TWEEDE BOEK SAMUEL HOOFDSTUK 2 - 2 S -- bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van 2 S : - 2 S 1 - 2 S 2 - 2 S 3 - 2 S 4 - 2 S 5 - 2 S 6 - 2 S 7 - 2 S 8 - 2 S 9 - 2 S 10 - 2 S 11 - 2 S 12 - 2 S 13 - 2 S 14 - 2 S 15 - 2 S 16 - 2 S 17 - 2 S 18 - 2 S 19 - 2 S 20 - 2 S 21 - 2 S 22 - 2 S 23 - 2 S 24 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 - 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -

Religie.opzijnbest.nl

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
             

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , NIEUWE RUBRIEK : SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , - Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


2 S 2,1-7 : David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -

2 S 2,1 - 2 S 2,1 . David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Na dit alles vroeg David aan de heer: ‘Zal ik naar een van de steden van Juda gaan?’ De heer antwoordde: ‘Ga.’ David vroeg: ‘Waarheen zal ik gaan?’ De heer antwoordde: ‘Naar Hebron.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,2 - 2 S 2,2 . David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] Daar ging David dus heen met zijn beide vrouwen, Achinoam uit Jizreël en Abigaïl, de vrouw van Nabal, uit Karmel.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,3 - 2 S 2,3 . David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] Ook liet hij de mannen die bij hem waren meegaan, ieder met zijn familie, en ze vestigden zich in de steden van Hebron.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,4 - 2 S 2,4 . David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] De mannen van Juda kwamen daar samen en zij zalfden er David tot koning* over Juda. [4] Toen men David meedeelde: ‘Saul is begraven door de mannen van Jabes in Gilead’,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

12. - 13. וַיַּגִדוּ לְדָוִד = wajjaggidû lëdäwid (en zij vertelden aan David) . Tenakh (5) : (1) 1 S 23,1 . (2) 1 S 23,25 . (3) 2 S 2,4 . (4) 2 S 10,5 . (5) 2 S 11,10 .

12. - 14. וַיַּגִדוּ לְדָוִד לֵאמֹר = wajjaggidû lëdäwid le´mor ((en zij vertelden aan David om te zeggen / zeggende) . Tenakh (3) : (1) 1 S 23,1 . (2) 2 S 2,4 . (3) 2 S 11,10 .

19. q-b-r-w : Tenakh (11) : (1) Gn 23,6 . (2) Gn 49,29 . (3) Gn 49,31 . (4) Gn 50,14 . (5) Nu 11,34 . (6) . Joz 24,32 . (7) 2 S 2,4 . (8) 1 K 13,31 . (9) Js 22,16 . (10) Js 53,9 . (11) Ez 39,15 . Zie het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 .
-- (1) act. ind. perf. 3de pers. mv. קָבְרוּ = qâbhërû (zij begroeven) : Tenakh (5) : (1) Gn 49,31 (2X) . (2) Nu 11,34 . (3) . Joz 24,32 . (4) 2 S 2,4 . (5) Ez 39,15 .
-- (2) act. imperat. perf. 2de pers. mv. קִבְרוּ = qibhërû (begraaft) . Tenakh (1) : Gn 49,29 .
-- (3) zelfst. naamw. קֻבֻר = qèbhèr + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קִבְרוֹ = qibhërô (zijn graf) . Tenakh (3) : (1) Gn 23,6 . (2) Js 22,16 . (3) Js 53,9 .
-- (4) act. inf. constructus + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. קָבְרוֹ = qâbhërô (zijn begraven) . Tenakh (1) Gn 50,14 . (2) 1 K 13,31 .

2 S 2,5 - 2 S 2,5 . David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] stuurde hij boden naar de mannen van Jabes in Gilead en liet hun zeggen: ‘Wees gezegend door de heer, omdat u aan Saul, uw heer, deze liefdedienst bewezen hebt en hem begraven hebt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,7 - 2 S 2,7 . David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] Houd goede moed en wees dapper. Uw heer Saul is wel gestorven, maar het huis Juda heeft mij nu tot hun koning gezalfd.’        

 

2 S 2,6 - 2 S 2,6 . David koning van Juda - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,1 - 2 S 2,2 - 2 S 2,3 - 2 S 2,4 - 2 S 2,5 - 2 S 2,6 - 2 S 2,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Moge de heer u daarom zijn liefde en trouw bewijzen. Ik zal u goedgunstig gezind zijn, omdat u dit gedaan hebt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,8-32 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -

2 S 2,8 - 2 S 2,8 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Abner, de zoon van Ner en legeroverste van Saul, haalde Isboset, de zoon van Saul, naar Machanaïm        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,9 - 2 S 2,9 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] en riep hem uit tot koning over Gilead, over de Asurieten en over Jizreël, over Efraïm en over Benjamin, dus over heel Israël.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,10 - 2 S 2,10 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Isboset, de zoon van Saul, was veertig jaar toen hij koning werd over Israël, en hij regeerde twee jaar. Achter David stond alleen de stam Juda.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. - 3. bèn ´arëbâ`îm sjânâh (40 jaar oud) . De getalwaarde van ben (zoon, oud) : beth = 2 , nun = 14 of 50 ; totaal : 16 of 52 . De getalwaarde van ´arëbâ`îm (veertig) : aleph = 1 ; resj = 20 of 200 ; beth = 2 ; ajin = 16 of 70 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 62 of 323 (323) . De getalwaarde van sjânâh (jaar) is : sjin = 21 of 300 , nun = 14 of 50 , he = 5 ; totaal : 40 of 355 (5 X 71) . Totale getalwaarde : 16 + 62 + 40 of 52 + 323 + 355 = 118 of 730 . In vier verzen in de bijbel . Isaak neemt Rebecca tot vrouw (Gn 25,20) . Esau nam twee vrouwen, toen hij veertig jaar was (Gn 26,34) . (3) Joz 14,7 (Jozua) . (4) 2 S 2,10 (Isboset , de zoon van Saul) .

2 S 2,11 - 2 S 2,11 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Zeven jaar en zes maanden was David in Hebron koning over de stam Juda.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,12 - 2 S 2,12 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] Abner, de zoon van Ner, trok met de dienaren van Isboset, de zoon van Saul, van Machanaïm naar Gibeon.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,13 - 2 S 2,13 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Ook Joab, de zoon van Seruja, was uitgetrokken met de dienaren van David. Ze ontmoetten elkaar bij de vijver van Gibeon en bleven aan weerskanten van de vijver staan.        

2 S 2,14 - 2 S 2,14 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] Toen zei Abner tegen Joab: ‘Laat de jonge mannen naar voren komen en voor ons een gevecht* aangaan.’ Joab antwoordde: ‘Dat is goed.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,15 - 2 S 2,15 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Ze kwamen naar voren en werden geteld: twaalf mannen van Benjamin en van Isboset, de zoon van Saul, en twaalf van de dienaren van David.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,16 - 2 S 2,16 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] Ieder van hen greep zijn tegenstander bij de haren en stootte zijn zwaard in de zijde van zijn tegenstander, zodat ze samen neerstortten. Daarom heet die plaats het Veld van de messen; het ligt bij Gibeon.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,17 - 2 S 2,17 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Vervolgens ontstond een fel gevecht; Abner en de mannen van Israël werden door de dienaren van David verslagen.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,18 - 2 S 2,18 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[18] Drie zonen van Seruja waren bij dat gevecht: Joab, Abisai en Asaël. Deze Asaël kon lopen als een wilde gazelle.  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,19 - 2 S 2,19 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Hij ging Abner achterna en week geen moment van hem.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,20 - 2 S 2,20 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Abner keek om en vroeg: ‘Ben jij dat, Asaël?’ Hij antwoordde: ‘Jazeker.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,21 - 2 S 2,21 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Daarop riep Abner hem toe: ‘Ga liever naar rechts of naar links, grijp een van de jonge mannen en maak je meester van zijn wapenrusting.’ Maar Asaël wilde niet van Abner wijken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,22 - 2 S 2,22 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Daarom zei Abner nog eens tegen Asaël: ‘Ga toch van me weg! Of moet ik je neerslaan? Maar hoe zou ik dan je broer Joab onder ogen kunnen komen?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,23 - 2 S 2,23 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Toen Asaël hem nog niet met rust wilde laten, stak Abner hem het einde van zijn lans in de buik, zodat het er aan de andere kant uitkwam. Asaël stortte neer en stierf. En iedereen die bij de plek kwam waar Asaël was neergestort en gestorven, bleef daar stilstaan.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,24 - 2 S 2,24 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Maar Joab en Abisai gingen Abner achterna. Tegen zonsondergang waren ze bij de heuvel van Amma gekomen, ten oosten van Giach, op de weg naar de woestijn van Gibeon.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,25 - 2 S 2,25 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] De Benjaminieten sloten zich bij Abner aan, zodat ze één strijdmacht vormden; ze stelden zich op de top van de heuvel op.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,26 - 2 S 2,26 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Toen riep Abner naar Joab: ‘Moet het zwaard dan maar blijven verslinden? Begrijpt u niet dat dit op een ramp uitloopt? Wanneer zult u het leger eindelijk bevelen te stoppen met de achtervolging van zijn broeders?’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,27 - 2 S 2,27 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Joab antwoordde: ‘Zowaar God leeft, had dit maar eerder gezegd! Dan had het volk zich vanmorgen al teruggetrokken, en was de achtervolging van zijn broeders gestaakt.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,28 - 2 S 2,28 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Joab liet de bazuin blazen en heel het leger stopte; het achtervolgde de Israëlieten niet langer en staakte de strijd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,29 - 2 S 2,29 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
       
[29] Abner en zijn mannen trokken heel die nacht lang door de Araba*, staken de Jordaan over, volgden het ravijn en bereikten Machanaïm. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,30 - 2 S 2,30 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Toen Joab de achtervolging van Abner gestaakt had, verzamelde heel het leger zich; van de dienaren van David ontbraken er negentien, Asaël niet meegerekend.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,31 - 2 S 2,31 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] Maar de dienaren van David hadden onder de Benjaminieten zo’n slachting aangericht dat er bij de mannen van Abner driehonderdzestig doden waren.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 2,32 - 2 S 2,32 : Strijd tussen David en Isboset - bijbeloverzicht -- 2 S (2 Samuël) -- 2 S 2 - -- bijbelverwijzingen -- 2 S 2,1-7 -- 2 S 2,8-32 -- 2 S 2,8 - 2 S 2,9 - 2 S 2,10 - 2 S 2,11 - 2 S 2,12 - 2 S 2,13 - 2 S 2,14 - 2 S 2,15 - 2 S 2,16 - 2 S 2,17 - 2 S 2,18 - 2 S 2,19 - 2 S 2,20 - 2 S 2,21 - 2 S 2,22 - 2 S 2,23 - 2 S 2,24 - 2 S 2,25 - 2 S 2,26 - 2 S 2,27 - 2 S 2,28 - 2 S 2,29 - 2 S 2,30 - 2 S 2,31 - 2 S 2,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] Ze namen Asaël mee en begroeven hem in het graf van zijn vader in Betlehem. Daarna trokken Joab en zijn mannen heel de nacht door, en toen het licht werd, waren ze in Hebron.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 2 S 2,32 . Het vers 2 S 2,32 telt 16 (2² X 2²) woorden en 71 letters . De getalwaarde van 2 S 2,32 is 3927 (3 X 7 X 11 X 17) .

2 S 2,32.4. וַיִּקְבְּרֻהוּ = wajjiqëbëruhû (en zij begroeven hem) < prefix verbindingswoord wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. enk. van het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (15) : (1) 1 S 25,1 . (2) 1 S 28,3 . (3) 2 S 2,32 . (4) 2 K 13,9 . (5) 2 K 13,20 . (6) 2 K 23,30 . (7) 2 Kr 9,31 . (8) 2 Kr 16,14 . (9) 2 Kr 21,20 . (10) 2 Kr 22,9 . (11) 2 Kr 24,16 . (12) 2 Kr 24,25 . (13) 2 Kr 28,27 . (14) 2 Kr 32,33 . (15) 2 Kr 33,20 .

2 S 2,32.5. בּקֶבֶר / בְקָבֶר / בַּקֶּבֶר = baqqèbhèr (in een / het graf - van -) < prefix voorzetsel bë + (bepaald lidw.) + zelfst. naamw. . Zie : קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . b-q-b-r : Tenakh (11) : (1) Nu 19,16 . (2) Nu 19,18 . (3) Re 8,32 . (4) Re 16,31 . (5) 2 S 2,32 . (6) 2 S 4,12 . (7) 2 S 17,23 . (8) 2 S 21,14 . (9) 1 K 13,31 . (10) 2 K 13,21 . (11) Ps 88,12 .

2 S 2,32.6. בּקֶבֶר אָחִיו = bëqèbhèr ´âchîw (in het graf van zijn vader) . Tenakh (2) : (1) 2 S 2,32 . (2) 2 S 17,23 . In 2 S 2,32 gaat het over Asaël , in 2 S 17,23 over Achitofel .

2 S 2,32.8. - 9. בֵּית לָחֶם = bêth lâchèm (Bethlehem) . Tenakh (11) : (1) Gn 35,19 . (2) Gn 48,7 . (3) Rt 1,19 . (4) 1 S 16,4 . (5) 1 S 17,15 . (6) 1 S 20,28 . (7) 2 S 2,32 . (8) 2 S 23,14 . (9) 2 S 23,24 . (10) 1 Kr 4,4 . (11) Jr 41,17 .