BIJBELBOEK EERSTE BOEK SAMUEL ELFDE HOOFDSTUK -- 1 S 11 -- 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -
Saul bevrijdt Jabes in Gilead (1 S 11)

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar

1 Samuël commentaar - 1 Samuël overzicht - 1 Samuël taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van 1 S : - 1 S 1 - 1 S 2 - 1 S 3 - 1 S 4 - 1 S 5 - 1 S 6 - 1 S 7 - 1 S 8 - 1 S 9 - 1 S 10 - 1 S 11 - 1 S 12 - 1 S 13 - 1 S 14 - 1 S 15 - 1 S 16 - 1 S 17 - 1 S 18 - 1 S 19 - 1 S 20 - 1 S 21 - 1 S 22 - 1 S 23 - 1 S 24 - 1 S 25 - 1 S 26 - 1 S 27 - 1 S 28 - 1 S 29 - 1 S 30 - 1 S 31 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- 1 S 11,1-15 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -

1 S 11,1 - 1 S 11,1 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egenèthè ôs meta mèna kai anebè naas o ammanitès kai paremballei epi iabis galaad kai eipon pantes oi andres iabis pros naas ton ammanitèn diathou èmin diathèkèn kai douleusomen soi        [1] Toen* Nachas, de Ammoniet, oprukte en Jabes in Gilead belegerde, deden de burgers van Jabes hem eensgezind het volgende voorstel: ‘Als u een verbond met ons sluit, zullen wij u dienen.’        

King James Bible . 11 [1] Then Nahash the Ammonite came up, and encamped against Jabesh-gilead: and all the men of Jabesh said unto Nahash, Make a covenant with us, and we will serve thee.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,2 - 1 S 11,2 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai eipen pros autous naas o ammanitès en tautè diathèsomai umin diathèkèn en tô exoruxai umôn panta ofthalmon dexion kai thèsomai oneidos epi israèl        [2] Maar Nachas, de Ammoniet, antwoordde hun: ‘Ik wil wel een verbond met u sluiten, maar op voorwaarde dat u allemaal het rechteroog wordt uitgestoken. Dat is de schande die ik heel Israël wil aandoen.’        

King James Bible . [2] And Nahash the Ammonite answered them, On this condition will I make a covenant with you, that I may thrust out all your right eyes, and lay it for a reproach upon all Israel.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,3 - 1 S 11,3 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai legousin autô oi andres iabis anes èmin epta èmeras kai aposteloumen aggelous eis pan orion israèl ean mè è o sôzôn èmas exeleusometha pros umas        [3] Toen zeiden de oudsten van Jabes tegen hem: ‘Geef ons zeven dagen uitstel, zodat wij boden kunnen sturen door heel Israël. Als niemand ons te hulp komt, zullen wij ons aan u overgeven.’        

King James Bible . [3] And the elders of Jabesh said unto him, Give us seven days' respite, that we may send messengers unto all the coasts of Israel: and then, if there be no man to save us, we will come out to thee.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,4 - 1 S 11,4 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai ercontai oi aggeloi eis gabaa pros saoul kai lalousin tous logous eis ta ôta tou laou kai èran pas o laos tèn fônèn autôn kai eklausan        [4] Toen de boden in Gibea van Saul kwamen en het volk hiervan op de hoogte brachten, begon heel het volk luidkeels te weeklagen.        

King James Bible . [4] Then came the messengers to Gibeah of Saul, and told the tidings in the ears of the people: and all the people lifted up their voices, and wept.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,5 - 1 S 11,5 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai idou saoul èrceto meta to prôi ex agrou kai eipen saoul ti oti klaiei o laos kai diègountai autô ta rèmata tôn uiôn iabis       [5] Maar op dat ogenblik kwam Saul achter zijn runderen aan van het veld terug en hij vroeg: ‘Wat is er aan de hand dat het volk zo weeklaagt?’ Ze vertelden hem het verhaal van de mannen van Jabes.        

King James Bible . [5] And, behold, Saul came after the herd out of the field; and Saul said, What aileth the people that they weep? And they told him the tidings of the men of Jabesh.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,6 - 1 S 11,6 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai efèlato pneuma kuriou epi saoul ôs èkousen ta rèmata tauta kai ethumôthè ep' autous orgè autou sfodra        [6] Toen Saul dat verhaal hoorde, werd hij aangegrepen door de geest* van God en een hevige woede maakte zich van hem meester.        

King James Bible . [6] And the Spirit of God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

2. - 3. rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 . (5) 1 S 10,10 . (6) 1 S 11,6 . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,20 . (12) 1 S 19,23 . (13) 2 Kr 15,1 .

1. - 5. - waththitsëlach `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (3) : (1) Re 14,6 . (2) Re 14,19 . (3) Re 15,14 .
- waththitsëlach rûach JHWH ´èl dâwid (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over David) . Tenach (1) 1 S 16,13 .
- waththitsëlach rûach JHWH `al sjâ´ûl (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over Saul) . Tenach (1) 1 S 11,6 .
- waththitsëlach rûach ´èlohîm râ`âh ´èl sjâ´ûl (en een slechte geest van JHWH werd vaardig / kwam bij Saul) . Tenach (1) 1 S 18,10 .
- waththitsëlach `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (1) 1 S 10,10 .
- wëtsâlëchâh `âlè(j)khâ rûach JHWH (en de geest van JHWH zal vaardig worden / komen over jou) . Tenach (1) 1 S 10,6 .

