BIJBELBOEK TWEEDE BOEK KONINGEN 18 - 2 K 18 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 K (2 Koningen) -- 2 K 18 -
- 2 K 18,1-12 -- 2 K 18,13-37 -

 

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van 2 Koningen : - 2 K 1 - 2 K 2 - 2 K 3 - 2 K 4 - 2 K 5 - 2 K 6 - 2 K 7 - 2 K 8 - 2 K 9 - 2 K 10 - 2 K 11 - 2 K 12 - 2 K 13 - 2 K 14 - 2 K 15 - 2 K 16 - 2 K 17 - 2 K 18 - 2 K 19 - 2 K 20 - 2 K 21 - 2 K 22 - 2 K 23 - 2 K 24 - 2 K 25
Bijbeluitleg - 2 K 18,1 - 2 K 18,2 - 2 K 18,3 - 2 K 18,4 - 2 K 18,5 - 2 K 18,6 - 2 K 18,7 - 2 K 18,8 - 2 K 18,9 - 2 K 18,10 - 2 K 18,11 - 2 K 18,12 - 2 K 18,13 - 2 K 18,14 - 2 K 18,15 - 2 K 18,16 - 2 K 18,17 - 2 K 18,18 - 2 K 18,19 - 2 K 18,20 - 2 K 18,21 - 2 K 18,22 - 2 K 18,23 - 2 K 18,24 - 2 K 18,25 - 2 K 18,26 - 2 K 18,27 - 2 K 18,28 - 2 K 18,29 - 2 K 18,30 - 2 K 18,31 - 2 K 18,32 - 2 K 18,33 - 2 K 18,34 - 2 K 18,35 - 2 K 18,36 - 2 K 18,37 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel    

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- 2 K 18,1-12 . Hizkia van Juda

2 K 18,1 - 2 K 18,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] In het derde regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël, werd Hizkia, de zoon van Achaz, koning van Juda.        

King James Bible . [1] Now it came to pass in the third year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Hezekiah the son of Ahaz king of Judah began to reign.
Luther-Bibel . 18 1 Im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda.

Tekstuitleg van 2 K 18,1 .

2 K 18,2 - 2 K 18,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Hij was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi en was een dochter van Zekarja.        

King James Bible . [2] Twenty and five years old was he when he began to reign; and he reigned twenty and nine years in Jerusalem. His mother's name also was Abi, the daughter of Zachariah.
Luther-Bibel . 2 Er war fünfundzwanzig Jahre alt, als er König wurde; und er regierte neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Secharjas.

Tekstuitleg van 2 K 18,2 .

2 K 18,3 - 2 K 18,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Hij deed wat de heer behaagt, net als zijn vader David.        

King James Bible . [3] And he did that which was right in the sight of the LORD, according to all that David his father did.
Luther-Bibel . 3 Und er tat, was dem HERRN wohlgefiel, ganz wie sein Vater David.

Tekstuitleg van 2 K 18,3 .

2 K 18,4 - 2 K 18,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Hij was het die een einde maakte aan de offerhoogten, die de heilige stenen verbrijzelde en de heilige bomen liet omhakken. Ook sloeg hij de bronzen slang stuk die Mozes gemaakt had: tot dan toe hadden de Israëlieten daar offervuur voor ontstoken; men noemde haar Nechustan.        

King James Bible . [4] He removed the high places, and brake the images, and cut down the groves, and brake in pieces the brasen serpent that Moses had made: for unto those days the children of Israel did burn incense to it: and he called it Nehushtan.
Luther-Bibel . 4 Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehuschtan.

Tekstuitleg van 2 K 18,4 . Het vers 2 K 18,4 telt 28 (2² X 7) woorden en 101 (priemgetal) letters . De getalwaarde van 2 K 18,4 is 9777 (3 X 3259) .

1. hû´ (hij, d.i.) . Taalgebruik in Tenakh : hû´(hij, d.i.) . Getalwaarde : he = 5 , waw = 6 , aleph = 1 ; totaal : 12 (2² X 3) . Structuur : 5 - 6 - 1 . Tenakh (919) . Pentateuch (394) . Eerdere Profeten (169) . Latere Profeten (96) . 12 Kleine Profeten (42) . Geschriften (218) . 2 K 18 (3) : (1) 2 K 18,4 . (2) 2 K 18,8 . (3) 2 K 18,22 .

