BIJBELBOEK TWEEDE BOEK KONINGEN 3 - 2 K 3 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 K (2 Koningen) -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van 2 Koningen : - 2 K 1 - 2 K 2 - 2 K 3 - 2 K 4 - 2 K 5 - 2 K 6 - 2 K 7 - 2 K 8 - 2 K 9 - 2 K 10 - 2 K 11 - 2 K 12 - 2 K 13 - 2 K 14 - 2 K 15 - 2 K 16 - 2 K 17 - 2 K 18 - 2 K 19 - 2 K 20 - 2 K 21 - 2 K 22 - 2 K 23 - 2 K 24 - 2 K 25

- 2 K 3,1 - 2 K 3,2 - 2 K 3,3 - 2 K 3,4 - 2 K 3,5 - 2 K 3,6 - 2 K 3,7 - 2 K 3,8 - 2 K 3,9 - 2 K 3,10 - 2 K 3,11 - 2 K 3,12 - 2 K 3,13 - 2 K 3,14 - 2 K 3,15 - 2 K 3,16 - 2 K 3,17 - 2 K 3,18 - 2 K 3,19 - 2 K 3,20 - 2 K 3,21 - 2 K 3,22 - 2 K 3,23 - 2 K 3,24 - 2 K 3,25 - 2 K 3,26 - 2 K 3,27 -
Bijbeluitleg - 2 K 4,42-44 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel    

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken

- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


2 K 3,1 - 2 K 3,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        Jorams veldtocht tegen Moab [1] In het achttiende regeringsjaar van Josafat, de koning van Juda, werd Joram, de zoon van Achab, in Samaria koning over Israël. Hij regeerde twaalf jaar.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,2 - 2 K 3,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Hij deed wat de heer mishaagt, maar niet zo erg als zijn vader en moeder, want hij verwijderde de heilige zuilen die zijn vader voor Baäl had opgericht.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. bë`e(j)ne(j) (in de ogen van) < prefix voorzetsel bë + stat. constr. mann. mv. van het zelfst. naamw. `ajin (oog, bron) . Taalgebruik in Tenakh : `ajin (oog, bron) . De getalwaarde van ajin is : ajin = 16 of 70 , jod = 10 , nun = 14 of 50 . Totaal : 40 (2³ X 5) of 130 (2 X 5 X 13 OF 5 X 26) . Structuur : 7 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenach (158) . Pentateuch (35) . Vroege Profeten (78) . Latere Profeten (11) . 12 Kleine Profeten (3) . Geschriften (31) . Joz (3) . Re (9) . 1 S (10) . 2 S (7) . 1 K (19) . 2 K (30) . 1 K (19) : (1) 1 K 3,10 . (2) 1 K 11,6 . (3) 1 K 11,19 . (4) 1 K 11,33 . (5) 1 K 11,38 . (6) 1 K 14,8 . (7) 1 K 14,22 . (8) 1 K 15,5 . (9) 1 K 15,11 . (10) 1 K 15,26 . (11) 1 K 15,34 . (12) 1 K 16,7 . (13) 1 K 16,19 . (14) 1 K 16,25 . (15) 1 K 16,30 . (16) 1 K 21,20 . (17) 1 K 21,25 . (18) 1 K 22,43 . (19) 1 K 22,53 . 2 K (30) . (1) 2 K 3,2 . (2) 2 K 3,18 . (3) 2 K 8,18 . (4) 2 K 8,27 . (5) 2 K 10,30 . (6) 2 K 12,3 . (7) 2 K 13,2 . (8) 2 K 13,11 . (9) 2 K 14,3 . (10) 2 K 14,24 . (11) 2 K 15,3 . (12) 2 K 15,9 . (13) 2 K 15,18 . (14) 2 K 15,24 . (15) 2 K 15,28 . (16) 2 K 15,34 . (17) 2 K 16,2 . (18) 2 K 17,2 . (19) 2 K 17,17 . (20) 2 K 18,3 . (21) 2 K 21,2 . (22) 2 K 21,6 . (23) 2 K 21,15 . (24) 2 K 21,16 . (25) 2 K 21,20 . (26) 2 K 22,2 . (27) 2 K 23,32 . (28) 2 K 23,37 . (29) 2 K 24,9 . (30) 2 K 24,19 .
Gr. ofthalmos (oog) . Taalgebruik in het NT : ofthalmos (oog) . Taalgebruik in de LXX : ofthalmos (oog) . Een vorm van ofthalmos (oog) in de LXX (678) , in het N.T. (100) . Lat. oculus . Fr. oeil (yeux) . E. eye . Ned. oog . D. Aug . Arabisch : `ain (oog) . Taalgebruik in de Qoran : `ain (oog) . `ain (oog) .

