BIJBELBOEK EERSTE BOEK KONINGEN , 1 K 15 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 K (1 Koningen) --

Overzicht van 1 Koningen : - 1 K 1 - 1 K 2 - 1 K 3 - 1 K 4 - 1 K 5 - 1 K 6 - 1 K 7 - 1 K 8 - 1 K 9 - 1 K 10 - 1 K 11 - 1 K 12 - 1 K 13 - 1 K 14 - 1 K 15 - 1 K 16 - 1 K 17 - 1 K 18 - 1 K 19 - 1 K 20 - 1 K 21 - 1 K 22 - 1 K 23 - 1 K 24 - 1 K 25
Vers per vers : - 1 K 15,1 - 1 K 15,2 - 1 K 15,3 - 1 K 15,4 - 1 K 15,5 - 1 K 15,6 - 1 K 15,7 - 1 K 15,8 - 1 K 15,9 - 1 K 15,10 - 1 K 15,11 - 1 K 15,12 - 1 K 15,13 - 1 K 15,14 - 1 K 15,15 - 1 K 15,16 - 1 K 15,17 - 1 K 15,18 - 1 K 15,19 - 1 K 15,20 - 1 K 15,21 - 1 K 15,22 - 1 K 15,23 - 1 K 15,24 - 1 K 15,25 - 1 K 15,26 - 1 K 15,27 - 1 K 15,28 - 1 K 15,29 - 1 K 15,30 - 1 K 15,31 - 1 K 15,32 - 1 K 15,33 - 1 K 15,34 - 1 K 15,35 - 1 K 15,36 - 1 K 15,37 - 1 K 15,38 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie

Literatuur .
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
1 K 15,1 - 1 K 15,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,1 .

1 K 15,2 - 1 K 15,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,2 .

1 K 15,3 - 1 K 15,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,3 .

16. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenach : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (509) . Eerdere Profeten (476) . 1 S (204) . 2 S (195) . 1 K (61) . 1 K 15 (5) : (1) 1 K 15,3 . (2) 1 K 15,4 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,8 . (5) 1 K 15,24 .

1 K 15,4 - 1 K 15,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,4 .

3. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenach : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (509) . Eerdere Profeten (476) . 1 S (204) . 2 S (195) . 1 K (61) . 1 K 15 (5) : (1) 1 K 15,3 . (2) 1 K 15,4 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,8 . (5) 1 K 15,24 .

2. - 3. lëma`an dâwid (omwille van David) . Tenakh (5) : (1) 1 K 11,12 . (2) 1 K 11,13 . (3) 1 K 11,34 . (4) 1 K 15,4 . (5) 2 K 8,19 .
- lëma`an `abhëdî dâwid (omwille van mijn dienaar David) . Tenakh (1) : 1 K 11,32 .

1 K 15,5 - 1 K 15,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,5 .

3. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenach : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (509) . Eerdere Profeten (476) . 1 S (204) . 2 S (195) . 1 K (61) . 1 K 15 (5) : (1) 1 K 15,3 . (2) 1 K 15,4 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,8 . (5) 1 K 15,24 .

6. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . 1 K (19) : (1) 1 K 3,10 . (2) 1 K 11,6 . (3) 1 K 11,19 . (4) 1 K 11,33 . (5) 1 K 11,38 . (6) 1 K 14,8 . (7) 1 K 14,22 . (8) 1 K 15,5 . (9) 1 K 15,11 . (10) 1 K 15,26 . (11) 1 K 15,34 . (12) 1 K 16,7 . (13) 1 K 16,19 . (14) 1 K 16,25 . (15) 1 K 16,30 . (16) 1 K 21,20 . (17) 1 K 21,25 . (18) 1 K 22,43 . (19) 1 K 22,53 .

