BIJBELBOEK AMOS 1 , Am 1 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Am (Amos) -- Am 1 -
- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers : Am 1,1 - Am 1,2 - Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

- bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :

- Am 1,1-2 - Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,1 - Am 1,2 -

Am 1,1 - Am 1,1 -- Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,1 - Am 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1logoi amôs oi egenonto en nakkarim ek thekoue ous eiden uper ierousalèm en èmerais oziou basileôs iouda kai en èmerais ieroboam tou iôas basileôs israèl pro duo etôn tou seismou  1 verba Amos qui fuit in pastoralibus de Thecuae quae vidit super Israhel in diebus Oziae regis Iuda et in diebus Hieroboam filii Ioas regis Israhel ante duos annos terraemotus     1 De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekoa, dewelke hij gezien heeft over Israël, in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël; twee jaren voor de aardbeving.   [1] De woorden van Amos, die een schapenfokker uit Tekoa was; visioenen over Israël, die hij gezien heeft in de tijd van Uzzia, de koning van Juda, en Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving.   [1] Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa. Hij profeteerde over Israël toen Uzzia in Juda regeerde en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël, twee jaar voor de aardbeving.   1 ¶ De woorden van Amos die één van de gespikkelde–schapenfokkers was uit Tekoa,– over wat hij over Israël heeft geschouwd in de dagen van Juda’s koning Oezia en in de dagen van Israëls koning Jerobeam, zoon van Joasj, twee jaar voor de verschijning van de beving.   1. Paroles d'Amos, qui fut l'un des bergers de Téqoa. Ce qu'il vit sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre.  

King James Bible . [1] The words of Amos, who was among the herdman of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake.
Luther-Bibel . 1 1 Dies ist's, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, gesehen hat über Israel zur Zeit Usijas, des Königs von Juda, und Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben.

Tekstuitleg van Am 1,1 . Het vers Am 1,1 telt 23 woorden en 91 (7 X 13 OF (3 X 26) + 13) . De getalwaarde van Am 1,1 is 6106 (2 X 43 X 71) .

Am 1,1.1. d-b-r-j . Zie dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 21 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 3 . Gr. logos (woord) . Taalgebruik in de LXX : logos (woord) . Taalgebruik in het N.T. : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon , parole (parler) . Ned. woord . D. Wort . E. word . Een vorm van logos (woord) in de LXX (1238) , in het N.T. (331) . Tenach (259) . Pentateuch (43) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Jon 4,2 . (4) Mi 2,7 . (5) Hag 1,12 . (6) Zach 1,6 .
Stat. constr. mann. mv. dibhëre(j) (woorden van) . 12 kl. Prof. (3 / 6) : (1) Am 1,1 . (2) Am 8,11 . (3) Hag 1,12 .

Am 1,1.2. `âmôs (Amos) . Taalgebruik in Tenach : `âmôs (Amos) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , samech = 15 of 60 ; totaal : 50 (2 X 5²) OF 176 (2² X 2² X 11) . Structuur : 7 - 4 - 6 - 6 . Tenach (7) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,10 . (4) Am 7,11 . (5) Am 7,12 . (6) Am 7,14 . (7) Am 8,2 .

Am 1,1.1. - 2. dibhëre(j) `âmôs (woorden van Amos) . Slechts in Am 1,1 .

3. ´äsjèr (deze, die) . Am (10) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,9 . (4) Am 3,1 . (5) Am 4,1 . (6) Am 4,7 . (7) Am 5,1 . (8) Am 5,26 . (9) Am 9,12 . (10) Am 9,15 .

5. bannoqëdîm (onder de herders) . noqed (herder) . 2 K 3,4 . Am 1,1 .

7. - 8. ´äsjèr châzâh (dat hij zag) . (1) Js 1,1 . (2) Js 2,1 . (3) Js 13,1 . (4) Am 1,1 . (5) Mi 1,1 . (6) Hab 1,1 .

Am 1,1.10. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenach (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .
-- bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 1,1.9. - 10. `al jishërâ´el (tegen Israël) . Tenach (89) . Am (2) : (1) Am 1,1 . (2) Am 7,16 .

Am 1,1.11. bîme(j) (in de dagen van) . Voorzetsel b¨en stat. constr. mv. îme(j) van het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Gr. hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (55) . Pentatetuch (6) . 12 kl. prof. (6) : (1) Hos 1,1 . (2) Jl 1,2 . (3) Am 1,1 . (4) Mi 1,1 . (5) Sef 1,1 . (6) Zach 14,5 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 . dat. vr. mv. hèmerais . Bijbel (228) . O.T. (228) . N.T. (48) . Pent. (11) . 12 kl. Prof . (16) : (1) Hos 1,1 . (2) Hos 5,9 . (3) Hos 10,14 . (4) Jl 1,2 . (5) Jl 3,2 . (6) Jl 4,1 . (7) Am 1,1 . (8) Mi 1,1 . (9) Nah 3,17 . (10) Hab 1,5 . (11) Sef 1,1 . (12) Zach 8,6 . (13) Zach 8,9 . (14) Zach 8,15 . (15) Zach 8,23 . (16) Zach 14,5 .

Am 1,1.12. `uzzijjâh (Uzzia) . Taalgebruik in Tenach : `uzzijjâh (Uzzia) . Persoonsnaam . Uzzia (in de bijbel wordt ook de naam Azarja gebruikt) was koning van het koninkrijk Juda . Hij werd door het volk van Juda als opvolger van zijn vader Amasja (796-782) benoemd . Zijn regeerperiode wordt tegenwoordig gedateerd van 783 v.Chr. tot 742 v.Chr. of van 767 v.Chr. tot 740 v.Chr.. Tijdgenoot is Jerobeam II (787-747) , koning van Israël . Tenach (6) : (1) 2 K 15,30 . (2) Hos 1,1 . (3) Am 1,1 . (4) Zach 14,5 . (5) Neh 11,4 . (6) 1 Kr 6,9 . bèn `uzzijjâh (zoon van Uzzia) . Tenach (2) : (1) Neh 11,4 . (2) 1 Kr 6,9 .