2 K 3,3 - 2 K 3,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Maar hij bleef vasthouden aan de zonde waartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had; hij brak er niet mee.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

3. jârâbhë`âm (Jerobeam) . Taalgebruik in Tenakh : jârâbhë`âm (Jerobeam) . Getalwaarde : jod = 10 , resj = 20 of 200 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 61 (priemgetal) OF 322 (2 X 7 X 23) . Tenakh (83) . Eerdere Profeten (62) . Latere Profeten (0) . 1 K (41) . 2 K (21) : (1) 2 K 3,3 . (2) 2 K 9,9 . (3) 2 K 10,29 . (4) 2 K 10,31 . (5) 2 K 13,2 . (6) 2 K 13,6 . (7) 2 K 13,11 . (8) 2 K 14,16 . (9) 2 K 14,23 . (10) 2 K 14,24 . (11) 2 K 14,27 . (12) 2 K 14,28 . (13) 2 K 14,29 . (14) 2 K 15,8 . (15) 2 K 15,9 . (16) 2 K 15,18 . (17) 2 K 15,24 . (18) 2 K 15,28 . (19) 2 K 17,21 . (20) 2 K 17,22 . (21) 2 K 23,15 .

2 K 3,4 - 2 K 3,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Mesa, de koning van Moab, was schapenfokker. Als schatting moest hij aan de koning van Israël 100.000 lammeren en de wol van 100.000 schapen leveren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,5 - 2 K 3,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Maar toen Achab gestorven was, kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,6 - 2 K 3,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Daarom verliet koning Joram in die dagen Samaria en inspecteerde hij heel Israël.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,7 - 2 K 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Aan Josafat, de koning van Juda, zond hij de volgende boodschap: ‘De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen; wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab?’ Josafat antwoordde: ‘Ja, één lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk, uw paarden en mijn paarden.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,8 - 2 K 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Daarop vroeg hij: ‘Langs welke weg zullen wij gaan?’ Hij kreeg ten antwoord: ‘Door de woestijn van Edom.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,9 - 2 K 3,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] De koning van Israël rukte dus op met de koning van Juda en met de koning van Edom. Toen ze zeven dagreizen onderweg waren, was er geen water meer voor het leger en voor de lastdieren in de legertros.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,10 - 2 K 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Toen zei de koning van Israël: ‘Helaas, de heer heeft ons, koningen, hierheen geroepen om ons alle drie aan Moab over te leveren.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,11 - 2 K 3,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Maar Josafat vroeg: ‘Is hier geen profeet van de heer, door wie wij de heer kunnen raadplegen?’ Een dienaar van de koning van Israël antwoordde: ‘Ja, Elisa is hier, de zoon van Safat, die water* uitgoot over de handen van Elia.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,12 - 2 K 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Josafat verzekerde: ‘Bij hem is het woord van de heer.’ [12] De koning van Israël en Josafat en de koning van Edom gingen dus naar hem toe.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,13 - 2 K 3,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Maar Elisa zei tegen de koning van Israël: ‘Wat heb ik met u te maken? Ga maar naar de profeten van uw vader en de profeten van uw moeder.’ De koning van Israël antwoordde: ‘Nee, het is de heer die ons, koningen, hierheen geroepen heeft om ons alle drie over te leveren aan Moab.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,14 - 2 K 3,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Toen zei Elisa: ‘Zowaar de heer van de machten leeft, in wiens dienst ik sta, als het niet was omwille van koning Josafat van Juda, dan keek ik u niet eens aan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,15 - 2 K 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Laat nu maar iemand komen die citer kan spelen.’ Zodra de citerspeler begon te spelen, kwam de hand van de heer op Elisa.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