6. - 7. bë`e(j)ne(j) JHWH (in de ogen van JHWH) . Tenakh (93/158) . Pentateuch (15/35) . Gn (3) . Lv (1) . Nu (2) . Dt (9) . Eerdere Profeten (55/78) . Re (7) . 1 S (3) . 2 S (2) . 1 K (14/19) . 2 K (29/30) . 1 K (14/19) : (1) 1 K 11,6 . (2) 1 K 14,22 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,11 . (5) 1 K 15,26 . (6) 1 K 15,34 . (7) 1 K 16,7 . (8) 1 K 16,19 . (9) 1 K 16,25 . (10) 1 K 16,30 . (11) 1 K 21,20 . (12) 1 K 21,25 . (13) 1 K 22,43 . (14) 1 K 22,53 .

5. - 7. hajjâsjâr bë`e(j)ne(j) JHWH (en recht in de ogen van JHWH) . Tenakh (21) . Dt (3) : (1) Dt 12,25 . (2) Dt 13,19 . (3) Dt 21,9 . 1 K (3) : (1) 1 K 15,5 . (2) 1 K 15,11 . (3) 1 K 22,43 . 2 K (7) : (1) 2 K 12,3 . (2) 2 K 14,3 . (3) 2 K 15,3 . (4) 2 K 15,34 . (5) 2 K 16,2 . (6) 2 K 18,3 . (7) 2 K 22,2 .

1 K 15,6 - 1 K 15,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,6 .

1 K 15,7 - 1 K 15,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,7 .

10.

1 K 15,8 - 1 K 15,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,8 .

8. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenach : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (509) . Eerdere Profeten (476) . 1 S (204) . 2 S (195) . 1 K (61) . 1 K 15 (5) : (1) 1 K 15,3 . (2) 1 K 15,4 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,8 . (5) 1 K 15,24 .

5. וַיִּקְבְּרוּ = wajjiqëbërû (en zij begroeven) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (23) : (1) Gn 25,9 . (2) Gn 35,29 . (3) Gn 50,13 . (4) Joz 24,30 . (5) Joz 24,33 . (6) Re 2,9 . (7) Re 16,31 . (8) 1 S 31,13 . (9) 2 S 3,32 . (10) 2 S 4,12 . (11) 2 S 21,14 . (12) 1 K 14,18 . (13) 1 K 15,8 . (14) 1 K 22,37 . (15) 2 K 9,28 . (16) 2 K 10,35 . (17) 2 K 12,22 . (18) 2 K 15,7 . (19) 1 Kr 10,12 . (20) 2 Kr 13,23 . (21) 2 Kr 25,28 . (22) 2 Kr 26,23 . (23) 2 Kr 27,9 .

5. - 8. wajiqëbërû ´othô bë îr dâwid (en zij begroeven hem in de stad van David) . Tenakh (3) : (1) 1 K 15,8 . (2) 2 Kr 13,23 . (3) 2 Kr 27,9 .
- `im ´äbhothâ(j)w bë îr dâwid (stad van David) . Tenakh (11) : (1) 1 K 14,31 . (2) 1 K 15,24 . (3) 1 K 22,51 . (4) 2 K 8,24 . (5) 2 K 9,28 . (6) 2 K 12,22 . (7) 2 K 14,20 . (8) 2 K 15,7 . (9) 2 K 15,38 . (10) 2 K 16,20 . (11) 2 Kr 21,1 .
- wajjiqqâbher `im ´äbhothâ(j)w (en hij werd begraven bij zijn vaderen) . Tenakh (7) : (1) 1 K 14,31 . (2) 1 K 15,24 . (3) 1 K 22,51 . (4) 2 K 8,24 . (5) 2 K 15,38 . (6) 2 K 16,20 . (7) 2 Kr 21,1 . + bë îr dâwid (hij werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David) . Niet in (1) 2 K 9,28 . (2) 2 K 12,22 . (3) 2 K 14,20 . (4) 2 K 15,7 . wajjiqqâbher ... `im ´äbhothâ(j)w bë îr dâwid (en hij werd begraven ... bij zijn vaderen in de stad van David) . ... + bë îr dâwid (hij werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David) . Tenakh (4) : (1) 2 K 9,28 . (2) 2 K 12,22 . (3) 2 K 14,20 . (4) 2 K 15,7 .