Am 1,1.12. - 14. `uzzijjâh mèlèkh jëhûdâh (Uzzia , koning van Juda) . Tenach (2) : (1) Am 1,1 . (2) Zach 14,5 .

Am 1,1.11. bîme(j) `uzzijjâh (in de dagen van Uzzia) . Tenach (3) : (1) Hos 1,1 . (2) Am 1,1 . (3) Zach 14,5 .

Am 1,1.11. - 14. bîme(j) `uzzijjâh mèlèkh jëhûdâh (in de dagen van Uzzia , koning van Juda) . Tenach (2) : (1) Am 1,1 . (2) Zach 14,5 . .

Am 1,2 - Am 1,2 -- Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,1 - Am 1,2 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai eipen kurios ek siôn efthegxato kai ex ierousalèm edôken fônèn autou kai epenthèsan ai nomai tôn poimenôn kai exèranthè è korufè tou karmèlou  2 et dixit Dominus de Sion rugiet et de Hierusalem dabit vocem suam et luxerunt speciosa pastorum et exsiccatus est vertex Carmeli     2 En hij zeide: De HEERE zal brullen uit Sion, en Zijn stem verheffen uit Jeruzalem; en de woningen der herderen zullen treuren, en de hoogte van Karmel zal verdorren.   [2] Amos sprak: ‘De heer buldert vanuit Sion, vanuit Jeruzalem laat Hij zijn stem weerklinken. De weiden van de herders treuren, en de top van de Karmel verdort.’ Profetieën tegen verschillende volkeren   [2] Dit is wat hij zei. De HEER brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem, de weiden van de herders verdrogen, de top van de Karmel verdort.   2 Hij zegt: de ENE zal vanuit Sion brullen en vanuit Jeruzalem zijn stem te horen geven,– rouwen zullen de oases van de herders en uitdrogen zal de top van de Karmel! •   2. Il dit : De Sion, Yahvé rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix; les pacages des bergers sont en deuil et le sommet du Carmel se dessèche. 

King James Bible . [2] And he said, The LORD will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.
Luther-Bibel . 2 Und er sprach: Der HERR wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird.

Tekstuitleg van Am 1,2 .

1. wajj´omèr (en hij zei) : prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm qal act. imperf. 3de pers. mann. enk., van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (1879) . Pentateuch (594) . Am (7) : (1) Am 1,2 . (2) Am 7,8 . (3) Am 7,12 . (4) Am 7,14 . (5) Am 7,15 . (6) Am 8,2 . (7) Am 9,1 .

3. mitstsijjôn (uit Sion) < min (uit) + tsijjôn (Sion) . Taalgebruik in Tenach : tsijjôn (Sion) . Getalwaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26) . Tenach (12) : (1) Js 2,3 . (2) Jr 9,18 . (3) Jl 4,16 . (4) Am 1,2 . (5) Mi 4,2 . (6) Ps 14,7 . (7) Ps 50,2 . (8) Ps 53,7 . (9) Ps 110,2 . (10) Ps 128,5 . (11) Ps 134,3 . (12) Ps 135,21 .

2. - 3. JHWH mitstsijjôn (JHWH uit Sion) . Tenach (5) : (1) Ps 110,2 . (2) Ps 128,5 . (3) Ps 134,3 . (4) Ps 135,21 . (5) Am 1,2 .

- Am 1,3-2,16. Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -

De eerste vier profetieën horen bij elkaar . Ze vormen een vierkant . Ze zijn diagonaal opgemaakt in tegenwijzerzin : NO (Damascus), ZW (Gaza) , NW (Tyrus) , NO (Edom) . Daarna volgen vier profetieën in tegenwijzerzin : 'NO' (Ammon) , 'ZO' (Moab), Z (Juda) , N (Israël) .

Am 1,3 - Am 1,3 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai eipen kurios epi tais trisin asebeiais damaskou kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn eprizon priosin sidèrois tas en gastri echousas tôn en galaad  3 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Damasci et super quattuor non convertam eum eo quod trituraverint in plaustris ferreis Galaad     3 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Damaskus, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. [3] Zo spreekt de heer: ‘Na drie* misdaden van Damascus, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat ze Gilead* met ijzeren sleden* hebben gedorst,   [3] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Damascus begaan: ze hebben een spoor van verwoesting getrokken door Gilead. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.  3 ¶ Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Damascus of om vier, zal ik het niet kerkeren; maar wel omdat zij met sleden van ijzer de Gilead hebben gedorst;  3. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Damas et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils ont foulé Galaad avec des traîneaux de fer, 

King James Bible . [3] Thus saith the LORD; For three transgressions of Damascus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron:
Luther-Bibel . 3 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Damaskus will ich sie nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben;

Tekstuitleg van Am 1,3 . Het vers Am 1,3 telt 17 woorden en 63 (3² X 7) letters . De getalwaarde van Am 1,3 is 4628 (2² X 13 X 89) . Am 1,3-5 geeft de 1ste profetie van Amos . Am 1,3a leidt de profetie in ; Am 1,5b omsluit de profetie . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,3b-5a) . Am 1,3-5 bevat 17 + 8 + 17 = 42 woorden (citaat : 42 - 5 = 37) .

Am 1,3.1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

Am 1,3.2. qal act. perf. 3de pers. mann. enk. ´amar (hij zegt) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (790) . Am (25) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,8 . (5) Am 1,9 . (6) Am 1,11 . (7) Am 1,13 . (8) Am 1,15 . (9) Am 2,1 . (10) Am 2,3 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 . (13) Am 3,11 . (14) Am 3,12 . (15) Am 5,3 . (16) Am 5,4 . (17) Am 5,16 . (18) Am 5,17 . (19) Am 5,27 . (20) Am 7,3 . (21) Am 7,6 . (22) Am 7,11 . (23) Am 7,16 . (24) Am 7,17 . (25) Am 9,15 .

Am 1,3.3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 1 (9) : (1) Am 1,2 . (2) Am 1,3 . (3) Am 1,5 . (4) Am 1,6 . (5) Am 1,8 . (6) Am 1,9 . (7) Am 1,11 . (8) Am 1,13 . (9) Am 1,15 .

Am 1,3.2. - 3. ´âmar JHWH (JHWH spreekt) . Tenach (376) . Am (19 / 25 EN 8 / 9)) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,9 . (5) Am 1,11 . (6) Am 1,13 . (7) Am 1,15 . (8) Am 2,1 . (9) Am 2,3 . (10) Am 2,4 . (11) Am 2,6 . (12) Am 3,12 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 5,17 . (16) Am 5,27 . (17) Am 7,3 . (18) Am 7,17 . (19) Am 9,15 .´âmar ´ädonâj JHWH (Mijn Heer JHWH spreekt) . Tenach (137) . Am (4 / 25) : (1) Am 1,8 . (2) Am 3,11 . (3) Am 5,3 . (4) Am 7,6 . Totaal : (23 / 25) .

Am 1,3.1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11 / 19) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) . Am (2 / 4) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,3 . Voorafgegaan door lâkhen (daarom) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,16 . (3) Am 7,17 ; door kî (want, omdat) : Am 5,3 .
koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) van Am 1,3 en ´âmar JHWH (JHWH spreekt) van Am 1,5 omsluiten de profetie over Damascus (Am 1,3-5) .

Am 1,3.7. damèshèq (Damascus) . Taalgebruik in Tenach : damèshèq (Damascus) . Getalwaarde : daleth = 4 , mem = 13 of 40 , shin = 21 of 300 , qof = 19 of 100 ; totaal 57 (3 X 19) of 444 (2² X 3 X 37) . Taalgebruik in de LXX : Damaskos (Damascus) . Taalgebruik in het N.T. : Damaskos (Damascus) . Tenach (23) : (1) Gn 15,2 . (2) 2 S 8,5 . (3) 2 S 8,6 . (4) 1 K 11,24 . (5) 1 K 19,15 . (6) 2 K 5,12 . (7) 2 K 8,7 . (8) 2 K 8,9 . (9) 2 K 14,28 . (10) 2 K 16,9 . (11) Js 7,8 . (12) Js 8,4 . (13) Js 17,1 . (14) Jr 49,24 . (15) Jr 49,27 . (16) Ez 27,18 . (17) Ez 47,16 . (18) Ez 47,17 . (19) Ez 47,18 . (20) Ez 48,1 . (21) Am 1,3 . (22) Am 1,5 . (23) Hl 7,5 .

Am 1,4 - Am 1,4 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai exapostelô pur eis ton oikon azaèl kai katafagetai themelia uiou ader  4 et mittam ignem in domum Azahel et devorabit domos Benadad     4 Daarom zal Ik een vuur in het huis van Hazaël zenden, dat zal de paleizen van Benhadad verteren.   [4] slinger Ik vuur in Hazaëls* huis: het verslindt de paleizen van Benhadad*.   [4] Ik zal het paleis van Hazaël in vlammen doen opgaan; vuur zal de burchten van Benhadad verteren.   4 ik zal een vuur uitzenden in Chazaëls huis,– dat Ben Hadads paleizen zal verteren;   4. j'enverrai le feu dans la maison d'Hazaèl et il dévorera les palais de Ben-Hadad;  

King James Bible . [4] But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Ben-hadad.
Luther-Bibel . 4 sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hasaëls, das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren.

Tekstuitleg van Am 1,4 . Het vers Am 1,4 telt 8 (2³) woorden en 32 (2² X 2³) letters . verhouding : 1 op 4 . De getalwaarde van Am 1,4 is 2339 (priemgetal) . De getalwaarde van Am 1,3 is 4628 (2² X 13 X 89) . Am 1,3-5 geeft de 1ste profetie van Amos . Am 1,3a leidt de profetie in ; Am 1,5b omsluit de profetie . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,3b-5a) . Am 1,3-5 bevat 17 + 8 + 16 = 41 woorden en 63 + 32 + 67 = 162 (2 X 3² X 3²) letters . Het citaat omvat 36 (2² X 3²) woorden en 146 (2 X 73) letters .

Am 1,4.1. wësjillachëthî (en ik zal zenden) . Tenach (24) . 12 kl. Prof. (8) : (1) Hos 8,14 . (2) Am 1,4 . (3) Am 1,7 . (4) Am 1,10 . (5) Am 1,12 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . (8) Mi 2,2 .

Am 1,4.2. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

Am 1,4.1. - 2. wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenach (8 / 24) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

Am 1,4.5. - 6. wë´âkhëlâh ´armënôth (en ik zal paleizen / burchten verslinden) . Tenach (6) : (1) Jr 17,27 . (2) Jr 49,27 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,12 . (5) Am 2,2 . (6) Am 2,5 .

Am 1,4.7. - 8. bèn hädâd (Benhadad) . Website : http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadadezer . Hadadezer ("Hadad is mijn hulp") , ook wel Bar-Hadad II (Aramees) , Ben-Hadad II (Hebreeuws) en Adad-Idri genoemd , was de koning van Aram-Damascus ten tijde van de slag bij Qarqar (853 v. Chr.) . Zie verder 1 K 20 , 1 K 22 . Hadadezer werd opgevolgd door Hazaël . Volgens sommige bronnen is Hazaël Hadadezers' zoon . Tenach (2) : (1) Jr 49,27 . (2) Am 1,4 .

Am 1,4.5. - 8. wë´âkhëlâh ´armënôth (en ik zal paleizen / burchten verslinden) bèn hädâd (Benhadad) . Tenach (2) : (1) Jr 49,27 . (2) Am 1,4 .