2 K 18,4.2. act. hifil perf. 3de pers. mann. enk. hesîr (hij doet weg, hij verwijdert) van het werkw. swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . Taalgebruik in Tenakh : swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . Getalwaarde : samech = 15 of 60 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 266 (2 X 7 X 19) . Structuur : 6 - 6 - 2 . . Tenakh (16) : (1) Joz 11,15 . (2) 1 S 28,3 . (3) 2 K 17,23 . (4) 2 K 18,4 . (5) 2 K 18,22 . (6) 2 K 23,19 . (7) Js 18,5 . (8) Js 31,2 . (9) Js 36,7 . (10) Sef 3,15 . (11) Ps 66,20 . (12) Job 27,2 . (13) Job 34,5 . (14) 1 Kr 13,13 . (15) 2 Kr 17,6 . (16) 2 Kr 32,12 .

2 K 18,4.4. habbâmôth (de hoogten) < bepaald lidw. + vr. mv. van het zelfst. naamw. bâmâh (hoogte, grafheuvel, tempel) . Taalgebruik in Tenakh : bâmâh (hoogte, grafheuvel, tempel) . Getalwaarde : beth = 2 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 20 (2² X 5) OF 47 . Structuur : 2 - 4 - 5 . Tenakh (24) . 1 K (4) : (1) 1 K 12,32 . (2) 1 K 13,2 . (3) 1 K 13,32 . (4) 1 K 22,44 . 2 K () : (1) 2 K 12,4 . (2) 2 K 14,4 . (3) 2 K 15,4 . (4) 2 K 15,35 . (5) 2 K 17,29 . (6) 2 K 17,32 . (7) 2 K 18,4 . (8) 2 K 21,3 . (9) 2 K 23,8 . (10) 2 K 23,9 . (11) 2 K 23,13 . (12) 2 K 23,19 . (13) 2 K 23,20 . Js (1) . 2 Kr (6) .

2 K 18,4.3. - 4. ´èth habbâmôth (de hoogten) . Tenakh (7) : (1) 2 K 18,4 . (2) 2 K 21,3 . (3) 2 K 23,8 . (4) 2 Kr 14,4 . (5) 2 Kr 17,6 . (6) 2 Kr 31,1 . (7) 2 Kr 33,3 .

2 K 18,4.2. - 4. hesîr ´èth habbâmôth (hij doet weg / verwijdert de hoogten) . Tenakh (2) : (1) 2 K 18,4 . (2) 2 Kr 17,6 .

2 K 18,5 - 2 K 18,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Hizkia stelde zijn vertrouwen op de heer, de God van Israël; daarin werd hij door geen van de koningen van Juda na hem geëvenaard, noch door één van zijn voorgangers.        

King James Bible . [5] He trusted in the LORD God of Israel; so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him.
Luther-Bibel . 5 Er vertraute dem HERRN, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war noch vor ihm gewesen ist.

Tekstuitleg van 2 K 18,5 .

2 K 18,6 - 2 K 18,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Hij hing de heer aan en week niet van Hem, maar onderhield de geboden die de heer aan Mozes had gegeven.        

King James Bible . [6] For he clave to the LORD, and departed not from following him, but kept his commandments, which the LORD commanded Moses.
Luther-Bibel . 6 Er hing dem HERRN an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der HERR dem Mose geboten hatte.

Tekstuitleg van 2 K 18,6 .

2 K 18,7 - 2 K 18,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] De heer stond hem bij: in alles wat de koning ondernam had hij succes. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en bleef niet langer aan hem onderworpen.        

King James Bible . [7] And the LORD was with him; and he prospered whithersoever he went forth: and he rebelled against the king of Assyria, and served him not.
Luther-Bibel . 7 Und der HERR war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan.

Tekstuitleg van 2 K 18,7 .

2 K 18,8 - 2 K 18,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Hij was het die de Filistijnen tot in Gaza terugsloeg en het bijbehorende gebied, met de wachttorens en de versterkte steden, verwoestte.        

