BIJBELBOEK TWEEDE BOEK SAMUEL HOOFDSTUK 7 -- 2 S -- 2 S 7 -
- 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29
-

Overzicht van 2 S : - 2 S 1 - 2 S 2 - 2 S 3 - 2 S 4 - 2 S 5 - 2 S 6 - 2 S 7 - 2 S 8 - 2 S 9 - 2 S 10 - 2 S 11 - 2 S 12 - 2 S 13 - 2 S 14 - 2 S 15 - 2 S 16 - 2 S 17 - 2 S 18 - 2 S 19 - 2 S 20 - 2 S 21 - 2 S 22 - 2 S 23 - 2 S 24 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 - 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel    

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken

- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


2 S 7,1-17 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -

2 S 7,1 - 2 S 7,1 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kai egeneto ote ekathisen o basileus en tô oikô autou kai kurios kateklèronomèsen auton kuklô apo pantôn tôn echthrôn autou tôn kuklô       
[1] Toen* koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis, en de heer gezorgd had dat al zijn vijanden, in heel de omtrek, hem met rust lieten,  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,2 - 2 S 7,2 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai eipen o basileus pros nathan ton profètèn idou dè egô katoikô en oikô kedrinô kai è kibôtos tou theou kathètai en mesô tès skènès        [2] zei hij tegen de profeet Natan*: ‘Nu moet u eens zien! Ik woon in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,3 - 2 S 7,3 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai eipen nathan pros ton basilea panta osa an en tè kardia sou badize kai poiei oti kurios meta sou        [3] Natan zei tegen de koning: ‘Doe gerust wat u van plan bent; de heer staat u bij.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,4 - 2 S 7,4 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai egeneto tè nukti ekeinè kai egeneto rèma kuriou pros nathan legôn      
[4] Diezelfde nacht nog werd het woord van de heer gericht tot Natan:  
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,5 - 2 S 7,5 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5poreuou kai eipon pros ton doulon mou dauid tade legei kurios ou su oikodomèseis moi oikon tou katoikèsai me       [5] ‘Zeg tegen mijn dienaar David: “Zo spreekt de heer: U wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,6 - 2 S 7,6 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6oti ou katôkèka en oikô af' ès èmeras anègagon ex aiguptou tous uious israèl eôs tès èmeras tautès kai èmèn emperipatôn en katalumati kai en skènè        [6] Ik heb nooit in een huis gewoond sinds de tijd dat Ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot op de dag van vandaag; steeds ben Ik mee getrokken in een tent, waarin Ik verbleef.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,7 - 2 S 7,7 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7en pasin ois dièlthon en panti israèl ei lalôn elalèsa pros mian fulèn tou israèl ô eneteilamèn poimainein ton laon mou israèl legôn ti oti ouk ôkodomèkate moi oikon kedrinon        [7] Zolang Ik met de Israëlieten mee trok heb Ik nooit aan iemand gevraagd: Waarom bouwt u niet een huis van cederhout voor Mij? Aan geen van de rechters van Israël die Ik aangesteld had om mijn volk te hoeden.”       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,8 - 2 S 7,8 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai nun tade ereis tô doulô mou dauid tade legei kurios pantokratôr elabon se ek tès mandras tôn probatôn tou einai se eis ègoumenon epi ton laon mou epi ton israèl       [8] Zeg daarom tegen mijn dienaar David: “Zo spreekt de heer van de machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,9 - 2 S 7,9 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9kai èmèn meta sou en pasin ois eporeuou kai exôlethreusa pantas tous echthrous sou apo prosôpou sou kai epoièsa se onomaston kata to onoma tôn megalôn tôn epi tès gès        [9] Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten van de aarde.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,10 - 2 S 7,10 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai thèsomai topon tô laô mou tô israèl kai katafuteusô auton kai kataskènôsei kath' eauton kai ou merimnèsei ouketi kai ou prosthèsei uios adikias tou tapeinôsai auton kathôs ap' archès        [10] Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of onderdrukt te worden door boosdoeners, zoals vroeger,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,11 - 2 S 7,11 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11apo tôn èmerôn ôn etaxa kritas epi ton laon mou israèl kai anapausô se apo pantôn tôn echthrôn sou kai apaggelei soi kurios oti oikon oikodomèseis autô        [11] in de tijd dat Ik over mijn volk Israël rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De heer kondigt u aan dat de heer een huis voor u zal oprichten.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,12 - 2 S 7,12 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 kai estai ean plèrôthôsin hai hèmerai sou kai koimèthèsè meta tôn paterôn sou kai anastèsô to sperma sou meta se hos estai ek tès koilias sou kai etoimasô tèn basileian autou        [12] Als uw dagen geteld zijn en u bij uw vaderen rust, zal Ik de zoon die u verwekt, hoog verheffen en zijn koninklijke macht instandhouden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,13 - 2 S 7,13 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 autos oikodomèsei moi oikon tô onomati mou kai anorthôsô ton thronon autou eôs eis ton aiôna        [13] Hij zal een huis bouwen ter ere van mijn naam en Ik zal zijn koninklijke macht voor altijd instandhouden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,14 - 2 S 7,14 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 egô esomai autô eis patera kai autos estai moi eis uion kai ean elthè è adikia autou kai elegxô auton en rabdô andrôn kai en afais uiôn anthrôpôn        [14] Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mijn zoon zijn. Als hij de verkeerde weg opgaat, zal Ik hem straffen met slagen en striemen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,15 - 2 S 7,15 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 to de eleos mou ouk apostèsô ap' autou kathôs apestèsa af' ôn apestèsa ek prosôpou mou       [15] Maar nooit zal Ik hem uit mijn gunst stoten zoals Ik heb gedaan met Saul die Ik verstoten heb voor u.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,16 - 2 S 7,16 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 kai pistôthèsetai o oikos autou kai è basileia autou eôs aiônos enôpion emou kai o thronos autou estai anôrthômenos eis ton aiôna        [16] Zo zullen uw huis en uw koninklijke macht blijven bestaan voor altijd; uw troon staat voor eeuwig vast.” ’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,17 - 2 S 7,17 . De belofte van Natan - 2 S 7,1-17 -- 2 S 7,1 - 2 S 7,2 - 2 S 7,3 - 2 S 7,4 - 2 S 7,5 - 2 S 7,6 - 2 S 7,7 - 2 S 7,8 - 2 S 7,9 - 2 S 7,10 - 2 S 7,11 - 2 S 7,12 - 2 S 7,13 - 2 S 7,14 - 2 S 7,15 - 2 S 7,16 - 2 S 7,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17kata pantas tous logous toutous kai kata pasan tèn orasin tautèn outôs elalèsen nathan pros dauid       
[17] Al deze woorden, heel dit visioen, bracht Natan over aan David. 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Dankgebed van David : 2 S 7,18-29 -- 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29 -