1 S 11,7 - 1 S 11,7 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai elaben duo boas kai emelisen autas kai apesteilen eis pan orion israèl en ceiri aggelôn legôn os ouk estin ekporeuomenos opisô saoul kai opisô samouèl kata tade poièsousin tois bousin autou kai epèlthen ekstasis kuriou epi ton laon israèl kai eboèsan ôs anèr eis        [7] Hij nam een koppel runderen, hakte ze in stukken en liet die door boden in heel Israël rondbrengen met de boodschap: ‘Als u niet met Saul en Samuël oprukt, zal het met uw runderen net zo gaan!’ Toen werd het volk bang voor de heer: als één man kwamen zij op.vierden daar een groot feest.        

King James Bible . [7] And he took a yoke of oxen, and hewed them in pieces, and sent them throughout all the coasts of Israel by the hands of messengers, saying, Whosoever cometh not forth after Saul and after Samuel, so shall it be done unto his oxen. And the fear of the LORD fell on the people, and they came out with one consent.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,8 - 1 S 11,8 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai episkeptetai autous abiezek en bama pan andra israèl exakosias ciliadas kai andras iouda ebdomèkonta ciliadas        [8] Saul inspecteerde de troepen in Bezek: er waren driehonderdduizend Israëlieten en dertigduizend Judeeërs.        

King James Bible . [8] And when he numbered them in Bezek, the children of Israel were three hundred thousand, and the men of Judah thirty thousand.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,9 - 1 S 11,9 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai eipen tois aggelois tois ercomenois tade ereite tois andrasin iabis aurion umin è sôtèria diathermanantos tou èliou kai èlthon oi aggeloi eis tèn polin kai apaggellousin tois andrasin iabis kai eufranthèsan        [9] Ze zeiden tegen de boden die gekomen waren: ‘Zeg tegen de mannen van Jabes in Gilead dat zij morgen worden gered, wanneer de zon heet wordt!’ Toen de boden thuiskwamen en dit aan de mannen van Jabes berichtten, waren zij verheugd.        

King James Bible . [9] And they said unto the messengers that came, Thus shall ye say unto the men of Jabesh-gilead, To morrow, by that time the sun be hot, ye shall have help. And the messengers came and shewed it to the men of Jabesh; and they were glad.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,10 - 1 S 11,10 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai eipan oi andres iabis pros naas ton ammanitèn aurion exeleusometha pros umas kai poièsete èmin to agathon enôpion umôn        [10] En de mannen van Jabes zeiden tegen Nachas: ‘Morgen zullen wij ons aan u onderwerpen; dan kunt u alles met ons doen wat u wilt.’        

King James Bible . [10] Therefore the men of Jabesh said, To morrow we will come out unto you, and ye shall do with us all that seemeth good unto you.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,11 - 1 S 11,11 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai egenèthè meta tèn aurion kai etheto saoul ton laon eis treis arcas kai eisporeuontai meson tès parembolès en fulakè tè prôinè kai etupton tous uious ammôn eôs diethermanthè è èmera kai egenèthèsan oi upoleleimmenoi diesparèsan kai ouc upeleifthèsan en autois duo kata to auto        [11] De volgende dag verdeelde Saul het volk in drie groepen. Tijdens de laatste nachtwake drongen die het kamp van de Ammonieten binnen en sloegen op hen in, tot op het heetst van de dag. De overlevenden werden uiteengejaagd, zodat er geen twee bij elkaar bleven.        

King James Bible . [11] And it was so on the morrow, that Saul put the people in three companies; and they came into the midst of the host in the morning watch, and slew the Ammonites until the heat of the day: and it came to pass, that they which remained were scattered, so that two of them were not left together.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,12 - 1 S 11,12 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai eipen o laos pros samouèl tis o eipas oti saoul ou basileusei èmôn parados tous andras kai thanatôsomen autous        [12] En het volk zei tegen Samuël: ‘Wie durfde er ook weer te vragen of Saul onze koning moest zijn? Lever die mannen aan ons uit; dan doden wij ze.’        

King James Bible . [12] And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us? bring the men, that we may put them to death.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,13 - 1 S 11,13 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai eipen saoul ouk apothaneitai oudeis en tè èmera tautè oti sèmeron kurios epoièsen sôtèrian en israèl        [13] Maar Saul zei: ‘Vandaag wordt er niemand gedood, want vandaag heeft de heer Israël de overwinning gegeven.’        

King James Bible . [13] And Saul said, There shall not a man be put to death this day: for to day the LORD hath wrought salvation in Israel.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 11,14 - 1 S 11,14 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai eipen samouèl pros ton laon legôn poreuthômen eis galgala kai egkainisômen ekei tèn basileian        [14] En Samuël zei tegen het volk: ‘Kom, laten wij naar Gilgal gaan en daar het koningschap hernieuwen*.’        

