendit super altare quod extruxerat in Bethel quintadecima die mensis octavi quem finxerat de corde suo et fecit sollemnitatem filiis Israhel et ascendit super altare ut adoleret incensum       [33] Op de vijftiende dag van de achtste maand, een dag die hij op eigen gezag bepaald had, besteeg Jerobeam het altaar dat hij had laten maken. Hij liet de Israëlieten feestvieren en besteeg het altaar om wierook te branden.  [33] Op de vijftiende dag van de achtste maand, de datum die Jerobeam eigenmachtig had vastgesteld als feestdag voor de Israëlieten, besteeg hij de treden naar het altaar dat hij in Betel had laten maken, om er een offer te ontsteken.     

King James Bible . [33] So he offered upon the altar which he had made in Bethel the fifteenth day of the eighth month, even in the month which he had devised of his own heart; and ordained a feast unto the children of Israel: and he offered upon the altar, and burnt incense.
Luther-Bibel . 33 Einst opferte Jerobeam auf dem Altar, den er gemacht hatte in Bethel, am fünfzehnten Tage im achten Monat, den er sich in seinem Herzen ausgedacht hatte, und machte den Israeliten ein Fest und stieg auf den Altar, um zu opfern.

Tekstuitleg van 1 K 12,33 .


VULGAAT

1 venit autem Roboam in Sychem illuc enim congregatus erat omnis Israhel ad constituendum eum regem 2 at Hieroboam filius Nabath cum adhuc esset in Aegypto profugus a facie regis Salomonis audita morte eius reversus est de Aegypto 3 miseruntque et vocaverunt eum venit ergo Hieroboam et omnis multitudo Israhel et locuti sunt ad Roboam dicentes 4 pater tuus durissimum iugum inposuit nobis tu itaque nunc inminue paululum de imperio patris tui durissimo et de iugo gravissimo quod inposuit nobis et serviemus tibi 5 qui ait eis ite usque ad tertium diem et revertimini ad me cumque abisset populus 6 iniit consilium rex Roboam cum senibus qui adsistebant coram Salomone patre eius dum adviveret et ait quod mihi datis consilium ut respondeam populo 7 qui dixerunt ei si hodie oboedieris populo huic et servieris et petitioni eorum cesseris locutusque fueris ad eos verba lenia erunt tibi servi cunctis diebus 8 qui dereliquit consilium senum quod dederant ei et adhibuit adulescentes qui nutriti fuerant cum eo et adsistebant illi 9 dixitque ad eos quod mihi datis consilium ut respondeam populo huic qui dixerunt mihi levius fac iugum quod inposuit pater tuus super nos 10 et dixerunt ei iuvenes qui nutriti fuerant cum eo sic loquere populo huic qui locuti sunt ad te dicentes pater tuus adgravavit iugum nostrum tu releva nos sic loqueris ad eos minimus digitus meus grossior est dorso patris mei 11 et nunc pater meus posuit super vos iugum grave ego autem addam super iugum vestrum pater meus cecidit vos flagellis ego autem caedam scorpionibus 12 venit ergo Hieroboam et omnis populus ad Roboam die tertia sicut locutus fuerat rex dicens revertimini ad me die tertia 13 responditque rex populo dura derelicto consilio seniorum quod ei dederant 14 et locutus est eis secundum consilium iuvenum dicens pater meus adgravavit iugum vestrum ego autem addam iugo vestro pater meus cecidit vos flagellis et ego caedam scorpionibus 15 et non adquievit rex populo quoniam aversatus eum fuerat Dominus ut suscitaret verbum suum quod locutus fuerat in manu Ahiae Silonitae ad Hieroboam filium Nabath 16 videns itaque populus quod noluisset eos audire rex respondit ei dicens quae nobis pars in David vel quae hereditas in filio Isai in tabernacula tua Israhel nunc vide domum tuam David et abiit Israhel in tabernacula sua 17 super filios autem Israhel quicumque habitabant in civitatibus Iuda regnavit Roboam 18 misit igitur rex Roboam Aduram qui erat super tributum et lapidavit eum omnis Israhel et mortuus est porro rex Roboam festinus ascendit currum et fugit in Hierusalem 19 recessitque Israhel a domo David usque in praesentem diem 20 factum est autem cum audisset omnis Israhel quod reversus esset Hieroboam miserunt et vocaverunt eum congregato coetu et constituerunt regem super omnem Israhel nec secutus est quisquam domum David praeter tribum Iuda solam 21 venit autem Roboam Hierusalem et congregavit universam domum Iuda et tribum Beniamin centum octoginta milia electorum virorum et bellatorum ut pugnaret contra domum Israhel et reduceret regnum Roboam filio Salomonis 22 factus est vero sermo Domini ad Semeiam virum Dei dicens 23 loquere ad Roboam filium Salomonis regem Iuda et ad omnem domum Iuda et Beniamin et reliquos de populo dicens 24 haec dicit Dominus non ascendetis nec bellabitis contra fratres vestros filios Israhel revertatur vir in domum suam a me enim factum est verbum hoc audierunt sermonem Domini et reversi sunt de itinere sicut eis praeceperat Dominus 25 aedificavit autem Hieroboam Sychem in monte Ephraim et habitavit ibi et egressus inde aedificavit Phanuhel 26 dixitque Hieroboam in corde suo nunc revertetur regnum ad domum David 27 si ascenderit populus iste ut faciat sacrificia in domo Domini in Hierusalem et convertetur cor populi huius ad dominum suum Roboam regem Iuda interficientque me et revertentur ad eum 28 et excogitato consilio fecit duos vitulos aureos et dixit eis nolite ultra ascendere Hierusalem ecce dii tui Israhel qui eduxerunt te de terra Aegypti 29 posuitque unum in Bethel et alterum in Dan 30 et factum est verbum hoc in peccatum ibat enim populus ad adorandum vitulum usque in Dan 31 et fecit fana in excelsis et sacerdotes de extremis populi qui non erant de filiis Levi 32 constituitque diem sollemnem in mense octavo quintadecima die mensis in similitudinem sollemnitatis quae celebratur in Iuda et ascendens altare similiter fecit in Bethel ut immolaret vitulis quos fabricatus erat constituitque in Bethel sacerdotes excelsorum quae fecerat 33 et ascendit super altare quod extruxerat in Bethel quintadecima die mensis octavi quem finxerat de corde suo et fecit sollemnitatem filiis Israhel et ascendit super altare ut adoleret incensum


- A

- wajja`ash (en hij maakte, en hij deed) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . Tenakh (232) . Pentateuch (81) . Eerdere Profeten (86) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (55) . 1 K (34) . 1 K 12 (4) : (1) 1 K 12,28 . (2) 1 K 12,31 . (3) 1 K 12,32 . (4) 1 K 12,32 .

- B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -