BIJBELBOEK AMOS 2, Am 2 -

Uitleg hoofdstuk per hoofdstuk : Am 1 - Am 2 - Am 3 - Am 4 - Am 5 - Am 6 - Am 7 - Am 8 - Am 9 -
Uitleg vers per vers : Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Amos Taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
bijbelvertalingen Lexilogos   bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

ALGEMEEN OVERZICHT

-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën) :
Am 2,1 - Am 2,1 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 1tade legei kurios epi tais trisin asebeiais môab kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn katekausan ta osta basileôs tès idoumaias eis konian  1 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Moab et super quattuor non convertam eum eo quod incenderit ossa regis Idumeae usque ad cinerem    1 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Moab, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft.   [1] Zo spreekt de heer: ‘Na drie misdaden van Moab, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat* hij het gebeente van de koning van Edom tot kalk heeft verbrand,   [1] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Moab begaan: ze hebben de beenderen van de koning van Edom verbrand om er kalk van te maken. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.   1 ¶ Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Moab of om vier, zal ik hem niet kerkeren,– maar wel omdat hij de beenderen van Edoms koning verbrand heeft tot kalk:   1. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Moab et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'il a brûlé les os du roi d'Édom jusqu'à les calciner,  

King James Bible . [1] Thus saith the LORD; For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he burned the bones of the king of Edom into lime:
Luther-Bibel . 2 1 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Moab will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche;

Tekstuitleg van Am 2,1 . Am 2,1-3 bevat de 6de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Moab .

1. koh (zo) . Tenakh (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,3 . (3) Am 2,4 . (4) Am 2,6 . (5) Am 2,11 . (6) Am 2,16 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenakh (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . Dit leidt de 6de profetie in (Am 2,1-3) .

4. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

8. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

10. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

12. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

Am 2,2 - Am 2,2 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai exapostelô pur epi môab kai katafagetai themelia tôn poleôn autès kai apothaneitai en adunamia môab meta kraugès kai meta fônès salpiggos  2 et mittam ignem in Moab et devorabit aedes Carioth et morietur in sonitu Moab in clangore tubae    2 Daarom zal Ik een vuur in Moab zenden, dat zal de paleizen van Kerioth verteren; en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin.   [2] slinger Ik vuur in Moab: het verslindt de paleizen van Keriot. Moab komt om in het strijdgewoel, onder krijgsgeschreeuw en hoorngeschal.   [2] Ik zal Moab in vlammen doen opgaan; vuur zal de burchten van Keriot verteren. Moab zal sterven onder oorlogsgeraas en krijgsgeschreeuw en onder de dreigende klanken van de ramshoorn.   2 ik zal een vuur uitzenden in Moab dat Keriots paleizen zal verteren; Moab zal sterven onder gedruis, onder geschal, onder het geluid van een ramshoorn;  2. j'enverrai le feu dans Moab, il dévorera les palais de Qeriyyot, et Moab mourra dans le tumulte, dans la clameur, au son du cor;  

King James Bible . [2] But I will send a fire upon Moab, and it shall devour the palaces of Kerioth: and Moab shall die with tumult, with shouting, and with the sound of the trumpet:
Luther-Bibel . 2 sondern ich will ein Feuer schicken nach Moab, das soll die Paläste von Kerijot verzehren, und Moab soll sterben im Getümmel und Geschrei und Posaunenhall.

Tekstuitleg van Am 2,2 . Am 2,1-3 bevat de 6de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Moab .

2. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenakh (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenakh (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenakh (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

1. - 2. wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenakh (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

4. - 5. wë´âkhëlâh ´armënôth (en ik zal paleizen / burchten verslinden) . Tenakh (6) : (1) Jr 17,27 . (2) Jr 49,27 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,12 . (5) Am 2,2 . (8) Am 2,5 . (6) Am 2,5 .

Am 2,3 - Am 2,3 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kai exolethreusô kritèn ex autès kai pantas tous archontas autès apoktenô met' autou legei kurios  3 et disperdam iudicem de medio eius et omnes principes eius interficiam cum eo dicit Dominus     3 En Ik zal den rechter uit het midden van haar uitroeien; en al haar vorsten zal Ik met hem doden, zegt de HEERE.   [3] De heerser laat Ik uit hun midden verdwijnen en met hem dood Ik al de groten van zijn rijk’, spreekt de heer.   [3] Hun vorst breng ik om, en met hem zal ik alle andere leiders van dat rijk doden – zegt de HEER.   3 uit haar midden zal ik de rechter wegmaaien,– en al haar vorsten zal ik mét hem ombrengen, heeft gezegd de ENE •   3. je supprimerai le juge de chez lui, et tous ses princes, je les tuerai avec lui, dit Yahvé.  

King James Bible . [3] And I will cut off the judge from the midst thereof, and will slay all the princes thereof with him, saith the LORD.
Luther-Bibel . 3 Und ich will den Herrscher unter ihnen ausrotten und alle ihre Oberen samt ihm töten, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 2,3 . Am 2,1-3 bevat de 6de profetie van Amos . Ze is gericht tegen Moab .

1. prefix verbindingswoord wë + werkwoordvorm act. hifil 1ste pers. enk. wëhikhërazththî (en ik roei uit) van het werkw. kârath (snijden, uitroeien) . Taalgebruik in Tenakh : kârath (snijden) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 53 OF 620 . Structuur : 2 - 2 - 4 . Tenakh (12) : (1) Am 1,5 . (2) Am 1,8 . (3) Am 2,3 . (4) Mi 5,9 . (5) Mi 5,10 . (6) Mi 5,11 . (7) Mi 5,12 . (8) Nah 2,14 . (9) Sef 1,3 . (10) Sef 1,4 . (11) Zach 9,6 . (12) Zach 9,10 .

9. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,3 . (3) Am 2,4 . (4) Am 2,6 . (5) Am 2,11 . (6) Am 2,16 .

Am 2,4 - Am 2,4 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiôn iouda kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton eneka tou apôsasthai autous ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk efulaxanto kai eplanèsen autous ta mataia autôn a epoièsan ois exèkolouthèsan oi pateres autôn opisô autôn  4 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Iuda et super quattuor non convertam eum eo quod abiecerint legem Domini et mandata eius non custodierint deceperunt enim eos idola sua post quae abierant patres eorum     4 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Juda, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij de wet des HEEREN verworpen, en Zijn inzettingen niet bewaard hebben; en hun leugenen hen verleid hebben, die hun vaders hebben nagewandeld.   [4] Zo spreekt de heer: ‘Na drie misdaden van Juda, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de wet van de heer versmaad hebben en zijn geboden niet hebben onderhouden; omdat die leugengoden van hen, waar hun vaderen al achteraangelopen hebben, hen op een dwaalspoor hebben gebracht,   [4] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Juda begaan: ze hebben de wetten van de HEER verworpen en zich niet gehouden aan zijn geboden; de valse goden waar hun voorouders al achteraan liepen, hebben ook hen doen dwalen. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.   4 Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Juda of om vier, zal ik het niet kerkeren; maar wel omdat zij het onderricht van de ENE hebben verworpen; zijn inzettingen hebben zij niet bewaakt, hun leugens, die hun vaderen al achternaliepen, deden hen dolen;   4. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes de Juda et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils ont rejeté la loi de Yahvé et n'ont pas observé ses décrets, parce que leurs Mensonges les ont égarés, ceux que leurs pères avaient suivis,  

King James Bible . [4] Thus saith the LORD; For three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have despised the law of the LORD, and have not kept his commandments, and their lies caused them to err, after the which their fathers have walked:
Luther-Bibel . 4 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Juda will ich sie nicht schonen, weil sie des HERRN Gesetz verachten und seine Ordnungen nicht halten und sich von ihren Lügengötzen verführen lassen, denen ihre Väter nachgefolgt sind;

Tekstuitleg van Am 2,4 . Am 2,4-5 bevat de 7de profetie . Ze is gericht tegen Juda .

1. koh (zo) . Tenakh (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,3 . (3) Am 2,4 . (4) Am 2,6 . (5) Am 2,11 . (6) Am 2,16 .

1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenakh (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . Dit leidt de 7de profetie in (Am 2,4-5) .

4. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

8. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

10. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

12. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

Am 2,5 - Am 2,5 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai exapostelô pur epi ioudan kai katafagetai themelia ierousalèm 5 et mittam ignem in Iuda et devorabit aedes Hierusalem    5 Daarom zal Ik een vuur in Juda zenden, dat zal Jeruzalems paleizen verteren.   [5] slinger Ik vuur in Juda: het verslindt Jeruzalems paleizen.’   [5] Ik zal Juda in vlammen doen opgaan; vuur zal de burchten van Jeruzalem verteren.   5 ik zal een vuur uitzenden in Juda,– dat Jeruzalems paleizen zal verteren! •  5. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Israël.  

King James Bible . [5] But I will send a fire upon Judah, and it shall devour the palaces of Jerusalem.
Luther-Bibel . 5 sondern ich will ein Feuer nach Juda schicken, das soll die Paläste von Jerusalem verzehren.

Tekstuitleg van Am 2,5 . Am 2,4-5 bevat de 7de profetie . Ze is gericht tegen Juda .

2. ´esj (vuur) . Taalgebruik in Tenakh : ´esj (vuur) . Getalwaarde : aleph = 1 ; sjin = 21 of 300 ; totaal : 22 of 301 . Tenakh (144) . Taalgebruik in Amos : ´esj (vuur) . Taalgebruik in de Septuaginta : pur (vuur) . Taalgebruik in het N.T. : pur (vuur) . Ned. : p -> ph = f -> v in vuur . D. Feuer . E. fire . Fr. feu . Lat. ignis . Een vorm van pur (vuur) in het N.T. (71) , in de LXX (540) . Am (7) : (1) Am 1,4 . (2) Am 1,7 . (3) Am 1,10 . (4) Am 1,12 . (5) Am 1,14 . (6) Am 2,2 . (7) Am 2,5 . b´sj (in / met / door vuur) . Tenakh (128) . Pentateuch (35) . Am (2) : (1) Am 4,10 . (2) Am 7,4 . k´sj (als vuur) . Tenakh (16) . Pentateuch (1) . Am (1) Am 5,6 . In totaal (10) .

1. - 2. wësjillachëthî (en ik zal zenden) ´esj (vuur) . Tenakh (8) : (1) Ez 39,6 . (2) Hos 8,14 . (3) Am 1,4 . (4) Am 1,7 . (5) Am 1,10 . (6) Am 1,12 . (7) Am 2,2 . (8) Am 2,5 .

Am 2,6-16 is een profetie tegen Israël . In Am 2,6-8 worden de aangeklaagden (en de aanklachten) genoemd . Er zijn er 6 ; 1 in Am 2,6 , 3 in Am 2,7 en 2 in Am 2,8 . In Am 2,12 zijn er nog eens 2 aanklachten .

Am 2,6 - Am 2,6 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6tade legei kurios epi tais trisin asebeiais israèl kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn apedonto arguriou dikaion kai penèta eneken upodèmatôn  6 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Israhel et super quattuor non convertam eum pro eo quod vendiderit argento iustum et pauperem pro calciamentis  bëkèsèph tsaddîq wë´èbhëjôn ba`äbhûr na`älâjim   6 Alzo zegt de HEERE: Om drie overtredingen van Israël, en om vier zal Ik dat niet afwenden; omdat zij den rechtvaardige voor geld verkopen, en den nooddruftige om een paar schoenen.   [6] Zo* spreekt de heer: ‘Na drie misdaden van Israël, na vier kom Ik niet op mijn besluit terug. Omdat zij de rechtvaardige voor geld verkopen, de arme voor een paar schoenen,   [6] Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Israël begaan – daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen! Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen.   6 Zo heeft gezegd de ENE: om drie misstappen van Israël of om vier, zal ik het niet kerkeren,– maar wel omdat zij een rechtvaardige voor zilver verkopen en een arme omwille van een paar schoenen;   6. Ainsi parle Yahvé : Pour trois crimes d'Israël et pour quatre, je l'ai décidé sans retour ! Parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent et le pauvre pour une paire de sandales; 

King James Bible . [6] Thus saith the LORD; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes;
Luther-Bibel . 6 So spricht der HERR: Um drei, ja um vier Frevel willen derer von Israel will ich sie nicht schonen, weil sie die Unschuldigen für Geld und die Armen für ein Paar Schuhe verkaufen.

Tekstuitleg van Am 2,6 . Het vers Am 2,6 telt 18 (2 X 3²) woorden en 70 (2 X 5 X 7) letters . De getalwaarde van Am 2,6 is 4133 . Am 2,6-16 bevat de 8ste profetie van Amos . Ze is gericht tegen Israël . In Am 2,6 en Am 8,6a wordt een arme gezien als een ruilmiddel . Met geld kan hij verkocht of gekocht worden of voor een paar sandalen geruild . Het versdeel begint met het werkwoord gevolgd door twee ondergeschikte zinsdelen , die chiastisch zijn opgebouwd : met geld een rechtvaardige of geringen en een behoegtige voor een paar sandalen . Am 2,6.13-18 is bijna identiek aan Am 8,6 . In Am 2,6 wordt het werkw. mâkhar (verkopen) , in Am 8,6 gebruikt ; in Am 2,6 het zelfstandig gebruikte bijvoegl. naamw. saddîq (rechtvaardige) , in Am 8,6 dalîm (armen) . Aantal woorden : 6 , aantal lettergrepen : 2 + 3 + 2 +3 + 3 + 3 = 16 (2² X 2²) . In Am 2,6 komt een eerste aanklacht .

Am 2,6  mikhërâm  bëkèsèph   tsaddîq   wë´èbhëjôn   ba`äbhûr   na`älâjim  
Am 8,6   liqënôth   bëkèsèph dalîm  wë´èbhëjôn   ba`äbhûr   na`älâjim  

Am 2,6.1. koh (zo) . Tenakh (531) . Am (20) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 4,12 . (12) Am 5,3 . (13) Am 5,4 . (14) Am 5,16 . (15) Am 7,1 . (16) Am 7,4 . (17) Am 7,7 . (18) Am 7,11 . (19) Am 7,17 . (20) Am 8,1 .

Am 2,6.2. qal act. perf. 3de pers. mann. enk. ´amar (hij zegt) van het werkw. ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen) . Taalgebruik in Amos : ´âmar (zeggen) . Gr. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . E. to say . Fr. dire . D. sprechen (spreken) .. Tenakh (790) . Am (25) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,5 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,8 . (5) Am 1,9 . (6) Am 1,11 . (7) Am 1,13 . (8) Am 1,15 . (9) Am 2,1 . (10) Am 2,3 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 . (13) Am 3,11 . (14) Am 3,12 . (15) Am 5,3 . (16) Am 5,4 . (17) Am 5,16 . (18) Am 5,17 . (19) Am 5,27 . (20) Am 7,3 . (21) Am 7,6 . (22) Am 7,11 . (23) Am 7,16 . (24) Am 7,17 . (25) Am 9,15 .

Am 2,6.1. - 2. koh ´âmar (zo spreekt Hij) . Tenakh (401) . Am (12) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,11 . (10) Am 3,12 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,16 . (13) Am 7,17 .

Am 2,6.3. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,3 . (3) Am 2,4 . (4) Am 2,6 . (5) Am 2,11 . (6) Am 2,16 .

Am 2,6.1. - 3. koh ´âmar JHWH (zo spreekt JHWH) . Tenakh (247) . Am (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,12 . (10) Am 5,16 . (11) Am 7,17 . koh ´âmar ´ädonâj JHWH (zo spreekt mijn Heer JHWH) . Am (2 / 4) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,3 . Voorafgegaan door lâkhen (daarom) : (1) Am 3,11 . (2) Am 5,16 . (3) Am 7,17 ; door kî (want, omdat) : Am 5,3 .

Am 2,6.4. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

Am 2,6.5. sjëlosjâh (drie) . Tenakh (91) . 12 kl. Prof. (10) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 4,7 . (10) Jon 2,1 .

Am 2,6.6. pèsja` (misdrijf, zonde, vergrijp) . p-sj-`-j : (pisjë`e(j) (zonden van) OF pisjë`î (mijn zonde) . Tenakh (23) . 12 kl. Prof. (11) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Am 3,14 . (10) Mi 1,13 . (11) Mi 6,7 .

Am 2,6.4. - 6. `al sjëlosjâh pèsja` (omwille van drie zonden) . Tenakh (8) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 .

Am 2,6.7. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .

Am 2,6.6. - 7. pèsja` jishërâ´el (zonden van Israël) . Tenakh (2) : (1) Am 2,6 . (2) Mi 1,13 .

Am 2,6.8. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

Am 2,6.9. ´arëbâ`âh (vier) . Tenakh (62) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 . (9) Zach 2,3 .

Am 2,6.8. - 9. wë`al ´arëbâ`âh (omwille van vier) . Tenakh (8) : (1) Am 1,3 . (2) Am 1,6 . (3) Am 1,9 . (4) Am 1,11 . (5) Am 1,13 . (6) Am 2,1 . (7) Am 2,4 . (8) Am 2,6 .

Am 2,6.10. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

Am 2,6.11. act. hifil imperfect. 1ste pers. enk. + persoonl. voornaamw. suffix 3de pers. mann. enk. ´äsjîbhènnû (ik kom terug op hem) van het werkw. sjûb (terugkeren) . Taalgebruik in Tenakh : sjûbh (terugkeren) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , waw = 6 , beth = 2 ; totaal : 29 of 308 . Structuur : 3 - 6 - 2 . Tenakh (12) : (1) Gn 42,37 . (2) Re 17,3 . (3) Job 31,14 . (4) Job 32,14 . (5) Am 1,3 . (6) Am 1,6 . (7) Am 1,9 . (8) Am 1,11 . (9) Am 1,13 . (10) Am 2,1 . (11) Am 2,4 . (12) Am 2,6 .

Am 2,6.10. - 11. lo' ´äsjîbhènnû (ik kom niet terug op hem) . Tenakh (9) : (1) Job 32,14 . (2) Am 1,3 . (3) Am 1,6 . (4) Am 1,9 . (5) Am 1,11 . (6) Am 1,13 . (7) Am 2,1 . (8) Am 2,4 . (9) Am 2,6 .

Am 2,6.12. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

Am 2,6.13. qal inf. stat. constr. + suffix persoonl. voornaamw. 3de pers. mann. mv. מִכְרָם = mikhërâm (omwille van het verkopen van hen) van het werkw. מָכַר = mâkhar (verkopen) . Getalswaarde : mem = 13 of 40 , kaph = 11 of 20 , resj = 20 of 200 ; totaal : 44 (2² X 11) OF 260 (2² X 5 X 13) . Structuur : 4 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh o.a. Am 2,6 . Een vorm van מָכַר = mâkhar (verkopen)Tenakh (121) , in Gn (10) : (1) Gn 25,31 . (2) Gn 25,33 . (3) Gn 31,15 . (4) Gn 37,27 . (5) Gn 37,28 . (6) Gn 37,36 . (7) Gn 45,4 . (8) Gn 45,5 . (9) Gn 47,20 . (10) Gn 47,22 . Zie ook : Hnd 2,45 .

- wënasjëbîrâh (en laten wij kopen) . Act. hifil 1ste pers. mv. van het werkw. sjâbar (kopen, hifil : verkopen) . Tenakh (1) Am 8,5 . sjèbhèr (koren, graan) . Tenakh (38) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,6 (sjebhèr) . (2) Am 8,5 .

Am 2,6.14. bëkèsèph (met zilver, geld) < bë + zelfst. naamw. kèsèph . Tenakh (26) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . (3) Mi 3,11 .

Am 2,6.15. tsaddîq (rechtvaardige) . Zie : tsèdèq (rechtvaardig) . Taalgebruik : tsèdèq (rechtvaardig) . Gr. dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in de Septuaginta : dikaios (rechtvaardig) . Taalgebruik in het N.T. : dikaios (rechtvaardig) . ts-d-q . Tenakh (108) . 12 kl. Prof. (6) : (1) Am 2,6 . (2) Am 5,12 . (3) Hab 1,13 . (4) Sef 3,5 . (5) Zach 9,9 . (6) Mal 3,18 . wëtsaddîq (en een rechtvaardige) . w-ts-d-q . Tenakh (10) . 12 kl. Prof. (1) Hab 2,4 . tsëdâqâh (rechtvaardigheid) . ts-d-q-h . Tenakh (32) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 6,12 . (2) Mal 3,20 . ûtsëdâqâh (en rechtvaardigheid) . u-ts-d-q-h . Tenakh (31) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 5,7 . (2) Am 5,24 .

Am 2,6.16. ´èbhëjôn (arme) . Tenakh (15) : (1) Dt 15,4 . (2) Dt 15,7 . (3) Dt 15,11 . (4) 1 S 2,8 . (5) Js 32,7 . (6) Jr 20,13 . (7) Am 8,4 . (8) Ps 9,19 . (9) Ps 72,4 . (10) Ps 72,12 . (11) Ps 107,41 . (12) Ps 109,31 . (13) Ps 113,7 . (14) Spr 14,31. (15) Job 5,15 . wë´èbhëjôn (en een arme) . Tenakh (20) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 .

Am 2,6.17. ba`äbhûr (omwille van, voor) . Tenakh (36) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . (3) Mi 2,10 .