2 S 7,18 - 2 S 7,18 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18kai eisèlthen o basileus dauid kai ekathisen enôpion kuriou kai eipen tis eimi egô kurie mou kurie kai tis o oikos mou oti ègapèkas me eôs toutôn       
[18] Toen ging koning David het heiligdom binnen; hij nam plaats voor de heer en zei: ‘Wie ben ik, Heer god, en wat is mijn huis, dat U mij zo ver gebracht hebt? 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,19 - 2 S 7,19 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19kai katesmikrunthè mikron enôpion sou kurie mou kurie kai elalèsas uper tou oikou tou doulou sou eis makran outos de o nomos tou anthrôpou kurie mou kurie        [19] En nu is dit alles nog niet genoeg, Heer god: ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt U. Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer god?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,20 - 2 S 7,20 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai ti prosthèsei dauid eti tou lalèsai pros se kai nun su oidas ton doulon sou kurie mou kurie       
[20] Wat kan David verder nog tegen U zeggen? U weet wat er in uw dienaar omgaat, Heer god! 
     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,21 - 2 S 7,21 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21dia ton logon sou pepoièkas kai kata tèn kardian sou epoièsas pasan tèn megalôsunèn tautèn gnôrisai tô doulô sou        [21] Om uw woord na te komen, en in uw goedheid doet U zulke grote dingen voor uw dienaar en u maakt ze hem ook bekend.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,22 - 2 S 7,22 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22eneken tou megalunai se kurie mou kurie oti ouk estin ôs su kai ouk estin theos plèn sou en pasin ois èkousamen en tois ôsin èmôn       [22] U bent dan ook groot, Heer god. Niemand is zoals U. Er is geen God buiten U. Zo hebben wij het altijd gehoord.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

zûlâthèkhâ (buiten u, behalve u) . Voorzetsel + persoonlijk voornaamwoord . In vijf verzen in de bijbel : (1) 2 S 7,22 . (2) Js 26,13 . (3) Js 64,3 . (4) Rt 4,4 . (5) 1 Kr 17,20 .
- plèn (behalve) . In 238 verzen in de bijbel .
- ektos (buiten) . In negenendertig verzen in de bijbel . hektos : zesde .

