BIJBELBOEK EERSTE BOEK SAMUEL TIENDE HOOFDSTUK -- 1 S 10 -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt25b01.htm -- http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt08a10.htm -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=10&page=9 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 -
Verhalencyclus over Saul (1 S 9-31) . Saul tot koning gezalfd (1 S 9,1-10,16) . Saul tot koning gekozen (1 S 10,17-27) .

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar

Overzicht van 1 S : - 1 S 1 - 1 S 2 - 1 S 3 - 1 S 4 - 1 S 5 - 1 S 6 - 1 S 7 - 1 S 8 - 1 S 9 - 1 S 10 - 1 S 11 - 1 S 12 - 1 S 13 - 1 S 14 - 1 S 15 - 1 S 16 - 1 S 17 - 1 S 18 - 1 S 19 - 1 S 20 - 1 S 21 - 1 S 22 - 1 S 23 - 1 S 24 - 1 S 25 - 1 S 26 - 1 S 27 - 1 S 28 - 1 S 29 - 1 S 30 - 1 S 31 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1 S 9,1-10,16 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -

1 S 10,1 - 1 S 10,1 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai elaben samouèl ton fakon tou elaiou kai epecheen epi tèn kefalèn autou kai efilèsen auton kai eipen autô ouchi kechriken se kurios eis archonta epi ton laon autou epi israèl kai su arxeis en laô kuriou kai su sôseis auton ek cheiros echthrôn autou kuklothen kai touto soi to sèmeion oti echrisen se kurios epi klèronomian autou eis archonta  10. 1 tulit autem Samuhel lenticulam olei et effudit super caput eius et deosculatus eum ait ecce unxit te Dominus super hereditatem suam in principem   Toen nam Samuël een oliekruik, en goot ze uit op zijn hoofd, en kuste hem, en zeide: Is het niet alzo, dat de HEERE u tot een voorganger over Zijn erfdeel gezalfd heeft? [1] Toen nam Samuël een kruikje olie en goot dat uit over het hoofd van Saul. Hij kuste hem en zei: ‘U heeft de heer gezalfd tot vorst over zijn eigen volk. [1] Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft de HEER u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’   10:1 Dan neemt Samuël het flesje olie, giet dat over zijn hoofd en kust hem; hij zegt: is het niet zo dat de Ene je over zijn erfdeel heeft gezalfd tot leidsman?- 1. Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit : « N'est-ce pas Yahvé qui t'a oint comme chef de son peuple Israël ? C'est toi qui jugeras le peuple de Yahvé et le délivreras de la main de ses ennemis d'alentour. Et voici pour toi le signe que Yahvé t'a oint comme chef sur son héritage.

King James Bible . 10 [1] Then Samuel took a vial of oil, and poured it upon his head, and kissed him, and said, Is it not because the LORD hath anointed thee to be captain over his inheritance?
Luther-Bibel . 101Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach: Siehe, der HERR hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt.

Tekstuitleg van 1 S 10,1 .

1 S 10,1.1. וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) < prefix nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) . Ex (15) : (1) Ex 2,1 . (2) Ex 4,20 . (3) Ex 6,20 . (4) Ex 6,23 . (5) Ex 13,19. (6) Ex 14,7 . (7) Ex 18,2 . (8) Ex 18,12 . (9) Ex 24,6 . (10) Ex 24,7 . (11) Ex 24,8 . (12) Ex 32,4 . (13) Ex 32,20 . (14) Ex 34,4 . (15) Ex 40,20 . Ex 24 (3) . Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 beginnen met wajjiqqach (en hij nam) . Lv (9) : (1) Lv 8,10 . (2) Lv 8,15 . (3) Lv 8,16 . (4) Lv 8,23 . (5) Lv 8,25 . (6) Lv 8,28 . (7) Lv 8,29 . (8) Lv 8,30 . (9) Lv 9,15 . 1 S (18) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 11,7 . (6) 1 S 15,21 . (7) 1 S 16,13 . (8) 1 S 16,20 . (9) 1 S 17,40 . (10) 1 S 17,49 . (11) 1 S 17,51 . (12) 1 S 17,54 . (13) 1 S 17,57 . (14) 1 S 24,3 . (15) 1 S 25,35 . (16) 1 S 26,12 . (17) 1 S 30,20 . (18) 1 S 31,4 .
- Lat. accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) . Fr. prendre . N. nemen . D. nehmen . E. take .

1 S 10,1.2. sjëmû´el (Samuël) . Taalgebruik in Tenakh : sjëmû´el (Samuël) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 + aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; 50 + 13 = 63 (3² X 7) OF of 410 + 31 = 441 (3² X 7²) . Structuur : 3 - 4 - 7 - 1 - 3 . Tenakh (108) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (101) . 1 S (101) . 1 S 10 (9) : (1) 1 S 10,1 . (2) 1 S 10,9 . (3) 1 S 10,14 . (4) 1 S 10,15 . (5) 1 S 10,16 . (6) 1 S 10,17 . (7) 1 S 10,20 . (8) 1 S 10,24 . (9) 1 S 10,25 .

1 S 10,1.1. - 2. wajjiqqach sjëmû´el (en Samuel nam) . Tenakh (5) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 16,13 .

1 S 10,1.4. pakh (fles, kruikje, vaas) . Taalgebruik in Tenakh : pakh (fles, kruikje, vaas) . Getalwaarde : pe = 17 of 80 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 28 (2² X 7) OF 100 (2 ² X 5²) . Gr. phiola (fles) . Lat. fiola . Fr. fiole . E. flask . Tenakh (3) : (1) 1 S 10,1 . (2) 2 K 9,1 . (3) 2 K 9,3 .

1 S 10,1.5. hasjsjèmèn (de olie) < bepaald lidw. ha + sjèmèn (vet, olie, zalf) . Taalgebruik in Tenakh : sjèmèn (vet, olie, zalf) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13) . Structuur : 3 - 4 - 5 . Lat. oleum (olie) van olea (olijfboom) . Fr. huile . Ned. olie . E. oil . sjèmèn (vet, olie, zalf) . Taalgebruik in Tenakh : sjèmèn (vet, olie, zalf) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13) . Structuur : 3 - 4 - 5 . Lat. oleum (olie) van olea (olijfboom) . Fr. huile . Ned. olie . E. oil . Tenakh (27) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (10) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (2) . Eerdere Profeten (10) : (1) 1 S 10,1 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 K 1,39 . (4) 1 K 17,14 . (5) 1 K 17,16 . (6) 2 K 4,6 . (7) 2 K 4,7 . (8) 2 K 9,1 . (9) 2 K 9,3 . (10) 2 K 9,6 .

1 S 10,1.4. - 5. pakh hasjsjèmèn (een flesje van de olie) . Tenakh (3) : (1) 1 S 10,1 . (2) 2 K 9,1 . (3) 2 K 9,3 .

1 S 10,2 - 1 S 10,2 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2ôs an apelthès sèmeron ap' emou kai eurèseis duo andras pros tois tafois rachèl en tô oriô beniamin allomenous megala kai erousin soi eurèntai ai onoi as eporeuthète zètein kai idou o patèr sou apotetinaktai to rèma tôn onôn kai edapsileusato di' umas legôn ti poièsô uper tou uiou mou  2 cum abieris hodie a me invenies duos viros iuxta sepulchrum Rachel in finibus Beniamin in meridie dicentque tibi inventae sunt asinae ad quas ieras perquirendas et intermissis pater tuus asinis sollicitus est pro vobis et dicit quid faciam de filio meo   2 Als gij heden van mij gaat, zo zult gij twee mannen vinden bij het graf van Rachel, aan de landpale van Benjamin, te Zelzah; die zullen tot u zeggen: De ezelinnen zijn gevonden, die gij zijt gaan zoeken, en zie, uw vader heeft de zaken der ezelinnen verlaten, en hij is bekommerd voor ulieden, zeggende: Wat zal ik om mijn zoon doen? [2] Als u zo meteen van mij bent weggegaan, zult u dicht bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, in Selsach, twee mannen ontmoeten. Zij zullen u zeggen: “De ezelinnen die u zoekt zijn terecht. Uw vader is nu niet meer bezorgd over de ezelinnen maar over u, en hij vraagt zich af wat hij voor zijn zoon moet doen.” [2] Daarna zei hij: ‘Als u straks na ons afscheid verdergaat, zult u in Selsach op de grens met Benjamin bij het graf van Rachel twee mannen aantreffen. Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen waarnaar u op zoek was terecht zijn, en dat uw vader zich over hen geen zorgen meer maakt, maar dat hij ongerust is over u en zich afvraagt wat hij moet doen om u te vinden.   1 Samuël 10:2 wanneer je aanstonds van mij heengaat zul je twee mannen vinden, bij het graf van Rachel, in het gebied van Benjamin, in Tseltsach; zij zullen tot je zeggen: de ezelinnen die jij bent gaan zoeken zijn gevonden, en zie, je vader is de kwestie van de ezelinnen al vergeten en maakt zich zorgen over jullie, en zegt: wat moet ik doen voor mijn zoon? 2. Quand tu m'auras quitté aujourd'hui, tu rencontreras deux hommes près du tombeau de Rachel, sur la frontière de Benjamin... et ils te diront : «Les ânesses que tu étais parti chercher sont retrouvées. Voici que ton père a oublié l'affaire des ânesses et s'inquiète de vous, se disant : Que faut-il faire pour mon fils ?»

King James Bible . [2] When thou art departed from me to day, then thou shalt find two men by Rachel's sepulchre in the border of Benjamin at Zelzah; and they will say unto thee, The asses which thou wentest to seek are found: and, lo, thy father hath left the care of the asses, and sorroweth for you, saying, What shall I do for my son?
Luther-Bibel . 2Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grabe Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach; die werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist; aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun?

Tekstuitleg van 1 S 10,2 .

1 S 10,3 - 1 S 10,3 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai apeleusei ekeithen kai epekeina èxeis eôs tès druos thabôr kai eurèseis ekei treis andras anabainontas pros ton theon eis baithèl ena aironta tria aigidia kai ena aironta tria aggeia artôn kai ena aironta askon oinou  3 cumque abieris inde et ultra transieris et veneris ad quercum Thabor invenient te ibi tres viri ascendentes ad Deum in Bethel unus portans tres hedos et alius tres tortas panis et alius portans lagoenam vini   3 Als gij u van daar en verder aan begeeft, en zult komen tot aan Elon-thabor, daar zullen u drie mannen vinden, opgaande tot God naar Beth-el; een, dragende drie bokjes, en een, dragende drie bollen broods, en een, dragende een fles wijn. [3] Als u verder trekt en bij de eik van Tabor komt, zult u er drie mannen ontmoeten die op weg zijn naar God in Betel; de ene heeft drie bokjes bij zich, de andere drie ronde broden en de derde een zak wijn.   [3] Wanneer u dan uw weg vervolgt en aankomt bij de Tabor-eik, zult u daar drie mannen tegenkomen die op weg zijn om God in Betel te vereren. De eerste heeft drie geitenbokjes bij zich, de tweede drie broden en de derde een zak wijn.   10:3 Verdwijnen zul je daarvandaan en verder, en aankomen bij de godseik van Tabor; daar zullen drie mannen jou vinden die opklimmen naar de God van Bet El; één draagt drie bokjes mee, één draagt drie bollen brood en één draagt een zak wijn; 3. Passant outre, tu arriveras au Chêne de Tabor et tu y rencontreras trois hommes montant vers Dieu à Béthel, l'un portant trois chevreaux, l'autre portant trois miches de pain, le dernier portant une outre de vin.

King James Bible . [3] Then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the plain of Tabor, and there shall meet thee three men going up to God to Bethel, one carrying three kids, and another carrying three loaves of bread, and another carrying a bottle of wine:
Luther-Bibel . 3Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen; dort werden dich drei Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Brote, der dritte einen Krug mit Wein.

Tekstuitleg van 1 S 10,3 .

1 S 10,4 - 1 S 10,4 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai erôtèsousin se ta eis eirènèn kai dôsousin soi duo aparchas artôn kai lèmpsè ek tès cheiros autôn  4 cumque te salutaverint dabunt tibi duos panes et accipies de manu eorum   4 En zij zullen u naar uw welstand vragen, en zij zullen u twee broden geven; die zult gij van hun hand nemen. [4] Zij zullen u groeten en u twee broden aanbieden, die u van hen moet aannemen.   [4] Ze zullen u vragen hoe het met u gaat en u twee broden geven, die u moet aannemen.   10:4 vrede zullen ze je toewensen,- geven zullen ze je twee stuks brood en aannemen zul je die uit hun hand; 4. Ils te salueront et te donneront deux pains, que tu accepteras de leur main.

King James Bible . [4] And they will salute thee, and give thee two loaves of bread; which thou shalt receive of their hands.
Luther-Bibel . 4Und sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen.

Tekstuitleg van 1 S 10,4 .

1 S 10,5 - 1 S 10,5 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai meta tauta eiseleusè eis ton bounon tou theou ou estin ekei to anastèma tôn allofulôn ekei nasib o allofulos kai estai ôs an eiselthète ekei eis tèn polin kai apantèseis chorô profètôn katabainontôn ek tès bama kai emprosthen autôn nabla kai tumpanon kai aulos kai kinura kai autoi profèteuontes 5 post haec venies in collem Domini ubi est statio Philisthinorum et cum ingressus fueris ibi urbem obviam habebis gregem prophetarum descendentium de excelso et ante eos psalterium et tympanum et tibiam et citharam ipsosque prophetantes   5 Daarna zult gij komen op den heuvel Gods, waar der Filistijnen bezettingen zijn; en het zal geschieden, als gij aldaar in de stad komt, zo zult gij ontmoeten een hoop profeten, van de hoogte afkomende, en voor hun aangezichten luiten, en trommelen, en pijpen, en harpen, en zij zullen profeteren. [5] Daarna komt u in Gibea* van God, waar de Filistijnen een wachtpost hebben. Zodra u de stad ingaat, ziet u een groep* profeten van de offerhoogte komen, in vervoering, met harpen, tamboerijnen, fluiten en citers voorop.   [5] Als u ten slotte terugkomt in Gibea-Elohim, zult u in de buurt van de stad, bij de Filistijnse wachtpost, een stoet profeten tegenkomen die in vervoering van de offerhoogte afdaalt, voorafgegaan door muzikanten met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren. 10:5 daarna kom je aan bij het Gibea van God, waar de Filistijnen geposteerd zijn; geschieden zal het bij je aankomst daar in de stad: aantreffen zul je een groep profeten die afdalen van de hoogte, met voor hun aanschijn uit luit en trom, fluit en harp terwijl zij profeteren; 5. Ensuite, tu arriveras à Gibéa de Dieu où se trouve le préfet des Philistins et, à l'entrée de la ville, tu te heurteras à une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de la harpe, du tambourin, de la flûte et de la cithare, et ils seront en délire.

King James Bible . [5] After that thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines: and it shall come to pass, when thou art come thither to the city, that thou shalt meet a company of prophets coming down from the high place with a psaltery, and a tabret, and a pipe, and a harp, before them; and they shall prophesy:
Luther-Bibel . 5Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist; und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither und sie werden in Verzückung sein.

Tekstuitleg van 1 S 10,5 .

1 S 10,6 - 1 S 10,6 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai efaleitai epi se pneuma kuriou kai profèteuseis met' autôn kai strafèsè eis andra allon  6 et insiliet in te spiritus Domini et prophetabis cum eis et mutaberis in virum alium   6 En de Geest des HEEREN zal vaardig worden over u, en gij zult met hen profeteren; en gij zult in een anderen man veranderd worden. [6] Dan zal de geest* van de heer u aangrijpen: ook u zult in vervoering raken en een ander mens worden.  [6] Dan zult u worden gegrepen door de geest van de HEER en ook in vervoering raken, en u zult een ander mens worden. 10:6 vaardig zal over jou worden de Geest van de Ene en profeteren zul jij samen met hen; worden zul je tot een andere man; 6. Alors l'esprit de Yahvé fondra sur toi, tu entreras en délire avec eux et tu seras changé en un autre homme.

King James Bible . [6] And the Spirit of the LORD will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man.
Luther-Bibel . 6Und der Geist des HERRN wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst; da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden.

Tekstuitleg van 1 S 10,6 .

3. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

3. - 4. rûach JHWH (de geest van JHWH) . Tenach (23) (niet in de Pentateuch) : (1) Re 3,10 . (2) Re 11,29 . (3) Re 13,25 . (4) Re 14,6 . (5) Re 14,19 . (6) Re 15,14 . (7) 1 S 10,6 . (8) 1 S 16,13 . (9) 1 S 19,9 . (10) 2 S 23,2 . (11) 1 K 22,24 . (12) 2 K 2,15 . (13) 2 Kr 18,23 . (14) 2 Kr 20,14 . (15) Js 11,2 . (16) Js 40,7 . (17) Js 40,13 . (18) Js 59,19 . (19) Js 63,14 . (20) Ez 11,5 . (21) Hos 13,15 . (22) Mi 2,7 . (23) Mi 3,8 . wërûach JHWH (en de geest van JHWH) . Tenach (3) : (1) Re 6,34 . (2) 1 S 16,14 . (3) 1 K 18,12 .

1. - 4. - waththitsëlach `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (3) : (1) Re 14,6 . (2) Re 14,19 . (3) Re 15,14 .
- waththitsëlach rûach JHWH ´èl dâwid (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over David) . Tenach (1) 1 S 16,13 .
- waththitsëlach rûach JHWH `al sjâ´ûl (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over Saul) . Tenach (1) 1 S 11,6 .
- waththitsëlach rûach ´èlohîm râ`âh ´èl sjâ´ûl (en een slechte geest van JHWH werd vaardig / kwam bij Saul) . Tenach (1) 1 S 18,10 .
- waththitsëlach `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (1) 1 S 10,10 .
- wëtsâlëchâh `âlè(j)khâ rûach JHWH (en de geest van JHWH zal vaardig worden / komen over jou) . Tenach (1) 1 S 10,6 .

1 S 10,7 - 1 S 10,7 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai estai otan èxei ta sèmeia tauta epi se poiei panta osa ean eurè è cheir sou oti theos meta sou  7 quando ergo evenerint signa haec omnia tibi fac quaecumque invenerit manus tua quia Dominus tecum est   7 En het zal geschieden, als u deze tekenen zullen komen, doe gij, wat uw hand vinden zal, want God zal met u zijn. [7] Als deze tekenen uitkomen, doe dan verder wat voor de hand ligt, want God is met u.   [7] Tijdens de gebeurtenissen die ik zojuist heb beschreven kunt u doen zoals uw hart u ingeeft, want God staat u bij. 10:7 geschieden zal het wanneer deze tekenen tot jou komen: jij, ja jij zult doen wat je hand zal vinden want God is met je; 7. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, agis comme l'occasion se présentera, car Dieu est avec toi.

King James Bible . [7] And let it be, when these signs are come unto thee, that thou do as occasion serve thee; for God is with thee.
Luther-Bibel . 7Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt; denn Gott ist mit dir.

Tekstuitleg van 1 S 10,7 .

1 S 10,8 - 1 S 10,8 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai katabèsè emprosthen tès galgala kai idou katabainô pros se anenegkein olokautôsin kai thusias eirènikas epta èmeras dialeipseis eôs tou elthein me pros se kai gnôrisô soi a poièseis  8 et descendes ante me in Galgala ego quippe descendam ad te ut offeras oblationem et immoles victimas pacificas septem diebus expectabis donec veniam ad te et ostendam tibi quae facias   8 Gij nu zult voor mijn aangezicht afgaan naar Gilgal, en zie, ik zal tot u afkomen, om brandofferen te offeren, om te offeren offeranden der dankzegging; zeven dagen zult gij daar beiden, totdat ik tot u kome, en u bekend make, wat gij doen zult. [8] U moet mij voorgaan naar Gilgal; ik kom daar bij u om brand- en slachtoffers op te dragen. Zeven dagen moet u wachten: dan kom ik bij u en laat ik u weten wat u moet doen.’ [8] Ga daarna door naar Gilgal en wacht daar zeven dagen op mij. Ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers op te dragen. Daarna zal ik u laten weten wat u verder doen moet.’  10:8 afdalen zul je voor mijn aanschijn uit naar de Gilgal; en zie, ik daal dan af naar jou om opgangsgaven te doen opgaan en om vredesoffers te offeren; zeven dagen zul je moeten wachten voordat ik tot jou kom; doen weten zal ik je dan wat je moet doen! 8. Tu descendras avant moi à Gilgal et je t'y rejoindrai pour offrir des holocaustes et immoler des sacrifices de communion. Tu attendras sept jours que je vienne vers toi et je t'apprendrai ce que tu dois faire. »

King James Bible . [8] And thou shalt go down before me to Gilgal; and, behold, I will come down unto thee, to offer burnt offerings, and to sacrifice sacrifices of peace offerings: seven days shalt thou tarry, till I come to thee, and shew thee what thou shalt do.
Luther-Bibel . 8Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal; siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst.

Tekstuitleg van 1 S 10,8 .

1 S 10,9 - 1 S 10,9 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai egenèthè ôste epistrafènai tô ômô autou apelthein apo samouèl metestrepsen autô o theos kardian allèn kai èlthen panta ta sèmeia en tè èmera ekeinè  9 itaque cum avertisset umerum suum ut abiret a Samuhele inmutavit ei Deus cor aliud et venerunt omnia signa haec in die illa   9 Het geschiedde nu, toen hij zijn schouder keerde, om van Samuël te gaan, veranderde God hem het hart in een ander; en al die tekenen kwamen ten zelven dage.
[9] En inderdaad, nadat Saul zich had omgekeerd en van Samuël was weggegaan, gaf God hem een ander hart; dit gebeurde allemaal nog diezelfde dag.

[9] En inderdaad, zodra Saul zich had omgedraaid om zijn weg te vervolgen, maakte God van hem een ander mens. En alle voorspelde gebeurtenissen kwamen diezelfde dag nog uit.
10:9 En het is geschied met dat hij zijn schouder wendde om bij Samuël weg te gaan veranderde God hem het hart in een ander,- en kwamen al deze tekenen, op diezelfde dag. •• 9. Dès qu'il eut tourné le dos pour quitter Samuel, Dieu lui changea le cœur et tous ces signes s'accomplirent le jour même.

King James Bible . [9] And it was so, that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart: and all those signs came to pass that day.
Luther-Bibel . 9Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz, und alle diese Zeichen trafen ein an demselben Tag.

Tekstuitleg van 1 S 10,9 .

1 S 10,10 - 1 S 10,10 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai erchetai ekeithen eis ton bounon kai idou choros profètôn ex enantias autou kai èlato ep' auton pneuma theou kai eprofèteusen en mesô autôn  10 veneruntque ad praedictum collem et ecce cuneus prophetarum obvius ei et insilivit super eum spiritus Dei et prophetavit in medio eorum   10 Toen zij daar aan den heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten tegemoet; en de Geest des HEEREN werd vaardig over hem, en hij profeteerde in het midden van hen. [10] Toen zij in Gibea kwamen, kwam hem een groep profeten tegemoet. De geest van God greep Saul aan; hij raakte in vervoering en sloot zich bij hen aan. [10] Toen ze bij Gibea aankwamen, kwam hun een stoet profeten tegemoet. Saul werd gegrepen door de geest van God en raakte net als zij in vervoering.  10:10 Ze komen daar in Gibea aan en ziedaar een groep profeten hem tegemoet; de geest van God wordt vaardig over hem en hij profeteert onder hen. 10. De là ils arrivèrent à Gibéa et voici qu'une troupe de prophètes venait à sa rencontre; l'esprit de Dieu fondit sur lui et il entra en délire au milieu d'eux.

King James Bible . [10] And when they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him; and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them.
Luther-Bibel . 10Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen, und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet.

Tekstuitleg van 1 S 10,10 .

9. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

10. rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 . (5) 1 S 10,10 . (6) 1 S 11,6 . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,20 . (12) 1 S 19,23 . (13) 2 Kr 15,1 .

7. - 10. - waththitsëlach `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (3) : (1) Re 14,6 . (2) Re 14,19 . (3) Re 15,14 .
- waththitsëlach rûach JHWH ´èl dâwid (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over David) . Tenach (1) 1 S 16,13 .
- waththitsëlach rûach JHWH `al sjâ´ûl (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over Saul) . Tenach (1) 1 S 11,6 .
- waththitsëlach rûach ´èlohîm râ`âh ´èl sjâ´ûl (en een slechte geest van JHWH werd vaardig / kwam bij Saul) . Tenach (1) 1 S 18,10 .
- waththitsëlach `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (1) 1 S 10,10 .
- wëtsâlëchâh `âlè(j)khâ rûach JHWH (en de geest van JHWH zal vaardig worden / komen over jou) . Tenach (1) 1 S 10,6 .

1 S 10,11 - 1 S 10,11 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai egenèthèsan pantes oi eidotes auton echthes kai tritèn kai eidon kai idou autos en mesô tôn profètôn kai eipen o laos ekastos pros ton plèsion autou ti touto to gegonos tô uiô kis è kai saoul en profètais  11 videntes autem omnes qui noverant eum heri et nudius tertius quod esset cum prophetis et prophetaret dixerunt ad invicem quaenam res accidit filio Cis num et Saul in prophetis   11 En het geschiedde, als een iegelijk, die hem van te voren gekend had, zag, dat hij, ziet, profeteerde met de profeten, zo zeide het volk, een ieder tot zijn metgezel: Wat is dit, dat den zoon van Kis geschied is? Is Saul ook onder de profeten? [11] En iedereen die hem sinds jaar en dag kende, zag hem daar met de profeten in vervoering. En de mensen zeiden tegen elkaar: ‘Wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Is* Saul ook al bij de profeten?’   [11] Allen die hem van vroeger kenden en zagen dat hij zich in vervoering bij de profeten had aangesloten, zeiden tegen elkaar: ‘Wat is er met de zoon van Kis gebeurd? Hoort Saul nu ook al bij de profeten?’   10:11 En het geschiedt: al zijn bekenden van gister en eergister zien: zie, met profeten profeteert hij! De gemeenschap zegt, ieder tot zijn metgezel: wat is dit dat geschied is aan de zoon van Kiesj?- is Saul óók al bij de profeten? 11. Lorsque ceux qui le connaissaient de longue date virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se dirent l'un à l'autre : « Qu'est-il arrivé au fils de Qish ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ? »

King James Bible . [11] And it came to pass, when all that knew him beforetime saw that, behold, he prophesied among the prophets, then the people said one to another, What is this that is come unto the son of Kish? Is Saul also among the prophets?
Luther-Bibel . 11Als sie sahen, dass er mit den Propheten in Verzückung war, sprachen alle, die ihn früher gekannt hatten, untereinander: Was ist mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten?

