BIJBELBOEK TWEEDE BOEK KRONIEKEN 1 - 2 Kr 1 -- http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=14&page=1 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Overzicht van 2 Kronieken : 2 Kr 1 - 2 Kr 2 - 2 Kr 3 - 2 Kr 4 - 2 Kr 5 - 2 Kr 6 - 2 Kr 7 - 2 Kr 8 - 2 Kr 9 - 2 Kr 10 - 2 Kr 11 - 2 Kr 12 - 2 Kr 13 - 2 Kr 14 - 2 Kr 15 - 2 Kr 16 - 2 Kr 17 - 2 Kr 18 - 2 Kr 19 - 2 Kr 20 - 2 Kr 21 - 2 Kr 22 - 2 Kr 23 - 2 Kr 24 - 2 Kr 25 - 2 Kr 26 - 2 Kr 27 - 2 Kr 28 - 2 Kr 29 - 2 Kr 30 - 2 Kr 31 - 2 Kr 32 - 2 Kr 33 - 2 Kr 34 - 2 Kr 35 - 2 Kr 36 -

Overzicht vers per vers : - 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 - 2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,18 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

- 2 Kr 1,1-13 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -

2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,1 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ΚΑΙ ἐνίσχυσε Σαλωμὼν υἱὸς Δαυὶδ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦμετ' αὐτοῦ καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν εἰς ὕψος. 1. 1 confortatus est ergo Salomon filius David in regno suo et Dominus erat cum eo et magnificavit eum in excelsum   1 En Salomo, de zoon van David, werd versterkt in zijn koninkrijk, want de HEERE, zijn God, was met hem, en maakte hem ten hoogste groot. [1] Salomo , de zoon van David, breidde zijn macht over het koninkrijk steeds verder uit, want de heer zijn God stond hem bij en maakte hem buitengewoon groot. [1] Salomo, de zoon van David, verstevigde zijn positie als koning. De HEER, zijn God, stond hem ter zijde en maakte hem buitengewoon machtig. 1:1 Salomo, zoon van David, wordt sterker in zijn koningschap, de Ene, zijn God, is met hem en maakt hem bovenmate groot. 1. Salomon, fils de David, s'affermit sur son trône. Yahvé son Dieu était avec lui et porta au faîte sa grandeur.

King James Bible . [1] And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the LORD his God was with him, and magnified him exceedingly.
Luther-Bibel . 1.1Und Salomo, der Sohn Davids, wurde mächtig in seinem Königtum und der HERR, sein Gott, war mit ihm und machte ihn immer größer.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,1 .

2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,2 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸς πάντα ᾿Ισραήλ, τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς ἑκατοντάρχοις καὶ τοῖς κριταῖς καὶ πᾶσι τοῖς ἄρχουσιν ἐναντίον ᾿Ισραὴλ τοῖς ἄρχουσι τῶν πατριῶν. 2 praecepitque Salomon universo Israheli tribunis et centurionibus et ducibus et iudicibus omnis Israhel et principibus familiarum   2 En Salomo sprak tot het ganse Israël, tot de oversten der duizenden en der honderden, en tot de richteren, en tot alle oversten in gans Israël, de hoofden der vaderen; [2] Salomo riep heel Israël, de aanvoerders van duizend en van honderd, de rechters, de leiders en alle Israëlieten met de familiehoofden op, [2] Salomo ontbood de vertegenwoordigers van heel Israël: de bevelhebbers over duizend man en die over honderd, de rechters en alle leiders, alle familiehoofden, 2 Kronieken 1:2 Dan zegt Salomo tot heel Israël, tot de oversten over de duizendtallen en de honderdtallen, tot de rechters en tot alle verhevenen van heel Israël, de vaderhoofden, 2. Salomon parla alors à tout Israël, aux officiers de milliers et de centaines, aux juges et à tous les princes de tout Israël, chefs de famille.

King James Bible . [2] Then Solomon spake unto all Israel, to the captains of thousands and of hundreds, and to the judges, and to every governor in all Israel, the chief of the fathers.
Luther-Bibel . 2Und Salomo redete mit ganz Israel, mit den Obersten über tausend und über hundert, mit den Richtern und mit allen Fürsten in Israel, mit den Häuptern der Sippen,

Tekstuitleg van 2 Kr 1,2 .

2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,3 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 καὶ ἐπορεύθη Σαλωμὼν καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία εἰς τὴν ὑψηλὴν τὴν ἐν Γαβαών, οὗ ἐκεῖ ἦν ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐποίησε Μωυσῆς παῖς Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ· 3 et abiit cum universa multitudine in excelsum Gabaon ubi erat tabernaculum foederis Dei quod fecit Moses famulus Dei in solitudine   3 En zij gingen henen, Salomo en de ganse gemeente met hem, naar de hoogte, die te Gibeon was; want daar was de tent der samenkomst Gods, die Mozes, de knecht des HEEREN, in de woestijn gemaakt had. [3] om als één gemeenschap met hem op te trekken naar de offerhoogte van Gibeon. Daar stond namelijk de tent van samenkomst die Mozes, de dienaar van de heer, in de woestijn had laten bouwen. [3] kortom, de hele gemeenschap van Israël. Samen met hen ging hij naar de offerhoogte van Gibeon. Daar stond de ontmoetingstent van God, die Mozes, de dienaar van de HEER, in de woestijn had gemaakt. 1:3 dat zij moeten gaan, Salomo en heel de vergadering mét hem, naar de offerhoogte bij Gibeon; want dáár was de tent van samenkomst van God die Mozes, dienaar van de Ene, heeft gemaakt in de woestijn; 3. Puis, avec toute l'assemblée, Salomon se rendit au haut lieu de Gabaôn où se trouvait en effet la Tente du Rendez-vous de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de Yahvé;