2 S 7,23 - 2 S 7,23 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai tis ôs o laos sou israèl ethnos allo en tè gè ôs ôdègèsen auton o theos tou lutrôsasthai autô laon tou thesthai se onoma tou poièsai megalôsunèn kai epifaneian tou ekbalein se ek prosôpou tou laou sou ou elutrôsô seautô ex aiguptou ethnè kai skènômata        [23] En welk volk is als uw volk Israël? Het is het enige op aarde dat God heeft verlost om het tot zijn volk te maken. Zodoende hebt U uw naam gevestigd en hebt U grote, geduchte daden verricht voor uw land; voor uw volk dat U uit Egypte, uit de volken en hun goden, vrijkocht.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,24 - 2 S 7,24 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24kai ètoimasas seautô ton laon sou israèl laon eôs aiônos kai su kurie egenou autois eis theon        [24] Voor altijd hebt U uw volk Israël bevestigd als uw volk en U, de heer, bent hun God.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,25 - 2 S 7,25 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25kai nun kurie mou kurie to rèma o elalèsas peri tou doulou sou kai tou oikou autou pistôson eôs aiônos kurie pantokratôr thee tou israèl kai nun kathôs elalèsas       [25] Houd daarom, heer God, altijd het woord dat U gesproken hebt tot uw dienaar en tot zijn huis, en handel volgens uw woord.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,26 - 2 S 7,26 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26megaluntheiè to onoma sou eôs aiônos        [26] Dan zal uw naam voor altijd groot zijn; dan zal gezegd worden: “De heer van de machten is God over Israël en het huis van uw dienaar David blijft vast staan voor U.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,27 - 2 S 7,27 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27kurie pantokratôr theos israèl apekalupsas to ôtion tou doulou sou legôn oikon oikodomèsô soi dia touto euren o doulos sou tèn kardian eautou tou proseuxasthai pros se tèn proseuchèn tautèn        [27] U, heer van de machten, God van Israël, U hebt uw dienaar geopenbaard: Ik zal een huis voor U bouwen. Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden om dit gebed tot U te richten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,28 - 2 S 7,28 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai nun kurie mou kurie su ei o theos kai oi logoi sou esontai alèthinoi kai elalèsas uper tou doulou sou ta agatha tauta        [28] Welnu dan, Heer god, U bent God en uw woorden zijn betrouwbaar; U hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 7,29 - 2 S 7,29 : Dankgebed van David - 2 S -- 2 S 7 - - 2 S 7,1-17 - 2 S 7,18-29 -- 2 S 7,18 - 2 S 7,19 - 2 S 7,20 - 2 S 7,21 - 2 S 7,22 - 2 S 7,23 - 2 S 7,24 - 2 S 7,25 - 2 S 7,26 - 2 S 7,27 - 2 S 7,28 - 2 S 7,29
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29kai nun arxai kai eulogèson ton oikon tou doulou sou tou einai eis ton aiôna enôpion sou oti su ei kurie mou kurie elalèsas kai apo tès eulogias sou eulogèthèsetai o oikos tou doulou sou eis ton aiôna         [29] Ik bid U, zegen dan nu het huis van uw dienaar, dat het altijd voor U mag blijven bestaan. Uzelf, Heer god, hebt gesproken; uw rijke zegen zal voor altijd rusten op het huis van uw dienaar.’       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


SEPTUAGINTA

1kai egeneto ote ekathisen o basileus en tô oikô autou kai kurios kateklèronomèsen auton kuklô apo pantôn tôn echthrôn autou tôn kuklô2kai eipen o basileus pros nathan ton profètèn idou dè egô katoikô en oikô kedrinô kai è kibôtos tou theou kathètai en mesô tès skènès3kai eipen nathan pros ton basilea panta osa an en tè kardia sou badize kai poiei oti kurios meta sou4kai egeneto tè nukti ekeinè kai egeneto rèma kuriou pros nathan legôn5poreuou kai eipon pros ton doulon mou dauid tade legei kurios ou su oikodomèseis moi oikon tou katoikèsai me6oti ou katôkèka en oikô af' ès èmeras anègagon ex aiguptou tous uious israèl eôs tès èmeras tautès kai èmèn emperipatôn en katalumati kai en skènè7en pasin ois dièlthon en panti israèl ei lalôn elalèsa pros mian fulèn tou israèl ô eneteilamèn poimainein ton laon mou israèl legôn ti oti ouk ôkodomèkate moi oikon kedrinon8kai nun tade ereis tô doulô mou dauid tade legei kurios pantokratôr elabon se ek tès mandras tôn probatôn tou einai se eis ègoumenon epi ton laon mou epi ton israèl9kai èmèn meta sou en pasin ois eporeuou kai exôlethreusa pantas tous echthrous sou apo prosôpou sou kai epoièsa se onomaston kata to onoma tôn megalôn tôn epi tès gès10kai thèsomai topon tô laô mou tô israèl kai katafuteusô auton kai kataskènôsei kath' eauton kai ou merimnèsei ouketi kai ou prosthèsei uios adikias tou tapeinôsai auton kathôs ap' archès11apo tôn èmerôn ôn etaxa kritas epi ton laon mou israèl kai anapausô se apo pantôn tôn echthrôn sou kai apaggelei soi kurios oti oikon oikodomèseis autô12kai estai ean plèrôthôsin ai èmerai sou kai koimèthèsè meta tôn paterôn sou kai anastèsô to sperma sou meta se os estai ek tès koilias sou kai etoimasô tèn basileian autou13autos oikodomèsei moi oikon tô onomati mou kai anorthôsô ton thronon autou eôs eis ton aiôna14egô esomai autô eis patera kai autos estai moi eis uion kai ean elthè è adikia autou kai elegxô auton en rabdô andrôn kai en afais uiôn anthrôpôn15to de eleos mou ouk apostèsô ap' autou kathôs apestèsa af' ôn apestèsa ek prosôpou mou16kai pistôthèsetai o oikos autou kai è basileia autou eôs aiônos enôpion emou kai o thronos autou estai anôrthômenos eis ton aiôna17kata pantas tous logous toutous kai kata pasan tèn orasin tautèn outôs elalèsen nathan pros dauid18kai eisèlthen o basileus dauid kai ekathisen enôpion kuriou kai eipen tis eimi egô kurie mou kurie kai tis o oikos mou oti ègapèkas me eôs toutôn19kai katesmikrunthè mikron enôpion sou kurie mou kurie kai elalèsas uper tou oikou tou doulou sou eis makran outos de o nomos tou anthrôpou kurie mou kurie20kai ti prosthèsei dauid eti tou lalèsai pros se kai nun su oidas ton doulon sou kurie mou kurie21dia ton logon sou pepoièkas kai kata tèn kardian sou epoièsas pasan tèn megalôsunèn tautèn gnôrisai tô doulô sou22eneken tou megalunai se kurie mou kurie oti ouk estin ôs su kai ouk estin theos plèn sou en pasin ois èkousamen en tois ôsin èmôn23kai tis ôs o laos sou israèl ethnos allo en tè gè ôs ôdègèsen auton o theos tou lutrôsasthai autô laon tou thesthai se onoma tou poièsai megalôsunèn kai epifaneian tou ekbalein se ek prosôpou tou laou sou ou elutrôsô seautô ex aiguptou ethnè kai skènômata24kai ètoimasas seautô ton laon sou israèl laon eôs aiônos kai su kurie egenou autois eis theon25kai nun kurie mou kurie to rèma o elalèsas peri tou doulou sou kai tou oikou autou pistôson eôs aiônos kurie pantokratôr thee tou israèl kai nun kathôs elalèsas26megaluntheiè to onoma sou eôs aiônos27kurie pantokratôr theos israèl apekalupsas to ôtion tou doulou sou legôn oikon oikodomèsô soi dia touto euren o doulos sou tèn kardian eautou tou proseuxasthai pros se tèn proseuchèn tautèn28kai nun kurie mou kurie su ei o theos kai oi logoi sou esontai alèthinoi kai elalèsas uper tou doulou sou ta agatha tauta29kai nun arxai kai eulogèson ton oikon tou doulou sou tou einai eis ton aiôna enôpion sou oti su ei kurie mou kurie elalèsas kai apo tès eulogias sou eulogèthèsetai o oikos tou doulou sou eis ton aiôna