Am 1,5 - Am 1,5 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai suntripsô mochlous damaskou kai exolethreusô katoikountas ek pediou ôn kai katakopsô fulèn ex andrôn charran kai aichmalôteuthèsetai laos surias epiklètos legei kurios  5 et conteram vectem Damasci et disperdam habitatorem de campo Idoli et tenentem sceptrum de domo Voluptatis et transferetur populus Syriae Cyrenen dicit Dominus    5 En Ik zal den grendel van Damaskus verbreken, en zal uitroeien den inwoner van Bikeat-aven, en dien, die den scepter houdt, uit Beth-eden; en het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de HEERE.  [5] De sluitboom van Damascus sla Ik aan stukken, Ik verdrijf de bewoners uit Bikat-Awen*; uit Bet-Eden* degene die daar de scepter zwaait. Het volk van Aram wordt weggevoerd naar Kir*’, zegt de heer.   [5] Ik zal de poorten van Damascus openbeuken, de koning van Bikat-Awen zal ik ombrengen, en ook de heerser van Bet-Eden breng ik om. Het volk van Aram gaat in ballingschap naar Kir – zegt de HEER.   5 Damascus’ sluitbalk zal ik breken, wie er zetelt zal ik wegmaaien uit die kloof van ongerechtigheid, en wie een staf vasthoudt uit dat huis van genot; in ballingschap gaan ze dan, die manschap van Aram, naar Kier,– heeft gezegd de ENE •  5. je briserai le verrou de Damas, de Biqeat-Aven je supprimerai l'habitant, de Bet-Éden, celui qui tient le sceptre, et le peuple d'Aram sera déporté à Qir, dit Yahvé. 

King James Bible . [5] I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD. LORD.
Luther-Bibel . 5 Und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und die Einwohner aus Bikat-Awen und den, der das Zepter hält, aus Bet-Eden ausrotten, und das Volk von Aram soll nach Kir weggeführt werden, spricht der HERR.

a.

Tekstuitleg van  Am 1,5 . De getalwaarde van Am 1,3 is 4628 (2² X 13 X 89) . Am 1,3-5 geeft de 1ste profetie van Amos . Am 1,3a leidt de profetie in ; Am 1,5b omsluit de profetie . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,3b-5a) . Am 1,3-5 bevat 17 + 8 + 16 = 41 woorden en 63 + 32 + 67 = 162 (2 X 3² X 3²) letters . Het citaat omvat 36 (2² X 3²) woorden en 146 (2 X 73) letters .

1. act. qal perf. 1ste pers. enk. wësjâbharthî (en ik verpletter) van het werkw. sjâbhar (breken, verpletteren) Taalgebruik in Tenach : sjâbhar (breken, verpletteren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 43 OF 502 (2 X 251) . Structuur : 3 - 2 - 2 . Tenach (7) : (1) Lv 26,19 . (2) Ez 5,16 . (3) Ez 14,13 . (4) Ez 30,22 . (5) Ez 30,24 . (6) Hos 1,5 . (7) Am 1,5 .

Am 1,5.3. damèshèq (Damascus) . Taalgebruik in Tenach : damèshèq (Damascus) . Getalwaarde : daleth = 4 , mem = 13 of 40 , shin = 21 of 300 , qof = 19 of 100 ; totaal 57 (3 X 19) of 444 (2² X 3 X 37) . Taalgebruik in de LXX : Damaskos (Damascus) . Taalgebruik in het N.T. : Damaskos (Damascus) . Tenach (23) : (1) Gn 15,2 . (2) 2 S 8,5 . (3) 2 S 8,6 . (4) 1 K 11,24 . (5) 1 K 19,15 . (6) 2 K 5,12 . (7) 2 K 8,7 . (8) 2 K 8,9 . (9) 2 K 14,28 . (10) 2 K 16,9 . (11) Js 7,8 . (12) Js 8,4 . (13) Js 17,1 . (14) Jr 49,24 . (15) Jr 49,27 . (16) Ez 27,18 . (17) Ez 47,16 . (18) Ez 47,17 . (19) Ez 47,18 . (20) Ez 48,1 . (21) Am 1,3 . (22) Am 1,5 . (23) Hl 7,5 .

4. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhëraththî (en ik roei uit) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien) . Taalgebruik in Tenach : kârath (snijden) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 OF 620 . Structuur : 2 - 2 - 4 . Tenach (12) : (1) Am 1,5 . (2) Am 1,8 . (3) Am 2,3 . (4) Mi 5,9 . (5) Mi 5,10 . (6) Mi 5,11 . (7) Mi 5,12 . (8) Nah 2,14 . (9) Sef 1,3 . (10) Sef 1,4 . (11) Zach 9,6 . (12) Zach 9,10 .

Am 1,5.10. be(j)th (huis) . Taalgebruik in Tenach : be(j)th (huis) . Taalgebruik in Amos : be(j)th (huis) . Getalwaarde van be(j)th ; beth = 2 , jod = 10 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 412) . Tenach (911) . Gr. oikos (huis) . Taalgebruik in de Septuaginta : oikos (huis) . Taalgebruik in het N.T. : oikos (huis) . Een vorm van oikos in de LXX (2062) , in het N.T. (112) . Lat. domus . Fr. maison . Ned. huis . E. house . D. Hause . Am (15) : (1) Am 2,8 . (2) Am 3,14 . (3) Am 3,15 . (4) Am 4,4 . (5) Am 5,1 . (6) Am 5,5 . (7) Am 5,6 . (8) Am 5,25 . (9) Am 6,1 . (10) Am 6,14 . (11) Am 7,9 . (12) Am 7,10 . (13) Am 7,16 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,9 . bëbe(j)th (in het huis) . Tenach (166) . Am (3) : (1) Am 1,4 . (2) Am 3,13 . (3) Am 6,9 . mibbe(j)th (uit het huis van) < min + be(j)th . Tenach (102) . Am (1) Am 1,5 .

Am 1,5.10. - 11. mibbe(j)th `èdèn (uit Beth-Eden) . Tenach (1) Am 1,5 .

Am 1,5.13. `am (volk) . Taalgebruik in Tenach : `am (volk) . Taalgebruik in Amos : `am (volk) . Gr. laos . Lat. populus . Fr. peuple . E. people . Ned. volk . D. Volk . en `im (met) : in 612 verzen in de bijbel . Am (2) : (1) Am 1,5 (`am : volk) . (2) Am 4,10 (`im : met) .

Am 1,5.14. ´ärâm (Aram) . Taalgebruik in Tenach : ´ärâm (Aram) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 241 (priemgetal) . Structuur : 1 - 2 - 4 . Hij is de vijfde zoon van Sem . Tenach (118) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Hos 12,13 . (2) Am 1,5 .
- wa´ärâm (en Aram) . Tenach (9) : (1) Gn 10,22 . (2) 2 S 10,8 . (3) 1 K 20,27 . (4) 2 K 5,2 . (5) Js 7,4 . (6) Am 9,7 . (7) 1 Kr 1,17 . (8) 1 Kr 2,23 . (9) 1 Kr 7,34 .