King James Bible . [8] He smote the Philistines, even unto Gaza, and the borders thereof, from the tower of the watchmen to the fenced city.
Luther-Bibel . 8 Er schlug auch die Philister bis nach Gaza und seinem Gebiet, von den Wachttürmen bis zu den festen Städten.

Tekstuitleg van 2 K 18,8 .

2 K 18,9 - 2 K 18,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] In het vierde regeringsjaar van koning Hizkia – dat is het zevende regeringsjaar van Hosea, de zoon van Ela en koning van Israël – rukte koning Salmanassar van Assur tegen Samaria op en belegerde de stad.        

King James Bible . [9] And it came to pass in the fourth year of king Hezekiah, which was the seventh year of Hoshea son of Elah king of Israel, that Shalmaneser king of Assyria came up against Samaria, and besieged it.
Luther-Bibel . 9 Im vierten Jahr Hiskias, des Königs von Juda – das war das siebente Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel –, zog Salmanassar, der König von Assyrien, herauf gegen Samaria und belagerte es

Tekstuitleg van 2 K 18,9 .

2 K 18,10 - 2 K 18,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Na drie jaar namen ze de stad in. Dat gebeurde in het zesde regeringsjaar van Hizkia en het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israël.        

King James Bible . [10] And at the end of three years they took it: even in the sixth year of Hezekiah, that is the ninth year of Hoshea king of Israel, Samaria was taken.
Luther-Bibel . 10 und nahm es ein nach drei Jahren. Im sechsten Jahr Hiskias, das ist im neunten Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Samaria eingenommen.

Tekstuitleg van 2 K 18,10 .

2 K 18,11 - 2 K 18,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] De koning van Assur deporteerde de Israëlieten naar Assur en wees hun een verblijfplaats toe in Chalach en aan de Chabor, een rivier in Gozan, en in enkele steden van Medië.        

King James Bible . [11] And the king of Assyria did carry away Israel unto Assyria, and put them in Halah and in Habor by the river of Gozan, and in the cities of the Medes:
Luther-Bibel . 11 Und der König von Assyrien führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan, und in den Städten der Meder,

Tekstuitleg van 2 K 18,11 .

2 K 18,12 - 2 K 18,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Dit alles is gebeurd, omdat zij niet hadden geluisterd naar de heer hun God, en omdat ze zijn verbond, al de geboden van Mozes, de dienaar van de heer, hadden overtreden; zij hadden er niet naar geluisterd en er niet naar gehandeld. Sanheribs eerste gezant        

King James Bible . [12] Because they obeyed not the voice of the LORD their God, but transgressed his covenant, and all that Moses the servant of the LORD commanded, and would not hear them, nor do them.
Luther-Bibel . 12 weil sie nicht gehorcht hatten der Stimme des HERRN, ihres Gottes, und seinen Bund übertreten hatten und alles, was Mose, der Knecht des HERRN, geboten hatte; sie hatten nicht gehorcht und nicht danach getan. Sanherib zieht gegen Jerusalem

Tekstuitleg van 2 K 18,12 .

- 2 K 18,13-37 . Sanheribs eerste gezant

2 K 18,13 - 2 K 18,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] In* het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia rukte koning Sanherib van Assur tegen de versterkte steden van Juda op en nam ze in.        

King James Bible . [13] Now in the fourteenth year of king Hezekiah did Sennacherib king of Assyria come up against all the fenced cities of Judah, and took them.
Luther-Bibel . 13 Im vierzehnten Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein.

Tekstuitleg van 2 K 18,13 .

2 K 18,14 - 2 K 18,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Toen stuurde koning Hizkia van Juda een gezant naar de koning van Assur in Lakis en liet hem zeggen: ‘Ik* heb verkeerd gehandeld. Als u hier wegtrekt, zal ik betalen wat u mij oplegt.’ De koning van Assur legde koning Hizkia van Juda een schatting op van driehonderd talenten zilver en dertig talenten goud.        