King James Bible . [3] So Solomon, and all the congregation with him, went to the high place that was at Gibeon; for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses the servant of the LORD had made in the wilderness.
Luther-Bibel . 3dass sie hingingen, Salomo und die ganze Gemeinde mit ihm, zu der Höhe, die bei Gibeon war; denn dort war die Stiftshütte Gottes, die Mose, der Knecht des HERRN, in der Wüste gemacht hatte.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,3 .

17. - 19. mosjèh `èbhèd JHWH (Mozes, dienaar van JHWH, knecht van JHWH) . Tenakh (17) . Dt (1) : Dt 34,5 . Joz (14) : (1) Joz 1,1 . (2) Joz 1,13 . (3) Joz 1,15 . (4) Joz 8,31 . (5) Joz 8,33 . (6) Joz 11,12 . (7) Joz 12,6 . (8) Joz 13,8 . (9) Joz 14,7 . (10) Joz 18,7 . (11) Joz 22,2 . (12) Joz 22,4 . (13) Joz 22,5 . 2 K (1) : 2 K 18,12 . 2 Kr (2) : (1) 2 Kr 1,3 . (2) 2 Kr 24,6 .

2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,4 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 ἀλλὰ κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ ἀνήνεγκε Δαυὶδ ἐκ πόλεως Καριαθιαρίμ, ὅτι ἡτοίμασεν αὐτῇ Δαυίδ, ὅτι ἔπηξεν αὐτῇ σκηνὴν ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 4 arcam autem Dei adduxerat David de Cariathiarim in locum quem paraverat ei et ubi fixerat illi tabernaculum hoc est in Hierusalem   4 (Maar de ark Gods had David van Kirjath-jearim opgebracht, ter plaatse, die David voor haar bereid had; want hij had voor haar een tent te Jeruzalem gespannen.) [4] De ark van God had David weliswaar uit Kirjat-Jearim laten overbrengen naar de tent die hij op de daartoe bestemde plaats in Jeruzalem had opgezet, [4] De ark van God daarentegen was door David opgehaald uit Kirjat-Jearim en overgebracht naar Jeruzalem, naar de tent die hij ervoor had opgericht. 1:4 zeker, de ark van God heeft David doen opklimmen uit Kirjat Jeariem naar wat David voor hem had gereedgemaakt,- want hij heeft voor hem een tent gespannen in Jeruzalem, 4. mais David avait fait monter l'arche de Dieu de Qiryat-Yéarim jusqu'à l'endroit qu'il avait préparé pour elle : il lui avait en effet dressé une tente à Jérusalem.

King James Bible . [4] But the ark of God had David brought up from Kirjath-jearim to the place which David had prepared for it: for he had pitched a tent for it at Jerusalem.
Luther-Bibel . 4– Nur die Lade Gottes hatte David heraufgebracht von Kirjat-Jearim an den Ort, den er ihr bereitet hatte; denn er hatte ihr ein Zelt aufgeschlagen zu Jerusalem. –

Tekstuitleg van 2 Kr 1,4 .

2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,5 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ὃ ἐποίησε Βεσελεὴλ υἱὸς Οὐρίου, υἱοῦ ῎Ωρ, ἐκεῖ ἦν ἔναντι τῆς σκηνῆς Κυρίου, καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ Σαλωμὼν καὶ ἡ ἐκκλησία, 5 altare quoque aeneum quod fabricatus fuerat Beselehel filius Uri filii Ur ibi erat coram tabernaculo Domini quod et requisivit Salomon et omnis ecclesia   5 Ook was het koperen altaar, dat Bezaleël, de zoon van Uri, den zoon van Hur, gemaakt had, aldaar voor den tabernakel des HEEREN; Salomo nu en de gemeente bezochten hetzelve. [5] maar het bronzen altaar, dat Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, gebouwd had, stond nog steeds voor de verblijfplaats van de heer, en dat kwamen Salomo en heel de gemeenschap vereren. [5] In Gibeon, voor de tent van de HEER, stond ook het bronzen altaar* dat Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, gemaakt had. Dat altaar was het doel van hun komst. 1:5 maar het altaar van koper, dat Betsalel, zoon van Oeri zoon van Choer, gemaakt heeft, had hij laten staan voor het aanschijn van de woning van de Ene; en dát zoeken Salomo en de vergadering. 5. L'autel de bronze qu'avait fait Beçaléel, fils de Uri, fils de Hur, était là devant la Demeure de Yahvé où Salomon et l'assemblée venaient le consulter.

King James Bible . [5] Moreover the brasen altar, that Bezaleel the son of Uri, the son of Hur, had made, he put before the tabernacle of the LORD: and Solomon and the congregation sought unto it.
Luther-Bibel . 5Auch der kupferne Altar, den Bezalel, der Sohn Uris, des Sohnes Hurs, gemacht hatte, war dort vor der Wohnung des HERRN. Und Salomo und die Gemeinde pflegten ihn aufzusuchen.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,5 .

2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,6 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 καὶ ἤνεγκε Σαλωμὼν ἐκεῖ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐνώπιον Κυρίου τὸ ἐν τῇ σκηνῇ καὶ ἤνεγκεν ἐπ' αὐτῷ ὁλοκαύτωσιν χιλίαν. 6 ascenditque Salomon ad altare aeneum coram tabernaculo foederis Domini et obtulit in eo mille hostias   6 En Salomo offerde daar, voor het aangezicht des HEEREN, op het koperen altaar, dat aan de tent der samenkomst was; en hij offerde daarop duizend brandofferen. [6] Salomo besteeg het bronzen altaar van de heer, dat voor de tent van samenkomst stond, en droeg er duizend brandoffers op. [6] Op dat bronzen altaar, voor de ontmoetingstent, in de nabijheid van de HEER, offerde Salomo; hij bracht er een brandoffer van wel duizend dieren. 1:6 Salomo laat daar voor het aanschijn van de Ene opgaan op het altaar van koper dat bij de tent van samenkomst hoort,- hij laat daarop duizend opgangsgaven opgaan. 6. C'est là que Salomon, en présence de Dieu, monta à l'autel de bronze qui était attenant à la Tente du Rendez-vous et il y offrit mille holocaustes.

King James Bible . [6] And Solomon went up thither to the brasen altar before the LORD, which was at the tabernacle of the congregation, and offered a thousand burnt offerings upon it.
Luther-Bibel . 6Und Salomo opferte vor dem HERRN tausend Brandopfer auf dem kupfernen Altar, der vor der Stiftshütte stand.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,6 .

2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,7 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ὤφθη Θεὸς τῷ Σαλωμὼν καὶ εἶπεν αὐτῷ· αἴτησαι τί σοι δῶ. 7 ecce autem in ipsa nocte apparuit ei Deus dicens postula quod vis ut dem tibi   7 In dienzelfden nacht verscheen God aan Salomo; en Hij zeide tot hem: Begeer, wat Ik u geven zal. [7] In die nacht verscheen God aan Salomo en zei: 'Wat wilt u dat Ik u geef?' [7] Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: 'Wat wil je dat ik je geef?' 1:7 In die nacht laat God zich zien aan Salomo; hij zegt tot hem: vraag!- wat zal ik je geven? 7. La nuit même, Dieu se montra à Salomon et lui dit : « Demande ce que je dois te donner. »

King James Bible . [7] In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, Ask what I shall give thee.
Luther-Bibel . 7In derselben Nacht aber erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir geben soll.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,7 .

2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,8 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸς τὸν Θεόν· σὺ ἐποίησας μετὰ Δαυὶδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα καί ἐβασίλευσάς με ἀντ' αὐτοῦ· 8 dixitque Salomon Deo tu fecisti cum David patre meo misericordiam magnam et constituisti me regem pro eo   8 En Salomo zeide tot God: Gij hebt aan mijn vader David grote weldadigheid gedaan; en Gij hebt mij koning gemaakt in zijn plaats; [8] Salomo gaf aan God dit antwoord: 'U hebt David, mijn vader, een grote gunst bewezen en hebt mij tot zijn troonopvolger gemaakt. [8] Salomo antwoordde: 'U bent mijn vader David goedgezind geweest en hebt mij als zijn opvolger aangesteld. 1:8 Salomo zegt tot God: gij hebt aan David, mijn vader, grote vriendschap bewezen,- en ge hebt mij koning gemaakt in zijn plaats; 8. Salomon répondit à Dieu : « Tu as témoigné une grande bienveillance à David mon père et tu m'as établi roi à sa place.

King James Bible . [8] And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.
Luther-Bibel . 8Und Salomo sprach zu Gott: Du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner statt zum König gemacht.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,8 .

2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,9 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεός, πιστωθήτω δὴ τὸ ὄνομά σου ἐπὶ Δαυὶδ τὸν πατέρα μου, ὅτι σὺ ἐβασίλευσάς με ἐπὶ λαὸν πολύν, ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς· 9 nunc igitur Domine Deus impleatur sermo tuus quem pollicitus es David patri meo tu enim fecisti me regem super populum tuum multum qui tam innumerabilis est quam pulvis terrae   9 Nu, HEERE God, laat Uw woord waar worden, gedaan aan mijn vader David; want Gij hebt mij koning gemaakt over een volk, menigvuldig als het stof der aarde; [9] Welnu, heer God, laat uw belofte aan David, mijn vader, in vervulling gaan, want U hebt mij tot koning gemaakt over een volk zo talrijk als het stof van de aarde. [9] Laat nu, HEER, mijn God, uw belofte aan mijn vader David bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zo talrijk is als het stof van de aarde, 1:9 laat het dan nú, Ene, God, bewaarheid worden: uw woord aan David, mijn vader; want gij hebt mij koning gemaakt over een gemeenschap talrijk als het stof der aarde; 9. Yahvé Dieu, la promesse que tu as faite à mon père David s'accomplit maintenant puisque tu m'as établi roi sur un peuple aussi nombreux que la poussière de la terre.

King James Bible . [9] Now , O LORD God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.
Luther-Bibel . 9So lass nun, HERR, Gott, dein Wort an meinen Vater David wahr werden; denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,9 .

2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,10 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 νῦν σοφίαν καὶ σύνεσιν δός μοι, καὶ ἐξελεύσομαι ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσελεύσομαι, ὅτι τίς κρινεῖ τὸν λαόν σου τὸν μέγαν τοῦτον; 10 da mihi sapientiam et intellegentiam ut egrediar coram populo tuo et ingrediar quis enim potest hunc populum tuum digne qui tam grandis est iudicare   10 Geef mij nu wijsheid en wetenschap, dat ik voor het aangezicht van dit volk uitga en inga; want wie zou dit Uw groot volk kunnen richten? [10] Schenk mij daarom wijsheid en inzicht en laat mij dan zó dit volk leiden en besturen, want wie zou anders in staat zijn recht te spreken voor dit grote volk van U?' [10] schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen?' 1:10 geef mij dan nu wijsheid en kennis dat ik voor het aanschijn van deze gemeenschap kan uittrekken en thuiskomen,- want wie zal deze grote gemeente van u recht doen? •• 10. Donne-moi donc à présent sagesse et savoir pour agir en chef à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner un peuple aussi grand que le tien ? »

King James Bible . [10] Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people: for who can judge this thy people, that is so great?
Luther-Bibel . 10So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich vor diesem Volk aus- und eingehe; denn wer kann dies dein großes Volk richten?

Tekstuitleg van 2 Kr 1,10 .

2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,11 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Σαλωμών· ἀνθ' ὧν ἐγένετο τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον χρημάτων οὐδὲ δόξαν οὐδὲ τὴν ψυχὴν τῶν ὑπεναντίων καὶ ἡμέρας πολλὰς οὐκ ᾐτήσω, καὶ ᾔτησας σεαυτῷ σοφίαν καὶ σύνεσιν, ὅπως κρίνῃς τὸν λαόν μου, ἐφ' ὃν ἐβασίλευσά σε ἐπ' αὐτόν, 11 dixit autem Deus ad Salomonem quia hoc magis placuit cordi tuo et non postulasti divitias et substantiam et gloriam neque animas eorum qui te oderunt sed nec dies vitae plurimos petisti autem sapientiam et scientiam ut iudicare possis populum meum super quem constitui te regem   11 Toen zeide God tot Salomo: Daarom, dat dit in uw hart geweest is, en gij niet begeerd hebt rijkdom, goederen, noch eer, noch de ziel uwer haters, noch ook vele dagen begeerd hebt; maar wijsheid en wetenschap voor u begeerd hebt, opdat gij Mijn volk mocht richten, waarover Ik u koning gemaakt heb; [11] En God sprak tot Salomo: 'Omdat u juist deze wens geuit hebt, en u niet gevraagd hebt om rijkdom, om schatten en glorie, noch om de dood van uw vijanden en zelfs niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht, om recht te spreken voor het volk waarover Ik u tot koning heb aangesteld, [11] Hierop zei God tegen Salomo: 'Omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover ik je als koning heb aangesteld, 1:11 Dan zegt God tot Salomo: omdat dit je hartenwens is geworden en je niet hebt gevraagd om rijkdom, schatten, glorie en de ziel van wie je haten, en ook niet hebt gevraagd om vele dagen,- maar voor jou vraagt om wijsheid en kennis om recht te doen aan mijn gemeente waarover ik je koning heb gemaakt, 11. Dieu dit à Salomon : « Puisque tel est ton désir, puisque tu n'as demandé ni richesse, ni trésors, ni gloire, ni la vie de tes ennemis, puisque tu n'as pas même demandé de longs jours, mais sagesse et savoir pour gouverner mon peuple dont je t'ai établi roi,

King James Bible . [11] And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king:
Luther-Bibel . 11Da sprach Gott zu Salomo: Weil du dies im Sinn hast und nicht gebeten um Reichtum noch um Gut noch um Ehre noch um deiner Feinde Tod noch um langes Leben, sondern hast um Weisheit und Erkenntnis gebeten, mein Volk zu richten, über das ich dich zum König gemacht habe,

Tekstuitleg van 2 Kr 1,11 .