Am 1,5.13. - 14. `am ´ärâm (volk van Aram) . Tenach (1) Am 1,5 .

Am 1,5.16. qal act. perf. 3de pers. mann. enk. ´amar (hij zegt) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (790) . Am (25) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,8 . (5) Am 1,9 . (6) Am 1,11 . (7) Am 1,13 . (8) Am 1,15 . (9) Am 2,1 . (10) Am 2,3 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 . (13) Am 3,11 . (14) Am 3,12 . (15) Am 5,3 . (16) Am 5,4 . (17) Am 5,16 . (18) Am 5,17 . (19) Am 5,27 . (20) Am 7,3 . (21) Am 7,6 . (22) Am 7,11 . (23) Am 7,16 . (24) Am 7,17 . (25) Am 9,15 .

Am 1,5.16. - 17. ´âmar JHWH (JHWH spreekt) . Tenach (376) . Am (19) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,9 . (5) Am 1,11 . (6) Am 1,13 . (7) Am 1,15 . (8) Am 2,1 . (9) Am 2,3 . (10) Am 2,4 . (11) Am 2,6 . (12) Am 3,12 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 5,17 . (16) Am 5,27 . (17) Am 7,3 . (18) Am 7,17 . (19) Am 9,15 . koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) van Am 1,3 en ´âmar JHWH (JHWH spreekt) van Am 1,5 omsluiten de profetie over Damascus (Am 1,3-5) .

Am 1,6 - Am 1,6 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6tade legei kurios epi tais trisin asebeiais gazès kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai autous eneken tou aichmalôteusai autous aichmalôsian tou salômôn tou sugkleisai eis tèn idoumaian  6 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Gazae et super quattuor non convertam eum eo quod transtulerit captivitatem perfectam ut concluderet eam in Idumea    6 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Gaza, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering, om aan Edom over te leveren.  [6] Zo spreekt de heer: ‘Na drie misdaden van Gaza*, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij hele bevolkingen hebben weggevoerd om uit te leveren aan Edom, [6] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Gaza begaan: ze hebben een heel volk in ballingschap gedreven en uitgeleverd aan Edom. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.   6 Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Gaza of om vier, zal ik het niet kerkeren; maar wel omdat zij een volledige ballingschap als ballingen hebben laten wegvoeren door die uit te leveren aan Edom;   6. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Gaza et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils ont déporté des populations entières pour les livrer à Édom, 

King James Bible . [6] Thus saith the LORD; For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom:
Luther-Bibel . 6 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Gaza will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle weggeführt und an Edom ausgeliefert haben;

Tekstuitleg van Am 1,6 . Het vers Am 1,6 telt 17 woorden en 65 (5 X 13) letters . De getalwaarde van Am 1,6 is 4140 (2² X 3² X 5 X 23) . Am 1,6-8 bevat de 2de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Gaza . Am 1,6a leidt de profetie in ; Am 1,8b omsluit de profetie . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,6b-8a) . Am 1,6-8 bevat 17 + 6 + 16 = 39 woorden en 65 + 28 + 76 = 169 (13²) . Het citaat omvat 33 (3 X 11) woorden en 147 letters .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

2. qal act. perf. 3de pers. mann. enk. ´amar (hij zegt) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenach : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenach (790) . Am (25) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,8 . (5) Am 1,9 . (6) Am 1,11 . (7) Am 1,13 . (8) Am 1,15 . (9) Am 2,1 . (10) Am 2,3 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 . (13) Am 3,11 . (14) Am 3,12 . (15) Am 5,3 . (16) Am 5,4 . (17) Am 5,16 . (18) Am 5,17 . (19) Am 5,27 . (20) Am 7,3 . (21) Am 7,6 . (22) Am 7,11 . (23) Am 7,16 . (24) Am 7,17 . (25) Am 9,15 .

3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenach : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenach (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 1 (9) : (1) Am 1,2 . (2) Am 1,3 . (3) Am 1,5 . (4) Am 1,6 . (5) Am 1,8 . (6) Am 1,9 . (7) Am 1,11 . (8) Am 1,13 . (9) Am 1,15 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) . Am (2 / 4) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,3 . Voorafgegaan door lâkhen (daarom) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,16 . (3) Am 7,17 ; door kî (want, omdat) : Am 5,3 .

Am 1,7 - Am 1,7 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7kai exapostelô pur epi ta teichè gazès kai katafagetai themelia autès  7 et mittam ignem in murum Gazae et devorabit aedes eius    7 Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Gaza, dat zal haar paleizen verteren.   [7] slinger Ik vuur binnen de muren van Gaza: het verslindt zijn paleizen.  [7] Ik zal de muren van Gaza in vlammen doen opgaan; vuur zal zijn burchten verteren.   7 ik zal een vuur uitzenden binnen Gaza’s muren,– dat haar paleizen zal verteren;   7. j'enverrai le feu dans le rempart de Gaza et il dévorera ses palais;  

King James Bible . [7] But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof:
Luther-Bibel . 7 sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren.

Tekstuitleg van Am 1,7 .

2. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

1. - 2. wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenach (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

Am 1,8 - Am 1,8 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai exolethreusô katoikountas ex azôtou kai exarthèsetai fulè ex askalônos kai epaxô tèn cheira mou epi akkarôn kai apolountai oi kataloipoi tôn allofulôn legei kurios  8 et disperdam habitatorem de Azoto et tenentem sceptrum de Ascalone et convertam manum meam super Accaron et peribunt reliqui Philisthinorum dicit Dominus Deus     8 En Ik zal den inwoner uitroeien uit Asdod, en dien, die den scepter houdt, uit Askelon; en Ik zal Mijn hand wenden tegen Ekron, en het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere HEERE.   [8] Ik verdrijf de bewoners uit Asdod*; uit Askelon* degene die daar de scepter zwaait. Ik keer mijn hand tegen Ekron en de rest van de Filistijnen zal verloren gaan’, zegt de Heer god.   [8] De koning van Asdod zal ik ombrengen, en ook de heerser van Askelon breng ik om. Ik zal mij tegen Ekron keren, tot de laatste man zullen de Filistijnen te gronde gaan – zegt God, de HEER.   8 wie er zetelt zal ik wegmaaien uit Asjdod, en wie een staf vasthoudt uit Asjkelon; ik zal mijn hand keren tegen Ekron en wat er aan Filistijnen rest, die zullen teloorgaan, heeft gezegd mijn Heer, de ENE •  8. d'Ashdod je supprimerai l'habitant, et d'Ashqelôn, celui qui tient le sceptre; je tournerai ma main contre Eqrôn et ce qui reste des Philistins périra, dit le Seigneur Yahvé.  

