BIJBELBOEK AMOS

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers :
- Am 1,1 - Am 1,2 - Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -
- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
- Am 3,1 - Am 3,2 - Am 3,3 - Am 3,4 - Am 3,5 - Am 3,6 - Am 3,7 - Am 3,8 - Am 3,9 - Am 3,10 - Am 3,11 - Am 3,12 - Am 3,13 - Am 3,14 - Am 3,15 -
- Am 4,1 - Am 4,2 - Am 4,3 - Am 4,4 - Am 4,5 - Am 4,6 - Am 4,7 - Am 4,8 - Am 4,9 - Am 4,10 - Am 4,11 - Am 4,12 - Am 4,13 -
- Am 5,1 - Am 5,2 - Am 5,3 - Am 5,4 - Am 5,5 - Am 5,6 - Am 5,7 - Am 5,8 - Am 5,9 - Am 5,10 - Am 5,11 - Am 5,12 - Am 5,13 - Am 5,14 - Am 5,15 - Am 5,16 - Am 5,17 - Am 5,18 - Am 5,19 - Am 5,20 - Am 5,21 - Am 5,22 - Am 5,23 - Am 5,24 - Am 5,25 - Am 5,26 - Am 5,27 -
- Am 6,1 - Am 6,2 - Am 6,3 - Am 6,4 - Am 6,5 - Am 6,6 - Am 6,7 - Am 6,8 - Am 6,9 - Am 6,10 - Am 6,11 - Am 6,12 - Am 6,13 - Am 6,14 -
- Am 7,1 - Am 7,2 - Am 7,3 - Am 7,4 - Am 7,5 - Am 7,6 - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -
- Am 8,1 - Am 8,2 - Am 8,3 - Am 8,4 - Am 8,5 - Am 8,6 - Am 8,7 - Am 8,8 - Am 8,9 - Am 8,10 - Am 8,11 - Am 8,12 - Am 8,13 - Am 8,14 -
- Am 9,1 - Am 9,2 - Am 9,3 - Am 9,4 - Am 9,5 - Am 9,6 - Am 9,7 - Am 9,8 - Am 9,9 - Am 9,10 - Am 9,11 - Am 9,12 - Am 9,13 - Am 9,14 - Am 9,15 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht N.T.
: N.T. : overzicht , N.T. : taalgebruik - N.T. A - N.T. B - N.T. C - N.T. D - N.T. E - N.T. F - N.T. G - N.T. H - N.T. I - N.T. J - N.T. K - N.T. L - N.T. M - N.T. N - N.T. O - N.T. P - N.T. Q - N.T. R - N.T. S - N.T. T - N.T. U - N.T. V - N.T. W - N.T. X - N.T. Y - N.T. Z - N.T. : commentaar .

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

- A

- `âbhar (voorbijgaan, verdwijnen) .

- ba`äbhûr (omwille van, voor) . Tenach (36) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . (3) Mi 2,10 .

- ´ädonâj / ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) . Taalgebruik in Tenach : ´ädonâj / ´ädonaj (mijn heer / mijne heren) . Getalwaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 29 OF 65 (5 X 13 of (2 X 26) + 13 . Structuur : 1 - 4 - 5 - 1 . Tenach (568) . Pentateuch (67) . JHWH wordt als ´ädonâj uitgesproken . Gr. kurios (heer) . Taalgebruik in het N.T. : kurios (heer) . Taalgebruik in de Septuaginta : kurios (heer) . Lat. dominus . Fr. seigneur . D. Herr . E. Lord . Een vorm van kurios (heer) in de Septuaginta (8591) , in het N.T. (718) . 12 kl. Prof. (34) . Am (23) : (1) Am 1,8 . (2) Am 3,7 . (3) Am 3,8 . (4) Am 3,11 . (5) Am 3,13 . (6) Am 4,2 . (7) Am 4,5 . (8) Am 5,3 . (9) Am 5,16 . (10) Am 6,8 . (11) Am 7,1 . (12) Am 7,2 . (13) Am 7,4 . (14) Am 7,5 . (15) Am 7,6 . (16) Am 7,7 . (17) Am 7,8 . (18) Am 8,1 . (19) Am 8,3 .. (20) Am 8,9 . (21) Am 8,11 . (22) Am 9,1 . (23) Am 9,8 .
-- nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenach (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenach (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

- wë´okhëlîm (zij die eten) < voegwoord wë + act. qal part. nom. mann. mv. van het werkw. ´âkhal (eten) . Taalgebruik in Tenach : ´âkhal (eten) . Gr. esthiô , fut. edomai , aor. efagon , perf. edèdôs . Lat. manducare . Fr. manger . Ned. eten (vgl Gr. e -s-th-) Oind. admi 'ik eet' . E. to eat . D. essen . Slechts in Am 6,4
-- wë´âkhëlâh ´armënôth (en ik zal paleizen / burchten verslinden) . Tenach (6) : (1) Jr 17,27 . (2) Jr 49,27 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,12 . (5) Am 2,2 . (8) Am 2,5 . (6) Am 2,5 .

- `al (op, omwille van) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 . Am (5) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,8 . (3) Am 5,9 . (4) Am 5,11 . (5) Am 5,19 . Am 6 (3) : (1) Am 6,4 . (2) Am 6,5 . (3) Am 6,6 . Am 8 (1) Am 8,10 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenach (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 . Am 3 (1) : Am 3,9 .
-- `al sjëlosjâh pèsja` (omwille van drie zonden) . Tenach (8) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 .

-- wë`al ´arëbâ`âh (omwille van vier) . Tenach (8) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 .
-- `äle(j)khèm (tot jullie) < voorzetsel `al + suffix persoonl. voornaamw. mann. mv. . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 4,2 . (4) Am 5,1 . (5) Am 6,14 . In Am 3,1 zijn de Israëlieten , in Am 5,1 en Am 6,14 het huis van Israël de geadresseerden .

- wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .
- qal act. perf. 3de pers. mann. enk. ´amar (hij zegt) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (790) . Am (25) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,8 . (5) Am 1,9 . (6) Am 1,11 . (7) Am 1,13 . (8) Am 1,15 . (9) Am 2,1 . (10) Am 2,3 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 . (13) Am 3,11 . (14) Am 3,12 . (15) Am 5,3 . (16) Am 5,4 . (17) Am 5,16 . (18) Am 5,17 . (19) Am 5,27 . (20) Am 7,3 . (21) Am 7,6 . (22) Am 7,11 . (23) Am 7,16 . (24) Am 7,17 . (25) Am 9,15 .
- koh ´âmar (zo spreekt Hij) . Tenach (401) . Am (12) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,16 . (13) Am 7,17 .
-- koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) . Am (2 / 4) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,3 . Voorafgegaan door lâkhen (daarom) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,16 . (3) Am 7,17 ; door kî (want, omdat) : Am 5,3 .

-- wë´âkhëlâh ´armënôth (en ik zal paleizen / burchten verslinden) . Tenach (6) : (1) Jr 17,27 . (2) Jr 49,27 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,12 . (5) Am 2,2 . (8) Am 2,5 . (6) Am 2,5 .

