BIJBELBOEK TWEEDE BOEK KRONIEKEN 24 - 2 Kr 24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 24 -- 2 Kr 24,20-22 -


De regering van Joas , koning van Jeruzalem (2 Kr 24) .

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar
Overzicht N.T. : N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

2 Kronieken commentaar - 2 Kronieken overzicht - 2 Kronieken taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Overzicht van 2 Kronieken : 2 Kr 1 - 2 Kr 2 - 2 Kr 3 - 2 Kr 4 - 2 Kr 5 - 2 Kr 6 - 2 Kr 7 - 2 Kr 8 - 2 Kr 9 - 2 Kr 10 - 2 Kr 11 - 2 Kr 12 - 2 Kr 13 - 2 Kr 14 - 2 Kr 15 - 2 Kr 16 - 2 Kr 17 - 2 Kr 18 - 2 Kr 19 - 2 Kr 20 - 2 Kr 21 - 2 Kr 22 - 2 Kr 23 - 2 Kr 24 - 2 Kr 25 - 2 Kr 26 - 2 Kr 27 - 2 Kr 28 - 2 Kr 29 - 2 Kr 30 - 2 Kr 31 - 2 Kr 32 - 2 Kr 33 - 2 Kr 34 - 2 Kr 35 - 2 Kr 36 -

Overzicht vers per vers : - 2 Kr 24,1 - 2 Kr 24,2 - 2 Kr 24,3 - 2 Kr 24,4 - 2 Kr 24,5 - 2 Kr 24,6 - 2 Kr 24,7 - 2 Kr 24,8 - 2 Kr 24,9 - 2 Kr 24,10 - 2 Kr 24,11 - 2 Kr 24,12 - 2 Kr 24,13 - 2 Kr 24,14 - 2 Kr 24,15 - 2 Kr 24,16 - 2 Kr 24,17 - 2 Kr 24,18 - 2 Kr 24,19 - 2 Kr 24,20 - 2 Kr 24,21 - 2 Kr 24,22 - 2 Kr 24,23 - 2 Kr 24,24 - 2 Kr 24,25 - 2 Kr 24,26 - 2 Kr 24,27 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik


Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

2 Kr 24,1 - 2 Kr 24,1 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        De regering van Amasja [1] Amasja was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoaddan en was afkomstig uit Jeruzalem.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,2 - 2 Kr 24,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Hij deed wat de heer behaagt, zij het niet met een onverdeeld hart.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,3 - 2 Kr 24,3 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Zodra hij de koninklijke macht vast in handen had, doodde hij de hovelingen die zijn vader, de koning, vermoord hadden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,4 - 2 Kr 24,4 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Maar de zonen van de moordenaars doodde hij niet: hij hield zich aan hetgeen geschreven staat in het boek van de Wet van Mozes, waar de heer geboden heeft: ‘Vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet vanwege hun vader; alleen vanwege zijn eigen schuld mag iemand ter dood worden gebracht.’ Overwinning op Edom      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,5 - 2 Kr 24,5 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Amasja riep Juda bijeen en deelde heel Juda en Benjamin in naar families onder aanvoerders van duizend en van honderd. Bij de inspectie van alle personen van twintig jaar en ouder telde hij driehonderdduizend strijdbare mannen die speer en schild konden hanteren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,6 - 2 Kr 24,6 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Bovendien nam hij voor honderd talenten zilver nog honderdduizend dappere krijgers uit Israël in dienst.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,7 - 2 Kr 24,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7oti gotholia èn è anomos kai oi uioi autès katespasan ton oikon tou theou kai gar ta agia oikou kuriou epoièsan tais baalim        [7] Maar een man van God diende zich bij hem aan met de boodschap: ‘Laat het leger uit Israël niet met u uittrekken, koning, want de heer is niet met Israël en met de zonen van Efraïm!        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,8 - 2 Kr 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai eipen o basileus genèthètô glôssokomon kai tethètô en pulè oikou kuriou exô        [8] Maar als u gaat, rust u uit voor de strijd, anders zal de heer u voor de vijand laten bezwijken, want God bezit de macht om u te helpen en tevens om u te laten bezwijken.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,9 - 2 Kr 24,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai kèruxatôsan en iouda kai en ierousalèm eisenegkai kuriô kathôs eipen môusès pais tou theou epi ton israèl en tè erèmô        [9] Amasja antwoordde de man van God: ‘Maar hoe moet dat dan met de honderd talenten zilver die ik voor de troepen van Israël betaald heb?’ En de man van God zei: ‘De heer kan u nog veel meer geven dan dat!’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,10 - 2 Kr 24,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai edôkan pantes arcontes kai pas o laos kai eiseferon kai eneballon eis to glôssokomon eôs ou eplèrôthè        [10] Toen ontsloeg Amasja de troepen uit Efraïm, die zich bij hem aangesloten hadden, uit zijn dienst en zei hun dat ze naar huis konden terugkeren. Zij werden echter boos op Juda, en keerden vol verontwaardiging naar huis terug.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,11 - 2 Kr 24,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai egeneto ôs eiseferon to glôssokomon pros tous prostatas tou basileôs dia ceiros tôn leuitôn kai ôs eidon oti epleonasen to argurion kai èlthen o grammateus tou basileôs kai o prostatès tou iereôs tou megalou kai exekenôsan to glôssokomon kai katestèsan eis ton topon autou outôs epoioun èmeran ex èmeras kai sunègagon argurion polu        [11] Amasja vatte moed en voerde zijn leger naar het Zoutdal. Daar aangekomen versloeg hij tienduizend mannen van Seïr.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,12 - 2 Kr 24,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai edôken auto o basileus kai iôdae o iereus tois poiousin ta erga eis tèn ergasian oikou kuriou kai emisthounto latomous kai tektonas episkeuasai ton oikon kuriou kai calkeis sidèrou kai calkou episkeuasai ton oikon kuriou        [12] Vervolgens namen de Judeeërs nog tienduizend anderen levend gevangen; zij brachten ze op de top van de Rots en gooiden ze vanaf daar naar beneden, zodat ze allemaal te pletter vielen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,13 - 2 Kr 24,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai epoioun oi poiountes ta erga kai anebè mèkos tôn ergôn en cersin autôn kai anestèsan ton oikon kuriou epi tèn stasin autou kai eniscusan        [13] De troepen echter die Amasja ontslagen had en niet had meegenomen in de strijd, plunderden intussen de steden van Juda, van Samaria tot Bet-Choron; ze vermoordden drieduizend man en behaalden een grote buit. Amasja valt de HEER af        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,14 - 2 Kr 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai ôs sunetelesan ènegkan pros ton basilea kai pros iôdae to kataloipon tou arguriou kai epoièsan skeuè eis oikon kuriou skeuè leitourgika olokautômatôn kai thuiskas crusas kai arguras kai anènegkan olokautôseis en oikô kuriou dia pantos pasas tas èmeras iôdae        [14] Toen Amasja na zijn overwinning op de Edomieten thuiskwam, bracht hij de afgodsbeelden van de mannen van Seïr mee; hij stelde ze op als zijn eigen goden, wierp er zich voor neer, en bracht er offers voor.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,15 - 2 Kr 24,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai egèrasen iôdae plèrès èmerôn kai eteleutèsen ôn ekaton kai triakonta etôn en tô teleutan auton       [15] Daarop ontbrandde de woede van de heer tegen Amasja. Hij stuurde een profeet naar hem toe en liet hem vragen: ‘Hoe komt u erbij de goden te vereren van een volk, die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,16 - 2 Kr 24,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai ethapsan auton en polei dauid meta tôn basileôn oti epoièsen agathôsunèn meta israèl kai meta tou theou kai tou oikou autou        [16] Voordat hij uitgesproken was viel Amasja hem in de rede en zei: ‘Wie heeft jou aangesteld tot mijn raadgever? Hou op, zodat ze jou niet vermoorden!’ De profeet gehoorzaamde, maar zei eerst nog: ‘Ik weet dat God van plan is u te vernietigen, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad wilt luisteren.’ Amasja voert oorlog met Israël        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,17 - 2 Kr 24,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kai egeneto meta tèn teleutèn iôdae eisèlthon oi arcontes iouda kai prosekunèsan ton basilea tote epèkousen autois o basileus        [17] Een tijd later pleegde Amasja, de koning van Juda, overleg; hij stuurde een boodschap naar Joas, de zoon van Joachaz, de zoon van Jehu, de koning van Israël, van de volgende inhoud: ‘Kom aan, laten wij onze krachten meten!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,18 - 2 Kr 24,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai apesteilen iôas basileus israèl pros amasian basilea iouda legôn o achouch o en tô libanô apesteilen pros tèn kedron tèn en tô libanô legôn dos tèn thugatera sou tô uiô mou eis gunaika kai idou eleusetai ta thèria tou agrou ta en tô libanô kai èlthan ta thèria kai katepatèsan ton achouch        [18] Maar Joas, de koning van Israël, stuurde het volgende antwoord aan de koning van Juda: ‘Eens deed een distel op de Libanon aan een ceder op de Libanon dit verzoek: “Wees zo goed uw dochter als vrouw af te staan aan mijn zoon.” Maar er kwam een wild dier van de Libanon voorbij, en dat vertrapte de distel.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,19 - 2 Kr 24,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19eipas idou epataxas tèn idoumaian kai epairei se è kardia è bareia nun kathèso en oikô sou kai ina ti sumballeis en kakia kai pesè su kai ioudas meta sou       [19] U zegt: “Ik heb Edom vernietigd!” En u bent er overmoedig door geworden. Maar blijf toch liever thuis. Waarom zou u zich in een ongelukkige oorlog storten en uw volk Juda meeslepen in uw val?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- 2 Kr 24,20-22 . De profeet Zekarja vermoord - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 24 -- 2 Kr 24,20-22 -- 2 Kr 24,20 - 2 Kr 24,21 - 2 Kr 24,22 -

2 Kr 24,20 - 2 Kr 24,20 . De profeet Zekarja vermoord - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 24 -- 2 Kr 24,20-22 -- 2 Kr 24,20 - 2 Kr 24,21 - 2 Kr 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai ouk èkousen amasias oti para kuriou egeneto tou paradounai auton eis cheiras oti exezètèsen tous theous tôn idoumaiôn        [20] Maar Amasja wilde niet luisteren. Dit was zo door God beschikt, want God wilde hem uitleveren aan de hand van de vijand, omdat ze de goden van Edom hadden vereerd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van De geest van God kwam over Zekarja , de zoon van Jojada , de priester , om de wandaden van Joas , de koning van Jeruzalem , aan te klagen .

1. - 2. rûach ´èlohîm (de geest van God) . Tenach (13) . Pentateuch (4) : (1) Gn 41,38 . (2) Ex 31,3 . (3) Ex 35,31 . (4) Nu 24,2 . (5) 1 S 10,10 . (6) 1 S 11,6 . (7) 1 S 16,15 . (8) 1 S 16,16 . (9) 1 S 16,23 . (10) 1 S 18,10 . (11) 1 S 19,20 . (12) 1 S 19,23 . (13) 2 Kr 15,1 .
- wërûach ´èlohîm (en de geest van God) . Tenach (2): (1) Gn 1,2 . (2) 2 Kr 24,20 .
- ûlërûach (en tot een geest) . Tenach (2) : (1) Js 28,6 . (2) Job 6,26 .