1 K 15,9 - 1 K 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,9 .

1 K 15,10 - 1 K 15,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,10 .

1 K 15,11 - 1 K 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,11 .

4. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . 1 K (19) : (1) 1 K 3,10 . (2) 1 K 11,6 . (3) 1 K 11,19 . (4) 1 K 11,33 . (5) 1 K 11,38 . (6) 1 K 14,8 . (7) 1 K 14,22 . (8) 1 K 15,5 . (9) 1 K 15,11 . (10) 1 K 15,26 . (11) 1 K 15,34 . (12) 1 K 16,7 . (13) 1 K 16,19 . (14) 1 K 16,25 . (15) 1 K 16,30 . (16) 1 K 21,20 . (17) 1 K 21,25 . (18) 1 K 22,43 . (19) 1 K 22,53 .

4. - 5. bë`e(j)ne(j) JHWH (in de ogen van JHWH) . Tenakh (93/158) . Pentateuch (15/35) . Gn (3) . Lv (1) . Nu (2) . Dt (9) . Eerdere Profeten (55/78) . Re (7) . 1 S (3) . 2 S (2) . 1 K (14/19) . 2 K (29/30) . 1 K (14/19) : (1) 1 K 11,6 . (2) 1 K 14,22 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,11 . (5) 1 K 15,26 . (6) 1 K 15,34 . (7) 1 K 16,7 . (8) 1 K 16,19 . (9) 1 K 16,25 . (10) 1 K 16,30 . (11) 1 K 21,20 . (12) 1 K 21,25 . (13) 1 K 22,43 . (14) 1 K 22,53 .

3. - 5. hajjâsjâr bë`e(j)ne(j) JHWH (en recht in de ogen van JHWH) . Tenakh (21) . Dt (3) : (1) Dt 12,25 . (2) Dt 13,19 . (3) Dt 21,9 . 1 K (3) : (1) 1 K 15,5 . (2) 1 K 15,11 . (3) 1 K 22,43 . 2 K (7) : (1) 2 K 12,3 . (2) 2 K 14,3 . (3) 2 K 15,3 . (4) 2 K 15,34 . (5) 2 K 16,2 . (6) 2 K 18,3 . (7) 2 K 22,2 .

6. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenach : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (509) . Eerdere Profeten (476) . 1 S (204) . 2 S (195) . 1 K (61) . 1 K 15 (5) : (1) 1 K 15,3 . (2) 1 K 15,4 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,8 . (5) 1 K 15,24 . 1 K 22 (1) : 1 K 22,51 . 2 K (16) . Js (10) : (1) Js 7,2 . (2) Js 7,13 . (3) Js 9,6 . (4) Js 16,5 . (5) Js 22,9 . (6) Js 22,22 . (7) Js 29,1 . (8) Js 37,35 . (9) Js 38,5 . (10) Js 55,3 .
- këdâwid (als David) . Tenakh (7) : (1) 1 S 22,14 . (2) 1 K 11,6 . (3) 1 K 11,33 . (4) 1 K 15,11 . (5) 2 K 14,3 . (6) 2 K 16,2 . (7) Job 41,12 .

1 K 15,12 - 1 K 15,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,12 .

1 K 15,13 - 1 K 15,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,13 . Het vers 1 K 15,13 telt 17 woorden en 70 (2 X 5 X 7) letters . De getalwaarde van 1 K 15,13 is 8415 (5 X 1283) .

