BIJBELBOEK TWEEDE BOEK KRONIEKEN 19 - 2 Kr 19 -- 2 Kr 18 -- 2 Kr 19 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van 2 Kronieken : - 2 Kr 1 - 2 Kr 2 - 2 Kr 3 - 2 Kr 4 - 2 Kr 5 - 2 Kr 6 - 2 Kr 7 - 2 Kr 8 - 2 Kr 9 - 2 Kr 10 - 2 Kr 11 - 2 Kr 12 - 2 Kr 13 - 2 Kr 14 - 2 Kr 15 - 2 Kr 16 - 2 Kr 17 - 2 Kr 18 - 2 Kr 19 - 2 Kr 20 - 2 Kr 21 - 2 Kr 22 - 2 Kr 23 - 2 Kr 24 - 2 Kr 25 - 2 Kr 26 - 2 Kr 27 - 2 Kr 28 - 2 Kr 29 - 2 Kr 30 - 2 Kr 31 - 2 Kr 32 - 2 Kr 33 - 2 Kr 34 - 2 Kr 35 - 2 Kr 36 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 2 Kr 19,1 - 2 Kr 19,2 - 2 Kr 19,3 - 2 Kr 19,4 - 2 Kr 19,5 - 2 Kr 19,6 - 2 Kr 19,7 - 2 Kr 19,8 - 2 Kr 19,9 - 2 Kr 19,10 - 2 Kr 19,11 -


Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat (zie verder onder : verwijzingen )
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


2 Kr 19,1 - 2 Kr 19,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Josafat, de koning van Juda, keerde echter ongedeerd terug naar zijn huis in Jeruzalem.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,2 - 2 Kr 19,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Daar kwam de ziener Jehu tot hem, de zoon van Chanani. Hij zei tegen koning Josafat: ‘Moest u een boosdoener hulp verlenen en aanpappen met hen die de heer haten? Daarom is de heer in hevige woede tegen u ontstoken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,3 - 2 Kr 19,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Toch zijn er ook goede dingen over u te zeggen, want u hebt de heilige palen in het land omgehakt en met heel uw hart God gezocht.’ Josafat regelt de rechtspraak        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,4 - 2 Kr 19,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Nadat Josafat enige tijd in Jeruzalem gebleven was, trok hij er met zijn leger weer opuit en bracht de mensen, van Berseba tot het gebergte van Efraďm, terug tot de heer, de God van hun vaderen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

10. - 11. har ´èphëraîm (Efraïmbergte) . In zes verzen in de bijbel : (1) Re 7,24 . (2) Re 17,8 . (3) Re 18,2 . (4) Re 19,1 . (5) Re 19,18 . (6) 2 Kr 19,4 .
- mehar ´èphëraîm (uit het Efraïmbergte) . Tenach : (1) Re 17,1 . (2) 1 S 1,1 . (3) 2 Kr 15,8 . (4) Jr 4,15 .

2 Kr 19,5 - 2 Kr 19,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Ook stelde hij in alle versterkte steden van het land Juda, stad voor stad, rechters* aan.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,6 - 2 Kr 19,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] En hij hield de rechters voor: ‘Besef wel wat u doet, want u spreekt geen recht namens een mens, maar namens de heer, die bij u is als u recht spreekt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,7 - 2 Kr 19,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Laat dus ontzag voor de heer u leiden; ga nauwkeurig te werk, want de heer onze God is strikt, rechtvaardig, onpartijdig en onomkoopbaar.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,8 - 2 Kr 19,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Josafat stelde ook in Jeruzalem Levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan om in de naam van de heer recht te spreken en de geschillen van de inwoners van Jeruzalem te beslechten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,9 - 2 Kr 19,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] En hij gebood hun: ‘Doe uw werk vol ontzag voor de heer, in oprechtheid en met een onverdeeld hart.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,10 - 2 Kr 19,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Telkens als uw broeders uit hun steden u een geschil komen voorleggen, over bloedschuld of over de uitleg van geboden, wetten en voorschriften, moet u ze voorlichten, opdat zij zich niet schuldig maken voor de heer; anders breekt er een hevige woede over u en uw broeders los. Als u dat doet zult u zich niet schuldig maken.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 19,11 - 2 Kr 19,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] De opperpriester Amarja staat boven u voor alle aangelegenheden die de heer betreffen, en Zebadja, de zoon van Jismaël, de leider van het volk van Juda, staat boven u voor alle aangelegenheden die de koning betreffen; de Levieten zullen als beambten in uw dienst staan. Ga vastberaden aan het werk en moge de heer met de rechtschapene zijn.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van