BIJBELBOEK TWEEDE BOEK KRONIEKEN - 2 Kr -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- 2 Kr (2 Kronieken) -- 2 Kr 25 -
- 2 Kr 25,1-4 -- 2 Kr 25,5-13 -- 2 Kr 25,14-16 -- 2 Kr 25,16-24 -- 2 Kr 25,25-28 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website - -

Overzicht van 2 Kronieken : 2 Kr 1 - 2 Kr 2 - 2 Kr 3 - 2 Kr 4 - 2 Kr 5 - 2 Kr 6 - 2 Kr 7 - 2 Kr 8 - 2 Kr 9 - 2 Kr 10 - 2 Kr 11 - 2 Kr 12 - 2 Kr 13 - 2 Kr 14 - 2 Kr 15 - 2 Kr 16 - 2 Kr 17 - 2 Kr 18 - 2 Kr 19 - 2 Kr 20 - 2 Kr 21 - 2 Kr 22 - 2 Kr 23 - 2 Kr 24 - 2 Kr 25 - 2 Kr 26 - 2 Kr 27 - 2 Kr 28 - 2 Kr 29 - 2 Kr 30 - 2 Kr 31 - 2 Kr 32 - 2 Kr 33 - 2 Kr 34 - 2 Kr 35 - 2 Kr 36 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 2 Kr 25,1 - 2 Kr 25,2 - 2 Kr 25,3 - 2 Kr 25,4 - 2 Kr 25,5 - 2 Kr 25,6 - 2 Kr 25,7 - 2 Kr 25,8 - 2 Kr 25,9 - 2 Kr 25,10 - 2 Kr 25,11 - 2 Kr 25,12 - 2 Kr 25,13 - 2 Kr 25,14 - 2 Kr 25,15 - 2 Kr 25,16 - 2 Kr 25,17 - 2 Kr 25,18 - 2 Kr 25,19 - 2 Kr 25,20 - 2 Kr 25,21 - 2 Kr 25,22 - 2 Kr 25,23 - 2 Kr 25,24 - 2 Kr 25,25 - 2 Kr 25,26 - 2 Kr 25,27 - 2 Kr 25,28 -


Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat (zie verder onder : verwijzingen )
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht bijbelboeken :
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) -   Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- 2 Kr 25,1-4 . De regering van Amasja

2 Kr 25,1 - 2 Kr 25,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Amasja was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoaddan en was afkomstig uit Jeruzalem.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,1 .

2 Kr 25,2 - 2 Kr 25,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Hij deed wat de heer behaagt, zij het niet met een onverdeeld hart.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,2 .

2 Kr 25,3 - 2 Kr 25,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Zodra hij de koninklijke macht vast in handen had, doodde hij de hovelingen die zijn vader, de koning, vermoord hadden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,3 .

2 Kr 25,4 - 2 Kr 25,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] Maar de zonen van de moordenaars doodde hij niet: hij hield zich aan hetgeen geschreven staat in het boek van de Wet van Mozes, waar de heer geboden heeft: ‘Vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet vanwege hun vader; alleen vanwege zijn eigen schuld mag iemand ter dood worden gebracht.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,4 .

- 2 Kr 25,5-13 . Overwinning op Edom  

2 Kr 25,5 - 2 Kr 25,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Amasja riep Juda bijeen en deelde heel Juda en Benjamin in naar families onder aanvoerders van duizend en van honderd. Bij de inspectie van alle personen van twintig jaar en ouder telde hij driehonderdduizend strijdbare mannen die speer en schild konden hanteren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,5 .

2 Kr 25,6 - 2 Kr 25,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Bovendien nam hij voor honderd talenten zilver nog honderdduizend dappere krijgers uit Israël in dienst.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,6 .

2 Kr 25,7 - 2 Kr 25,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Maar een man van God diende zich bij hem aan met de boodschap: ‘Laat het leger uit Israël niet met u uittrekken, koning, want de heer is niet met Israël en met de zonen van Efraïm!        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,7 .

2 Kr 25,8 - 2 Kr 25,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Maar als u gaat, rust u uit voor de strijd, anders zal de heer u voor de vijand laten bezwijken, want God bezit de macht om u te helpen en tevens om u te laten bezwijken.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,8 .

2 Kr 25,9 - 2 Kr 25,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Amasja antwoordde de man van God: ‘Maar hoe moet dat dan met de honderd talenten zilver die ik voor de troepen van Israël betaald heb?’ En de man van God zei: ‘De heer kan u nog veel meer geven dan dat!’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,9 .

2 Kr 25,10 - 2 Kr 25,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Toen ontsloeg Amasja de troepen uit Efraïm, die zich bij hem aangesloten hadden, uit zijn dienst en zei hun dat ze naar huis konden terugkeren. Zij werden echter boos op Juda, en keerden vol verontwaardiging naar huis terug.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,10 .

2 Kr 25,11 - 2 Kr 25,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Amasja vatte moed en voerde zijn leger naar het Zoutdal. Daar aangekomen versloeg hij tienduizend mannen van Seïr.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,11 .

2 Kr 25,12 - 2 Kr 25,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Vervolgens namen de Judeeërs nog tienduizend anderen levend gevangen; zij brachten ze op de top van de Rots en gooiden ze vanaf daar naar beneden, zodat ze allemaal te pletter vielen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,12 .