2 Kr 24,21 - 2 Kr 24,21 . De profeet Zekarja vermoord - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 24 -- 2 Kr 24,20-22 -- 2 Kr 24,20 - 2 Kr 24,21 - 2 Kr 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21kai anebè iôas basileus israèl kai ôfthèsan allèlois autos kai amasias basileus iouda en baithsamus è estin tou iouda       [21] Joas, de koning van Israël, rukte op, en bij Bet-Semes in Juda maten hij en Amasja, de koning van Juda, hun krachten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,22 - 2 Kr 24,22 . De profeet Zekarja vermoord - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 24 -- 2 Kr 24,20-22 -- 2 Kr 24,20 - 2 Kr 24,21 - 2 Kr 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22kai etropôthè ioudas kata prosôpon israèl kai efugen ekastos eis to skènôma       [22] De Judeeërs werden door de Israëlieten verslagen, en allen vluchtten naar hun tenten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,23 - 2 Kr 24,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai ton amasian basilea iouda ton tou iôas katelaben iôas basileus israèl en baithsamus kai eisègagen auton eis ierousalèm kai katespasen apo tou teichous ierousalèm apo pulès efraim eôs pulès gônias tetrakosious pècheis       [23] En koning Joas van Israël nam bij Bet-Semes Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Joachaz, gevangen. Hij voerde hem mee naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af over een lengte van vierhonderd el, van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,24 - 2 Kr 24,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai pan to chrusion kai to argurion kai panta ta skeuè ta eurethenta en oikô kuriou kai para tô abdedom kai tous thèsaurous oikou tou basileôs kai tous uious tôn summixeôn kai epestrepsen eis samareian       [24] Hij maakte zich meester van al het goud en zilver, van al de voorwerpen die in het huis van God bij Obed-Edom* bewaard werden en in de schatkamers van het koninklijk paleis, en trok met een aantal gijzelaars terug naar Samaria. Dood van Amasja        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,25 - 2 Kr 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai ezèsen amasias o tou iôas basileus iouda meta to apothanein iôas ton tou iôachaz basilea israèl etè deka pente       [25] Na de dood van Joas, de zoon van Joachaz, de koning van Israël, leefde Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, nog vijftien jaar.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,26 - 2 Kr 24,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai oi loipoi logoi amasiou oi prôtoi kai oi eschatoi ouk idou gegrammenoi epi bibliou basileôn iouda kai israèl       [26] Verdere bijzonderheden over Amasja uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,27 - 2 Kr 24,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kai en tô kairô ô apestè amasias apo kuriou kai epethento autô epithesin kai efugen apo ierousalèm eis lachis kai apesteilan katopisthen autou eis lachis kai ethanatôsan auton ekei2       [27] Vanaf het ogenblik dat Amasja de heer afviel, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen, zodat hij naar Lakis moest vluchten. De samenzweerders echter stuurden personen achter hem aan, die hem in Lakis vermoordden.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 Kr 24,27 - 2 Kr 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai anelabon auton epi tôn ippôn kai ethapsan auton meta tôn paterôn autou en polei dauid       [28] Op paarden werd hij overgebracht en hij werd in de Davidsstad bij zijn vaderen begraven.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