Tekstuitleg van 1 S 10,11 .

1 S 10,12 - 1 S 10,12 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai apekrithè tis autôn kai eipen kai tis patèr autou dia touto egenèthè eis parabolèn è kai saoul en profètais  12 responditque alius ad alterum dicens et quis pater eorum propterea versum est in proverbium num et Saul inter prophetas   12 Toen antwoordde een man van daar, en zeide: Wie is toch hun vader? Daarom is het tot een spreekwoord geworden: Is Saul ook onder de profeten? [12] Iemand van daar zei nog: ‘Wie is dan hun vader?’ Zo is het spotwoord ontstaan: ‘Is Saul ook al bij de profeten?’  [12] En een van hen merkte op: ‘Wie is hun vader eigenlijk?’ Zo komen we aan de uitdrukking: Hoort Saul nu ook al bij de profeten?  10:12 En iemand daarvandaan antwoordt en zegt: en wie is hun vader? Zodoende is het tot een spreekwoord geworden, 'is Saul óók al bij de profeten!' 12. Un homme du groupe reprit : « Et qui est leur père ? » C'est pourquoi il est passé en proverbe de dire : « Saül est-il aussi parmi les prophètes ? »

King James Bible . [12] And one of the same place answered and said, But who is their father? Therefore it became a proverb, Is Saul also among the prophets?
Luther-Bibel . 12Und einer von dort sprach: Wer ist denn schon ihr Vater? Daher ist das Sprichwort gekommen: Ist Saul auch unter den Propheten?

Tekstuitleg van 1 S 10,12 .

1 S 10,13 - 1 S 10,13 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai sunetelesen profèteuôn kai erchetai eis ton bounon  13 cessavit autem prophetare et venit ad excelsum   13 Toen hij nu voleind had te profeteren, zo kwam hij op de hoogte.
[13] Toen zijn vervoering voorbij was, ging Saul naar de offerhoogte.  
[13] Toen zijn vervoering voorbij was, ging Saul naar de offerhoogte. 10:13 Dan houdt hij op met profeteren en komt hij aan op de hoogte. 13. Lorsqu'il fut sorti de transe, il rentra à Gibéa.

King James Bible . [13] And when he had made an end of prophesying, he came to the high place.
Luther-Bibel . 13Und als seine Verzückung aufgehört hatte, kam er nach Gibea.

Tekstuitleg van 1 S 10,13 .

1 S 10,14 - 1 S 10,14 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai eipen o oikeios autou pros auton kai pros to paidarion autou pou eporeuthète kai eipan zètein tas onous kai eidamen oti ouk eisin kai eisèlthomen pros samouèl  14 dixitque patruus Saul ad eum et ad puerum eius quo abistis qui responderunt quaerere asinas quas cum non repperissemus venimus ad Samuhelem   14 En Sauls oom zeide tot hem en tot zijn jongen: Waar zijt gijlieden heengegaan? Hij nu zeide: Om de ezelinnen te zoeken; toen wij zagen, dat zij er niet waren, zo kwamen wij tot Samuël. [14] En de oom van Saul zei tegen hem en zijn knecht: ‘Waar zijn jullie geweest?’ Hij antwoordde: ‘Wij waren op zoek naar de ezelinnen en toen wij ze nergens konden vinden, zijn we naar Samuël gegaan.’  [14] Zijn oom kwam op hem af en vroeg aan hem en zijn knecht waar ze geweest waren. ‘De ezelinnen zoeken,’ antwoordde Saul. ‘Maar we konden ze niet vinden en toen zijn we naar Samuël gegaan.’   10:14 De oom van Saul zegt tot hem en zijn hulpjongen: waar zijt ge heengegaan? Hij zegt: de ezelinnen zoeken!, en toen we zagen dat ze er niet waren zijn we aangekomen bij Samuël! 14. L'oncle de Saül lui demanda ainsi qu'à son serviteur : « Où êtes-vous allés ? » - « A la recherche des ânesses, répondit-il. Nous n'avons rien vu et nous sommes allés chez Samuel. »

King James Bible . [14] And Saul's uncle said unto him and to his servant, Whither went ye? And he said, To seek the asses: and when we saw that they were no where, we came to Samuel.
Luther-Bibel . 14Es sprach aber Sauls Oheim zu ihm und zu seinem Knecht: Wo seid ihr hingegangen? Er antwortete: Die Eselinnen zu suchen; und als wir sahen, dass sie nicht da waren, gingen wir zu Samuel.

Tekstuitleg van 1 S 10,14 .

1 S 10,15 - 1 S 10,15 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai eipen o oikeios pros saoul apaggeilon dè moi ti eipen soi samouèl 15 et dixit ei patruus suus indica mihi quid dixerit tibi Samuhel   15 Toen zeide Sauls oom: Geef mij toch te kennen, wat heeft Samuël ulieden gezegd? [15] Daarop zei de oom van Saul: ‘Vertel me eens: Wat heeft Samuël tegen je gezegd?’ [15] ‘En, wat heeft hij tegen jullie gezegd?’ vroeg Sauls oom. 10:15 Dan zegt de oom van Saul: meld mij toch wat Samuël tot u heeft gezegd! 15. L'oncle de Saül lui dit : « Raconte-moi donc ce que Samuel vous a dit. »

King James Bible . [15] And Saul's uncle said, Tell me, I pray thee, what Samuel said unto you.
Luther-Bibel . 15Da sprach der Oheim Sauls: Sage mir, was sagte euch Samuel?

Tekstuitleg van 1 S 10,15 .

1 S 10,16 - 1 S 10,16 . Saul tot koning gezalfd - 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 9,1 - 1 S 9,2 - 1 S 9,3 - 1 S 9,4 - 1 S 9,5 - 1 S 9,6 - 1 S 9,7 - 1 S 9,8 - 1 S 9,9 - 1 S 9,10 - 1 S 9,11 - 1 S 9,12 - 1 S 9,13 - 1 S 9,14 - 1 S 9,15 - 1 S 9,16 - 1 S 9,17 - 1 S 9,18 - 1 S 9,19 - 1 S 9,20 - 1 S 9,21 - 1 S 9,22 - 1 S 9,23 - 1 S 9,24 - 1 S 9,25 - 1 S 9,26 - 1 S 9,27 -- 1 S 10,1 - 1 S 10,2 - 1 S 10,3 - 1 S 10,4 - 1 S 10,5 - 1 S 10,6 - 1 S 10,7 - 1 S 10,8 - 1 S 10,9 - 1 S 10,10 - 1 S 10,11 - 1 S 10,12 - 1 S 10,13 - 1 S 10,14 - 1 S 10,15 - 1 S 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai eipen saoul pros ton oikeion autou apèggeilen apaggellôn moi oti eurèntai ai onoi to de rèma tès basileias ouk apèggeilen autô  16 et ait Saul ad patruum suum indicavit nobis quia inventae essent asinae de sermone autem regni non indicavit ei quem locutus illi fuerat Samuhel   16 Saul nu zeide tot zijn oom: Hij heeft ons voorzeker te kennen gegeven, dat de ezelinnen gevonden waren; maar de zaak des koninkrijks, waarvan Samuël gezegd had, gaf hij hem niet te kennen. [16] Saul antwoordde: ‘Hij heeft ons verteld dat de ezelinnen terecht waren.’ Dat Samuël over het koningschap gesproken had, vertelde hij hem niet.  [16] ‘Hij heeft ons alleen maar gezegd dat de ezelinnen terecht waren,’ antwoordde Saul. Maar dat Samuël over het koningschap had gesproken vertelde hij niet.  10:16 Saul zegt tot zijn oom: meldend heeft hij ons gemeld dat de ezelinnen waren gevonden! Maar het woord over het koningschap heeft hij hem niet gemeld,- dat Samuël heeft gezegd. • 16. Saül répondit à son oncle : « Il nous a seulement annoncé que les ânesses étaient retrouvées », mais il ne lui raconta pas l'affaire de la royauté, que Samuel avait dite.

King James Bible . [16] And Saul said unto his uncle, He told us plainly that the asses were found. But of the matter of the kingdom, whereof Samuel spake, he told him not.
Luther-Bibel . 16Saul antwortete seinem Oheim: Er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Aber was Samuel von dem Königtum gesagt hatte, sagte er ihm nicht.

Tekstuitleg van 1 S 10,16 .

