BIJBELBOEK EERSTE BOEK SAMUEL ZESTIENDE HOOFDSTUK -- 1 S 16 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) -- 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,14-23 -
David tot koning gezalfd (1 S 16,1-13) . David bij Saul (1 S 16,14-23) .

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar

1 Samuël commentaar - 1 Samuël overzicht - 1 Samuël taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van 1 S : - 1 S 1 - 1 S 2 - 1 S 3 - 1 S 4 - 1 S 5 - 1 S 6 - 1 S 7 - 1 S 8 - 1 S 9 - 1 S 10 - 1 S 11 - 1 S 12 - 1 S 13 - 1 S 14 - 1 S 15 - 1 S 16 - 1 S 17 - 1 S 18 - 1 S 19 - 1 S 20 - 1 S 21 - 1 S 22 - 1 S 23 - 1 S 24 - 1 S 25 - 1 S 26 - 1 S 27 - 1 S 28 - 1 S 29 - 1 S 30 - 1 S 31 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 - 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- 1 S 16,1-13 : David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -

1 S 16,1 - 1 S 16,1 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai eipen kurios pros samouèl eôs pote su pentheis epi saoul kagô exoudenôka auton mè basileuein epi israèl plèson to keras sou elaiou kai deuro aposteilô se pros iessai eôs eis bèthleem oti eoraka en tois uiois autou emoi basileuein        [1] Daarom sprak de heer tot Samuël: ‘Hoe lang zult u nog treuren over Saul, terwijl Ik hem heb verworpen en hij geen koning meer zal zijn over Israël? Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb Ik voor het koningschap bestemd.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,2 - 1 S 16,2 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai eipen samouèl pôs poreuthô kai akousetai saoul kai apoktenei me kai eipen kurios damalin boôn labe en tè ceiri sou kai ereis thusai tô kuriô èkô        [2] Maar Samuël zei: ‘Hoe kan ik dat doen? Als Saul het hoort, vermoordt hij mij.’ De heer antwoordde: ‘Neem een kalf mee en zeg dat u komt om aan de heer te offeren.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,3 - 1 S 16,3 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai kaleseis ton iessai eis tèn thusian kai gnôriô soi a poièseis kai criseis on ean eipô pros se        [3] U moet Isaï bij het offer uitnodigen en Ik zal dan wel duidelijk maken wat u moet doen: degene die Ik aanwijs moet u zalven.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 16,4 - 1 S 16,4 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai epoièsen samouèl panta a elalèsen autô kurios kai èlthen eis bèthleem kai exestèsan oi presbuteroi tès poleôs tè apantèsei autou kai eipan eirènè è eisodos sou o blepôn        [4] Samuël deed wat de heer bevolen had. Toen hij in Betlehem kwam, liepen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst betekent toch niets kwaads?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,5 - 1 S 16,5 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai eipen eirènè thusai tô kuriô èkô agiasthète kai eufranthète met' emou sèmeron kai ègiasen ton iessai kai tous uious autou kai ekalesen autous eis tèn thusian       [5] Hij antwoordde: ‘Niets dan goeds. Ik ben gekomen om aan de heer te offeren: zorg dat u heilig bent en ga dan met mij offeren.’ Hij droeg er zorg voor dat Isaï en zijn zonen zich* heiligden en nodigde hen uit voor het offer.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,6 - 1 S 16,6 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai egenèthè en tô autous eisienai kai eiden ton eliab kai eipen alla kai enôpion kuriou cristos autou        [6] Toen zij aankwamen, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: ‘Die daar voor de heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,7 - 1 S 16,7 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai eipen kurios pros samouèl mè epiblepsès epi tèn opsin autou mède eis tèn exin megethous autou oti exoudenôka auton oti ouc ôs emblepsetai anthrôpos opsetai o theos oti anthrôpos opsetai eis prosôpon o de theos opsetai eis kardian        [7] Maar de heer zei tegen Samuël: ‘Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de heer kijkt naar het hart.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,8 - 1 S 16,8 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai ekalesen iessai ton aminadab kai parèlthen kata prosôpon samouèl kai eipen oude touton exelexato kurios        [8] Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuël voor, maar Samuël zei: ‘Ook hem heeft de heer niet uitverkoren.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,9 - 1 S 16,9 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai parègagen iessai ton sama kai eipen kai en toutô ouk exelexato kurios        [9] Toen stelde Isaï Samma voor, maar Samuël zei: ‘Ook hem heeft de heer niet uitverkoren.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,10 - 1 S 16,10 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai parègagen iessai tous epta uious autou enôpion samouèl kai eipen samouèl ouk exelexato kurios en toutois        [10] Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tegen Isaï: ‘Geen van hen heeft de heer uitverkoren.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


