BIJBELBOEK TWEEDE BOEK SAMUEL HOOFDSTUK 23 -- 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -

Overzicht van 2 S : - 2 S 1 - 2 S 2 - 2 S 3 - 2 S 4 - 2 S 5 - 2 S 6 - 2 S 7 - 2 S 8 - 2 S 9 - 2 S 10 - 2 S 11 - 2 S 12 - 2 S 13 - 2 S 14 - 2 S 15 - 2 S 16 - 2 S 17 - 2 S 18 - 2 S 19 - 2 S 20 - 2 S 21 - 2 S 22 - 2 S 23 - 2 S 24 -
Tekstuitleg per pericope :
Overzicht vers per vers : - 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 - 2 S 23,8 - 2 S 23,9 - 2 S 23,10 - 2 S 23,11 - 2 S 23,12 - 2 S 23,13 - 2 S 23,14 - 2 S 23,15 - 2 S 23,16 - 2 S 23,17 - 2 S 23,18 - 2 S 23,19 - 2 S 23,20 - 2 S 23,21 - 2 S 23,22 - 2 S 23,23 - 2 S 23,24 - 2 S 23,25 - 2 S 23,26 - 2 S 23,27 - 2 S 23,28 - 2 S 23,29 - 2 S 23,30 - 2 S 23,31 - 2 S 23,32 - 2 S 23,33 - 2 S 23,34 - 2 S 23,35 - 2 S 23,36 - 2 S 23,37 - 2 S 23,38 - 2 S 23,39 -

Religie.opzijnbest.nl


- 2 S 23,1-7 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -

2 S 23,1 - 2 S 23,1 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [1] Dit zijn de laatste woorden van David: [1] ‘Godsspraak van David, de zoon van Isaď; godsspraak van de man, hoog verheven, de gezalfde van Jakobs God, de lieveling van Israëls burcht.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,2 - 2 S 23,2 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [2] De geest van de heer spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,3 - 2 S 23,3 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [3] De God van Israël sprak, de rots van Israël zei tegen mij: “Wie de mensen rechtvaardig regeert, wie heerst in ontzag voor God,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 23,4 - 2 S 23,4 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [4] is als het licht van de ochtend, bij de opkomst van de zon op een wolkeloze ochtend, die na de regen het groen uit de aarde laat opschieten.”        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,5 - 2 S 23,5 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [5] Ja, mijn huis staat onder de hoede van God, want Hij heeft mij een altijddurend verbond geschonken, goed opgesteld en verzekerd. Laat Hij niet al mijn geluk groeien, en alles wat ik verlang?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,6 - 2 S 23,6 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [6] Maar de boosdoeners zijn als doornstruiken, uit de grond gerukt, allemaal. Niemand pakt ze met de blote hand;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,7 - 2 S 23,7 . Laatste woorden van David - 2 S 23 -- 2 S 23,1-7 -- 2 S 23,1 - 2 S 23,2 - 2 S 23,3 - 2 S 23,4 - 2 S 23,5 - 2 S 23,6 - 2 S 23,7 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [7] wie ze wil beetpakken, doet dat met ijzer en hout van de lans; dan gaan ze in de vlammen op.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- 2 S 23,8-39 . Davids helden .


2 S 23,8 - 2 S 23,8 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [8] Hier volgen de namen van Davids helden: Isbaäl, de zoon van de Chakmoniet, aanvoerder van de drie. Hij viel met zijn bijl achthonderd man aan en versloeg ze in één keer.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,9 - 2 S 23,9 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [9] Vervolgens Elazar, de zoon van Dodo, de zoon van een Achochiet. Hij was een van de drie helden in Davids gezelschap toen de Filistijnen hen uitdaagden. Die verzamelden zich voor de strijd, en de Israëlieten trokken zich terug.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,10 - 2 S 23,10 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [10] Maar Elazar hield stand en sloeg op de Filistijnen in totdat zijn hand zo stijf was geworden dat hij zijn zwaard niet meer kon loslaten. Die dag schonk de heer een grote overwinning. Het leger kwam terug en ging alleen nog achter Elazar aan om te plunderen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


 

2 S 23,11 - 2 S 23,11 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [11] Tenslotte Samma, de zoon van Age, de Harariet. Op een keer hadden de Filistijnen zich in Lechi voor de strijd verzameld. Er was daar een veld dat vol linzen stond. Toen het leger voor de Filistijnen op de vlucht sloeg,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,12 - 2 S 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [12] ging hij midden op dat veld staan en wist het te behouden door de Filistijnen te verslaan. Zo schonk de heer een grote overwinning.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,13 - 2 S 23,13 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [13] Drie van de dertig aanvoerders gingen eens, tegen de oogsttijd, naar David in de grot van Adullam, terwijl een bende Filistijnen in het dal van de Refaďeten gelegerd was.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

2 S 23,14 - 2 S 23,14 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [14] David had zich daar toen verschanst terwijl er een wachtpost van de Filistijnen in Betlehem lag.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,15 - 2 S 23,15 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [15] Op een gegeven moment kreeg David dorst en zei: ‘Wie brengt mij water uit de put bij de poort van Betlehem?’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,16 - 2 S 23,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] De drie helden baanden zich daarop een weg door het legerkamp van de Filistijnen en schepten water uit de put bij de poort van Betlehem. Ze slaagden erin het water naar David te brengen, maar deze wilde er niet van drinken; hij goot het uit voor de heer        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,17 - 2 S 23,17 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] en zei: ‘De heer beware mij ervoor zoiets te doen. Het is het bloed van de mannen die hun leven gewaagd hebben om het te halen.’ Daarom wilde hij het niet drinken. Zulke dingen deden de drie helden.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,18 - 2 S 23,18 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Abisai, de broer van Joab en zoon van Seruja, was het hoofd van de dertig. Hij ging met zijn lans driehonderd man te lijf, die allemaal werden gedood; zo maakte hij naam bij de drie.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,19 - 2 S 23,19 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Hij was de beroemdste van de dertig, zodat hij hun aanvoerder werd, maar hij hoorde niet bij de drie.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,20 - 2 S 23,20 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dapper krijgsman uit Kabseël, die al veel grote daden verricht had, versloeg de twee zonen van Ariël uit Moab. Eens, op een dag dat er sneeuw lag, liet hij zich in een put zakken en doodde de leeuw die erin zat.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,21 - 2 S 23,21 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] Verder versloeg hij de Egyptenaar, een reus van een man. Deze was gewapend met een lans, maar Benaja ging met een stok op hem af, wrong hem de lans uit de vuist en doodde de Egyptenaar met zijn eigen lans.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,22 - 2 S 23,22 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Zulke dingen deed Benaja, de zoon van Jojada.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

2 S 23,23 - 2 S 23,23 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] Hij had een grote naam bij de drie, en onder de dertig was hij geëerd, maar hij hoorde niet bij de drie. David stelde hem aan als bevelhebber van zijn lijfwacht.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,24 - 2 S 23,24 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Tot de dertig behoorden: Asaël, de broer van Joab, Elchanan, de zoon van Dodo uit Betlehem,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,25 - 2 S 23,25 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Samma uit Charod, Elika uit Charod,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

2 S 23,26 - 2 S 23,26 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Cheles uit Pelet, Ira, de zoon van Ikkes, uit Tekoa,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,27 - 2 S 23,27 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Abiëzer uit Anatot, Mebunnai uit Chusa,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,28 - 2 S 23,28 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Selomot uit Achoach, Maharai uit Netofa,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,29 - 2 S 23,29 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Cheleb, de zoon van Baänai, uit Netofa, Ittai, de zoon van Ribai, uit Gibea van de Benjaminieten,       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,30 - 2 S 23,30 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Benaja uit Piraton, Hiddai uit het stroomgebied bij Gaäs,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,31 - 2 S 23,31 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] Abialbon uit Arba, Azmawet uit Bachurim,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,32 - 2 S 23,32 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] Eljachba uit Saälbon en zoon van Jasen, Jonatan        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,33 - 2 S 23,33 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [33] van Samma, uit Harar, Achiam, de zoon van Sarar, uit Harar,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,34 - 2 S 23,34 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [34] Elifelet, de zoon van Achasbai, een Maäkatiet, Eliam, de zoon van Achitofel, uit Gilo,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,35 - 2 S 23,35 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [35] Chesrai uit Karmel, Paärai uit Arba,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,36 - 2 S 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [36] Jigal, de zoon van Natan, uit Soba. Bani, de Gadiet,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,37 - 2 S 23,37 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [37] Selek, de Ammoniet, Nachrai, de wapendrager van Joab, een zoon van Seruja, uit Beërot.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,38 - 2 S 23,38 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [38] Ira uit Jeter, Gareb uit Jeter,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


2 S 23,39 - 2 S 23,39 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [39] Uria, de Hethiet. Samen* zevenendertig.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van