- Saül tot koning gekozen . 1 S 10,17-27 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -

1 S 10,17 - 1 S 10,17 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai parèggeilen samouèl panti tô laô pros kurion eis massèfa  17 et convocavit Samuhel populum ad Dominum in Maspha   17 Doch Samuël riep het volk te zamen tot den HEERE, te Mizpa. [17] Daarna riep Samuël het volk op om naar de heer in Mispa* te komen,  [17] Samuël riep het volk op om zich in Mispa voor de HEER te verzamelen.   10:17 Samuël schreeuwt de gemeente bijeen naar de Ene te Mitspa. 17. Samuel convoqua le peuple auprès de Yahvé à Miçpa

King James Bible . [17] And Samuel called the people together unto the LORD to Mizpeh;
Luther-Bibel . 17Samuel aber rief das Volk zusammen zum HERRN nach Mizpa

Tekstuitleg van 1 S 10,17 .

1 S 10,18 - 1 S 10,18 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai eipen pros uious israèl tade eipen kurios o theos israèl legôn egô anègagon tous uious israèl ex aiguptou kai exeilamèn umas ek cheiros faraô basileôs aiguptou kai ek pasôn tôn basileiôn tôn thlibousôn umas  18 et ait ad filios Israhel haec dicit Dominus Deus Israhel ego eduxi Israhel de Aegypto et erui vos de manu Aegyptiorum et de manu omnium regum qui adfligebant vos   18 En hij zeide tot de kinderen Israëls: Alzo heeft de HEERE, de God Israël, gesproken: Ik heb Israël uit Egypte opgebracht, en Ik heb ulieden van de hand der Egyptenaren gered, en van de hand van alle koninkrijken, die u onderdrukten. [18] en hij zei tegen de Israëlieten: ‘Zo spreekt de heer, de God van Israël: Ik ben degene die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid en die u bevrijd heeft uit de macht van Egypte en uit de macht van alle koninkrijken die u onderdrukken. [18] Daar sprak hij de Israëlieten als volgt toe: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik ben het die jullie heeft bevrijd uit de greep van Egypte en alle andere koninkrijken door wie jullie onderdrukt werden.   10:18 Hij zegt tot de zonen Israël: • zo heeft gezegd de Ene, Israëls God: ik heb Israël doen opklimmen uit Egypte,- en heb u gered uit de hand van Egypte en uit de hand van al de koninkrijken die u hebben verdrukt!- 18. et il dit aux Israélites : « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël : Moi, j'ai fait monter Israël d'Égypte et vous ai délivrés de l'emprise de l'Égypte et de tous les royaumes qui vous opprimaient.

King James Bible . [18] And said unto the children of Israel, Thus saith the LORD God of Israel, I brought up Israel out of Egypt, and delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of all kingdoms, and of them that oppressed you:
Luther-Bibel . 18und sprach zu den Israeliten: So sagt der HERR, der Gott Israels: Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten.

Tekstuitleg van 1 S 10,18 .

1 S 10,19 - 1 S 10,19 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai umeis sèmeron exouthenèkate ton theon os autos estin umôn sôtèr ek pantôn tôn kakôn umôn kai thlipseôn umôn kai eipate ouchi all' è oti basilea stèseis ef' èmôn kai nun katastète enôpion kuriou kata ta skèptra umôn kai kata tas fulas umôn  19 vos autem hodie proiecistis Deum vestrum qui solus salvavit vos de universis malis et tribulationibus vestris et dixistis nequaquam sed regem constitue super nos nunc ergo state coram Domino per tribus vestras et per familias   19 Maar gijlieden hebt heden uw God verworpen, Die u uit al uw ellenden en uw noden verlost heeft, en hebt tot Hem gezegd: Zet een koning over ons; nu dan, stelt u voor het aangezicht des HEEREN, naar uw stammen en naar uw duizenden. [19] Maar nu verwerpt u uw God, degene die u uit al uw rampen en noden gered heeft; nu zegt u: “Nee, stel een koning over ons aan!” Welnu, stel u op voor het aangezicht van de heer, volgens stam en familie.’ [19] Maar nu hebben jullie je God, die jullie steeds uit alle rampspoed en ellende heeft gered, verworpen en vragen jullie hem of hij een koning over jullie aanstelt. Welnu, stel je op voor de HEER per stam en per familie.’   10:19 maar heden hebt ge uw God gesmaad, hem die u heeft bevrijd van al wat u kwaad deed en benauwde,- maar gij hebt gezegd: nee!, want je moet een koning over ons aanstellen!- welnu, posteert u voor het aanschijn van de Ene overeenkomstig uw stammen en uw duizendtallen! 19. Mais vous, aujourd'hui, vous avez rejeté votre Dieu, celui qui vous sauvait de tous vos maux et de toutes vos angoisses, et vous avez dit : «Non, mais établis sur nous un roi! » Maintenant, comparaissez devant Yahvé par tribus et par clans. »

King James Bible . [19] And ye have this day rejected your God, who himself saved you out of all your adversities and your tribulations; and ye have said unto him, Nay, but set a king over us. Now therefore present yourselves before the LORD by your tribes, and by your thousands.
Luther-Bibel . 19Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat, und habt gesprochen: Nein, setze vielmehr einen König über uns! Wohlan, so tretet nun vor den HERRN nach euren Stämmen und Tausendschaften!

Tekstuitleg van 1 S 10,19 .

1 S 10,20 - 1 S 10,20 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai prosègagen samouèl panta ta skèptra israèl kai kataklèroutai skèptron beniamin  20 et adplicuit Samuhel omnes tribus Israhel et cecidit sors tribus Beniamin   20 Toen nu Samuël al de stammen van Israël had doen naderen, zo is de stam van Benjamin geraakt. [20] Samuël liet vervolgens alle stammen van Israël aantreden en de stam Benjamin werd aangewezen.   [20] Samuël liet de stammen van Israël aantreden en het lot viel op de stam Benjamin.   10:20 Dan laat Samuël alle stammen van Israël naderen; aangewezen wordt de stam van Benjamin. 20. Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée par le sort.

King James Bible . [20] And when Samuel had caused all the tribes of Israel to come near, the tribe of Benjamin was taken.
Luther-Bibel . 20Als nun Samuel alle Stämme Israels herantreten ließ, fiel das Los auf den Stamm Benjamin.

Tekstuitleg van 1 S 10,20 .

1 S 10,21 - 1 S 10,21 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai prosagei skèptron beniamin eis fulas kai kataklèroutai fulè mattari kai prosagousin tèn fulèn mattari eis andras kai kataklèroutai saoul uios kis kai ezètei auton kai ouch eurisketo  21 et adplicuit tribum Beniamin et cognationes eius et cecidit cognatio Metri et pervenit usque ad Saul filium Cis quaesierunt ergo eum et non est inventus   21 Toen hij den stam van Benjamin deed aankomen naar zijn geslachten, zo werd het geslacht van Matri geraakt; en Saul, de zoon van Kis, werd geraakt. En zij zochten hem, maar hij werd niet gevonden. [21] Toen liet hij de geslachten van de stam Benjamin aantreden en het geslacht Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Saul, de zoon van Kis, aangewezen. Maar hoe men ook zocht, hij was niet te vinden. [21] Vervolgens liet hij de families van de stam Benjamin aantreden en het lot viel op de familie van Matri. Uiteindelijk viel het lot op Saul, de zoon van Kis. Ze gingen naar hem op zoek, maar ze konden hem niet vinden.   10:21 Hij laat de stam Benjamin naderen volgens zijn families, en aangewezen wordt de familie van Matri; dan wordt aangewezen: Saul, de zoon van Kiesj, maar als ze hem zoeken is hij niet te vinden. 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clans, et le clan de Matri fut désigné. Il fit approcher le clan de Matri homme par homme, et Saül, fils de Qish, fut désigné; on le chercha, mais on ne le trouva pas.

King James Bible . [21] When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken: and when they sought him, he could not be found.
Luther-Bibel . 21Und als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das Los auf das Geschlecht Matri, und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann, fiel das Los auf Saul, den Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht.

Tekstuitleg van 1 S 10,21 .

1 S 10,22 - 1 S 10,22 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai epèrôtèsen samouèl eti en kuriô ei erchetai o anèr entautha kai eipen kurios idou autos kekruptai en tois skeuesin 22 et consuluerunt post haec Dominum utrumnam venturus esset illuc responditque Dominus ecce absconditus est domi   22 Toen vraagden zij verder den HEERE, of die man nog derwaarts komen zou? De HEERE dan zeide: Ziet, hij heeft zich tussen de vaten verstoken. [22] Daarop stelde men de heer nogmaals een vraag: ‘Is er nog iemand anders gekomen?’ En de heer antwoordde: ‘Hij is hier, verscholen tussen de bagage.’ [22] Daarom raadpleegden ze nogmaals de HEER: ‘Waar is de man die ontbreekt?’ ‘Daar is hij,’ zei de HEER. ‘Hij houdt zich schuil tussen de bagage.’   10:22 Ze vragen nogmaals aan de Ene: is er nóg een man hierheen gekomen?- •• en de Ene zegt: zie, hij heeft zich verscholen tussen de spullen! 22. On consulta encore Yahvé : « L'homme est-il venu ici ? » Et Yahvé répondit : « Le voilà caché parmi les bagages. »

King James Bible . [22] Therefore they inquired of the LORD further, if the man should yet come thither. And the LORD answered, Behold, he hath hid himself among the stuff.
Luther-Bibel . 22Da befragten sie abermals den HERRN: Ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Der HERR antwortete: Siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt.