 

1 S 16,11 - 1 S 16,11 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai eipen samouèl pros iessai ekleloipasin ta paidaria kai eipen eti o mikros idou poimainei en tô poimniô kai eipen samouèl pros iessai aposteilon kai labe auton oti ou mè kataklithômen eôs tou elthein auton        [11] Daarop vroeg hij aan Isaï: ‘Zijn dat al uw jongens?’ Hij antwoordde: ‘Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen.’ Toen zei Samuël tegen Isaï: ‘Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,12 - 1 S 16,12 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai apesteilen kai eisègagen auton kai outos purrakès meta kallous ofthalmôn kai agathos orasei kuriô kai eipen kurios pros samouèl anasta kai crison ton dauid oti outos agathos estin        [12] Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de heer: ‘Hem moet u zalven: hij is het.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 S 16,13 - 1 S 16,13 . David tot koning gezalfd - 1 S 16 -- 1 S 16,1-13 -- 1 S 16,1 - 1 S 16,2 - 1 S 16,3 - 1 S 16,4 - 1 S 16,5 - 1 S 16,6 - 1 S 16,7 - 1 S 16,8 - 1 S 16,9 - 1 S 16,10 - 1 S 16,11 - 1 S 16,12 - 1 S 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai elaben samouèl to keras tou elaiou kai ecrisen auton en mesô tôn adelfôn autou kai efèlato pneuma kuriou epi dauid apo tès èmeras ekeinès kai epanô kai anestè samouèl kai apèlthen eis armathaim        [13] Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf die dag was de geest* van de heer over David. Daarna vertrok Samuël en ging hij naar Rama.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 S 16,13 .

1 S 16,13.1. וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) < prefix nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) . Ex (15) : (1) Ex 2,1 . (2) Ex 4,20 . (3) Ex 6,20 . (4) Ex 6,23 . (5) Ex 13,19. (6) Ex 14,7 . (7) Ex 18,2 . (8) Ex 18,12 . (9) Ex 24,6 . (10) Ex 24,7 . (11) Ex 24,8 . (12) Ex 32,4 . (13) Ex 32,20 . (14) Ex 34,4 . (15) Ex 40,20 . Ex 24 (3) . Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 beginnen met וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) . Lv (9) : (1) Lv 8,10 . (2) Lv 8,15 . (3) Lv 8,16 . (4) Lv 8,23 . (5) Lv 8,25 . (6) Lv 8,28 . (7) Lv 8,29 . (8) Lv 8,30 . (9) Lv 9,15 . 1 S (18) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 11,7 . (6) 1 S 15,21 . (7) 1 S 16,13 . (8) 1 S 16,20 . (9) 1 S 17,40 . (10) 1 S 17,49 . (11) 1 S 17,51 . (12) 1 S 17,54 . (13) 1 S 17,57 . (14) 1 S 24,3 . (15) 1 S 25,35 . (16) 1 S 26,12 . (17) 1 S 30,20 . (18) 1 S 31,4 . Een vorm van לָקַח = lâqach in Tenakh (905) .
- act. ind. aor. 3de pers. enk. ελαβεν = elaben (hij nam) van het werkw. λαμβανω = lambanô (nemen) . Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . Bijbel (353) . 1 S (23) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 11,7 . (6) 1 S 14,32 . (7) 1 S 15,21 . (8) 1 S 16,13 . (9) 1 S 16,20 . (10) 1 S 17,40 . (11) 1 S 17,49 . (12) 1 S 17,51 . (13) 1 S 17,54 . (14) 1 S 19,13 . (15) 1 S 21,7 . (16) 1 S 24,3 . (17) 1 S 25,18 . (18) 1 S 25,35 . (19) 1 S 25,43 . (20) 1 S 26,12 . (21) 1 S 28,24 . (22) 1 S 30,20 . (23) 1 S 31,4 . NT (20) : (1) Mt 8,17 . (2) Mt 15,36 . (3) Mc 12,20 . (4) Mc 12,21 . (5) Mc 15,23 . (6) Lc 5,26 . (7) Lc 7,16 . (8) Lc 20,31 . (9) Joh 6,11 . (10) Joh 13,12 . (11) Joh 19,1 . (12) Joh 19,27 . (13) Joh 19,30 . (14) Hnd 24,27 . (15) Rom 4,11 . (16) 1 Kor 11,23 . (17) Heb 2,2 . (18) Heb 11,11 . (19) 1 Pe 4,10 . (20) Apk 5,8 . Een vorm van λαμβανω = lambanô (nemen) in het NT (258) , in de LXX (1335) .
- Lat. accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) . Fr. prendre . N. nemen . D. nehmen . E. take .