Am 2,6.18. na`älâjim (sandalen) . Tenakh (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 . Dualis .

Am 2,6.14. 16. - 18. bëkèsèph ... wë´èbhëjôn ba`äbhûr na`älâjim . Tenakh (2) : (1) Am 2,6 . (2) Am 8,6 .

Am 2,7 - Am 2,7 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ta patounta epi ton choun tès gès kai ekondulizon eis kefalas ptôchôn kai odon tapeinôn exeklinan kai uios kai patèr autou eiseporeuonto pros tèn autèn paidiskèn opôs bebèlôsôsin to onoma tou theou autôn  7 qui conterunt super pulverem terrae capita pauperum et viam humilium declinant et filius ac pater eius ierunt ad puellam ut violarent nomen sanctum meum  hasjsjo´phîm `al `äphar ´èrèts bër´osj dallîm  wëdèrèkh `änâwwi(j)m jattû 7 Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij, en den weg der zachtmoedigen verkeren; en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om Mijn heiligen Naam te ontheiligen.   [7] omdat zij het hoofd van de geringen in het stof van de aarde vertrappen en het recht van de armen verkrachten, vader en zoon naar dezelfde prostituee gaan en mijn heilige naam ontwijden.   [7] Ze zijn eropuit de zwakken in het stof te laten kruipen, en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande.   7 die het hoofd van geringen het stof der aarde intrappen en de weg van weerlozen lang maken; een man en zijn vader, ze gaan naar hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontwijden;   7. parce qu'ils écrasent la tête des faibles sur la poussière de la terre et qu'ils font dévier la route des humbles; parce que fils et père vont à la même fille afin de profaner mon saint nom;  

King James Bible . [7] That pant after the dust of the earth on the head of the poor, and turn aside the way of the meek: and a man and his father will go in unto the same maid, to profane my holy name:
Luther-Bibel . 7 Sie treten den Kopf der Armen in den Staub und drängen die Elenden vom Wege. Sohn und Vater gehen zu demselben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen.

Tekstuitleg van Am 2,7 . Het vers Am 2,7 telt 19 woorden en 69 letters . De getalwaarde van Am 2,7 is 4377 (3 X 1459) . Dit vers vermeldt drie aanklagers (en aanklachten) . Vooreerst : zij die op het hoofd van de armen trappen tegen het stof van de aarde .

Am 2,7.1. hasjsjo´phîm (de vertreders, de verguizers) van het werkw. sjâ´âph (vertreden, verguizen) . Tenakh (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 8,4 .

Am 2,7.2. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

Am 2,7.3. `âphâr (stof, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : `âphâr (stof, aarde) . Tenakh (46) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Am 2,7 (stat. constr. `äphar) . (2) Mi 1,10 . (3) Mi 7,17 . (4) Hab 1,10 .

Am 2,7.4. ´èrèts (aarde) . Tenakh (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenakh (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

Am 2,7.2. - 4. `al `äphar ´èrèts (op het stof van de aarde) . Slechts in Am 2,7 .

Am 2,7.6. dal (arme, geringe) . Tenakh 20) . 12 kl. Prof. (1) Am 5,11 . dallîm (armen, geringen) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 4,1 . (3) Am 8,6 .

Am 2,7.1. - 6. Am 2,7 : hasjsjo´phîm `al `äphar ´èrèts bër´osj dallîm (zij die op het hoofd van armen trappen tegen het stof van de aarde) . Am 8,4 : hasjsjo´phîm ´èbhëjôn (die de arme vertrappen) . Am 5,2 : nittësjâh `al ´adëmâthâh (zij werd neergeworpen op haar grond) .

Am 2,7.8. mann. mv. änâwîm (armen) van het bijvoegl . naamw. ´ânî ((arm, ellendig, deemoedig) . Taalgebruik in Tenakh : `ânî (arm, ellendig, deemoedig) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 40 (2³ X 5) of 130 (2 X 5 X 13) . Gr. ptôchos (arme) . Taalgebruik in de Septuaginta : ptôchos (arme) . Taalgebruik in het N.T. : ptôchos (arme) . Lat. pauper . Fr. pauvre . E. poor . Ned. arm . D. arm . Tenakh (12) . Js (3) : (1) Js 29,19 . (2) Js 32,7 . (3) Js 61,1 . Am (1) Am 2,7 . Ps (8) : (1) Ps 9,19 . (2) Ps 10,17 . (3) Ps 22,27 . (4) Ps 25,9 . (5) Ps 34,3 . (6) Ps 69,33 . (7) Ps 147,6 . (8) Ps 149,9 .

Am 2,7.9. hifil imperf. 3de pers. mann. mv. jattû (zij wierpen neer) van het werkw. nâtâh (uitstrekken, afwenden, buigen, neerwerpen, verdringen) . Tenakh (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,8 .

en zij verdringen de armen van de weg

Am 2,8 - Am 2,8 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8kai ta imatia autôn desmeuontes schoiniois parapetasmata epoioun echomena tou thusiastèriou kai oinon ek sukofantiôn epinon en tô oikô tou theou autôn  8 et super vestimentis pigneratis accubuerunt iuxta omne altare et vinum damnatorum bibebant in domo Dei sui   `al bëgâdîm chäbhulîm  jattû 8 En zij leggen zich neder bij elk altaar op de verpande klederen, en drinken den wijn der geboeten in het huis van hun goden.  [8] Op de als pand aanvaarde kleren leggen zij zich bij de altaren neer, en zij drinken met boetegeld betaalde wijn in het huis van hun God.   [8] Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in onderpand hebben, en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen.   8 op verpande gewaden strekken zij zich uit terzijde van elk altaar; de wijn van boetelingen drinken zij op in het huis van hun God;  8. parce qu'ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, à côté de tous les autels, et qu'ils boivent dans la maison de leur dieu le vin de ceux qui sont frappés d'amende. 

King James Bible . [8] And they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their god.
Luther-Bibel . 8 Und bei allen Altären schlemmen sie auf den gepfändeten Kleidern und trinken Wein vom Gelde der Bestraften im Hause ihres Gottes.

Tekstuitleg van Am 2,8 . Het vers Am 2,8 telt 12 (2² X 3) woorden en 48 (2² X 2² X 3) letters . De getalwaarde van Am 2,8 is 2279 (43 X 53) .

Am 2,8.1. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

Am 2,8.2. mann. mv. bëgâdîm (kleren) . Tenakh (29) . Am (3) : (1) Am 2,8 . (2) Zach 3,3 . (3) Zach 3,5 .

Am 2,8.3. pass. part. nom. mann. mv. chäbhulîm (in pand genomen) van het werkw. châbhal (in pand nemen) . Slechts in Am 2,8 .

Am 2,8.4. hifil imperf. 3de pers. mann. mv. jattû (zij wierpen neer) van het werkw. nâtâh (uitstrekken, afwenden, buigen, neerwerpen, verdringen) . Tenakh (2) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,8 .

1. - 4. Am 2,8 : `al bëgâdîm chäbhulîm  jattû (op kleren, in pand genomen, strekken zij zich uit) // Am 6,4 a : hasjsjokhbîm `al  mittôth sjen ûsëruchîm `al `arëshôtâm (zij die zich neerleggen op ivoren bedden en zij die zich uitstrekken op rustbedden) .

Am 2,8.8. jajin (wijn) . Tenakh (55) . 12 kl. Prof. (7) : (1) Hos 9,4 . (2) Jl 1,5 . (3) Am 2,12 . (4) Am 6,6 . (5) Mi 6,15 . (6) Zach 9,15 . (7) Zach 10,7 . wjjn (en wijn) . Tenakh (27) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Hos 4,11 . (2) Am 2,8 .

Am 2,8.10. act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. jisjëthû (zij drinken) . Tenakh (15) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Am 2,8 . (2) Ob 16 . (3) Jon 3,7 . (4) Sef 1,13 . bepaald lidw. ha + act. qal part. nom. mann. mv. hasjsjothîm (zij die drinken) van het werkw. sjâthâh (drinken) . Taalgebruik in Tenakh : sjâthâh (drinken) . Gr. piô . Lat. bibere . Fr. boire . Ned. drinken . E. to drink . D. trinken . Getalwaarde : he = 5 , sjin = 21 of 300 , taw = 22 of 400 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 71 OF 755 (5 X 151) . Tenakh (2) : (1) Am 6,6 . (2) Zach 7,6 . Zie ook : wë + act. hifil imperf. 2de pers. mv. waththasjëqû (en jullie doen drinken) van het werkw. sjâqâh (drinken) .

Am 2,9 - Am 2,9 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9egô de exèra ton amorraion ek prosôpou autôn ou èn kathôs upsos kedrou to upsos autou kai ischuros èn ôs drus kai exèra ton karpon autou epanôthen kai tas rizas autou upokatôthen  9 ego autem exterminavi Amorreum a facie eorum cuius altitudo cedrorum altitudo eius et fortis ipse quasi quercus et contrivi fructum eius desuper et radices eius subter     9 Ik daarentegen heb den Amoriet voor hunlieder aangezicht verdelgd, wiens hoogte was als de hoogte der cederen, en hij was sterk als de eiken; maar Ik heb zijn vrucht van boven, en zijn wortelen van onderen verdelgd.   [9] En Ik, Ik heb voor hun ogen de Amoriet* verdelgd; hoog als een ceder, sterk als een eik. Ik heb hem uitgeroeid van onder tot boven, met wortel en tak.   [9] En toch heb ik ter wille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken: met wortel en tak roeide ik ze uit.   9 ¶ terwijl ik de Amoriet heb verdelgd vóór hun verschijning, die zo hoog was als de hoogte van ceders en zo stoer als de steeneiken; bovenaan verdelgde ik zijn vrucht en onderaan zijn wortels;   9. Et moi, j'avais anéanti devant eux l'Amorite, lui dont la taille égalait celle des cèdres, lui qui était fort comme les chênes ! J'avais anéanti son fruit, en haut, et ses racines, en bas !  

King James Bible . [9] Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.
Luther-Bibel . 9 Und dabei habe ich den Amoriter vor ihnen her vertilgt, der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen, und ich vertilgte oben seine Frucht und unten seine Wurzel.

Tekstuitleg van Am 2,9 .

Am 2,10 - Am 2,10 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kai egô anègagon umas ek gès aiguptou kai periègagon umas en tè erèmô tessarakonta etè tou kataklèronomèsai tèn gèn tôn amorraiôn  10 ego sum qui ascendere vos feci de terra Aegypti et eduxi vos in deserto quadraginta annis ut possideretis terram Amorrei     10 Ook heb Ik ulieden uit Egypteland opgevoerd; en Ik heb u veertig jaren in de woestijn geleid, opdat gij het land van den Amoriet erfelijk bezat.   [10] Ik, Ik heb u uit Egypte gevoerd, veertig jaar lang door de woestijn geleid, om het land van de Amoriet in bezit te nemen.   [10] Ik heb jullie uit Egypte weggeleid, ik heb jullie veertig jaar lang door de woestijn gevoerd, opdat jullie het land van de Amorieten in bezit konden nemen.   10 ik heb u doen opklimmen uit het land Egypte,– deed u gaan door de woestijn, veertig jaar lang om het land van de Amoriet te beërven;   10. Et moi, je vous avais fait monter du pays d'Égypte, et pendant quarante ans, menés dans le désert, pour que vous possédiez le pays de l'Amorite !  

King James Bible . [10] Also I brought you up from the land of Egypt, and led you forty years through the wilderness, to possess the land of the Amorite.
Luther-Bibel . 10 Auch habe ich euch aus Ägyptenland geführt und vierzig Jahre in der Wüste geleitet, damit ihr der Amoriter Land besäßet.

Tekstuitleg van Am 2,10 . Het vers Am 2,10 telt 14 (2 X 7) woorden en 61 letters . De getalwaarde van Am 2,10 is 5112 (2³ X 3² X 71) .

Am 2,10.4. 4. me´èrèts (uit het land) < min + ´èrèts (land, aarde) . Taalgebruik in Tenakh : ´èrètz (land) . Getalwaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 3 - 9 . Gr. gè (aarde, land) . Taalgebruik in de Septuaginta : gè (aarde) . Taalgebruik in het NT : gè (aarde) . Lat. terra . Fr. terre . Ned. aarde . E. earth . D. Welt . Een vorm van gè (aarde, land) in de LXX (3154) , in het NT (248) . Tenakh (157) . Pentateuch (56) . Eerdere Profeten (24) . Latere Profeten (46) . 12 Kleine Profeten (13) . Geschriften (18) . ´èrèts (aarde) . Tenakh (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenakh (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

Am 2,10.4. - 5. me´èrèts mitsërajim (uit het land van Egypte) . Tenakh (45) . 12 kl. Prof. (9) : (1) Hos 2,17 . (2) Hos 12,10 . (3) Hos 13,4 . (4) Am 2,10 . (5) Am 3,1 . (6) Am 9,7 . (7) Mi 6,4 . (8) Mi 7,15 . (9) Zach 10,10 .

6. wâ´ôlekh (hij liet gaan, hij voerde) < wë + act. hifil 1ste pers. enk. van het werkw. hâlakh (gaan) . Taalgebruik in Tenakh : hâlakh (gaan) . Getalwaarde : he = 5 lamed = 12 of 30 , kaph = 11 of 20 ; totaal : 28 (2 X 2 X 7) of 55 (5 X 11) . Structuur : 5 - 3 -2 . Tenakh : (1) Lv 26,13 . (2) Dt 29,4 . (3) Joz 24,3 . (4) Am 2,10 .

Am 2,10.13. ´èrèts (aarde) . Tenakh (453) . Am (7) : (1) Am 2,7 . (2) Am 2,10 . (3) Am 4,13 . (4) Am 7,12 . (5) Am 8,4 . (6) Am 9,6 . (7) Am 9,9 . lä´ârèts (naar de aarde , ter aarde) . Tenakh (54) . 12 kl. Prof. (3) : (1) Am 3,14 . (2) Am 5,7 . (3) Am 8,9 . me´èrèts (uit het land) . Am (3) : (1) Am 2,10 . (2) Am 3,1 . (3) Am 9,7 .