2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,12 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 τὴν σοφίαν καὶ τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι καὶ πλοῦτον καὶ χρήματα καὶ δόξαν δώσω σοι, ὡς οὐκ ἐγενήθη ὅμοιός σοι ἐν τοῖς βασιλεῦσι τοῖς ἔμπροσθέν σου, καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἔσται οὕτως. 12 sapientia et scientia data sunt tibi divitias autem et substantiam et gloriam dabo tibi ita ut nullus in regibus nec ante te nec post te fuerit similis tui   12 De wijsheid, en de wetenschap is u gegeven; daartoe zal Ik u rijkdom, en goederen, en eer geven, dergelijke geen koningen, die voor u geweest zijn, gehad hebben, en na u zal dergelijke niet zijn. [12] daarom zullen wijsheid en inzicht uw deel zijn, maar Ik zal u bovendien zoveel rijkdom schenken, schatten en glorie, als geen koning voor u ooit bezeten heeft, en ook geen koning na u ooit bezitten zal!' [12] zal ik je wijsheid en inzicht schenken. En ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zoveel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen.' 1:12 is de wijsheid en de kennis je al gegeven,- en geef ik je ook rijkdom, schatten en glorie zoals de koningen vóór je verschijning nooit hebben gehad en ná jou niet zullen hebben! 12. la sagesse et le savoir te sont donnés. Je te donne aussi richesse, trésors et gloire comme n'en eut aucun des rois qui t'ont précédé et comme n'en auront point ceux qui viendront après toi. »

King James Bible . [12] Wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches, and wealth, and honour, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like.
Luther-Bibel . 12so sei dir Weisheit und Erkenntnis gegeben. Dazu will ich dir Reichtum, Gut und Ehre geben, wie sie die Könige vor dir nicht gehabt haben und auch die nach dir nicht haben werden.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,12 .

2 Kr 1,13 - 2 Kr 1,13 : Salomo ontvangt goddelijke wijsheid - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 -- 2 Kr 1,1 - 2 Kr 1,2 - 2 Kr 1,3 - 2 Kr 1,4 - 2 Kr 1,5 - 2 Kr 1,6 - 2 Kr 1,7 - 2 Kr 1,8 - 2 Kr 1,9 - 2 Kr 1,10 - 2 Kr 1,11 - 2 Kr 1,12 - 2 Kr 1,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 καὶ ἦλθε Σαλωμὼν ἐκ βαμὰ τῆς ἐν Γαβαὼν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ πρὸ προσώπου τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 13 venit ergo Salomon ab excelso Gabaon in Hierusalem coram tabernaculo foederis et regnavit super Israhel   13 Alzo kwam Salomo te Jeruzalem, van de hoogte, die te Gibeon is, van voor de tent der samenkomst; en hij regeerde over Israël. [13] Toen keerde Salomo van de offerhoogte van Gibeon en de daarop gelegen tent van samenkomst terug naar Jeruzalem, en hij heerste over Israël. Salomo's ruiterij [13] Hierna keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar Jeruzalem, waar hij regeerde over Israël. 1:13 Dan komt Salomo, van de hoogte bij Gibeon, van voor het aanschijn van de tent van samenkomst, aan in Jeruzalem,- en wordt hij koning over Israël. • 13. Salomon quitta le haut lieu de Gabaôn pour Jérusalem, loin de la Tente du Rendez-vous; il régna sur Israël.

King James Bible . [13] Then Solomon came from his journey to the high place that was at Gibeon to Jerusalem, from before the tabernacle of the congregation, and reigned over Israel.
Luther-Bibel . 13So kam Salomo von der Höhe, die bei Gibeon war, von der Stiftshütte, nach Jerusalem und regierte über Israel.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,13 .

- 2 Kr 1,14-18 : Salomo's ruiterij - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 - 2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,18 -

2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,14 : Salomo's ruiterij - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 - 2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 Καὶ συνήγαγε Σαλωμὼν ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ χίλια καὶ τετρακόσια ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων· καὶ κατέλιπεν αὐτὰ ἐν πόλεσι τῶν ἁρμάτων, καὶ ὁ λαὸς μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 14 congregavitque sibi currus et equites et facti sunt ei mille quadringenti currus et duodecim milia equitum et fecit eos esse in urbibus quadrigarum et cum rege in Hierusalem   14 En Salomo vergaderde wagenen en ruiteren, zodat hij duizend en vierhonderd wagenen, en twaalf duizend ruiteren had; en hij leide ze in de wagensteden, en bij den koning te Jeruzalem. [14] Salomo schafte wagens aan en hij richtte een ruiterij op; hij bezat veertienhonderd wagens en een ruiterij van twaalfduizend man, die hij onderbracht in zijn wagenparken en bij zijn paleis in Jeruzalem. [14] Salomo bracht wagens en paarden bijeen. Hij bezat veertienhonderd wagens en twaalfduizend paarden, die hij deels in Jeruzalem bij zich hield en deels onderbracht in garnizoenssteden verspreid over het land. 1:14 Dan verzamelt Salomo wagens en ruiters,- tot hij een duizendtal en vierhonderd wagens heeft en twaalfduizend ruiters; die brengt hij onder in de wagensteden en bij de koning in Jeruzalem. 14. Il rassembla des chars et des chevaux; il eut mille quatre cents chars et mille deux cents chevaux, et il les cantonna dans les villes des chars et près du roi à Jérusalem.