King James Bible . [8] And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the sceptre from Ashkelon, and I will turn mine hand against Ekron: and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord GOD.
Luther-Bibel . 8 Und ich will die Einwohner aus Aschdod und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon ausrotten und meine Hand gegen Ekron wenden, und es soll umkommen, was von den Philistern noch übrig ist, spricht Gott der HERR.

Tekstuitleg van Am 1,8 . Het vers Am 1,8 telt 6 (2 X 3) woorden en 28 (2² X 7) letters . De getalwaarde van Am 1,8 is 2361 (3 X 787) . Am 1,6-8 bevat de 2de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Gaza . Am 1,6a leidt de profetie in ; Am 1,8b omsluit de profetie . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,6b-8a) . Am 1,6-8 bevat 17 + 6 + 16 = 39 woorden en 65 + 28 + 76 = 169 (13²) . Het citaat omvat 33 (3 X 11) woorden en 147 letters .

1. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhëraththî (en ik roei uit) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien) . Taalgebruik in Tenach : kârath (snijden) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 OF 620 . Structuur : 2 - 2 - 4 . Tenach (12) : (1) Am 1,5 . (2) Am 1,8 . (3) Am 2,3 . (4) Mi 5,9 . (5) Mi 5,10 . (6) Mi 5,11 . (7) Mi 5,12 . (8) Nah 2,14 . (9) Sef 1,3 . (10) Sef 1,4 . (11) Zach 9,6 . (12) Zach 9,10 .

Am 1,9 - Am 1,9 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9tade legei kurios epi tais trisin asebeiais turou kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai autèn anth' ôn sunekleisan aichmalôsian tou salômôn eis tèn idoumaian kai ouk emnèsthèsan diathèkès adelfôn  9 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Tyri et super quattuor non convertam eum eo quod concluserint captivitatem perfectam in Idumea et non sint recordati foederis fratrum     9 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Tyrus, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij Mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom, en niet gedacht aan het verbond der broederen.  [9] Zo spreekt de heer: ‘Na drie misdaden van Tyrus, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij hele bevolkingen als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom en zich niet stoorden aan het broederverbond*,   [9] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Tyrus begaan: ze hebben een heel volk als ballingen uitgeleverd aan Edom en zich niet gehouden aan het verdrag met hun broeders. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. 9 Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Tsor of om vier, zal ik het niet kerkeren; maar wel omdat zij een volledige ballingschap hebben uitgeleverd aan Edom en aan geen broederverbond meer hebben gedacht;   9. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Tyr et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils ont livré à Édom des populations entières de captifs, sans se souvenir d'une alliance entre frères,  

King James Bible . [9] Thus saith the LORD; For three transgressions of Tyrus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant:
Luther-Bibel . 9 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Tyrus will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben;

Tekstuitleg van Am 1,9 . Het vers Am 1,9 telt 20 (2² X 5) woorden en 73 letters . De getalwaarde van Am 1,9 is 4815 (3² X 5 X 107) . Am 1,9-10 bevat de 3de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Tyrus . Am 1,9a leidt de profetie in . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,9a-10) . Am 1,9-10 bevat 20 + 6 = 26 (2 X 13) woorden en 73 + 27 = 100 (2² X 5² OF 10²) letters . Het citaat omvat 23 woorden en 89 letters .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . Dit leidt de 3de profetie in (Am 1,9-10) .

Am 1,10 - Am 1,10 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai exapostelô pur epi ta teichè turou kai katafagetai themelia autès  10 et emittam ignem in murum Tyri et devorabit aedes eius     10 Daarom zal Ik een vuur zenden in den muur van Tyrus, dat zal haar paleizen verteren.   [10] slinger Ik vuur binnen de muren van Tyrus: het verslindt zijn paleizen.’   [10] Ik zal de muren van Tyrus in vlammen doen opgaan; vuur zal zijn burchten verteren.   10 ik zal een vuur uitzenden binnen Tsors muur,– dat haar paleizen zal verteren!   10. j'enverrai le feu dans le rempart de Tyr et il dévorera ses palais.  

King James Bible . [10] But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof.
Luther-Bibel . 10 sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Tyrus schicken, das soll seine Paläste verzehren.

Tekstuitleg van Am 1,10 . Het vers Am 1,10 telt 6 (2 X 3) woorden en 27 (3³) letters . De getalwaarde van Am 1,10 is 2569 (7 X 367) . Het vers Am 1,9 telt 20 (2² X 5) woorden en 73 letters . De getalwaarde van Am 1,9 is 4815 (3² X 5 X 107) . Am 1,9-10 bevat de 3de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Tyrus . Am 1,9a leidt de profetie in . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,9a-10) . Am 1,9-10 bevat 20 + 6 = 26 (2 X 13) woorden en 73 + 27 = 100 (2² X 5² OF 10²) letters . Het citaat omvat 23 woorden en 89 letters .

2. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

1. - 2. wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenach (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

Am 1,11 - Am 1,11 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11tade legei kurios epi tais trisin asebeiais tès idoumaias kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai autous eneka tou diôxai autous en romfaia ton adelfon autou kai elumènato mètran epi gès kai èrpasen eis marturion frikèn autou kai to ormèma autou efulaxen eis neikos  11 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Edom et super quattuor non convertam eum eo quod persecutus sit in gladio fratrem suum et violaverit misericordiam eius et tenuerit ultra furorem suum et indignationem suam servaverit usque in finem     11 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Edom, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd, en zijn barmhartigheden verdorven; en dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt, en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt.   [11] Zo spreekt de heer: ‘Na drie misdaden van Edom, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat hij zijn broeder met het zwaard vervolgd heeft en alle medelijden liet varen; omdat zijn woede steeds weer verscheurde en zijn wrok voortdurend bleef waken,   [11] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Edom begaan: ze hebben hun broeders met het zwaard achtervolgd, zonder enig medelijden. Hun woede was onverzadigbaar, ontembaar hun razernij. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.   11 Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Edom of om vier, zal ik hem niet kerkeren,– maar wel omdat hij met het zwaard zijn broeders achtervolgd heeft en zijn ontferming heeft vernietigd; zijn toorn blijft voor altijd verscheuren en zijn verbolgenheid is immer waakzaam;  11. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes d'Édom et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, étouffant toute pitié, parce qu'il garde à jamais sa colère et conserve sans fin sa fureur,  

King James Bible . [11] Thus saith the LORD; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever:
Luther-Bibel . 11 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Edom will ich sie nicht schonen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhalten;

Tekstuitleg van Am 1,11 . Het vers Am 1,11 telt 23 woorden en 86 (2 X 43) letters . De getalwaarde van Am 1,11 is 5800 (2³ X 5² X 29) . Am 1,11-12 bevat de 4de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Edom . Am 1,11a leidt de profetie in . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,11a-12) . Am 1,11-12 bevat 29 woorden en 114 (2² X 31) letters . Het citaat omvat 26 (2 X 13) woorden en 103 letters .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . Dit leidt de 4de profetie in (Am 1,11-12) .

Am 1,12 - Am 1,12 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai exapostelô pur eis thaiman kai katafagetai themelia teicheôn autès  12 mittam ignem in Theman et devorabit aedes Bosrae     12 Daarom zal Ik een vuur zenden in Theman, dat zal de paleizen van Bozra verteren.   [12] slinger Ik vuur in Teman: het verslindt de paleizen van Bosra.’   [12] Ik zal Teman in vlammen doen opgaan; vuur zal de burchten van Bosra verteren.  12 ik zal een vuur uitzenden in Teman,– dat Botsra’s paleizen zal verteren! •  12. j'enverrai le feu dans Témân et il dévorera les palais de Boçra.  

King James Bible . [12] But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah.
Luther-Bibel . 12 sondern ich will ein Feuer schicken nach Teman, das soll die Paläste von Bozra verzehren.

Tekstuitleg van Am 1,12 . Het vers Am 1,12 telt 6 (2 X 3) woorden en 28 (2² X 7) letters . De getalwaarde van Am 1,11 is 5800 (2³ X 5² X 29) . Am 1,11-12 bevat de 4de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Edom . Am 1,11a leidt de profetie in . Daarna volgt de beschuldiging en de strafaankondiging (Am 1,11a-12) . Am 1,11-12 bevat 29 woorden en 114 (2² X 31) letters . Het citaat omvat 26 (2 X 13) woorden en 103 letters .

2. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

1. - 2. wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenach (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

4. - 5. wë´âkhëlâh ´armënôth (en ik zal paleizen / burchten verslinden) . Tenach (6) : (1) Jr 17,27 . (2) Jr 49,27 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,12 . (5) Am 2,2 . (8) Am 2,5 . (6) Am 2,5 .

Am 1,13 - Am 1,13 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiôn ammôn kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn aneschizon tas en gastri echousas tôn galaaditôn opôs emplatunôsin ta oria autôn  13 haec dicit Dominus super tribus sceleribus filiorum Ammon et super quattuor non convertam eum eo quod dissecuerit praegnantes Galaad ad dilatandum terminum suum    13 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen der kinderen Ammons, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben opengesneden, om hun landpale te verwijden.   [13] Zo spreekt de heer: ‘Na drie misdaden van de zonen van Ammon*, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead* hebben opengereten en zo hun eigen gebied hebben uitgebreid,   [13] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Ammon begaan: ze hebben, toen ze hun gebied wilden vergroten, de zwangere vrouwen van Gilead de buik opengereten. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. 13 Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Amons zonen of om vier, zal ik het niet kerkeren,– maar wel omdat zij de zwangeren van de Gilead hebben gekliefd om hun gebied te verruimen;   13. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes des fils d'Ammon et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes du Galaad afin d'élargir leur territoire,  

King James Bible . [13] Thus saith the LORD; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border:
Luther-Bibel . 13 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Ammon will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern;

Tekstuitleg van Am 1,13 . Am 1,13-15 bevat de 5de profetie van Amos . Ze is gericht tegen de Amonnieten .

1. koh (zo) . Tenach (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenach (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . Dit leidt de 5de profetie in (Am 1,13-15) .

7. bëne(j) (zonen van) . In Am 1,13 in de uitdrukking bëne(j) `ammôn (zonen van Ammon of Ammonieten) . Verder bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenach (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

Am 1,14 - Am 1,14 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai anapsô pur epi ta teichè rabba kai katafagetai themelia autès meta kraugès en èmera polemou kai seisthèsetai en èmera sunteleias autès  14 et succendam ignem in muro Rabbae et devorabit aedes eius in ululatu in die belli et in turbine in die commotionis     14 Daarom zal Ik een vuur aansteken in den muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren; met een gejuich ten dage des strijds, met een onweder ten dage des wervelwinds.   [14] ontsteek Ik een vuur binnen de muren van Rabba: het verslindt zijn paleizen onder krijgsgeschreeuw, op de dag van de strijd, onder gebulder; op de dag van de storm.   [14] Ik zal de muren van Rabba in vlammen doen opgaan; vuur zal zijn burchten verteren. Op die dag van strijd klinkt er krijgsgeschreeuw en zal het stormen als in een orkaan.   14 ik zal binnen de muur van Raba een vuur aansteken dat haar paleizen zal verteren,– onder geschal als ten dage van oorlog, onder stormgehuil als ten dage van een orkaan;   14. je mettrai le feu au rempart de Rabba et il dévorera ses palais, dans la clameur, en un jour de bataille, dans la tempête, en un jour d'ouragan;  

King James Bible . [14] But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind:
Luther-Bibel . 14 sondern ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabbas, das soll seine Paläste verzehren, wenn man das Kriegsgeschrei erhebt am Tage der Schlacht, wenn das Wetter kommt am Tage des Sturms.