Am 2,11 - Am 2,11 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11kai elabon ek tôn uiôn umôn eis profètas kai ek tôn neaniskôn umôn eis agiasmon mè ouk estin tauta uioi israèl legei kurios  11 et suscitavi de filiis vestris in prophetas et de iuvenibus vestris nazarenos numquid non ita est filii Israhel dicit Dominus    11 En Ik heb sommigen uit uw zonen tot profeten verwekt, en uit uw jongelingen tot Nazireen; is dit niet alzo, gij kinderen Israëls? spreekt de HEERE.   [11] Uit uw zonen heb Ik profeten gekozen en nazireeërs* uit uw jonge mannen. Is het niet zo, Israëlieten?’ - godsspraak van de heer.   [11] Sommigen van jullie maakte ik profeet, anderen nazireeër – zo is het toch, Israëlieten? – spreekt de HEER.   11 uit uw kinderen liet ik er opstaan tot profeten, uit uw uitgelezenen tot nazireeërs; of is dat niet zo, kinderen Israëls?– is de tijding van de ENE   11. J'avais suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes gens des nazirs ! N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël ? Oracle de Yahvé.  

King James Bible . [11] And I raised up of your sons for prophets, and of your young men for Nazarites. Is it not even thus, O ye children of Israel? saith the LORD.
Luther-Bibel . 11 Und ich habe aus euren Söhnen Propheten erweckt und Gottgeweihte aus euren Jünglingen. Ist's nicht so, ihr Israeliten?, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 2,11 . Het vers Am 2,11 telt 12 (2² X 3) woorden en 57 (3 X 19) letters . De getalwaarde van Am 2,11 is 2406 (2 X 3 X 401) . De 3de weldaad van JHWH is de aanwezigheid van profeten en Nazireeërs . Am 2,11a doet sterk denken aan Dt 18,15 : een profeet uit jullie broers zal ik doen opstaan . Na het werkw. (A) volgt een parallelle opbouw (BC-B'C') . De 5 woorden eindigen op mem . De tweede nevenschikkende zin is een retorische vraag . In Am 2,12 volgt dan de aanklacht die aansluit bij Am 2,11 .

Am 2,11.1. wë + act. hifil imperf. 1ste pers. enk. wâ´âqîm (ik zal doen opstaan) van het werkw. qûm (opstaan) . Taalgebruik in Tenakh : qûm (opstaan) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73) . Structuur : 100 - 6 - 40 OF 1 - 6 - 4 . Tenakh (1) Am 2,11 . Zie ook : qûm (op te staan) . Tenakh (46) . 12 kl. Prof. (5) : (1) Am 5,2 . (2) Jon 1,2 . (3) Jon 1,6 . (4) Jon 3,2 . (5) Mi 6,1 . Dezelfde structuur : ´ûd (brandend hout) . Tenakh (1) Am 2,11 . Zie ook : op het einde van het vers Am 5,2 : act. hifil part. nom. mann. enk. + suffix 3de pers. vrouw. enk. mëqîmâh (die haar doet opstaan) .

Am 2,11.2. mibbëne(j)khèm (uit jullie zonen) . Tenakh (1) Am 2,11 .

Am 2,11.3. linëbhî´îm (tot profeten) . Tenakh (1) Am 2,11 .

Am 2,11.4. ûmibbachûre(j)khèm (en uit jullie jonge mannen / uitverkorenen) . Tenakh (1) Am 2,11 .

Am 2,11.5. linëzirîm (tot Nazireeërs) . Tenakh (1) Am 2,11 .

8. zo´th (dit) . Tenakh (245) . Am (7) : (1) Am 2,11 . (2) Am 4,12 . (3) Am 7,3 . (4) Am 7,6 . (5) Am 8,4 . (6) Am 8,8 . (7) Am 9,12 .

Am 2,11.7. - 8. ´e(j)n zo´th (er is niet dit) . Tenakh (3) : (1) Re 7,14 . (2) 1 S 20,2 . (3) Am 2,11 .

Am 2,11.10. jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël) . Taalgebruik in Amos : jishërâ´el (Israël) . Gr. israèl (Israël) . Taalgebruik in de LXX : Israèl (Israël) . Taalgebruik in het N.T. : Israèl (Israël) . Tenakh (2044) . Am (24) : (1) Am 1,1 . (2) Am 2,6 . (3) Am 2,11 . (4) Am 3,1 . (5) Am 3,12 . (6) Am 3,14 . (7) Am 4,5 . (8) Am 4,12 . (9) Am 5,1 . (10) Am 5,2 . (11) Am 5,3 . (12) Am 5,4 . (13) Am 5,25 . (14) Am 6,1 . (15) Am 6,14 . (16) Am 7,8 . (17) Am 7,9 . (18) Am 7,10 . (19) Am 7,15 . (20) Am 7,16 . (21) Am 8,2 . (22) Am 9,7 . (23) Am 9,9 . (24) Am 9,14 .

Am 2,11.9. - 10. bënê jishërâ´el (zonen van Israël, Israëlieten) . Tenakh (419) . Am (5) : (1) Am 2,11 . (2) Am 3,1 . (3) Am 3,12 . (4) Am 4,5 . (5) Am 9,7 .

12. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,3 . (3) Am 2,4 . (4) Am 2,6 . (5) Am 2,11 . (6) Am 2,16 .

Am 2,11.11. - 12. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .

Am 2,12 - Am 2,12 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kai epotizete tous ègiasmenous oinon kai tois profètais enetellesthe legontes ou mè profèteusète  12 et propinabatis nazarenis vino et prophetis mandabatis dicentes ne prophetetis    12 Maar gijlieden hebt aan de Nazireen wijn te drinken gegeven, en gij hebt den profeten geboden, zeggende: Gij zult niet profeteren.   [12] ‘Maar u hebt de nazireeërs wijn laten drinken en tegen de profeten gezegd: “Profeteer niet!”   [12] Maar jullie gaven de nazireeërs wijn te drinken, en tegen de profeten hebben jullie gezegd: ‘Jullie mogen niet profeteren.’   12 Gij laat de nazireeërs wijn drinken,– en over de profeten gebiedt ge en zegt: ge zult niet profeteren!–  12. Mais vous avez fait boire du vin aux nazirs, aux prophètes, vous avez donné cet ordre : « Ne prophétisez pas ! »  

King James Bible . [12] But ye gave the Nazarites wine to drink; and commanded the prophets, saying, Prophesy not.
Luther-Bibel . 12 Aber ihr gebt den Gottgeweihten Wein zu trinken und gebietet den Propheten und sprecht: Ihr sollt nicht weissagen!

Tekstuitleg van Am 2,12 .

1. wë + act. hifil imperf. 2de pers. mv. waththasjëqû (en jullie doen drinken) van het werkw. sjâqâh (drinken) . Tenakh (1) Am 2,12 . Zie ook : bepaald lidw. ha + act. qal part. nom. mann. mv. hasjsjothîm (zij die drinken) van het werkw. sjâthâh (drinken) . Taalgebruik in Tenakh : sjâthâh (drinken) . Gr. piô . Lat. bibere . Fr. boire . Ned. drinken . E. to drink . D. trinken . Getalwaarde : he = 5 , sjin = 21 of 300 , taw = 22 of 400 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 71 OF 755 (5 X 151) . Tenakh (2) : (1) Am 6,6 . (2) Zach 7,6 . act. qal imperf. 3de pers. mann. mv. jisjëthû (zij drinken) . Tenakh (15) . 12 kl. Prof. (4) : (1) Am 2,8 . (2) Ob 16 . (3) Jon 3,7 . (4) Sef 1,13 .