1 S 16,13.2. sjëmû´el (Samuël) . Taalgebruik in Tenakh : sjëmû´el (Samuël) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 + aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; 50 + 13 = 63 (3² X 7) OF of 410 + 31 = 441 (3² X 7²) . Structuur : 3 - 4 - 7 - 1 - 3 . Tenakh (108) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (101) . 1 S (101) . 1 S 16 (8) : (1) 1 S 16,1 . (2) 1 S 16,2 . (3) 1 S 16,4 . (4) 1 S 16,7 . (5) 1 S 16,8 . (6) 1 S 16,10 . (7) 1 S 16,11 . (8) 1 S 16,13 .

1 S 16,13.1. - 2. wajjiqqach sjëmû´el (en Samuel nam) . Tenakh (5) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 16,13 .

1 S 16,13.4. qèrèn (hoorn) . Taalgebruik in Tenakh : qèrèn (hoorn) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50 ; totaal : 53 OF 350 (2 X 5² X 7) . Structuur : 1 - 2 - 5 . Gr. keras (hoorn) . Taalgebruik in de LXX : keras (hoorn) . Taalgebruik in het N.T. : keras (hoorn) . Lat. cornu . N. hoorn . Fr. corne . E. horn . D. Horn . Een vorm van keras (hoorn) in de LXX (123) , in het NT (11) . q-r-n : Tenakh (19) . Pentateuch (3) . Eerdere Profeten (3) . Latere Profeten (2) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (10) . Eerdere Profeten (3) : (1) 1 S 2,10 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 K 1,39 .

1 S 16,13.5. hasjsjèmèn (de olie) < bepaald lidw. ha + sjèmèn (vet, olie, zalf) . Taalgebruik in Tenakh : sjèmèn (vet, olie, zalf) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13) . Structuur : 3 - 4 - 5 . Lat. oleum (olie) van olea (olijfboom) . Fr. huile . Ned. olie . E. oil . sjèmèn (vet, olie, zalf) . Taalgebruik in Tenakh : sjèmèn (vet, olie, zalf) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13) . Structuur : 3 - 4 - 5 . Lat. oleum (olie) van olea (olijfboom) . Fr. huile . Ned. olie . E. oil . Tenakh (27) . Pentateuch (11) . Eerdere Profeten (10) . Latere Profeten (4) . 12 Kleine Profeten (0) . Geschriften (2) . Eerdere Profeten (10) : (1) 1 S 10,1 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 K 1,39 . (4) 1 K 17,14 . (5) 1 K 17,16 . (6) 2 K 4,6 . (7) 2 K 4,7 . (8) 2 K 9,1 . (9) 2 K 9,3 . (10) 2 K 9,6 .