15. wajjishëroph (en hij verbrandde) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. shâraph (branden, verbranden) . Taalgebruik in Tenakh : shâraph (branden, verbranden) . Getalwaarde : shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , pe = 17 of 80 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 580 (2² X 5 X 29) . Structuur : 3 - 2 - 8 . Tenakh (11) : (1) Ex 32,20 . (2) Joz 8,28 . (3) 1 K 15,13 . (4) 1 K 16,18 . (5) 2 K 23,6 . (6) 2 K 23,15 . (7) 2 K 23,16 . (8) 2 K 23,20 . (9) 2 K 25,9 . (10) Jr 52,13 . (11) 2 Kr 15,16 .

15. - 17. wajjishëroph bënahal qidërôn (en hij verbrandde in het Kedrondal) . Tedakh (2) : (1) 1 K 15,13 . (2) 2 Kr 15,16 .

1 K 15,14 - 1 K 15,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,14 .

1 K 15,15 - 1 K 15,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,15 .

1 K 15,16 - 1 K 15,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,16 .

1 K 15,17 - 1 K 15,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,17 .

1 K 15,18 - 1 K 15,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,18 .

1 K 15,19 - 1 K 15,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,19 .

1 K 15,20 - 1 K 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,20 .

1 K 15,21 - 1 K 15,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,21 .

1 K 15,22 - 1 K 15,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,22 .

1 K 15,23 - 1 K 15,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,23 .

1 K 15,24 - 1 K 15,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,24 .

9. dâwid (David) . Taalgebruik in Tenach : dâwid (David) . Getalwaarde : daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 14 (2 X 7) . Structuur : 4 - 6 - 4 . Tenakh (509) . Eerdere Profeten (476) . 1 S (204) . 2 S (195) . 1 K (61) . 1 K 15 (5) : (1) 1 K 15,3 . (2) 1 K 15,4 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,8 . (5) 1 K 15,24 .

8. - 9. bë îr dâwid (stad van David) . Tenakh (13) : (1) 1 K 2,10 . (2) 1 K 11,43 . (3) 1 K 14,31 . (4) 1 K 15,8 . (5) 1 K 15,24 . (6) 1 K 22,51 . (7) 2 K 8,24 . (8) 2 K 9,28 . (9) 2 K 12,22 . (10) 2 K 14,20 . (11) 2 K 15,7 . (12) 2 K 15,38 . (13) 2 K 16,20 .

5. - 9. - `im ´äbhothâ(j)w bë îr dâwid (bij zijn vaderen in de stad van David) . Tenakh (11) : (1) 1 K 14,31 . (2) 1 K 15,24 . (3) 1 K 22,51 . (4) 2 K 8,24 . (5) 2 K 9,28 . (6) 2 K 12,22 . (7) 2 K 14,20 . (8) 2 K 15,7 . (9) 2 K 15,38 . (10) 2 K 16,20 . (11) 2 Kr 21,1 .
- wajjiqqâbher `im ´äbhothâ(j)w (en hij werd begraven bij zijn vaderen) . Tenakh (7) : (1) 1 K 14,31 . (2) 1 K 15,24 . (3) 1 K 22,51 . (4) 2 K 8,24 . (5) 2 K 15,38 . (6) 2 K 16,20 . (7) 2 Kr 21,1 . + bë îr dâwid (hij werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David) . Niet in (1) 2 K 9,28 . (2) 2 K 12,22 . (3) 2 K 14,20 . (4) 2 K 15,7 . wajjiqqâbher ... `im ´äbhothâ(j)w bë îr dâwid (en hij werd begraven ... bij zijn vaderen in de stad van David) . ... + bë îr dâwid (hij werd begraven bij zijn vaderen in de stad van David) . Tenakh (4) : (1) 2 K 9,28 . (2) 2 K 12,22 . (3) 2 K 14,20 . (4) 2 K 15,7 .