King James Bible . [14] And Solomon gathered chariots and horsemen: and he had a thousand and four hundred chariots, and twelve thousand horsemen, which he placed in the chariot cities, and with the king at Jerusalem.
Luther-Bibel . 14Und Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen, sodass er 1400 Wagen und 12000 Reiter hatte, und legte sie in die Wagenstädte und zum König nach Jerusalem.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,14 .

2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,15 : Salomo's ruiterij - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 - 2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 καὶ ἔθηκεν ὁ βασιλεὺς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ὡς λίθους, καὶ τὰς κέδρους ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος. 15 praebuitque rex argentum et aurum in Hierusalem quasi lapides et cedros quasi sycomoros quae nascuntur in campestribus multitudine magna   15 En de koning maakte het zilver en het goud in Jeruzalem te zijn als stenen, en de cederen maakte hij te zijn als wilde vijgebomen, die in de laagten zijn, in menigte. [15] Dankzij het beleid van de koning werden zilver en goud in Jeruzalem zo gewoon als stenen, en cederhout zag men er als sycomoren in de Sefela. [15] Dankzij koning Salomo waren zilver en goud in Jeruzalem even gewoon als steen en was er aan cederhout net zo'n overvloed als aan wilde vijgenbomen in het heuvelland. 1:15 De koning maakt het zilver en het goud in Jeruzalem zo overvloedig als stenen,- en de cederstammen als de wilde vijgen in de Laagte. 15. Le roi fit que l'argent et l'or étaient aussi communs à Jérusalem que les cailloux, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores du Bas-Pays.

King James Bible . [15] And the king made silver and gold at Jerusalem as plenteous as stones, and cedar trees made he as the sycomore trees that are in the vale for abundance.
Luther-Bibel . 15Und der König brachte es dahin, dass es in Jerusalem so viel Silber und Gold gab wie Steine und so viele Zedern wie Maulbeerbäume im Hügelland.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,15 .

2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,16 : Salomo's ruiterij - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 - 2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων Σαλωμὼν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἡ τιμὴ τῶν ἐμπόρων τοῦ βασιλέως· ἐμπορεύεσθαι ἠγόραζον. 16 adducebantur autem ei et equi de Aegypto et de Coa a negotiatoribus regis qui ibant et coemebant pretio   16 En het uitbrengen der paarden was hetgeen Salomo uit Egypte had; en aangaande het linnengaren, de kooplieden des konings namen het linnengaren voor den prijs. [16] Salomo's paarden werden ingevoerd uit Misraïm en Kewe. De handelsagenten van de koning kochten ze tegen een bepaalde prijs in Kewe. [16] Salomo's paarden waren afkomstig uit Egypte en uit Kewe, waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht. 1:16 De paarden die Salomo krijgt worden aangevoerd uit Egypte,- en uit Kevee; kooplui van de koning halen ze tegen marktprijs uit Kevee. 16. Les chevaux de Salomon étaient importés de Muçur et de Cilicie; les courtiers du roi en prenaient livraison en Cilicie à prix d'argent.

King James Bible . [16] And Solomon had horses brought out of Egypt, and linen yarn: the king's merchants received the linen yarn at a price.
Luther-Bibel . 16Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und aus Koë; die Kaufleute des Königs kauften sie aus Koë zu ihrem Preis;

Tekstuitleg van 2 Kr 1,16 .

2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,17 : Salomo's ruiterij - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 - 2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 καὶ ἀνέβαινον καὶ ἐξῆγον ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἓν ἑξακοσίων ἀργυρίου καὶ ἵππον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου· καὶ οὕτω πᾶσι τοῖς βασιλεῦσι τῶν Χετταίων καὶ τοῖς βασιλεῦσι Συρίας ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔφερον. 17 quadrigam equorum sescentis argenteis et equum centum quinquaginta similiter de universis regnis Cettheorum et a regibus Syriae emptio celebrabatur   17 En zij brachten op, en voerden een wagen uit van Egypte voor zeshonderd sikkelen zilvers, en een paard voor eenhonderd en vijftig; en alzo voerden zij die door hun hand uit, voor alle koningen der Hethieten, en voor de koningen van Syrië. [17] Een wagen kon uit Misraïm ingevoerd worden voor zeshonderd sikkel, en een paard voor honderdvijftig, en door bemiddeling van de handelsagenten werden ze ook uitgevoerd naar al de koningen van de Hethieten en de koningen van Aram. [17] In Egypte betaalden ze voor een wagen zeshonderd sjekel zilver, en voor een paard honderdvijftig. Deze handelaars leverden ook paarden aan de koningen van de Hethieten en de Arameeërs. 1:17 Een wagen brengen ze omhoog en voeren ze uit Egypte aan voor zes honderdtallen zilver, en een paard voor honderdvijftig; zó worden ze ook naar alle koningen der Chitieten en koningen van Aram door hun hand uitgevoerd. 17. Ils s'en allaient aussi importer d'Égypte des chars à six cents sicles l'unité; un cheval en valait cent cinquante; il en était de même pour tous les rois des Hittites et les rois d'Aram qui les importaient par leur entremise.

King James Bible . [17] And they fetched up, and brought forth out of Egypt a chariot for six hundred shekels of silver, and an horse for an hundred and fifty: and so brought they out horses for all the kings of the Hittites, and for the kings of Syria, by their means.
Luther-Bibel . 17aus Ägypten aber brachten sie herauf den Wagen für sechshundert Silberstücke und das Pferd für hundertfünfzig. Dann führten sie diese wieder aus an alle Könige der Hetiter und an die Könige von Aram.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,17 .

14. hachiththîm (de Hittietten) < ha + mann. mv. van de eigennaam Tenakh (5) : (1) Joz 1,4 . (2) Re 1,26 . (3) 1 K 10,29 . (4) 2 K 7,6 . (5) 2 Kr 1,17 .

2 Kr 1,18 - 2 Kr 1,18 : Salomo's ruiterij - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 1 -- 2 Kr 1,1-13 -- 2 Kr 1,14-18 - 2 Kr 1,14 - 2 Kr 1,15 - 2 Kr 1,16 - 2 Kr 1,17 - 2 Kr 1,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ΚΑΙ εἶπε Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. decrevit autem Salomon aedificare domum nomini Domini et palatium sibi   1 Salomo nu dacht voor den Naam des HEEREN een huis te bouwen, en een huis voor zijn koninkrijk. [18] Toen* vatte Salomo het plan op om een huis ter ere van de naam van de heer, en een paleis voor zijn koninkrijk te bouwen. [18] Salomo besloot een tempel te bouwen voor de naam van de HEER, en een koninklijk paleis voor zichzelf.* 1:18 Dan zegt Salomo* dat er een huis voor de naam van de Ene moet worden gebouwd en een huis voor zijn koninklijke staat.  

King James Bible . 2Chr.2 [1] And Solomon determined to build an house for the name of the LORD, and an house for his kingdom.
Luther-Bibel . 18Und Salomo gedachte dem Namen des HERRN ein Haus zu bauen und auch ein Haus für sich als König.

Tekstuitleg van 2 Kr 1,18 .


SEPTUAGINTA

ΚΑΙ ἐνίσχυσε Σαλωμὼν υἱὸς Δαυὶδ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦμετ' αὐτοῦ καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν εἰς ὕψος. 2 καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸς πάντα ᾿Ισραήλ, τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς ἑκατοντάρχοις καὶ τοῖς κριταῖς καὶ πᾶσι τοῖς ἄρχουσιν ἐναντίον ᾿Ισραὴλ τοῖς ἄρχουσι τῶν πατριῶν. 3 καὶ ἐπορεύθη Σαλωμὼν καὶ πᾶσα ἡ ἐκκλησία εἰς τὴν ὑψηλὴν τὴν ἐν Γαβαών, οὗ ἐκεῖ ἦν ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐποίησε Μωυσῆς παῖς Κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ· 4 ἀλλὰ κιβωτὸν τοῦ Θεοῦ ἀνήνεγκε Δαυὶδ ἐκ πόλεως Καριαθιαρίμ, ὅτι ἡτοίμασεν αὐτῇ Δαυίδ, ὅτι ἔπηξεν αὐτῇ σκηνὴν ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 5 καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ὃ ἐποίησε Βεσελεὴλ υἱὸς Οὐρίου, υἱοῦ ῎Ωρ, ἐκεῖ ἦν ἔναντι τῆς σκηνῆς Κυρίου, καὶ ἐξεζήτησεν αὐτὸ Σαλωμὼν καὶ ἡ ἐκκλησία, 6 καὶ ἤνεγκε Σαλωμὼν ἐκεῖ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν ἐνώπιον Κυρίου τὸ ἐν τῇ σκηνῇ καὶ ἤνεγκεν ἐπ' αὐτῷ ὁλοκαύτωσιν χιλίαν. 7 ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ὤφθη Θεὸς τῷ Σαλωμὼν καὶ εἶπεν αὐτῷ· αἴτησαι τί σοι δῶ. 8 καὶ εἶπε Σαλωμὼν πρὸς τὸν Θεόν· σὺ ἐποίησας μετὰ Δαυὶδ τοῦ πατρός μου ἔλεος μέγα καί ἐβασίλευσάς με ἀντ' αὐτοῦ· 9 καὶ νῦν, Κύριε ὁ Θεός, πιστωθήτω δὴ τὸ ὄνομά σου ἐπὶ Δαυὶδ τὸν πατέρα μου, ὅτι σὺ ἐβασίλευσάς με ἐπὶ λαὸν πολύν, ὡς ὁ χοῦς τῆς γῆς· 10 νῦν σοφίαν καὶ σύνεσιν δός μοι, καὶ ἐξελεύσομαι ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τούτου καὶ εἰσελεύσομαι, ὅτι τίς κρινεῖ τὸν λαόν σου τὸν μέγαν τοῦτον; 11 καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς Σαλωμών· ἀνθ' ὧν ἐγένετο τοῦτο ἐν τῇ καρδίᾳ σου καὶ οὐκ ᾐτήσω πλοῦτον χρημάτων οὐδὲ δόξαν οὐδὲ τὴν ψυχὴν τῶν ὑπεναντίων καὶ ἡμέρας πολλὰς οὐκ ᾐτήσω, καὶ ᾔτησας σεαυτῷ σοφίαν καὶ σύνεσιν, ὅπως κρίνῃς τὸν λαόν μου, ἐφ' ὃν ἐβασίλευσά σε ἐπ' αὐτόν, 12 τὴν σοφίαν καὶ τὴν σύνεσιν δίδωμί σοι καὶ πλοῦτον καὶ χρήματα καὶ δόξαν δώσω σοι, ὡς οὐκ ἐγενήθη ὅμοιός σοι ἐν τοῖς βασιλεῦσι τοῖς ἔμπροσθέν σου, καὶ μετὰ σὲ οὐκ ἔσται οὕτως. 13 καὶ ἦλθε Σαλωμὼν ἐκ βαμὰ τῆς ἐν Γαβαὼν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ πρὸ προσώπου τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἐβασίλευσεν ἐπὶ ᾿Ισραήλ. 14 Καὶ συνήγαγε Σαλωμὼν ἅρματα καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐγένοντο αὐτῷ χίλια καὶ τετρακόσια ἅρματα καὶ δώδεκα χιλιάδες ἱππέων· καὶ κατέλιπεν αὐτὰ ἐν πόλεσι τῶν ἁρμάτων, καὶ ὁ λαὸς μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 15 καὶ ἔθηκεν ὁ βασιλεὺς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ὡς λίθους, καὶ τὰς κέδρους ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ὡς συκαμίνους τὰς ἐν τῇ πεδινῇ εἰς πλῆθος. 16 καὶ ἡ ἔξοδος τῶν ἵππων Σαλωμὼν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἡ τιμὴ τῶν ἐμπόρων τοῦ βασιλέως· ἐμπορεύεσθαι ἠγόραζον. 17 καὶ ἀνέβαινον καὶ ἐξῆγον ἐξ Αἰγύπτου ἅρμα ἓν ἑξακοσίων ἀργυρίου καὶ ἵππον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἀργυρίου· καὶ οὕτω πᾶσι τοῖς βασιλεῦσι τῶν Χετταίων καὶ τοῖς βασιλεῦσι Συρίας ἐν χερσὶν αὐτῶν ἔφερον. ΚΑΙ εἶπε Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ οἶκον τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.