King James Bible . [14] And Hezekiah king of Judah sent to the king of Assyria to Lachish, saying, I have offended; return from me: that which thou puttest on me will I bear. And the king of Assyria appointed unto Hezekiah king of Judah three hundred talents of silver and thirty talents of gold.
Luther-Bibel . 14 Da sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen: Ich hab Unrecht getan, zieh weg von mir. Was du mir auferlegst, will ich tragen. Da legte der König von Assyrien Hiskia, dem König von Juda, dreihundert Zentner Silber auf und dreißig Zentner Gold.

Tekstuitleg van 2 K 18,14 .

2 K 18,15 - 2 K 18,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Hizkia gaf hem al het zilver dat zich in het huis van de heer bevond en in de schatkamer van het koninklijk paleis.        

King James Bible . [15] And Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of the LORD, and in the treasures of the king's house.
Luther-Bibel . 15 So gab Hiskia all das Silber, das sich im Hause des HERRN und in den Schätzen des Hauses des Königs fand.

Tekstuitleg van 2 K 18,15 .

2 K 18,16 - 2 K 18,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Bij die gelegenheid liet Hizkia de deuren van de tempel van de heer en de pilaren, die hijzelf met goud had bekleed, uit elkaar halen en gaf het goud aan de koning van Assur.        

King James Bible . [16] At that time did Hezekiah cut off the gold from the doors of the temple of the LORD, and from the pillars which Hezekiah king of Judah had overlaid, and gave it to the king of Assyria.
Luther-Bibel . 16 Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel des HERRN und das Goldblech, das er selbst hatte darüber ziehen lassen, und gab es dem König von Assyrien.

Tekstuitleg van 2 K 18,16 .

2 K 18,17 - 2 K 18,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Toch stuurde de koning van Assur vanuit Lakis zijn opperbevelhebber, zijn hofmaarschalk en zijn intendant met een indrukwekkend gevolg naar koning Hizkia in Jeruzalem. Zij gingen op weg naar Jeruzalem. Daar aangekomen, stelden zij zich op bij de waterleiding van de Bovenvijver, op de weg naar het Blekersveld.        

King James Bible . [17] And the king of Assyria sent Tartan and Rabsaris and Rab-shakeh from Lachish to king Hezekiah with a great host against Jerusalem. And they went up and came to Jerusalem. And when they were come up, they came and stood by the conduit of the upper pool, which is in the highway of the fuller's field.
Luther-Bibel . 17 Und der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rabsaris und den Rabschake von Lachisch zum König Hiskia mit großer Heeresmacht nach Jerusalem und sie zogen hinauf. Und als sie hinkamen, hielten sie an der Wasserleitung des oberen Teiches, der an der Straße bei dem Acker des Walkers liegt.

Tekstuitleg van 2 K 18,17 .

2 K 18,18 - 2 K 18,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Toen zij naar de koning vroegen, kwam de hofmaarschalk Eljakim, de zoon van Chilkia, vergezeld van de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, naar hen toe.        

King James Bible . [18] And when they had called to the king, there came out to them Eliakim the son of Hilkiah, which was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder.
Luther-Bibel . 18 Und sie riefen nach dem Könige. Da kamen zu ihnen heraus der Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs.

Tekstuitleg van 2 K 18,18 .

2 K 18,19 - 2 K 18,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] De intendant zei tegen hen: ‘Dit moet u Hizkia zeggen: Zo spreekt de grote koning, de koning van Assur: Waar steunt dat vertrouwen van u eigenlijk op?        

King James Bible . [19] And Rab-shakeh said unto them, Speak ye now to Hezekiah, Thus saith the great king, the king of Assyria, What confidence is this wherein thou trustest?
Luther-Bibel . 19 Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sagt doch dem König Hiskia: So spricht der große König, der König von Assyrien: Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast?

Tekstuitleg van 2 K 18,19 .

2 K 18,20 - 2 K 18,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Denkt u soms dat woorden op de lippen hetzelfde zijn als beleid en militaire macht? Op wie vertrouwt u, dat u zich tegen mij durft te verzetten?        

King James Bible . [20] Thou sayest, (but they are but vain words,) I have counsel and strength for the war. Now on whom dost thou trust, that thou rebellest against me?
Luther-Bibel . 20 Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abtrünnig geworden bist?

Tekstuitleg van 2 K 18,20 .