- 1 S 16,13 : wajjiqqach sjëmû´el ´ èth qèrèn hasjsjèmèn wajjimësjach ´othô (en hij nam de hoorn met olie en hij zalfde hem) . 1 K 1,39 : wajjiqqach tsâdôq hakkohen ´ èth qèrèn hasjsjèmèn ... wajjimësjach ´èth sjëlomoh (En Tsadok de priester nam de hoorn met olie... en zalfde Salomo) .

11. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

11.-12. rûach JHWH (de geest van JHWH) . Tenach (23) (niet in de Pentateuch) : (1) Re 3,10 . (2) Re 11,29 . (3) Re 13,25 . (4) Re 14,6 . (5) Re 14,19 . (6) Re 15,14 . (7) 1 S 10,6 . (8) 1 S 16,13 . (9) 1 S 19,9 . (10) 2 S 23,2 . (11) 1 K 22,24 . (12) 2 K 2,15 . (13) 2 Kr 18,23 . (14) 2 Kr 20,14 . (15) Js 11,2 . (16) Js 40,7 . (17) Js 40,13 . (18) Js 59,19 . (19) Js 63,14 . (20) Ez 11,5 . (21) Hos 13,15 . (22) Mi 2,7 . (23) Mi 3,8 .
- wërûach JHWH (en de geest van JHWH) . Tenach (3) : (1) Re 6,34 . (2) 1 S 16,14 . (3) 1 K 18,12 .

10. - 14. - waththitsëlach `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (3) : (1) Re 14,6 . (2) Re 14,19 . (3) Re 15,14 .
- waththitsëlach rûach JHWH ´èl dâwid (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over David) . Tenach (1) 1 S 16,13 .
- waththitsëlach rûach JHWH `al sjâ´ûl (en de geest van JHWH werd vaardig / kwam over Saul) . Tenach (1) 1 S 11,6 .
- waththitsëlach rûach ´èlohîm râ`âh ´èl sjâ´ûl (en een slechte geest van JHWH werd vaardig / kwam bij Saul) . Tenach (1) 1 S 18,10 .
- waththitsëlach `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God werd vaardig / kwam over hem) . Tenach (1) 1 S 10,10 .
- wëtsâlëchâh `âlè(j)khâ rûach JHWH (en de geest van JHWH zal vaardig worden / komen over jou) . Tenach (1) 1 S 10,6 .

- 1 S 16,14-23 : David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -

1 S 16,14 - 1 S 16,14 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai pneuma kuriou apestè apo saoul kai epnigen auton pneuma ponèron para kuriou        [14] Van Saul was de geest van de heer geweken en een boze* geest die door de heer gezonden was, kwelde hem.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

1. - 2. rûach JHWH (de geest van JHWH) . Tenach (23) (niet in de Pentateuch) : (1) Re 3,10 . (2) Re 11,29 . (3) Re 13,25 . (4) Re 14,6 . (5) Re 14,19 . (6) Re 15,14 . (7) 1 S 10,6 . (8) 1 S 16,13 . (9) 1 S 19,9 . (10) 2 S 23,2 . (11) 1 K 22,24 . (12) 2 K 2,15 . (13) 2 Kr 18,23 . (14) 2 Kr 20,14 . (15) Js 11,2 . (16) Js 40,7 . (17) Js 40,13 . (18) Js 59,19 . (19) Js 63,14 . (20) Ez 11,5 . (21) Hos 13,15 . (22) Mi 2,7 . (23) Mi 3,8 .
- wërûach JHWH (en de geest van JHWH) . Tenach (3) : (1) Re 6,34 . (2) 1 S 16,14 . (3) 1 K 18,12 .

7. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

1 S 16,15 - 1 S 16,15 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai eipan oi paides saoul pros auton idou dè pneuma kuriou ponèron pnigei se       [15] Zijn hovelingen zeiden tegen hem: ‘Een demon kwelt u,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

7. - 8. rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 . (5) 1 S 10,10 . (6) 1 S 11,6 . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,20 . (12) 1 S 19,23 . (13) 2 Kr 15,1 .


1 S 16,16 - 1 S 16,16 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16eipatôsan dè oi douloi sou enôpion sou kai zètèsatôsan tô kuriô èmôn andra eidota psallein en kinura kai estai en tô einai pneuma ponèron epi soi kai psalei en tè kinura autou kai agathon soi estai kai anapausei se        [16] maar uw dienaren staan voor u klaar om op het woord van onze heer iemand te zoeken die citer speelt. Die moet dan spelen als de demon u overvalt en dan zult u zich beter voelen.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

14. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

14. - 15. rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 . (5) 1 S 10,10 . (6) 1 S 11,6 . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,20 . (12) 1 S 19,23 . (13) 2 Kr 15,1 .

12. - 15. - waththëhî `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem) . Tenach (2) : (1) Nu 24,2 . (2) 1 S 19,23 : waththëhî `âlâ(j)w gâm hû´ rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem, ook op hem) .
- waththëhî `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH was over / op hem) . Tenach (1) Re 3,10 .
-- waththëhî rûach JHWH râ`âh ´èl sjâ´ûl (en een slechte geest van JHWH was over / op Saul) . Tenach (1) 1 S 19,9 .
-- waththëhî `al jiphëthâch rûach JHWH (en de geest van JHWH was over / op Jefta) . Tenach (1) Re 11,29 .
-- hâjëthâh `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH zal zijn over / op hem) . Tenach : (12) 2 K 2,15 . (14) 2 Kr 20,14 (rûach ´èlohîm = de geest van God) .
- bihëjôth `âlè(j)khâ rûach ´èlohîm (in het zijn over jou de geest van God) . Tenach (1) (8) 1 S 16,16 .
- wëhâjâh bihëjôth rûach ´èlohîm´èl sjâ´ûl (en het was in het zijn tot Saul de geest van God) . Tenach (1) 1 S 16,23 .
- waththëhî `âlâ(j)w jâd JHWH (en de hand van JHWH was op hem) . Tenach (2) : (1) 2 K 3,15 . (2) Ez 1,3 : waththëhî `âlâ(j)w sjâm jâd JHWH (en de hand van JHWH was daar op hem) .

1 S 16,17 - 1 S 16,17 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai eipen saoul pros tous paidas autou idete dè moi andra orthôs psallonta kai eisagagete auton pros eme        [17] Daarop zei Saul tegen zijn hovelingen: ‘Ja, kijk maar uit naar iemand die goed kan spelen, en breng hem bij me.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,18 - 1 S 16,18 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai apekrithè eis tôn paidariôn autou kai eipen idou eoraka uion tô iessai bèthleemitèn kai auton eidota psalmon kai o anèr sunetos kai o anèr polemistès kai sofos logô kai anèr agathos tô eidei kai kurios met' autou        [18] Een van de knechten nam het woord en zei: ‘Ik ken iemand die kan spelen, een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij is dapper, een echte krijgsman, welbespraakt en met een knap uiterlijk; de heer is met hem.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,19 - 1 S 16,19 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai apesteilen saoul aggelous pros iessai legôn aposteilon pros me ton uion sou dauid ton en tô poimniô sou        [19] Toen zond Saul boden naar Isaï met het verzoek: ‘Stuur mij uw zoon David, die bij de schapen is.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,20 - 1 S 16,20 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai elaben iessai gomor artôn kai askon oinou kai erifon aigôn ena kai exapesteilen en ceiri dauid tou uiou autou pros saoul        [20] Daarop nam Isaï zo veel brood als een ezel kan dragen, een zak wijn en een bokje, en liet dat alles door zijn zoon David meenemen voor Saul.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. (jiqtal) jiqqach (hij nam) van het werkw. lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . Gr. lambanô (nemen) . Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . Lat. accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) . Fr. prendre . N. nemen . D. nehmen . E. take . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) .1 S (18) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 11,7 . (6) 1 S 15,21 . (7) 1 S 16,13 . (8) 1 S 16,20 . (9) 1 S 17,40 . (10) 1 S 17,49 . (11) 1 S 17,51 . (12) 1 S 17,54 . (13) 1 S 17,57 . (14) 1 S 24,3 . (15) 1 S 25,35 . (16) 1 S 26,12 . (17) 1 S 30,20 . (18) 1 S 31,4 .