-- `al zo´th (omwille van dit, daarom) . Tenach (18) . 12 kl. Ptof. (3) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Mi 1,8 .
-- ha`al zo´th (omwille van wat? daarom?) . Tenach . Slechts in Am 8,1 .

- - `am (volk) . `am (volk) . Taalgebruik in Tenach : `am (volk) . Taalgebruik in Amos : `am (volk) . Gr. laos . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . en `im (met) : in 612 verzen in de bijbel . Am (2) : (1) Am 1,5 (`am : volk) . (2) Am 4,10 (`im : met) .

- `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenach (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .
-- dibhëre(j) `âmôs (woorden van Amos) . Slechts in Am 1,1 .

- mann. mv. änâwîm (armen) van het bijvoegl . naamw. ´ânî ((arm, ellendig, deemoedig) . Taalgebruik in Tenach : `ânî (arm, ellendig, deemoedig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 40 (2³ X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Gr. ptôchos (arme) . Taalgebruik in de Septuaginta : ptôchos (arme) . Taalgebruik in het N.T. : ptôchos (arme) . Lat. pauper . Fr. pauvre . E. poor . Ned. arm . D. arm . Tenach (12) . Js (3) : (1) Js 29,19 . (2) Js 32,7 . (3) Js 61,1 . Am (1) Am 2,7 . Ps (8) : (1) Ps 9,19 . (2) Ps 10,17 . (3) Ps 22,27 . (4) Ps 25,9 . (5) Ps 34,3 . (6) Ps 69,33 . (7) Ps 147,6 . (8) Ps 149,9 .
- anëwe(j) (armen van, vertrapten van) . Tenach (3) : (1) Am 8,4 (+ ´èrets = van 'de' aarde) . (2) Sef 2,3 (+ hâ´ârèts = van de aarde) . (3) Ps 77,10 (+ ´ârèts = van 'de' aarde) .

- ´ânokhî (ik) . Am (6) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,7 . (3) Am 5,1 . (4) Am 6,8 . (5) Am 7,14 . (6) Am 9,9 .

- `âphâr (stof, aarde) . Taalgebruik in Tenach : `âphâr (stof, aarde) . Tenach (46) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Am 2,7 (stat. constr. `äphar) . (2) Mi 1,10 . (3) Mi 7,17 . (4) Hab 1,10 .
-- `al `äphar ´èrèts (op het stof van de aarde) . Slechts in Am 2,7 .

- ´ärâm (Aram) . ´ärâm (Aram) . Taalgebruik in Tenach : ´ärâm (Aram) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 241 . Tenach (118) . 2 K (37) . 2 K 5 (2) : (1) 2 K 5,1 . (2) 2 K 5,5 . Js (6) : 12 kl. Prof. (2) : (1) Hos 2,13 . (2) Am 1,5 . wa´ärâm (en Aram) . Tenach (9) : (1) Gn 10,22 . (2) 2 S 10,8 . (3) 1 K 20,27 . (4) 2 K 5,2 . (5) Js 7,4 . (6) Am 9,7 . (7) 1 Kr 1,17 . (8) 1 Kr 2,23 . (9) 1 Kr 7,34 . Hij is de vijfde zoon van Sem . la´ärâm (naar Aram) . Tenach (2) : (1) 2 K 5,1 . (2) 2 K 16,6 . ba´ärâm (in Aram) . Tenach (8) : (1) 2 S 8,5 . (2) 2 S 8,6 . (3) 2 S 10,13 . (4) 2 S 15,8 . (5) 1 K 20,21 . (6) 2 K 13,17 . (7) 1 Kr 18,5 . (8) 1 Kr 18,6 .
-- `am ´ärâm (volk van Aram) . Tenach (1) Am 1,5 .

- ´arëbâ`âh (vier) . Tenach (62) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Zach 2,3 .
-- wë`al ´arëbâ`âh (omwille van vier) . Tenach (8) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6

- `arëshôtâm (hun rustbedden) van het zelfst. naam `ëresh (rustbed) . Slechts in Am 6,4 .

- `oshèh zo´th (dit doende) . In Tenach slechts in Am 9,12 .

- hâ`osjëqôth (de onderdrukkers) : bepaald lidw. ha + act. qal part. praes. vr. mv. van het werkw. `âsjaq (onderdrukken, afpersen) . Slechts in Am 4,1 .
-- wa`äsjûqîm (die verdrukt worden) < wë + pass. qal part. nom. mann. mv. van het werkw. `âsjaq (onderdrukken, afpersen) . Tenach (1) Am 3,9 .

- `al (op) . Tenach (3075) . Am (37) . Am 3 (6) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,2 . (3) Am 3,5 . (4) Am 3,9 . (5) Am 3,14 . (6) Am 3,15 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenach (421) . Am (13) . Am 3 (1) : Am 3,9 .

- ´äsjèr (deze, die) . Taalgebruik in Tenach : ´äsjèr (die) . Taalgebruik in Amos : ´äsjèr (die) . Getalwaarde van ´äsjèr (die) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) of 501 . Tenach (4012) . Am (10) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,9 . (4) Am 3,1 . (5) Am 4,1 . (6) Am 4,7 . (7) Am 5,1 . (8) Am 5,26 . (9) Am 9,12 . (10) Am 9,15 . ka´äsjèr (zoals) . Am (5) : (1) Am 2,13 . (2) Am 3,12 . (3) Am 5,14 . (4) Am 5,19 . (5) Am 9,9 .

- B

- ûmibbachûre(j)khèm (en uit jullie jonge mannen / uitverkorenen) . Tenach (1) Am 2,11 .
- bëne(j) (zonen van) . In Am 1,13 in de uitdrukking bëne(j) `ammôn (zonen van Ammon of Ammonieten) . Verder bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

- bar (koren) . Tenach (19) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Jl 2,24 . (2) Am 5,11 . (3) Am 8,5 . (4) Am 8,6 . Parallel : sjèbhèr (koren, graan) . Tenach (38) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,6 (sjebhèr = ondergang, vernietiging) . (2) Am 8,5 .

- bègèd (kleed, dekkleed) . mann. mv. bëgâdîm (kleren) . Tenach (29) . Am (3) : (1) Am 2,8 . (2) Zach 3,3 . (3) Zach 3,5 .