Tekstuitleg van 1 S 10,22 .

1 S 10,23 - 1 S 10,23 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai edramen kai lambanei auton ekeithen kai katestèsen en mesô tou laou kai upsôthè uper panta ton laon uper ômian kai epanô  23 cucurrerunt itaque et tulerunt eum inde stetitque in medio populi et altior fuit universo populo ab umero et sursum   23 Zij nu liepen, en namen hem van daar, en hij stelde zich in het midden des volks; en hij was hoger dan al het volk, van zijn schouder en opwaarts. [23] Zij renden erheen en haalden hem tevoorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij er met kop en schouders bovenuit. [23] Ze renden op hem af en haalden hem te voorschijn. Toen hij tussen het volk stond, stak hij met kop en schouders boven iedereen uit.   10:23 Ze rennen erheen, nemen hem daarvandaan mee,- en hij posteert zich midden onder de gemeente, hij reikt hoger dan heel de gemeente, met kop en schouders boven hen uit. 23. On courut l'y prendre et il se présenta au milieu du peuple : de l'épaule et au-dessus, il dépassait tout le monde.

King James Bible . [23] And they ran and fetched him thence: and when he stood among the people, he was higher than any of the people from his shoulders and upward.
Luther-Bibel . 23Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk.

Tekstuitleg van 1 S 10,23 .

1 S 10,24 - 1 S 10,24 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai eipen samouèl pros panta ton laon ei eorakate on eklelektai eautô kurios oti ouk estin autô omoios en pasin umin kai egnôsan pas o laos kai eipan zètô o basileus  24 et ait Samuhel ad omnem populum certe videtis quem elegit Dominus quoniam non sit similis ei in omni populo et clamavit cunctus populus et ait vivat rex   24 Toen zeide Samuël tot het ganse volk: Ziet gij, dien de HEERE verkoren heeft? Want gelijk hij, is er niemand onder het ganse volk. Toen juichte het ganse volk, en zij zeiden: de koning leve! [24] Daarop zei Samuël tegen het volk: ‘Het zal u wel duidelijk zijn wie de heer uitverkoren heeft. Onder het hele volk is er geen tweede zoals hij.’ En heel het volk juichte en riep: ‘Leve de koning!’  [24] Samuël zei tegen de Israëlieten: ‘Ziet u wat voor iemand de HEER gekozen heeft? In heel het volk is er geen tweede als hij!’ En het volk juichte en riep: ‘Leve de koning!’  10:24 Dan zegt Samuël tot heel de gemeente: hebt ge gezien dat de Ene hem heeft uitgekozen?- want geen is als hij in heel de gemeente! Ze schallen het uit, heel de gemeente, en zeggen: leve de koning! • 24. Samuel dit à tout le peuple : « Avez-vous vu celui qu'a choisi Yahvé ? Il n'a pas son pareil dans tout le peuple. » Et tous poussèrent des acclamations et crièrent : « Vive le roi! »

King James Bible . [24] And Samuel said to all the people, See ye him whom the LORD hath chosen, that there is none like him among all the people? And all the people shouted, and said, God save the king.
Luther-Bibel . 24Und Samuel sprach zu allem Volk: Da seht ihr, wen der HERR erwählt hat; ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach: Es lebe der König!

Tekstuitleg van 1 S 10,24 .

1 S 10,25 - 1 S 10,25 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai eipen samouèl pros ton laon to dikaiôma tou basileôs kai egrapsen en bibliô kai ethèken enôpion kuriou kai exapesteilen samouèl panta ton laon kai apèlthen ekastos eis ton topon autou 25 locutus est autem Samuhel ad populum legem regni et scripsit in libro et reposuit coram Domino et dimisit Samuhel omnem populum singulos in domum suam   25 Samuël nu sprak tot het volk het recht des koninkrijks, en schreef het in een boek, en leide het voor het aangezicht des HEEREN. Toen liet Samuël het ganse volk gaan, elk naar zijn huis.
[25] Daarna kondigde Samuël voor het volk het koninklijke recht af; hij tekende dit op in een oorkonde en legde die voor het aangezicht van de heer. Toen liet Samuël het volk vertrekken en iedereen ging naar huis.  

[25] Daarop wees Samuël het volk nogmaals op de rechten die aan het koningschap verbonden zijn, en stelde die op schrift in een boekrol die hij voor de HEER neerlegde. Daarna ontbond hij de volksvergadering, en iedereen keerde terug naar huis.  
10:25 Samuël spreekt tot de gemeente recht-en-regel van het koningschap uit, schrijft dat op in een boekrol en laat die rusten voor het aanschijn van de Ene; dan zendt Samuël heel de gemeente heen, ieder naar zijn huis. 25. Samuel exposa au peuple le droit du roi et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant Yahvé. Puis Samuel renvoya le peuple chacun chez soi.

King James Bible . [25] Then Samuel told the people the manner of the kingdom, and wrote it in a book, and laid it up before the LORD. And Samuel sent all the people away, every man to his house.
Luther-Bibel . 25Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb's in ein Buch und legte es vor dem HERRN nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in sein Haus.

Tekstuitleg van 1 S 10,25 .

1 S 10,26 - 1 S 10,26 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai saoul apèlthen eis ton oikon autou eis gabaa kai eporeuthèsan uioi dunameôn ôn èpsato kurios kardias autôn meta saoul  26 sed et Saul abiit in domum suam in Gabaath et abiit cum eo pars exercitus quorum tetigerat Deus corda   26 En Saul ging ook naar zijn huis te Gibea, en van het heir gingen met hem, welker hart God geroerd had. [26] Ook Saul ging huiswaarts, naar Gibea, en met hem gingen de dapperen die daartoe door God waren aangezet.   [26] Ook Saul ging weer naar zijn woonplaats Gibea. Een leger van dappere krijgslieden ging met hem mee, door God daartoe bewogen.   10:26 Ook Saul is naar zijn huis gegaan, naar Gibea; met hem mee gaan de mannen van vermogen die God in hun hart heeft geraakt. 26. Saül aussi rentra chez lui à Gibéa, et partirent avec lui les vaillants dont Dieu avait touché le cœur.

King James Bible . [26] And Saul also went home to Gibeah; and there went with him a band of men, whose hearts God had touched.
Luther-Bibel . 26Auch Saul ging heim nach Gibea und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte.

Tekstuitleg van 1 S 10,26 .

1 S 10,27 - 1 S 10,27 : Saül tot koning gekozen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S 9 -- 1 S 10 -- 1 S 9,1-10,16 -- 1 S 10,17-27 - 1 S 10,17 - 1 S 10,18 - 1 S 10,19 - 1 S 10,20 - 1 S 10,21 - 1 S 10,22 - 1 S 10,23 - 1 S 10,24 - 1 S 10,25 - 1 S 10,26 - 1 S 10,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kai uioi loimoi eipan ti sôsei èmas outos kai ètimasan auton kai ouk ènegkan autô dôra  27 filii vero Belial dixerunt num salvare nos poterit iste et despexerunt eum et non adtulerunt ei munera ille vero dissimulabat se audire   27 Doch de kinderen Belials zeiden: Wat zou ons deze verlossen? en zij verachtten hem, en brachten hem geen geschenk. Doch hij was als doof. [27] Maar er was ook gespuis, dat zei: ‘Zou hij ons redden?’ Zo toonden zij hun minachting voor hem en ze brachten hem ook geen geschenk. Maar hij deed alsof hij het niet merkte.  [27] Sommigen waren minder overtuigd en zeiden smalend: ‘Moet die ons uit de nood redden?’ Ze keken minachtend op hem neer en boden hem geen geschenken aan. Maar Saul deed alsof hij er niets van merkte.  10:27 Maar Belialszonen hebben gezegd: waarom moet híj ons bevrijden? Ze minachten hem en hebben hem geen broodgift doen toekomen; maar hij doet alsof hij doof is. • 27. Mais des vauriens dirent : « Comment celui-là nous sauverait-il ? » Ils le méprisèrent et ne lui offrirent pas de présent. Environ un mois après,

King James Bible . [27] But the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him, and brought him no presents. But he held his peace.
Luther-Bibel . 27Aber einige ruchlose Leute sprachen: Was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er's nicht.

Tekstuitleg van 1 S 10,27 .