4. jajin (wijn) . Tenakh (55) . 12 kl. Prof. (7) : (1) Hos 9,4 . (2) Jl 1,5 . (3) Am 2,12 . (4) Am 6,6 . (5) Mi 6,15 . (6) Zach 9,15 . (7) Zach 10,7 . wjjn (en wijn) . Tenakh (27) . 12 kl. Prof. (2) : (1) Hos 4,11 . (2) Am 2,8 .

5. `al (op, omwille van) . Tenakh (3075) . Am (37) . Am 2 (4) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,7 . wë`al (en op, en omwille van) . Tenakh (421) . Am (13) : Am 2 (5) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,8 . (5) Am 2,12 .

9. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

Am 2,13 - Am 2,13 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13dia touto idou egô kuliô upokatô umôn on tropon kulietai è amaxa è gemousa kalamès  13 ecce ego stridebo super vos sicut stridet plaustrum onustum faeno    13 Ziet, Ik zal uw plaatsen drukken, gelijk als een wagen drukt, die vol garven is.  [13] Welnu, Ik zal het onder uw voeten laten wankelen, zoals een wagen wankelt die te hoog met schoven beladen is.   [13] Daarom zal ik de grond onder jullie voeten doen kraken, zoals een kar vol schoven kraakt in zijn voegen.   13 zie, ik laat het onder u kraken,– zoals de kalverkar kraakt die te vol is van hooi;   13. Eh bien ! moi, je vais vous broyer sur place comme broie le chariot plein de gerbes;  

King James Bible . [13] Behold, I am pressed under you, as a cart is pressed that is full of sheaves.
Luther-Bibel . 13 Siehe, ich will's unter euch schwanken machen, wie ein Wagen voll Garben schwankt,

Tekstuitleg van Am 2,13 .

1. hinneh (zie) . Am (8) : (1) Am 2,13 . (2) Am 4,2 . (3) Am 4,13 . (4) Am 6,11 . (5) Am 8,11 . (6) Am 9,8 . (7) Am 9,9 . (8) Am 9,13 . wëhinneh (en zie) . Am (4) : (1) Am 7,1 . (2) Am 7,4 . (3) Am 7,7 . (4) Am 8,1 . hinëni (zie ik) . Am (2) : (1) Am 6,14 . (2) Am 7,8 .

Am 2,14 - Am 2,14 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai apoleitai fugè ek dromeôs kai o krataios ou mè kratèsè tès ischuos autou kai o machètès ou mè sôsè tèn psuchèn autou  14 et peribit fuga a veloce et fortis non obtinebit virtutem suam et robustus non salvabit animam suam     14 Zodat de snelle niet zal ontvlieden, en de sterke zijn kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet bevrijden.   [14] Dan zal voor de snelle loper de vluchtweg afgesneden zijn; de sterke heeft niets aan zijn kracht en de dappere redt zijn leven niet.   [14] De snelste man vlucht dan tevergeefs, de sterke heeft niets aan zijn kracht, de krijgsheld redt zijn leven niet,   14 toevlucht zal teloorgaan voor wie vlug is en een sterke houdt zijn kracht niet meer stevig,– zelfs een held kan zijn ziel niet uitredden;   14. la fuite manquera à l'homme agile, l'homme fort ne déploiera pas sa vigueur et le brave ne sauvera pas sa vie;  

King James Bible . [14] Therefore the flight shall perish from the swift, and the strong shall not strengthen his force, neither shall the mighty deliver himself:
Luther-Bibel . 14 sodass, wer schnell ist, nicht entfliehen noch der Starke etwas vermögen soll, und der Mächtige soll nicht sein Leben retten können.

Tekstuitleg van Am 2,14 .

5. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

Am 2,15 - Am 2,15 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15kai o toxotès ou mè upostè kai o oxus tois posin autou ou mè diasôthè oude o ippeus ou mè sôsè tèn psuchèn autou 15 et tenens arcum non stabit et velox pedibus suis non salvabitur et ascensor equi non salvabit animam suam    15 En die den boog handelt, zal niet bestaan, en die licht is op zijn voeten, zal zich niet bevrijden; ook zal, die te paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden.   [15] De boogschutter houdt geen stand, de hardloper ontkomt niet en geen ruiter redt zijn leven.   [15] geen boogschutter houdt stand, geen hardloper ontkomt, geen ruiter brengt het er levend af,   15 wie de boog grijpt houdt zich niet staande en wie met zijn voeten zo vlug is redt zich niet uit; de berijder van het paard redt zijn ziel niet uit!  15. celui qui manie l'arc ne tiendra pas, l'homme aux pieds agiles n'échappera pas, celui qui monte à cheval ne sauvera pas sa vie,  

King James Bible . [15] Neither shall he stand that handleth the bow; and he that is swift of foot shall not deliver himself: neither shall he that rideth the horse deliver himself.
Luther-Bibel . 15 Die Bogenschützen sollen nicht standhalten, und wer schnell laufen kann, soll nicht entrinnen, und wer da reitet, soll sein Leben nicht retten,

Tekstuitleg van Am 2,15 .

3. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

7. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

11. lo' (niet) . Am (34) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,4 . (3) Am 2,6 . (4) Am 2,12 . (5) Am 2,14 . (6) Am 2,15 .

Am 2,16 - Am 2,16 . Profetieën tegen verschillende volkeren . Am 1 -- Am 1,1-2 -- Am 1,3-2,16 -- Am 1,3 - Am 1,4 - Am 1,5 - Am 1,6 - Am 1,7 - Am 1,8 - Am 1,9 - Am 1,10 - Am 1,11 - Am 1,12 - Am 1,13 - Am 1,14 - Am 1,15 -- Am 2 -- Am 2,1 - Am 2,2 - Am 2,3 - Am 2,4 - Am 2,5 - Am 2,6 - Am 2,7 - Am 2,8 - Am 2,9 - Am 2,10 - Am 2,11 - Am 2,12 - Am 2,13 - Am 2,14 - Am 2,15 - Am 2,16 -
Griekse tekst Vulgaat MT Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai eurèsei tèn kardian autou en dunasteiais o gumnos diôxetai en ekeinè tè èmera legei kurios   16 et robustus corde inter fortes nudus fugiet in die illa dicit Dominus    16 En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage naakt heenvlieden, spreekt de HEERE.   [16] Zelfs de dapperste onder de strijders zal naakt moeten vluchten, die dag*’, – godsspraak van de heer.   [16] zelfs de dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag – spreekt de HEER.  16 de stevigste van hart onder de helden,– naakt moet hij vluchten op die dag, is de tijding van de ENE   16. et le plus courageux d'entre les braves s'enfuira nu, en ce jour-là, oracle de Yahvé. 

King James Bible . [16] And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the LORD.
Luther-Bibel . 16 und wer unter den Starken der mannhafteste ist, soll nackt entfliehen müssen an jenem Tage, spricht der HERR.

Tekstuitleg van Am 2,16 .