8. - 9. waththëhî (en zij was) `âlâ(j)w (over hem) . Tenach (5) : (1) Nu 24,2 . (2) Re 3,10 . (3) 1 S 19,23 . (4) 2 K 3,15 . (5) Ez 1,3 .

8. - 11. waththëhî `âlâ(j)w rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem) . Tenach (2) : (1) Nu 24,2 . (3) 1 S 19,23 : waththëhî `âlâ(j)w ... rûach ´èlohîm (en de geest van God was over / op hem) . waththëhî `âlâ(j)w rûach JHWH (en de geest van JHWH was over / op hem) .Tenach (1) Re 3,10 . waththëhî `âlâ(j)w jâd JHWH (en de hand van JHWH was op hem) . Tenach (2) : (1) 2 K 3,15 . (2) Ez 1,3 : waththëhî `âlâ(j)w ... jâd JHWH (en de hand van JHWH was op hem) .

2 K 3,16 - 2 K 3,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Hij zei: ‘Zo spreekt de heer: Graaf in dit dal overal kuilen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,17 - 2 K 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Want zo spreekt de heer: U zult geen wind voelen en geen regen zien maar toch zal dit dal vol water lopen zodat u kunt drinken, uzelf, uw vee en uw lastdieren.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,18 - 2 K 3,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] En dit is de heer nog niet genoeg: Hij zal bovendien ook Moab aan u overleveren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,19 - 2 K 3,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] U zult alle versterkte steden, alle uitgezochte steden verwoesten, alle vruchtbomen vellen, alle bronnen dichtgooien en alle goede akkers met stenen bederven.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,20 - 2 K 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] De volgende ochtend kwam er omstreeks de tijd van het offer een watervloed opzetten uit de richting van Edom die het land overstroomde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,21 - 2 K 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Intussen had heel Moab vernomen dat de koningen tegen hen ten strijde waren getrokken. Alle strijdbare mannen en ook de ouderen waren opgeroepen en hadden zich aan de grens opgesteld.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,22 - 2 K 3,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] In de ochtend, in alle vroegte, toen de zon over het water scheen, zagen de Moabieten uit de verte hoe het water rood was van het bloed.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,23 - 2 K 3,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Zij riepen: ‘Dat is bloed! De koningen zijn elkaar te lijf gegaan en hebben elkaar verslagen. Kom Moabieten, op naar de buit!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,24 - 2 K 3,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Maar toen ze bij de legerplaats van de Israëlieten kwamen, gingen die tot de aanval over en versloegen ze de Moabieten. Die vluchtten en de Israëlieten drongen hun gebied binnen en richtten een grote slachting aan onder hen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,25 - 2 K 3,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Ze maakten de steden met de grond gelijk, wierpen alle goede akkers vol stenen, gooiden alle bronnen dicht, velden alle vruchtbomen, totdat men van Kir-Chareset niets anders overgelaten had dan zijn eigen stenen. Toen de slingeraars het omsingelden en beschoten,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,26 - 2 K 3,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] zag de koning van Moab dat hij de strijd niet meer aankon. Hij koos zevenhonderd man uit die het zwaard konden hanteren en probeerde bij de koning van Edom door te breken, maar het lukte niet.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 K 3,27 - 2 K 3,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Daarom nam hij zijn eerstgeboren zoon, die hem moest opvolgen, en hij offerde hem als brandoffer op de stadsmuur. Toen barstte er een hevige woede los tegen de Israëlieten; zij braken op en gingen naar hun land terug.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van