2 Kr 25,13 - 2 Kr 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] De troepen echter die Amasja ontslagen had en niet had meegenomen in de strijd, plunderden intussen de steden van Juda, van Samaria tot Bet-Choron; ze vermoordden drieduizend man en behaalden een grote buit. Amasja valt de HEER af        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,13 .

- 2 Kr 25,14-16 . Amasja valt de HEER af

2 Kr 25,14 - 2 Kr 25,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Toen Amasja na zijn overwinning op de Edomieten thuiskwam, bracht hij de afgodsbeelden van de mannen van Seïr mee; hij stelde ze op als zijn eigen goden, wierp er zich voor neer, en bracht er offers voor.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,14 .

2 Kr 25,15 - 2 Kr 25,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Daarop ontbrandde de woede van de heer tegen Amasja. Hij stuurde een profeet naar hem toe en liet hem vragen: ‘Hoe komt u erbij de goden te vereren van een volk, die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,15 .

2 Kr 25,16 - 2 Kr 25,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Voordat hij uitgesproken was viel Amasja hem in de rede en zei: ‘Wie heeft jou aangesteld tot mijn raadgever? Hou op, zodat ze jou niet vermoorden!’ De profeet gehoorzaamde, maar zei eerst nog: ‘Ik weet dat God van plan is u te vernietigen, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad wilt luisteren.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,16 .

- 2 Kr 25,16-24 . Amasja voert oorlog met Israël  

2 Kr 25,17 - 2 Kr 25,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Een tijd later pleegde Amasja, de koning van Juda, overleg; hij stuurde een boodschap naar Joas, de zoon van Joachaz, de zoon van Jehu, de koning van Israël, van de volgende inhoud: ‘Kom aan, laten wij onze krachten meten!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,17 .

2 Kr 25,18 - 2 Kr 25,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Maar Joas, de koning van Israël, stuurde het volgende antwoord aan de koning van Juda: ‘Eens deed een distel op de Libanon aan een ceder op de Libanon dit verzoek: “Wees zo goed uw dochter als vrouw af te staan aan mijn zoon.” Maar er kwam een wild dier van de Libanon voorbij, en dat vertrapte de distel.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,18 .

2 Kr 25,19 - 2 Kr 25,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] U zegt: “Ik heb Edom vernietigd!” En u bent er overmoedig door geworden. Maar blijf toch liever thuis. Waarom zou u zich in een ongelukkige oorlog storten en uw volk Juda meeslepen in uw val?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,19 .

2 Kr 25,20 - 2 Kr 25,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Maar Amasja wilde niet luisteren. Dit was zo door God beschikt, want God wilde hem uitleveren aan de hand van de vijand, omdat ze de goden van Edom hadden vereerd.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,20 .

2 Kr 25,21 - 2 Kr 25,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Joas, de koning van Israël, rukte op, en bij Bet-Semes in Juda maten hij en Amasja, de koning van Juda, hun krachten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,21 .

2 Kr 25,22 - 2 Kr 25,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] De Judeeërs werden door de Israëlieten verslagen, en allen vluchtten naar hun tenten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,22 .

2 Kr 25,23 - 2 Kr 25,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] En koning Joas van Israël nam bij Bet-Semes Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Joachaz, gevangen. Hij voerde hem mee naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af over een lengte van vierhonderd el, van de Efraïmpoort tot de Hoekpoort.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,23 .

2 Kr 25,24 - 2 Kr 25,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Hij maakte zich meester van al het goud en zilver, van al de voorwerpen die in het huis van God bij Obed-Edom* bewaard werden en in de schatkamers van het koninklijk paleis, en trok met een aantal gijzelaars terug naar Samaria.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,24 .

- 2 Kr 25,25-28 . Dood van Amasja

2 Kr 25,25 - 2 Kr 25,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Na de dood van Joas, de zoon van Joachaz, de koning van Israël, leefde Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, nog vijftien jaar.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,25 .

2 Kr 25,26 - 2 Kr 25,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Verdere bijzonderheden over Amasja uit vroegere en latere tijd zijn te vinden in het boek van de koningen van Juda en Israël.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,26 .

2 Kr 25,27 - 2 Kr 25,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Vanaf het ogenblik dat Amasja de heer afviel, werd er in Jeruzalem tegen hem samengespannen, zodat hij naar Lakis moest vluchten. De samenzweerders echter stuurden personen achter hem aan, die hem in Lakis vermoordden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,27 .

2 Kr 25,28 - 2 Kr 25,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Op paarden werd hij overgebracht en hij werd in de Davidsstad bij zijn vaderen begraven.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 Kr 25,28 .

4. וַיִּקְבְּרוּ = wajjiqëbërû (en zij begroeven) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. van het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (23) : (1) Gn 25,9 . (2) Gn 35,29 . (3) Gn 50,13 . (4) Joz 24,30 . (5) Joz 24,33 . (6) Re 2,9 . (7) Re 16,31 . (8) 1 S 31,13 . (9) 2 S 3,32 . (10) 2 S 4,12 . (11) 2 S 21,14 . (12) 1 K 14,18 . (13) 1 K 15,8 . (14) 1 K 22,37 . (15) 2 K 9,28 . (16) 2 K 10,35 . (17) 2 K 12,22 . (18) 2 K 15,7 . (19) 1 Kr 10,12 . (20) 2 Kr 13,23 . (21) 2 Kr 25,28 . (22) 2 Kr 26,23 . (23) 2 Kr 27,9 .