Tekstuitleg van Am 1,14 . Am 1,13-15 bevat de 5de profetie van Amos . Ze is gericht tegen de Amonnieten .

2. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenach : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenach (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenach (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenach (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

8. bëjôm (op een dag) . Voorzetsel bë (op) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenach : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenach (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Am (7) : (1) Am 1,14 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,14 . (4) Am 8,3 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,13 . (7) Am 9,11 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 .

8. - 9. bëjjôm milëchâmâh (op de dag van de oorlog) . Tenach (2) : (1) Hos 10,14 . (2) Am 1,14 .

Am 1,15 - Am 1,15 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai poreusontai oi basileis autès en aichmalôsia oi iereis autôn kai oi archontes autôn epi to auto legei kurios   15 et ibit Melchom in captivitatem ipse et principes eius simul dicit Dominus     15 En hunlieder koning zal gaan in de gevangenis, hij en zijn vorsten te zamen, zegt de HEERE.  [15] Hun koning gaat in ballingschap, hij, samen met de groten van zijn rijk’, spreekt de heer.   [15] Hun koning gaat in ballingschap, en de leiders van zijn rijk met hem – zegt de HEER.  15 hun koning zal in ballingschap gaan,– hij en zijn vorsten tezamen, heeft gezegd de ENE   15. et leur roi s'en ira en déportation, lui, et ses princes avec lui, dit Yahvé. 

King James Bible . [15] And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the
Luther-Bibel . 15 Da wird dann ihr König samt seinen Oberen gefangen weggeführt werden, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 1,15 . Am 1,13-15 bevat de 5de profetie van Amos . Ze is gericht tegen de Amonnieten .


SEPTUAGINT

1 1logoi amôs oi egenonto en nakkarim ek thekoue ous eiden uper ierousalèm en èmerais oziou basileôs iouda kai en èmerais ieroboam tou iôas basileôs israèl pro duo etôn tou seismou2kai eipen kurios ek siôn efthegxato kai ex ierousalèm edôken fônèn autou kai epenthèsan ai nomai tôn poimenôn kai exèranthè è korufè tou karmèlou3kai eipen kurios epi tais trisin asebeiais damaskou kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn eprizon priosin sidèrois tas en gastri echousas tôn en galaad4kai exapostelô pur eis ton oikon azaèl kai katafagetai themelia uiou ader5kai suntripsô mochlous damaskou kai exolethreusô katoikountas ek pediou ôn kai katakopsô fulèn ex andrôn charran kai aichmalôteuthèsetai laos surias epiklètos legei kurios6tade legei kurios epi tais trisin asebeiais gazès kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai autous eneken tou aichmalôteusai autous aichmalôsian tou salômôn tou sugkleisai eis tèn idoumaian7kai exapostelô pur epi ta teichè gazès kai katafagetai themelia autès8kai exolethreusô katoikountas ex azôtou kai exarthèsetai fulè ex askalônos kai epaxô tèn cheira mou epi akkarôn kai apolountai oi kataloipoi tôn allofulôn legei kurios9tade legei kurios epi tais trisin asebeiais turou kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai autèn anth' ôn sunekleisan aichmalôsian tou salômôn eis tèn idoumaian kai ouk emnèsthèsan diathèkès adelfôn10kai exapostelô pur epi ta teichè turou kai katafagetai themelia autès11tade legei kurios epi tais trisin asebeiais tès idoumaias kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai autous eneka tou diôxai autous en romfaia ton adelfon autou kai elumènato mètran epi gès kai èrpasen eis marturion frikèn autou kai to ormèma autou efulaxen eis neikos12kai exapostelô pur eis thaiman kai katafagetai themelia teicheôn autès13tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiôn ammôn kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn aneschizon tas en gastri echousas tôn galaaditôn opôs emplatunôsin ta oria autôn14kai anapsô pur epi ta teichè rabba kai katafagetai themelia autès meta kraugès en èmera polemou kai seisthèsetai en èmera sunteleias autès15kai poreusontai oi basileis autès en aichmalôsia oi iereis autôn kai oi archontes autôn epi to auto legei kurios


VULGAAT

1 verba Amos qui fuit in pastoralibus de Thecuae quae vidit super Israhel in diebus Oziae regis Iuda et in diebus Hieroboam filii Ioas regis Israhel ante duos annos terraemotus 2 et dixit Dominus de Sion rugiet et de Hierusalem dabit vocem suam et luxerunt speciosa pastorum et exsiccatus est vertex Carmeli 3 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Damasci et super quattuor non convertam eum eo quod trituraverint in plaustris ferreis Galaad 4 et mittam ignem in domum Azahel et devorabit domos Benadad 5 et conteram vectem Damasci et disperdam habitatorem de campo Idoli et tenentem sceptrum de domo Voluptatis et transferetur populus Syriae Cyrenen dicit Dominus 6 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Gazae et super quattuor non convertam eum eo quod transtulerit captivitatem perfectam ut concluderet eam in Idumea 7 et mittam ignem in murum Gazae et devorabit aedes eius 8 et disperdam habitatorem de Azoto et tenentem sceptrum de Ascalone et convertam manum meam super Accaron et peribunt reliqui Philisthinorum dicit Dominus Deus 9 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Tyri et super quattuor non convertam eum eo quod concluserint captivitatem perfectam in Idumea et non sint recordati foederis fratrum 10 et emittam ignem in murum Tyri et devorabit aedes eius 11 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Edom et super quattuor non convertam eum eo quod persecutus sit in gladio fratrem suum et violaverit misericordiam eius et tenuerit ultra furorem suum et indignationem suam servaverit usque in finem 12 mittam ignem in Theman et devorabit aedes Bosrae 13 haec dicit Dominus super tribus sceleribus filiorum Ammon et super quattuor non convertam eum eo quod dissecuerit praegnantes Galaad ad dilatandum terminum suum 14 et succendam ignem in muro Rabbae et devorabit aedes eius in ululatu in die belli et in turbine in die commotionis 15 et ibit Melchom in captivitatem ipse et principes eius simul dicit Dominus