6. bëjôm (op een dag) / bajjôm (op de dag) . Voorzetsel bë (op) / ba (bë + bepaald lidw. ha) en het zelfst. naamw. jôm (dag) . Taalgebruik in Tenakh : jôm (dag) . Taalgebruik in Am : jôm (dag) . Gr. hèmera (dag) . Getalwaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Lat. dies . Ned. dag . D. Tag . E. day . F. jour < Lat. diurnum . Cfr journaal . Tenakh (491) . Pentateuch (130) . 12 kl. Prof. (62 = 2 X 31) . Am (7) : (1) Am 1,14 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,14 . (4) Am 8,3 . (5) Am 8,9 . (6) Am 8,13 . (7) Am 9,11 . Een vorm van hèmera (dag) in de LXX (2567) , in Amos (16) , in het N.T. (388) . Am (16) : (1) Am 1,1 . (2) Am 1,14 . (3) Am 2,16 . (4) Am 3,14 . (5) Am 4,2 . (6) Am 5,8 . (7) Am 5,18 (2X) . (8) Am 5,20 . (9) Am 6,3 . (10) Am 8,3 . (11) Am 8,9 . (12) Am 8,10 . (13) Am 8,11 . (14) Am 8,13 . (15) Am 9,11 (2X) . (16) Am 9,13 .

6. - 7. bajjôm hahû´ (op die dag) . Tenakh (188) . Am (5) : (1) Am 2,16 . (2) Am 8,3 . (3) Am 8,9 . (4) Am 8,13 . (5) Am 9,11 .

9. JHWH . Eigennaam van God . Taalgebruik in Tenakh : JHWH . Taalgebruik in Amos : JHWH . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 . Totaal : 10 + 5 + 6 + 5 = 26 . Tenakh (5193) . Pentateuch (1326) . Amos (71) . Am 2 (6) : (1) Am 2,1 . (2) Am 2,3 . (3) Am 2,4 . (4) Am 2,6 . (5) Am 2,11 . (6) Am 2,16 .

8. - 9. nëûm ´ädonâj JHWH (godsspraak van mijn Heer JHWH) . Tenakh (92) . Am (5) : (1) Am 3,13 . (2) Am 4,5 . (3) Am 8,3 . (4) Am 8,9 . (5) Am 8,11 . nëûm JHWH (godsspraak van JHWH) . Tenakh (267) . Am (16) : (1) Am 2,11 . (2) Am 2,16 . (3) Am 3,10 . (4) Am 3,15 . (5) Am 4,3 . (6) Am 4,6 . (7) Am 4,8 . (8) Am 4,9 . (9) Am 4,10 . (10) Am 4,11 . (11) Am 6,8 . (12) Am 6,14 . (13) Am 9,7 . (14) Am 9,8 . (15) Am 9,12 . (16) Am 9,13 .


SEPTUAGINTA

2 1tade legei kurios epi tais trisin asebeiais môab kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn katekausan ta osta basileôs tès idoumaias eis konian2kai exapostelô pur epi môab kai katafagetai themelia tôn poleôn autès kai apothaneitai en adunamia môab meta kraugès kai meta fônès salpiggos3kai exolethreusô kritèn ex autès kai pantas tous archontas autès apoktenô met' autou legei kurios4tade legei kurios epi tais trisin asebeiais uiôn iouda kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton eneka tou apôsasthai autous ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk efulaxanto kai eplanèsen autous ta mataia autôn a epoièsan ois exèkolouthèsan oi pateres autôn opisô autôn5kai exapostelô pur epi ioudan kai katafagetai themelia ierousalèm6tade legei kurios epi tais trisin asebeiais israèl kai epi tais tessarsin ouk apostrafèsomai auton anth' ôn apedonto arguriou dikaion kai penèta eneken upodèmatôn7ta patounta epi ton choun tès gès kai ekondulizon eis kefalas ptôchôn kai odon tapeinôn exeklinan kai uios kai patèr autou eiseporeuonto pros tèn autèn paidiskèn opôs bebèlôsôsin to onoma tou theou autôn8kai ta imatia autôn desmeuontes schoiniois parapetasmata epoioun echomena tou thusiastèriou kai oinon ek sukofantiôn epinon en tô oikô tou theou autôn9egô de exèra ton amorraion ek prosôpou autôn ou èn kathôs upsos kedrou to upsos autou kai ischuros èn ôs drus kai exèra ton karpon autou epanôthen kai tas rizas autou upokatôthen10kai egô anègagon umas ek gès aiguptou kai periègagon umas en tè erèmô tessarakonta etè tou kataklèronomèsai tèn gèn tôn amorraiôn11kai elabon ek tôn uiôn umôn eis profètas kai ek tôn neaniskôn umôn eis agiasmon mè ouk estin tauta uioi israèl legei kurios12kai epotizete tous ègiasmenous oinon kai tois profètais enetellesthe legontes ou mè profèteusète13dia touto idou egô kuliô upokatô umôn on tropon kulietai è amaxa è gemousa kalamès14kai apoleitai fugè ek dromeôs kai o krataios ou mè kratèsè tès ischuos autou kai o machètès ou mè sôsè tèn psuchèn autou15kai o toxotès ou mè upostè kai o oxus tois posin autou ou mè diasôthè oude o ippeus ou mè sôsè tèn psuchèn autou16kai eurèsei tèn kardian autou en dunasteiais o gumnos diôxetai en ekeinè tè èmera legei kurios


VULGAAT

1 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Moab et super quattuor non convertam eum eo quod incenderit ossa regis Idumeae usque ad cinerem 2 et mittam ignem in Moab et devorabit aedes Carioth et morietur in sonitu Moab in clangore tubae 3 et disperdam iudicem de medio eius et omnes principes eius interficiam cum eo dicit Dominus 4 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Iuda et super quattuor non convertam eum eo quod abiecerint legem Domini et mandata eius non custodierint deceperunt enim eos idola sua post quae abierant patres eorum 5 et mittam ignem in Iuda et devorabit aedes Hierusalem 6 haec dicit Dominus super tribus sceleribus Israhel et super quattuor non convertam eum pro eo quod vendiderit argento iustum et pauperem pro calciamentis 7 qui conterunt super pulverem terrae capita pauperum et viam humilium declinant et filius ac pater eius ierunt ad puellam ut violarent nomen sanctum meum 8 et super vestimentis pigneratis accubuerunt iuxta omne altare et vinum damnatorum bibebant in domo Dei sui 9 ego autem exterminavi Amorreum a facie eorum cuius altitudo cedrorum altitudo eius et fortis ipse quasi quercus et contrivi fructum eius desuper et radices eius subter 10 ego sum qui ascendere vos feci de terra Aegypti et eduxi vos in deserto quadraginta annis ut possideretis terram Amorrei 11 et suscitavi de filiis vestris in prophetas et de iuvenibus vestris nazarenos numquid non ita est filii Israhel dicit Dominus 12 et propinabatis nazarenis vino et prophetis mandabatis dicentes ne prophetetis 13 ecce ego stridebo super vos sicut stridet plaustrum onustum faeno 14 et peribit fuga a veloce et fortis non obtinebit virtutem suam et robustus non salvabit animam suam 15 et tenens arcum non stabit et velox pedibus suis non salvabitur et ascensor equi non salvabit animam suam 16 et robustus corde inter fortes nudus fugiet in die illa dicit Dominus