2 K 18,21 - 2 K 18,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] U stelt uw vertrouwen kennelijk op Egypte, die geknakte rietstok. Op zo’n riet kan niemand leunen zonder dat het hem dwars door zijn hand steekt. Zo vergaat het iedereen die vertrouwt op de farao, de koning van Egypte!        

King James Bible . [21] Now, behold, thou trustest upon the staff of this bruised reed, even upon Egypt, on which if a man lean, it will go into his hand, and pierce it: so is Pharoah king of Egypt unto all that trust on him.
Luther-Bibel . 21 Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen.

Tekstuitleg van 2 K 18,21 .

2 K 18,22 - 2 K 18,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] En nu kunt u wel tegen mij zeggen: “Op de heer onze God vertrouwen wij!” Maar juist aan zijn offerhoogten en altaren heeft Hizkia een einde gemaakt en hij heeft tegen de mensen van Juda en Jeruzalem gezegd: “Voor dit altaar, hier in Jeruzalem, moet u zich neerbuigen.”        

King James Bible . [22] But if ye say unto me, We trust in the LORD our God: is not that he, whose high places and whose altars Hezekiah hath taken away, and hath said to Judah and Jerusalem, Ye shall worship before this altar in Jerusalem?
Luther-Bibel . 22 Oder wollt ihr zu mir sagen: Wir verlassen uns auf den HERRN, unsern Gott! Ist er es denn nicht, dessen Höhen und Altäre Hiskia entfernt und zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat: Nur vor diesem Altar, der in Jerusalem ist, sollt ihr anbeten?

Tekstuitleg van 2 K 18,22 .

11. act. hifil perf. 3de pers. mann. enk. hesîr (hij doet weg, hij verwijdert) van het werkw. swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . Taalgebruik in Tenakh : swr (wijken, afwijken, afvallen, zich ver houden van) . Getalwaarde : samech = 15 of 60 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 266 (2 X 7 X 19) . Structuur : 6 - 6 - 2 . . Tenakh (16) : (1) Joz 11,15 . (2) 1 S 28,3 . (3) 2 K 17,23 . (4) 2 K 18,4 . (5) 2 K 18,22 . (6) 2 K 23,19 . (7) Js 18,5 . (8) Js 31,2 . (9) Js 36,7 . (10) Sef 3,15 . (11) Ps 66,20 . (12) Job 27,2 . (13) Job 34,5 . (14) 1 Kr 13,13 . (15) 2 Kr 17,6 . (16) 2 Kr 32,12 .

2 K 18,23 - 2 K 18,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Ga een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assur: ik zal u tweeduizend paarden geven als u in staat bent daar berijders voor te leveren.        

King James Bible . [23] Now therefore, I pray thee, give pledges to my lord the king of Assyria, and I will deliver thee two thousand horses, if thou be able on thy part to set riders upon them.
Luther-Bibel . 23 Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien: Ich will dir zweitausend Rosse geben, ob du Reiter dazu stellen kannst?

Tekstuitleg van 2 K 18,23 .

2 K 18,24 - 2 K 18,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Hoe zou u dan de aanval kunnen afslaan van één enkele stadhouder, een van de minste dienaren van mijn heer? Of vertrouwt u op Egypte voor wagens en wagenmenners?        

King James Bible . [24] How then wilt thou turn away the face of one captain of the least of my master's servants, and put thy trust on Egypt for chariots and for horsemen?
Luther-Bibel . 24 Wie willst du denn zurücktreiben auch nur einen der geringsten von meines Herrn Untertanen? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen.

Tekstuitleg van 2 K 18,24 .

2 K 18,25 - 2 K 18,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Zou ik trouwens, zonder dat de heer het wilde, naar deze plaats zijn opgerukt om haar te verwoesten? Nee, de heer heeft tegen mij gezegd: “Ruk op naar dat land en verwoest het!” ’        

King James Bible . [25] Am I now come up without the LORD against this place to destroy it? The LORD said to me, Go up against this land, and destroy it.
Luther-Bibel . 25 Meinst du aber, ich sei ohne den HERRN heraufgezogen, dass ich diese Stätte verderbe? Der HERR hat mir's geboten: Zieh hinauf in dies Land und verdirb es!

Tekstuitleg van 2 K 18,25 .