SEPTUAGINTA

1ôn pente kai eikosi etôn ebasileusen amasias kai eikosi ennea etè ebasileusen en ierousalèm kai onoma tè mètri autou iôaden apo ierousalèm2kai epoièsen to euthes enôpion kuriou all' ouk en kardia plèrei3kai egeneto ôs katestè è basileia en cheiri autou kai ethanatôsen tous paidas autou tous foneusantas ton basilea patera autou4kai tous uious autôn ouk apekteinen kata tèn diathèkèn tou nomou kuriou kathôs gegraptai ôs eneteilato kurios legôn ouk apothanountai pateres uper teknôn kai uioi ouk apothanountai uper paterôn all' è ekastos tè eautou amartia apothanountai5kai sunègagen amasias ton oikon iouda kai anestèsen autous kat' oikous patriôn autôn eis chiliarchous kai ekatontarchous en panti iouda kai ierousalèm kai èrithmèsen autous apo eikosaetous kai epanô kai euren autous triakosias chiliadas dunatous exelthein eis polemon kratountas doru kai thureon6kai emisthôsato apo israèl ekaton chiliadas dunatous ischui ekaton talantôn arguriou7kai anthrôpos tou theou èlthen pros auton legôn basileu ou poreusetai meta sou dunamis israèl oti ouk estin kurios meta israèl pantôn tôn uiôn efraim8oti ean upolabès katischusai en toutois kai tropôsetai se kurios enantion tôn echthrôn oti estin para kuriou kai ischusai kai tropôsasthai9kai eipen amasias tô anthrôpô tou theou kai ti poièsô ta ekaton talanta a edôka tè dunamei israèl kai eipen o anthrôpos tou theou estin tô kuriô dounai soi pleista toutôn10kai diechôrisen amasias tè dunamei tè elthousè pros auton apo efraim apelthein eis ton topon autôn kai ethumôthèsan sfodra epi ioudan kai epestrepsan eis ton topon autôn en orgè thumou11kai amasias katischusen kai parelaben ton laon autou kai eporeuthè eis tèn koilada tôn alôn kai epataxen ekei tous uious sèir deka chiliadas12kai deka chiliadas ezôgrèsan oi uioi iouda kai eferon autous epi to akron tou krèmnou kai katekrèmnizon autous apo tou akrou tou krèmnou kai pantes dierrègnunto13kai oi uioi tès dunameôs ous apestrepsen amasias tou mè poreuthènai met' autou eis polemon kai epethento epi tas poleis iouda apo samareias eôs baithôrôn kai epataxan en autois treis chiliadas kai eskuleusan skula polla14kai egeneto meta to elthein amasian pataxanta tèn idoumaian kai ènegken pros autous tous theous uiôn sèir kai estèsen autous eautô eis theous kai enantion autôn prosekunei kai autois autos ethuen15kai egeneto orgè kuriou epi amasian kai apesteilen autô profètas kai eipan autô ti ezètèsas tous theous tou laou oi ouk exeilanto ton laon autôn ek cheiros sou16kai egeneto en tô lalèsai autô kai eipen autô mè sumboulon tou basileôs dedôka se proseche mè mastigôthès kai esiôpèsen o profètès kai eipen oti ginôskô oti ebouleto epi soi tou kataftheirai se oti epoièsas touto kai ouk epèkousas tès sumboulias mou17kai ebouleusato amasias kai apesteilen pros iôas uion iôachaz uiou iou basilea israèl legôn deuro ofthômen prosôpois18kai apesteilen iôas basileus israèl pros amasian basilea iouda legôn o achouch o en tô libanô apesteilen pros tèn kedron tèn en tô libanô legôn dos tèn thugatera sou tô uiô mou eis gunaika kai idou eleusetai ta thèria tou agrou ta en tô libanô kai èlthan ta thèria kai katepatèsan ton achouch19eipas idou epataxas tèn idoumaian kai epairei se è kardia è bareia nun kathèso en oikô sou kai ina ti sumballeis en kakia kai pesè su kai ioudas meta sou20kai ouk èkousen amasias oti para kuriou egeneto tou paradounai auton eis cheiras oti exezètèsen tous theous tôn idoumaiôn21kai anebè iôas basileus israèl kai ôfthèsan allèlois autos kai amasias basileus iouda en baithsamus è estin tou iouda22kai etropôthè ioudas kata prosôpon israèl kai efugen ekastos eis to skènôma23kai ton amasian basilea iouda ton tou iôas katelaben iôas basileus israèl en baithsamus kai eisègagen auton eis ierousalèm kai katespasen apo tou teichous ierousalèm apo pulès efraim eôs pulès gônias tetrakosious pècheis24kai pan to chrusion kai to argurion kai panta ta skeuè ta eurethenta en oikô kuriou kai para tô abdedom kai tous thèsaurous oikou tou basileôs kai tous uious tôn summixeôn kai epestrepsen eis samareian25kai ezèsen amasias o tou iôas basileus iouda meta to apothanein iôas ton tou iôachaz basilea israèl etè deka pente26kai oi loipoi logoi amasiou oi prôtoi kai oi eschatoi ouk idou gegrammenoi epi bibliou basileôn iouda kai israèl27kai en tô kairô ô apestè amasias apo kuriou kai epethento autô epithesin kai efugen apo ierousalèm eis lachis kai apesteilan katopisthen autou eis lachis kai ethanatôsan auton ekei28kai anelabon auton epi tôn ippôn kai ethapsan auton meta tôn paterôn autou en polei dauid