King James Bible . [14] Then said Samuel to the people, Come, and let us go to Gilgal, and renew the kingdom there.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. wënelëkhâh / wënelekhâh (en laten we gaan) : wë + werkwoordvorm qal actief cohortativus eerste persoon meervoud van het werkw. hâlakh (gaan) . Taalgebruik in Tenach : hâlakh (gaan) . Getalwaarde : he = 5 , lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11) . Tenach (9) : (1) Gn 33,12 . (2) Gn 43,8 . (3) Re 19,28 . (4) lekhû (ga) + . 1 S 9,9 . (5) lekhû (ga) + . 1 S 11,14 . (6) 1 S 26,11 . (7) Js 2,3 . (8) lekhû (ga) + . Js 2,5 . (9) Mi 4,2 .

1 S 11,15 - 1 S 11,15 . Saul bevrijdt Jabes - 1 S 11 -- 1 S 11,1-15 -- 1 S 11,1 - 1 S 11,2 - 1 S 11,3 - 1 S 11,4 - 1 S 11,5 - 1 S 11,6 - 1 S 11,7 - 1 S 11,8 - 1 S 11,9 - 1 S 11,10 - 1 S 11,11 - 1 S 11,12 - 1 S 11,13 - 1 S 11,14 - 1 S 11,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai eporeuthè pas o laos eis galgala kai ecrisen samouèl ekei ton saoul eis basilea enôpion kuriou en galgalois kai ethusen ekei thusias kai eirènikas enôpion kuriou kai eufranthè samouèl kai pas israèl ôste lian       [15] Toen ging het volk naar Gilgal* en voor het aangezicht van de heer riepen zij Saul uit tot koning. Ze brachten dankoffers* aan de heer, en Saul en alle mannen van Israël        

King James Bible . [15] And all the people went to Gilgal; and there they made Saul king before the LORD in Gilgal; and there they sacrificed sacrifices of peace offerings before the LORD; and there Saul and all the men of Israel rejoiced greatly.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


SEPTUAGINTA

1kai egenèthè ôs meta mèna kai anebè naas o ammanitès kai paremballei epi iabis galaad kai eipon pantes oi andres iabis pros naas ton ammanitèn diathou èmin diathèkèn kai douleusomen soi2kai eipen pros autous naas o ammanitès en tautè diathèsomai umin diathèkèn en tô exoruxai umôn panta ofthalmon dexion kai thèsomai oneidos epi israèl3kai legousin autô oi andres iabis anes èmin epta èmeras kai aposteloumen aggelous eis pan orion israèl ean mè è o sôzôn èmas exeleusometha pros umas4kai ercontai oi aggeloi eis gabaa pros saoul kai lalousin tous logous eis ta ôta tou laou kai èran pas o laos tèn fônèn autôn kai eklausan5kai idou saoul èrceto meta to prôi ex agrou kai eipen saoul ti oti klaiei o laos kai diègountai autô ta rèmata tôn uiôn iabis6kai efèlato pneuma kuriou epi saoul ôs èkousen ta rèmata tauta kai ethumôthè ep' autous orgè autou sfodra7kai elaben duo boas kai emelisen autas kai apesteilen eis pan orion israèl en ceiri aggelôn legôn os ouk estin ekporeuomenos opisô saoul kai opisô samouèl kata tade poièsousin tois bousin autou kai epèlthen ekstasis kuriou epi ton laon israèl kai eboèsan ôs anèr eis8kai episkeptetai autous abiezek en bama pan andra israèl exakosias ciliadas kai andras iouda ebdomèkonta ciliadas9kai eipen tois aggelois tois ercomenois tade ereite tois andrasin iabis aurion umin è sôtèria diathermanantos tou èliou kai èlthon oi aggeloi eis tèn polin kai apaggellousin tois andrasin iabis kai eufranthèsan10kai eipan oi andres iabis pros naas ton ammanitèn aurion exeleusometha pros umas kai poièsete èmin to agathon enôpion umôn11kai egenèthè meta tèn aurion kai etheto saoul ton laon eis treis arcas kai eisporeuontai meson tès parembolès en fulakè tè prôinè kai etupton tous uious ammôn eôs diethermanthè è èmera kai egenèthèsan oi upoleleimmenoi diesparèsan kai ouc upeleifthèsan en autois duo kata to auto12kai eipen o laos pros samouèl tis o eipas oti saoul ou basileusei èmôn parados tous andras kai thanatôsomen autous13kai eipen saoul ouk apothaneitai oudeis en tè èmera tautè oti sèmeron kurios epoièsen sôtèrian en israèl14kai eipen samouèl pros ton laon legôn poreuthômen eis galgala kai egkainisômen ekei tèn basileian15kai eporeuthè pas o laos eis galgala kai ecrisen samouèl ekei ton saoul eis basilea enôpion kuriou en galgalois kai ethusen ekei thusias kai eirènikas enôpion kuriou kai eufranthè samouèl kai pas israèl ôste lian