1 K 15,25 - 1 K 15,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,25 .

3. jârâbhë`âm (Jerobeam) . Taalgebruik in Tenakh : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 322 (2 X 7 X 23) . Tenakh (83) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (0) . 1 K (41) . 1 K 11 (2) : (1) 1 K 11,28 . (2) 1 K 11,40 . 1K 12 (8) : (1) 1 K 12,2 . (2) 1 K 12,3 . (3) 1 K 12,12 . (4) 1 K 12,15 . (5) 1 K 12,20 . (6) 1 K 12,25 . (7) 1 K 12,26 . (8) 1 K 12,32 . 1 K 13 (3) : (1) 1 K 13,4 . (2) 1 K 13,33 . (3) 1 K 13,34 . 1 K 14 (13) : (1) 1 K 14,1 . (2) 1 K 14,2 . (3) 1 K 14,4 . (4) 1 K 14,5 . (5) 1 K 14,6 . (6) 1 K 14,10 . (7) 1 K 14,13 . (8) 1 K 14,14 . (9) 1 K 14,16 . (10) 1 K 14,17 . (11) 1 K 14,19 . (12) 1 K 14,20 . (13) 1 K 14,30 . 1 K 15 (7) : (1) 1 K 15,1 . (2) 1 K 15,6 . (3) 1 K 15,7 . (4) 1 K 15,25 . (5) 1 K 15,29 . (6) 1 K 15,30 . (7) 1 K 15,34 .

1 K 15,26 - 1 K 15,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,26 .

3. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . 1 K (19) : (1) 1 K 3,10 . (2) 1 K 11,6 . (3) 1 K 11,19 . (4) 1 K 11,33 . (5) 1 K 11,38 . (6) 1 K 14,8 . (7) 1 K 14,22 . (8) 1 K 15,5 . (9) 1 K 15,11 . (10) 1 K 15,26 . (11) 1 K 15,34 . (12) 1 K 16,7 . (13) 1 K 16,19 . (14) 1 K 16,25 . (15) 1 K 16,30 . (16) 1 K 21,20 . (17) 1 K 21,25 . (18) 1 K 22,43 . (19) 1 K 22,53 .

3. - 4. bë`e(j)ne(j) JHWH (in de ogen van JHWH) . Tenakh (93/158) . Pentateuch (15/35) . Gn (3) . Lv (1) . Nu (2) . Dt (9) . Eerdere Profeten (55/78) . Re (7) . 1 S (3) . 2 S (2) . 1 K (14/19) . 2 K (29/30) . 1 K (14/19) : (1) 1 K 11,6 . (2) 1 K 14,22 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,11 . (5) 1 K 15,26 . (6) 1 K 15,34 . (7) 1 K 16,7 . (8) 1 K 16,19 . (9) 1 K 16,25 . (10) 1 K 16,30 . (11) 1 K 21,20 . (12) 1 K 21,25 . (13) 1 K 22,43 . (14) 1 K 22,53 .

1. - 4. wajja`ash hâra` bë`e(j)ne(j) JHWH (en hij deed het slechte in de ogen van JHWH) . Tenakh (26) . Eerdere Profeten (17) . 1 K (3) : (1) 1 K 15,26 . (2) 1 K 15,34 . (3) 1 K 22,53 . 2 K (14) : (1) 2 K 8,18 . (2) 2 K 8,27 . (3) 2 K 13,2 . (4) 2 K 14,24 . (5) 2 K 15,9 . (6) 2 K 15,24 . (7) 2 K 15,28 . (8) 2 K 17,2 . (9) 2 K 21,2 . (10) 2 K 21,20 . (11) 2 K 23,32 . (12) 2 K 23,37 . (13) 2 K 24,9 . (14) 2 K 24,19 .