- be(j)th (huis) . be(j)th (huis) . Taalgebruik in Tenach : be(j)th (huis) . Taalgebruik in Amos : be(j)th (huis) . Getalwaarde van be(j)th ; beth = 2 , jod = 10 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 412 (2² X 103) . Tenach (911) . Gr. oikos (huis) . Taalgebruik in de Septuaginta : oikos (huis) . Taalgebruik in het N.T. : oikos (huis) . Een vorm van oikos in de LXX (2062) , in het N.T. (112) . Lat. domus . Fr. maison . Ned. huis . E. house . D. Hause . Am (15) : (1) Am 2,8 . (2) Am 3,14 . (3) Am 3,15 . (4) Am 4,4 . (5) Am 5,1 . (6) Am 5,5 . (7) Am 5,6 . (8) Am 5,25 . (9) Am 6,1 . (10) Am 6,14 . (11) Am 7,9 . (12) Am 7,10 . (13) Am 7,16 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,9 . bëbe(j)th (in het huis) . Tenach (166) . Am (3) : (1) Am 1,4 . (2) Am 3,13 . (3) Am 6,9 . lëbe(j)th (tot het huis van) . Tenach (172) . Am (3) : (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 . (3) Am 5,6 . mibbe(j)th (uit het huis van) . Tenach (102) . Am (1) Am 1,5 .
-- be(j)th ´el (Bethel) . Tenach (39) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 10,15 . (2) Hos 12,5 . (3) Am 3,14 . (4) Am 5,5 . (5) Am 7,10 . (6) Zach 7,2 . lëbe(j)th ´el (tot Bethel) . Am (1) Am 5,6 .
-- be(j)th jishërâ´el (huis van Israël) . Am : (1) Am 5,1 . (2) Am 5,25 . (3) Am 6,1 . (4) Am 6,14 . (5) Am 9,9 . lëbe(j)th (tot het huis van) . (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 .
-- mibbe(j)th `èdèn (uit Beth-Eden) . Tenach (1) Am 1,5 .

- mibbëne(j)khèm (uit jullie zonen) . Tenach (1) Am 2,11 .

- bôqer (herder) . Tenach (1) Am 7,14 .

- C

- chage(j)khèm (jouw feesten) . Tenach (3) : (1) Am 5,21 . (2) Am 8,10 . (3) Mal 2,3 .

- act. qal perf. 3de pers. mann. mv. châsjëbhû (zij bedenken) van het werkw. châsjabh (berekenen, denken) . Tenach (7) : (1) Jr 11,19 . (2) Jr 48,2 . (3) Am 6,5 . (4) Ps 10,2 . (5) Ps 21,12 . (6) Ps 140,3 . (7) Ps 140,5 .

- act. hifil perf. 3de pers. mann. mv. hinnîchû (zij wierpen neer, zij deden zakken) van het werkw. nwh (hifil : - met geweld - neerwerpen) . hinnîchû of hannîchî . Tenach (8) : (1) Gn 32,33 . (2) Ex 16,23 . (3) 2 S 6,18 . (4) 1 K 13,31 . (5) 2 K 23,18 . (6) Js 28,12 . (7) Am 5,7 . (8) Zach 6,8 .

- D

- dâl OF dal (arm, gering) . Taalgebruik in Tenach : dâl OF dal (arm, gering) . Tenach (20) . 12 kl. Prof. (1) Am 5,11 . dallîm (armen, geringen) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 4,1 . (3) Am 8,6 .

- d-b-r-j . Zie dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) . Tenach (259) . Pentateuch (43) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Jon 4,2 . (4) Mi 2,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 1,6 . Stat. constr. mann. mv. dibhëre(j) (woorden van) . 12 kl. Prof. (3 / 6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Hag 1,12 .
- ´eth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Am 8,11 . (2) Nu 11,24 .
- ´èth dibhër(j)e JHWH (de woorden van JHWH) . Tenach (3) : (1) Joz 3,9 . (2) 2 Kr 11,4. (3) Jr 36,6 .
- ´eth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (6) : (1) Ex 4,28 . (2) Ex 24,3 . (3) Ex 24,4 . (4) 1 S 8,10 . (5) Jr 36,4 . (6) Ez 11,25 .
- ´èth kâl dibhër(j)e JHWH (al de woorden van JHWH) . Tenach (2) : (1) Jr 36,11 . (2) Jr 43,1 .
Totaal : 2 + 3 + 6 + 2 = 13 / 16. Rest : 3 / 16 : (1) 1 S 15,1 . (2) Jr 36,8 . (3) Jr 37,2 .
-- dibhëre(j) `âmôs (woorden van Amos) . Slechts in Am 1,1 .
-- sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr (het woord) . Tenach (4) : (1) Jr 10,1 . (2) Am 3,1 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 .
-- sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 . Hiermee worden de drie pericopen van het tweede deel (Am 3-6) van Amos ingeleid .

- damèshèq (Damascus) . Taalgebruik in Tenach : damèshèq (Damascus) . Getalwaarde : daleth = 4 , mem = 13 of 40 , shin = 21 of 300 , qof = 19 of 100 ; totaal 57 (3 X 19) of 444 (2² X 3 X 37) . Taalgebruik in de LXX : Damaskos (Damascus) . Taalgebruik in het N.T. : Damaskos (Damascus) . Tenach (23) : (1) Gn 15,2 . (2) 2 S 8,5 . (3) 2 S 8,6 . (4) 1 K 11,24 . (5) 1 K 19,15 . (6) 2 K 5,12 . (7) 2 K 8,7 . (8) 2 K 8,9 . (9) 2 K 14,28 . (10) 2 K 16,9 . (11) Js 7,8 . (12) Js 8,4 . (13) Js 17,1 . (14) Jr 49,24 . (15) Jr 49,27 . (16) Ez 27,18 . (17) Ez 47,16 . (18) Ez 47,17 . (19) Ez 47,18 . (20) Ez 48,1 . (21) Am 1,3 . (22) Am 1,5 . (23) Hl 7,5 .

- E

- ´èbhëjôn (arme) . Tenach (15) : (1) Dt 15,4 . (2) Dt 15,7 . (3) Dt 15,11 . (4) 1 S 2,8 . (5) Js 32,7 . (6) Jr 20,13 . (7) Am 8,4 . (8) Ps 9,19 . (9) Ps 72,4 . (10) Ps 72,12 . (11) Ps 107,41 . (12) Ps 109,31 . (13) Ps 113,7 . (14) Spr 14,31. (15) Job 5,15 . wë´èbhëjôn (en een arme) . Tenach (20) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . ´èbhëjônîm (armen) . Tenach (7) : (1) Jr 2,34 . (2) Jr 5,28 . (3) Am 4,1 . (4) Ps 12,6 . (5) Ps 69,34 . (6) Ps 72,13 . (7) Job 24,4 . wë´èbhëjônîm (en armen) : Tenach (3) :

- voegwoord wë + zelfst. naamw. mann. mv. wa`ägâlîm (en gemeste kalveren) van het zelfst. naamw. `egèl (kalf) . Tenach (1) Am 6,4 .

- ´e(j)n zo´th (er is niet dit) . Tenach (3) : (1) Re 7,14 . (2) 1 S 20,2 . (3) Am 2,11 .

- ´èrèts (aarde) . Tenach (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenach (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .
-- `al `äphar ´èrèts (op het stof van de aarde) . Slechts in Am 2,7 .
-- ´èl ´èrèts (naar het land) . Tenakh (68) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 11,5 . (2) Jl 2,20 . (3) Am 7,12 . (4) Zach 2,4 . (5) Zach 6,6 (2X) . (6) Zach 6,8 .
--- ´èl ´èrèts (naar het land) . Tenach (3) : (1) Rt 1,7 . (2) Am 7,12 . (3) Zach 2,4 .
-- me´èrèts mitsërajim (uit het land van Egypte) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 2,17 . (2) Hos 12,10 . (3) Hos 13,4 . (4) Am 2,10 . (5) Am 3,1 . (6) Am 9,7 . (7) Mi 6,4 . (8) Mi 7,15 . (9) Zach 10,10 .

- ´esj (vuur) . ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .
-- wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenach (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

- F - G

- H

- wëhophekh (en omkerend) < wë + qal part. nom. mann. enk. van het werkw. hâphakh (wenden, omkeren, verdraaien, verwoesten) . Tenach (3) : (1) 2 K 21,13. (2) Am 5,8 . (3) Job 34,25 . hâphakhëthî (ik verwoestte) : qal . perf. 1ste pers. enk. . Tenach (1) Am 4,11 . wëhâphakhëthî (en ik zal veranderen) . Tenach (3) : (1) Jr 31,1 . (2) Am 8,10 . (3) Hag 2,22 . hahophëkhîm (de verdraaiers, die verdraaien) : lidw. ha + qal part. nom. mann. mv. . Tenach (1) Am 5,7 .

- hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinënî (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .
-- hinneh jâmîm bâ´îm (zie komende dagen) . Tenach (20) : (1) 1 S 2,31 . (2) 2 K 20,17 . (3) Js 39,6 . (4) Jr 7,32 . (5) Jr 9,24. (6) Jr 16,14. (7) Jr 19,6 . (8) Jr 23,5 . (9) Jr 23,7 . (10) Jr 30,3 . (11) Jr 31,27 . (12) Jr 31,31 . (13) Jr 33,14 . (14) Jr 48,12 . (15) Jr 49,2 . (16) Jr 51,47 . (17) Jr 51,52 . (18) Am 4,2 . (19) Am 8,11 . (20) Am 9,13 .
-- hinënî meqîm (zie ik die doet opstaan) . Tenach (4) : (1) Gn 9,9 . (2) 2 S 12,11 . (3) Am 6,14 . (4) Hab 1,6 . hinneh ´ânokhî meqîm (zie ik die doet opstaan) . Tenach (1) Zach 11,16 . wa´änî hinënî meqîm (en ik zie ik die doet opstaan) . Tenach (1) Gn 9,9 .

- hôj (wee) . hoj (wee) . Taalgebruik in Tenach : hoj (wee) . Taalgebruik in Amos : hoj (wee) . Getalwaarde : he = 5 , waw = 6 (2 X 3 ; 2 + 3 = 5) , jod = 10 (2 X 5) ; totaal : 5 + 6 + 10 = 21 (3 X 7 . 3 + 7 = 10 OF 2 X 5) . Gr. ouai . Lat. vae . Fr. malheur . E. woe . D. weh . Tenach (47) . Am (2) : (1) Am 5,18 . (2) Am 6,1 .

- I

- jajin (wijn) . Tenakh (55) . 12 kl. Prof. (7) : (1) Hos 9,4 . (2) Jl 1,5 . (3) Am 2,12 . (4) Am 6,6 . (5) Mi 6,15 . (6) Zach 9,15 . (7) Zach 10,7 . wjjn (en wijn) . Tenach (27) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Hos 4,11 . (2) Am 2,8 .

- ´im (indien, of, als) . Tenach (760) . Am (12) : (1) Am 3,3 . (2) Am 3,4 . (3) Am 3,6 . (4) Am 3,7 . (5) Am 5,22 . (6) Am 6,2 . (7) Am 6,9 . (8) Am 6,12 . (9) Am 7,2 . (10) Am 8,7 . (11) Am 8,11 . (12) Am 9,2 .

- J

- act. hifil imperf. 1ste pers. enk. ´ôsiph (ik zal toevoegen , ik zal opnieuw) van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenach : jâsaph (toevoegen) . Getalwaarde : jod = 10 , samech = 15 of 60 , pe = 17 of 80 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 150 (2 X 3 X 5²) . Structuur : 10 - 60 - 80 OF 1 - 6 - 8 . Tenach (11) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Hos 1,6 . (2) Am 7,8 . (3) Am 8,2 . (4) Jon 2,5 .
- lo´ ´ôsiph (ik zal niet toevoegen , ik zal niet opnieuw) . Tenach (6) : (1) Joz 7,12 . (2) Re 2,21 . (3) Re 10,13 . (4) Hos 1,6 . (5) Am 7,8 . (6) Am 8,2 .
-- lo´ ´ôsiph `ôd `äbhôr lô (ik zal niet toevoegen , ik zal niet opnieuw nog eens aan hem voorbijgaan) . Tenach (2) : (1) Am 7,8 . (2) Am 8,2 .
- act. hifil imperf. 3de pers. vr. enk. thôsîph (zij zal toevoegen, zij zal opnieuw) van het werkw. jâsaph (toevoegen) . Taalgebruik in Tenach : jâsaph (toevoegen) . . Tenach (6) : (1) Am 5,2 . (2) Am 7,13 . (3) Ps 61,7 . (4) Spr 10,27 . (5) Job 20,9 . (6) 1 Kr 22, 14 .

- JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Structuur : 1 - 5 - 6 - 5 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 1 (9) : (1) Am 1,2 . (2) Am 1,3 . (3) Am 1,5 . (4) Am 1,6 . (5) Am 1,8 . (6) Am 1,9 . (7) Am 1,11 . (8) Am 1,13 . (9) Am 1,15 . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,3 . (3) Am 2,4 . (4) Am 2,6 . (5) Am 2,11 . (6) Am 2,16 . Am 8 (7) : (1) Am 8,1 . (2) Am 8,2 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,7 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,11 . (7) Am 8,12 . wJHWH . Am (1) Am 3,6 .
-- ´âmar JHWH (JHWH spreekt) . Tenach (376) . Am (19 / 25 EN 8 / 9)) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,9 . (5) Am 1,11 . (6) Am 1,13 . (7) Am 1,15 . (8) Am 2,1 . (9) Am 2,3 . (10) Am 2,4 . (11) Am 2,6 . (12) Am 3,12 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 5,17 . (16) Am 5,27 . (17) Am 7,3 . (18) Am 7,17 . (19) Am 9,15 .´âmar ´ädonâj JHWH (Mijn Heer JHWH spreekt) . Tenach (137) . Am (4 / 25) : (1) Am 1,8 . (2) Am 3,11 . (3) Am 5,3 . (4) Am 7,6 . Totaal : (23 / 25) .
-- dëbhar JHWH (woord van JHWH) . Tennach (77) . 12 kl. Prof. (16) . Am (2) : (1) Am 7,16 . (2) Am 8,12 .
-- në´um ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenach (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . në´um JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenach (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

- jishërâ´el (Israël) . jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- `al jishërâ´el (tegen Israël) . Tenach (89) . Am (2) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,16 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .
-- be(j)th jishërâ´el (huis van Israël) . Am : (1) Am 5,1 . (2) Am 5,25 . (3) Am 6,1 . (4) Am 6,14 . (5) Am 9,9 . lëbe(j)th (tot het huis van) . (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 .
-- pèsja` jishërâ´el (zonden van Israël) . Tenach (2) : (1) Am 2,6 . (2) Mi 1,13 .

- jôm (dag) . jôm (dag) .
-- bëjôm / bajjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) (+ bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Am (7) : (1) Am 1,14 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,14 . (4) Am 8,3 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,13 . (7) Am 9,11 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Verder een vorm van jôm (dag) nog in 10 verzen : (1) Am 1,1 . (2) Am 4,2 . (3) Am 5,8 . (4) Am 5,18 (2X) . (5) Am 5,20 . (6) Am 6,3 . (7) Am 8,10 . (8) Am 8,11 . (9) Am 9,11 . (10) Am 9,13 .
-- bîme(j) (in de dagen van) . Voorzetsel bë en stat. constr. mv. îme(j) van het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (55) . Pentateuch (6) . Eerdere Profeten (12) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (22) . 12 kl. prof. (6) : (1) Hos 1,1 . (2) Jl 1,2 . (3) Am 1,1 . (4) Mi 1,1 . (5) Sef 1,1 . (6) Zach 14,5 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 . dat. vr. mv. hèmerais . Bijbel (228) . O.T. (228) . N.T. (48) . Pent. (11) . 12 kl. Prof . (16) : (1) Hos 1,1 . (2) Hos 5,9 . (3) Hos 10,14 . (4) Jl 1,2 . (5) Jl 3,2 . (6) Jl 4,1 . (7) Am 1,1 . (8) Mi 1,1 . (9) Nah 3,17 . (10) Hab 1,5 . (11) Sef 1,1 . (12) Zach 8,6 . (13) Zach 8,9 . (14) Zach 8,15 . (15) Zach 8,23 . (16) Zach 14,5 .
- bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenach (188) . Am (5) : (1) Am 2,16 . (2) Am 8,3 . (3) Am 8,9 . (4) Am 8,13 . (5) Am 9,11 .
- lëjôm Of lajjôm . Voorzetsel lë / la en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Structuur : 1 - 6 - 4 . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (42) . 12 kl. Prof. (7) : (1) Hos 9,5 . (2) Jl 1,15 . (3) Am 6,3 . (4) Hab 3,16 . (5) Sef 3,8 . (6) Zach 4,10 . (7) Mal 3,17 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 .

- K

- mann. mv. kârîm (lammeren) van het zelfst. naamw. kar (lam) . Tenach (11) : (1) Dt 32,14 . (2) 2 K 3,4 . (3) Js 34,6 . (4) Ez 4,2 . (5) Ez 21,27 . (6) Ez 39,18 . (7) Am 6,4 . (8) Ps 37,20 . (9) Ps 65,14 . (10) 2 Kr 2,9 . (11) 2 Kr 27,5 .

- bëkèsèph (met zilver, geld) < bë + zelfst. naamw. kèsèph . Tenach (26) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . (3) Mi 3,11 .

- kî (want) . Am (25) : (1) Am 3,7 . (2) Am 3,14 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,5 . (5) Am 4,12 . (6) Am 4,13 . (7) Am 5,3 . (8) Am 5,4 . (9) Am 5,5 . (10) Am 5,12 . (11) Am 5,13 . (12) Am 5,17 . (13) Am 5,22 . (14) Am 6,10 . (15) Am 6,11 . (16) Am 6,12 . (17) Am 6,14 . (18) Am 7,2 . (19) Am 7,5 . (20) Am 7,11 . (21) Am 7,13 . (22) Am 7,14 . (23) Am 8,11 . (24) Am 9,8 . (25) Am 9,9 .
-- kî bëjôm (want op een dag) . Tenach (4) : (1) Gn 2,17 . (2) Gn 3,5 . (3) Ex 10,28 . (4) Am 3,14 .
-- kî hinneh (want zie) . Tenakh (26) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 9,6 . (2) Jl 4,1 . (3) Am 4,2 . (4) Am 4,13 . (5) Am 6,11 . (6) Mi 1,3 . (7) Zach 3,9 . (8) Zach 11,16 . (9) Mal 3,19 .
--- kî hinënî (want zie ik) . Tenakh (13) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 6,14 . (2) Hab 1,6 . (3) Zach 2,13 . (4) Zach 2,14 . (5) Zach 3,8 .
---- kî hinënî meqîm (want zie ik die doet opstaan) . Tenach (2) (1) Am 6,14 . (2) Hab 1,6 . kî hinneh ´ânokhî meqîm (want zie ik die doet opstaan) . Tenach (1) Zach 11,16 .
-- kî ´im (want, indien, als) . Am (3 / 16 en 3 / 12) : (1) Am 3,7 . (2) Am 5,22 . (3) Am 8,11 .
-- kî khen (want zo) . Tenach (15) . 12 kl. Prof. (1) Am 4,5 .
-- kî koh (want zo) . Tenach (62) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 5,3 . (2) Am 5,4 . (3) Am 7,11 . (4) Hag 2,6 . (5) Zach 2,12 . (6) Zach 8,14 .
-- kî l´o (want niet) . Tenach (247) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 1,6 . (2) Hos 9,17 . (3) Hos 10,3 . (4) Hos 13,13 . (5) Am 3,7 . (6) Am 6,10 . (7) Am 9,8 . (8) Mi 2,10 . (9) Nah 2,1 . (10) Zach 11,6 .
-- kî zo´th (want dit) . Tenach (4) : (1) Job 10,13 . (2) Jr 31,33 . (3) Am 4,12 . (4) Mi 2,10 .

- koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .
-- koh ´âmar (zo spreekt Hij) . Tenach (401) . Am (12) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,16 . (13) Am 7,17 .
-- koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11 / 19) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) . Am (2 / 4) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,3 . Voorafgegaan door lâkhen (daarom) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,16 . (3) Am 7,17 ; door kî (want, omdat) : Am 5,3 .

- L

- lâhèm (voor hen) . Am (4) : (1) Am 6,1 . (2) Am 6,5 . (3) Am 9,1 . (4) Am 9,15 .

- lëla`änâh (tot alsem) . Tenach (2) : (1) Am 5,7 . (2) Am 6,12 . - Am 7,1 - Am 7,2 - Am 7,3 - Am 7,4 - Am 7,5 - Am 7,6 - Am 7,7 - Am 7,8 - Am 7,9 - Am 7,10 - Am 7,11 - Am 7,12 - Am 7,13 - Am 7,14 - Am 7,15 - Am 7,16 - Am 7,17 -

- lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 . Am 5 (4) : (1) Am 5,2 . (2) Am 5,5 . (3) Am 5,22 . (4) Am 5,23 . Am 7 (7) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Am 7,8 . (4) Am 7,10 . (5) Am 7,13 . (6) Am 7,14 . (7) Am 7,16 . Am 8 (3) : (1) Am 8,2 . (2) Am 8,8 . (3) Am 8,11 . wëlo´ (en niet) . Am (21) . Am 5 (4) : (1) Am 5,11 . (2) Am 5,18 . (3) Am 5,20 . (4) Am 5,21 . Am 7 (2) : (1) Am 7,14 . (2) Am 7,16 . Am 8 (3) . (1) Am 8,11 . (2) Am 8,12 . (3) Am 8,14 . Totaal . Am (34 + 21 = 55) . Am 8 (3 + 3 = '5') .
-- kî l´o (want niet) . Tenach (247) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 1,6 . (2) Hos 9,17 . (3) Hos 10,3 . (4) Hos 13,13 . (5) Am 3,7 . (6) Am 6,10 . (7) Am 9,8 . (8) Mi 2,10 . (9) Nah 2,1 . (10) Zach 11,6 .

- M

- qal inf. stat. constr. + suffix 3de pers. mann. mv. mikhërâm van het werkw. mâkhar (verkopen) . (omwille van het verkopen van hen) . o.a. Am 2,6 .

- m-th-j . Tenach (55) . mâthaj (wanneer) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Hos 8,5 . (2) Am 8,5 . (3) Hab 2,6 . (4) Zach 1,12 .

- misjëphât (recht) . Tenach (132) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Hos 5,11 . (2) Hos 10,4 . (3) Am 5,7 . (4) Am 5,15 . (5) Am 5,24 . (6) Am 6,12 . (7) Mi 3,9 . (8) Mi 6,8 . (9) Hab 1,4 . (10) Zach 7,9 . ûmisjephât (en recht) . Tenach (29) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Hos 12,7 . (2) Mi 3,8 . (3) Zach 8,16 .
-- misjephât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

- marëbeq (stal, meststal) . Tenach (4) : (1) 1 S 28,24 . (2) Jr 46,21 . (3) Am 6,4 . (4) Mal 3,20 .

- N

- na`älâjim (sandalen) . Tenach (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 .

- linëbhî´îm (tot profeten) . Tenach (1) Am 2,11 .

- kënachal (als een stroom) . Tenakh (4) : (1) Js 30,28 . (2) Js 30,33 . (3) Am 5,24 . (4) Kl 2,18 . nachal (stroom) . Tenakh (48) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Jl 4,18 . (2) Am 6,14 .

- hamënaddîm (zij die zich laten verleiden) < bepaald lidw. ha + part. piel nom. mann. mv. van het werkw. nâdâh (dwalen, zich laten verleiden) . Taalgebruik in Tenach : nâdâh (dwalen, zich laten verleiden) . Getalwaarde : he = 5 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 , daleth = 4 , jod = 10 ; totaal : 59 (5 + 9 = 14 of 2 X 7) . Slechts in Am 6,3 . Volgens sommigen : in de betekenis : zij weigeren te denken aan ; Of : zij sluiten uit .

- waththarëgisjûn (en jullie zullen naderen) < voegw. wë + act. hifil imperfect. 2de pers. mann. mv. van het werkw. nâgasj (naderen, nader treden) . Taalgebruik in Tenach : nâgasj (naderen, nader treden) . Slechts in Am 6,3 .

- act. qal perf. 3de pers. vr. enk. nâphëlâh (zij is gevallen) van het werkw. nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenach : nâphal (vallen) . Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het N.T. : piptô (vallen) . Hebr. nâphal = vallen , Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . Tenach (14) . 12 kl. Prof. (1) Am 5,2 . Zie ook : act. qal perf. 1ste pers. enk. nâphalëthî (ik ben gevallen) van het werkw. nâphal (vallen) . Taalgebruik in Tenach : nâphal (vallen) . Gr. piptô (vallen) . Taalgebruik in de Septuaginta : piptô (vallen) . Taalgebruik in het N.T. : piptô (vallen) . Hebr. nâphal = vallen , Eng. to fall . Lat. cadere . Fr. tomber . Tenach (1) Mi 7,8 . näphal (vallen, neerwerpen) . ûmappal (en afval) . Slechts in Am 8,6 .

- hifil imperf. 3de pers. mann. mv. jattû (zij wierpen neer) van het werkw. nâtâh (uitstrekken, afwenden, buigen, neerwerpen) . Tenach (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,8 . Zie mithâh (bed) . mv. mittôth (bed) . Slechts in Am 6,4 . mittâh in Am 3,12 .

- nittësjâh (zij werd neergeworpen) . Nifal perf. 3de pers. vrouw. enk. van het werkw. nâtasj (verwerpen, neerwerpen) . Slechts in Am 5,2 .

- linëzirîm (tot Nazireeërs) . Tenach (1) Am 2,11 .

- bepaald lidwoord ha + zelfst. naamw. hannâbhèl (het muziekinstrument, de harp) van het zelfst. naamw. nebhèl (muziekinstrument, harp) . Tenach (3) : (1) Am 6,5 . (2) Ps 57,9 . (3) Ps 108,3 .

- nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenach (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenach (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

- bannoqëdîm (onder de herders) . noqed (herder) . 2 K 3,4 . Am 1,1 .

- O

- P

- happorëtîm (zij die zingen) < bepaald lidw. ha + act.qal part. nom. mann. mv. van het werkw. pârat (zingen) . Taalgebruik in Tenach : pârat (zingen) . Getalwaarde : he = 5 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 , tet = 9 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 74 (2 X 37) OF 344 . Slechts in Am 6,5 .

- pâsja` (een misdrijf plegen, zondigen) . pâsja` (een misdrijf plegen, zondigen) . Taalgebruik in Tenach : pâsja` (een misdrijf plegen, zondigen) .

- pèsja` (misdrijf, zonde, vergrijp) . p-sj-`-j : (pisjë`e(j) (zonden van) OF pisjë`î (mijn zonde) . Tenach (23) . 12 kl. Prof. (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,14 . (10) Mi 1,13 . (11) Mi 6,7 .
-- `al sjëlosjâh pèsja` (omwille van drie zonden) . Tenach (8) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 .
-- pèsja` jishërâ´el (zonden van Israël) . Tenach (2) : (1) Am 2,6 . (2) Mi 1,13 .

- Q

- liqënôth (om te verwerven) < lë + qal inf. stat. constr. van het werkw. qânâh (verwerven, bezitten, kopen) . Tenach (6) : (1) 2 S 24,21 . (2) Js 11,11 . (3) Js 32,7 . (4) Am 8,6 . (5) Spr 17,16 . (6) 2 Kr 34,11 .
-- liqënôth (om te verwerven) bëkèsèph (met zilver, met geld) . Slechts in Am 8,6 .

- qûm (opstaan) . qûm (opstaan) . Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73) . Structuur : 100 - 6 - 40 OF 1 - 6 - 4 . Tenach (46) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 5,2 . (2) Jon 1,2 . (3) Jon 1,6 . (4) Jon 3,2 . (5) Mi 6,1 . Dezelfde structuur : ´ûd (brandend hout) .
-- wë + act. hifil imperf. 1ste pers. enk. wâ´âqîm (ik zal doen opstaan) . Tenach (1) Am 2,11 .

- R

- râ` (kwaad, slecht, boosaardig) . Tenach (133) . Am (3) : (1) Am 5,14 . (2) Am 5,15 . (3) Am 6,3 .
-- shinë´û râ` (Haat het slechte) . Tenach (2) : (1) Ps 97,10 . (2) Am 5,15 .

- hirë´anî (hij liet mij zien) . Act. hifil 3de pers. enk. + suffix pers. voornaamw. 1ste pers. enk. van het werkw. (zien, laten zien) . Tenach (9) : (1) Ex 33,18 . (2) 2 K 8,13 . (3) Jr 24,1 . (4) Jr 38,21 . (5) Ez 11,25 . (6) Am 7,1 . (7) Am 7,4 . (8) Am 7,7 . (9) Am 8,1 .

- rab (veel, talrijk, groot) - rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Tenach : rab (veel, talrijk, groot) . Taalgebruik in Amos : rab (veel, talrijk, groot) . Gr. polus (veel) . Taalgebruik in de Septuaginta : polus (veel) . Taalgebruik in het N.T. : polus (veel) . Tenach (180) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Hos 9,7 . (2) Jl 2,2 . (3) Jl 2,11 . (4) Am 6,2 . (5) Am 8,3 . (6) Jon 1,6 .

- S

- sâgar (sluiten) . hifil (uitleveren, prijsgeven) . act. hifil perf. 1ste pers. enk. wëhisëgarëthî (ik lever over) . Slechts in Am 6,8 .

- sârach (zich uitspreiden, zich uitstrekken) . wë + pass. qal part. ûsërûchîm nom. mann. mv. (die zich uitstrekken) . Slechts in Am 6,4 .

- shânâ´ (haten, een tegenzin hebben) . act. qal perf. 1ste pers. enk. shâne´thî (ik haat) . Tenach (14) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Am 5,21 . (2) Am 6,8 . (3) Zach 8,17 . (4) Mal 1,3 . shinë´û râ` (Haat het slechte) . Tenach (2) : (1) Ps 97,10 . (2) Am 5,15 .

- sjâ´ân (rustig, welgemoed zijn) . hasjsja´änîm (zij die welgemoed zijn) < bepaald lidw. ha + act. qal part. nom. mann. mv. . hasjsja´änannîm (de zorgelozen) . bijvoegl. naamw. nom. mann. mv. Zie sjâ´ân (rustig, welgemoed zijn) .Tenach (3) : (1) Am 6,1 . (2) Zach 1,15 . (3) Ps 123,4 .

- hasjsjo´phîm (de vertreders, de verguizers) van het werkw. sjâ´âph (vertreden, verguizen) . Tenach (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 8,4 .

- nifal perf. 3de pers. enk. nisjëba` (hij zwoer) van het werkw. sjâbhâ`: zweren , vervolledigen / vervullen . Taalgebruik in Tenach : sjâbhâ`(zweren) . Taalgebruik in Amos : sjâbhâ`(zweren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 39 ( 3 X 13 of 26 + 13) of 372 (12 X 31) . Gr. omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in de Septuaginta. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Taalgebruik in het N.T. : omnumi (zweren, onder ede beloven) . Lat. jurare . Fr. jurer . E. to swear . D. schwören . Tenach (45) . Pentateuch (27) . Am (3) : (1) Am 4,2 . (2) Am 6,8 . (3) Am 8,7 .

- sjâbhar (graan kopen / verkopen) . nisjëbîr (wij verkopen) . Act. hifil 1ste pers. mv. Slechts in Am 8,6 .

- bepaald lidw. ha + qal part. nom. mann. mv. hasjsjokhbîm (zij die zich neerleggen) van het werkw. sjâbhab (liggen, zich neerleggen) . Getalwaarde : he = 5 , sjin = 21 of 300 , kaph = 11 of 20 , beth = 2 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 62 (2 X 31) OF 377 (13 X 29) . Slechts in Am 6,4 .

- sjâkhach (vergeten) . ´èsjëkach (ik zal vergeten) . Tenach (4) : (1) Hos 4,6 . (2) Am 8,7 . (3) Ps 119,16 . (4) Ps 119,03 .

- wësjillachëthî (en ik zal zenden) . Tenach (24) . 12 kl. Prof. (8) : (1) Hos 8,14 . (2) Am 1,4 . (3) Am 1,7 . (4) Am 1,10 . (5) Am 1,12 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . (8) Mi 2,2 .
-- wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenach (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

- sjâm`â (horen, luisteren) . Een vorm van sjâmâ` (horen, luisteren) in Amos in 8 verzen .
act. qal imperatief 2de pers. mann. mv. sjimë`û (hoort, luistert) van het werkw. sjâmâ` (horen, luisteren) . Taalgebruik in Tenach : sjâm`â (horen, luisteren) . Taalgebruik in Amos : sjâm`â (horen, luisteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41) . Structuur : 3 - 4 - 7 . Gr. akouô (horen) . Taalgebruik in de Septuaginta : akouô (horen) . Taalgebruik in het N.T. : akouô (horen) . Beide zijn verwant met elkaar . oor < Lat. aus , auris , zie Gr. ous / ôs , ôtis . auscultare (het oor lenen aan , toehoren , aanhoren) -> écouter . Lat. audire . Ned. horen . E. to hear . D. höhren . Een vorm van akouô (horen) in het N.T. (427) , in de LXX (1069) .Horen veronderstelt een lijdend voorwerp . Horen kan verwijzen naar iets dat voorafging of het kan gevolgd worden door een object of een objectzin . (sj-m-`-û) . Tenach (163) . Am (5) : (1) Am 3,1 . (2) Am 3,13 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 . (5) Am 8,4 .
- act. hifil imperatief 2de pers. mann. mv. hasjëmî`û (doet horen) . Tenach (10) : (1) Js 48,20 . (2) Jr 4,5 . (3) Jr 4,16 . (4) Jr 31,7 . (5) Jr 48,4 . (6) Jr 50,2 . (7) Jr 50,29 . (8) Jr 51,27 . (9) Am 3,9 . (10) Am 4,5 .
- act. qal imperatief 2de pers. mann. enk. sjëma` (luister) . Tenach (169) . Am (1) Am 7,16 .
-- sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr (het woord) . Tenach (4) : (1) Jr 10,1 . (2) Am 3,1 . (3) Am 4,1 . (4) Am 5,1 .
-- sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 . Hiermee worden de drie pericopen van het tweede deel (Am 3-6) van Amos ingeleid : (1) Am 3,1-15 . (2) Am 4,1-13 . (3) Am 5,1-17 . Deze worden gevolgd door twee collecties die ingeleid worden door hoj (wee) : (1) Am 5,18-27 . (2) Am 6,1-14 .
--- sjimë`û (hoort, luistert) zo´th (dit) . Tenach (8) : (1) Ps 49,2 . (2) Js 48,1 . (3) Js 48,16 . (4) Jr 5,21 . (5) Hos 5,1 . (6) Jl 1,2 . (7) Am 8,4 . (8) Mi 3,9 .

- bepaald lidw. ha + act. qal part. nom. mann. mv. hasjsjothîm (zij die drinken) van het werkw. sjâthâh (drinken) . Taalgebruik in Tenach : sjâthâh (drinken) . Gr. piô . Lat. bibere . Fr. boire . Ned. drinken . E. to drink . D. trinken . Getalwaarde : he = 5 , sjin = 21 of 300 , taw = 22 of 400 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 71 OF 755 (5 X 151) . Tenach (2) : (1) Am 6,6 . (2) Zach 7,6 . act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. jisjëthû (zij drinken) . Tenach (15) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Am 2,8 . (2) Ob 16 . (3) Jon 3,7 . (4) Sef 1,13 . Zie ook : wë + act. hifil imperf. 2de pers. mv. waththasjëqû (en jullie doen drinken) van het werkw. sjâqâh (drinken) . Tenach (1) Am 2,12 .

- sjëlosjâh (drie) . Tenach (91) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 4,7 . (10) Jon 2,1 .
-- `al sjëlosjâh pèsja` (omwille van drie zonden) . Tenach (8) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 .

- sjiqëmîm (moerbezieboom) . Alleen in het mv. . Tenach (2) : (1) Js 9,9 . (2) Am 7,14 .

- sjomërôn (Samaria) . sjomërôn (Samaria) . Taalgebruik in Tenach : sjomërôn (Samaria) . Taalgebruik in Amos : sjomërôn (Samaria) . Tenach (58) . 12 kl. Prof. (14) : (1) Hos 7,1 . (2) Hos 8,5 . (3) Hos 8,6 . (4) Hos 10,5 . (5) Hos 10,7 . (6) Hos 14,1 . (7) Am 3,9 . (8) Am 4,1 . (9) Am 6,1 . (10) Am 8,14 . (11) Ob 19 . (12) Mi 1,1 . (13) Mi 1,5 . (14) Mi 1,6 .

- act. hifil imperfect. 1ste pers. enk. + persoonl. voornaamw. suffix 3de pers. mann. enk. ´äsjîbhènnû (ik kom terug op hem) van het werkw. sjûb (terugkeren) . Tenach (12) : (1) Gn 42,37 . (2) Re 17,3 . (3) Job 31,14 . (4) Job 32,14 . (5) Am 1,3 . (6) Am 1,6 . (7) Am 1,9 . (8) Am 1,11 . (9) Am 1,13 . (10) Am 2,1 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 .
-- lo' ´äsjîbhènnû (ik kom niet terug op hem) . Tenach (9) : (1) Job 32,14 . (2) Am 1,3 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,9 . (5) Am 1,11 . (6) Am 1,13 . (7) Am 2,1 . (8) Am 2,4 . (9) Am 2,6 .

- T

- tsaddîq (rechtvaardige) . Zie : tsèdèq (rechtvaardig) . Taalgebruik : tsèdèq (rechtvaardig) . Gr. dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in de Septuaginta : dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in het N.T. : dikaios (rechtvaardig) . ts-d-q . Tenach (108) . Tenach (108) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 2,6 . (2) Am 5,12 . (3) Hab 1,13 . (4) Sef 3,5 . (5) Zach 9,9 . (6) Mal 3,18 . wëtsaddîq (en een rechtvaardige) . Tenach (10) . 12 kl. Prof. (1) Hab 2,4 . tsëdâqâh (rechtvaardigheid) . Tenach (32) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,12 . (2) Mal 3,20 . ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (31) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
-- misjephât (recht) ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . Tenach (22) . 12 kl. Prof. : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .
Bibliografie : Koot A. e. a. , Nader om te horen . Bijbelkatechese . a. Serie 1 . De Wet - Torah . Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 , p.306 .

- U

- `uzzijjâh (Uzzia) . Taalgebruik in Tenach : `uzzijjâh (Uzzia) . Persoonsnaam . Uzzia (in de bijbel wordt ook de naam Azarja gebruikt) was koning van het koninkrijk Juda . Hij werd door het volk van Juda als opvolger van zijn vader Amasja (796-782) benoemd . Zijn regeerperiode wordt tegenwoordig gedateerd van 783 v.Chr. tot 742 v.Chr. of van 767 v.Chr. tot 740 v.Chr.. Tijdgenoot is Jerobeam II (787-747) , koning van Israël . Tenach (6) : (1) 2 K 15,30 . (2) Hos 1,1 . (3) Am 1,1 . (4) Zach 14,5 . (5) Neh 11,4 . (6) 1 Kr 6,9 . bèn `uzzijjâh (zoon van Uzzia) . Tenach (2) : (1) Neh 11,4 . (2) 1 Kr 6,9 .
-- `uzzijjâh mèlèkh jëhûdâh (Uzzia , koning van Juda) . Tenach (2) : (1) Am 1,1 . (2) Zach 14,5 .
-- bîme(j) `uzzijjâh (in de dagen van Uzzia) . Tenach (3) : (1) Hos 1,1 . (2) Am 1,1 . (3) Zach 14,5 .
-- bîme(j) `uzzijjâh mèlèkh jëhûdâh (in de dagen van Uzzia , koning van Juda) . Tenach (2) : (1) Am 1,1 . (2) Zach 14,5 .

- V - W - X - Y

- Z

- hazzèh (deze, dit) < bepaald lidw. ha + aanwijz. voornaamw. mann. enk. zèh (deze) . Am (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 .
-- sjimë`û (hoort, luistert naar) ´èth haddâbhâr hazzèh (dit woord) . Tenach (3) : (1) Am 3,1 . (2) Am 4,1 .(3) Am 5,1 . Hiermee worden de drie pericopen van het tweede deel (Am 3-6) van Amos ingeleid .
- zo´th (dit) . Tenach (245) . Am (7) : (1) Am 2,11 . (2) Am 4,12 . (3) Am 7,3 . (4) Am 7,6 . (5) Am 8,4 . (6) Am 8,8 . (7) Am 9,12 .
-- `al zo´th (omwille van dit, daarom) . Tenach (18) . 12 kl. Ptof. (3) : (1) Am 7,3 . (2) Am 7,6 . (3) Mi 1,8 .
--- ha`al zo´th (omwille van wat? daarom?) . Tenach . Slechts in Am 8,1 .
-- ´e(j)n zo´th (er is niet dit) . Tenach (3) : (1) Re 7,14 . (2) 1 S 20,2 . (3) Am 2,11 .
-- kî zo´th (want dit) . Tenach (4) : (1) Job 10,13 . (2) Jr 31,33 . (3) Am 4,12 . (4) Mi 2,10 .
-- `oshèh zo´th (dit doende) . In Tenach slechts in Am 9,12 .
-- sjimë`û (hoort, luistert) zo´th (dit) . Tenach (8) : (1) Ps 49,2 . (2) Js 48,1 . (3) Js 48,16 . (4) Jr 5,21 . (5) Hos 5,1 . (6) Jl 1,2 . (7) Am 8,4 . (8) Mi 3,9 .