1 S 16,21 - 1 S 16,21 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai eisèlthen dauid pros saoul kai pareistèkei enôpion autou kai ègapèsen auton sfodra kai egenèthè autô airôn ta skeuè autou        [21] Zo kwam David bij Saul en werd hij zijn dienaar. Saul ging veel van hem houden en David werd zijn wapendrager.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 S 16,22 - 1 S 16,22 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai apesteilen saoul pros iessai legôn paristasthô dè dauid enôpion emou oti euren carin en ofthalmois mou       [22] Saul liet tegen Isaï zeggen: ‘Laat David bij mij in dienst blijven: hij bevalt mij goed.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

1 S 16,23 - 1 S 16,23 . David bij Saul -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 S (1 Samuël) - 1 S 16 -- 1 S 16,14-23 -- 1 S 16,14 - 1 S 16,15 - 1 S 16,16 - 1 S 16,17 - 1 S 16,18 - 1 S 16,19 - 1 S 16,20 - 1 S 16,21 - 1 S 16,22 - 1 S 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai egenèthè en tô einai pneuma ponèron epi saoul kai elambanen dauid tèn kinuran kai epsallen en tè ceiri autou kai anepsucen saoul kai agathon autô kai afistato ap' autou to pneuma to ponèron        [23] En telkens als de demon Saul lastig viel, nam David de citer en speelde hij erop: dan kalmeerde Saul en voelde hij zich beter en de boze geest week van hem.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. rûach (geest) . Taalgebruik in Tenach : rûach (geest) . Taalgebruik in Rechters : rûach (geest) . Taalgebruik in 1 Samuël : rûach (geest) . Getalwaarde : resj = 20 of 200 . waw = 6 . chet = 8 . Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107) . Structuur : 2 - 6 - 8 . LXX : pneuma (geest) . Taalgebruik in de Septuaginta : pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . E. spirit . Ned. geest . D. Geist . Een vorm van pneuma (geest) in het N.T. (379) , in de LXX (382) . rûach (geest) in Tenach (204) . Pentateuch (19) . 1 S (13) : (1) 1 S 1,15 . (2) 1 S 10,6 . (3) 1 S 10,10 . (4) 1 S 11,6 . (5) 1 S 16,13 . (6) 1 S 16,14 (2X) . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,9 . (12) 1 S 19,20 . (13) 1 S 19,23 .
- wërûach (en de geest) . wërûach (en geest) in Tenach (39) . Pentateuch (4) . Js (1) 1 S 16,14 .
- In 4 verzen is er sprake van rûach JHWH (de geest van JHWH) : (1) 1 S 10,6 . (2) 1 S 16,13 . (3) 1 S 19,9 . De geest van JHWH overkomt Saul (1 S 10,6) en David (1 S 16,13) bij hun zalving tot koning . In 1 S 16,14 week de geest van JHWH van Saul . In 1 S 19,9 is er sprake van een rûach JHWH rä`âh (een slechte geest van JHWH) die over Saul kwam .
- In 8 verzen is er sprake van rûach ´èlohîm (de geest van God) : (1) 1 S 10,10 . (2) 1 S 11,6 . (3) 1 S 16,15 . (4) 1 S 16,16 . (5) 1 S 16,23 . (6) 1 S 18,10 . (7) 1 S 19,20 . (8) 1 S 19,23 . In 3 verzen gaat het om rûach ´èlohîm rä`âh (een slechte geest van God) : (1) 1 S 16,15 . (2) 1 S 16,16 . (3) 1 S 18,10 .In Re 9,23 en 1 S 16,14 gaat het om rûach râ`âh (een slechte geest) , in 1 S 16,23 om rûach hârâ`âh (de slechte geest) .
- Van de 14 X rûach (geest) in 1 S hebben er 12 betrekking op Saul , 1 op David (1 S 16,13) en 1 op Hanna (1 S 1,15) .