2 K 18,26 - 2 K 18,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Toen zeiden Eljakim, de zoon van Chilkia, en Sebna en Joach tegen de intendant: ‘Spreek* toch Aramees met uw dienaren; wij verstaan het wel. U moet met ons geen Judees spreken, terwijl het volk op de muur het hoort.’        

King James Bible . [26] Then said Eliakim the son of Hilkiah, and Shebna, and Joah, unto Rab-shakeh, Speak, I pray thee, to thy servants in the Syrian language; for we understand it: and talk not with us in the Jews' language in the ears of the people that are on the wall.
Luther-Bibel . 26 Da sprachen Eljakim, der Sohn Hilkijas, und Schebna und Joach zum Rabschake: Rede mit deinen Knechten aramäisch, denn wir verstehen's, und rede nicht mit uns hebräisch vor den Ohren des Volks, das auf der Mauer ist.

Tekstuitleg van 2 K 18,26 .

2 K 18,27 - 2 K 18,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Maar de intendant antwoordde: ‘Heeft mijn heer mij met deze boodschap alleen naar uw heer en naar u gezonden? Toch ook naar de mannen die op de muur zitten en die, net als u, hun eigen drek zullen moeten eten en hun eigen water zullen moeten drinken?’        

King James Bible . [27] But Rab-shakeh said unto them, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words? hath he not sent me to the men which sit on the wall, that they may eat their own dung, and drink their own piss with you.
Luther-Bibel . 27 Aber der Rabschake sprach zu ihnen: Hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, dass ich solche Worte rede, und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen, dass sie mit euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Harn saufen?

Tekstuitleg van 2 K 18,27 .

2 K 18,28 - 2 K 18,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Toen stond de intendant op en riep met luide stem in het Judees: ‘Luister! Dit is het woord van de grote koning, de koning van Assur:        

King James Bible . [28] Then Rab-shakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language, and spake, saying, Hear the word of the great king, the king of Assyria:
Luther-Bibel . 28 Da trat der Rabschake hin und rief mit lauter Stimme auf Hebräisch und sprach: Hört das Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien!

Tekstuitleg van 2 K 18,28 .

2 K 18,29 - 2 K 18,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Zo spreekt de koning: Laat u niet door Hizkia bedriegen, want hij kan u niet uit mijn handen redden.        

King James Bible . [29] Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you: for he shall not be able to deliver you out of his hand:
Luther-Bibel . 29 So spricht der König: Lasst euch von Hiskia nicht betrügen, denn er vermag euch nicht zu erretten aus meiner Hand.

Tekstuitleg van 2 K 18,29 .

2 K 18,30 - 2 K 18,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] En laat Hizkia u niet verleiden tot vertrouwen op de heer, wanneer hij verzekert dat de heer u zal redden en dat deze stad niet in handen van de koning van Assur zal vallen.        

King James Bible . [30] Neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying, The LORD will surely deliver us, and this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.
Luther-Bibel . 30 Und lasst euch von Hiskia nicht vertrösten auf den HERRN, wenn er sagt: Der HERR wird uns erretten und diese Stadt wird nicht in die Hände des Königs von Assyrien gegeben werden.

Tekstuitleg van 2 K 18,30 .

2 K 18,31 - 2 K 18,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] Luister niet naar Hizkia. Zo spreekt de koning van Assur: Geef u over en kom naar buiten, mij tegemoet; dan kan iedereen de vruchten eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom en water drinken uit zijn eigen put,        

King James Bible . [31] Hearken not to Hezekiah: for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me, and then eat ye every man of his own vine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his cistern:
Luther-Bibel . 31 Hört nicht auf Hiskia! Denn so spricht der König von Assyrien: Schließt Freundschaft mit mir und kommt zu mir heraus, so soll jedermann von seinem Weinstock und seinem Feigenbaum essen und von seinem Brunnen trinken,

Tekstuitleg van 2 K 18,31 .

2 K 18,32 - 2 K 18,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] totdat ik kom om u mee te nemen naar een land dat even goed is als uw eigen land, een land van koren en most, van brood en wijngaarden, een land van olijfbomen en honing. U zult blijven leven en hoeft niet te sterven. Naar Hizkia moet u niet luisteren: hij bedriegt u als hij beweert dat de heer u redden zal.        