1 K 15,27 - 1 K 15,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,27 .

1 K 15,28 - 1 K 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,28 .

1 K 15,29 - 1 K 15,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,29 .

7. jârâbhë`âm (Jerobeam) . Taalgebruik in Tenakh : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 322 (2 X 7 X 23) . Tenakh (83) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (0) . 1 K (41) . 1 K 11 (2) : (1) 1 K 11,28 . (2) 1 K 11,40 . 1K 12 (8) : (1) 1 K 12,2 . (2) 1 K 12,3 . (3) 1 K 12,12 . (4) 1 K 12,15 . (5) 1 K 12,20 . (6) 1 K 12,25 . (7) 1 K 12,26 . (8) 1 K 12,32 . 1 K 13 (3) : (1) 1 K 13,4 . (2) 1 K 13,33 . (3) 1 K 13,34 . 1 K 14 (13) : (1) 1 K 14,1 . (2) 1 K 14,2 . (3) 1 K 14,4 . (4) 1 K 14,5 . (5) 1 K 14,6 . (6) 1 K 14,10 . (7) 1 K 14,13 . (8) 1 K 14,14 . (9) 1 K 14,16 . (10) 1 K 14,17 . (11) 1 K 14,19 . (12) 1 K 14,20 . (13) 1 K 14,30 . 1 K 15 (7) : (1) 1 K 15,1 . (2) 1 K 15,6 . (3) 1 K 15,7 . (4) 1 K 15,25 . (5) 1 K 15,29 . (6) 1 K 15,30 . (7) 1 K 15,34 .

1 K 15,30 - 1 K 15,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,30 .

1 K 15,31 - 1 K 15,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,31 .

1 K 15,32 - 1 K 15,32 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,32 .

b
1 K 15,33 - 1 K 15,33 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,33 .

b
1 K 15,34 - 1 K 15,34 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 K 15,34 .

3. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenach : `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Jesaja : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2 X 2 X 2 X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Structuur : 7 - 1 - 5 . Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het N.T. : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Tenakh (158) . Pentateuch (35) . Eerdere Profeten (78) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . 1 K (19) : (1) 1 K 3,10 . (2) 1 K 11,6 . (3) 1 K 11,19 . (4) 1 K 11,33 . (5) 1 K 11,38 . (6) 1 K 14,8 . (7) 1 K 14,22 . (8) 1 K 15,5 . (9) 1 K 15,11 . (10) 1 K 15,26 . (11) 1 K 15,34 . (12) 1 K 16,7 . (13) 1 K 16,19 . (14) 1 K 16,25 . (15) 1 K 16,30 . (16) 1 K 21,20 . (17) 1 K 21,25 . (18) 1 K 22,43 . (19) 1 K 22,53 .

3. - 4. bë`e(j)ne(j) JHWH (in de ogen van JHWH) . Tenakh (93/158) . Pentateuch (15/35) . Gn (3) . Lv (1) . Nu (2) . Dt (9) . Eerdere Profeten (55/78) . Re (7) . 1 S (3) . 2 S (2) . 1 K (14/19) . 2 K (29/30) . 1 K (14/19) : (1) 1 K 11,6 . (2) 1 K 14,22 . (3) 1 K 15,5 . (4) 1 K 15,11 . (5) 1 K 15,26 . (6) 1 K 15,34 . (7) 1 K 16,7 . (8) 1 K 16,19 . (9) 1 K 16,25 . (10) 1 K 16,30 . (11) 1 K 21,20 . (12) 1 K 21,25 . (13) 1 K 22,43 . (14) 1 K 22,53 .

1. - 4. wajja`ash hâra` bë`e(j)ne(j) JHWH (en zij deden het slechte in de ogen van JHWH) . Tenakh (26) . Eerdere Profeten (17) . 1 K (3) : (1) 1 K 15,26 . (2) 1 K 15,34 . (3) 1 K 22,53 . 2 K (14) : (1) 2 K 8,18 . (2) 2 K 8,27 . (3) 2 K 13,2 . (4) 2 K 14,24 . (5) 2 K 15,9 . (6) 2 K 15,24 . (7) 2 K 15,28 . (8) 2 K 17,2 . (9) 2 K 21,2 . (10) 2 K 21,20 . (11) 2 K 23,32 . (12) 2 K 23,37 . (13) 2 K 24,9 . (14) 2 K 24,19 .