3. - 4. rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 . (5) 1 S 10,10 . (6) 1 S 11,6 . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,20 . (12) 1 S 19,23 . (13) 2 Kr 15,1 .

1. - 6. - waththëhî `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem) . Tenach (2) : (1) Nu 24,2 . (2) 1 S 19,23 : waththëhî `âlâ(j)w gâm hû´ rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem, ook op hem) .
- waththëhî `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH was over / op hem) . Tenach (1) Re 3,10 .
-- waththëhî rûach JHWH râ`âh ´èl sjâ´ûl (en een slechte geest van JHWH was over / op Saul) . Tenach (1) 1 S 19,9 .
-- waththëhî `al jiphëthâch rûach JHWH (en de geest van JHWH was over / op Jefta) . Tenach (1) Re 11,29 .
-- hâjëthâh `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH zal zijn over / op hem) . Tenach : (12) 2 K 2,15 . (14) 2 Kr 20,14 (rûach ´èlohîm = de geest van God) .
- bihëjôth `âlè(j)khâ rûach ´èlohîm (in het zijn over jou de geest van God) . Tenach (1) (8) 1 S 16,16 .
- wëhâjâh bihëjôth rûach ´èlohîm´èl sjâ´ûl (en het was in het zijn tot Saul de geest van God) . Tenach (1) 1 S 16,23 .
- waththëhî `âlâ(j)w jâd JHWH (en de hand van JHWH was op hem) . Tenach (2) : (1) 2 K 3,15 . (2) Ez 1,3 : waththëhî `âlâ(j)w sjâm jâd JHWH (en de hand van JHWH was daar op hem) .