King James Bible . [32] Until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of oil olive and of honey, that ye may live, and not die: and hearken not unto Hezekiah, when he persuadeth you, saying, The LORD will deliver us.
Luther-Bibel . 32 bis ich komme und euch hole in ein Land, das eurem Lande gleich ist, darin Korn, Wein, Brot, Weinberge, Ölbäume und Honig sind; dann werdet ihr am Leben bleiben und nicht sterben. Hört nicht auf Hiskia, denn er verführt euch, wenn er spricht: Der HERR wird uns erretten.

Tekstuitleg van 2 K 18,32 .

b
2 K 18,33 - 2 K 18,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [33] Is er onder de goden van de volken ooit één geweest die zijn land heeft kunnen redden uit de greep van de koning van Assur?       

King James Bible . [33] Hath any of the gods of the nations delivered at all his land out of the hand of the king of Assyria?
Luther-Bibel . 33 Haben etwa die Götter der andern Völker ihr Land errettet aus der Hand des Königs von Assyrien?

Tekstuitleg van 2 K 18,33 .

b
2 K 18,34 - 2 K 18,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [34] Waar waren de goden van Hamat en Arpad, waar de goden van Sefarwaïm, van Hama en van Iwwa? Hebben zij Samaria uit mijn greep kunnen redden?        

King James Bible . [34] Where are the gods of Hamath, and of Arpad? where are the gods of Sepharvaim, Hena, and Ivah? have they delivered Samaria out of mine hand?
Luther-Bibel . 34 Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sefarwajim, Hena und Awa? Wo sind die Götter des Landes Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand?

Tekstuitleg van 2 K 18,34 .

2 K 18,35 - 2 K 18,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [35] Is er onder al de goden van die landen één geweest die zijn land uit mijn greep heeft kunnen redden? Zou de heer* Jeruzalem dan wèl uit mijn greep kunnen redden?’        

King James Bible . [35] Who are they among all the gods of the countries, that have delivered their country out of mine hand, that the LORD should deliver Jerusalem out of mine hand?
Luther-Bibel . 35 Wo ist ein Gott unter den Göttern aller Länder, der sein Land aus meiner Hand errettet hätte, dass allein der HERR Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte?

Tekstuitleg van 2 K 18,35 .

2 K 18,36 - 2 K 18,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [36] Het volk zweeg; niemand zei een woord terug, want de koning had bevolen hem geen antwoord te geven.        

King James Bible . [36] But the people held their peace, and answered him not a word: for the king's commandment was, saying, Answer him not.
Luther-Bibel . 36 Das Volk aber schwieg still und antwortete ihm nichts, denn der König hatte geboten: Antwortet ihm nichts.

Tekstuitleg van 2 K 18,36 .

2 K 18,37 - 2 K 18,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [37] De hofmeester Eljakim, de zoon van Chilkia, de schrijver Sebna en de raadsheer Joach, de zoon van Asaf, begaven zich met gescheurde* kleren naar Hizkia en brachten hem op de hoogte van wat de intendant gezegd had.       

King James Bible . [37] Then came Eliakim the son of Hilkiah, which was over the household, and Shebna the scribe, and Joah the son of Asaph the recorder, to Hezekiah with their clothes rent, and told him the words of Rab-shakeh.
Luther-Bibel . 37 Da kamen der Hofmeister Eljakim, der Sohn Hilkijas, und der Schreiber Schebna und der Kanzler Joach, der Sohn Asafs, zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und sagten ihm die Worte des Rabschake an.

Tekstuitleg van 2 K 18,37 .


- A - B - C - D - E - F - G - H

- hû´ (hij, d.i.) . Taalgebruik in Tenakh : hû´(hij, d.i.) . Getalwaarde : he = 5 , waw = 6 , aleph = 1 ; totaal : 12 (2² X 3) . Structuur : 5 - 6 - 1 . Tenakh (919) . Pentateuch (394) . Eerdere Profeten (169) . Latere Profeten (96) . 12 Kleine Profeten (42) . Geschriften (218) . 2 K 18 (3) : (1) 2 K 18,4 . (2) 2 K 18,8 . (3) 2 K 18,22 .

- I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -