BIJBELBOEK TWEEDE BOEK KONINGEN - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 K (2 Koningen) -

Overzicht van 2 Koningen : - 2 K 1 - 2 K 2 - 2 K 3 - 2 K 4 - 2 K 5 - 2 K 6 - 2 K 7 - 2 K 8 - 2 K 9 - 2 K 10 - 2 K 11 - 2 K 12 - 2 K 13 - 2 K 14 - 2 K 15 - 2 K 16 - 2 K 17 - 2 K 18 - 2 K 19 - 2 K 20 - 2 K 21 - 2 K 22 - 2 K 23 - 2 K 24 - 2 K 25
Bijbeluitleg

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

- 2 K Taalgebruik A - 2 K Taalgebruik B - 2 K Taalgebruik C - 2 K Taalgebruik D - 2 K Taalgebruik E - 2 K Taalgebruik F - 2 K Taalgebruik G - 2 K Taalgebruik H - 2 K Taalgebruik I - 2 K Taalgebruik J - 2 K Taalgebruik K - 2 K Taalgebruik L - 2 K Taalgebruik M - 2 K Taalgebruik N - 2 K Taalgebruik O - 2 K Taalgebruik P - 2 K Taalgebruik Q - 2 K Taalgebruik R - 2 K Taalgebruik S - 2 K Taalgebruik T - 2 K Taalgebruik U - 2 K Taalgebruik V - 2 K Taalgebruik W - 2 K Taalgebruik X -2 K Taalgebruik Y - 2 K Taalgebruik Z -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984      
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel    


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- A

- me´èrèts jishërâ´el (uit het land van Israël) . Tenach (3) : (1) 2 K 5,2 . (2) 2 K 5,4 . (3) 2 Kr 30,25 .

- B - C - D - E - F - G - H - I - J

- jishërâ´el (Israël) . jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in 2 K : jishërâ´el (Israël) . Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . 2 K (135) . 2 K 5 (7) : (1) 2 K 5,2 . (2) 2 K 5,4 . (3) 2 K 5,5 . (4) 2 K 5,6 . (5) 2 K 5,7 . (6) 2 K 5,8 . (7) 2 K 5,12 .
-- me´èrèts jishërâ´el (uit het land van Israël) . Tenach (3) : (1) 2 K 5,2 . (2) 2 K 5,4 . (3) 2 Kr 30,25 .
-- mèlèkh jishërâ´el (koning van Israël) . Tenach (128) . 2 K 5 (4) : (1) 2 K 5,5 . (2) 2 K 5,6 . (3) 2 K 5,7 . (4) 2 K 5,8 .

- K - L - M

- mèlèkh jishërâ´el (koning van Israël) . Tenach (128) . 2 K 5 (4) : (1) 2 K 5,5 . (2) 2 K 5,6 . (3) 2 K 5,7 . (4) 2 K 5,8 .

- N - O - P - Q - R - S

- sjomërôn (Samaria) . sjomërôn (Samaria) . Taalgebruik in Tenach : sjomërôn (Samaria) . Taalgebruik in 2 K : sjomërôn (Samaria) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 , waw = 6 ; totaal : 74 (2 X 37) OF 596 (2² X 149) . 2 K (19) : (1) 2 K 1,3 . (2) 2 K 2,25 . (3) 2 K 6,20 . (4) 2 K 6,24 . (5) 2 K 7,1 . (6) 2 K 7,18 . (7) 2 K 10,1 . (8) 2 K 10,12 . (9) 2 K 10,17 . (10) 2 K 15,14 . (11) 2 K 17,5 . (12) 2 K 17,6 . (13) 2 K 17,24 . (14) 2 K 17,26 . (15) 2 K 18,9 . (16) 2 K 18,10 . (17) 2 K 18,34 . (18) 2 K 21,13 . (19) 2 K 23,19 . bësjomërôn (in Samaria) . Tenach (23) : (1) 2 K 1,2 . (2) 2 K 3,1 . (3) 2 K 5,3 . (4) 2 K 6,25 . (5) 2 K 10,1 . (6) 2 K 10,17 . (7) 2 K 10,35 . (8) 2 K 13,1 . (9) 2 K 13,6 . (10) 2 K 13,9 . (11) 2 K 13,10 . (12) 2 K 13,13 . (13) 2 K 14,16 . (14) 2 K 14,23 . (15) 2 K 15,8 . (16) 2 K 15,13 . (17) 2 K 15,14 . (18) 2 K 15,17 . (19) 2 K 15,23 . (20) 2 K 15,25 . (21) 2 K 15,27 . (22) 2 K 17,1 .

- T - U - V - W - X - Y - Z -