SEPTUAGINTA

1kai eipen kurios pros samouèl eôs pote su pentheis epi saoul kagô exoudenôka auton mè basileuein epi israèl plèson to keras sou elaiou kai deuro aposteilô se pros iessai eôs eis bèthleem oti eoraka en tois uiois autou emoi basileuein2kai eipen samouèl pôs poreuthô kai akousetai saoul kai apoktenei me kai eipen kurios damalin boôn labe en tè ceiri sou kai ereis thusai tô kuriô èkô3kai kaleseis ton iessai eis tèn thusian kai gnôriô soi a poièseis kai criseis on ean eipô pros se4kai epoièsen samouèl panta a elalèsen autô kurios kai èlthen eis bèthleem kai exestèsan oi presbuteroi tès poleôs tè apantèsei autou kai eipan eirènè è eisodos sou o blepôn5kai eipen eirènè thusai tô kuriô èkô agiasthète kai eufranthète met' emou sèmeron kai ègiasen ton iessai kai tous uious autou kai ekalesen autous eis tèn thusian6kai egenèthè en tô autous eisienai kai eiden ton eliab kai eipen alla kai enôpion kuriou cristos autou7kai eipen kurios pros samouèl mè epiblepsès epi tèn opsin autou mède eis tèn exin megethous autou oti exoudenôka auton oti ouc ôs emblepsetai anthrôpos opsetai o theos oti anthrôpos opsetai eis prosôpon o de theos opsetai eis kardian8kai ekalesen iessai ton aminadab kai parèlthen kata prosôpon samouèl kai eipen oude touton exelexato kurios9kai parègagen iessai ton sama kai eipen kai en toutô ouk exelexato kurios10kai parègagen iessai tous epta uious autou enôpion samouèl kai eipen samouèl ouk exelexato kurios en toutois11kai eipen samouèl pros iessai ekleloipasin ta paidaria kai eipen eti o mikros idou poimainei en tô poimniô kai eipen samouèl pros iessai aposteilon kai labe auton oti ou mè kataklithômen eôs tou elthein auton12kai apesteilen kai eisègagen auton kai outos purrakès meta kallous ofthalmôn kai agathos orasei kuriô kai eipen kurios pros samouèl anasta kai crison ton dauid oti outos agathos estin13kai elaben samouèl to keras tou elaiou kai ecrisen auton en mesô tôn adelfôn autou kai efèlato pneuma kuriou epi dauid apo tès èmeras ekeinès kai epanô kai anestè samouèl kai apèlthen eis armathaim14kai pneuma kuriou apestè apo saoul kai epnigen auton pneuma ponèron para kurio- u15kai eipan oi paides saoul pros auton idou dè pneuma kuriou ponèron pnigei se16eipatôsan dè oi douloi sou enôpion sou kai zètèsatôsan tô kuriô èmôn andra eidota psallein en kinura kai estai en tô einai pneuma ponèron epi soi kai psalei en tè kinura autou kai agathon soi estai kai anapausei se17kai eipen saoul pros tous paidas autou idete dè moi andra orthôs psallonta kai eisagagete auton pros eme18kai apekrithè eis tôn paidariôn autou kai eipen idou eoraka uion tô iessai bèthleemitèn kai auton eidota psalmon kai o anèr sunetos kai o anèr polemistès kai sofos logô kai anèr agathos tô eidei kai kurios met' autou19kai apesteilen saoul aggelous pros iessai legôn aposteilon pros me ton uion sou dauid ton en tô poimniô sou20kai elaben iessai gomor artôn kai askon oinou kai erifon aigôn ena kai exapesteilen en ceiri dauid tou uiou autou pros saoul21kai eisèlthen dauid pros saoul kai pareistèkei enôpion autou kai ègapèsen auton sfodra kai egenèthè autô airôn ta skeuè autou22kai apesteilen saoul pros iessai legôn paristasthô dè dauid enôpion emou oti euren carin en ofthalmois mou23kai egenèthè en tô einai pneuma ponèron epi saoul kai elambanen dauid tèn kinuran kai epsallen en tè ceiri autou kai anepsucen saoul kai agathon autô kai afistato ap' autou to pneuma to ponèron


- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L

- nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. (jiqtal) jiqqach (hij nam) van het werkw. lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . Gr. lambanô (nemen) . Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . Lat. accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) . Fr. prendre . N. nemen . D. nehmen . E. take . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) .1 S (18) : (1) 1 S 7,9 . (2) 1 S 7,12 . (3) 1 S 9,22 . (4) 1 S 10,1 . (5) 1 S 11,7 . (6) 1 S 15,21 . (7) 1 S 16,13 . (8) 1 S 16,20 . (9) 1 S 17,40 . (10) 1 S 17,49 . (11) 1 S 17,51 . (12) 1 S 17,54 . (13) 1 S 17,57 . (14) 1 S 24,3 . (15) 1 S 25,35 . (16) 1 S 26,12 . (17) 1 S 30,20 . (18) 1 S 31,4 .

- M - N - O - P - Q - R - S

- sjëmû´el (Samuël) . Taalgebruik in Tenakh : sjëmû´el (Samuël) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 + aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; 50 + 13 = 63 (3² X 7) OF of 410 + 31 = 441 (3² X 7²) . Structuur : 3 - 4 - 7 - 1 - 3 . Tenakh (108) . Pentateuch (1) . Eerdere Profeten (101) . 1 S (101) . 1 S 16 (8) : (1) 1 S 16,1 . (2) 1 S 16,2 . (3) 1 S 16,4 . (4) 1 S 16,7 . (5) 1 S 16,8 . (6) 1 S 16,10 . (7) 1 S 16,11 . (8) 1 S 16,13 .

- T - U - V - W - X -Y - Z -