SEPTUAGINTA

1kai elaben samouèl ton fakon tou elaiou kai epecheen epi tèn kefalèn autou kai efilèsen auton kai eipen autô ouchi kechriken se kurios eis archonta epi ton laon autou epi israèl kai su arxeis en laô kuriou kai su sôseis auton ek cheiros echthrôn autou kuklothen kai touto soi to sèmeion oti echrisen se kurios epi klèronomian autou eis archonta2ôs an apelthès sèmeron ap' emou kai eurèseis duo andras pros tois tafois rachèl en tô oriô beniamin allomenous megala kai erousin soi eurèntai ai onoi as eporeuthète zètein kai idou o patèr sou apotetinaktai to rèma tôn onôn kai edapsileusato di' umas legôn ti poièsô uper tou uiou mou3kai apeleusei ekeithen kai epekeina èxeis eôs tès druos thabôr kai eurèseis ekei treis andras anabainontas pros ton theon eis baithèl ena aironta tria aigidia kai ena aironta tria aggeia artôn kai ena aironta askon oinou4kai erôtèsousin se ta eis eirènèn kai dôsousin soi duo aparchas artôn kai lèmpsè ek tès cheiros autôn5kai meta tauta eiseleusè eis ton bounon tou theou ou estin ekei to anastèma tôn allofulôn ekei nasib o allofulos kai estai ôs an eiselthète ekei eis tèn polin kai apantèseis chorô profètôn katabainontôn ek tès bama kai emprosthen autôn nabla kai tumpanon kai aulos kai kinura kai autoi profèteuontes6kai efaleitai epi se pneuma kuriou kai profèteuseis met' autôn kai strafèsè eis andra allon7kai estai otan èxei ta sèmeia tauta epi se poiei panta osa ean eurè è cheir sou oti theos meta sou8kai katabèsè emprosthen tès galgala kai idou katabainô pros se anenegkein olokautôsin kai thusias eirènikas epta èmeras dialeipseis eôs tou elthein me pros se kai gnôrisô soi a poièseis9kai egenèthè ôste epistrafènai tô ômô autou apelthein apo samouèl metestrepsen autô o theos kardian allèn kai èlthen panta ta sèmeia en tè èmera ekeinè10kai erchetai ekeithen eis ton bounon kai idou choros profètôn ex enantias autou kai èlato ep' auton pneuma theou kai eprofèteusen en mesô autôn11kai egenèthèsan pantes oi eidotes auton echthes kai tritèn kai eidon kai idou autos en mesô tôn profètôn kai eipen o laos ekastos pros ton plèsion autou ti touto to gegonos tô uiô kis è kai saoul en profètais12kai apekrithè tis autôn kai eipen kai tis patèr autou dia touto egenèthè eis parabolèn è kai saoul en profètais13kai sunetelesen profèteuôn kai erchetai eis ton bounon14kai eipen o oikeios autou pros auton kai pros to paidarion autou pou eporeuthète kai eipan zètein tas onous kai eidamen oti ouk eisin kai eisèlthomen pros samouèl15kai eipen o oikeios pros saoul apaggeilon dè moi ti eipen soi samouèl16kai eipen saoul pros ton oikeion autou apèggeilen apaggellôn moi oti eurèntai ai onoi to de rèma tès basileias ouk apèggeilen autô17kai parèggeilen samouèl panti tô laô pros kurion eis massèfa18kai eipen pros uious israèl tade eipen kurios o theos israèl legôn egô anègagon tous uious israèl ex aiguptou kai exeilamèn umas ek cheiros faraô basileôs aiguptou kai ek pasôn tôn basileiôn tôn thlibousôn umas19kai umeis sèmeron exouthenèkate ton theon os autos estin umôn sôtèr ek pantôn tôn kakôn umôn kai thlipseôn umôn kai eipate ouchi all' è oti basilea stèseis ef' èmôn kai nun katastète enôpion kuriou kata ta skèptra umôn kai kata tas fulas umôn20kai prosègagen samouèl panta ta skèptra israèl kai kataklèroutai skèptron beniamin21kai prosagei skèptron beniamin eis fulas kai kataklèroutai fulè mattari kai prosagousin tèn fulèn mattari eis andras kai kataklèroutai saoul uios kis kai ezètei auton kai ouch eurisketo22kai epèrôtèsen samouèl eti en kuriô ei erchetai o anèr entautha kai eipen kurios idou autos kekruptai en tois skeuesin23kai edramen kai lambanei auton ekeithen kai katestèsen en mesô tou laou kai upsôthè uper panta ton laon uper ômian kai epanô24kai eipen samouèl pros panta ton laon ei eorakate on eklelektai eautô kurios oti ouk estin autô omoios en pasin umin kai egnôsan pas o laos kai eipan zètô o basileus25kai eipen samouèl pros ton laon to dikaiôma tou basileôs kai egrapsen en bibliô kai ethèken enôpion kuriou kai exapesteilen samouèl panta ton laon kai apèlthen ekastos eis ton topon autou26kai saoul apèlthen eis ton oikon autou eis gabaa kai eporeuthèsan uioi dunameôn ôn èpsato kurios kardias autôn meta saoul27kai uioi loimoi eipan ti sôsei èmas outos kai ètimasan auton kai ouk ènegkan autô dôra

ΚΑΙ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· οὐχὶ κέκχρικέ σε Κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἐπὶ ᾿Ισραήλ; καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ Κυρίου, καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν. 2 καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέ σε Κύριος ἐπὶ κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα· ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεις δύο ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ραχὴλ ἐν τῷ ὄρει Βενιαμὶν ἁλλομένους μεγάλα, καὶ ἐροῦσί σοι· εὕρηνται αἱ ὄνοι, ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν, καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ ρῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δι᾿ ὑμᾶς λέγων· τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου; 3 καὶ ἀπελεύσῃ ἐκεῖθεν καὶ ἐπέκεινα ἥξεις ἕως τῆς δρυὸς Θαβὼρ καὶ εὑρήσεις ἐκεῖ τρεῖς ἄνδρας ἀναβαίνοντας πρὸς τὸν Θεὸν εἰς Βαιθήλ, ἕνα αἴροντα τρία αἰγίδια καὶ ἕνα αἴροντα τρία ἀγγεῖα ἄρτων καὶ ἕνα αἴροντα ἀσκὸν οἴνου. 4 καὶ ἐρωτήσουσί σε τὰ εἰς εἰρήνην καὶ δώσουσί σοι δύο ἀπαρχὰς ἄρτων, καὶ λήψῃ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 5 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύσῃ εἰς τὸν βουνὸν τοῦ Θεοῦ, οὗ ἐστιν ἐκεῖ τὸ ἀνάστημα τῶν ἀλλοφύλων, ἐκεῖ Νασὶβ ὁ ἀλλόφυλος. καὶ ἔσται ὡς ἂν εἰσέλθητε ἐκεῖ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσεις χορῷ προφητῶν καταβαινόντων ἐκ τῆς Βαμᾶ, καὶ ἔμπροσθεν αὐτῶν νάβλα καὶ τύμπανον καὶ αὐλὸς καὶ κινύρα, καὶ αὐτοὶ προφητεύοντες· 6 καὶ ἐφαλεῖται ἐπὶ σὲ πνεῦμα Κυρίου, καὶ προφητεύσεις μετ᾿ αὐτῶν καὶ στραφήσῃ εἰς ἄνδρα ἄλλον. 7 καὶ ἔσται ὅταν ἥξει τὰ σημεῖα ταῦτα ἐπὶ σέ, ποίει πάντα, ὅσα ἐὰν εὕρῃ ἡ χείρ σου, ὅτι Θεὸς μετὰ σοῦ. 8 καὶ καταβήσῃ ἔμπροσθεν τῆς Γαλγάλ, καὶ ἰδοὺ καταβαίνω πρός σε ἀνενεγκεῖν ὁλοκαύτωσιν καὶ θυσίας εἰρηνικάς· ἑπτὰ ἡμέρας διαλείψεις ἕως τοῦ ἐλθεῖν με πρός σε, καὶ γνωρίσω σοι ἃ ποιήσεις. 9 καὶ ἐγενήθη ὥστε ἐπιστραφῆναι τῷ ὤμῳ αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἀπὸ Σαμουήλ, μετέστρεψεν αὐτῷ ὁ Θεὸς καρδίαν ἄλλην· καὶ ἦλθε πάντα τὰ σημεῖα ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 10 καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν εἰς τὸν βουνόν, καὶ ἰδοὺ χορὸς προφητῶν ἐξεναντίας αὐτοῦ· καὶ ἥλατο ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα Θεοῦ, καὶ προεφήτευσεν ἐν μέσῳ αὐτῶν. 11 καὶ ἐγενήθησαν πάντες οἱ εἰδότες αὐτὸν ἐχθὲς καὶ τρίτης καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἐν μέσῳ τῶν προφητῶν. καὶ εἶπεν ὁ λαὸς ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· τί τοῦτο τὸ γεγονὸς τῷ υἱῷ Κίς; ἦ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις; 12 καὶ ἀπεκρίθη τις αὐτῶν καὶ εἶπε· καὶ τίς πατὴρ αὐτοῦ; καὶ διὰ τοῦτο ἐγενήθη εἰς παραβολήν, ἦ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις; 13 καὶ συνετέλεσε προφητεύων καὶ ἔρχεται εἰς τὸν βουνόν. 14 καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸ παιδάριον αὐτοῦ· ποῦ ἐπορεύθητε; καὶ εἶπαν· ζητεῖν τὰς ὄνους· καὶ εἴδαμεν ὅτι οὐκ εἰσί, καὶ εἰσήλθομεν πρὸς Σαμουήλ. 15 καὶ εἶπεν ὁ οἰκεῖος πρὸς Σαούλ· ἀπάγγειλον δή μοι, τί εἶπέ σοι Σαμουήλ; 16 καὶ εἶπε Σαοὺλ πρὸς τὸν οἰκεῖον αὐτοῦ· ἀπήγγειλεν ἀπαγγέλλων μοι ὅτι εὕρηνται αἱ ὄνοι. τὸ δὲ ρῆμα τῆς βασιλείας οὐκ ἀπήγγειλεν αὐτῷ. 17 Καὶ παρήγγειλε Σαμουὴλ παντὶ τῷ λαῷ πρὸς Κύριον εἰς Μασσηφὰθ 18 καὶ εἶπε πρὸς υἱοὺς ᾿Ισραήλ· τάδε εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ λέγων· ἐγὼ ἀνήγαγον τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἐξ Αἰγύπτου καὶ ἐξειλάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου καὶ ἐκ πασῶν τῶν βασιλειῶν τῶν θλιβουσῶν ὑμᾶς· 19 καὶ ὑμεῖς σήμερον ἐξουδενήκατε τὸν Θεόν, ὃς αὐτός ἐστιν ὑμῶν σωτὴρ ἐκ πάντων τῶν κακῶν ὑμῶν καὶ θλίψεων ὑμῶν, καὶ εἴπατε· οὐχί, ἀλλ᾿ ἢ ὅτι βασιλέα καταστήσεις ἐφ᾿ ἡμῶν· καὶ νῦν κατάστητε ἐνώπιον Κυρίου κατὰ τὰ σκῆπτρα ὑμῶν καὶ κατὰ τὰς φυλὰς ὑμῶν. 20 καὶ προσήγαγε Σαμουὴλ πάντα τὰ σκῆπτρα ᾿Ισραήλ, καὶ κατακληροῦται σκῆπτρον Βενιαμίν· 21 καὶ προσάγει σκῆπτρον Βενιαμὶν εἰς φυλάς, καὶ κατακληροῦται φυλὴ Ματταρί· καὶ προσάγουσι τὴν φυλὴν Ματταρὶ εἰς ἄνδρας, καὶ κατακληροῦται Σαοὺλ υἱὸς Κίς. καὶ ἐζήτει αὐτόν, καὶ οὐχ εὑρίσκετο. 22 καὶ ἐπηρώτησε Σαμουὴλ ἔτι ἐν Κυρίῳ· εἰ ἔρχεται ὁ ἀνὴρ ἐνταῦθα; καὶ εἶπε Κύριος· ἰδοὺ αὐτὸς κέκρυπται ἐν τοῖς σκεύεσι. 23 καὶ ἔδραμε καὶ λαμβάνει αὐτὸν ἐκεῖθεν καὶ κατέστησεν ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ, καὶ ὑψώθη ὑπὲρ πάντα τὸν λαὸν ὑπερωμίαν καὶ ἐπάνω. 24 καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς πάντα τὸν λαόν· εἰ ἑωράκατε ὃν ἐκλέλεκται ἑαυτῷ Κύριος, ὅτι οὐκ ἔστιν ὅμοιος αὐτῷ ἐν πᾶσιν ὑμῖν; καὶ ἔγνωσαν πᾶς ὁ λαὸς καὶ εἶπαν· ζήτω ὁ βασιλεύς. 25 καὶ εἶπε Σαμουὴλ πρὸς τὸν λαὸν τὸ δικαίωμα τοῦ βασιλέως καὶ ἔγραψεν ἐν βιβλίῳ καὶ ἔθηκεν ἐνώπιον Κυρίου. καὶ ἐξαπέστειλε Σαμουὴλ πάντα τὸν λαόν, καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 26 καὶ Σαοὺλ ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Γαβαά· καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ δυνάμεων, ὧν ἥψατο Κύριος καρδίας αὐτῶν μετὰ Σαούλ. 27 καὶ υἱοὶ λοιμοὶ εἶπαν· τίς σώσει ὑμᾶς οὗτος; καὶ ἠτίμασαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἤνεγκαν αὐτῷ δῶρα.