VULGAAT

Paralipomenon liber II 1. 1 confortatus est ergo Salomon filius David in regno suo et Dominus erat cum eo et magnificavit eum in excelsum 2 praecepitque Salomon universo Israheli tribunis et centurionibus et ducibus et iudicibus omnis Israhel et principibus familiarum 3 et abiit cum universa multitudine in excelsum Gabaon ubi erat tabernaculum foederis Dei quod fecit Moses famulus Dei in solitudine 4 arcam autem Dei adduxerat David de Cariathiarim in locum quem paraverat ei et ubi fixerat illi tabernaculum hoc est in Hierusalem 5 altare quoque aeneum quod fabricatus fuerat Beselehel filius Uri filii Ur ibi erat coram tabernaculo Domini quod et requisivit Salomon et omnis ecclesia 6 ascenditque Salomon ad altare aeneum coram tabernaculo foederis Domini et obtulit in eo mille hostias 7 ecce autem in ipsa nocte apparuit ei Deus dicens postula quod vis ut dem tibi 8 dixitque Salomon Deo tu fecisti cum David patre meo misericordiam magnam et constituisti me regem pro eo 9 nunc igitur Domine Deus impleatur sermo tuus quem pollicitus es David patri meo tu enim fecisti me regem super populum tuum multum qui tam innumerabilis est quam pulvis terrae 10 da mihi sapientiam et intellegentiam ut egrediar coram populo tuo et ingrediar quis enim potest hunc populum tuum digne qui tam grandis est iudicare 11 dixit autem Deus ad Salomonem quia hoc magis placuit cordi tuo et non postulasti divitias et substantiam et gloriam neque animas eorum qui te oderunt sed nec dies vitae plurimos petisti autem sapientiam et scientiam ut iudicare possis populum meum super quem constitui te regem 12 sapientia et scientia data sunt tibi divitias autem et substantiam et gloriam dabo tibi ita ut nullus in regibus nec ante te nec post te fuerit similis tui 13 venit ergo Salomon ab excelso Gabaon in Hierusalem coram tabernaculo foederis et regnavit super Israhel 14 congregavitque sibi currus et equites et facti sunt ei mille quadringenti currus et duodecim milia equitum et fecit eos esse in urbibus quadrigarum et cum rege in Hierusalem 15 praebuitque rex argentum et aurum in Hierusalem quasi lapides et cedros quasi sycomoros quae nascuntur in campestribus multitudine magna 16 adducebantur autem ei et equi de Aegypto et de Coa a negotiatoribus regis qui ibant et coemebant pretio 17 quadrigam equorum sescentis argenteis et equum centum quinquaginta similiter de universis regnis Cettheorum et a regibus Syriae emptio celebrabatur . decrevit autem Salomon aedificare domum nomini Domini et palatium sibi