VULGAAT

10. 1 tulit autem Samuhel lenticulam olei et effudit super caput eius et deosculatus eum ait ecce unxit te Dominus super hereditatem suam in principem 2 cum abieris hodie a me invenies duos viros iuxta sepulchrum Rachel in finibus Beniamin in meridie dicentque tibi inventae sunt asinae ad quas ieras perquirendas et intermissis pater tuus asinis sollicitus est pro vobis et dicit quid faciam de filio meo 3 cumque abieris inde et ultra transieris et veneris ad quercum Thabor invenient te ibi tres viri ascendentes ad Deum in Bethel unus portans tres hedos et alius tres tortas panis et alius portans lagoenam vini 4 cumque te salutaverint dabunt tibi duos panes et accipies de manu eorum 5 post haec venies in collem Domini ubi est statio Philisthinorum et cum ingressus fueris ibi urbem obviam habebis gregem prophetarum descendentium de excelso et ante eos psalterium et tympanum et tibiam et citharam ipsosque prophetantes 6 et insiliet in te spiritus Domini et prophetabis cum eis et mutaberis in virum alium 7 quando ergo evenerint signa haec omnia tibi fac quaecumque invenerit manus tua quia Dominus tecum est 8 et descendes ante me in Galgala ego quippe descendam ad te ut offeras oblationem et immoles victimas pacificas septem diebus expectabis donec veniam ad te et ostendam tibi quae facias 9 itaque cum avertisset umerum suum ut abiret a Samuhele inmutavit ei Deus cor aliud et venerunt omnia signa haec in die illa 10 veneruntque ad praedictum collem et ecce cuneus prophetarum obvius ei et insilivit super eum spiritus Dei et prophetavit in medio eorum 11 videntes autem omnes qui noverant eum heri et nudius tertius quod esset cum prophetis et prophetaret dixerunt ad invicem quaenam res accidit filio Cis num et Saul in prophetis 12 responditque alius ad alterum dicens et quis pater eorum propterea versum est in proverbium num et Saul inter prophetas 13 cessavit autem prophetare et venit ad excelsum 14 dixitque patruus Saul ad eum et ad puerum eius quo abistis qui responderunt quaerere asinas quas cum non repperissemus venimus ad Samuhelem 15 et dixit ei patruus suus indica mihi quid dixerit tibi Samuhel 16 et ait Saul ad patruum suum indicavit nobis quia inventae essent asinae de sermone autem regni non indicavit ei quem locutus illi fuerat Samuhel 17 et convocavit Samuhel populum ad Dominum in Maspha 18 et ait ad filios Israhel haec dicit Dominus Deus Israhel ego eduxi Israhel de Aegypto et erui vos de manu Aegyptiorum et de manu omnium regum qui adfligebant vos 19 vos autem hodie proiecistis Deum vestrum qui solus salvavit vos de universis malis et tribulationibus vestris et dixistis nequaquam sed regem constitue super nos nunc ergo state coram Domino per tribus vestras et per familias 20 et adplicuit Samuhel omnes tribus Israhel et cecidit sors tribus Beniamin 21 et adplicuit tribum Beniamin et cognationes eius et cecidit cognatio Metri et pervenit usque ad Saul filium Cis quaesierunt ergo eum et non est inventus 22 et consuluerunt post haec Dominum utrumnam venturus esset illuc responditque Dominus ecce absconditus est domi 23 cucurrerunt itaque et tulerunt eum inde stetitque in medio populi et altior fuit universo populo ab umero et sursum 24 et ait Samuhel ad omnem populum certe videtis quem elegit Dominus quoniam non sit similis ei in omni populo et clamavit cunctus populus et ait vivat rex 25 locutus est autem Samuhel ad populum legem regni et scripsit in libro et reposuit coram Domino et dimisit Samuhel omnem populum singulos in domum suam 26 sed et Saul abiit in domum suam in Gabaath et abiit cum eo pars exercitus quorum tetigerat Deus corda 27 filii vero Belial dixerunt num salvare nos poterit iste et despexerunt eum et non adtulerunt ei munera ille vero dissimulabat se audire


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S

- sjëmû´el (Samuël) . Taalgebruik in Tenakh : sjëmû´el (Samuël) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 + aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; 50 + 13 = 63 (3² X 7) OF of 410 + 31 = 441 (3² X 7²) . Structuur : 3 - 4 - 7 - 1 - 3 . Tenakh (108) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (101) . 1 S (101) . 1 S 10 (9) : (1) 1 S 10,1 . (2) 1 S 10,9 . (3) 1 S 10,14 . (4) 1 S 10,15 . (5) 1 S 10,16 . (6) 1 S 10,17 . (7) 1 S 10,20 . (8) 1 S 10,24 . (9) 1 S 10,25 .

- T - U - V - W - X -Y - Z -